Familie Weijers (31)

 

(Doesburg)

 

 

Deze familie stamt af van Willem Weijers, tolwachter bij Doesburg, en Jantje Wanders. Het fragment geeft een gedetailleerder beeld van de familieverwantschap van de opeenvolgende tolpachters die J.W. van Petersen op p.281 van zijn boek «Reizen is tol betalen» (2002) noemt.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2003

 


 

I.  Willem Wijers, geb.ca. 1700, tolpachter, overl. Ellecom 17.01.1760, begr. Ellecom 23.01.1760|g|, tr. voor 1730 Jantje Wanders, overl. Ellecom 08.12.1761, begr. Ellecom 14.12.1761|h|.

Willem is tolpachter op de Dierense dijk bij Doesburg (1730-ca.1760). Daarna zijn dat achtereenvolgens wed. Willem Wijers (-1761), Harmen Bel (schoonz. van W.W.) (1761-1781), wed. Harmen Bel (1781-1785) en Jan de Bank (huwt de wed. H.B.) (1785-1797), voor wie Gerrit Bel tolmeester is in ‘de Drie Koningen’.|a|

Uit dit huwelijk (in Doesburg meest Weijers, in Ellecom meest Wijers; NB bij geen van de dopen of huwelijken v/d kinderen staat de naam v/d moeder; qua data past het uitstekend; gezocht huwelijk van Willem en Jantje!):

1.                  Wessel Weijers, ged. Doesburg 12.03.1730|o|.

2.                  Wander Weijers, ook Waander Wijers, ged. Doesburg 15.02.1732|m|, ‘j.m. van de Tol, behoorende onder Elkum’ (1756), overl. Ellecom 09.10.1761, begr. Ellecom 13.10.1761|r|, otr. Doesburg 05.05.1756|s|, tr. Ellecom 30.05.1756|t| Mechtelt Kets, j.d. van Drempt.
     MK otr. 2e Spankeren 04.101762|u|, tr. Spankeren 31.10.1762 Jan Kersten Pauls, j.m. van Dieren.

3.                  Getruijt Weijers, ook Geertruid Wijers, ged. Doesburg 03.07.1733|n|, ‘j.d. van de Tol’ (1754),  overl. tussen 1765 en 1766, tr. 1e Ellecom 09.06.1754|b| Harmen Bel, j.m. van Doesburg, overl. Ellecom 23.04.1781, begr. Ellecom 27.04.1781|d|.
Uit het huwelijk Bel-Wijers: Jasper, ged. Doesburg 23.04.1756|k|; Jantjen, ged. Doesburg 24.11.1765|j|.
     HB tr. 2e Ellecom 12.10.1766|c| Jantjen Kets, j.d. van Drempt; uit dit huwelijk: Gerrit Bel, geb. ca.1767.
     JK otr. 2e Doesburg 01.06.1781, tr. Ellecom 19.06.1781|i| Jan de Bank, overl. na 1797; uit dit huwelijk: Hermina de Bank, geb. ca.1785.

4.                  Bernadus Weijers, ged. Doesburg 30.12.1736|l|.

5.                  Derk Weijers, ged. Doesburg 14.12.1738|p|, jong gestorven.

6.                  Derk Weijers, ged. Doesburg 24.12.1739|q|.

          zoon, overl. Ellecom 26.07.1743, begr. Ellecom 30.07.1743|f|.

          zoon, overl. Ellecom 02.03.1754, begr. Ellecom 07.03.1754|e|.

 

Noten: |a| J.W. van Petersen, Reizen is tol betalen, Aalten: Fagus, 2002, ISBN 90-70017-63-6, p.281; |b| inv.1349 p.72; |c| inv.1349 p.79; |d| inv.1352 p.75 {Harmen Bell}; |e| inv.1352 p.29; |f| inv. 1352 p.4; |g| inv.1352 p.38; |h| inv.1352 p.41 {‘de weduwe van WW’}; |i| inv.1351 p.13 {ingeschreven te Doesburg den 1.Junij 1781, met attest. van den 19. dito na Doesburg}; |j| inv.487.5 p.246; |k| inv.487.5; |l| inv.487.5 p.121; |m| inv.487.5 p.98; |n| inv.487.5 p.105; |o| inv.487.5 p.90; |p| inv.487.5 p.130 (moeder Jantjen Wandes); |q| inv.487.5 p.135; |r| inv.1352 p.41; |s| inv.496; |t| inv.1349 p.74 {met attest. van den 23ste Maij na Drempt, nog den 30ste dito hier getrouwt};  |u| inv.1366 p.111 en inv.1349 p.77.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers