Familie Weijers (32)

 

(Amsterdam)

 

Deze familie stamt af van Jan Wijers en Elisabeth Dupon. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw. H. Dekkers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2003 (laatst herzien juli 2016)

 


 

I.  Jan Wijers, geb. Deventer ca. 1734, kleermakersbaas (1814), doopgetuige Amsterdam (Noorderkerk) 08.05.1785, 30.09.1787 en 10.10.1787, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.10.1796, Amsterdam (Westerkerk) 15.09.1797, overl. Amsterdam 14.03.1814|v|, otr. Amsterdam 28.12.1759|u| Elisabeth Dupon, geb. Amsterdam ca. 1733 {w.s. ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 01.10.1732, d.v. Pieter du Pon en Sara Huijsman}, doopgetuige Amsterdam (Noorderkerk) 08.05.1785, 30.09.1787 en 10.10.1787, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.10.1796, Amsterdam (Westerkerk) 15.09.1797, overl. voor 1814.

Uit dit huwelijk:

1.                  Alida Johanna Wijers, later Johanna Alida, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 05.03.1760, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 20.06.1802, overl. Amsterdam 20.01.1813|y|, otr. Amsterdam 23.05.1783 Dirk van Nie, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 03.01.1759, overl. voor 1813, w.s. begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 05.11.1809, z.v. Gerrit van Nie en Elisabet Pottijs.
Uit dit huwelijk: Eliessabet, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 10.10.1787|s|; Dirkie, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 18.07.1790; Baarrent, geb. Amsterdam 03.06.1794, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 04.06.1794; Willem, geb. 24.06.1799, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 26.06.1799|r|, overl. na 1828; Alidaa, idem (tweeling).

2.                   Barta Hendrina Wijers, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 05.05.1762|m|, doopgetuige Amsterdam (Noorderkerk) 09.02.1806, overl. Amsterdam 10.12.1827, otr. Amsterdam 23.05.1783|ac| Jan van Nie Gerretzoon, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 08.05.1757, ‘schieder’ (1814)|w|, doopgetuige Amsterdam (Noorderkerk) 09.02.1806, overl. tussen 1814 en 1827, z.v. Gerret van Nie en Elisabet Pottijs.
Uit dit huwelijk: Kaatjen, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 08.05.1785|n|; Jan, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 30.09.1787|t|; Gerret Jakob, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 16.04.1790|o|,
ingeschreven bij 125e Regiment Infanterie van Linie|aa||ab|; Antonie, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.02.1793, overl. na 1833; Hendrik, geb. 18.01.1799, ged. Amsterdam (Westerkerk) 17.02.1799|p|; Cornelis Bouman, geb. Amsterdam ca. 1803, overl. na 1843.

3.                  Alida Weijers, ook Alieda Weijiers, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 06.10.1765|b|, doopgetuige Amsterdam (Noorderkerk) 05.05.1796, 26.06.1799 en 21.07.1802, overl. Amsterdam 28.01.1847|x|, otr. Amsterdam 11.05.1787 Chrisstoffel van Steeteren, geb. Amsterdam ca. 1765, doopgetuige Amsterdam (Noorderkerk) 26.06.1799|q| en 21.07.1802, overl. voor 1847.
Uit dit huwelijk: Cornelia, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 28.11.1787; Elisabet, geb. 30.12.1792, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 02.01.1793|j|, overl. na 1829; Maria, geb. 14.10.1796, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 26.10.1796; Jan Reijnhart, geb. 08.03.1799, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 13.03.1799; Jan Pieter, geb. 19.01.1801, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 21.01.1801|i|, overl. na 1825; Chrisstoffel, geb. 30.12.1803, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 01.01.1804; Abram, geb. 05.02.1806, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 09.02.1806|k|; Barta Henderina, geb. 08.07.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.07.1808|l|, overl. Amsterdam 15.03.1900.

4.                  Jan Hendrik Weijjers, geb. Amsterdam 1768; volgt II.

5.                  Alberegtha Wijjers, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 12.12.1770|a|, otr. Amsterdam 12.04.1799 Bart Oldenhof, geb. Amsterdam ca. 1769, z.v. Anna Maria Bart.
Uit dit huwelijk: Marriea Eliesabet, geb. 01.01.1801, ged. Amsterdam (Westerkerk) 18.01.1801|e|; Wouter, geb. 06.03.1805, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.03.1805|g|; Bart, geb. 12.12.1809, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.12.1809|f|.

6.                  Anna Katrina Weijers, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 15.06.1774|d|, otr. Amsterdam 31.03.1797 Johan Georgen de Lange.
Uit dit huwelijk: Anna Catriena, geb. Amsterdam 13.09.1797, ged. Amsterdam (Westerkerk) 15.09.1797|a|.

 

Noten: |a| vader Jan Wijjers, moeder Elijbet Dupon, getuige Wijllen Wijjers (absent!); |b| vader Jan Wijjers, moeder Elisabeth Dipon, getuige Arent Wijjers; |d| vader Jan Wijiers, moeder Elisabet Dupon, getuige Anna Wijiers; |e| moeder Albregta Weijjers; |f| moeder Albregta Wijiers, getuige Barta Handeriena Wijiers; |g| moeder Albregta Weijiers, getuige Aliedaa Johanna Weijiers; |h| getuigen Jan Weijjers en Eliesabet du Pon; |i| vader Van Heeteren; |j| getuigen Jan Weijiers en Elisabet Dupon; |k| getuigen Barta Henderina Wijiersen Jan van Nie; |l| getuige Barta Henderina Weijiers; |m| get. Hendrik Wijers en Baata Wijers; |n| vader Jan van Nee, getuigen Jan Weijers en Elisabet Dupon; |o| vader Jan van Nie Gerretzoon, moeder Weijiers; |p| vader Jan van Nie Gerritsz, getuige Barta Weijers; |q| van Heeteren; |r| get. Christoffel van Heeteren en Alida Wijers; |s| get. Jan Weijers en Eliessabet Diepon {grootvader en grootmoeder}; |t| get. Jan Weijers en Elisabet Dupon {grootvader en grootmoeder}; |u| SAA 603/311; |v| aangifte door Jan van Nie, behuwd zoon (overl.akte Amsterdam 1814 reg.3 fol.178); |w| idem; |x| wede Christoffel van Steteren (overl.akte Amsterdam 1847, reg.1 fol.198); |y| Johanna Alida Weijers, aangifte door Jan van der Kwant, directeur Binnengasthuis (overl.akte Amsterdam 1813 reg.1 fol.70v); |aa| |a| stamboeknr.4248 (databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis (NIMH)); |ab| Gerard Jacob, geb. Amsterdam 12.04.1790 (ibidem); |ac| bruid Weijers.

 


 

II.  Jan Hendrik Weijjers, z.v. I, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 20.04.1768|c|, overl. tussen 1798 en 1800, w.s. begr. Amsterdam (Karhuizer Kerkhof) 06.12.1798, otr. Amsterdam 21.04.1791|d| Aaltje Jans de Groot, geb. Buiksloot ca. 1764, d.v. Jan Hansen de Groot.
     AJdG otr. 2e Amsterdam 01.08.1800 Arie Jansen Nupoort.

Uit dit huwelijk:

–          kind van Jan Hendrik Weijers, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 08.04.1793.

1.                  Jan, geb. 17.06.1794, ged. Amsterdam (Westerkerk) 20.06.1794|a|.

2.                  Jan Hendrik, geb. 05.10.1796, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.10.1796|b|.

3.                  Neeltje, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22.07.1798.

 

Noten: |a| get. Jan Weijers en Elisabeth du Pon; |b| get. Jan Weijers en Liesebeth Dubon; |c| vader Jan Wijjers, moeder Elijbet Dipon, get. Hendrik Wijjers; |d| bruidegom Weijers.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers