Familie Weijers (34)

 

(Zaltbommel)

 

 

Deze familie stamt af van Christiaan Weijers en Maria Catharina Oortmans. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2003 (laatst herzien april 2021)

 


 

Fragment (1)

 

I.  Christiaan Weijers, “soldaat in het regiment van den heere collonel Heronius, in het garnizoen liggende te Nijmegen” (1759), otr. Zaltbommel 24.02.1759|a|, tr. Zaltbommel 15.03.1759, otr./tr. Nijmegen 04.03/23.03.1759 (att. van Bommel, huwelijk te Bommel) Maria Catharina Oortmans, uit Zaltbommel, overl. na 1785.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weijers, ged. Zaltbommel 04.05.1760.

2.                  Johanna Weijers, geb. Zaltbommel 13.10.1761, ged. Zaltbommel 15.10.1761, overl. Zaltbommel 10.10.1819|b|, tr. Zaltbommel 30.09.1784 Johannes Jacob Kissler, overl. Zaltbommel 01.06.1807.
Uit dit huwelijk: Cristiaan Kisselaar, ged. Zaltbommel 20.10.1785; Helena Kislaar, ged. Zaltbommel 26.12.1791, overl. na 1822; Marcorneliia Catharina Kislaar, ged. Zaltbommel 08.06.1794, w.s. jonggestorven; Johannis Fredrik Kisselaar, ged. Zaltbommel 18.12.1796; Hermanus Kisler, ged. Zaltbommel 14.07.1799; Maria Catharina Kissler, ged. Zaltbommel 22.06.1800; Jan Antonia(?) Kisselaar, ged. Zaltbommel 15.05.1803.

3.                  Jan Anthonie Weijers, geb. Zaltbommel 1764; volgt II.a.

4.                  Cornelis Weijers, ged. Zaltbommel 14.08.1768.

5.                  Jasper Weijers, geb. Zaltbommel 1771; volgt II.b.

6.                  Cornelis Weijers, geb. ca. 1775; volgt II.c.

7.                  Antonie Weijers, geb. Zaltbommel 1777; volgt II.d.

8.                  w.s. Johannes Frederik Weijers, geb. Zaltbommel 17.08.1778; zie fragment 2.

9.                  Hendrik Weijers, ged. Leiden (Pieterskerk) 23.10.1782, w.s. jonggestorven.

10.              Maria Hendrica Weijers, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.02.1784.

11.              Hendrik Weijers, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.05.1785.

 

Noten: |a| bruid Ortmans; |b| wede Kisselaar (overl.akte Zaltbommel 1819 no.38).

 


 

II.a.  Jan Anthonie Weijers, z.v. I, ged. Zaltbommel 09.08.1764|b|, overl. Zaltbommel 20.07.1834, tr. Zaltbommel 11.11.1798 Barbera van Baalen, geb. Brakel xx.06.1771, overl. Zaltbommel 20.09.1834, d.v. Jacob van Balen (1736-1823) en Gosewina Spiering (1745-1806).

– J.A. Weijers vermeld als pachter van de Stadswaag en Commissaris der Voerlieden voor ƒ162 (1795/96), ƒ390 (1796/97), ƒ330 (1802/03) en ƒ388 (1803/04)|c|.

– Het echtpaar Weijers-van Baalen vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat George de Nie (1922-1998).

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Catharina Weijers, ged. Zaltbommel 23.12.1798.

2.                  Jacob Weijers, ged. Zaltbommel 29.10.1801, jonggestorven.

3.                  Jacob Weijers, geb. Zaltbommel 27.02.1803; volgt III.a.

4.                  Johanna Weijers, geb. Zaltbommel 08.04.1805, ged. Zaltbommel 11.04.1805, overl. Zaltbommel 05.06.1838.
Kind:

1.      Barbera Willemina Weijers, geb. Zaltbommel 30.08.1836, overl. Zaltbommel 27.12.1838|a|.

5.                  Christiaan Weijers, geb. Zaltbommel 05.07.1808; volgt III.b.

6.                  Cornelis Weijers, geb. Zaltbommel 14.07.1811; volgt III.c.

 

Noten: |a| aangifte door oom Christiaan (overl.akte Zaltbommel 1838 no.93), die eerder het overlijden van Johanna aangaf; |b| geb. 06.04.1764 volgens Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 p.47; |c| Zaltbommelse Almanak, uitgegeven door Johannes Noman, 1797 en 1804.

 


 

III.a.  Jacob Weijers, z.v. II.a, geb. Zaltbommel 27.02.1803|c|, dagloner (1829,1835), overl. Middelbrug 17.06.1865, tr. 1e Zaltbommel 06.01.1829|b| Joanna Maria Felix, geb. Kampen 20.05.1798, overl. Middelburg 25.01.1834, z.v. Martinus Felix en Elizabeth Sem; tr. 2e Middelburg 08.10.1835 Catharina Jacoba Jansen, geb. Middelburg 23.10.1787, particuliere (1835), overl. Middelburg 05.04.1866, d.v. Jacobus Jansen en Sophia Brusen.

     CJJ tr. 1e Middelburg 22.08.1822 Jacobus Klaassen, geb. Middelburg ca. 1792, overl. Antwerpen voor 1835, z.v. Guiljaam Klaassen en Margaritha Mareeuw.

Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1829|a|):

1.                  Maria Catharina Felix, later Weijers, geb. Middelburg 10.10.1827, overl. Middelburg 07.06.1835.

Uit het huwelijk Weijers-Felix:

2.                  Elisabeth Weijers, geb. Middelburg 30.09.1829; volgt IV.a.

 

Noten: |a| huw.akte Zaltbommel 1829 no.1 {‘noch in bloedschande noch in overspel geteeld’}; |b| 22.01 volgens website Streekarchief Bommelerwaard; |c| geb. 24.02 volgens Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 p.47.

 


 

IV.a. Elisabeth Weijers, d.v. III.a, geb. Middelburg 30.09.1829, overl. Rotterdam 24.08.1907|d|, tr. 1e Bergen op Zoom 08.07.1869 Adriaan Schrauwen, geb. Essen (België) 16.01.1807, smid, overl. Bergen op Zoom 29.12.1887, z.v. Elisabeth Schrauwen; tr. 2e Rotterdam 27.02.1889 Hendrik Smit, geb. Bergschenhoek (Hillegersberg) 06.11.1828, overl. Rotterdam 13.01.1908, z.v. Jan Smit en Alida Fies.

     AS tr. 1e Bergen op Zoom 11.05.1843 Dijmpna Schijven, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 14.05.1806, overl. Bergen op Zoom 12.01.1860, d.v. Gerardus Schijven en Henrica Goor; tr. 2e Halsteren 14.09.1860 Maria Dominicus, geb. Halsteren 05.06.1819, overl. Bergen op Zoom 06.08.1868, d.v. Gerardus Dominicus, arbeider, en Aldegonda Paulus.

     HS tr. 1e Bergschenhoek 05.10.1853 Jannetje Ebbers, Johanna, geb. Bergschenhoek 07.06.1817, overl. Rotterdam 26.01.1878, d.v. Gerrit Ebbers en Cornelia Teins.

Kind van Elisabeth:

1.                  Frederika Jacoba Weijers, geb. Middelburg 01.11.1847, overl. Rotterdam 10.01.1901, tr. Hillegersberg 24.02.1876 Arie Smaling, geb. Heemstede 06.07.1852, overl. Rotterdam 08.06.1910, z.v. Paulus Smaling en Neeltje Veer.
     AS tr. 2e Rotterdam 20.08.1902 Mechelina Elske Donkers, geb. ’s-Hertogenbosch 01.05.1850, overl. na 1910, d.v. Antonius Donkers en Petronella Antonia Lodens.
    
MED tr. 1e ’s-Hertogenbosch 18.01.1871 Felix François August Sacré, geb. Maastricht 23.02.1811, z.v. August Cesar Napoleon Sacré en Hendrica Kraaij; tr. 2e Rotterdam 05.02.1896 Sebastiaan Wiebe, geb. Keent (gem. Balgoij en Keent) 13.10.1854, overl. Rotterdam 19.10.1901, z.v. Karel Hendrik Wiebe en Catharina Smits.

 

Noten: |a| huw.akte Zaltbommel 1829 no.1 {‘noch in bloedschande noch in overspel geteeld’}; |b| 22.01 volgens website Streekarchief Bommelerwaard; |c| geb. 24.02 volgens Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 p.47; |d| ‘gescheiden echtgenoot van Adriaan Schrauwen’ (overl.akte Rotterdam 1907 no.4041).

 


 

III.b.  Christiaan Weijers, z.v. II.a, geb. Zaltbommel 05.07.1808, ged. Zaltbommel 14.07.1808, schoenmaker, woont Zaltbommel (1838), overl. Middelburg 20.06.1857, tr. 1e Middelburg 20.12.1844 Katarina Johanna van den Berge, geb. Vlissingen ca. 1797, waschvrouw (1844), overl. Middelburg 10.04.1849, d.v. Johannes van den Berge en Suzanna Elisabeth van Dijk; tr. 2e Middelburg 07.11.1849 Pieternella de Munck, geb. Middelburg 04.12.1812, dienstbode (1849), overl. Middelburg 25.12.1881, d.v. Jacobus de Munck en Sibilla Barbera Zegers.

     KJvdB (Katharina Johanna van den Berger|a|) tr. 1e Middelburg 20.08.1829 Christiaan Feuver, geb. Middelburg 09.02.1788, brouwersknecht (1844), overl. Middelberg 07.01.1844|c|, z.v. Jacob Feuver en Geertruij Perenboom.

     CF (Feurer|b|) tr. 1e Middelburg 23.07.1812 Wilhelmina Johanna Zuurkappij, geb. Vlissingen 10.03.1788, overl. Middelburg 18.04.1829, d.v. Jacob Zuurkappij en Antonia Sonius.

     PdM tr. 2e Middelburg 23.11.1864 Johannes van Wel, geb. Middelburg 19.11.1814, z.v. Laurens van Wel en Willemina Velt.

     JvW tr. 1e Middelburg 10.11.1837 Johanna Catharina Wilhelmina Staalman, geb. Vlissingen 20.02.1807, overl. tussen 1841 en 1864, d.v. Matthijs Jacobus Staalman en Adriana Frederika Campagne.

 

Noten: |a| huw.akte Middelburg 1829 no.79 volgens GenLias; |b| huw.akte Middelburg 1812 no.57 volgens GenLias; |c| Feurer.

 


 

III.c. Cornelis Weijers, z.v. II.a, geb. Zaltbommel 14.07.1811, korporaal bij het Eerste Bataljon der Eerste Afdeeling Geldersche Schutterij (1839), ‘vermoedelijk overleden’ (1869)|d|, verblijfplaats onbekend (1872)|b|, tr. Nijmegen 18.07.1839 Anna Catharina van den Eijnden, geb. Nijmegen 15.03.1814, gewettigd Nijmegen 23.05.1818, overl. Nijmegen 27.06.1881, d.v. Cornelius Govardus van den Eijnden en Johanna Arnoldt, waschvrouw.
     ACvdE tr. 2e Nijmegen 13.04.1865|e| Engelbart Mulder, geb. Nijmegen 23.03.1819, dozenmaker (1865), koperslager (1893), overl. Nijmegen 20.12.1893, z.v. Jan Willem Mulder en Erndina Elisabeth van Munster.

     EM tr. 2e Nijmegen 06.10.1881 Antonetta Krieg, geb. Nijmegen 01.04.1832, koopvrouw (1881), overl. Nijmegen 06.11.1919, d.v. Peter Krieg en Elisabeth Meulenbeek.

     AK tr. 1e Nijmegen 23.11.1865 Hendrik Johannes Hendriks, geb. Nijmegen 31.12.1840, sigarenmaker, overl. Nijmegen 29.12.1879, z.v. Matthijs Hendriks en Willemina Kock.

– Het echtpaar Weijers-van den Eijnden vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat George de Nie (1922-1998).

Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1839|a|):

1.                  Wilhelmus Cornelis Frederikus van den Eijnden, later Weijers, geb. Nijmegen 30.01.1836; volgt IV.b.

Uit dit huwelijk:

2.                  Jan Weijers, geb. Nijmegen 14.03.1840, overl. Nijmegen 21.03.1840.

3.                  Lambertus Cornelis Weijers, geb. Nijmegen 10.03.1844, overl. Nijmegen 11.02.1846.

4.                  Johannes Wilhelmus Lambertus Weijers, geb. Nijmegen 02.03.1847; volgt IV.c.

5.                  Cornelis Johannes Weijers, geb. Nijmegen 18.08.1850, overl. Nijmegen 05.08.1866.

6.                  Paulina Johanna Catharina Weijers, geb. Nijmegen 17.06.1853, overl. Nijmegen 15.11.1858.

7.                  Cornelia Theodora Weijers, geb. Nijmegen 26.11.1856, overl. Dieren (Rheden) 29.12.1933, tr. Nijmegen 20.02.1879 Cornel Carl Jacob, ook Carl Cornelius, geb. Aken (D) 19.04.1849, smid (1879), spoor(weg)beambte (1880,1887), overl. Dieren (Rheden) 03.12.1931, z.v. August Jacob en Anna Elisabeth van de Heijden.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk|c|):

1.         Catharina Weijers, later Jacob, geb. Horchheim (D) ca. 1879, tr. Gorinchem 01.07.1904 Gijsbertus Sodderland, geb. Gorinchem 27.07.1877, z.v. Jan Sodderland en Dirkje Schreuder.

Uit dit huwelijk: Cornel Carl, geb. Zutphen 03.05.1880, overl. Zutphen 30.10.1882; Carl Cornel, geb. Zutphen xx.09.1883, overl. Zutphen 08.10.1883; Elisabeth, geb. Zutphen ca. 1884, officier bij het Leger des Heils (1912), overl. na 1912; Theodora Cornelia, geb. Zutphen 18.03.1887, overl. Zutphen 03.08.1887; Karel Cornelius, geb. Zutphen 14.12.1888, overl. na 1920.

 

Noten: |a| huw.akte Nijmegen 1839 no.94; |b| ‘afwezig’ bij huwelijk zoon, huw.akte Nijmegen 1872 no.79 {‘na gehoord te hebben de verklaring van den bruidegom, onder eede, dat het hem onbekend is of zijn vader nog in leven of overleden is; dat hij uit dien hoofde geen toestemming of akte van overlijden zijns vaders, noch akte van bekendheid ter vervanging van laatstgenoemd stuk kan overleggen’}; |c| huw.akte Nijmegen 1879 no.26; |d| huw.akte Kethel en Spaland 1869 no.1; |e| overlegd ‘een behoorlijk geregistreerde grosse van een vonnis, gewezen door de Arrondissementsrechtbank te Nijmegen 07.03.1865, waarbij is verstaan dat er rechtsvermoeden van het overlijden van Cornelis Weijers bestaat vanaf 18.07.1842, en aan de bruid verlof is verleend om een ander huwelijk aan te gaan’

(huw.akte Nijmegen 1865 no.35).

 


 

IV.b. Wilhelmus Cornelis Frederikus van den Eijnden, later Weijers, z.v. III.c, geb. Nijmegen 30.01.1836, schipper (1869), overl. Vrijenban 22.10.1872, tr. Kethel en Spaland 07.04.1869 Cornelia Roling, geb. Kethel en Spaland 08.07.1839, dienstbode (1869), overl. Kethel en Spaland 26.02.1880, z.v. Jan Herm Roling en Cornelia Fransen.

     CR tr. 2e Kethel en Spaland 29.05.1877 Gijsbertus Voskuijl, geb. Hof van Delft 04.03.1847, overl. Kethel en Spaland 04.03.1905, z.v. Adrianus Voskuijl en Johanna Kerklaan.

Kind van Cornelia:

1.                  Helena Cornelia Roling, geb. Kethel en Spaland 23.02.1867, overl. Kethel en Spaland 16.03.1867.

Uit dit huwelijk:

2.                  Anna Catharina Weijers, geb. Kethel en Spaland 17.07.1870, overl. Kethel en Spaland 15.10.1870.

 


 

IV.c.  Johannes Wilhelmus Lambertus Weijers, z.v. III.c, geb. Nijmegen 02.03.1847, koperslagersknecht (1872), koperslager (1891,1909), overl. Nijmegen 20.11.1918, tr. Nijmegen 13.06.1872 Johanna Josephina Hubertina Hengst, geb. Nijmegen 31.10.1849, overl. Nijmegen 14.11.1923, d.v. Johannes Hermanus Hubertus Hengst (1824-1902) en Maria Ubeda (1825-1903).

– Het echtpaar Weijers-van Baalen vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat George de Nie (1922-1998).

Uit dit huwelijk:

1.                  Engelbert Carel Weijers, geb. Nijmegen 06.04.1873; volgt V.a.

2.                  Hendrina Huberdina Weijers, geb. Nijmegen 01.07.1875, overl. Nijmegen 12.07.1960, tr. Nijmegen 22.06.1899 Theodoor Marie Mathias van Meegen, geb. Nijmegen 02.05.1870, letterzetter (1899,1900), typograaf (1929), overl. Nijmegen 20.12.1943, z.v. Hendrikus van Meegen, bakker, en Anna Maria Matthia van Daal.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna Hendrika, geb. Nijmegen 19.05.1900, overl. Nijmegen 04.06.1929.

3.                  Anna Hubertina Weijers, geb. Nijmegen 12.09.1877, overl. Rotterdam 11.04.1952, tr. Nijmegen 03.08.1899 Jan Johannis Hartkoorn, geb. Alblasserdam 12.12.1874, smid (1899,1901), overl. Rotterdam 13.03.1948, z.v. Tobias Hartkoorn, werkman, en Annigje Duhen.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1899):

1.         Jan Johannes Weijers, later Hartkoorn, geb. Nijmegen 10.12.1898.

Uit dit huwelijk: Tobias, geb. Hatert (Nijmegen) 22.06.1901; Johannes Wilhelmus, geb. Hatert (Nijmegen) 16.07.1904, overl. Rotterdam 23.01.1909; Engelbert Karel, geb. Rotterdam 11.03.1906, overl. Rotterdam 27.01.1909.

4.                  Johanna Catharina Francisca Weijers, geb. Nijmegen 14.12.1879, overl. na 1944, tr. Nijmegen 11.02.1909 Gerardus Arnoldus Lamers, geb. Elst 27.10.1879, stukadoor, overl. Nijmegen 19.09.1944|a||b|, z.v. Gerardus Lamers en Johanna Leenders.
Uit dit huwelijk: Johanna Catharina Francisca, geb. Nijmegen 27.11.1910.

5.                  Johannes Hermanus Hubertus Weijers, geb. Nijmegen 19.01.1882; volgt V.b.

6.                  Maria Antoinette Weijers, geb. Nijmegen 17.08.1884, overl. Nijmegen 22.07.1958, tr. Nijmegen 23.05.1911 Antonius Franciscus Veldhoven, geb. Nijmegen 29.11.1878, zincograaf (1911), overl. Nijmegen 10.01.1954, z.v. Arnoldus Josephus Veldhoven, schoenmaker, en Petronella Jaspers.

7.                  Geertruida Sophia Weijers, geb. Nijmegen 23.02.1886, overl. Hilversum 27.06.1941, tr. Blitar (NOI) 07.02.1920 Edmund William Bokhorst, geb. Cheribon 26.10.1895, ing., overl. Ermelo 17.03.1977.
     EWB tr. 2e Hilversum 1943 H.H.Veldhoven.

8.                  Arnoldus Johannes Weijers, geb. Nijmegen 22.03.1888, overl. Nijmegen 17.07.1956.

9.                  Johanna Josephina Hubertina Weijers, geb. Nijmegen 22.04.1889, overl. Nijmegen 21.12.1949, tr. Nijmegen 11.02.1909 Hendrik van de Wal, geb. Nijmegen 23.10.1888, boekbinder (1909), z.v. Jan van de Wal, timmerman, en Johanna Rijnders.
Uit dit huwelijk: Hendrikus Jan, geb. Nijmegen 11.04.1909; Wilhelmus Lambertus, geb. Nijmegen 26.12.1911.

10.              Petronella Maria Weijers, geb. Nijmegen 13.09.1891, otr. Sf. Garoem 1921|c|, tr. Sf. Garoem 1921|d|, tr. Blitar (Oost-Java, NOI) 17.08.1921 Johannes Christiaan de Nie, geb. Soerabaja 26.09.1895.

– Het echtpaar de Nie-Weijers vormt tevens de kwartieren [2]/[3] in de Kwartierstaat George de Nie (1922-1998).

11.              Geertruida Hendrika Weijers, geb. Nijmegen 08.12.1892, tr. Rotterdam 01.05.1918 Marcel Friederich, geb. Arnhem 19.06.1888, overl. Nijmegen 01.04.1950, z.v. Alexander Bernard Gustaaf Friederich en Ernestine Vogel.

 

Noten: |a| overl. 19.09 om 11 uur, aangifte door zijn echtgenote (overl.akte Nijmegen 1944 no.2566); |b| overl. 26.09 om 9 uur, e.v. Johanna Catharina Petronella, aangifte door Franciscus Johannes Husken, agent-rechercheur van politie (overl.akte Nijmegen 1944 no.2807); |c| Algemeen Handelsblad 08.09.1921; |d| Algemeen Handelsblad 24.09.1921.

 


 

V.a. Engelbert Carel Weijers, z.v. IV.c, geb. Nijmegen 06.04.1873, letterzetter, overl. Nijmegen 17.10.1902, tr. Nijmegen 10.05.1895 Anna Lamberta Jansen, geb. Nijmegen 02.04.1872, overl. Nijmegen 10.08.1910, d.v. Hendrikus Jansen (-1883) en Antje Jans ten Wolde.

Uit dit huwelijk:

1.                  Engelbert Carel Weijers, geb. Nijmegen 17.02.1896; volgt VI.a.

2.                  Johanna Josephina Hubertina Weijers, geb. Nijmegen 09.05.1897.

3.                  Maria Weijers, geb. Hatert (Nijmegen) 11.11.1898, overl. Nijmegen 29.11.1898.

4.                  Hendrikus Weijers, geb. Hatert (Nijmegen) 08.05.1901, overl. Nijmegen 02.09.1901.

5.                  Dina Weijers, geb. Nijmegen 09.11.1902, overl. 01.01.1973, begr. Eindhoven (Alg.Bpl.Stratum), tr. Hilversum 09.09.1925 Dirk Kors, geb. Nieuwer-Amstel 25.11.1897, timmerman (1925), overl. 05.04.1973, begr. Eindhoven (Alg.Bpl.Stratum), z.v. Willem Jan Kors en Lena Aaftink.

 


 

VI.a. Engelbert Carel Weijers, z.v. V.a, geb. Nijmegen 17.02.1896, pianostemmer (1919,1925), overl. Hilversum 09.09.1965, tr. 1e Hilversum 24.12.1919 Maria Haverlach, geb. Hilversum 1895|a|, overl. Hilversum 26.11.1920, d.v. Johannes Haverlach, schilder, en Hendrica Nauta; tr. 2e ’s-Graveland 04.03.1925 Maria Johanna Birkhoff, geb. ’s-Graveland ca. 1903, overl. na 1965, d.v. Jan Birkhoff, manufacturier, en Maria Johanna Burger.

Uit deze huwelijken kinderen.

 

Noten: |a| De Gooi- en Eemlander 19.10.1895.

 


 

V.b.  Johannes Hermanus Hubertus Weijers, z.v. IV.c, geb. Nijmegen 19.01.1882, lijstenmaker (1904), overl. Nijmegen 02.09.1946, tr. Nijmegen 11.02.1904 Johanna Alijda Janssen, geb. Hatert 09.06.1883, d.v. Hendrikus Janssen, schoenmaker, en Johanna Alijda Hermsen.

Kind van Johanna:

1.                  Johanna Aleida Janssen, geb. Nijmegen 30.04.1902.

Uit dit huwelijk:

2.                  Catharina Francisca Weijers, geb. Nijmegen 11.11.1904, overl. Nijmegen 23.05.1905.

 


 

II.b. Jasper Weijers, z.v. I, ged. Zaltbommel 18.04.1771|j|, wijnkooper (1843), overl. Zaltbommel 28.10.1843, otr. Amsterdam 10.02.1792|n| Catharina Harmslach, ook Catharina Harms Lach of Harms|k|, geb. Winschoten 17.06.1767, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 06.12.1789|g|, overl. Zaltbommel 28.05.1844|l|.

– Jasper Weijers vermeld als pachter van het ‘veer over de rivier de Waal voor de stad Zalt-Boemel voor 8 jaren om ƒ1040.’|o|

Uit dit huwelijk:

1.                  Christiaan Weijers, geb. Amsterdam 24.02.1792, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 16.03.1792|f|, overl. Zaltbommel 04.04.1828|m|.

2.                  Hermanus Weijers, geb. Haarlem 03.05.1794, ‘landmeeter der eerste klasse’, overl. Zaltbommel 29.04.1833.

3.                  Maria Weijers, ged. Zaltbommel 19.02.1797, w.s. begr. Zaltbommel 08.08.1798.

4.                  Maria Weijers, geb. Zaltbommel 12.01.1799, ged. Zaltbommel 31.01.1799, overl. Zaltbommel 25.02.1830.

5.                  Jan Weijers, ged. Zaltbommel 04.09.1800.

6.                  Cornelis Mijndert Weijers, geb. Zaltbommel 28.09.1802, ged. Zaltbommel 03.10.1802, overl. Zaltbommel 28.10.1842; ongehuwd.

7.                  Catharina Jantje Weijers, geb. Zaltbommel 12.11.1804|p| of 13.12.1804|q|, ged. Zaltbommel 16.12.1804, lidmaat Zaltbommel (naar Bathmen 1832), overl. Kring van Dorth (Gorssel) 10.10.1873, tr. Zaltbommel 25.05.1832 Laurentius Kleyn, Laurens Kleijn, geb. Deventer 11.01.1799, planter in Demerary (1829), landeigenaar (1835), heer van Dorth|e|, overl. Kring van Dorth (Gorssel) 20.01.1887, z.v. Johann Michael Kleyn (1753-1831) en Hendrina Giesen (1761-1847).|b|

– Laurens Kleyn koopt kasteel Dorth in 1833.
In zijn boek «Uit Gorssel’s verleden» (1926/1973) is J. de Graaf niet erg lovend over de kasteelheer: “De laatste eigenaar van Dorth, die het markerichterschap bekleedde, was de heer L. Kleyn. We zagen, hoe Dorth na 1752 in korte jaren herhaaldelijk van eigenaar verwisselde. Was het wonder, dat onder dergelijke omstandigheden het met de glorie van het kasteel spoedig geheel gedaan zou zijn? Bij den aankoop door den heer Kleyn in 1833 zou het dan ook het lot moeten deelen van zooveele andere monumentale bouwwerken. Onmeedoogend werd het, wellicht zonder eenig doel of nut, onder den moker des sloopers gebracht. Letterlijk alles werd tot den grond toe geslecht. Wel verrees op dezelfde plek in 1837 een nieuw huis Dorth, maar ’t was op verre na geen copie van het oorspronkelijke. Reeds (..) hebben we onze verontwaardiging lucht gegeven over het monstrum. We zullen dus niet in herhaling treden. Bij die daad van vandalisme mogen we echter niet onvermeld laten, dat de toenmalige eigenaar veel heeft gedaan voor verfraaiing der omgeving.” (pp. 219-220). Het boek bevat op p.219 een geschilderd portret van Kleyn en op pp. 162, 164, 166 en 169 enkele tekeningen van het oorspronkelijke huis Dorth. Foto’s van Kleyn’s ‘monstrum’ staan op p.196 en in Archief (Orgaan van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap), 1975, p.52. Daarin schrijft J. Harenberg: “Aan dit huis hoeven we ons overigens niet meer te ergeren. Na een periode van verwaarlozing, gevolgd door een korte opbloei, werd het door de toenmalige eigenaar, Ridder Huyssen van Kattendijke, in 1930 afgebroken, waarna op dezelfde plaats een huis in achttiende-eeuwse stijl verrees, ontworpen door de architect A. de Maaker”. (p.54)

Uit dit huwelijk: Maria Anna Kleijn, geb. Demerary (Engelsche Kolonie) 18.10.1829; Anna Elisabeth Kleyn, geb. Gorssel 27.11.1832, overl. Zutphen 05.05.1868|d|; Hendrik Kleijn, geb. Gorssel, h. Dorth 14.07.1835; Catharina Kleyn, geb. Gorssel, h. Dorth 02.10.1837, overl. Zoelmond 14.09.1911|a||c|, tr.
Gorssel 23.09.1859 Hessel Huibert Gerrit van Everdingen, geb. Zoelmond 07.08.1831, burgemeester van Beusichem (1879-1916), overl. Zoelmond 07.11.1920, z.v. Huibert van Everdingen en Elisabeth Romijn.

8.                  Anna Elisabeth Weijers, geb. Zaltbommel 30.11.1806|i|, ged. Zaltbommel 04.12.1806, overl. na 1854, tr. Zaltbommel 19.11.1829 Adriaan van Tricht, geb. Zaltbommel 28.11.1805, (koren)molenaar, overl. Zaltbommel 30.12.1854, z.v. Johannes van Tricht en Maaijke van Rossem.
Uit dit huwelijk: Jasper Johannes, geb. Zaltbommel ca. 1830, overl. Aalsmeer 09.11.1858; Cornelis Nicolaas, geb. Zaltbommel 11.11.1831; Hermanus Laurens, geb. Zaltbommel xx.04.1833, overl. Zaltbommel 25.08.1833; Hermanus Laurens, geb. Zaltbommel ca. 1834, overl. Zaltbommel 08.10.1849; Johannes Adriaan, geb. Zaltbommel xx.04.1837, overl. Zaltbommel 08.04.1837; Maaike Maria, geb. Zaltbommel 25.05.1838, overl. Hardinxveld 05.02.1864; Maria Catharina, geb. Zaltbommel 05.05.1842; Johannes Antonius, geb. Zaltbommel 13.02.1844, overl. Gouda 06.11.1885; Anna Elisabeth, geb. Zaltbommel xx.02.1846, overl. Zaltbommel 17.04.1846; Anna Elisabeth, geb. Zaltbommel 09.09.1847; Hermanus Laurens, geb. Zaltbommel xx.02.1850, overl. Zaltbommel 05.10.1850.

9.                  Jansje Christina Weijers, geb. Zaltbommel 05.05.1811|h|, overl. Zaltbommel 05.10.1830.

 

Noten: |a| NP 9 (1918) p.95; |b| NP 21 (1933) p.176 en p.182; |c| NP 40 (1954) p.124; |d| NP 42 (1956) p.125; |e| Jaarboek CBG 26 (1972) p.98; |f| moeder Kathriena Harms Lach, getuigen Mijndert Harms Lach en Maria Weijers; |g| Kaatje Harmslach; |h| volgens website Streekarchief Bommelerwaard; microfiche met akten bij RAG begint in 1812; |i| geb. 14.12.1806 volgens Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 p.17; |j| geb. 17.04.1772 volgens Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 p.17; |k| bij dopen Zaltbommel 1797-1804; |l| ouders onbekend (overl.akte Zaltbommel 1844 no.37); |m| moeder Klaartje (overl.akte Zaltbommel 1828 no.27); |n| bruid Catharina Harms; |o| Zaltbommelse Almanak, uitgegeven door Johannes Noman, 1800; |p| Volkstelling Zaltbommel 1810; |q| Bevolkingsregister Kring van Dirth, 1870-1883.

 


 

II.c. Cornelis Weijers, z.v. I, geb. ca. 1775, grutter (1813), overl. Gorinchem 24.07.1834|f|, tr. (1809) Johanna den Hartog, geb. ca. 1793|g|, overl. Gorinchem 31.07.1828, d.v. Korstiaan den Hartog en Hendrika Lachelouw.

Uit dit huwelijk:

1.                  Corstiaan Weijers, geb. Gorinchem ca. 1810; volgt III.d.

2.                  Hendrik Murman Weijers, geb. Gorinchem 22.07.1812, wachtmeester KMA te Breda (1839), directeur der Manage (1848), overl. Rotterdam 07.07.1848|h|.

3.                  Hendrika Lachelouw Weijers, later Hendrika Weijers|c|, geb. Gorinchem 11.11.1813, overl. Gorinchem 20.05.1881, tr. Gorinchem 02.11.1839 David Pieter Humbert, geb. Hoorn 05.04.1812, overl. Maastricht 01.09.1849, z.v. Jean Abraham Alexandre Humbert (ca.1776-), douanier, en Margaretha Christoffels.

4.                  Maria Catharina Weijers, geb. Gorinchem 10.10.1815, overl. Gorinchem 31.10.1883, tr. Rotterdam 22.01.1851 Willem de Lange, geb. Maassluis 28.06.1826, overl. Rotterdam 16.02.1873, z.v. Dirk de Lange en Maria Deenik/Deenk.
Uit dit huwelijk: Dirk Gijsbertus, geb. Oud-Beijerland 04.10.1851, overl. Rotterdam 07.02.1856; Johanna Adriana Elizabeth, geb. Rotterdam 16.12.1853, overl. Rijswijk 13.09.1906; Maria, geb. Rotterdam 04.10.1856.

5.                  Daniël Lachelouw Weijers, later Daniël Weijers|b|, geb. Gorinchem 10.02.1817, overl. Gorinchem 20.02.1817.

6.                  Christiaan Weijers, geb. Gorinchem 11.02.1818, overl. Gorinchem 23.07.1838.

7.                  Gerrit Weijers, geb. Gorinchem 16.02.1819, overl. Gorinchem 06.06.1819.

8.                  Anna Hendrina Elizabeth Weijers, geb. Gorinchem 10.04.1824, overl. Capelle aan den IJssel ca. 1894, tr. Rotterdam 06.09.1848 Marinus Johannes Schüller, geb. Utrecht 08.10.1820, z.v. Johan Daniel Schuller en Helena Verheul (ca.1787-1821).
Uit dit huwelijk (Schuller/Schüller): Johanna Jacomina, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1849, overl. Den Helder 02.07.1924; Jacomina Helena, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1853, overl. Boskoop 20.01.1941; Helena, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1854, overl. Gouda 13.11.1939; Anna Hendrina Elizabeth, geb. Barendrecht ca. 1857, overl. Gouda 01.08.1938; Merina Hendrika, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1859, overl. Utrecht 16.12.1938|a|.

9.                  Adriana Weijers, geb. Gorinchem 14.08.1826, overl. Waddinxveen 27.12.1883, tr. Barendrecht 24.10.1849 Jacobus Wilhelmus Regt, geb. Amsterdam 31.01.1818, onderwijzer in Groote Lindt (1840-1849), hoofdonderwijzer openbare lagere school te Waddinxveen (1867), overl. Waddinxveen 21.09.1873, z.v. Coenraad Regt en Lena van Elden.
Uit dit huwelijk: Cornelis Coenraad, geb. Zuid-Waddinxveen 27.07.1850, overl. Waddinxveen 17.05.1923; David Pieter, geb. Waddinxveen 14.11.1851, overl. Rotterdam 30.03.1926; Helena Johanna, geb. Zuid-Waddinxveen 16.05.1853, overl. na 1883; Theodore Anna Wilhelmina, geb. Zuid-Waddinxveen 06.05.1855; Adriana Hendrika, geb. Zuid-Waddinxveen 06.01.1856; levenloze zoon, Zuid-Waddinxveen 11.03.1859; Jacobus Wilhelmus Adrianus, geb. Zuid-Waddinxveen 22.09.1861; Maria Catharina Wilhelmina, geb. Zuid-Waddinxveen 07.03.1865, overl. Zuid-Waddinxveen 03.01.1866; Willem Marie Catharinus, geb. Zuid-Waddinxveen 27.03.1867, schoolmeester, historicus en genealoog|c||d|, overl. Alphen aan den Rijn 02.06.1938.

 

Noten: |a| vader Marinus Hendrikus (overl.akte Utrecht 1938 no.2125); |b| Daniël Lachelouw gewijzigd in Daniël bij vonnis Rechtbank Gorinchem 23.07.1822 (geb.akte Gorinchem 1817 no.28) {gelet op soortgelijke veranderingen in hetzelfde jaar, lijkt het te gaan om een actie het gebruik van familienamen als voornaam te niet te doen}; |c| kanttekening d.d. 22.04.1822 (geb.akte Gorinchem 12.11.1813); |d| «Onderzoek naar predikanten : De predikantenlijsten van W.M.C. Regt» / door Systske Visscher, in: Genealogie 13(2), zomer 2007, 50-53; |d| website www groenehartarchieven nl/encyclopedie_item.asp?docnaam=a42; |e| Ook www groenehartarchieven nl/themas/personen-en-families/willem-regt; |f| oud 59 jaar (>geb.ca.1775) (overl.akte Gorinchem 1834 no.123); |g| oud 35 jaar (>geb.ca.1793) (overl.akte Gorinchem 1828 no.116); |h| Hendrik {zonder Murman}, oud 36 jaar en 15 dagen {blijkbaar gedacht dat Hendrik in juni geboren was} (overl.akte Rotterdam 1848 no.1727 fol.b193v).

 


 

III.d.  Corstiaan Weijers, z.v. II.c, geb. Gorinchem ca. 1810, wachtmeester (1846), militair (1848), sergeant geemployeerd bij ’s rijks nachtleger (1849), tr. 1e Hellevoetsluis 18.10.1839|c| Willemijntje Meijster,|a||b| geb. Nieuwenhoorn 25.01.1814, overl. Hoorn 06.10.1849, d.v. Dirk Meijster (ca.1767-1817) en Boudelina Schouten (ca.1780-1845); tr. 2e Hoorn 08.08.1851 Maria Elizabeth Pool, geb. Hoorn 05.07.1813, d.v. Dirk Aldertsz Pool en Wilhelmina Bent.

     WM tr. 1e Nieuwenhoorn 29.05.1835 Pieter Trakzel, ook Traksel, geb. ca. 1800, overl. Hellevoetsluis 20.03.1837, z.v. Pieter Trakzel en Elizabeth Steenbeek.

Uit het huwelijk Weijers-Meijster:

1.                  Johanna Boudelina Weijers, geb. Nieuwenhoorn 02.07.1838|e|; volgt IV.d.

2.                  Cornelis David Pierre Weijers, geb. Hoorn 08.04.1846; volgt IV.e.

3.                  Corstiaan Hendrik Christiaan Weijers, geb. Hoorn 01.01.1848; volgt IV.f.

 

Noten: |a| Meijsters bij huwelijk Culemborg 1869 (GenLias); |b| bij latere verwijzing ook Meester genoemd; |c| huw.akte Hellevoetsluis 1839 no.22; |e| geb.akte Nieuwenhoorn 1838 no.20 {merk op dat de geboortedatum voor het huwelijk valt; nog originele akten nalezen}.

 


 

IV.d. Johanna Boudelina Weijers, d.v. III.d, geb. Nieuwenhoorn 02.07.1838, dienstbaar (1861), winkelierster (1885), overl. na 1900, w.s. overl. Amsterdam 30.04.1901 (akte), tr. Amsterdam 06.11.1861 Nicolaas Ruckert, geb. Amsterdam 30.03.1836, lantaarnopsteker (1860,1861), sjouwerman (1885), z.v. Jan Nicolaas Ruckert en Elizabeth Happe.

     NR tr. 1e Amsterdam 04.04.1860 Johanna Elisabeth Stork, geb. Amsterdam ca. 1835, w.s. overl. Amsterdam 1860/1861, d.v. Casper Stork en Catharina Hunter; uit dit huwelijk: Jan Nicolas, geb. Amsterdam ca. 1861, overl. na 1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Corstiaan Ruckert, geb. Amsterdam 08.11.1863, werkman (1889), overl. na 1889.

2.                   Cornelis David Pierre Ruckert, geb. Amsterdam 01.03.1866, voerman (1885), overl. na 1885.

Kind:

3.                  Frederika Johanna Weijers, geb. Amsterdam 12.09.1879|a|,  begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 14.11.1955, tr. Amsterdam 06.09.1900 Johan Simon Kuijper, geb. Amsterdam 23.03.1871, gasfitter (1900), werkman (1925,1931), begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 20.03.1958, z.v. Gerrit Kuijper en Anna van der Vliet.
Uit dit huwelijk: Frederika Johanna, geb. Amsterdam ca. 1901, overl. na 1925; Gerrit, geb. Amsterdam ca. 1904, overl. na 1931.

 

Noten: |a| ook geb.akte Amsterdam 21.08.1900 reg.10 fol.15v (erkenning door de moeder die dan 62 jaar oud is).

 


 

IV.e.  Cornelis David Pierre Weijers, z.v. III.d, geb. Hoorn 08.04.1846, gemeenteveldwachter (1869), overl. Rotterdam 14.09.1928, tr. Culemborg 05.11.1869 Barendina Reek, geb. Hoorn 13.01.1845, overl. ’s-Gravenhage 19.03.1931, d.v. Cornelis Reek en Margje Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                  Corstiaan Cornelis Weijers, geb. Culemborg 25.07.1870; volgt V.c.

 


 

V.c. Corstiaan Cornelis Weijers, z.v. IV.e, geb. Culemborg 25.07.1870, overl. Rotterdam 23.02.1929, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 28.02.1929, tr. Rotterdam 02.05.1913 Geertruida Gesina Prins, geb. Kampen 09.07.1877, overl. Rotterdam 05.03.1930, begr. Rotterdam (Alg.Bpl.) 08.03.1930, d.v. Aalt Prins en Maria Geertruida Vos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Geertruida Weijers, Marietje, geb. Rotterdam ca. 1915, tr. Eindhoven 02.07.1943|a| Jacob Gravestein, geb. Amsterdam 13.09.1910, z.v. Johannes Gravestein (1877-voor1945) en Wilhelmina Henrica Maria van Wees (1891-1945).

 

Noten: |a| Dagblad van het Zuiden 03.07.1943.

 


 

IV.f.  Corstiaan Hendrik Christiaan Weijers, z.v. III.d, geb. Hoorn 01.01.1848, sigarenmaker (1899), overl. IJsselstein 09.12.1920, tr. IJsselstein 29.12.1872 Mesina van den Berg, geb. IJsselstein 16.07.1845, overl. Utrecht 28.10.1921|a|, d.v. Cornelis van den Berg en Maria Alida Beloo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Corstiaan Cornelis Weijers, geb. IJsselstein 09.04.1873; volgt V.d.

2.                  Maria Alida Weijers, geb. IJsselstein 26.04.1874, overl. Zeist 13.07.1955, tr. IJsselstein 14.06.1906 Gerard Coerman, geb. Kralingen 19.07.1871, ‘chemisch wasscher’ te Eindhoven (1927), overl. Tilburg 25.11.1927|b|, z.v. Jacob Coerman en Greetje de Leeuw.
Uit dit huwelijk: Grietje, geb. Utrecht 30.09.1906.

3.                  Wilhelmina Paulina Weijers, geb. IJsselstein 02.07.1875, overl. Zuilen 10.01.1947, tr. 1e IJsselstein 26.08.1897 Hendrik Jacobus Johannes van Liefland, geb. Utrecht 18.05.1876, overl. Utrecht 11.05.1898, z.v. Jacobus Johannes van Liefland en Cornelia Aletta Johanna van Eck; tr. 2e IJsselstein 23.11.1899 Jacob Coerman, geb. Woerden 20.03.1875, overl. Zuilen 29.01.1945, z.v. Jacob Coerman (ca.1842-1911) en Grietje de Leeuw (ca.1844-1895).
Uit het huwelijk van Liefland-Weijers: Jacobus Johannes, geb. Utrecht 07.02.1898, overl. Utrecht 17.05.1951.
Uit het huwelijk Coerman-Weijers: Mesina, geb. Utrecht 14.30.1901, overl. na 1928; Grietje, geb. Utrecht 29.01.1903, overl. na 1923; Corstiaan Hendrik Christiaan, geb. Utrecht 27.04.1906; Jacob, geb. Utrecht 31.08.1908, overl. na 1938; Wilhelmina Poulina, geb. Utrecht 26.01.1910, overl. na 1935; Gerard, geb. Utrecht 01.09.1911, overl. Utrecht 09.05.1958; Emma, geb. Utrecht ca. 1914, overl. na 1934.

4.                  Cornelis Weijers, geb. IJsselstein 12.10.1877; volgt V.e.

5.                  Mesina Weijers, geb. IJsselstein 15.09.1879, overl. IJsselstein 18.02.1938, tr. IJsselstein 08.07.1909 Leendert Bernardus Bleijenberg, geb. IJsselstein 30.05.1872, overl. IJsselstein 31.01.1926, z.v. Leendert Bleijenberg en Stijntje Oskam.
Uit dit huwelijk: Leendert, geb. IJsselstein 17.05.1910; Mesina, geb. IJsselstein ca. 1913, overl. na 1938.

6.                  Elizabeth Cornelia Weijers, geb. IJsselstein 14.07.1881, overl. na 1941, tr. IJsselstein 31.07.1902 Jacobus Lit, geb. Zwammerdam 08.05.1880, huisschilder (1904,1907), exploitant van huizen (1941), overl. ’s-Gravenhage 15.12.1941, z.v. Weerdenaar Lit (ca.1855-1906) en Alida Maria Zwart.
Uit dit huwelijk: Alida Maria, geb. ’s-Gravenhage 26.05.1904, overl. na 1932; Corstiaan Weerdenaar Christiaan, geb. ’s-Gravenhage 02.01.1907.

7.                  Johanna Boudelina Weijers, geb. IJsselstein 09.03.1883, overl. na 1954, tr. IJsselstein 29.06.1905 Arie Nicolaas Bleijenberg, geb. IJsselstein 21.05.1881, overl. IJsselstein 09.01.1954, z.v. Wouter Gerrit Bleijenberg en Maria Cornelia Helsloot.
Uit dit huwelijk: Maria Cornelia, geb. IJsselstein 02.05.1906, overl. na 1932; Corstiaan Hendrik Cristiaan, geb. IJsselstein 22.10.1907, overl. na 1930; Woudriena Gerarda, geb. IJsselstein 06.02.1910.

8.                  Cornelia Hendrika Weijers, geb. IJsselstein 04.01.1887, tr. IJsselstein 30.05.1912 Jan Peelen, geb. IJsselstein 13.04.1887, z.v. Willeminus Peelen en Alida van den Bosch.
Uit dit huwelijk: Mesina Cornelia, geb. ca. 1920, overl. IJsselstein 21.01.1944.

 

Noten: |a| ook overl.akte IJsselstein 1921 no.62; |b| akte uit Tilburg ingeschreven overl.akte Eindhoven no.699 d.d. 14.12.1927.

 


 

V.d. Corstiaan Cornelis Weijers, z.v. IV.f, geb. IJsselstein 09.04.1873, broodbakker (1899), werkman (1926), seinhuiswachter (1924,1929), wisselwachter (1928), tr. Haarlemmerliede 09.08.1899 Johanna Catharina Maria van Reijendam, geb. Spaarndam 08.09.1874, d.v. Dirk van Reijendam en Maria Verham.

Uit dit huwelijk:

1.                  Corstiaan Hendrik Christiaan Weijers, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 29.05.1900, werkman, overl. Amsterdam 05.06.1969, tr. Amsterdam 20.10.1926 Catharina Dorothea Chardet, geb. Amsterdam 30.11.1905, overl. Amsterdam 17.05.1994, d.v. Pieter Chardet en Catharina Dorothea van Leeuwen.

2.                  Maria Johanna Weijers, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 23.06.1901, tr. Amsterdam 17.12.1924 Gerrit Roet, geb. Zaandam ca. 1894, blikslager, z.v. Gerrit Roet (ca.1859-1925) en Dirkje Kaal (ca.1861-1931).

3.                  Mesina Cornelia Weijers, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 08.05.1903, tr. Krommenie 05.05.1928 Dirk Nielen, geb. Krommenie xx.05.1903|b|, fabrieksarbeider, z.v. Gerrit Nielen, tuinman, en Antje Max.

4.                  Dirk Bertus Weijers, geb. Amsterdam 26.04.1906, patroonmaker, tr. Sloterdijk (Amsterdam) 07.09.1932 Adriana Klootwijk, geb. Sloten 07.04.1911, d.v. Adrie Adrianus Klootwijk en Geertruida van der Stelt.

5.                  Hollandina Wilhelmina Boudelina Weijers, geb. Amsterdam 22.07.1907, overl. na 1982, tr. Amsterdam 27.06.1929 Cornelis Dol, geb. Zaandam 11.01.1908, bierbottelaar, overl. Amsterdam 09.04.1982, z.v. Arie Dol en Jannetje Verkerk.

6.                  Johannes Willem Martinus Weijers, geb. Wormerveer 09.03.1910, bierbrouwer, otr. Amsterdam 11.08.1936, tr. Amsterdam 27.08.1936 Dina Johanna Icke, geb. Amsterdam 13.02.1912, d.v. Johan Coenraad Icke en Cornelia Lena van Putten.

7.                  Johanna Catharina Maria Weijers, geb. Wormerveer 15.09.1913, tr. Sloterdijk (Amsterdam) 26.10.1932 Abraham de Vries, geb. Amsterdam 29.11.1910, grondwerker, overl. Amsterdam 25.12.1986, z.v. Feike de Vries en Elisabeth Schreuder.

 

Noten: |b| Het Weekblad voor Noord-Holland boven het IJ 22.05.1903.

 


 

V.e. Cornelis Weijers, z.v. IV.f, geb. IJsselstein 12.10.1877, sigarenmaker, overl. Utrecht 16.06.1957, tr. 1e IJsselstein 16.05.1907 Helena Christina Immink, geb. Utrecht 01.01.1876, overl. Amersfoort|e| 18.05.1945, d.v. Christianus Bernardus Immink en Helena Gerarda Noest; tr. 2e tussen 1945 en 1955 Elisabeth Weenink, geb. Voorst 28.02.1873|i|, overl. Utrecht 09.04.1955, d.v. Jan Willem Weenink (1851-1899) en Elisabeth Karsen (ca.1849-1938).

Uit het huwelijk Weijers-Immink:

1.                  Mezina Helena Weijers, geb. IJsselstein 29.05.1908, overl. Nijkerk 17.04.1945|d|, tr. Nijkerk 28.09.1932|g| Jan van den Akker, geb. Nijkerk 15.01.1910|f|, chauffeur, overl. Nijkerk 17.04.1945|a|, z.v. Aalt van den Akker (ca.1886-) en Hendrikje Grevengoed (ca.1887-1941).
Uit dit huwelijk: Jan Corstiaan Dirk, geb. Amersfoort ca. 1935, overl. Nijkerk 17.04.1945|b|; Helena Hendrikje Christina, geb. Nijkerk ca. 1940, overl. Nijkerk 17.04.1945|c|.
     MZW is dienstbode te Zeist (Soestdijkweg 10), De Bilt (bij G.P. Dikkers, Julianalaan 188) (15.12.1928-11.07.1929), Utrecht (Nachtegaalstraat 52).

2.                  Helena Christina Bernarda Cornelia Weijers, geb. IJsselstein 24.08.1910, tr. Amersfoort 13.05.1931 Teunis Groot, geb. Leusden 22.01.1909, overl. Apeldoorn 03.09.1958, z.v. Sijmen Groot en Albertha Krielen.

3.                  Corstiaan Hendrik Christiaan Weijers, geb. IJsselstein 20.07.1912, timmerman, tr. Apeldoorn 24.06.1936 Berendina Hajee, geb. Apeldoorn 18.04.1912, d.v. Johannes Christiaan Hajee, metselaar, en Johanna Peternella Kranenburg.

4.                  Antonetta Julia Weijers, geb. IJsselstein 22.02.1914, otr. Zeist 30.01.1940, tr. Zeist 15.02.1940|h| Hendrik Janszen, geb. Zeist 07.06.1909, z.v. Johan Janszen en Mijntje Overeem.

 

Noten: |a||b||c| overl.akten Nijkerk 25.04.1945 no. 119, 120 en 121; |d| overl.akte Nijkerk 27.04.1945 no.133; |e| ook overl.akte Utrecht 01.10.1945 no.3084; |f||g| website H. Lunstroo (2010); |h| De Zeister Courant 17.02.1940; |i| natuurlijke dochter van Elisabeth gewettigd bij haar huwelijk met Weenink te Vorden 02.05.1879.

 


 

II.d.  Anthonij/Antonie Weijers, z.v. I, ged. Zaltbommel 28.09.1777, commandeur bij de Bataafsche Artillerie, veld en transport trein|a|, overl. “aan de gevolgen van eene pleurisie” in het Militair Hospitaal te ’s-Gravenhage 29.07.1803|b|, begr. “met militaire honneurs”, tr. voor 1802 Catharina Ras, ged. Dordrecht 16.01.1782|c|, overl. Rossum 16.03.1854, d.v. Cornelis Ras en Gosewina Hamaker.

     CR tr. 2e Rossum 28.01.1825 Gijsbert Fok, geb Heusden 17.01.1775, schoenmaker, overl. tussen 1825 en 1854, z.v. Leendert Fok en Anneke Valke.

     GF tr. 1e voor 1803 Martina Wagner, overl. ’s-Gravenhage 28.06.1824.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Catharina Weijers, geb. Rossum 31.05.1802, overl. Rossum 17.01.1876, tr. Rossum 05.01.1822 Andries Vissers, geb. Rossum 19.10.1791, kastelein (1823,1846), lid gemeenteraad (1827,1828), overl. Rossum 23.02.1881, z.v. Garrit Vissers en Adriana van de Poel.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Rossum 16.01.1823; Gerrit, geb. Rossum 13.11.1824, overl. Rossum 09.06.1881; Antonij, geb. Rossum 04.09.1827, overl. Rossum 09.01.1881; Adrianus, geb. Rossum 21.12.1848, overl. Huissen 21.11.1894; Cornelius, geb. Rossum 27.08.1831, overl. Rossum 12.02.1850; Catharina Maria, geb. Rossum 12.04.1834, overl. Rossum 19.02.1837; Andries, geb. Rossum 22.06.1836, overl. Rossum 24.02.1837; Catharina Maria, geb. Rossum 17.09.1838; Maria Catharina, geb. Rossum 14.03.1840, overl. Westervoort 11.10.1886; Anna Adriana, geb. Rossum 18.10.1842, overl. Rossum 14.12.1842; Anna Adriana, geb. Rossum 26.10.1843, overl. Rossum 24.04.1845|d|; Andries, geb. Rossu 03.01.1845; Jaspert, geb. Rossum 15.03.1846, overl. Rossum 10.07.1846.

2.                  Antonij Weijers, geb. Rossum 24.12.1803; volgt III.e.

 

Noten: |a||b||c| huw.akte Zaltbommel 1825 no.1; |d| Anna Maria.

 


 

III.e.  Antonij Weijers, Antoon, z.v. II.d, geb. Rossum 24.12.1803, schoenmaker, overl. Heerewaarden 03.08.1889, tr. 1e Hendrik-Ido-Ambacht 16.03.1830|a| Dirkje van Peere, geb. Tiel ca. 1809, overl. Heerewaarden 22.12.1836|b|, d.v. Derk van Pere en Jenneke van der Velde; tr. 2e Heerewaarden 08.11.1837 Jenneke van Peeren, geb. Waardenburg 22.03.1813, overl. Heerewaarden 09.12.1885, d.v. Gerrit van Peeren en Jansje van Herwaarden.

Uit het huwelijk Weijers-Dirkje van Peere:

1.                  Anthonie Weijers, geb. Hendrik Ido Ambacht 24.11.1830; volgt IV.g.

2.                  Gerrit Weijers, geb. Heerewaarden 07.02.1833.

3.                  Catharina Maria Weijers, geb. Heerewaarden 18.10.1834, overl. Heerewaarden 22.08.1838.

4.                  Dirkje Janske Weijers, geb. Heerewaarden 20.12.1836, overl. Rossum 13.03.1841.

Uit het huwelijk Weijers-Jenneke van Peeren:

5.                  Gijsbertha Weijers, geb. Heerewaarden 06.12.1837, overl. Heerewaarden 30.06.1846.

6.                  Pieter Weijers, geb. Heerewaarden 30.09.1840; volgt IV.h.

7.                  Marinus Weijers, geb. Heerewaarden 02.02.1845; volgt IV.i.

8.                  Carel Gijsbertus Weijers, geb. Heerewaarden 24.07.1848; volgt IV.j.

9.                  Jansje Weijers, geb. Heerewaarden 21.10.1850.

10.              Leendert Weijers, geb. Heerewaarden 25.04.1853; volgt IV.k.

11.              Dirk Johannes Weijers, geb. Heerewaarden 06.09.1857; volgt IV.l.

 

Noten: |a| bruid van Pere (huw.akte Hendrik-Ido-Ambacht 1830 no.1); |b| van Peere (overl.akte Heerewaarden 1836).

 


 

IV.g.  Anthonie Weijers, z.v. III.e, geb. Hendrik Ido Ambacht 23.11.1830, schoenmaker (1867,1871,1886), naar USA, overl. Holland Twp (Orange City, Sioux County, Iowa) 19.01.1917, tr. 1e Hurwenen 13.10.1865 Geertrui Vermazen, geb. Varik 05.10.1837, overl. Hurwenen 20.02.1867, d.v. Adrianus Vermazen, schoenmaker, en Hendrika Bruijns; tr. 2e Hurwenen 05.07.1867 Christina Maria Leeuwenhaag, geb. Hurwenen 12.05.1830, overl. Hurwenen 28.05.1882, d.v. Hendrik Leeuwenhaag en Willemina Schaap.

Uit het huwelijk Weijers-Vermazen:

1.                  Dirkje Jenneke Weijers, geb. Hurwenen 25.01.1867, overl. Heerewaarden 29.04.1867|a|.

Uit het huwelijk Weijers-Leeuwenhaag:

2.                  Wilhelmina Maria Weijers, geb. Hurwenen 10.04.1868, overl. Hurwenen 18.11.1886.

3.                  Dirk Hendrik Weijers, geb. Hurwenen 03.06.1871; volgt V.e2.

 

Noten: |a| ook ingeschreven overl.akte Hurwenen 05.05.1867 no.8.

 


 

V.e2. Dirk Hendrik Weijers, Dick, z.v. IV.g, geb. Hurwenen 03.06.1871, naar USA voor 1902, overl. 24.09.1955||, begr. Memory Gardens Sioux Center Cemetery (Sioux Center, Sioux County, Iowa)|a|, tr. Sioux County (Iowa) 03.06.1902 Adriana Andeweg, Jennie, geb. Zuid-Beijerland 14.03.1878, overl. 03.03.1956, begr. Memory Gardens Sioux Center Cemetery (Sioux Center, Sioux County, Iowa)|b|, d.v. Jan (John) Andeweg (ca.1850-na1885) en Annigje Elisabeth (Annetje) Schelling (ca.1848-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Christina Weyers, geb. Sioux Center (Sioux County, Iowa) 22.01.1903, overl. Orange City 04.09.1974, begr. Memory Gardens Sioux Center Cemetery (Sioux Center, Sioux County, Iowa), tr. Sioux Center 01.03.1926 Peter Lockhorst, geb. NL 06.04.1889, naar USA in 1891, overl. Orange City 10.04.1960, begr. Memory Gardens Sioux Center Cemetery (Sioux Center, Sioux County, Iowa).
Uit dit huwelijk drie zoons en vijf dochters: Peter; Donald; Paul; Adriana, geb. Sioux Center (Iowa) 11.08.1929, overl. Yankton (South Dakota) 20.08.2013; Jeanette; Dorothy; Christina; Grace.

2.                  John Weyers, geb. Holland Twp (Sioux County, Iowa) 22.03.1904, overl. na 1974. [Maurice]

3.                  Annie Weyers, Anna, geb. Welcome (Sioux County, Iowa) 20.09.1909, overl. na 1974, tr. Fred Schroeder. [Orange City]

4.                  Anthony Weyers, Tony, geb. Welcome (Sioux County, Iowa) 09.11.1913, overl. na 1974. [California]

5.                  Wilhelmina Marie Mary Weyers, Minnie, geb. Welcome (Sioux County, Iowa) 01.12.1915, overl. Sioux Center 04.09.1989, begr. West Lawn Cemetery (Orange City, Sioux County, Iowa), tr. South Sioux City 17.11.1943 Gerrit Dolieslager, geb. Clear Lake (Deuel County, South Dakota) 03.05.1910, overl. Sioux Center (Sioux County, Iowa) 29.09.1979, begr. West Lawn Cemetery (Orange City, Sioux County, Iowa).
Uit dit huwelijk: Bertha.

6.                  Adrian Weyers, geb. Maurice (Sioux County, Iowa) 23.10.1919; volgt VI.b.

 

Noten: |a| op de grafsteen staat 1873; |b| op de grafsteen staat 1879 ; |c| ‘at the age of 82 years, 3 months and 21 days’ (Sioux Center News 29.09.1955) {in werkelijkheid was hij al 84 jaar}.

 


 

VI.b. Adrian Weyers, Eddie, z.v. V.e2, geb. Maurice (Sioux County, Iowa) 23.10.1919, overl. Le Mars (Plymouth County, Iowa) 12.12.1974, begr. Resthaven Cemetery (Le Mars, Plymouth County, Iowa), tr. Dakota City (Nebraska) 15.05.1968 Johanna de Jager, Jo, geb. Maurice (Sioux County, Iowa) 18.12.1917, overl. Hawarden 08.11.2003, begr. Resthaven Cemetery (Le Mars, Plymouth County, Iowa), d.v. Barend de Jager (1857-1927) en Janna Nijhof (1879-1918.

     JdJ tr. 1e 22.11.1933 (echtsch. voor 1968) Bernard Zeutenhorst, geb. Maurice (Siux County, Iowa) 06.02.1913, overl. Orange City 15.11.1973, begr. Nassau Township Cemetery (Alton, Sioux County, Iowa); tr. 3e Maurice 27.01.1979 William Henry Vlietstra, Bill, geb. Ireton (Sioux County, Iowa) 05.01.1915, overl. Hawarden 31.01.2000, begr. West Lawn Cemetery (Orange City, Sioux County, Iowa), z.v. Henry Vlietsra en Catherine Bode.

     WHV tr. 1e Ireton 14.11.1935 Grace Evelyn den Hartog, geb. Orange City (Sioux County, Iowa) 12.01.1917, overl. Orange City 29.05.1978, begr. West Lawn Cemetery (Orange City, Sioux County, Iowa).

Uit dit huwelijk:

1.                  Marilyn Weyers, tr. Robert Carter.

2.                  Sherry Weyers, tr. Donald Galligo.

3.                  Donna Weyers.

4.                  Edwin Weyers.

 


 

IV.h.  Pieter Weijers, z.v. III.e, geb. Heerewaarden 30.09.1840, schoenmaker, overl. Varik 04.03.1919, tr. Waardenburg 30.06.1871 Kaatje Brinkman, geb. Heerewaarden 30.09.1843, dienstmeid (1871), overl. Echteld 15.11.1932, z.v. Jasparus Brinkman en Gerritje Velke.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneke Weijers, geb. Ophemert 25.03.1872, overl. Heerewaarden 12.12.1958, tr. Heerewaarden 24.05.1902 Lijbert Piet van Alphen, geb. Heerewaarden 18.08.1869, landbouwer, overl. Heerewaarden 02.08.1933, z.v. Matheus Johannes van Alphen en Johanna Schimmel.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria Antonia, geb. Heerewaarden 23.04.1904; Pieter, geb. Heerewaarden 24.12.1907.

2.                  Gerritje Weijers, geb. Ophemert 28.12.1873, overl. Echteld 10.03.1960, tr. Echteld 17.03.1899 Marinus de Haas, geb. Echteld 16.10.1873, landbouwer, overl. Echteld 08.08.1956, z.v. Willem Gerrits de Haas, arbeider, en Christina Stam.
Uit dit huwelijk: Christina, geb. Echteld 19.07.1899; Dirk, geb. Echteld 31.07.1905, overl. Echteld 20.09.1905.

3.                  Antonia Weijers, geb. Varik 26.12.1875, overl. Tiel 19.03.1903, tr. Varik 24.09.1898 Piet van Rossem, geb. Echteld 14.04.1877, boekbinder (1898,1908), overl. na 1903, z.v. Arie van Rossem en Maria van Beek.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Tiel 29.11.1898; Arie Antonie, geb. Tiel 01.10.1899, overl. Tiel 03.12.1899; Pieter Antonie, geb. Tiel 30.09.1900, overl. Tiel 12.05.1908.

4.                  Jasparus Weijers, geb. Varik 24.06.1877; volgt V.f.

5.                  Antoon Weijers, geb. Varik 20.01.1881; volgt V.g.

 


 

V.f. Jasparus Weijers, z.v. IV.h, geb. Varik 24.06.1877, schoenmaker, overl. Varik 12.01.1958, tr. 1e Varik 04.05.1900 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Tiel 23.06.1911, ingeschr. Varik 09.08.1911) Hendrina van Westrheenen, geb. Tiel 23.11.1878, dienstmeid (1900), overl. Amsterdam 21.10.1942, d.v. Hendrikus Cornelis van Westrheenen en Hendrina Zaaijer; tr. 2e Geldermalsen 09.11.1916 Elisabeth Jansen, geb. Heemstede 09.02.1878, overl. Groningen 16.05.1961, d.v. Pieter Jansen en Cornelia Willemse.
     HvW tr. 2e Amsterdam 04.12.1912 Antoon Jansen, geb. Amsterdam 23.11.1886, werkman, overl. Culemborg 10.05.1961, z.v. Leonardus Henricus Jansen, werkman, en Maria Hendrika Haages.

Uit het huwelijk Weijers-van Westrheenen:

1.                  Pieter Antonie Weijers, geb. Varik 20.08.1900, werkman, overl. Amsterdam 30.04.1973, tr. Amsterdam 17.08.1921 Naatje Pronk, geb. Amsterdam 07.09.1899, overl. Amsterdam 07.11.1985, d.v. Dirk Pronk en Anna Cornelia Meijer.

Uit het huwelijk Weijers-Jansen:

2.                  levenloos kind, Varik 01.10.1919.

 


 

V.g. Antoon Weijers, z.v. IV.h, geb. Varik 20.01.1881, schoenmaker, overl. Beesd 10.04.1908, tr. Beesd 08.04.1904 Maria Hendrina van der Lee, geb. Est en Opijnen 07.07.1869, dienstbode (1892), winkelierster (1907), overl. Beesd 26.04.1924, d.v. Gerrit Huibert van der Lee en Hendrijntje Schaaij, winkelierster.

     MHvdL tr. 1e Beesd 16.12.1892 Jan van Dommelen, geb. Beesd 07.11.1865, schoenmaker, overl. Beesd 28.11.1901, z.v. Gijsbert van Dommelen, schoenmaker, en Geertrui Sleeuwenhoek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Karel Weijers, geb. Beesd 13.02.1905, overl. Beesd 20.06.1916.

2.                  Gerrit Hubert Weijers, geb. Beesd 15.01.1906, overl. Beesd 26.04.1907.

 


 

IV.i. Marinus Weijers, z.v. III.e, geb. Heerewaarden 02.02.1845, schoenmaker, overl. Wadenoijen 21.12.1918, tr. Est en Opijnen 12.03.1875 Geertrui Ghijbe, geb. Opijnen (Est en Opijnen) 09.08.1849, overl. Wadenoijen 12.05.1916, d.v. Martinus Ghijbe en Bartje de Keijzer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Antonia Weijers, geb. Geldermalsen ca. 1876, overl. na 1916, tr. Amsterdam 13.10.1898|c| Huibert van Haaften, geb. Tiel 05.11.1853, winkelier (1898), lid Gemeenteraad Anna Paulowna (05.04.1900-08.04.1916)|e|, overl. Breezand (Anna Paulowna) 08.04.1916, z.v. Jan Marinus van Haaften en Judit Spaan.
– Op zondag 01.05.1910 is er een “openlucht-samenkomst” van het Leger des Heils “op het erf van den heer H. van Haaften, Zandvaart, Anna Paulowna”.|f|
Uit dit huwelijk: Jantje Maria Juldina, geb.
Anna Paulowna 1899|a|; Gerrit Marinus, geb. Anna Paulowna xx.09.1901|d|, overl. Tiel 08.06.1939|h|; Hendrik Jan, geb. Anna Paulowna xx.06.1903|b|, overl. Vianen 13.05.1940|g|.

2.                  Jenneke Weijers, geb. 29.01.1880, ged. Wadenoijen (nh) 29.02.1880, dienstbode (1899), overl. Maurik 16.06.1960, tr. 1e Maurik 12.05.1899 Martinus van Doorn, geb. Eck en Wiel (Maurik) 31.10.1869, arbeider, overl. Maurik 18.12.1937, z.v. Klaas van Doorn, arbeider, en Artje Ghijbe; tr. 2e Maurik 12.05.1939 Aart van Doorn, geb. Eck en Wiel (Maurik) 09.11.1880, landarbeider, jongere broeder van Martinus.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Eck en Wiel (Maurik) 12.11.1901; Geertruida Maria, geb. Eck en Wiel (Maurik) 13.01.1903, overl. na 1922; Hendrika Klazina, geb. Eck en Wiel (Maurik) 03.07.1905, overl. Utrecht 24.10.1957; Elisabeth Antonia, geb. Eck en Wiel (Maurik) 07.10.1908, overl. Eck en Wiel (Maurik) 16.10.1908; Marinus Antonie, geb. Eck en Wiel (Maurik) 05.03.1911; Martinus Elbertus Adrianus, geb. Maurik xx.06.1916, overl. Maurik 22.06.1916.

3.                  Anthonie Weijers, geb. Wadenoijen xx.02.1887, overl. Wadenoijen 03.03.1877.

 

Noten: |a| Schager Courant 03.09.1899; |b| Schager Courant 05.07.1903; |c| “12½-jarige echtvereeniging” op 13 april 1911 (Schager Courant 08.04.1911); |d| Schager Courant 10.10.1901; |e| Schager Courant 11.04.1916; |f| Schager Courant 28.04.1910; |g| ook overl.akte Wadenoijen 1940 no.17; |h| ook overl.akte Wadenoijen 1939 no.10.

 


 

IV.j. Carel Gijsbertus Weijers, Karel, z.v. III.e, geb. Heerewaarden 24.07.1848, arbeider (1876,1883), overl. Heerewaarden 31.07.1930, tr. Hurwenen 27.04.1876 Petronella Franciena van Maren, geb. Hurwenen 19.05.1849, overl. tussen 1883 en 1930, d.v. Willem van Maren (ca.1814-1858) en Petronella van Gameren (ca.1822-1895).

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Weijers, geb. Heerewaarden 28.12.1876.

2.                  Jenneke Weijers, geb. Hurwenen 01.08.1878, overl. Hurwenen 25.05.1882.

3.                  Antonie Weijers, Antoon, geb. Hurwenen 03.04.1880, overl. Roermond 05.03.1913|a|.

4.                  Wienus Weijers, geb. Hurwenen 28.12.1881, overl. Hurwenen 21.03.1883.

5.                  Jenneke Francina Gosewina Weijers, geb. Heerewaarden 08.11.1883, overl. Heerewaarden 07.09.1884.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lith 14.06.1913.

 


 

IV.k.  Leendert Weijers, z.v. III.e, geb. Heerewaarden 25.04.1853, arbeider (1879,1881,1889), kastelein (1882,1885), molenaarsknecht (1906), landarbeider (1922), overl. Heerewaarden 16.05.1940, tr. Heerewaarden 31.01.1877 Johanna Hendrika van Zuidam, geb. Heerewaarden 02.04.1856, overl. Heerewaarden 02.12.1934, d.v. Jeldert Dirk van Zuidam en Grietje van Meurs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneke Weijers, geb. Heerewaarden 10.09.1877, overl. Heerewaarden 09.03.1879.

2.                  Grietje Weijers, geb. Heerewaarden 22.10.1878, overl. Heerewaarden 07.03.1879.

3.                  Antonie Weijers, geb. Heerewaarden 26.01.1880; volgt V.h.

4.                  Grietje Weijers, geb. Heerewaarden 27.03.1881, overl. Heerewaarden 07.10.1881.

5.                  Grietje Weijers, geb. Heerewaarden 18.08.1882, overl. Heerewaarden 14.12.1882.

6.                  Grietje Weijers, geb. Heerewaarden 23.11.1883, overl. Heerewaarden 10.10.1957, tr. Heerewaarden 10.08.1906 Marinus Helenus Kosters, geb. Heerewaarden 22.11.1876, visscher (1906,1940), z.v. Gerrit Kosters en Dirkje van Herpen.
Uit dit huwelijk: Dirkje, geb. Heerewaarden 22.11.1906; Johanna Helena, geb. Heerewaarden 08.04.1908.

7.                  Jildert Dirk Weijers, geb. Heerewaarden 30.01.1885, overl. Heerewaarden 30.06.1885.

8.                  Cornelis Leendert Willem Weijers, geb. Zaltbommel 31.08.1887, overl. Zaltbommel 30.08.1888.

9.                  Jan Cornelis Weijers, geb. Heerewaarden 04.01.1889, overl. Heerewaarden 01.09.1889.

10.              Jildert Dirk Weijers, geb. Heerewaarden 21.09.1890; volgt V.i.

11.              Johannes Hendrikus Weijers, geb. Heerewaarden 22.03.1894; volgt V.j.

12.              Pieter Adrianus Weijers, geb. Heerewaarden 21.06.1897, overl. Heerewaarden 18.04.1929.

13.              Jan Willem Weijers, geb. Heerewaarden 05.12.1899; volgt V.k.

 


 

V.h. Antonie Weijers, z.v. IV.k, geb. Heerewaarden 26.01.1880, arbeider (1901), werkman (1929), wegwerker (1930,1943), overl. Heerewaarden 25.12.1945, tr. Heerewaarden 27.09.1901 Janna Willemina van Toorn, geb. Echteld 20.02.1875, overl. Tiel 27.03.1954|c|, d.v. Cornelis van Toorn en Janna Willemina Hommersom.

Uit dit huwelijk:

1.                  Leendert Weijers, geb. Heerewaarden 27.02.1902, arbeider, overl. Utrecht 25.05.1920|a|.

2.                  Janna Gijsbertha Weijers, geb. Heerewaarden 03.05.1906, overl. na 1973, tr. Amsterdam 19.06.1929 Jacob Pelsma, geb. Amsterdam 18.03.1902, overl. na 1973, kruidenier, z.v. Klaas Pelsma en Itte Verbeek.

3.                  Cornelis Weijers, geb. Heerewaarden 14.10.1914, schoenmakersknecht (1945).

4.                  Johanna Hendrika Weijers, geb. Heerewaarden 14.10.1914 (tweeling), overl. Tiel 05.09.1943|b|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Heerewaarden 03.06.1920 no.3; |b| ook overl.akte Heerewaarden 1943 no.11; |c| ook overl.akte Heerewaarden 1954 no.5.

 


 

V.i. Jildert Dirk Weijers, z.v. IV.k, geb. Heerewaarden 21.09.1890, steenfabrieksarbeider (1922), overl. Heerewaarden 22.03.1922, tr. Varik 09.05.1914 Wilmina Hendrika van Ballegoijen, geb. Varik 01.11.1894, overl. Rotterdam 23.02.1929, d.v. Hendrikus van Ballegoijen en Willemina van Meenen.

     WHvB tr. 2e Zwijndrecht 19.03.1925 Jacobus Leonardus Kooiman, geb. Zwijndrecht 15.12.1895, overl. na 1930, z.v. Kornelis Kooiman en Hendrika Johanna van Rietschoten.

     JLK tr. 1e Papendrecht 23.06.1920 Johanna de Knecht, geb. Papendrecht 27.10.1901, overl. Papendrecht 06.08.1921, d.v. Dirk de Knecht en Adriana de Heer; tr. 3e Ridderkerk 03.06.1930 NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lena Willemina Weijers, geb. Heerewaarden 18.10.1914, overl. Rotterdam 06.01.1942.

2.                  Wilmina Hendrika Weijers, geb. Heerewaarden 26.11.1919, tr. Rotterdam 06.07.1938 Johann Heinrich Schoorel, geb. Hilchenbach (D) ca. 1912, z.v. Johann Hendrich Schoorel en Johanna Katrina Waltmann.

 


 

V.j. Johannes Hendrikus Weijers, z.v. IV.k, geb. Heerewaarden 22.03.1894, steenfabriekarbeider, overl. Rhenen 27.10.1949|a|, tr. Veenendaal 23.06.1917 Sophia Willemina van de Loosdrecht, geb. Ede 18.09.1892, overl. na 1949, d.v. Cornelis van de Loosdrecht en Gerritje van Manen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Leendert Weijers, geb. Veenendaal 12.12.1917.

2.                  Gerritje Weijers, geb. Heerewaarden 25.02.1920.

3.                  dochter.

4.                  dochter.

 

Noten: |a| ook overl.akte Veenendaal 1949 no.97.

 


 

V.k. Jan Willem Weijers, z.v. IV.k, geb. Heerewaarden 05.12.1899, landbouwer (1920), arbeider werf (1921), mijnwerker (te Geleen 1928, te Sittard 1929), overl. Maastricht 19.05.1933, tr. Heerewaarden 26.02.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Maastricht 27.05.1927, ingeschr. Heerewaarden 27.10.1927) Lamberta Waijers, geb. Lith 22.08.1896, d.v. Johannes Waijers (-1921) en Johanna Maria Janssen (-1934).

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena Maria Weijers, geb. Rossum 30.08.1920, fabriekarbeidster (1937), tr. Sittard 26.03.1937 Jan Leonard Geilen, geb. Munstergeleen 09.12.1915, mijnwerker (1937,1939), overl. Sittard 04.04.1955, z.v. Frans Joseph Geilen en Anna Maria Kees.
Uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Maria Johanna Weijers, geb. Rossum 06.09.1921, overl. Sittard 08.02.1937.

 


 

IV.l. Dirk Johannes Weijers, z.v. III.e, geb. Heerewaarden 06.09.1857, schoenmaker, overl. Heerewaarden 21.01.1942, tr. 1e Heerewaarden 09.11.1889 Geertruida van Maanen, geb. Heerewaarden 05.12.1865, overl. Heerewaarden 01.02.1895, d.v. Jan Hendrik van Maanen (ca.1826/1826-1902), arbeider (1858,1865), steenovenbaas (1884,1893), en Neeske Brinkman (1835-1907); tr. 2e Veenendaal 28.10.1897 Janna Blom, geb. Veenendaal 14.04.1868, overl. Renkum 21.08.1953|a|, d.v. Jan Blom en Dirkje Alberti.

Uit het huwelijk Weijers-van Maanen:

1.                  Anthonie Weijers, geb. Heerewaarden 26.11.1890, schoenmaker (1932), tr. Rossum 06.05.1932 Pieternella Marie Charlotte Jacobs, geb. Gorinchem 13.07.1884, kantoorhoudster bij de posterijen en telegrafie (1932), d.v. Franciscus Antonius Jacobs en Annastasia Wilhelmina van Bergen.

2.                  Neeske Weijers, geb. Heerewaarden 17.07.1892, overl. 09.04.1971, begr. Elst (Rhenen) (Alg.Bpl.), tr. Rotterdam 11.01.1928 Adelart Gijsbertus Nellestijn, geb. Rhenen 18.11.1891, overl. 21.07.1975, begr. Elst (Rhenen) (Alg.Bpl.), z.v. Adelart Gijsbertus Nellestijn (ca.1850-1933) en Hendrika Brouwer (ca.1852-1916).
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Rotterdam 17.03.1928; Hendrika Geertruida Janna, geb. Rhenen 29.12.1938.
– AGN vrijgesteld wegens broederdienst 13.10.1910, “den 11 maart 1912 vrijw. verbonden bij de Koloniale Troepen voor 6 jaren; ing. 25 maart 1918 opnieuw verbonden voor 6 jaren; den 25 maart ’24 opnieuw verbonden voor 2 jaren; 25 maart ’26 opnieuw verbonden voor 1 jaar en 16 dagen; den 12 mei 1927 eervol ontslagen uit den dienst v/h Ned.Indisch Leger.”|b|
– AGN als passagier van het mailschip ‘Tambora’, 13 april (1927) van Batavia en 6 mei van Marseille naar Rotterdam vertrokken.|c|

Uit het huwelijk Weijers-Blom:

3.                  Jan Hendrik Weijers, geb. Heerewaarden 16.10.1893, overl. Heerewaarden 24.03.1894.

4.                  Jan Hendrik Weijers, geb. Heerewaarden 20.01.1895, overl. Heerewaarden 27.06.1895.

5.                  Dirk Jan Weijers, geb. Heerewaarden 01.08.1899, overl. Heerewaarden 15.03.1900.

6.                  Jenneke Weijers, geb. Heerewaarden 01.08.1899, overl. Heerewaarden 06.11.1899.

7.                  Jenneke Weijers, geb. Heerewaarden 16.03.1901.

8.                  Dirk Jan Weijers, geb. Heerewaarden 16.02.1904.

 

Noten: |a| ook overl.akte Heerewaarden 1953 no.9; |b| Militieregisters; |c| Algemeen Handelsblad 11.05.1927.

 


Legenda:

- Rossum = Rossum(Gld)


top

Fragment (2)

 

I.  Christiaan Weijers, portier van de Steiger Poort te Zaltbommel (1804,1813)|b|, tr. voor 1778 Maria Winters|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Frederik Weijers, geb. Zaltbommel 1778; volgt II.

 

Noten: |a| overl.akte Coevorden 1842 no.33; |b| Gepreviligeerde Zalt-Boemelsche comptoir/kantoor- en schrijf- almanak, Zaltbommel: Johannes Noman, edities 1804, 1808-1810, 1812-1813.

 


 

II.  Johannes Frederik Weijers, geb. Zaltbommel 17.08.1778|c| [niet in transcriptie doopboek Zaltbommel!], ingeschreven bij 9e Regiment Artillerie te Voet|e||f|, eerste luitenant, overl. Coevorden 27.08.1842, otr. Zaltbommel 11.02.1798, tr. Zaltbommel 01.03.1798 Petronella Adriana Vijvijan, geb. Zaltbommel ca. 1779, overl. Zaltbommel 23.06.1844, d.v. David Vijvijan en|d| Sara Hunings.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weijers, ged. Zaltbommel 20.12.1798|b|, w.s. overleden tussen 1801 en 1807.

2.                  Sara Weijers, ged. Zaltbommel 13.08.1801, overl. Zaltbommel 22.10.1848; ongehuwd.

3.                  David Weijers, ged. Zaltbommel 09.10.1803, overl. Woerden 16.09.1821.

4.                  Maria Weijers, geb. Amsterdam 22.06.1807, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 24.06.1807|a|.

 

Noten: |a| moeder Petronella Adriana; |b| moeder Pietronella Adriana Vijvian; |c| overl.akte Coevorden 1842 no.33; |d| otr./tr. Zaltbommel 05.11/24.11.1768 (bruidegom Vivian); |e| stamboeknr.471 (databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis (NIMH)); |f| Jean Fréderic, z.v. Chretien Weijers en Marie Chretienne (ibidem).

 


top

Fragment (3)

 

I. Corneille Weijers, tr. voor 1788 Jeanne Kesselaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Chretien Weijers, geb. Zaltbommel 01.01.1788, ingeschreven bij 9e Regiment Artillerie te Voet|a|.

 

Noten: |a| stamboeknr.841 (databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis (NIMH)).

 


top

Fragment (4)

 

I. Cornelis Weijers, tr. (1802) Anna Hendrina Elizabeth Murman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Willemina Weijers, geb. Haaften ca. 1805, overl. Zwolle 16.01.1871, tr. Leiden 08.05.1824|b| Theodorus van Heemstede Obelt, ged. Nijmegen (RK Statie der Minderboerders) 02.12.1798|d|, winkelier (1825,1831), commissaris van politie (1856,1857), Ridder der Orde van de Eikenkroon, overl. Zwolle 25.12.1872|a|, z.v. Theodorus Obelt en Debora Johanna Gerarda van Es.
Uit dit huwelijk (bij geboorte vader Obelt): Cornelis, geb. Leiden 15.06.1825, overl. Leiden 25.05.1826; Cornelis, geb. Leiden 23.12.1826, overl. na 1856; Debora Johanna Gerarda, geb. Leiden 02.01.1829, overl. na 1857; Theodorus George, geb. Leiden 18.03.1831.

2.                  Jacomina Weijers, geb. ca. 1805, overl. Gorinchem 05.06.1844|c|.

 

Noten: |a| overledene van Heemstede Obelt, vader van Obelt (overl.akte Zwolle 1872 no.566); |b| bruidegom Obelt, later van Heemstede Obelt (huw.akte Leiden 1824 no.81); |c| moeder Meerman (overl.akte Gorinchem 1844 no.87); |d| vader Theodorus Obelt.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers