Familie Weijers (18)

 

(Zuid-Beijerland)

 

Deze familie stamt af van Hermanus Weijers en Maria de Jongh. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Aan de basis ligt de Stamreeks Weijers (2), een onderdeel van « Ir. C. en P.C. Sigmond: Website “Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen” Rotterdam/Dordrecht 2000-2004 ». De stamreeks loopt via II.a en III.b naar Maria Weijers (1755-1795).

 

In de loop der jaren is deze stamreeks Weijers uitgewerkt tot een genealogie van de familie Weijers in de Hoeksewaard en in Rotterdam, aan de hand van gegevens uit het tijdschrift Ons Voorgeslacht, de database GenLias en recent de database Digitale Stamboom Rotterdam. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

I.  Hermanus Weijers, “geboortig in de provintie van Vriesslandt” (1684), J.M. van Wesel (1684), wijnkuiper, poorter van Dordrecht (1684), wonende te Dordrecht aan de Spuistraat (1684) en de Hooge Nieuwstraat (1685), later te Amsterdam (1686-88) en Westmaas (vanaf 1690), tr. 1e Dordrecht 26.11.1684 Maria de Jongh, w.s. ged. Leerdam 17.12.1662, overl. voor 1711, d.v. Cornelis Jans de Jong en Aeltge Jans; tr. 2e Westmaas 13.09.1711 Barbera Claes Keijserwaert, geb. Westmaas.

     BCK tr. 1e Westmaas 1687 Cornelis Gerrits Moulijn, overl. voor 1711.

Uit het huwelijk Weijers-de Jongh:

1.                  Hermanus Hermans Weijers, geb. Amsterdam 1686; volgt II.a.

2.                  Jan Hermans Weijers; volgt II.b.

3.                  Hendrik Wijers, ged. Westmaas 02.10.1695.

4.                  Aletje Wijers, ged. Westmaas 17.11.1697.

5.                  Lijsbeth Wijers, ged. Westmaas 09.01.1701.

6.                  Leendert Wijers, ged. Westmaas 24.06.1705.

7.                  Maria Wijers, ged. Westmaas 24.06.1705 (tweeling).

 


 

II.a.  Hermanus Hermans Weijers, z.v. I, ged. Amsterdam (Westerkerk) 30.08.1686, tr. Mijnsheerenland 10.05.1711 Joosje Jans van der Mast, ged. Mijnsheerenland 19.12.1688, doopgetuige Oud-Beijerland 17.07.1740 en 17.09.1741|d|, overl. Mijnsheerenland 19.12.1760, d.v. Jan Arijense van der Mast (1664-) en Grietje Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marietje Wijers, ged. Mijnsheerenland 21.08.1712, doopgetuige Oud-Beijerland 09.09.1753.

2.                  Grietje Wijers, ged. Mijnsheerenland 08.10.1713.

3.                  Lijsbeth Wijers, ged. Mijnsheerenland 13.09.1716, tr. voor 1740 Willem van der Tulp.
Uit dit huwelijk: Jan, ged. Oud-Beijerland 17.07.1740|a|, w.s. jonggestorven; Jan, ged. Oud-Beijerland 17.09.1741|b|; Joosjen, ged. Oud-Beijerland 28.02.1749; Pieter, ged. Oud-Beijerland 09.09.1753|c|.

4.                  Jan Wijers, geb. Mijnsheerenland 1719; volgt III.a.

5.                  Hendrik Weijers, geb. Mijnsheerenland 1722; volgt III.b.

6.                  Maaike Wijers, ged. Mijnsheerenland 05.11.1724.

7.                  Marietje Hermans Weijers, ged. Mijnsheerenland 06.10.1726, overl. na 1758, tr. Mijnsheerenland 03.09.1747 Cornelis Abrahams de Boer, geb. ’s-Gravendeel, overl. na 1758.
Uit dit huwelijk: Hermanus, ged. Mijnsherenland 17.12.1747; Abraham, ged. Mijnsherenland 08.01.1749; Willem, ged. Mijnsherenland 05.07.1750; Abraham, ged. Mijnsherenland 17.02.1754; Joosje, ged. Mijnsherenland 13.04.1755.

8.                  Magteltje Wijers, ook Maggeltje Weijers, ged. Mijnsheerenland 26.12.1731, otr. Oud-Beijerland 08.10.1751, tr. Oud-Beijerland 24.10.1751 Cors Gerritsz Stougje.
     Korstiaan Stougje tr. 1e Oud-Beijerland 02.04.1728, tr. Oud-Beijerland 21.04.1728 Lijsbeth Ariensd Drogendijk, overl. voor 1751.

 

Noten: |a| get. Joosje Weijers {oma}; |b| get. Joosje Weijers {oma}; |c| get. Marrijtjen Weijers {tante}; |d| als Joosje Weijers.

 


 

III.a. Jan Hermanusse W(e)ijers(e), z.v. II.a, ged. Mijnsheerenland 30.07.1719, tr. voor 1744 Grietje Dingemans Groeneweg, w.s. ged. Strijen 24.12.1719, d.v. Dingeman Jans Groeneweg en Lena Ariens Swingelaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Weijers, ged. Strijen 23.03.1744.

2.                  Lena Weijers, ged. Strijen 18.04.1745, lidmaat NH kerk Strijen (att. van Numansdorp) 14.11.1773|a|, overl. Strijen 24.02.1823, otr. 1e Strijen 23.09.1768 Hendrik van Erkel, w.s. ged. Strijen 30.09.1736, overl. voor 1823, z.v. Gijsbert Teunisse van Erkel en Maaijke Hendriks Monster; tr. 2e voor 1823 Jan Bouwman, overl. voor 1823.
Uit dit huwelijk van Erkel-Weijers: Gijsbregt, geb. 30.12.1768, ged. Strijen 01.01.1769; Jantje, geb. 21.02.1770, ged. Strijen 25.02.1770; Teunis, geb. 14.09.1771, ged. Strijen 22.09.1771; Jan, geb. 06.01.1774, ged. Strijen 09.01.1774; Maaike, geb. 01.02.1775, ged. Strijen 05.02.1775, overl. Strijen 26.09.1828; Grietje, geb. ca. 1778, overl. Strijen 23.04.1846.

3.                  Soetje Weijers, ged. Strijen 14.09.1749.

4.                  Ariaantje Weijers, ged. Strijen 06.08.1752.

5.                  Dingeman Weijers, ged. Strijen 27.01.1754.

6.                  Magteltje Weijers, ged. Strijen 06.01.1757.

 

Noten: |a| Ons Voorgeslacht 1963, p.285 (Lijntje Wijers).

 


 

III.b.  Hendrik Weijers, z.v. II.a, ged. Mijnsheerenland 22.03.1722, overl. Zuid-Beijerland 03.01.1762, otr. Zuid-Beijerland 04.01.1743 Ariaantje Ariens Boender, ged. Zuid-Beijerland 16.01.1724, overl. na 1791, d.v. Arij Arijens Boender (1697-1748) en Maartje Arijens Moerkerken.

     AAB tr. 2e Zuid-Beijerland 22.05.1763 Teunis van ’t Hoff; uit dit huwelijk: Pieter, geb. 07.01.1764, ged. Zuid-Beijerland 08.01.1764; Pleuntje, geb. 19.12.1766, ged. Zuid-Beijerland 21.12.1766.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Weijers, ged. Zuid-Beijerland 30.10.1746.

2.                  Arij Weijers, ged. Zuid-Beijerland 02.06.1748, w.s. jonggestorven.

3.                  Arij Weijers, ged. Zuid-Beijerland 10.08.1749, w.s. jonggestorven.

4.                  Arij Weijers, ged. Zuid-Beijerland 07.02.1751, w.s. jonggestorven.

5.                  Maijke Weijers, ged. Zuid-Beijerland 17.12.1752.

6.                  Maria Weijers, ged. Zuid-Beijerland 09.02.1755, overl. Goudswaard xx.03.1795, tr. 1e Goudswaard 10.01.1779 Johannes Maasdam, geb. Numansdorp, overl. voor 1783; tr. 2e Goudswaard 11.05.1783 Frans van Gorp, ged. Klaaswaal 16.03.1749, overl. tussen 1788 en 1792, z.v. Mattheijs van Gorp (1708-1783) en Martijntje Ingens Vermaas (-1794); otr. 3e Goudswaard 15.06.1792 Cornelis Arendse de Zeeuw.
Uit het huwelijk van Gorp-Weijers: Matthijs, ged. Goudswaard 17.04.1785, overl. Zuid-Beijerland 27.12.1861; Adriaantje, ged. Goudswaard 18.03.1786, overl. Zuid-Beijerland 21.01.1857; Martijntje, ged. Goudswaard 01.04.1787; Maartje, ged. Goudswaard 05.04.1789, overl. Zuid-Beijerland 22.09.1841.
     JM tr. 1e Numansdorp 20.04.1766 Marija van der Linden, overl. voor 1779.

7.                  Arij Weijers, ged. Zuid-Beijerland 08.08.1756, w.s. jonggestorven.

8.                  Arij Weijers, geb. Zuid-Beijerland 1758; volgt IV.

 


 

IV.  Arij Weijers, z.v. III.b, ged. Zuid-Beijerland 17.09.1758, overl. Nieuw-Beijerland 17.03.1814, tr. Nieuw-Beijerland 29.04.1791 Jannetje Tol, ged. Piershil 08.05.1768, overl. Nieuw-Beijerland 22.02.1822, d.v. Dirk Tol en Maria van der Sluis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ariaantje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 21.12.1791, ged. Nieuw-Beijerland 25.12.1791, overl. Nieuw-Beijerland 08.06.1866, tr. 1e Nieuw-Beijerland 05.04.1818 Bastiaan IJzerman, geb. Nieuw-Beijerland 03.02.1796, overl. Nieuw-Beijerland 01.01.1823, z.v. Jan IJzerman en Maaijke van der Heiden; tr. 2e Nieuw-Beijerland 22.03.1824 Bastiaan van der Horde, geb. Goudswaard 11.03.1792, overl. Nieuw-Beijerland 10.02.1865, z.v. Bastiaan van der Horde en Maartje Korendijker.
Uit het huwelijk IJzerman-Weijers: Maaike, geb. Nieuw-Beijerland 25.12.1818, overl. Nieuw-Beijerland 21.01.1822; Jannetje, geb. Nieuw-Beijerland 12.04.1820, overl. Nieuw-Beijerland 04.05.1820; Arij, geb. Nieuw-Beijerland 16.06.1821, overl. na 1860.
Uit het huwelijk van der Horde(n)-Weijers: Jannetje, geb. Nieuw-Beijerland 27.06.1825, overl. Nieuw-Beijerland 27.08.1832; Maartje, geb. Nieuw-Beijerland 27.02.1828, overl. Nieuw-Beijerland 01.08.1830; Bastiaantje, geb. Nieuw-Beijerland 13.07.1829, overl. Nieuw-Beijerland 31.08.1829; Maartje, geb. Nieuw-Beijerland 14.09.1831, overl. Nieuw-Beijerland 13.10.1831; Bastiaan, geb. Nieuw-Beijerland 04.07.1834, overl. Nieuw-Beijerland 31.07.1834; Jannetje, geb. Nieuw-Beijerland 16.04.1837.

2.                  Dirk Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 25.09.1793, ged. Nieuw-Beijerland 29.09.1793, overl. Nieuw‑Beijerland 17.08.1876.

3.                  Hendrik Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 1795; volgt V.a.

4.                  Maria Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 13.05.1797, overl. Mijnsheerenland 02.02.1870, tr. Nieuw-Beijerland 12.01.1822 (echtsch. voor 1856)  Abraham Mouthaan, geb. Westmaas 12.05.1794, ged. Westmaas 18.05.1794, overl. Mijnsheerenland 04.12.1856, z.v. Maarten Mouthaan en Pietertje van der Polder.
Uit dit huwelijk: Jannigje, geb. Nieuw-Beijerland 24.04.1822, overl. Mijnsheerenland 06.04.1839.

5.                  Ingetje Weijers, ook Engetje, geb. Nieuw-Beijerland 12.03.1799, overl. Nieuw-Beijerland 07.07.1832, tr. Nieuw-Beijerland 18.11.1822 Arie/Arij Dekker, geb. Nieuw-Beijerland 14.11.1793, z.v. Cornelis Dekker en Cornelia Klootwijk.
Kind van Ingetje:

1.         Jannigje van der Meijden Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 13.11.1818|e|, overl. Nieuw-Beijerland 01.08.1819|b|.

Uit het huwelijk Dekker-Weijers: Cornelis, geb. Nieuw-Beijerland 17.04.1823, overl. Hekelingen 30.07.1866 (akte); Arij, geb. Nieuw-Beijerland 17.10.1825, overl. Nieuw-Beijerland 27.10.1826; Arij, geb. Nieuw-Beijerland 16.04.1828, overl. Nieuw-Beijerland 20.10.1843; levenloos kind, Nieuw-Beijerland 03.06.1830.

6.                  Maartje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 27.12.1800, overl. Nieuw-Beijerland 16.02.1857, tr. 1e Nieuw-Beijerland 06.05.1821 Lambregt/Lammert Ronge, geb. Nieuw-Beijerland 02.06.1798|d|, korporaal bij de 1e kompagnie van het 2e bataillon van de 5e afdeling infanterie (1837), overl. Bergen op Zoom 09.01.1837|c|, z.v. Gillis Rongen en Antje Westdijk; tr. 2e Nieuw-Beijerland 14.05.1840 Klaas Verloop, geb. Nieuw Beijerland 08.04.1817, overl. Nieuw Beijerland 01.11.1846, z.v. Teunis Dirks Verloop (1761-1818) en Pleuntje Cornelis Grein (1776-1861).
Uit het huwelijk Ronge(n)-Weijers: Annetje, geb. Nieuw-Beijerland 31.10.1822, overl. Nieuw-Beijerland 02.04.1822; Jannetje, geb. Nieuw-Beijerland 14.04.1823, overl. Nieuw-Beijerland 26.06.1853; Arij, geb. Nieuw-Beijerland 04.03.1825, overl. Nieuw-Beijerland 27.03.1825; Annetje, geb. Nieuw-Beijerland 20.12.1826, overl. Nieuw-Beijerland 08.04.1827; Annetje, geb. Nieuw-Beijerland 30.01.1829, overl. Nieuw-Beijerland 08.03.1829; Annetje/Annigje, geb. Nieuw-Beijerland 17.12.1830, overl. Mijnsheerenland 23.06.1867; Arij, geb. Nieuw-Beijerland 05.11.1832, overl. Nieuw-Beijerland 28.12.1832; Arij, geb. Nieuw-Beijerland 08.06.1836, overl. Nieuw-Beijerland 06.10.1836.
Uit het huwelijk Verloop-Weijers: Teunis, geb. Nieuw-Beijerland 03.06.1842, overl. Nieuw-Beijerland 05.06.1930; Ingetje, geb. Nieuw-Beijerland 13.02.1845, overl. Nieuw-Beijerland 16.07.1845.

7.                  Lizabet Weijers, Elisabeth, geb. Nieuw-Beijerland ca. 1804, overl. na 1861, tr. Nieuw-Beijerland 17.04.1825 Willem van der Horden, geb. Piershil 12.03.1797|a|, overl. Nieuw-Beijerland 22.01.1861, z.v. Bastiaan van der Horden en Maartje Korendijk.
Uit het huwelijk van der Horden-Weijers: Arij, geb. Nieuw-Beijerland 28.08.1825, overl. Nieuw-Beijerland 15.10.1825; Jannetje, geb. Nieuw-Beijerland 09.03.1827, overl. Nieuw-Beijerland 23.05.1827; Arij, geb. Nieuw-Beijerland 17.07.1829, overl. Nieuw-Beijerland 09.09.1829; Bastiaantje, geb. Nieuw-Beijerland 22.06.1828, overl. Geervliet 21.04.1870 (no.8); Arij, geb. Nieuw-Beijerland 23.04.1831, overl. Nieuw-Beijerland 26.05.1888; Maartje, geb. Nieuw‑Beijerland 15.08.1832, overl. Nieuw-Beijerland 12.10.1907; Jannigje, geb. Nieuw-Beijerland 12.04.1834, overl. Nieuw-Beijerland 23.09.1834; Willem, geb. Nieuw-Beijerland 30.01.1836, overl. Nieuw-Beijerland 22.10.1836; Jannetje, geb. Nieuw-Beijerland 20.03.1837, overl. Nieuw-Beijerland 03.02.1839; Maaike, geb. Nieuw-Beijerland 14.06.1838, overl. Nieuw-Beijerland 12.02.1839; Willem, geb. Nieuw-Beijerland 10.03.1840, overl. Nieuw-Beijerland 02.03.1865; Dirk, geb. Nieuw-Berland 24.10.1842, overl. Nieuw-Beijerland 09.01.1843; Dirk, geb. Nieuw-Beijerland 26.11.1844, overl. Nieuw-Beijerland 24.04.1848.
     WvdH tr. 1e Nieuw-Beijerland 29.08.1819 Willemijntje de Baan, geb. Geervliet 04.05.1788, overl. Nieuw-Beijerland 17.03.1824, d.v. Marcelis de Baan en Geertrui Verhel.

8.                  Aafje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 20.10.1806, overl. Nieuw-Beijerland 06.05.1882, tr. Nieuw-Beijerland 06.06.1827 Jan Ronge, geb. Nieuw-Beijerland 28.12.1800, overl. tussen 1848 en 1882, z.v. Gillis Ronge en Annetje Westdijk.
Uit dit huwelijk (Ronge/Rongen): Arij, geb. Nieuw-Beijerland 16.08.1827, overl. Nieuw-Beijerland 05.02.1828; Annetje, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1829, overl. Puttershoek 10.02.1907; Jannetje, geb. Capelle ca. 1832, overl. Heenvliet 02.09.1926 (no.11); Ingetje, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1836, overl. Oud-Beijerland 29.11.1915; Willemijntje, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1838, overl. Heenvliet 17.04.1894 (no.9); Arie, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1841, overl. Oud-Beijerland 01.10.1841; Arie, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1842, overl. Nieuw-Beijerland 17.02.1899; Aafje, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1848, overl. Rotterdam 09.10.1929.

9.                  Krijn Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 1810; volgt V.b.

 

Noten: |a| 20.03 in huw.akte Nieuw-Beijerland 1819 no.13 (GenLias); |b| van der Meijden Weijers (overl.akte Nieuw-Beijerland 1819 no.22); |c| ook overl.akte Nieuw‑Beijerland 1837 no.4; |d| of geb. 04.07.1792, ged. Nieuw-Beijerland 08.07.1792 (Lambregt); |e| Weijers (geb.akte Nieuw-Beijerland 1818 no.41).

 


 

V.a.  Hendrik Weijers, z.v. IV, geb. Nieuw-Beijerland 14.07.1795, ged. Nieuw-Beijerland 19.07.1795, overl. Nieuw-Beijerland 06.02.1850, tr. 1e Nieuw-Beijerland 08.09.1816 Jannigje Verhulp, geb. Nieuw-Beijerland 25.12.1795, overl. Nieuw-Beijerland 21.06.1844, d.v. Cornelis Verhulp en Annigje Meeldijk; tr. 2e Goudswaard 30.05.1845 Aaltje Piek, geb. Oud-Beijerland(?) ca. 1820, overl. Nieuw-Beijerland 22.04.1847, d.v. Leendert Piek en Willempje van der Linden; tr. 3e Nieuw-Beijerland 04.05.1848 Elizabeth van Dam, geb. Numansdorp ca. 1820, overl. na 1851, d.v. Aart van Dam en Maria Huijsert.
     EvD tr. 2e Nieuw-Beijerland 13.03.1851 Boudewijn Vermeulen, geb. Nieuw-Beijerland 15.10.1824, z.v. Pietertje Vermeulen.

Uit het huwelijk Weijers-Verhulp:

1.                  Jannigje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 23.02.1818, overl. Nieuw-Beijerland 08.02.1880, tr. 1e Nieuw-Beijerland 01.05.1836 Jan Konijnendijk, geb. Nieuw-Beijerland 11.01.1813, overl. Nieuw-Beijerland 12.10.1847, z.v. Gerrit Konijnendijk en Marijtje van Meggelen; tr. 2e Nieuw-Beijerland 02.12.1848 Jan Molendijk, geb. Nieuw-Beijerland 08.11.1804, overl. Nieuw-Beijerland 15.11.1858, z.v. Arij Molendijk en Cornelia Schutter; tr. 3e Nieuw-Beijerland 23.02.1865 Abraham Notenboom, geb. Nieuw-Beijerland 16.09.1813, overl. Nieuw-Beijerland 29.06.1895, z.v. Arij Notenboom en Cornelia Tros.
Uit het huwelijk Konijnendijk-Weijers: Gerrit, geb. Nieuw-Beijerland 20.11.1836, overl. Nieuw-Beijerland 06.02.1851; Arie, geb. Nieuw‑Beijerland 25.11.1838, overl. Nieuw-Beijerland 02.10.1909; Maria, geb. Nieuw-Beijerland 17.02.1841, overl. Nieuw-Beijerland 26.12.1932; Hendrik, geb. Nieuw-Beijerland 15.02.1843; Jannigje, geb. Nieuw-Beijerland 25.01.1845, overl. Nieuw-Beijerland 11.02.1848.
Uit het huwelijk Molendijk-Weijers: Jan, geb. Nieuw‑Beijerland 16.01.1850; Jannigje, geb. Nieuw-Beijerland 17.05.1852
, overl. Numansdorp 19.11.1943; Adriaantje, geb. Nieuw-Beijerland 25.04.1856, overl. Piershil 26.10.1925.
     JM tr. 1e Nieuw-Beijerland 10.05.1829 Lijsabeth den Hartigh, geb. Nieuw-Beijerland 11.11.1805, overl. Nieuw-Beijerland 08.06.1837, d.v. Simon den Hartigh (ca.1782-1829) en Alexandrina Moret (ca.1784-1829).
     AN tr. 1e Nieuw-Beijerland 16.04.1837 Lijntje IJzerman, geb. Nieuw-Beijerland 27.10.1813, overl. Nieuw-Beijerland 09.09.1864, d.v. Klaas IJzerman (ca.1788-1856) en Jannetje van der Sluis (ca.1779-1854); uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Arij Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 15.07.1819, overl. Nieuw-Beijerland 29.07.1819.

3.                  Annetje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 14.01.1821, overl. Nieuw-Beijerland 18.03.1821.

4.                  Annigje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 21.02.1822, overl. Nieuw-Beijerland 31.08.1901, tr. Nieuw-Beijerland 21.11.1841 Steven Swaneveld/Zwaneveld, geb. Nieuw-Beijerland 06.07.1816, overl. Oud-Beijerland 27.05.1890, z.v. Teunis Zwaneveld en Teuna Zwaneveld.
Uit dit huwelijk: Teuna, geb. Nieuw-Beijerland 18.01.1842, overl. Nieuw-Beijerland 25.06.1845; Jannigje, geb. Nieuw-Beijerland 31.12.1844, overl. Nieuw-Beijerland 22.03.1846; levenloze dochter, Nieuw-Beijerland, 25.11.1845; Teuna, geb. Nieuw-Beijerland 06.11.1846, overl. Nieuw-Beijerland 22.06.1848; Teuna, geb. Nieuw-Beijerland 04.10.1849, overl. Nieuw-Beijerland 21.05.1851; levenloze zoon, Nieuw-Beijerland 25.03.1851; Teuna, geb. Nieuw-Beijerland 27.05.1859; Hendrik, geb. Nieuw-Beijerland 16.09.1867, overl. na 1887.

5.                  Maggeltje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 31.08.1823, overl. Nieuw-Beijerland 20.11.1835.

6.                  Ariaantje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 23.10.1824, overl. Nieuw-Beijerland 09.11.1824.

7.                  Ariaantje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 12.12.1825, overl. Nieuw-Beijerland 02.06.1852, tr. Nieuw-Beijerland 04.11.1846 Salomon Aart van Bochove, geb. Nieuw-Beijerland 07.05.1819, overl. na 1852, z.v. Boudewijn van Bochove en Grietje Meeldijk.
Uit dit huwelijk: Boudewijn, geb. Nieuw-Beijerland 15.11.1846; Jannetje, geb. ca. 1848, overl. Nieuw-Beijerland 13.09.1850; Hendrik Dirk, geb. Nieuw-Beijerland 04.02.1850, overl. Nieuw-Beijerland 02.09.1850; Jannetje, geb. Nieuw-Beijerland 06.09.1851, overl. Nieuw-Beijerland 29.01.1852.

8.                  Maartje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 19.02.1827, overl. Nieuw-Beijerland 12.11.1828.

9.                  Arij Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 22.12.1828, overl. Nieuw-Beijerland 16.01.1829.

10.              Arij Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 01.05.1831, overl. Nieuw-Beijerland 11.01.1837.

 


 

V.b.  Krijn Weijers, z.v. IV, geb. Nieuw-Beijerland 10.04.1810, overl. Nieuw-Beijerland 03.11.1872, tr. Nieuw‑Beijerland 04.05.1834 Neeltje van Belle, geb. Nieuw‑Beijerland 05.04.1809, overl. Nieuw-Beijerland 29.03.1873, d.v. Cornelis van Belle en Jannetje Goudswaard.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arij Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 06.12.1835, overl. Nieuw-Beijerland 13.07.1859.

2.                  Jannigje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 27.03.1837, overl. Zuid-Beijerland 21.08.1912, tr. Nieuw-Beijerland 06.05.1865 Teunis Blok, geb. Mijnsheerenland ca. 1837, overl. Nieuw-Beijerland 19.01.1919, z.v. Gerrit Blok en Annigje Vermaas.
Uit dit huwelijk: Neeltje, geb. Oud-Beijerland 22.04.1868; Gerrit, geb. Nieuw-Beijerland 21.09.1871; Krijn, geb. Nieuw-Beijerland 31.03.1876, overl. Zuid-Beijerland 30.01.1926; Lidewij, geb. Nieuw-Beijerland 22.06.1879.

3.                  Ingetje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 01.03.1840, overl. Nieuw-Beijerland 06.04.1908, tr. Nieuw-Beijerland 15.08.1861 Jan Luimes, geb. Zuidland ca. 1831, overl. Nieuw-Beijerland 16.10.1901, z.v. Willem Luimes en Hiltje van Rij, ook Hilletje Verrij.

4.                  Cornelis Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 1841; volgt VI.a.

5.                  Dirk Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 1845; volgt VI.b.

6.                  Neeltje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 28.09.1848, overl. Rotterdam 15.07.1925, tr. Zuid-Beijerland 11.08.1876 Jacob Bakkers, geb. Strijen ca. 1842, overl. Rotterdam 08.02.1925, z.v. Adrianus Bakkers en Betje Stoels.
Uit dit huwelijk: Adrianus, geb. Zuid-Beijerland 27.01.1877, overl. Rotterdam 11.12.1909; Krijn, geb. Piershil ca. 1879, overl. Rotterdam 30.06.1936; Betje, geb. Zuid-Beijerland 22.08.1881, overl. Soest 20.05.1956; Arie, geb. Nieuw-Beijerland 06.11.1884, overl. na 1925; Neeltje, geb. Nieuw-Beijerland 24.02.1889, overl. Nieuw-Beijerland 09.01.1890.
     JB tr. 1e Numansdorp 07.10.1870 Maria de Baat, geb. Numansdorp 21.01.1846, overl. Numansdorp 11.03.1872, d.v. Ivo de Baat en Pietertje Tros.

 


 

VI.a.  Cornelis Weijers, z.v. V.b, geb. Nieuw-Beijerland 20.10.1841, overl. Nieuw-Beijerland 15.12.1916, tr. Nieuw-Beijerland 26.08.1865 Jaapje Bijl, geb. Goudswaard ca. 1842, overl. Nieuw-Beijerland 08.03.1924, d.v. Leendert Bijl en Sara Molegraaf.

Uit dit huwelijk:

1.                  Leendert Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 1866; volgt VII.a.

2.                  Neeltje Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 17.12.1867, overl. Rotterdqam 07.12.1956, tr. Nieuw-Beijerland 01.05.1890 Pieter Dekker, geb. Piershil 27.04.1863, overl. Rotterdam 10.02.1931, z.v. Cornelis Dekker en Pleuntje Zevenbergen.
Uit dit huwelijk: Pleuntje, geb. Nieuw-Beijerland 05.05.1891; Cornelis, geb. Nieuw-Beijerland 22.04.1893; Leendert Jan, geb. Nieuw-Beijerland 12.08.1895; Jan, geb. Nieuw-Beijerland 27.04.1899; Krijn Jan, geb. Nieuw-Beijerland 12.07.1902, overl. na 1930; Jacob, geb. ca. 1906, overl. Nieuw-Beijerland 14.08.1907.

3.                  levenloze zoon, Nieuw-Beijerland 07.02.1870.

4.                  Krijn Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 1871; volgt VII.b.

5.                  Sara Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 22.05.1873, overl. Nieuw-Beijerland 06.10.1873.

6.                  Sara Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 01.11.1874, overl. Nieuw-Beijerland 12.10.1884.

7.                  Aria Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 22.03.1877, overl. Rotterdam 10.06.1948, tr. Nieuw-Beijerland 04.05.1899 Maarten Bosschieter, geb. Zuid-Beijerland 05.10.1875, overl. Rotterdam 19.01.1938, z.v. Cornelis Bosschieter en Jobje Olivier.
Uit dit huwelijk: Cornelis, geb. Rotterdam 07.05.1900, overl. Rotterdam 09.05.1900; Cornelis Jacob, geb. Rotterdam 04.07.1902, overl. na 1926.

8.                  levenloze zoon, Nieuw-Beijerland 11.04.1879.

 


 

VII.a. Leendert Weijers, z.v. VI.a, geb. Nieuw-Beijerland 02.04.1866, overl. Nieuw-Beijerland 15.09.1930, tr. Piershil 14.05.1897 Aartje Johanna Hoepel, geb. Piershil 22.08.1869, overl. na 1930, d.v. Jacobus Hoepel en Elizabeth Roos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Jacobus Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 11.03.1898.

2.                  Jacobus Cornelis Weijers, geb. Nieuw-Beijerland 29.08.1901, tr. Numansdorp 10.07.1924 Janna Langerak, geb. Numansdorp ca. 1898|a|, d.v. Jacob Langerak en Pietertje de Bruin.

 

Noten: |a| niet gevonden in tienjarentafel 1893-1902.

 


 

VII.b. Krijn Weijers, z.v. VI.a, geb. Nieuw-Beijerland 27.03.1871, kleermaker (1920), overl. Puttershoek 12.06.1947, tr. Pernis 27.03.1895 Maria Baldé, geb. Pernis 08.11.1871, overl. na 1947, d.v. Daniel Baldé en Maria van Dijkland.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Cornelis Baldé, later Weijers, geb. Pernis 29.11.1894|b|, inspecteur ener levensverzekeringmaatschappij, tr. Bergen op Zoom 12.08.1920 Francina Witte, geb. Kruiningen 28.07.1894, d.v. Engel Witte, hoofdagent van politie,  en Cornelia van der Hart.

Uit dit huwelijk:

2.                  Marinus Daniël Weijers, geb. Pernis 12.02.1897, tr. Puttershoek 24.04.1924 Anthonia Adriana de Geus, geb. Puttershoek 12.07.1898, d.v. Jacob de Geus en Johanna Klein.

3.                  Leendert Weijers, geb. Pernis 14.03.1899, overl. na 1946, tr. Puttersoek 03.04.1924 Lena Zilverschoon, geb. Puttershoek 11.07.1898, overl. Rotterdam 29.08.1946, d.v. Jacobus Zilverschoon en Grietje Hoogvliet.

4.                  Maria Weijers, geb. Pernis 27.05.1901, overl. Pernis 27.03.1902.

5.                  Maria Sara Weijers, geb. Pernis 28.07.1902, tr. Puttershoek 28.05.1925 Elbertus Marienus, geb. Nederhorst den Berg 10.10.1898 (akte), z.v. Jacobus Marienus en Neeltje Bobeldijk.

6.                  Jacob Weijers, geb. Puttershoek 04.03.1905 (akte), overl. Puttershoek 10.06.1905.

7.                  Sara Weijers, geb. Puttershoek 14.05.1906 (akte), overl. Franeker 25.04.1945|a|.

8.                  Daniël Weijers, geb. Puttershoek 18.09.1907 (akte), overl. Puttershoek 30.09.1907.

9.                  Jaapje Weijers, geb. Puttershoek 17.06.1909 (akte), tr. Puttershoek 09.07.1931 Arie den Boer, geb. ’s-Gravendeel ca. 1907, z.v. Hendrik Huig den Boer en Janna Maike de Zeeuw.

10.              w.s. Krijn Weijers, geb. Puttershoek 06.10.1910 (akte).

 

Noten: |a| ook overl.akte Puttershoek 1945 no.28; |b| aamgifte door Willem Wouter Was, 54 jaar, geneesheer (geb.akte Pernis 1894 no.101).

 


 

VI.b.  Dirk Weijers, z.v. V.b, geb. Nieuw-Beijerland 23.03.1845, overl. Rotterdam 17.04.1923, tr. Klaaswaal 19.04.1872 Jaapje Oversier, geb. Goudswaard 23.05.1848, overl. Rotterdam 11.10.1920, d.v. Jan Oversier en Jacoba Groenenberg(h).

Uit dit huwelijk:

1.                  Neeltje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 22.09.1872, overl. Rotterdam 16.03.1961, tr. Rotterdam 26.07.1899 Gerrit Lamping, geb. Rotterdam 06.05.1873, smid, overl. Poortugaal 20.01.1920, z.v. Teunis Lamping en Johanna van Vugt.
Voorkind:

a.         Johanna Weijers, later Lamping, geb. Rotterdam 07.05.1899, tr. Rotterdam 19.05.1926 Pleun Cornelis Veldhoen, geb. Rotterdam 18.06.1899, z.v. Arie Veldhoen en Aaltje van der Velde.

Uit het huwelijk Lamping-Weijers: Teunis Gerrit, geb. Rotterdam 12.11.1900, overl. Rotterdam 09.01.1956; levenloze dochter, Rotterdam 22.11.1903; Willem, geb. Rotterdam 22.05.1906, overl. Rotterdam 25.05.1906; Hillegonda Cornelia, geb. Rotterdam 11.10.1907, overl. na 1927.

     GL tr. 1e Rotterdam 11.03.1896 (echtsch. vonnis 12.04.1897, ingeschr. Rotterdam 09.08.1897) Johanna Roodenburg, geb. Delft 17.11.1866, d.v. Willem Roodenburg en Helena Bohemen.
     JR tr. 2e Rotterdam 20.12.1899 Robertus van Schaik, geb. Dokkum (in een schip) 04.12.1854, overl. Rotterdam 01.01.1934, z.v. Piet van Schaik, schipper, en Helena Catharina Snislaar.
     RvS tr. 1e Rotterdam 06.04.1892 Alijda Francisca van der Sanden, geb. Rotterdam 04.07.1844, overl. Rotterdam 29.08.1899, d.v. Willem van der Sanden en Johanna Weijsters.
     AFvdS tr. 1e Rotterdam 21.11.1866 (echtsch. voor 1892) Adrianus Stadhouder, geb. Rotterdam 08.02.1844, overl. Rotterdam 30.06.1894, z.v. Adrianus Stadhouder(s) en Jannetje de Wit.

2.                  Jakoba Weijers, geb. Zuid-Beijerland 23.05.1874, overl. Rotterdam 16.01.1910, tr. Rotterdam 19.10.1898 Adrianus van der Sluijs, geb. Dirksland 17.09.1876, overl. Rotterdam 20.08.1943, z.v. Teunis van der Sluijs en Machelina van Dijk.
– Het ouderpaar Van der Sluijs-van Dijk vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Johanne Elisabeth van der Sluijs (1955-2004).
     AvdS tr. 2e Rotterdam 15.07.1914 Maria Clazina van Leeuwen, geb. Zwijndrecht 10.04.1882, d.v. Martinus van Leeuwen en Adriana Gascard.

 

Bron: Website ir. R.F. Lamping te Eindhoven. Oudste generatie en huwelijk in Klaaswaal van GenLias.

 


 

II.b.  Jan Hermans Weijers, z.v. I, tr. Westmaas 29.04.1725 Neeltje Jacobs Barendrecht/Barendregt, ged. Nieuw-Beijerland 05.05.1701, d.v. Jacob Jans Barendregt en Maria Andries Kroef.

Uit dit huwelijk:

1.                  Herman Weijers, ged. Westmaas 14.04.1726, aang. lidmaat NH kerk Westmaas 27.03.1749|d|, ouderling NH kerk Westmaas 1771|g|, vermeld als lidmaat NH kerk Westmaas 23.03.1785|h|.

2.                  Jacob Weijers, ged. Westmaas 28.11.1728, w.s. jonggestorven.

3.                  Jacob Weijers, ged. Westmaas 15.01.1730, w.s. jonggestorven.

4.                  Jacob Weijers, ged. Westmaas 22.06.1732, lidmaat NH kerk Westmaas 14.12.1753|a|, 1762 (att. van Princeland)|b| en 23.03.1785|e|, w.s. overl. Mijnsheerenland 16.01.1814.

5.                  Leendert Weijers, ged. Westmaas 06.03.1735, w.s. jongegstorven.

6.                  Leendert Weijers, geb. 31.10.1736, ged. Westmaas 04.11.1736, lidmaat NH kerk Westmaas 30.01.1753|f| en 08.04.1756|c|.

7.                  Maria Weijers, ged. Westmaas 19.06.1740, w.s. jonggestorven.

8.                  Elisabeth Weijers, ged. Westmaas 19.06.1740 (tweeling).

9.                  Maria Weijers, geb. 09.12.1743, ged. Westmaas 15.12.1743.

 

Noten: |a| Ons Voorgeslacht 1963, p.24; |b| Ons Voorgeslacht 1963, p.29; |c| Ons Voorgeslacht 1963, p.28 (Wijers), |d| Ons Voorgeslacht 1963, p.27; |e| Ons Voorgeslacht 1963, p.34; |f| Ons Voorgeslacht 1963, p.27 (Leendert Janssen); |g| Ons Voorgeslacht 1963, p.219; |h| Ons Voorgeslacht 1963, p.34.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers