Familie Wijhers (20)

 

(Maasbree)

 

Het betreft de nazaten van Henricus Weijers en Margareta Schoenmakers. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Naast GenLias heb ik dankbaar gebruik gemaakt van een index op de geboorten en een index op de overlijdens in Maasbree.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2003 (laatst herzien april 2014)

 


 

I.Henricus Weijers, overl. Blerick 01.08.1762, tr. voor 1732 Margareta Schoenmaekers, overl. Blerick 29.09.1780.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sibylla Wijers, ged. Blerick 20.02.1732.

2.                  Maria Sybilla Wyers, ged. Blerick 14.08.1733.

3.                  Henricus Petrus Wyers, ged. Blerick 22.01.1735.

4.                  Leonardus Wyers, geb. Blerick 1740; volgt II.

5.                  Maria Sybilla Weijers, ged. Blerick 20.04.1743|a|.

6.                  Godefridus Wijers, ged. Blerick 20.04.1745|b|.

7.                  Henrina Wijers, ged. Blerick 18.04.1746|c|.

8.                  Matthias Weijers, ged. Blerick 27.11.1750.

9.                  Margareta Weijers, ged. Blerick 22.07.1754.

 

Noten: |a| get. Lowisa Weijers; |b| get. Bernardus Wijers en Maria Wijers; |c| get. Mathias Wijers.

 


 

II.Leonard Wijers, later Wijhers, z.v. I, ged. Blerick 28.11.1740|e|, overl. Blerick 21.04.1791, tr. Blerick 13.02.1776|d| Marie Sibille Ingenrijt,|a| ged. Blerick 08.01.1752, overl. Blerick (Maasbree) 25.03.1808|b|, d.v. Antonius Ingenrijdt en Maria Gijsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Wijhers, Henri, ged. Blerick 28.11.1777|f|, overl. Maasbree 31.08.1856|c|, tr. ís-Hertogenbosch 16.11.1812 Helene Wijnants, geb. Geldrop 16.09.1774, overl. Blerick (Maasbree) 01.12.1842|g|, d.v. Jean Wijnants en Pierette van Rijsewijk.

2.                  Jacobus Wijhers, geb. Blerick 1778; volgt III.a.

3.                  Godefridus Wijhers, geb. Blerick 1780; volgt III.b.

4.                  Leonardus Josephus Wijhers, ged. Blerick 20.08.1783, overl. Blerick 23.08.1794.

5.                  Gregorius Joannes Wijhers, geb. Blerick 1786; volgt III.c.

6.                  Margaretha Rosa Wijhers, ged. Blerick 26.11.1788, tr. Maasbree 17.05.1816 Joannes Renerus van Wijliek, geb. Ruremonde, z.v. Joannes Jacobus van Wijliek en Petronella Willems.

 

Noten: |a|Ingenrijt(1805,1814), Ingenriet(1812), Ingenuijt(1810), Ingeniet(1816); |b| Sibille Ingenrijt; |c| Hendrik Wijhers, wdnr Helena Wijnands; |d| bruidegom Leonardus Wijhers, bruid Maria Sybilla Ingenriet, get. Mathias Wijhers; |e| get. Helena Ingenrydt; |f| get. Mathias Wyhers; |g| Helena Wijnands, d.v. Jan en Petronella.

 


 

III.a. Jacobus Wijhers, Jacques, z.v. II, ged. Blerick 23.10.1778, overl. Maasbree 15.08.1835|b|, tr. Maasbree 07.05.1810 Jeanne Boets, geb. Helden ca. 1777, overl. Maasbree 23.07.1852|c|, d.v. Antoine Boets en Petronelle Knippenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Leonard Hendrik Wijhers, geb. Blerick (Maasbree) 09.06.1811, landbouwer te Maasbree, overl. Maasbree 05.09.1855; ongehuwd.

2.                  Petronella Wijhers, geb. Blerick (Maasbree) 07.05.1814, overl. Blerick (Maasbree) 11.05.1814.

 

Noten: |b| Jacob Wijhers e.v. Joanna Boots; |c| Joanna Boots wed. Jacobus Wijhers.

 


 

III.b. Godefridus Wijhers, Godfried/Godfroid, z.v. II, ged. Blerick 15.03.1780, vrijgesteld van militaire dienst, landbouwer, overl. Maasbree 30.09.1853|a|, tr. Maasbree 21.09.1814 Elisabeth Engels, ged. Tegelen 17.09.1786, overl. Maasbree 08.06.1862, d.v. Pierre Mathieu Engels en Marie van der Velden.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Sibilla Weijhers, geb. Blerick (Maasbree) 02.05.1816, overl. Maasbree 17.06.1884; ongehuwd.

2.                  Leonardus Wijers, geb. Blerick (Maasbree) 11.02.1819, overl. Maasbree 25.05.1883; ongehuwd.

3.                  Maria Catharina Wijhers, geb. Blerick (Maasbree) 21.05.1828; volgt IV.a.

 

Noten: |a| vader Leonard Wijhers, moeder Sibilla Ingenrijth.

 


 

IV.a. Maria Catharina Wijhers, d.v. III.b, geb. Blerick (Maasbree) 21.05.1828, overl. Maasbree 21.03.1870; ongehuwd.

Kind:

1.                  Elisabeth Wijhers, geb. Blerick (Maasbree) 02.11.1860; volgt V.a.

 


 

V.a. Elisabeth Wijhers, d.v. IV.a, geb. Blerick (Maasbree) 02.11.1860; ongehuwd.

Kinderen:

1.                  Maria Catharina Wijhers, geb. Maasbree 20.08.1881.

2.                  Peter Johannes Wijhers, geb. Maasbree 20.10.1888.

 


 

III.c.Gregorius Joannes Wijhers, Gregoir Jean, z.v. II, ged. Blerick 15.11.1786, vrijgesteld van militaire dienst, landbouwer, akkerman (1839), overl. Blerick (Maasbree) 30.05.1843|e|, tr. Maasbree 27.10.1805 (Anne) Marie Hermkens, ged. Grubbenvorst 08.12.1777, akkersvrouw (1839), overl. Blerick 06.06.1841|h|, d.v. Jean Hermkens en Henriette Ligtenveld.

†††† AMH tr. 1e voor 1800 Laurens Grubben, overl. voor 1805.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sebilla/Sibilla Wijhers, geb. Blerick (Maasbree) 03.09.1806|d|, overl. Grubbenvorst 25.12.1877|f|, tr. Grubbenvorst 18.01.1837 Cornelius Leonardus Coenders, geb. Grubbenvorst 07.02.1806, overl. Grubbenvorst 11.11.1873|g|, z.v. Hendrik Coenders en Maria Catharina Steegh.
Uit dit huwelijk: Anna Maria, geb. Grubbenvorst 16.11.1837, overl. Na 1858; Cornelis, geb. Grubbenvorst 30.10.1840.

2.                  Jean Leonard Weijers, geb. Blerick (Maasbree) 15.12.1809; volgt IV.b.

3.                  Margaretha Wijhers, geb. Blerick (Maasbree) 15.05.1813|c|, overl. Maasbree 14.03.1875, tr. Maasbree 22.05.1844 Joannes Klerken, geb. Blerick 01.03.1820, overl. Maasbree 04.06.1890, z.v. Leonardus Klerken en Gertrudis Ketels.
Uit dit huwelijk: Joannes Leonardus, geb. Blerick (Maasbree) 30.04.1845, overl. Blerick (Maasbree) 25.02.1912; Leonard Hubert, geb. Blerick(Maasbree) 31.01.1848, overl. Blerick (Maasbree) 18.10.1860; Anna Gertrudis, geb. Blerick (Maasbree) 20.07.1850, overl. Blerick (Maasbree) 28.04.1881; Cornelius Hubertus, geb. Blerick (Maasbree) 12.10.1853, overl. Blerick (Maasbree) 28.07.1922.

4.                  Hendrikus Weijhers, geb. Blerick 15.06.1817|b|, overl. Blerick (Maasbree) 16.06.1817|a|.

5.                  Catharina Judith Weijers, geb. Maasbree 15.06.1817, overl. Maasbree 14.03.1863.

 

Noten: |a| Hendrik Weijers, vader Joannes Weijers, moeder Anna Maria; |b| vader Joannes Weijhers, moeder Anna Maria; |c| vader Gregoir Jean Wijers, moeder Anna Maria; |d| vader Gregoir Jean Wijhers, moeder Anna Maria; |e| Joannes, wdnr Anna Maria Hermans; |f||g| per abuis Wijkers in GenLias; |h| oud 67 jaar, d.v. Jan Hermkens en Hendrina Lichteveld, wede. Laurens Grubben en Jan Willers(?) (overl.akte Maasbree 1841 no.58 GenLias).

 


 

IV.b. Jean Leonard Wijers, Joannes (Leonardus), z.v. III.c, geb. Blerick (Maasbree) 15.12.1809|a|, landbouwer, akkerzoon (1839), grondeigenaar (1868), overl. Maasbree 04.11.1895|c|, tr. 1e Grubbenvorst 24.04.1839 (Anna) Catharina Coenders, geb. Lottum 14.02.1803, overl. Lottum (Grubbenvorst) 21.01.1850|i|, d.v. Hendrik Coenders en Catharina Steegh; tr. 2e Grubbenvorst 01.01.1868|b| Petronella Gussen, geb. Sevenum 05.07.1819, overl. Blerick (Maasbree) 26.04.1903|g|, d.v. Alard Gussen en Hendrina Janssen.

Uit het huwelijk Weijers-Coenders:

1.                  Henricus Weijers, geb. Grubbenvorst 04.09.1841|d|, overl. Lottum (Grubbenvorst) 26.09.1841.

2.                  Joannes Weijers, geb. Grubbenvorst 04.09.1841|e|, overl. Lottum (Grubbenvorst) 23.12.1841.

3.                  Anna Maria Weijers, geb. Grubbenvorst 04.09.1841|f|, overl. Lottum (Grubbenvorst) 20.09.1841.

4.                  Anna Maria Weijers, geb. Grubbenvorst 04.04.1843, overl. Lottum (Grubbenvorst) 13.06.1861|h|.

 

Noten: |a| Jean Leonard, vader Joannes Weijers, moeder Maria; |b| bruidegom Joannes Wijers; |c| Wijers; |d| akte no.31; |e| akte no.32; |f| akte no.33; |g| overl.akte Maasbree 1903 no.22 {Gussens}; |h||i| per abuis Wijkers in GenLias.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers