Fragmenten Weijers/Wijers (24)

 

(Ottersum)

 

 

Het betreft enkele fragmenten Weijers/Wijers uit Ottersum. Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2003 (laatst herzien mei 2015)

 


top

Fragment

 

I.  Guillaume Weijers, tr. Marie Weckers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Weijers, Dorothe, doopgetuige Groesbeek 11.02.1804 en 01.06.1808, overl. (kraambed) Ottersum 17.03.1809, tr. Groesbeek 27.11.1808|a| Pauwlus de Haan, Paul, z.v. Nicolaas de Haan en Anna Catharina Maijirs.
Uit dit huwelijk: doodgeboren zoon, Ottersum 17.03.1809.
     PdH tr. 2e Groesbeek 30.12.1810 Johanna Weijers. [zie 16X]

 

Noten: |a| inv.813 f.20.

 

- - - - -

 

I. Willem Weijers, tr. voor 1777 Maria Weekers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Nicolaus Weijers, ged. Ottersum 16.04.1777|b|; volgt II.

2.                  Hendrikus Weijers, bijnaam Klaassen|c|, geb. ca. 1777, overl. Ottersum 26.05.1850.

3.                  Dorodina Weijers, ged. Ottersum 08.10.1782|a|.

 

Noten: |a| get. Derrik Weijers; |b| get. Lamert Weijers; |c| overl.akte Ottersum 1850 no.12.

 


 

II. Nicolaas Weijers, z.v. I, geb. ca. 1777, overl. Ottersum 29.10.1819, tr. Groesbeek 07.05.1809|a| Gertrude/Geertruida Arts, geb. Ottersum ca. 1784, arbeidster (1829), overl. Ottersum 11.11.1859, overl. na 1819, d.v. Adoplus Artz en Hendrina Hendriks.

     GA tr. 2e Ottersum 06.10.1821 Theodorus Kammans, geb. Wees ca. 1794, landbouwer, overl. Ottersum 14.03.1862, z.v. Arnold Kammans en Johanna Winckels.

Gertruda Arts en Theodor Kammans wonen in huis De Dood in buurtschap Milsbeek, met kinderen Hendrik (15), Maria (13) en Wilm (10) (Volkstelling Ottersum 1829).

Uit dit huwelijk:

1.                  Guillaume Weijers, geb. xx.09.1810, ged. Ottersum 1810, overl. Ottersum 21.10.1810.

2.                  Allegonda Weijers, ged. Ottersum 1812, overl. Ottersum 23.09.1819.

3.                  Hendrikus Weijers, geb. Ottersum 1814; volgt III.a.

4.                  Anna Maria Wijers, ged. Ottersum 23.09.1816, overl. Ottersum 20.12.1890, tr. Ottersum 05.12.1840 Gradus Janssen, geb. Middelaar 27.07.1813, overl. Ottersum 15.12.1879, z.v. Jan Janssen en Hendrina Schoofs.
Uit dit huwelijk: Theodorus Johannes Janssen, geb. Ottersum 16.12.1849, overl. Ottersum 30.06.1897, tr. Groesbeek 03.08.1895 Dina Hendriks, weduwe Jan Weijers (ca.1864-voor1895);
en voorts: Catharina, geb. Ottersum 01.02.1841, overl. Ottersum 30.08.1869; Petronella, geb. Ottersum 21.08.1842, overl. Ottersum 08.12.1920; Hendrikus, geb. Ottersum 20.11.1844; Johanna, geb. Ottersum 09.09.1847; Gradus Hubertus, geb. Ottersum 28.10.1852; Willem, geb. Ottersum 06.06.1855, overl. Ottersum 13.12.1929; levenloze zoon, Ottersum 14.05.1858; levenloze zoon, Ottersum 27.08.1859.

5.                  Willem Wijers, geb. Ottersum 1818; volgt III.b.

 

Noten: |a| 813 {get. Henricus Weijers en Francisca Jansen}.

 


 

III.a.  Hendrikus Weijers, Henri, z.v. II, geb. Ottersum 23.05.1814, ged. Ottersum (rk), arbeider (1861,1868), overl. Groesbeek 19.10.1902, tr. Ottersum 23.05.1848 Petronella Noij, ook Neuij, geb. Ottersum 25.09.1823, overl. voor 1902, d.v. Hendrik Noij en Allegonda Wilmsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Weijers, ged. Ottersum 20.11.1849, overl. Nijmegen 30.07.1917.

2.                  Catharina Weijers, geb. Ottersum 03.07.1851, overl. Groesbeek 10.04.1913.

3.                  Allagonda Weijers, geb. Ottersum 03.05.1854.

4.                  Johannes Wilhelmus Weijers, geb. Ottersum 30.07.1857, overl. Nijmegen 26.02.1877|a|.

5.                  Geertruida Weijers, geb. Ottersum 26.11.1858, dienstmeid (1887), overl. Groesbeek 15.11.1946, tr. Groesbeek 09.05.1887 Jan Voermans, geb. Groesbeek 11.12.1863, spoorwegbeambte (1887,1907), spoorwegarbeider (1891,1894), wisselwachter (1917), overl. Groesbeek 28.04.1949, z.v. Antoon Voermans en Maria Jacobs.
Uit dit huwelijk: Petronella, geb. Groesbeek ca. 1890, overl. na 1917; Maria, geb. Groesbeek xx.11.1890, overl. Groesbeek 09.05.1891; Maria, geb. Groesbeek 27.02.1892; Hendrikus, geb. Groesbeek 16.05.1893, overl. Groesbeek 25.08.1894; Wilhelm, geb. Groesbeek 27.06.1894, overl. Groesbeek 14.01.1900; Hendrikus, geb. Groesbeek 29.08.1895; Theodorus Antoon, geb. Groesbeek 19.10.1896, overl. Groesbeek 19.01.1900; Jan, geb. Groesbeek 04.03.1898, overl. Groesbeek 29.01.1900; Karel, geb. Groesbeek 18.06.1899, overl. Groesbeek 19.01.1900; Johanna, geb. Groesbeek 02.11.1901; Catharina, geb. Groesbeek 08.08.1903, overl. Groesbeek 23.01.1907.

6.                  Theodorus Weijers, geb. Groesbeek 25.06.1861, overl. Groesbeek 07.02.1863.

7.                  Johanna Weijers, geb. Groesbeek ca. 1864, overl. Sambeek 30.09.1937.

8.                  levenloze dochter, Groesbeek 03.10.1868.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groesbeek 1877 no.10.

 


 

III.b.  Willem Wijers, z.v. II, geb. Ottersum 30.11.1818, ged. Ottersum (rk), landbouwer, tr. Ottersum 07.06.1856|b| Wilhelmina Boekholdt, geb. Hassum, d.v. Heinrich Boekholdt en Margaretha Gossens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gradus Wijers, geb. Ottersum 03.05.1858, overl. Ottersum 11.04.1859.

2.                  levenloze zoon, Ottersum 30.09.1859.

3.                  levenloze dochter, Ottersum 21.06.1861.

4.                  Theodora Margriethe Wijers, geb. Ottersum 08.01.1863, overl. 25.08.1953, begr. Ottersum, tr. Groesbeek 31.05.1890 Johannes Wilhelmus Stoffelen, geb. Ottersum 23.06.1849, landbouwer, overl. Groesbeek 06.04.1920, z.v. Paul Stoffelen, landbouwer, en Elisabeth Lamers.
Uit dit huwelijk: Elisabetha Wilhelmina Maria, geb. Groesbeek ca. 1892; Paulina Maria Hendrika, geb. Groesbeek ca. 1896, overl. Groesbeek 26.09.1909; levenloze dochter, Groesbeek 02.09.1902.

5.                  Peter Johannes Wijers, geb. Ottersum 01.08.1864.

6.                  Maria Wijers, geb. Ottersum 15.08.1868, overl. 03.01.1954, begr. Ottersum.

 

Noten: |b| per abuis Noekholdt in GenLias; wel Boekhoeldt in huw.akte 1890.

 


top

Fragment

 

I. Joannes Weijers, tr. Ottersum 18.05.1794|a| Anna Maria van Baall.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Weijers, ged. Ottersum 31.01.1796|c|.

2.                  Reijnerus Weijers, ged. Ottersum 31.01.1796 (tweeling).

3.                  Maria Weijers, ged. Ottersum 02.04.1797|b|.

4.                  Petrus Weijers, ged. Ottersum 1803.

5.                  Gertruda Weijers, ged. Ottersum 1807.

 

Noten: |a| get. Anna Weijers; |b| get. Laurentius Weijers; |c| get. Laurentius Weijers.

 


top

Fragment

 

I. Wijers, tr. voor 1807 Christina Spikmans.

Kind:

1.                  Johanna Wijers, geb. Nutterden (Pruisen) ca. 1807, dienstmaagd (1834), arbeidster (1861), overl. Ottersum 02.11.1861|d|, tr. Ottersum 15.04.1834|c| Theodorus Schonenberg, geb. Overasselt ca. 1801, overl. Ottersum 04.05.1849|e|, z.v. Jacob Schonenberg en Catharina Pelsée.
Kind van Johanna (erkend bij het huwelijk): Catharina Wijers, later Schonenberg, geb. Milsbeek (Ottersum) 24.03.1834|g|, overl. Ottersum 25.05.1834|f|.
Uit dit huwelijk: Catharina, geb. Ottersum 27.04.1835, overl. Mook 11.01.1889; Jacobus, geb. Ottersum 15.07.1837, overl. Groesbeek 11.01.1919; Christianus, geb. Ottersum 22.04.1840, overl. Ottersum 18.09.1860|b|; Christina, geb. Ottersum 24.05.1842, ged. Ottersum 1842|a|; Peter, geb. Ottersum 29.07.1844; Elizabetha, geb. Ottersum 12.11.1847.

 

Noten: |a| vader Wilhelmus Schoonenberg; |b| Christiaan; |c| bruid Johanna Spikmans, geen vader v/d bruid vermeld (huw.akte Ottersum 1834); |d| Johanna Wijers, voornaam v/d vader niet vermeld (overl.akte Ottersum 1861 no.29); |e| e.v. Johanna Wijers (overl.akte Ottersum 1849 no.8); |f| moeder Johanna Wijers (overl.akte Ottersum 1834 no.57); |g| aangifte door Anna Catharina Gisbers, vroedvrouw (geb.akte Ottersum 1834 no.25).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers