Familie Weijers (42)

 

(Körrenzig)

 

 

Het betreft de nazaten van Martin Weijers en Anna Gertrudis Hintzen uit Körrenzig (D). Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2003 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

I.  Joannes Martinus Weijers, Martin, bakker, majorennis Kempensis”, tr. Venlo 29.04.1794 Anna Gertrudis Hintzen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Josephus Weyers, ged. Körrenzig (rk) 26.07.1794.

2.                  Maria Adelheid Weyers, ged. Körrenzig (rk) 09.07.1795.

3.                  Franciscus Josephus Weyers, ged. Körrenzig (rk) 02.09.1797.

4.                  Maria Agnes Weyers, ged. Körrenzig (rk) 24.04.1800|a|.

5.                  Johan Godfried Weijers, geb. Körrenzig 1803; volgt II.

6.                  Johan Arnold Weijers, geb. Gevenich 20.07.1806, bakker, overl. Venlo 04.06.1884, tr. Venlo 09.10.1848 Maria Gertrudis Vallen, geb. Venlo 16.03.1824, overl. Venlo 27.02.1889, d.v. Renier Vallen en Petronella Schink.

 

Noten: |a| moeder Hinzen.

 


 

II.  Johan Godfried Weijers, Godfried, z.v. I, ged. Körrenzig (rk) 09.02.1803|b||e|, bakkersknecht (1831), bakker (1845), overl. Venlo 08.11.1878, tr. 1e Venlo 09.09.1831 Anna Catharina Linssen, geb. Velden 25.02.1798, winkelierster (1831), overl. Venlo 04.02.1844, d.v. Jacob Linssen en Petronella Walravens; tr. 2e Venlo 18.11.1845 Beatrix Hubertina Kurstjens, ook Kurstjes/Kurtges/Kerstjes/Kerstjens, geb. Arcen 27.08.1818, dienstmeid (1845), overl. Venlo 25.01.1909, d.v. Engel Kurstjens en Petronella Walravens.

     ACL tr. 1e Venlo 22.04.1820 Paulus Jacobs, geb. Venlo 29.08.1796, overl. Venlo 05.11.1829, z.v. Peter Jacobs en Anna Catharina Versaet.

Uit het huwelijk Weijers-Linssen:

1.                  Martinus Weijers, geb. Venlo 17.06.1832, overl. Venlo 04.11.1832.

2.                  levenloze zoon, Venlo 12.09.1833.

3.                  levenloze zoon, Venlo 12.08.1834.

4.                  Francisca Weijers, geb. Venlo 07.03.1836, overl. Beek 19.07.1907|a|, tr. Venlo 10.11.1863 Johan Caspar Busch, geb. Roermond 28.11.1835, overl. Roermond 08.06.1889, z.v. Gerard Busch en Anna Maria Thomée.
Uit dit huwelijk: Maria Catharina Gertruda Henrietta, geb. Roermond 19.01.1865; Gerard Henri Arnold Caspar, geb. Roermond 06.06.1866; Josephine Françoise Marie, geb. Roermond 17.07.1867; Maria Francisca Hubertina Augusta, geb. Roermond 26.12.1868; Caspar Hubert Frans Ernest, geb. Roermond 18.04.1870; Jan Gerard Frans August, geb. Roermond 29.04.1871, overl. Beek 25.05.1937; Ernest August Henri, geb. Roermond 20.06.1872; Anna Carolina Cornelia Laurentia, geb. Roermond 17.07.1873, overl. Roermond 14.09.1873; Francisca Anna Estella, geb. Roermond 21.02.1875, overl. Roermond 17.08.1875; Marie Octavie Hubertine Louise, geb. Roermond 05.10.1876.

5.                  Gertrudis Hubertina Weijers, geb. Venlo 01.02.1839, overl. Venlo 16.10.1842.

Uit het huwelijk Weijers-Kurstjens:

6.                  Arnold Engelbert Weijers, geb. Venlo 14.08.1847, overl. Venlo 01.01.1850.

7.                  Peter Engelbert Weijers, geb. Venlo 10.05.1848, overl. Venlo 28.12.1849.

8.                  Wilhelmus Hubertus Martinus Weijers, geb. Venlo 11.11.1849, overl. Venlo 12.11.1849.

9.                  Hubertina Petronella Elisabetha Weijers, geb. Venlo 30.11.1850, overl. Venlo 29.09.1852.

10.              Gertrudis Hendrika Weijers, geb. Venlo 27.07.1852.

11.              Maria Margaretha Hubertina Weijers, geb. Venlo 27.05.1854, overl. Bergen op Zoom 16.08.1935, tr. Venlo 17.08.1885|d| Jacobus Alphonsus van Eupen, geb. Gemert 13.06.1846, klerk (1888), kantoorbediende (1889,1891), overl. Bergen op Zoom 26.01.1914, z.v. Arnoldus van Eupen en Cornelia de Wijs.
Uit dit huwelijk: Josephus Eduardus, geb. Bergen op Zoom 19.03.1888, overl. na 1920; Paula Catharina Maria, geb. Bergen op Zoom 16.12.1889; Jacques Godfried Joseph, geb. Bergen op Zoom 09.05.1891, overl. na 1920.

12.              Peter Godfried Engelbert Weijers, geb. Venlo 1856; volgt III.

13.              Maria Elisabeth Weijers, geb. Venlo 04.05.1858, overl. Blerick (Maasbree) 15.02.1925|c|; ongehuwd.

14.              Petronella Hendrika Weijers, geb. Venlo 23.12.1859, overl. Venlo 23.08.1909.

15.              Beatrix Gertrudis Carolina Weijers, geb. Venlo 16.11.1861, overl. Horst 13.02.1930, ongehuwd.

16.              Peter Hubert Weijers, geb. Venlo 05.12.1867, kwekeling, vrijgesteld van militaire dienst wegens lichamelijke gebreken.

 

Noten: |a| Francisca Hubertina, d.v. Godfried Weijers en Catharina Linssen (overl.akte Beek 1907 no.54); |b| Joannes Godefridus; |c| moeder Kerstjes; |d| moeder Kurstjes; |e| geb. 19.02 (huw.akte Venlo 18.11.1845).

 


 

III.  Peter Godfried Engelbert Weijers, z.v. II, geb. Venlo 20.05.1856, bakker te Venlo, afgekeurd voor miltaire dienst (25.05.1876), overl. Blerick (Maasbree) 30.03.1936|a|, tr. 1e Beesel 19.07.1889|b| Joanna Hubertina Theunissen, geb. Beesel 09.08.1867, overl. (kraambed) Blerick (Maasbree) 11.01.1908, d.v. Cornelis Theunissen en Theodora Saijen; tr. 2e Maasbree 09.11.1908|c| Maria Anna Simons, geb. Zierikzee 16.09.1867, overl. Etten-Leur 19.06.1945, d.v. Anthonij Andreas Simons en Maria Cornelia Geijsen.

Uit het huwelijk Weijers-Theunissen:

1.                  Beatrix Leonie Anna Weijers, geb. Venlo 09.06.1890, overl. Tegelen 29.06.1962, tr. Maasbree 21.04.1920 Peter Johannes Jacobus van Soest, geb. Wanssum 23.08.1892, overl. Venlo 10.04.1961, z.v. Wilhelmus Leonardus Hubertus van Soest en Anna Mechtildis Hafmans.

2.                  Joseph Louis Hubert Weijers, geb. Venlo 1892; volgt IV.

3.                  levenloze zoon, Venlo 15.09.1894.

4.                  Dorothea Petronella Hubertina Weijers, geb. Venlo 24.12.1895, overl. 13.09.1966, begr. Eindhoven (Sint Catharinakerkhof), tr. Maasbree 17.01.1922 Michaël Jozeph Wilhelmus Lemmens, geb. Beek 20.02.1893, overl. Eindhoven 18.06.1951, begr. Eindhoven (Sint Catharinakerkhof), z.v. Jan Willem Hubert Lemmens en Catharina Elisabeth Hover.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Venlo 30.05.1923; Elisabeth Josephina Theresia, geb. xx.04.1928, overl. Venlo 25.11.1928.

5.                  Petrus Hubertus Jacobus Weijers, geb. Venlo 17.05.1897, overl. Venlo 29.04.1898.

6.                  Maria Hubertina Alphonsina Weijers, geb. Venlo 05.07.1900, overl. Nijmegen 15.08.1965, begr. Venlo, tr. Maasbree 30.07.1929 Leo Franciscus Hubertus Hameleers, geb. Venlo 24.12.1902, ambtenaar Raad van Arbeid (1929), overl. 17.05.1967, z.v. Franciscus Hubertus Hameleers en Anna Maria Hubertina Lina.

7.                  Pierre Antonius Hubertus Weijers, geb. Blerick (Maasbree) 03.08.1902, koopman, tr. Maasbree 03.09.1936 Antonetta Antonia Brouwers, geb. Blerick (Maasbree) 23.04.1911, overl. Blerick 11.12.1958, begr. Blerick (St.Lambertuskerkhof) 15.12.1958, d.v. Franciscus Joannes Brouwers en Jacoba Hubertina Backus.

8.                  Matheus Joseph Hubertus Weijers, geb. Blerick (Maasbree) 12.09.1903, overl. Blerick (Maasbree) 20.05.1904.

9.                  Johannes Jacobus Hubertus Weijers, geb. Blerick (Maasbree) 14.12.1905, overl. Blerick (Maasbree) 23.09.1906.

10.              levenloze zoon, Blerick (Maasbree) 11.01.1908.

 

Noten: |a| moeder Kerstjens; |b| moeder Kurtges; |c| moeder Kurstjens.

 


 

IV.  Joseph Louis Hubert Weijers, z.v. III, geb. Venlo 31.01.1892, bakker te Maasbree, later Nijmegen, tr. Nijmegen 06.08.1918 Maria Elisabeth Alberdina Wennekes, geb. Nijmegen 21.04.1897, d.v. Johannes Antonius Wennekes, bakker, en Maria Meijring.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Nijmegen 19.09.1925.

2.                  Pierre Bernard Marie Weijers, geb. Nijmegen xx.09.1928|a|, overl. Nijmegen 16.10.1928.

3.                  Godfried Johannes Antonius Weijers, Freddy, geb. Nijmegen ca. 1932, overl. Nijmegen 22.02.1944 (op de Grote Markt door bombardement).

 

Noten: |a| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 29.09.1928.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers