Familie Waijer/Weijer (180)

 

(Slochteren)

 

Het betreft de nazaten van Abrham Roelfs Waijer en Anniggien Pieters. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2018

 


 

I. Abraham Roelfs Waijer, overl. Foxhol 1808, tr. Anniggien Pieters, arbeidster (1815).
Uit dit huwelijk:
1.         Pieter Waijer, geb. ca. 1796; volgt II.

 


 

II. Pieter Abrahams Waijer, z.v. I, geb. ca. 1796, arbeider (1815), landbouwer (1817), dagloner (1850), overl. na 1850, tr. Noorddijk 05.10.1815 Hindrikje Jacobs Wolthuis, geb. Engelbert ca. 1792, dienstmeid (1815), overl. Engelbert (Noorddijk) 20.02.1823, d.v. Jacob Popkes Wolthuis, landbouwer, en Aaltje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Waijer, geb. Engelbert (Noorddijk) 12.12.1815, arbeider, overl. Scharmer (Slochteren) 18.04.1905, tr. Hattem 20.01.1843 Johanna de Haan, geb. Hattem ca. 1817/1818, overl. Middelbert (Noorddijk) 28.11.1902, d.v. Gerrit Jan de Haan, karreman, en Willemina Muller.

2.                  Abraham Waijer, geb. Engelbert (Noorddijk) 02.10.1817; volgt III.a.

3.                  Cornelis Waijer, geb. Engelbert (Noorddijk) 18.07.1819; volgt III.b.

 


 

III.a. Abraham Pieters Waijer, z.v. II, geb. Engelbert (Noorddijk) 02.10.1817, dagloner (1845), veehouder (1851,1859), landbouwer (1865,1874), overl. Thesinge (Ten Boer) 19.03.1874, tr. Hillechien/Hilligien Dolfien, geb. Noorddijk 31.12.1816, landbouwster, overl. Thesinge (Ten Boer) 05.02.1904|b|, d.v. Roelf Tiemes Dolfien, arbeider, en Martje Harms.
Uit dit huwelijk (vader ook Weijer):

1.                  Roelfien Waijer, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 05.06.1845, overl. voor 1889, tr. Ten Boer 31.03.1868 Jan Maathuis, geb. Sint Annen (Ten Boer) 05.04.1843, dagloner, overl. Groningen 15.05.1931, z.v. Hindrik Harms Maathuis, dagloner, en Anje Luitjes Timmer, dagloonster.
     JM tr. 2e Ten Boer 06.06.1889 Anna Reinders, geb. Nieuwolda 25.09.1831, dienstmeid (1859), dagloonster (1870,1889), overl. Sint Annen (Ten Boer) 04.10.1916, d.v. Reind Jans Reinders, wagenmaker, en Martje Harms Leeuwerik.
     AR tr. 1e Stedum 21.05.1859 Harm Mische, ook Miske, geb. Westerwijtwerd (Middelstum) 03.02.1820, dagloner, overl. Stedum 13.09.1865, z.v. Coenraad Mische en Grietje Harms Kraak; tr. 2e Ten Boer 02.05.1870 Hindrik Meijer, geb. Noordbroek 07.12.1828, dagloner, z.v. Eggo Derks Meijer, arbeider, en Fennechien Hindriks Opheikens.

2.                  Hinderkien Waijer, geb. Groningen 12.10.1847, dienstmeid (1873), overl. Groningen 11.12.1938, tr. Groningen 04.05.1873 Roelf Nijdam, geb. Paterswolde (Eelde) 14.11.1840, kasteleinsknecht (1873), arbeider (1879), overl. Groningen 11.04.1879, z.v. Harm Geerts Nijdam, koopman, en Geessien Nijdam.

3.                  Martje Waijer, geb. Groningen 09.09.1851, overl. Thesinge (Ten Boer) 25.04.1935.

4.                  Pieter Waijer, geb. Groningen 10.03.1855, overl. Groningen 29.10.1855.

5.                  Trientje Waijer, geb. Groningen 14.09.1856, overl. Thesinge (Ten Boer) 2.5.04.1863.

6.                  Pieter Waijer, geb. Groningen 09.11.1859, overl. Thesinge (Ten Boer) 16.02.1945.

7.                  levenloze dochter, Thesinge (Ten Boer) 01.03.1864|a|.

8.                  Kornelis Weijer, geb. Thesinge (Ten Boer) 01.02.1865, landbouwer, overl. Thesinge (Ten Boer) 19.04.1940.

 

Noten: |a| vader Weijer, moeder Dolfin (overl.akte Ten Boer 1864 no.16); |b| Dolfin.

 


 

III.b. Cornelis Pieters Waijer, z.v. II, geb. Engelbert (Noorddijk) 18.07.1819, boerenknecht (1850), landbouwer (1851,1875), overl. Harkstede (Slochteren) 16.03.1897, tr. 1e Slochteren 16.11.1850 Hindrikje Roelfs Dolfien, geb. Noorddijk 02.08.1812, dienstmeid (1843), landbouwster (1850,1861), overl. Harkstede (Slochteren) 14.08.1861, d.v. Roelf Tiemens Dolfien, arbeider, en Martjen Harms Amels; tr. 2e Slochteren 21.11.1865 Trijntje Erk, geb. Westerbroek (Hoogezand) 23.08.1829, dagloonster (1865), overl. Harkstede (Slochteren) 11.08.1908, d.v. Jan Hindriks Erk, arbeider, en Janke Oenes Bruining.

     HRD tr. 1e Slochteren 29.04.1843 Hijlke Jelles Nieuwstijl, ook Niestijl, geb. Harkstede ca. 1803, landbouwer, overl. Harkstede (Slochteren) 28.09.1848, z.v. Jelle Hijlkes Nieuwstijl, landbouwer, en Freerkje Klasens Oomkens, landbouwster.

Uit dit huwelijk (vader ook Weijer):

1.                  Hindrikje Waijer, geb. Harkstede (Slochteren) 09.07.1851, overl. Slochteren 01.01.1929, tr. 1e Slochteren 06.03.1875 Pieter Schneider, geb. Slochteren ca. 1843, verwer, overl. voor 1889, z.v. Tonnis Philip Schneider, verwer, en Geertje Oomkes Blauw; tr. 2e Slochteren 07.02.1889 Klaas Schneider, geb. Slochteren ca. 1848, landbouwer, jongere broer van Pieter.

2.                  Roelf Waijer, geb. Harkstede (Slochteren) 09.07.1851.

3.                  Hillechien Waijer, geb. Harkstede (Slochteren) 22.02.1855, overl. Harkstede (Slochteren) 12.06.1855.

4.                  Pieter Weijer, geb. Harkstede (Slochteren) 03.06.1856; volgt IV.

 


 

IV. Pieter Weijer, z.v. III.b, geb. Harkstede (Slochteren) 03.06.1856, landbouwer, overl. Hoogezand 13.11.1944|a|, tr. Slochteren 25.09.1886 Aaltje Streurman, geb. Harkstede (Slochteren) 24.10.1863, landbouwster, overl. Harkstede (Slochteren) 29.05.1948, begr. Harkstede 02.06.1948, d.v. Geert Streurman en Ettje Uitham.

Uit dit huwelijk:

1.                  Kornelis Weijer, geb. Harkstede (Slochteren) 10.02.1887, landbouwer, overl. na 1959, tr. Slochteren 23.06.1917 Martje Klootsema, geb. Scharmer (Slochteren) 19.08.1889, overl. Groningen 29.11.1959, d.v. Gerrit Klootsema en Tietje Zwaneveld.

2.                  Ettje Weijer, geb. Harkstede (Slochteren) 13.02.1888, overl. Harkstede (Slochteren) 15.10.1896.

 

Noten: |a| ook overl.akte Slochteren 1944 no.124.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers