Familie Weijers (40)

 

(Luur)

 

Deze familie stamt af van Garrit Wijers in de Luur.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers, i.h.b. familie 41, is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2003 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

I. Garrit Wijers, uit de Luer, overl. voor 02.11.1755.

Kind:

1.                  Antonij Wijers, geb. Angerlo; volgt II.

 


 

II. Antonij Wijers, Toon, z.v. I, geb. Angerlo ca. 1725, overl. De Luur 09.01.1767|a|, begr. 16.01.1767, otr./tr. Steenderen 02/23.11.1755|b|, tr. Baak (rk) 21.11.1755|e| Anneken Bremers, ook Agnes, ged. Baak (rk) 20.07.1729, overl. Steenderen 27.11.1789, begr. Steenderen 01.12.1789|d|, d.v. Hendrik Bremers, uit den Toldijk, en Trijntien Hendricks.

AB otr. 2e Steenderen 17.07.1768|c|, tr. Spankeren 31.07.1768|u| Harmen Groote Bregh, ook Grotenbregt, z.v. Berend Grotebregh, van Ellekum.|m|

Foto (1965) van caf-restaurant Den Bremer aan de Zutphen-Emmerikse weg in Toldijk gemeente Steenderen|v|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Wijers, geb. Toldijk 1756; volgt III.a.

2.                  Hendrica Wijers, geb. in de Luur, ged. Olburgen (rk) 22.08.1757|g|, overl. in de Luur 23.02.1770, begr. 01.03.1770.

3.                  Antonius Wijers, ged. Olburgen (rk) 25.01.1759|h|.

4.                  Getrudis Wijers, Geertruid(a), ged. Olburgen (rk) 21.11.1760|i|, doopgetuige Olburgen (rk) 22.03.1791|s| en 06.10.1803|t|, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 23.07.1832, otr. Steenderen 20.05.1796|o|, tr. Olburgen (rk) 07.06.1796 Gerardus Hendricus Starink, Gerrit Hendrik, ged. Drempt 21.08.1766, landbouwer, doopgetuige Olburgen (rk) 22.03.1791|s|, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 02.06.1850, z.v. Hendricus Starink en Henrica Lubbers.
Uit dit huwelijk: Antonius, ged. Olburgen (rk) 13.04.1797|r|, overl. Zevenaar 21.08.1886; Henricus, ged. Olburgen (rk) 24.01.1799|p|; Gerhardus, ged. Olburgen (rk) 30.08.1801|q|.

5.                  Wilhelmus Wijers, geb. Olburgen 1762; volgt III.b.

6.                  Theodorus Wijers, ged. Olburgen (rk) 30.09.1764|k|, overl. in de Luur 28.12.1789, begr. 02.01.1790.

7.                  Henricus Wijers, ged. Olburgen (rk) 22.10.1766|l|, overl. in de Luur 26.10.1766, begr. 28.10.1766|n|.

 

Noten: |a| RBS 1432 p.109 # 1009; |b| RBS 1428 # 1159; |c| RBS 1429 # 242 {Agnies Bremers}; |d| RBS 1434 p.255 # 2080 {Anna Bremer}; |e| RBS 1437 {abeunt in Latum}; |g| get. weduwe Bremers en Reinerus Sloots; |h| get. Gerrardus Wijers en Christina Bremers; |i| get. Gerrardus Joannes Bremer en Gesina Jansen; |k| get. Gerardus Wijers en Willemijna Jansen; |l| get. Catharina Hendrikx.; |m| uit dit huwelijk twee kinderen, zie b-270 in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen (2000); |n| RBS 1432 # 1000 (s avonds); |o| RBS 1440.1 p.15 # 16 {huw.comm.}; |p| get. Theodorus Weijers en Gerharda Starink, zie s-195 in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen (2000); |q| get. Gerhardus Wijers en Henrina Lubbers, ibidem; |r| get. Henricus Staarink en Antonia Grootenbroek, ibidem; |s| doop Anna, d.v. Garrit Wijers en Gerritjen Starinks; |t| doop Hermanus, z.v. halfzuster Antonia Grotenbregt; |u| inv.1349 p.80 {bruidegom Harmen Grootenbrecht; met att. naar Steenderen}; |v| OTGB 05.127.

 


 

III.a. Gerardus Wijers, Garrit, z.v. II, geb. Toldijk, ged. Baak (rk) 29.01.1756|i|, doopgetuige Olburgen (rk) 10.11.1804, overl. Keppel voor 1816 / Drempt voor 1823, otr. Steenderen 14.01.1790|a|, tr. Drempt|a|, tr. Olburgen (rk) 02.02.1790|d| Gerritjen Starinks, geb. ca. 1764, j.d. van Drempt, landbouwerij exerceerende (1823), landbouwster te Drempt (1823), overl. tussen 1832 en 1852.

GS tr. 2e voor 1825 Jan Peters, landbouwer te Drempt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Wijers, geb. Drempt, ged. Olburgen (rk) 22.03.1791|e|, koopvrouw (1832), overl. Zutphen 15.02.1842|n|, tr. 1e Zutphen 29.10.1823 Arend Buijs, geb. Zutphen 29.04.1797, ged. Zutphen 30.04.1797, overl. tussen 1823 en 1832, d.v. Philippus Buijs en Harmina Tankens; tr. 2e Zutphen 02.05.1832 Johannes Vester, geb. Rhienderen, ged. Horst en Eerbeek (rk) 15.09.1811, kramer, overl. Zutphen 24.07.1847, z.v. Hendrik Vester en Sophia Neerkens.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1823|g|):

a)         kind Wijers, later Buijs, geb. voor 29.10.1823.

Uit het huwelijk Buijs-Wijers: Maria Petronella, geb. Zutphen 14.10.1829, overl. Arnhem 28.11.1892.
Uit het huwelijk Vester-Wijers: Sophia Hendrika, geb. Zutphen 29.11.1833, overl. Zutphen 24.11.1896; Grada, geb. Zutphen 29.09.1834.
JV tr. 2e Zutphen 05.10.1842 Jacoba Maria Maas, geb. Ravestein ca. 1802, dienstmeid (1835), naaister (1842), winkelierster (1848), overl. Ravenstein 13.03.1874, d.v. Johannes Maas en Johanna Catharina Cales.
JMM tr. 1e Vorden 01.05.1835 Hermanus Reijnsen, geb. Vorden 04.09.1800, kleermaker, overl. Vorden 18.04.1839, z.v. Joannes Reijnsen en Henrica Heuveling; tr. 3e Zutphen 18.10.1848 Theodorus Poeltuijn, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 12.02.1784, gepensioneerde (1848), overl. Ravenstein 13.10.1875, z.v. Jan Poeltuijn en Elisabeth Roulou/Rouson.

2.                  Hendrika Weijers, geb. Drempt, ged. Olburgen (rk) 05.10.1792, dagloonster (1840), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 09.03.1840, tr. Keppel 10.10.1816|c| Joannes ten Broek, Jan, geb. Laagkeppel ca. 1793, linnewever (1816), dagloner (1835), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 05.09.1835, z.v. Joannes ten Broek en Elisabeth Vos.
Uit dit huwelijk (moeder ook Wijers): Joannes, geb. Drempt ca. 1817; Gerharda, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 23.09.1818; Gerrit Hendrik ten Broeke, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 29.03.1820; Johanna Berendina ten Broek, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 19.02.1823; Theodorus Bernardus, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 14.11.1825; Antonius Wilhelmus, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 27.05.1829, tr. Steenderen 1856|l|, overl. Baak (Steenderen) 08.08.1898; Gerhardus Johannes Franciscus, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 21.02.1834.

3.                  Antonius Wijers, geb. Olburgen 1794; volgt IV.a.

4.                  Henricus Wijers, geb. Olburgen 1796; volgt IV.b.

5.                  Joanna Weijers, geb. Drempt 20.11.1798|k|, ged. Olburgen 12.12.1798, overl. Doesburg 10.03.1829, tr. Wehl 07.02.1823 Theodorus Terhorst, ook ter Horst, geb. Wehl 17.02.1798, wever (1823,1829), landbouwer (1829), overl. Stad Doetinchem 05.03.1870, z.v. Herman Terhorst en Anna Maria Laerings|h|.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Doesburg 20.08.1825, overl. Arnhem 04.05.1875; Gerrit, geb. Doesburg 16.11.1827, overl. Doesburg 04.02.1830.
TT tr. 2e Doesburg 31.07.1829 Gijsberta Beijer, geb. Bergh 21.04.1808, overl. Stad Doetinchem 25.05.1843, d.v. Fredericus Beijer en Aleijda Heijting.

6.                  Maria Wijers, ged. Olburgen (rk) 27.03.1801, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 09.05.1818.

7.                  Dora Weijers, Theodora, geb. Drempt, ged. Olburgen (rk) 02.10.1803, boerenwerk doende (1832), arbeidster (1852), overl. Het Broek (Wehl) 21.04.1852|m|, tr. Hummelo en Keppel 30.08.1832|b| Gart Jan Agnent, ook Angenent, geb. Hengelo(Gld) xx.01.1808, boerenknecht (1832), daghuurder (1833,1838), dagloner (1842,1847), arbeider (1852,1853), dagloner (1865,1871), eigenwerkdoende (1889), overl. tussen 1858 en 1905, z.v. Bernardus Agnent en Joanna Pasman.
Uit dit huwelijk: Bernardus, geb. Hengelo(Gld) 21.09.1833, overl. Didam 01.02.1896; Garrit Jan, geb. Hengelo(Gld) 14.01.1836, overl. s-Heerenberg (Bergh) 13.04.1903; Johanna Berendina, geb. Hengelo(Gld) 20.09.1838, overl. na 1864; Gerritjen Antonia, geb. Hengelo(Gld) 10.01.1842, overl. na 1866; Grada Antonia, geb. Hengelo(Gld) ca. 1843, overl. Eldrik (Hummelo en Keppel) 21.06.1871; Hendrika Cornelia, geb. Hengelo(Gld) 09.03.1847, overl. Wehl 18.02.1889.
GJA tr. 2e Wehl 25.07.1853 Gerritje Meijer, geb. Kilder (Bergh) ca. 1829, arbeidster (1853), overl. Kilder (Bergh) 01.03.1905, d.v. Jan Meijer en Johanna Smits.

 

Noten: |a| RBS 1430 # 769; |b| vader: Gerhardi Weijers; moeder: Gerharda Staarings; aantekening dat Gerhardi Weijers volgens geboorteakte van Dora en Garret Wijers volgens overlijdensakte een en dezelfde zijn; |c| Hendrika verklaart niet te kunnen schrijven; |d| Gerardus en Gerarda; |e| get. Henricus Starink en Getrudes Wiers; |g| huw.akte Zutphen 1823 (no.50); |h| Soerings volgens GenLias; |i| RBS 1437 {get. Henricus Bremers en Christina Wijers}; |k| overl.akte Doesburg 1829 no.16; |l| met Willemina Bremer (1834-), die Antonius Weijers als toeziend voogd heeft (huw.akte Steenderen 1856 no.10); |m| vader Gerhard Weijers, moeder Gerritjen Staaring, e.v. Jan Agnent (overl.akte Wehl 1852 no.14); |n| moeder Grada Starink (overl.akte Zutphen 1842 no.57).

 


 

IV.a. Antonius Wijers, ook Antonij Wiers|a|, z.v. III.a, ged. Olburgen (rk) 26.09.1794, kleermaker (1823,1831), dagloner (1834), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 17.03.1836, tr. Hummelo en Keppel 24.05.1823 (no.13)|d| Theodora Eulink, Dora, ged. Drempt (rk) 27.11.1794, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 29.02.1872, d.v.|b| Hendrik Jan Eulink, dagloner, en Henrica Mentink. [Drempt; Drempt wijk D no.40 (1892)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Grades Wijers, geb. Hummelo en Keppel 1824; volgt V.a.

2.                  Johannes Wijers, geb. Hummelo en Keppel 1825; volgt V.b.

3.                  Maria Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 12.02.1829, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 13.01.1902, tr. Hummelo en Keppel 21.05.1852 Engelbert Rabelink, geb. Ambt Doetinchem 03.04.1831, overl. Doesburg 28.09.1908, z.v. Jan Willem Rabelink en Enneken Helmink.
Uit dit huwelijk: Johanna Wilhelmina, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 23.05.1854; Johannes Wilhelmus Antonius, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 24.05.1858, overl. Warnsveld 24.04.1926; Engelbertus, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 31.08.1861, overl. Doesburg 23.05.1904; Marinus, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 31.08.1861 (tweeling), overl. Doesburg 28.07.1904; Dorus, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 14.11.1864; Bernardus, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 12.07.1869.

4.                  Garrit Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 30.01.1831, klompenmaker, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 28.12.1857.

5.                  Johanna Grada Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 18.04.1834, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 22.06.1891, tr. 1e Hummelo en Keppel 22.10.1858 Hendrik Vlaswinkel, geb. Wehl 29.04.1824, klompenmaker, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 20.07.1862, z.v. Bernardus Vlaswinkel en Berndina Moorman; tr. 2e Hummelo en Keppel 11.09.1863 Arnoldus Wentink, geb. Didam 21.03.1831, arbeider, dagloner (1869,1874), overl. Doesburg 14.09.1897, z.v. Antoon Wentink en Hendrina Leenders.
Uit het huwelijk Vlaswinkel-Weijers: Gradus Antonij, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 25.4.1859; Theodorus Bernardus, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 13.11.1860; Johanna Hendrika, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 11.05.1862, overl. Drempt (Humnmelo en Keppel) 13.01.1896.
Uit het huwelijk Wentink-Weijers: Hendrikus Antonius, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 17.09.1864, overl. Doesburg 26.07.1907; Grada Theodora Christina, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 07.08.1869, overl. Doesburg 16.02.1941; Arnoldus Antonius, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 29.01.1874.
HV tr. 1e Hummelo en Keppel 01.02.1851|c| Grada Peters, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 06.11.1833, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 20.08.1857, d.v. Antonij Peters en Johanna Wienholdst.

 

Noten: |a| Antonius Wiers {in huw.bijl. Hummelo en Keppel 1823 (no.13) verklaring Nationale Militie op naam van Wiers getekend met Wijers} {C.G. Eulink 2001}; |b| C.G. Eulink, Aanzet tot genealogie Eulink, OTGB 17(4) 2000, pp. OTGB 00.139-142 i.h.b. 140; |c| voogd van de bruid is Theodorus J. Wienholdst, toeziend voogd Antonij Starink; |d| ouders Ivis Henrici Eulink en Henrica Menkink (volgens GenLias).

 


 

V.a. Grades Wijers, z.v. IV.a, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 10.09.1824, ijzergieter (1858), tr. s-Hertogenbosch 24.01.1857 Catharina Josephina Kuijpers, geb. s-Hertogenbosch 13.07.1817, d.v. Dominicus Kuijpers en Johanna Maria Richt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Antonia Weijers, geb. s-Hertogenbosch 11.01.1858 (akte), overl. s-Hertogenbosch 13.02.1858.

 


 

V.b. Johannes Wijers, z.v. IV.a, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 28.12.1825, ijzergieter (1856,1859,1861), vertrekt uit Tilburg naar Gemonde (30.04.1856), kopergieter te Tilburg (1857), werktuigkundige te Tilburg (geb E.), overl. Tilburg 29.03.1904, tr. s-Hertogenbosch 13.10.1855 Elisabeth Willemse, geb. s-Hertogenbosch 25.08.1824, naaister (1856), overl. Tilburg 23.03.1904, d.v. Jan Baptist Willemse en Helena Maria Heijbloem.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Joanna Antonia Wijers, geb. s-Hertogenbosch 13.10.1856, overl. s-Hertogenbosch 16.10.1856.

2.                  Maria Joanna Antonia Wijers, geb. s-Hertogenbosch 15.09.1857, overl. Nijmegen 05.06.1929|b|, tr. Tilburg 22.05.1878|a| Hendrikus Hubertus van den Bergh, geb. Tilburg 08.12.1852, spoorbeambte (1878), overl. Nijmegen 22.05.1928, z.v. Johannes van den Bergh en Cornelia Catharina Blaisse.

3.                  Josephus Franciscus Maria Weijers, geb. s-Hertogenbosch 02.08.1859; volgt VI.a.

4.                  Henrica Antonia Maria Weijers, geb. s-Hertogenbosch 13.10.1861.

5.                  Elisabeth Johanna Theodora Maria Weijers, geb. s-Hertogenbosch 28.07.1863, naaister (1882), kleermaakster (1886), tr. Tilburg 10.02.1886 (van tafel en bed gescheiden voor 1913|c|) Adrianus Ignatius Johannes Tamson, geb. s-Hertogenbosch 24.11.1851, boekhandelaar (1886), z.v. Johannes Henricus Tamson (1820-) en Wilhelmina Helena Gaemers (1820-).
Uit dit huwelijk: Henricus Adrianus Maria, geb. s-Hertogenbosch ca. 1891, overl. na 1920.

 

Noten: |a| Maria Johanna Antonia Weijers (huw.akte Tilburg 1878 no.66); |b| Weijers; |c| Leidsch Dagblad 15.02.1913.

 


 

VI.a. Josephus Franciscus Maria Weijers, z.v. V.b, geb. s-Hertogenbosch 02.08.1859, overl. Amersfoort 20.12.1896, tr. Utrecht 07.06.1883 Anna Catharina Muller, geb. Utrecht 09.09.1857, overl. Nijkerk 26.01.1935, d.v. Joseph Theodorus Muller en Helena Wilhelmina Steurbroek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Franciscus Maria Wijers, geb. Utrecht 02.07.1884|a|, assistent-accountant, overl. s-Gravenhage 22.05.1955, tr. Edith Emilie Amalie Raskop, overl. voor 1955.

2.                  Theodorus Josephus Weijers, geb. Utrecht 11.01.1887, barbier, tr. Amsterdam 09.09.1914 Johanna Catharina Frederica van Eimeren, geb. Arnhem 29.07.1885, d.v. Reinirus Johannes van Eimeren en Catharina Frederica Vredeveldt.

3.                  Jules Johannes Theodorus Weijers, geb. Amersfoort 31.10.1888; volgt VII.a.

4.                  Elisabeth Helena Weijers, geb. Amersfoort 22.01.1891, overl. Amersfoort 18.05.1893.

5.                  Henri Alexander Louis Weijers, geb. Amersfoort 1894; volgt VII.b.

6.                  Elisabeth Helena Weijers, geb. Amersfoort 04.02.1896, kantoorbediende, overl. s-Gravenhage 13.09.1955; ongehuwd.

 

Noten: |a| Wijers (geb.akte Utrecht 1884 no.1415).

 


 

VII.a. Jules Johannes Theodorus Weijers, z.v. VI.a, geb. Amersfoort 31.10.1888, boekhouder, asp.politieopz., overl. Velsen 15.08.1957, tr. s-Gravenhage 29.10.1913 Maria Anna Buscherhof, geb. s-Gravenhage 03.10.1886, telefoniste (1923), overl. Soerabaja 05.12.1940|b||c|, d.v. Franz Joseph Buscherhof en Elisabeth Anna Geertruida Hilvers. [Eindhoven 27.10.1913-25.06.1914; Scheveningen; Batavia 1920; Soerabaja 1940]

1923: Tijd. belast met de waarn. der betr. van hoofdtelefoniste bij den P.T.T. dienst mevr. M.A. Weijers, geb. Buscherhof, thans op maandgeld werkzaam bij het telefoonkantoor te Soerabaja.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Jules Weijers, geb. s-Gravenhage 25.12.1914.

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 03.03.1923; |b| Busscherhof (Soerabaijasch Handelsblad 06.12.1940); |c| Anna Maria Busscherhof (RoosjeRoos).

 


 

VII.b. Henri Alexander Louis Weijers, z.v. VI.a, geb. Amersfoort 13.04.1894, schrijver bij de politie (1921), schrijver bij de gasfabriek, gemeenteambtenaar, tr. s-Gravenhage 10.08.1921 Auguste Emma Dora Hambeke, geb. Hamburg 21.02.1900, d.v. Wilhelm Christian Friedrich Hambeke en Johanna Henriette Blondine Grper.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Hildegard Weijers, geb. Hamburg 17.02.1922.

2.                  Irmgart Henriette Weijers, geb. s-Gravenhage 23.02.1923.

 


 

IV.b. Henricus Wijers, Hendrik, z.v. III.a, ged. Olburgen (rk) 22.11.1796|f|, boerenknegt (feb1825), werkbode (mrt1825), dagloner (1828,1837,1846), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 21.11.1868, tr. Hummelo en Keppel 11.02.1825|a| Gerarda Hietkamp, Grada, geb. Hengelo(G) ca. 1796, boerenmeid (1825), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 22.05.1868, d.v. Jan Hietkamp en Reijntjen Hoegen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerharda Wijers, geb. Zelhem 26.03.1825, dagloonster, overl. (kraambed) Drempt (Hummelo en Keppel) 17.05.1846|b|.
Kind:

a)         Maria Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 17.05.1846, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 25.12.1846.

2.                  Johanna Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 26.09.1828, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 10.01.1829.

3.                  Johanna Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 24.09.1830, overl. na 1890, tr. Hummelo en Keppel 20.01.1855 Hendrik Jan Franken, geb. Steenderen 17.05.1828, daglooner, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 25.03.1890, z.v. Johannes Franken en Hendrika Berendina Ligt.
Uit dit huwelijk: Hendrika Johanna, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 18.12.1855; Hendrikus Johannes, geb. Drempt (Humelo en Keppel) 24.10.1857; Gradus Johannes, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 18.11.1858; Dora Elisabeth, geb. Drempot (Hummelo en Keppel) 21.10.1860; Hendrikus Johannes, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 27.08.1862; Maria Johanna, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 05.09.1864, overl. Doesburg 15.11.1918; Reinira, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 27.09.1865; Berendina, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 18.05.1868; Theodorus, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 17.07.1869; Hendrikus Bernardus Johannes, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 05.11.1870; Theodora, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 13.02.1873, overl. Doesburg 15.04.1930; Grada, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 02.03.1875.

4.                  Reindje Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 26.10.1833, overl. (kraambed) Drempt (Hummelo en Keppel) 24.08.1865, tr. Hummelo en Keppel 01.04.1864 Henricus Jos Brink, geb. Vorden ca. 1810, overl. Dieren 23.09.1875, z.v. Henrici Brink en Johanna Smids.
Uit dit huwelijk: Henrikus Johannes, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 23.08.1864; Reinirus Johannes, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 23.08.1865, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 04.09.1865.
HJB tr. 2e Hummelo en Keppel 14.02.1866 Gesina Carolina de Moll, geb. Steenderen 17.02.1815, d.v. Gerhardus Johannes de Moll (-1887) en Catharina Harmsen.
GCdM tr. 1e Steenderen 10.10.1851 Wilhelmus Hackvoort, geb. Drempt 24.04.1809, timmerman, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 03.04.1865, z.v. Joannis Hackvoort en Willemina Fenholt.

5.                  Maria Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 16.12.1836, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 14.10.1837.

 

Noten: |a| akte no.3 {Henricus Wirs en Gerarda Hietcamp}; |b| Garritjen (overl.akte Hummelo en Keppel 1846 no.21); |f| get. Wilhelmus Wiers en Anna Starink.

 


 

III.b. Willem Wijers, Wilhelmus, z.v. II, ged. Olburgen (rk) 15.06.1762|g|, doopgetuige Olburgen (rk) 12.10.1806, landbouwer (1814,1830,1832), overl. Luur (Steenderen) 08.01.1832, otr. Steenderen (huw.comm.) 26.10.1804|e|, tr. Olburgen (rk) 22.11.1804 Johanna Wijers (1783-1815), Janna, d.v. Harmanus Wijers en Aaltjen Walraven. [In de Luur (1815); Huis no.205 in de Luur (1832)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria, geb. 07.08.1804.

2.                  Anna Maria Wijers, geb. in de Luur, ged. Olburgen (rk) 08.10.1805|a|, overl. Olburgen (Steenderen) 08.09.1837, tr. Steenderen 02.07.1830 Bernardus Gieling, geb. Steenderen, ged. Drempt 09.05.1802, kleermaker (1830,1838), overl. Olburgen (Steenderen) 28.03.1879, z.v. Antonius Gieling en Joanna van Hall.
BG tr. 2e Rheden 28.04.1838 Engelina Everarda dHerripon, geb. Spankeren (Rheden) ca. 1815, boeremeid (1838), overl. Olburgen (Steenderen) 16.10.1896, d.v. Cornelis dHerripon (ca.1759-1817) en Derkjen Guitings.

3.                  Harmina, geb. 11.08.1806.

4.                  Hermina Wijers, ged. Olburgen (rk) 15.09.1807|b|, ged. Drempt (Hummelo en Keppel) 15.09.1807|f|, overl. Toldijk (Steenderen) 17.12.1864, tr. Steenderen 24.05.1839 Gerhardus Arnoldus Bremer, Arnoldus, geb. Steenderen 27.08.1793, herbergier (1839,1843), overl. Toldijk (Steenderen) 27.09.1865, z.v. Garrit Jan Bremer en Anna Maria Harmsen.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Toldijk (Steenderen) 08.05.1840; levenloze dochter, Toldijk (Steenderen) 09.03.1843; Gerhardus Johannes, geb. Steenderen 20.11.1846, overl. Toldijk (Steenderen) 27.08.1894.

5.                  Antonius Weijers, geb. Steenderen 1809; volgt IV.c.

6.                  Johanna Wijers, Jantje, geb. Steenderen 11.11.1811, overl. Baak (Steenderen) 15.03.1857, tr. Steenderen 16.01.1845 Gerhardus Johannes Busink, Gerrit Jan, geb. Zelhem 12.05.1821, verver en glazenmaker (1845), verwer (1858), huisschilder (1887), overl. Baak (Steenderen) 20.02.1887, z.v. Gradus Busink, verver en glazenmaker, en Gerharda Winkels.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus Johannes, geb. Steenderen 11.06.1845, overl. Baak (Steenderen) 30.09.1893; Gerhardus Johannes, geb. Warnsveld 28.07.1850, overl. Baak (Steenderen) 28.03.1889.
GJB tr. 2e Steenderen 05.02.1858 Johanna Willemina Hoegen, geb. Steenderen 04.02.1820, overl. Baak (Steenderen) 21.03.1907, d.v. Jan Hoegen en Hendrika Schuelder.

7.                  Derkis Wijers, Theodora, geb. Steenderen 07.03.1814, overl. Steenderen 16.06.1814.

 

Noten: |b| get. Antonius en Getrudes Weijers; |c| get. Gerardus Henricus Staring en Gerarda Weijers; |e| RBS 1440.1 pp.154-155 # 206 {Willem oud 36 jaar [dan geb.ca.1768]; Johanna oud 21 jaar; get. Bruijds moeder Aleida Walraven}; |f| welke bron?; |g| get. Hermanus Wijers.

 


 

IV.c. Antonius Weijers, z.v. III.b, ged. Olburgen (rk) 10.08.1809|c|, ged. Drempt (Hummelo en Keppel) 10.08.1809 (andere bron?), schutter bij het 2e bataljon 2e Afdeeling Mobiele Geldersche Schutterij, landbouwer (1839), overl. Doesburg 30.05.1866|c|, tr. Steenderen 24.05.1839 Hendrica Gartzen, geb. Steenderen 26.03.1806, overl. tussen 1847 en 1882, d.v. Hendrik Gartzen, landbouwer, en Hendrica Horsting.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Willemina Weijers, geb. Steenderen 03.04.1840, dienstmeid te Rotterdam (1882), overl. Steenderen 02.05.1923, tr. 1e Wageningen 27.08.1875 Franz Wilhelm Schmitz, geb. Meurs (D) ca. 1816, leerlooier (1875), overl. Wageningen 27.04.1880, z.v. Bathasar Schmitz en Margaretha Moersches; tr. 2e Steenderen 08.09.1882 Johannes Grotenbreg, geb. De Steeg (Rheden) 26.09.1825, tuinman te Steenderen (1882), overl. Steenderen 06.01.1902, z.v. Willem Grotenbreg (-1850), landbouwer, en Catharina Coenders (-1849).
JG tr. 1e Steenderen 12.01.1872 Johanna Grada ten Brink, geb. Steenderen 05.12.1832, over. Baak (Steenderen) 11.02.1873, d.v. Joannes ten Brink en Christina Gartzen; tr. 2e Steenderen 21.05.1874 Harmina Jansen, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 28.10.1838, overl. Steenderen 16.11.1881, d.v. Hendrik Jansen en Berendina Bannink.

2.                  Hendrika Maria Weijers, geb. Steenderen 03.04.1841, dienstmeid (1868), overl. (kraambed) Wageningen 23.09.1879, tr. Wageningen 08.05.1868 Petrus van Swaaij, geb. Wageningen 19.01.1838, tabaksplanter/tabakker (1868,1879), landbouwer (1881,1901), overl. Wageningen 09.01.1904, z.v. Arnoldus van Swaaij en Wilhelmina Jansen.
Uit dit huwelijk: Arnoldus Antonius, geb. Wageningen 08.03.1869, overl. Zevenaar 04.04.1937; levenloze zoon, Wageningen 11.06.1870; Anthonius Arnoldus, geb. Wageningen 22.07.1871, overl. Wageningen 30.07.1871; Maria Johanna Hendrika, geb. Wageningen 11.08.1873, overl. Steenderen 08.08.1945; Theodorus Antonius, geb. Wageningen 10.11.1874, overl. na 1905; Johanna Hendrika Wilhelmina, geb. Wageningen 25.01.1876, overl. Wageningen 10.07.1876; Johanna Antonia, geb. Wageningen 28.02.1877, overl. Steenderen 26.01.1920; Maria Hendrika, geb. Wageningen 23.09.1879, overl. Wageningen 25.09.1879.
PvS tr. 2e Duiven 18.05.1881 Helena Francisca Dierhoff, geb. Duiven 02.04.1838, dienstmeid (1859), overl. Wageningen 14.10.1905, d.v. Andries Michiel Dierhoff en Grada Lentjes.
HFD tr. 1e Duiven 15.07.1859 Antonius van Hal, geb. Doesburg 25.05.1828, schoenmaker, overl. Duiven 08.10.1868, z.v. Willem van Hal en Gerritjen Thus.

3.                  Wilhelmus Hendrikus Weijers, geb. Steenderen 1843; volgt V.c.

4.                  Hendrika Willemina Johanna Weijers, geb. Steenderen 28.08.1844, overl. Rotterdam 21.11.1923, tr. Doesburg 29.05.1880 Gerardus Jeene, geb. Didam 10.07.1838, timmerman (1870,1880), herbergier (1889), overl. Doesburg 17.08.1920, z.v. Franciscus Joannes Jeene en Berendina Dudok.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria Hendrika, geb. Doesburg 01.09.1882, overl. na 1919; Franciscus Antonius Jeene, geb. Doesburg 26.02.1889, overl. Doesburg 16.06.1889.
GJ tr. 1e Doesburg 04.06.1870 Wilhelmina Kuster, geb. Doesburg 14.05.1837, overl. Doesburg 18.05.1875, d.v. Peter Kuster en Maria Kuster.

5.                  Hendrika Johanna Wijers, geb. Steenderen 19.01.1847, overl. Steenderen 18.04.1848|b|.

 

Noten: |a| get. Henricus Grotenbregt en Aleijda Walraven; |b| Wijers, moeder Garritzen; |c| e.v. Hendrika Garritsen (overl.akte Doesburg 1866).

 


 

V.c. Wilhelmus Hendrikus Weijers, z.v. IV.c, geb. Steenderen 23.01.1843, voerman (1872,1876), landbouwer (1909), overl. Doesburg 12.02.1927, tr. Wehl 12.07.1872 Gerharda Hendrika Gerritsen, Grada, geb. Wijnbergen (Bergh) 14.08.1843, overl. Doesburg 26.11.1922, z.v. Gerrit Gerritsen en Hendrina Berendsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Johannes Fernandus Weijers, geb. Doesburg 31.05.1873, overl. Doesburg 07.06.1873.

2.                  Hendrika Maria Weijers, geb. Doesburg 12.07.1874, tr. Doesburg 06.05.1919 Hendrik Johannes Buiting, geb. Doesburg 17.05.1888, landbouwer, overl. Mook 06.02.1964, z.v. Johannes Hendrikus Buiting en Sophia Teunissen.

3.                  Gerrit Wilhelmus Weijers, geb. Doesburg 25.10.1876.

4.                  Antonius Johannes Weijers, geb. Doesburg 1879; volgt VI.b.

5.                  Maria Johanna Wijers, geb. Doesburg 24.02.1882, dienstbode (1904), tr. Nijmegen 16.08.1904 Franciscus Johannes den Heuvel, geb. Elst 27.11.1874, agent van politie (1904), bevolkingscontroleur (1925), z.v. Franciscus Johannes den Heuvel en Maria Margaretha Reders.
Uit dit huwelijk: Maria Magaretha Wilhelmina, geb. Hatert (Nijmegen) 06.05.1905; Gerarda Henrica Josephina, geb. Nijmegen 04.09.1906; Francisca Johanna, geb. Nijmegen 21.12.1910; Wilhelmina Henrica, geb. Nijmegen ca. 1915, overl. Nijmegen 25.09.1925.

6.                  Wilhelmina Grada Weijers, geb. Doesburg 20.03.1885, tr. Nijmegen 13.04.1909 (echtsch. Utrecht 05.01.1955) Christiaan Kerkkamp, geb. Arnhem 14.04.1884, kapper (1909), overl. Amersfoort 22.09.1960, z.v. Arnoldus Adrianus Kerkkamp (1846-1902) en Elisabeth Adriana Jansen (1848-1934).
Uit dit huwelijk: Elisabeth Henriette Maria, geb. Zeist 30.01.1910; Wilhelmina Grada, geb. Zeist 08.03.1912.
CK tr. 2e tussen 1955 en 1960 Martha Hendrika Prins.

 


 

VI.b. Antonius Johannes Weijers, z.v. V.c, geb. Doesburg 02.12.1879, landbouwer, overl. na 1944, tr. Doesburg 30.04.1912 Clara Maria Claus, geb. Doesburg 23.05.1885, overl. Velp(NB) 14.05.1933, d.v. Johannes Josephus Claus (1844-1915) en Wilhelmina Tangelder (1843-1916).

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Doesburg 24.12.1912.

2.                  Wilhelmina Grada Weijers, geb. Doesburg ca. 1914, overl. Grave 16.08.1944, tr. voor 1940 Wilhelmus Siebers, vrachtrijder (1941).
Uit dit huwelijk: Clara Maria Petronella, geb. Velp(NB) xx.09.1940, overl. Velp(NB) 11.02.1941.

3.                  Clara Maria Antonia Weijers, geb. Doesburg 07.04.1920, overl. Nijmegen 11.08.2005, tr. Velp (NB) 20.05.1942 Josephus Hendrikus van der Sanden, Joseph, geb. Reek 25.03.1918, overl. Nijmegen 17.01.1996, z.v. Johannes van der Sanden en Petronella Maria Damen.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers