Familie Weijers (33)

 

(Beekbergen)

 

Deze familie stamt af van Nuij Hendriks en Jantjen Alberts in Beekbergen.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2003 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

I.  Nuij Hendriks, overl. Beekbergen 15.02.1767, begr. Beekbergen 21.02.1767|d|, tr. voor 1736 Jantjen Alberts, overl. Beekbergen 18.11.1775, begr. Beekbergen 23.11.1775|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik, ged. Beekbergen 08.04.1736|c|.

2.                  Gerrit, ged. Beekbergen 15.12.1737|a|.

3.                  Frerik, ged. Beekbergen 02.10.1740|b|, doet als Frederik Nuijen in 1762 en 1770 tweemaal aangifte van overlijden te Beekbergen|f|.

 

Noten: |a| RBS 64.1 p.79; |b| RBS 64.1 p.83; |c| RBS 64.1 p.77 {moeder Jantjen Aarts}; |d| VG Publicatie 195a p.56 {nalatende vrouw en kinder(en), volgens ’t aangeven van Aalbert Aarts. Komt voor kerkengerechtigheid 1 1/2 sche(pel) rogge, is f 2-2-0. Voldaan.}; |e| VG Publicatie 195b p.151 {nalatende kinder(en)}; |f| VG Publicatie 195a.

 


 

II.a.  Hendrik Nuijen Wijers|l||p|, z.v. I, doet in 1772,1774,1775,1779,1780,1781,1783(3x),1784,1787 elfmaal aangifte van overlijden te Beekbergen|i|, overl. Beekbergen 15.06.1787, overl. Beekbergen 19.06.1787|c|, tr. voor 1766 Gerritjen Hendriks de Groot, geb. ca. 1741|d|, doet als vrouw van HN in 1774 en als weduwe van HNW in 1787,1794,1797 viermaal aangifte van overlijden te Beekbergen|j|, overl. (aan de loop) buurtschap Engeland 16.11.1811, begr. Beekbergen 18.11.1811|d|, d.v. w.s. Hendrik de Groot|k|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Nennetje, ged. Beekbergen 19.01.1766; volgt III.a.

2.                  Rijntje Wijers, geb. Beekbergen 09.10.1768.

3.                  Jantjen Hendriks, geb. Beekbergen 1770; volgt III.b.

4.                  Hendrica Wijers, geb. Beekbergen 10.06.1775.

5.                  Hendrik Wijers, geb. Beekbergen 1779; volgt III.c.

6.                  Gerrit Wijers, geb. Beekbergen 1785; volgt III.d.

 

Noten: |c| RBS 68.2 p.59; |d| RBS 69 p.351 {ongeveer 70 jaar; nalatende kinderen}; |i||j| VG Publicaties 195a en 195b; |k| er is een Hendrik de Groot, overl. Beekbergen 04.11.1787, begr. Beekbergen 10.11.1787, tr. Reintjen Gerrits (VG Publicatie 195b p.162); |l| Wijers bij aangifte overlijden in 1780; |p| diverse gegevens in Family Search met submitter: William H. Dalebout, 1085 SO Palisade Drive, Orem, Utah, USA 84058.

 


 

III.a. Nennetje, d.v. II.a, ged. Beekbergen 19.01.1766|e|.
Kind van Nennetje:

1.                  Gerritjen Wijers, geb./ged. Beekbergen 02.02/16.02.1794|f||m|, overl. Apeldoorn 17.10.1877|q|, tr. Apeldoorn 14.11.1816 Meint de Wilde, geb. Apeldoorn 01.01.1788, ged. Apeldoorn 06.01.1788, landman, overl. Apeldoorn 10.02.1868, z.v. Dries Janssen en Gijsbertje Janssen.
Uit dit huwelijk: Dries, geb. Apeldoorn 12.02.1817, overl. Zevenhuizen (Apeldoorn) 31.05.1899; Petronella, geb. Apeldoorn 09.02.1819, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 14.12.1899; Gijsbert, geb. Apeldoorn 16.11.1820, overl. Apeldoorn 25.01.1903; Gerrit, geb. Apeldoorn 30.09.1822, Gradus, geb. Apeldoorn 08.10.1824, overl. Baarn 01.03.1916; Geertje, geb. Apeldoorn 05.03.1826, overl. na 1871; Hendrik, geb. Apeldoorn 12.01.1828, overl. Engeland (Apeldoorn) 26.10.1912; levenloze dochter, Apeldoorn 18.10.1832; Reintje, geb. Apeldoorn 20.11.1833, overl. Apeldoorn 24.04.1878; Jan, geb. Apeldoorn 26.01.1836, overl. Apeldoorn 21.11.1923.
     MdW tr. 1e voor 1816 Geertje van de Braak, overl. voor 1816.

 

Noten: |e| RBS 64.1 p.122 {d.v. Hendrik Nuijen en Gerritje Hendriks}; |f| RBS 65 p.66 {moeder Nennitjen Hendriks Wijers, kind verwekt in onegt}; |m| 03/09.02.1794 volgens IGI; |q| moeder Nennetje Hendriks Wijers (overl.akte Apeldoorn 1877 no.238).

 


 

III.b. Jantjen Hendriks Weijers, z.v. II.a, ged. Beekbergen 30.12.1770|d|, daghuurster (1827), overl. Soeren (Rheden) 08.05.1840|i|, otr. Spankeren 27.01.1807|a|, tr. Spankeren 22.03.1807 Peter Peters, geb. Spankeren ca. 1760, daghuurder (1830), overl. Soeren (Rheden) 16.03.1847, z.v. Cornelis Peters en Jenneke Elberts.

Kinderen van Jantjen:

1.                  Hendrik Wijers, geb. Beekbergen 01.07.1795, ged. Beekbergen 09.07.1795|g|, overl. Beekbergen 04.09.1795, begr. Beekbergen 07.09.1795|h|.

2.                  Hendrik Weijers, geb. Voorst ca. 1797; volgt IV.a.

Uit het huwelijk Peters-Weijers: Cornelis, geb. Spankeren 01.11.1807, ged. Spankeren 08.11.1807|c|, overl. Apeldoorn 24.05.1883; Gert, geb. Spankeren 08.12.1809, ged. Spankeren 17.12.1809|b|; Elsken, geb. Laag-Soeren ca. 1815, overl. Laag-Soeren (Rheden) 03.06.1830.

 

Noten: |a| inv.1368 p.102 (‘op attestatie van den schout des ampts Brummen’) en inv.1373 p.15 (bruid Jantje Hendrika Wijers, oud 36 jaren); |b| inv.1367 p.86 (vader Peter Cornelissen); |c| inv.1367 p.83; |d| inv.65 f.3 (Jantje, d.v. Hendrik Nuijjen en Gerritje Hendrikz); |g| RBS 65 p.69 (‘verwekt in onegt’); |h| RBS 68.2 p.250; |i| Jantjen Nuijen (overl.akte Rheden 1840 no.54).

 


 

IV.a.  Hendrik Weijers, z.v. III.b, geb. Voorst ca. 1797, arbeider (1827,1834,1839), landman (1835,1838), arbeider (1848), overl. Apeldoorn 28.01.1848, tr. Voorst 30.06.1827 Zwaantje Kruitbos(ch), geb. Wilp 11.11.1805, ged. Wilp 18.11.1805|a|, dienstbode (1827), landvrouw (1838), overl. na 1848, d.v. Gerrit Kruitbosch en Jacomina Vordelman (ca.1776-1821).

Voorkind (gewettigd bij huwelijk):

1.                  Peter Kruitbos, later Weijers, geb. Apeldoorn 20.05.1827; volgt V.a.

Uit dit huwelijk:

2.                  Jacob Weijers, geb. Apeldoorn 24.01.1829; volgt V.b.

3.                  Gerrit Jan Weijers, geb. Apeldoorn 05.08.1831; volgt V.c.

4.                  Jacomina Weijers, geb. Apeldoorn 24.01.1834|b|, overl. Apeldoorn 19.09.1835.

5.                  Jacomina Gerdina Weijers, geb. Apeldoorn 24.11.1835.
= w.s. Mijntje Wijers, geb. Apeldoorn ca. 1836, overl. Apeldoorn 28.07.1838.

6.                  Geurdina Johanna Weijers, geb. Apeldoorn 27.06.1839, dienstbode (1871), overl. Rheden 12.06.1877, tr. Rheden 06.05.1871 Gerrit Stemerding, geb. Rheden 06.05.1845, arbeider (1871), tuinman (1878), gemeentewegwerker (1916), overl. Rheden 24.03.1928, z.v. Willem Berend Stemerding (1813-1854) en Gerritje Reinten (1813-).
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Rheden 22.11.1873, tr. Nijmegen 03.02.1916 Anna te Loo (1885-)
     GS tr. 2e Rheden 07.09.1878 Antje Leijenaar, geb. Harlingen 14.04.1851, overl. Rheden 15.06.1926, d.v. Freerk Leijenaar en Tjitske Braaksma; uit dit huwelijk kinderen.

7.                  Reinder Weijers, geb. Apeldoorn 14.03.1842; volgt V.d.

8.                  Hendrika Cristiena Weijers, geb. Apeldoorn 17.03.1845, overl. Broekland (Apeldoorn) 05.05.1902, tr. Voorst 30.01.1869 Berend van der Scheer, geb. Terwolde (Voorst) 14.08.1841, daghuurder (1870,1889), landbouwer (1892,1908), overl. Broekland (Apeldoorn) 31.10.1911, z.v. Hendrik van der Scheer (ca.1802-1867) en Geertruij Tweestok (ca.1813-1848).
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Terwolde (Voorst) 21.03.1870, overl. Voorst 29.12.1939; Jan, geb. Terwolde (Voorst) 07.03.1872, overl. Nijbroek (Voorst) 12.10.1881; Gerrit, geb. Terwolde (Voorst) 26.09.1874, overl. Nijbroek (Voorst) 05.07.1882; Berend Jan, geb. Nijbroek (Voorst) 08.06.1882, overl. Nijbroek (Voorst) 07.12.1892; Christiaan, geb. Nijbroek (Voorst) 01.01.1887, overl. Broekland (Apeldoorn) 27.03.1908.

 

Noten: |a| RBS 1597/8 (Zwaantje’s ouders: Gerrit Gerrits en Jacomina Gerrits; geen achternamen); |b| akte no.19 {“verklarende declarant niet te kunnen schrijven”}.

 


 

V.a.  Peter Weijers, z.v. IV.a, geb. Apeldoorn 20.05.1827|a|, daghuurder (1857,1860), overl. Wilp (Voorst) 28.06.1860, tr. Voorst 23.05.1857 Theodora Willemina Derks, geb. Wilp (Voorst) 28.11.1833, dienstmaagd (1864), overl. Zwolle 04.08.1911, d.v. Willem Derks (ca.1785-1869) en Johanna Willems (ca.1796-1857).

     TWD tr. 2e Diepenveen 17.11.1864 Hendrik ten Broeke, geb. Almen (Gorssel) 27.03.1825, tuinman, overl. Zwolle 21.09.1910, z.v. Jan ten Broeke, linnenwever, en Harmina Beltman.

     HtB tr. 1e Diepenveen 15.05.1856 Hendrika Koller, geb. Apeldoorn 16.12.1827, overl. Tjoene (Diepenveen) 10.03.1864, d.v. Hendrik Koller en Jannetje Hendriks, ook Maneman(s).

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemina Johanna Weijers, geb. Wilp (Voorst) 17.09.1857, dienstbode (1887), overl. Rotterdam 31.03.1936, tr. Zwolle 10.11.1887 Johannes van Tongeren, geb. Zwolle 13.04.1865, smid (1887,1889), leerling-machinist (1890,1897), machinist (1916), werkman (1919), machinedrijver (1919,1922), overl. tussen 1922 en 1936, z.v. Eilert van Tongeren (1824-), smid, en Gerridiena Krein (1825-1865).
Uit dit huwelijk: Eilert, geb. Zwolle 01.02.1888, overl. Zwolle 13.09.1893; Theodoor Peter Hendrik, geb. Zwolle 19.01.1889, overl. Enschede 09.09.1889; Theodoor Peter Hendrik, geb. Zwolle 29.06.1890, overl. Zwolle 24.09.1890; Gerrit Johannes, geb. Zwolle 27.06.1891, overl. na 1917; Willemina Johanna Petronella, geb. Zwolle 13.12.1892, overl. na 1916; Theodora Willemina Hendrika, geb. Zwolle 02.04.1894, overl. na 1919; Eilert, geb. Zwolle 13.06.1895, overl. na 1919; Johannes, geb. Zwolle 10.08.1897, overl. Zwolle 06.09.1897; Johannes, geb. Roermond 21.12.1898, overl. na 1922; Gerridiena Anna, geb. Roermond 06.05.1901, overl. Roermond 30.09.1901; Gerridiena Anna, geb. Roermond 10.02.1903.

 

Noten: |a| akte no.99 {ten huize van Peter Groenewoud; get. Hendrik Weijers}.

 


 

V.b.  Jacob Weijers, z.v. IV.a, geb. Apeldoorn 24.01.1829, boerenknecht (1854), arbeider (1855), landbouwer (1858), overl. Ede 17.11.1860, tr. Ede 01.12.1854 Gerritje van de Pol, geb. Lunteren (Ede) 14.06.1832, arbeidster (1861), boerenmeid (1866), overl. Ede 20.02.1917, d.v. Hijmen van de Pol en Jannetje van den Brink.

     GvdP tr. 2e Ede 04.08.1866 Gijsbert van den Berg, geb. Ede ca. 1818, landbouwer, overl. Ede 22.07.1912, z.v. Gerrit van den Berg en Jannetje Gijsbertse.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Weijers, geb. Arnhem 23.05.1855, overl. Ede 23.11.1861.

2.                  Johanna Weijers, geb. Ede 24.06.1858, overl. Ede 30.08.1908, tr. Ede 20.03.1886 Jan van de Kraats, geb. Garderbroek (Barneveld) 25.03.1860, boerenknecht (1886), landbouwer (1911), overl. Ede 20.02.1951, z.v. Rik van de Kraats (ca.1828-), landbouwer, en Grietje Bakkenes (ca.1838-).
Uit dit huwelijk: Gerritje, geb. Ede 12.07.1886, overl. na 1905.
     JvdK tr. 2e Ede 20.04.1911 Willempje van de Bospoort, geb. Otterlo (Ede) 22.02.1871, overl. Ede 25.12.1951, d.v. Lammert van de Bospoort en Geurtje van het Hol.

 


 

V.c.  Gerrit Jan Weijers, z.v. IV.a, geb. Apeldoorn 05.08.1831, boerenknecht (1859), daghuurder (1861,1869,1889), overl. Voorst 20.10.1889, tr. 1e Voorst 18.06.1859 Hendrika Derks, geb. Twello (Voorst) 23.04.1830, overl. Twello (Voorst) 02.05.1866, d.v. Hendrik Derks (ca.1802-1860) en Janna Harms (ca.1800-1868); tr. 2e Voorst 03.04.1869 Hendrika Woudenberg, geb. Wilp 05.01.1825, overl. Twello (Voorst) 11.04.1871, d.v. Gerrit Jan Woudenberg (1795-1867), kleermaker, en Geertruij Jansen (1797-1876).

Uit het huwelijk Wijers-Derks:

1.                  Hendrika Weijers, geb. Twello (Voorst) 11.07.1859, overl. Anklaar (Apeldoorn) 02.08.1896, tr. Apeldoorn 21.04.1888 Hendrikus Testerink, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 17.02.1852, landbouwer, overl. Apeldoorn 14.08.1925, z.v. Hendrik Testerink (ca.1821-1888) en Jantjen van den Brink (ca.1819-1895).
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Apeldoorn 10.11.1891, overl. Anklaar (Apeldoorn) 30.11.1900; Hendrika Christina, geb. Apeldoorn 25.01.1894, overl. Warnsveld 13.07.1930|b|; Gerritje, geb. Apeldoorn 15.12.1895, overl. Apeldoorn 14.12.1929.
     HT tr. 2e Apeldoorn 22.01.1898 Aaltje Vorselman, geb. Twello (Voorst) 28.01.1874, overl. Apeldoorn 30.09.1949, d.v. Teunis Vorselman en Maria Antonia Hafkenscheid.

2.                  Hendrik Jan Weijers, geb. Twello (Voorst) 28.10.1861|a|, overl. Twello (Voorst) 26.05.1863.

3.                  Hendrik Jan Weijers, geb. Twello (Voorst) 04.05.1864; volgt VI.a.

 

Noten: |a| akte no.217 {“verklarende de comparant niet te kunnen teekenen, als in de schrijfkunst onervaren zijnde”}; |b| ook overl.akte Apeldoorn 1930 no.398.

 


 

VI.a.  Hendrik Jan Weijers, z.v. V.c, geb. Twello (Voorst) 04.05.1864, landbouwer te Twello (1891,1911), overl. Voorst 20.01.1946, tr. Voorst 10.05.1890 Johanna Jansen, geb. Twello (Voorst) 28.07.1868, overl. Deventer 08.03.1959, d.v. Gerrit Hendrik Jansen, huisschilder (1868), verver (1890), en Johanna Peters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Weijers, geb. Twello (Voorst) 09.11.1891; volgt VII.a.

2.                  Gerrit Hendrik Weijers, geb. Twello (Voorst) 15.03.1893; volgt VII.b.

3.                  Hendrik Johan Weijers, geb. Twello (Voorst) 24.11.1895; volgt VII.c.

4.                  Hendrika Johanna Weijers, geb. Twello (Voorst) 14.09.1900, overl. Twello (Voorst) 28.09.1900.

5.                  Hendrika Weijers, geb. Twello (Voorst) 04.05.1902.

6.                  Herman Weijers, geb. Twello (Voorst) 05.06.1911.

 


 

VII.a.  Gerrit Jan Weijers, z.v. VI.a, geb. Twello (Voorst) 09.11.1891, landbouwer, tr. Voorst 24.11.1917 Gerritje Karman, geb. Twello (Voorst) 25.11.1895, d.v. Peter Karman (ca.1856-1915), landbouwer, en Petronella Jacoba Karman (1858-1908).

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Weijers, geb. 1920; volgt VIII.a.

2.                  Gerrit Jan Weijers, geb. Voorst xx.04.1930, overl. Voorst 08.05.1930.

 


 

VIII.a. Peter Weijers, z.v. VII.a, geb. 23.04.1920, landbouwer, overl. Kraggenburg 12.07.1972, tr. Diepenveen 1948 Stevendje Hendrika Schieven, geb. Colmschate (Diepenveen) 05.06.1924, overl. Dronten 02.03.2017, d.v. Hendrik Willem Schieven (1893-1972) en Janna Willemina Stegink (1899-1977).

     SHS tr. 2e Emmeloord 1977 Gerrit Jan Colenbrander.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Noordoostpolder xx.05.1955, overl. Leiden 21.05.1955|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Noordoostelijke Polder 1955 no.33.

 


 

VII.b. Gerrit Hendrik Weijers, z.v. VI.a, geb. Twello (Voorst) 15.03.1893, landbouwer, tr. Apeldoorn 31.03.1921 Hendrika Gerdina Spijker, geb. Apeldoorn 13.07.1893, d.v. Derk Jan Spijker (ca. 1868-1951) en Derksje Koldenhof (1864-1941).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Johanna Derkje Weijers, Annie, geb. Apeldoorn 16.02.1922, overl. Twello 22.01.2015, tr. Apeldoorn xx.03.1946|a| Marinus Lugtenberg, overl. 1985.
Uit dit huwelijk (klein) kind(eren).

 

Noten: |a| Nieuwe Apeldoornsche courant 20.03.1946.

 


 

VII.c. Hendrik Johan Weijers, z.v. VI.a, geb. Twello (Voorst) 24.11.1895, tr. NN.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.d.  Reinder Weijers, z.v. IV.a, geb. Apeldoorn 14.03.1842, landbouwer, dagloner (1877), overl. Apeldoorn 20.02.1877, tr. Apeldoorn 08.06.1872 Teuntje van den Brink, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 10.06.1848, overl. Apeldoorn 06.06.1922, d.v. Hendrik Gerrits van den Brink en Maria Kas.

     TvdB tr. 2e Apeldoorn 09.03.1878 Hendrik van de Hel, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 13.10.1839, landbouwer, overl. Apeldoorn 28.03.1924, z.v. Hendrik van de Hel en Berendiena Jochems.

     HvdH tr. 1e Apeldoorn 19.12.1863 Jannetje Nijhof, geb. Apeldoorn 24.01.1841, overl. Apeldoorn 14.09.1875, d.v. Jan Nijhof en Eesje Konijnenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Zwaantje Weijers, geb. Apeldoorn 16.11.1872, overl. Apeldoorn 21.05.1948, tr. Apeldoorn 06.02.1892 Johan Karel Anton van Vemde, geb. Epe 09.05.1862, dagloner (1892,1908), voerman (1907), koetsier (1908), opperman (1911), arbeider (1926), overl. Apeldoorn 28.12.1940, z.v. Albertus van Vemde (1827-) en Johanna Gerardina Alaida Voges|b| (1834-).
Uit dit huwelijk: Johanna Gerardina Aleida, geb. Apeldoorn 25.06.1892, overl. Apeldoorn 17.08.1948; Hendrik, geb. Apeldoorn 09.09.1893; Alberta, geb. Apeldoorn 16.02.1895; Reinder, geb. Apeldoorn 01.09.1896; Johan Karel Antoon, geb. Apeldoorn 23.09.1898; Teuntje, geb. Apeldoorn 16.08.1907, overl. 16.05.1926; Johan Karel Antoon, geb. Apeldoorn 21.08.1908, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 25.10.1908; levenloos kind, Wormen (Apeldoorn) 12.11.1909; Heintje, geb. Brink en Orden (Apeldoorn) 08.01.1911, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 09.01.1911; Heintje, geb. Apeldoorn 24.02.1912.

2.                  Maria Hendrika Weijers, geb. Apeldoorn 05.09.1875, overl. Apeldoorn 28.03.1882.

 

Bron: VG 22(2) 1997 p.80.

Noten: |b| Vaars volgens GenLias.

 


 

III.c.  Hendrik Wijers, z.v. II.a, geb. Beekbergen 08.01.1779, ged. Beekbergen 10.01.1779|a|, boerenknegt (1821), arbeider (1822,1833), overl. Oosterbeek (Renkum) 22.02.1855|b|, tr. Renkum 15.12.1821|d| Janna Adams, geb. Oosterbeek ca. 1793, overl. Renkum 22.03.1861|c|, d.v. Gerrit Adams (ca.1759-1821) en Aaltje van Harteveld (ca.1759-1836).

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Renkum 28.06.1822|e|.

2.                  Gerrit Weijers, geb. Oosterbeek 18.08.1823|g|; volgt IV.b.

3.                  Gerritje Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 05.03.1828, overl. Renkum 26.01.1886|c|, tr. Arnhem 10.02.1864 Emanuel de Vos, geb. Pitthem/Pethem (België) ca. 1807/1808, militair, overl. Oosterbeek (Renkum) 15.08.1867, z.v. Dominique de Vos en Isabelle Verhamme.

4.                  Albert Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 05.04.1833, overl. Voorburg 18.09.1859|f|.

 

Noten: |a| RBS 65 p.27 #1; |b| oud 84 jaar (overl.akte Renkum 1855 no.18); |c| oud 70 jaar (overl.akte Renkum 1861 no.29); |c| oud 61 jaar (overl.akte Renkum 1886 no.11); |d| bruidegom Wijers (huw.akte Renkum 1821 no.11); |e| vader Wijers (overl.akte Renkum 1822 no.10); |f| vader Weijers, moeder Johanna (overl.akte Voorburg 1859 no.50); |g| vader Wijers, moeder Johanna.

 


 

IV.b.  Gerrit Weijers, z.v. III.c, geb. Oosterbeek (Renkum) 18.08.1823, arbeider (1864,1865), overl. tussen 1865 en 1869, tr. Arnhem 19.11.1862 Johanna van Houten, geb. Arnhem 17.03.1834, arbeidster (1869), overl. Renkum (Oosterbeek) 22.08.1910, d.v. Jan Hendrik van Houten en Johanna Scheirig.

     JvH tr. 2e Renkum 27.04.1869 Lambertus Borger, geb. Den Ham 20.08.1835, boerenknecht (1860), arbeider (1869), overl. Renkum 05.10.1912, z.v. Hermannus Borger, wever, en Jennigje Toerse.

     LB tr. 1e Renkum 04.08.1860 Johanna van Well, geb. Velp 12.12.1835, overl. Arnhem 16.07.1868, d.v. Willem Reinard van Well en Aaltje van Minkelen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 24.03.1864, overl. Oosterbeek (Renkum) 30.08.1864.

2.                  Gerrit Hendrikus Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 29.07.1865; volgt V.e.

 


 

V.e.  Gerrit Hendrikus Weijers, z.v. IV.b, geb. Oosterbeek (Renkum) 29.07.1865, arbeider (1892,1916), boscharbeider (1925), overl. Arnhem 18.09.1945|c|, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.Zuid) 22.09.1945, tr. Arnhem 24.12.1890 Cornelia Hendrika van den Hoff, geb. Breda ca. 1871|d|, overl. Arnhem 27.04.1946, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.Zuid) 30.04.1946, d.v. Gerrit van den Hoff (ca.1840-1912) en Catharina Gerdina Burgers (ca.1838-1910).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Lamberta Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 27.02.1891, tr. Renkum 27.05.1908 Wouterus van den Bor, geb. Slichtenorst (Nijkerk) 26.05.1881, smidsknecht (1908), hoefsmid (1911), z.v. Otto van den Bor (ca.1848-1907) en Maria Vedder (ca.1846-1918).
Uit dit huwelijk: Otto, geb. Oosterbeek (Renkum) 01.09.1908, overl. Renkum 21.12.1908; Gerrit Hendrikus, geb. Oosterbeek (Renkum) 23.09.1909; Maria Gerritdina, geb. Oosterbeek (Renkum) 26.07.1911; Johanna Lamberta, geb. Oosterbeek ca. 1914, overl. Rotterdam 16.11.1915.

2.                  Catharina Gerdina Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 02.03.1892, overl. Renkum 28.09.1892.

3.                  Gerritdina Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 29.07.1893, overl. 10.05.1970, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.Zuid), tr. Renkum 07.12.1916 Pieter Hendrikus van Drent, geb Arkel 16.06.1887, arbeider (1916), tuinarbeider (1921), fabrieksarbeider (1922), overl. 08.09.1966, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.Zuid), z.v. Joris van Drent en Maria van Gent.
Kind van Gerritdina (gewettigd bij huwelijk).
Uit dit huwelijk: Joris Pieter Hendrikus, geb. Oosterbeek xx.10.1921, overl. Oosterbeek (Renkum) 26.03.1922; levenloze dochter Oosterbeek (Renkum) 02.12.1922.

4.                  Catharina Gerdina Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 31.03.1896, overl. na 1944, tr. Renkum 26.07.1917 Gerardus Johannes Siebenheller, geb. Valburg 12.10.1891, bleeker (1922), bleekersknecht (1931), overl. Warnsveld 18.11.1944|a|, z.v. Gradus Siebenheller (ca.1867-1947), arbeider, en Hermina Wilhelmina Verbeek (ca.1867-1903).
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Arnhem 14.06.1922; Lamberta, geb. Arnhem xx.03.1931|e|, overl. Arnhem 26.03.1931.

5.                  Gerrit Hendrikus Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 22.10.1897, boscharbeider (1925), overl. Renkum 28.03.1944|b|, tr. Renkum 25.04.1925 Johanna Hendrika van de Walle, geb. Bredevoort (Aalten) 19.04.1896, strijkster (1925), overl. na 1944, d.v. Johannes Hermanus van de Walle en Jenneke Piek.

6.                  Janna Hendrika Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 08.04.1900, tr. Renkum 09.12.1920 Johannes van den Ende, geb. Delft 15.08.1897, schilder (1924,1945), z.v. Johannes van den Ende, sigarenmaker, en Kungonda Johanna Catharina Dijksman.
* Kind van Janna Hendrika:

1.      Johanna Weijers, geb. Valburg xx.08.1919, overl. Valburg 22.10.1919.

Uit dit huwelijk: Cornelis, geb. Oosterbeek xx.09.1924, overl. Oosterbeek (Renkum) 25.12.1924; Cornelis, geb. ca. 1926, overl. Arnhem 20.10.1935; Kunegonda Johanna Catharina, geb. Oosterbeek xx.09.1930, overl. Oosterbeek (Renkum) 25.12.1930; Kunegonda Johanna Catharina, geb. Renkum ca. 1936, overl. Arnhem 28.01.1938; Jan, geb. Arnhem xx.05.1944, overl. Veenendaal 25.04.1945.

7.                  Cornelia Hendrika Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 03.03.1905, tr. Renkum 22.08.1925 Jan Eijbersen, geb. Oosterbeek (Renkum) 21.07.1901, schilder, z.v. Brand Eijbersen en Alida Willemina Janssen.
Uit dit huwelijk: Yvonne, geb. Renkum xx.12.1947, overl. Arnhem 13.06.1948.

8.                  Lambarta Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 30.06.1908, otr. Renkum xx.05.1933|f| Hendrik Inkenhaag, geb. Veenendaal Gelders (Ede) 19.12.1906, z.v. Hendrik Inkenhaag, schilder, en Jacomina Johanna Gijsberta Overeem.
Uit dit huwelijk: Gerda Margaretha, geb. Arnhem ca. 1941, overl. Arnhem 02.01.1951.

9.                  Wouterus Weijers, geb. Oosterbeek (Renkum) 1910; volgt VI.b.

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 1945 no.600; |b| overl.akte Renkum 12.11.1946 no.310; |c| ook overl.akte Renkum 1945 no.533; |d| Catharina Gerdina Burgers tr. Breda 02.10.1872 Gerrit van den Hoff (huw.akte 1872 no.131); |e| Arnhemsche courant 19.03.1931; |f| Arnhemsche courant 29.05.1933.

 


 

VI.b. Wouterus Weijers, z.v. V.e, geb. Oosterbeek (Renkum) 08.10.1910, overl. 10.02.1963, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.Noord), tr. Renkum xx.12.1931|b| Ida Lijda Johanna Ruiter, geb. 30.11.1913, overl. 18.07.1993, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.Noord).

 

Noten: |b| Arnhemsche courant 14.12.1931.

 


 

III.d. Gerrit Wijers, z.v. II.a, geb./ged. Beekbergen 27.11.1785|b|, dagloner (1820,1823), arbeider (1827), bezembinder (1854), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 03.11.1864, tr. Beekbergen 28.09.1813|o| / 10.10.1813|n| Catharina Berends(en), ook Catharina Aarts, geb. Beekbergen 19.06.1791, ged. Beekbergen 19.06.1791, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 14.08.1834, d.v. Berend Aarts en Jakomijna Mensink.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Beekbergen 17.07.1815.

2.                  Mijntje Wijers, geb. Beekbergen ca. 1818, overl. Apeldoorn 14.01.1821.

3.                  Gerritje Weijers, geb. Beekbergen xx.01.1820|a|, arbeidster, overl. Arnhem 14.10.1852; ongehuwd.

4.                  Hendrik Berend Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1820; volgt IV.c.

5.                  Berend Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 03.09.1823, arbeider, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 17.10.1854.

6.                  Reinder Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1827; volgt IV.d.

7.                  Jacomina Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 22.05.1830, dagloonster (1853,1877), overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 18.04.1897, tr. 1e Apeldoorn 15.10.1864 Govert Frans Gerritsen, geb. Apeldoorn 14.01.1826, arbeider, overl. Apeldoorn 21.01.1866, z.v. Johannes Gerritsen en Gerritje van den Burg (ca.1792-1832); tr. 2e Apeldoorn 01.12.1877 Jan Scholten, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 22.02.1852, dagloner (1877), overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 17.05.1915, z.v. Albertus Scholten (ca.1823-1909) en Aaltje van Amersfoort (1824-1893).
Kind van Jacomina:

a.                   Gerrit Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 13.11.1852, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 08.09.1876.

b.                   Cornelis Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.04.1856, boerenknecht, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 24.02.1875.

Uit het huwelijk Gerritsen-Weijers: Gerritje, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 10.06.1865, overl. Apeldoorn 22.01.1936.
     GFG tr. 1e Apeldoorn 23.04.1852 Berendina Berends, geb. Beekbergen 19.07.1800, ged. Beekbergen 20.07.1800, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 19.02.1864, d.v. Daniel Berends en Willemina Woudenberg.
     BB tr. 1e Apeldoorn 03.03.1848 Gerrit Hofenk, geb. Voorst 16.02.1803, ged. Voorst 20.02.1803, overl. voor 1852, z.v. Derk Hofenk en Geesken Evers.

 

Noten: |a| “twee en dertig jaren en negen maanden” (overl.akte Arnhem 1852 no.403); |b| RBS 65 p.45; |n| RBS 66 p.86; |o| GenLias.

 


 

IV.c.  Hendrik Berend Weijers, z.v. III.d, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 29.12.1820|b|, dagloner (1856,1898), overl. Brummen 28.04.1898, tr. Brummen 24.04.1847 Geertruij van Essen, geb. Voorst 23.05.1810, ged. Voorst 03.06.1810, dienstmeid (1838), overl. Brummen 27.08.1888, d.v. Esse van Essen (ca.1764-1814) en Jantje de Graaf.

     GvE tr. 1e Brummen 25.01.1838 Jan Alberts, geb. Wilp 28.02.1804, ged. Wilp 04.03.1804, boerenknecht (1838), dagloner (1842), overl. Brummen 12.06.1842, z.v. Albert Jansen en Harmina Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Wijers, geb. Tonden (Brummen) 27.11.1848, overl. Tonden (Brummen) 02.02.1856.

2.                  Jantje Wijers, geb. Brummen 21.10.1850, overl. Brummen 05.02.1930, tr. Brummen 05.12.1874|a| Willem Jan Garrits, geb. Brummen 28.07.1848, landbouwer, overl. Brummen 11.02.1917, z.v. Garrit Garrits (ca.1815-1868) en Hendrika Broeker (1821-1893).
Uit dit huwelijk: Geertruida Hendrika, geb. Brummen 01.08.1875; Gerrit Hendrik, geb. Brummen 21.01.1877; Hendrik, geb. Brummen 02.05.1880; Hendrikus, geb. Brummen 25.05.1882, overl. Deventer 28.11.1956|c|; Willem Jan, geb. Brummen 22.12.1884, overl. Brummen 11.03.1938; Esselina Berendina, geb. Brummen 13.01.1886; Jantje, geb. Brummen 30.12.1887; Albert, geb. Brummen 02.08.1890; Jan Arend, geb. Brummen 28.06.1893, overl. Zutphen 27.08.1948|b|.

 

Noten: |a| Wijers bij huwelijk; |b| akte no.203 {“verklarende de declarant niet te kunnen schrijven”}; |b| ook overl.akte Voorst 1948 no.101; |c| wonende te Voorst.

 


 

IV.d.  Reinder Weijers, z.v. III.d, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 14.02.1827|a|, bezembinder (1859,1860), arbeider (1862,1867), dagloner (1871,1872), bezembinder (1889,1895), overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 02.04.1895, tr. Apeldoorn 14.02.1857 Geertrui/Geertje Klavers, geb. Monnickendam 16.08.1831, overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 09.01.1883, d.v. Hannes Klavers (1790-1834) en Susanna Maria Elbers (ca.1808-).

Kinderen van Geertje:

1.                  Gerrit Klavers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 05.07.1856, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 15.07.1856.

2.                  Marten Klavers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 05.07.1856 (tweeling), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 13.07.1856.

Uit dit huwelijk:

3.                  Gerrit Jan Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 19.09.1857, overl. Apeldoorn 18.03.1939.

4.                  levenloze zoon, Apeldoorn 11.12.1859.

5.                  Hendrik Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 08.12.1860, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 23.06.1862.

6.                  Hendrik Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 24.05.1863, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 13.02.1864.

7.                  Geertrui Weijers, geb. Apeldoorn 09.03.1865, overl. Brummen 29.08.1944, tr. Brummen 27.12.1890 Jan Willem Beumkes, geb. Brummen 01.01.1866, landarbeider (1934), overl. Brummen 30.04.1934, z.v. Willem Beumkes en Johanna Margaretha Stegeman.
Kind van Geertrui:

1.      Reinder Willem Gerrit Weijers, geb. Oosterhuizen (Apeldoorn) 01.04.1890|b|, overl. Brummen 07.01.1891.

Uit dit huwelijk: Jan Willem, geb. Voorst 30.11.1903, overl. na 1932.

8.                  Mina Weijers, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 02.11.1867, overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 31.12.1889.

9.                  levenloze dochter, Apeldoorn 09.02.1871.

10.              levenloze dochter, Apeldoorn 06.01.1872.

11.              Mientje Weijers, geb. Apeldoorn 25.10.1873, overl. (t.g.v. oorlogshandelingen bij oprukken van Canadezen in westelijke richting) Apeldoorn 14.04.1945, tr. Apeldoorn 09.07.1898 Hendrikus Reinders, geb. Voorst 22.05.1876, landbouwer (1898), arbeider (1901,1902), dagloner (1903), overl. Apeldoorn 03.01.1953, z.v. Gerrit Jan Reinders (ca.1837-1919) en Naatje Frederika Koller (ca.1853-1934).
Uit dit huwelijk zeven kinderen, waaronder: Gerrit Jan, geb. Apeldoorn 02.10.1898, overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 20.10.1898; Naatje Frederika, geb. Apeldoorn 30.09.1899, overl. Apeldoorn 29.10.1932; Gerard Jan, geb. Apeldoorn 15.11.1900, overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 22.01.1901; Gerard Jan, geb. Apeldoorn 20.11.1901, overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 17.01.1902; Mina Hendrika, geb. Oosterhuizen (Apeldoorn) 05.05.1903, overl. Oosterhuizen (Apeldoorn) 26.05.1903; Hendrik Marinus, geb. Oosterhuizen (Apeldoorn) 25.08.1904.

 

Bron: VG 20(3), juni 1995, p. 195.

Noten: |a| akte no.32 {“verklarende de declarant niet te kunnen schrijven”}; |b| aangifte door Johanna van Leeuwen, gemeentevroedvrouw, bevallen ‘ten huize van haar vader bij wien zij inwoont’ {maar zonder vermelding van zijn naam} (geb.akte Apeldoorn 1890 no.191).

 


 

II.b.  Gerrit Nuijen Wijers|a|, z.v. I, geb. Beekbergen, overl. (rode loop) Beekbergen 14.10.1783, begr. Beekbergen 16.10.1783|f|, otr. Beekbergen 23.01.1778|d|, tr. Beekbergen 08.02.1778 Hendrika Stevens, geb. Beekbergen w.s. 1751|n|, overl. w.s. na 1794|h|.

     HS otr. 2e Beekbergen 09.10.1785|m|, tr. Beekbergen 30.10.1785 Cornelis Hendriks, j.m., uit Beekbergen.

Uit dit huwelijk:|g|

1.                  Jantjen Wijers, geb. Beekbergen 06.03.1779, ged. Beekbergen 07.03.1779|c|, ged. Beekbergen 07.03.1779, woont Voorst (1804), overl. Brummen 21.01.1847, otr. Voorst (huw.comm.) 24.02.1804|l|, tr. Voorst (ndg) 02.04.1804|i| Gerrit Wagenvoorde/Wagenvoort, geb. Deventer 06.05.1778, verhuisd naar Wilp, woont Voorst (1804), overl. na 1847.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Beekbergen 29.06.1804, ged. Beekbergen 01.07.1804|b|; Gerdina, geb. Voorst 20.06.1807, ged. Voorst 28.06.1807|j|, overl. na 1847; Jan, geb. Voorst 03.05.1810, ged. Voorst 13.05.1810|k|, overl. Zutphen 17.03.1869; Hendrica, geb. Brummen 14.04.1812, overl. Zutphen 08.01.1894; Derk, geb. Voorst 01.07.1815, overl. Zutphen 01.08.1875; Johanna, geb. Brummen 31.01.1822, overl. Zutphen 08.08.1888; Jantje, geb. Hoven (Brummen) ca. 1825, overl. Brummen 15.03.1841.

2.                  Steven Wijers, geb. Beekbergen 05.08.1782, ged. Beekbergen 11.08.1782|e|.
= w.s.
Etienne Weijers, geb. Beekbergen 05.08.1781, ingeschreven bij 11e Regiment Huzaren|o||p|.

 

Noten: |a| Wiers bij huwelijk in 1778, Wijers bij doop in 1779; |b| RBS 65 p.102; |c| RBS 65 p.27 #12; |d| RBS 66 p.13 {Gart Nuijen Wiers}; |e| RBS 65 p.37; |f| RBS 68.1 p.216 (1 1/2 schepel rog); |g| van ouders noch kinderen vermelding gevonden in het Lidmatenboek Hervormde Gemeente Beekbergen; |h| geen vermelding in Begraafboek Beekbergen 1775-1794 gevonden; |i| RBS 1590 p.95; |j| RBS 1586 p.201; |k| RBS 1586 p.209; |l| RBS 1594 p.166; |m| RBS 66 p.32; |n| er is een Hendrijka, ged. Beekbergen 24.01.1751, d.v. Steven Hendriks en Gerritje Willems (RBS 64.1 p.99); |o| stamboeknr.274 (databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis (NIMH)); |p| z.v. Gerard Weijers en Henr. Hendriks (ibidem).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers