Familie Wiers (161)

 

(Dordrecht)

 

Het betreft de nazaten van Bart Wijers en Lena Schouten. Hun relatie met de andere families Wijers/Wiers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien februari 2017)

 


 

I. Machiel Wiers, overl. voor 1817, en Maria Rijp.|a|

 

Noten: |a| overl.akte Dordrecht 1817 no.112.

 


 

II. Bartholomeus Wijers, z.v. I, Bart, geb. Behren(?) ca. 1757, wagenmaker (1817), overl. Dordrecht 17.02.1817, tr. voor 1791 Helena Schouten, Lena, geb. ca. 1764, schoonmaakster (1823), koopvrouw (1825), overl. Dordrecht 20.07.1836.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Wiers, geb. ca. 1791, overl. Dordrecht 06.02.1813.

2.                  Maijke Wiers, geb. Dordrecht 10.12.1792, ged. Dordrecht (ndg) 12.12.1792, overl. Dordrecht 01.12.1870, tr. Dordrecht 26.11.1823|b| Nicolaas de Koen, geb. Dordrecht 05.05.1794, ged. Dordrecht (ndg) 07.05.1794, overl. Dordrecht 17.03.1852, z.v. Pieter de Koen (-1806) en Jannigje Mom.
Kind van Maijke/Matje:

a)      levenloos kind, Dordrecht 23.03.1815.

b)      levenloos kind, Dordrecht 29.12.1817.

c)      levenloos kind, Dordrecht 29.12.1817.

d)     levenloos kind, Dordrecht 15.10.1818|e|.

e)      levenloos kind, Dordrecht 22.11.1820.

f)       Pieter Wiers, overl. Dordrecht 17.03.1822|d|.

Kind van Maijke (erkend bij huwelijk):

g)      Lena Wiers, later de Koen, geb. Dordrecht 10.06.1823, overl. Dordrecht 21.08.1886.

Uit het huwelijk de Koen-Wiers: Pieter, overl. Dordrecht 29.01.1827; Nicolaas, geb. Dordrecht 16.07.1830, overl. Rotterdam 07.07.1904.

3.                  Adriana Wiers, geb. Dordrecht ca. 1794; volgt III.a.

4.                  Mathaus Wijers, geb. Dordrecht ca. 1798, wagenmaker (1825), tr. ’s-Gravenhage 10.08.1825|a| Antje Hornsmann, geb. Helgoland (D) ca. 1791, naaister (1825), overl. ’s-Gravenhage 09.09.1860|f|, d.v. Erich Hansen Hornsmann en Tina Thoms Steffens.
     AH tr. 1e voor 1825 Haamke Nickels Haamkens, overl. voor 1825.

5.                  Pieter Wiers, geb. Dordrecht ca. 1803; volgt III.b.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Mathaus Wijers, tekent met M. Wiers (huw.akte ’s-Gravenhage 1825 no.279); |b| vader Bartelomeus Wiers, moeder Helena Schouten (huw.akte Dordrecht 1823 no.133); |c| Bartholomeus Wiers (overl.akte Dordrecht 1817 no.112); |d| moeder Matje (overl.akte Dordrecht 1822 no.145); |e| moeder Magdalena (overl.akte Dordrecht 1818 no.396); |f| wede Matthijs Wiers.

 


 

III.a. Adriana Wiers, z.v. II, geb. Dordrecht ca. 1794, zonder beroep (1841), tr. Dordrecht 16.02.1820|c| Pieter Nieveen, geb. Dordrecht ca. 1792, overl. Dordrecht 21.02.1855, z.v. Johannes Nieveen en Adriana van den Berg.

Kinderen van Adriana:

1.                  Matthijs Wiers, geb. Dordrecht 1816; volgt IV.

2.                  Adriana Wiers, geb. Dordrecht 10.03.1819, overl. Dordrecht 16.03.1819.

Uit het huwelijk Nieveen-Wiers: levenloos kind, Dordrecht 24.06.1820; Adriana, geb. Dordrecht 04.05.1823; Hendrika, geb. Dordrecht 27.11.1825; Maike, geb. Dordrecht 13.11.1828|d|.

 

Noten: |c| vader Bartholomeus Wiers (huw.akte Dordrecht 1820 no.13); |d| moeder Wiërsch (geb.akte Dordrecht 1828 no.606).

 


 

IV. Matthijs Wiers, z.v. III, geb. Dordrecht 17.02.1816, muzikant (1841), overl. Dordrecht 01.12.1857, tr. Dordrecht 21.04.1841|a| Adriana van Dongen, geb. Dordrecht ca. 1809, naaister (1839,1841), overl. Dordrecht 17.03.1881, d.v. Arie van Dongen en Geertruij Stap.

     AvD tr. 2e Dordrecht 03.02.1875 Herbert Jan Schoolenberg, geb. Zwijndrecht 21.04.1819, overl. Dordrecht 10.07.1905, z.v. Jan Schoolenberg en Neeltje Olivier.

     HJS tr. 2e Dordrecht 14.09.1881 Maria Elizabeth Ponte, geb. Dordrecht ca. 1828, overl. Dordrecht 29.09.1895, d.v. Jacobus Ponte en Adriana van der Pluim.

Kind van Adriana:

1.                  Geertruida Hermina van Dongen, geb. Dordrecht 11.01.839, overl. Dordrecht 29.04.1839.

Kind van Adriana (erkend bij het huwelijk):

2.                  Geertruida Hermina van Dongen, geb. Dordrecht 11.01.1839, overl. Dordrecht 29.04.1839.

3.                  Gerrit Hubert van Dongen, later Wiers, geb. Dordrecht 02.12.1840 (akte), overl. Dordrecht 27.05.1841.

Uit dit huwelijk:

4.                  Helena Wiers, geb. Dordrecht 29.10.1842 (akte), overl. Hooge en Lage Zwaluwe 13.08.1879, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 25.05.1866 Gerrit Jan van den Hout, geb. Hooge en Lage Zwaluwe ca. 1839, schoenmaker, z.v. Lucas van den Hout, schoenmaker, en Martijntje de Visser.
Uit dit huwelijk: Martijntje, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 14.08.1868; Arie, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 07.10.1869.

5.                  Arie Matthijs Wiers, geb. Dordrecht 26.02.1845 (akte); volgt V.

6.                  levenloos kind, Dordrecht 25.06.1849.

7.                  Hendrik Wiers, geb. Dordrecht 08.12.1850, overl. Dordrecht 28.07.1851.

 

Noten: |a| ‘den echtgenoot verklaarde niet te kunnen schrijven’ (huw.akte Dordrecht 1841 no.31).

 


 

V. Arie Matthijs Wiers, z.v. IV, geb. Dordrecht 26.02.1845 (akte), verlakker(?) (1880), overl. Gouda 06.09.1920, tr. Dordrecht 23.06.1880 Clazina Teuling, geb. Dordrecht 27.08.1849 (akte), werkster (1880), overl. na 1920, d.v. Huibert Teuling (ca.1822-) en Maaike Abbema (ca.1822-).

     CZ tr. 1e Dordrecht 23.08.1871 Huibert Scheepbouwer, geb. Dordrecht 03.02.1837, overl. Dordrecht 24.06.1879, z.v. Frans Scheepbouwer en Pieternella Rijnaard.

Uit dit huwelijk:

1.                  Herbert Wiers, geb. Dordrecht 1881; volgt VI.

2.                  Maaike Wiers, geb. ca. 1884, overl. Gouda 06.05.1886.

3.                  levenloze dochter, Gouda 02.06.1887.

4.                  Huibert Wiers, geb. ca. 1890, overl. Gouda 23.09.1890.

 


 

VI. Herbert Wiers, z.v. V, geb. Dordrecht 13.10.1881, overl. Gouda 16.04.1945, tr. Gouda 14.05.1902 Aleida Berendina Boendermaker, geb. Zutphen 27.11.1878, overl. na 1945, d.v. Anthonie Boendermaker, spoorwegbeambte, en Johanna Margaretha Leunk.

Uit dit huwelijk:

1.                     Anthonie Wiers, geb. Gouda ca. 1905; volgt VII.

 


 

VII. Anthonie Wiers, z.v. VI, geb. Gouda ca. 1905, tr. Gouda 08.04.1931 Johanna Margaretha van der Sel, geb. Sneek 05.09.1907, d.v. Hendrikus Everhardus van der Sel en Johanna Hendrika Boendermaker.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Schoonhoven 20.04.1933.

 


 

III.b. Pieter Wiers, z.v. II, geb. Dordrecht ca. 1803, fuselier bij de tweede kompagnie tweede bataillon der negende afdeeling infanterie (1830), overl. (in het Groot Rijks Hospitaal) Utrecht 13.12.1830|i|, tr. Maaijke Grondhout, geb. ca. 1806/1810|a|, arbeidster (1846), zonder beroep (1867,1870).

Kinderen van Maaijke:

1.                  Pieternella Grondhout, later Wiers|b|, geb. Dordrecht 18.02.1825, arbeidster (1837), dienstbaar (1846), zonder beroep (1864), overl. Dordrecht 01.04.1881, tr. Dordrecht 22.04.1846 Johannes Hennekes, geb. Dordrecht 28.03.1820, overl. Dordrecht 14.01.1901, z.v. Jan Hennekes en Johanna Klootwijk.
Uit dit huwelijk: Johanna Sophia, geb. Dordrecht 02.10.1846; Maaike, overl. Dordrecht 10.01.1849; Johanna Sophia, geb. Dordrecht 05.03.1850; Helena, geb. Dordrecht 05.12.1851, overl. Dordrecht 04.04.1854; Johannes, geb. Dordrecht 30.03.1854, overl. na 1878; Leendert, geb. Dordrecht 11.03.1856, overl. Dordrecht 31.10.1856; Maaijke, geb. Dordrecht 20.10.1857; Pieternella, geb. Dordrecht 21.11.1859; Leendert, geb. Dordrecht 18.11.1861, overl. na 1895; Hendrik, geb. Dordrecht 11.04.1864, overl. Dordrecht 04.8.1871; Adrianus Jacobus, geb. Dordrecht 12.07.1866; Sophia, geb. Dordrecht 20.02.1869; Frans, geb. Dordrecht 17.10.1870, overl. Dordrecht 20.06.1872.

2.                  Lena Grondhout, geb. Dordrecht 05.11.1827|d|, tr. Dordrecht 04.09.1867 Cornelis Ligtmans, geb. Dordrecht ca. 1828, z.v. Thomas Ligtmans en Geertruij Huisman.

3.                  Cornelis Grondhout, geb. Dordrecht 02.01.1835|e|.

4.                  Geertrui Cornelia Grondhout, geb. Dordrecht 23.05.1837|f|.

5.                  Sophia Cornelia Grondhout, geb. Dordrecht 30.03.1840, tr. Harderwijk 02.03.1870 Johannes Christianus de Bruin, geb. Harderwijk ca. 1839, gepensioneerd militair (1870), z.v. Gerritde Bruin en Petronella van Gisteren.

6.                  Hendrika Grondhout, later Wiers, geb. Dordrecht 15.02.1844, tr. Dordrecht 28.09.1864|g| Frans Mulders, geb. Dordrecht 26.01.1841, sigarenmaker (1864), z.v. Abraham Mulders en Neeltje Bezemer.
Kind van Hendrika:

1.      Frans Wiers, geb. Dordrecht 04.07.1863, overl. Dordrecht 30.08.1864.

Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Dordrecht 18.05.1865, overl. Dordrecht 26.03.1949; Abraham, geb. Dordrecht 11.03.1867, overl. Dordrecht 19.07.1870; Pieternella, geb. Dordrecht 12.09.1868, overl. Dordrecht 23.01.1948; Neeltje, geb. Dordrecht 02.02.1870, overl. Dordrecht 03.02.1871; Neeltje, geb. Dordrecht 13.03.1871, overl. na 1927; Hendrika, geb. Dordrecht 13.03.1873, overl. Dordrecht 07.05.1877; Abraham, geb. Dordrecht 23.05.1874, overl. Dordrecht 09.10.1875; Abraham, geb. Dordrecht 14.05.1876, overl. Dordrecht 30.01.1877; Abraham, geb. Dordrecht 22.07.1877, overl. na 1909; Johanna Sophia, geb. Dordrecht 19.04.1879, overl. Dordrecht 29.05.1879; Frans, geb. Dordrecht 03.04.1882, overl. na 1903; Johanna Sophia, geb. Dordrecht 24.12.1886, overl. Dordrecht 01.012.1887.

 

Opm: Er is een Maaijke Grondhout, geb. ca. 1803 {oud 85 jaar}, overl. Dordrecht 14.06.1888, d.v. Pieter Grondhout en Maaijke Rekoert.

 

Noten: |a| oud 36 jaar (huw.akte Dordrecht 1846 no.41); |b| ‘natuurlijke erkende minderjarige dochter van Peter Wiers’ (ibidem); |d| moeder oud 21 jaar; |e| moeder oud 26 jaar; |f| moeder oud 31 jaar; |g| bruid Hendrika Wiers ‘in februari 1844 geboren’ en ‘dat zij geen extract uit de registers van den burgerlijken stand bekomen kan omdat zij in die registers abusievelijk is ingeschreven als Hendrika Grondhout, en dat Hendrika Grondhout dezelfde persoon is als Hendrika Wiers’ (akte van bekendheid in huw.bijln Dordrecht 1864 no.177); |i| geen partner vermeld (overl.akte Utrecht 1830 no.1165).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers