Familie Wijers (52)

 

(Brummen)

 

Deze familie stamt af van Lammert Jansen Wijers en Geertruij Paulz. Hun relatie met andere families Weijers/Wijers is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mej. M. Bruil. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2005 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

I. Lammert Jansen Wijers, geb. Gorssel, woont Brummen (1776), overl. tussen 1779 en 1786, otr. Brummen 05.04.1776, tr. Brummen 28.04.1776|e| Geertruij Paulz, geb. Brummen, aang.lidmaat Brummen 29.04.1774|d|, overl. tussen 1786 en 1792.

     Geertruij Paulz otr. 2e Brummen 01.04.1786|a|, tr. 17.04.1786 Evert Jacobs, geb. Brummen, w.s. aang.lidmaat Brummen 29.04.1770, overl. tussen 1792 en 1800.

     Evert Jacobs otr. Brummen 12.10.1792|f|, tr. Zuphen 31.10.1792 Johanna Elsebé Kloppenburgs, geb. Rhienderen/Brummen ca. 1754, overl. Cortenoever (Brummen) 27.10.1818.

     JEK tr. 2e Brummen 22.05.1800 Hendrik Bouwmeester, geb. Vorden ca. 1769, schoenmaker (1819), dagloner (1840), overl. Brummen 09.02.1840, z.v. Steven Bouwmeester en Berentje Greveslag.

     HB tr. 2e Brummen 10.07.1819 Willemke Kerkhof, geb. Brummen 04.10.1795, overl. Cortenover (Brummen) 22.08.1860, d.v. Jacob Kerkhof en Jenneken Borgers.

Uit dit huwelijk:

1.                  “sijn kint”, overl. Brummen 04.11.1776, begr. Brummen 05.11.1776|c|.

2.                  Paul Wijers, geb. Brummen 1777; volgt II.

3.                  “sijn kint”, overl. Brummen 06.02.1779, begr. Brummen 08.02.1779|b|.

 

Noten: |a| Geertruij Paulz wed.v. Lammert Wijers (RBS 366 p.126); |b| RBS 368 p.147; |c| RBS 368 p.140; |d| Geertruij Paulz (RBS 366.1 f.87v); |e| Lammert Jansen en Geertruijd Paulz (RBS 366); |f| wedr.v. Geertjen Pauls (RBS 366).

 


 

II.  Paul Wijers, z.v. I, geb. Rhienderen (Brummen) 05.11.1777, dagloner (1849), wonend te Dieren (1805), overl. Rhienderen (Brummen) 25.10.1849, otr./tr. Brummen 05.04/28.04.1805|a|, otr. Ellecom 05.04.1805|b| Teuntje Gerrits, geb. in de Toldijk, ged. Steenderen 08.05.1768|e|, ingek.lidmaat Brummen 04.02.1799|f|, wonend te Brummen (1805), overl. Rhienderen (Brummen) 25.02.1853, d.v. Gosling Garritsen en Gertruit klein Regelink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruij Wijers, geb. Rhienderen 11.05.1806, ged. Brummen 18.05.1806|c|, overl. Brummen 12.01.1879, tr. Brummen 14.03.1835 Geurt Keurhorst, geb. Rheden ca. 1795|g|, dagloner, overl. Brummen 09.07.1842, z.v. Jan Keurhorst en Hendrina Bosman.
Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Brummen 03.04.1836, overl. Laag Soeren 10.02.1915.

2.                  Gardina Weijers, geb. Brummen 11.02.1809, ged. Brummen 19.02.1809|d|, dienstbaar (1843), overl. Woubrugge 20.03.1896, tr. Woubrugge 13.07.1843 Jan van Kuilenburg, geb. Woubrugge 26.08.1817, schaapherder (1843,1846), overl. Woubrugge 11.01.1860, z.v. Jan Kuilenburg, schaapherder, en Arejaantje Ket.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Woubrugge 20.05.1844, overl. Woubrugge 01.08.1844; Teuntje, geb. Woubrugge 06.06.1846, overl. Woubrugge 01.03.1922; Adriana, geb. Woubrugge ca. 1849, overl. De Bilt 29.04.1926; Jan, geb. ca. 1852, overl. Woubrugge 03.10.1852; Paulina Helena Johanna Cornelia, geb. Woubrugge ca. 1854, overl. Woubrugge 31.05.1868; Jan, geb. ca. 1857, overl. Woubrugge 25.12.1858.

3.                  Leentje Wijers, geb. Brummen 1811; volgt III.

4.                  Jantje Wijers, geb. Brummen 17.05.1815, dienstbaar, overl. Oudshoorn 14.12.1909, tr. Oudshoorn 11.05.1854 Cornelis van Leeuwen, geb. Aarlanderveen 16.04.1819, brievenbesteller, overl. ca. 1870, z.v. Cornelis van Leeuwen (-1831) en Neeltje Papendrecht (-1853).
Kind van Jantje:

a)      Herman(us) Wijers, later van Leeuwen, geb. Arnhem ca. 1844, overl. Alphen 24.09.1907, tr. voor 1869 Wilhelmina Splinter, geb. ca. 1841, overl. Aarlanderveen 29.03.1917, d.v. Hendrik Splinter en Johanna Catharina Vollebregt; uit dit huwelijk kinderen.

Uit dit huwelijk: Neeltje, geb. Aarlanderveen 16.04.1855, overl. Aarlanderveen 31.12.1856.

 

Noten: |a| RBS 366 p.213 & RBS 371.1 p.204; |b| inv.1354 p.9 {‘volgens ingekomen attest …’}; |c| inv.362 p.138; |d| inv.362 p.169; |e| RBS 1426.2 p.278; |f| RBS 366.1 {met att. van Steenderen getekend 21.11.1798}; |g| bij huwelijk oud 40 jaar.

 


 

III.  Leentje Wijers, d.v. II, geb. Brummen 30.04.1811, ged. Brummen 05.05.1811|a|, overl. (kraambed) Brummen 15.03.1839, tr. Brummen 05.05.1838 Wilhelmus Veenhof, geb. Bergh ca. 1802, dagloner (1839,1873), overl. Brummen 23.09.1873, z.v. Wilhelmus Veenhof en Johanna Janssen.

     WV tr. 2 Brummen 04.01.1840 Hendrika Langenkamp, geb. Voorstonden (Brummen) 20.11.1816, overl. Brummen 19.03.1879, d.v. Derk Gosen Langenkamp en Gerritje Buster.

Kind van Leentje:

1.                  Paul Wijers, geb. Rhienderen 1835; volgt IV.

Uit het huwelijk: Leentje Veenhof, geb. Rhienderen (Brummen) 15.03.1839, overl. Brummen 25.05.1839.

 

Noten: |a| RBS 362 p.198.

 


 

IV.  Paul Wijers, z.v. III, geb. Rhienderen (Brummen) 25.01.1835, dagloner (1864,1867,1877,1881), woont Oeken, overl. Oeken (Brummen) 30.09.1881, tr. Brummen 24.08.1860 Hendrika Arends, geb. Brummen 13.06.1836, dagloonster (1877), overl. Brummen 25.01.1908, d.v. Jan Willem Arends en Derkje Bloemendaal.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritje Wijers, geb. Brummen 05.11.1860, tr. Brummen 23.08.1890|b| Tjeerd van der Meer, geb. Leeuwarden 25.11.1864, kruideniersbediende (1890), hoofdagent van politie (1913), rechercheur van politie (1918), z.v. Pieter van der Meer en Aukje Jonker. [GW: Akkolijenstraat 3, Amsterdam (wanneer?); TvdM: Akkoloijenstraat 3, Bloemstraat 90 (3 hoog kamer), Commelinstraat 120, Korte Leidschedwarsstraat 4 (bovenkamer), Passeerdergracht 17 te Amsterdam {volgorde en tijdvakken onbekend}]
Kind van Gerritje (gewettigd bij het huwelijk in 1890|a|):

a)      Hendrika Paulina Wijers, later van der Meer, geb. Brummen 02.06.1884.

Uit dit huwelijk: Pieter, geb. Amsterdam ca. 1892, overl. na 1913; Gerrit Tjeerd, geb. Amsterdam ca. 1896, overl. na 1918.

2.                  Derk Willem Wijers, geb. Oeken (Brummen) 17.11.1863, overl. Oeken (Brummen) 04.11.1864.

3.                  Derk Wijers, geb. Brummen 1865; volgt Va.

4.                  Jan Willem Wijers, geb. Brummen 1867; volgt V.b.

5.                  Antonia Wijers, geb. Brummen 06.05.1871, overl. Brummen 06.02.1884.

6.                  Gerrit Wijers, geb. Brummen 1873; volgt V.c.

7.                  levenloze zoon, Oeken (Brummen) 11.08.1877.

8.                  Hendrika Wijers, geb. Brummen 13.03.1879, dienstbode (1901), overl. na 1953, tr. Brummen 23.02.1901 Hendrik Jan Dennekamp, geb. Voorst 28.01.1877, boerenknecht (1901), landbouwer (1902), arbeider (1904,1909), landbouwer (1911), overl. Rhienderen (Brummen) 06.02.1953, begr. Brummen (Alg.Bpl.) 11.02.1953, z.v. Gerrit Dennekamp en Johanna Gerdina Schoonheden.
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Brummen 04.11.1901; Hendrik Johan, geb. Brummen 16.09.1902; Hendrika Paulina, geb. Brummen 24.02.1904, overl. Brummen 05.10.1904; Evert Jan, geb. Brummen 15.12.1905; Hendrika, geb. Brummen 03.08.1907; Johan Gerrit, geb. Brummen 15.02.1909; Gerritje, geb. Brummen 14.07.1911, overl. Brummen 27.08.1911.

 

Noten: |a| huw.akte Brummen 1890 no.42; |b| get. Dirk Wijers {broer}.

 


 

V.a.  Derk Wijers, z.v. IV, geb. Brummen 20.07.1865, dagloner (1890,1893,1896), arbeider (1897,1907), landbouwer (1901,1907), huwelijksgetuige Brummen 23.08.1890, overl. Brummen 07.01.1943, tr. 1e Brummen 29.07.1893 Berendina Flipsborg, geb. Markelo 19.10.1863, overl. Brummen 20.04.1900, d.v. Hendrikus Flipsborg en Johanna Berendina Verdriet; tr. 2e Brummen 03.11.1900 Johanna Hendrika Soerink, geb. Steenderen 07.10.1858, overl. Brummen 20.01.1902, d.v. Hendrikus Reinirus Soerink, landbouwer, en Jantjen ten Broek; tr. 3e Brummen 05.05.1906 IJtje de Walle, geb. Ferwerderadeel 25.04.1865, dienstbode te Tuil (1902), dienstbode (1906), overl. Brummen 06.09.1934, d.v. Andries Thijssen de Walle en Aaltje Gerrits Beintema.

Uit het huwelijk Wijers-Flipsborg:

1.                  levenloze dochter, Zutphen 05.09.1864(?)|a|.

2.                  Christiaan Wijers, geb. Brummen 29.03.1896, overl. Brummen 24.04.1896.

3.                  Hendrika Berendina Wijers, geb. Brummen 29.03.1896 (tweeling), overl. Brummen 16.04.1896.

4.                  levenloze dochter, Brummen 12.06.1897.

5.                  Derk Wijers, geb. Brummen 21.03.1900, overl. Brummen 25.03.1900.

Uit het huwelijk Wijers-Soerink:

6.                  Derk Wijers, geb. Brummen 10.09.1901, overl. Brummen 03.10.1901.

Kind van IJtje:

7.                  levenloze dochter, Tuil (Haaften) 15.11.1902.

Uit het huwelijk Wijers-de Walle:

8.                  Hendrikus Wijers, geb. Brummen 14.03.1907, overl. Brummen 30.05.1907.

9.                  Albertus Wijers, geb. Brummen 29.01.1909, fabrieksarbeider, overl. Enschede 04.01.1961, tr. Zutphen 22.07.1938 Harmina Holmer, geb. Zutphen 14.01.1911, overl. Brummen 29.11.2001, d.v. Berend Jan Holmer, arbeider, en Johanna Rietman.

 

Noten: |a| 1864 (overl.akte Zutphen 1864 no.314 volgens GenLias).

 


 

V.b.  Jan Willem Wijers, z.v. IV, geb. Brummen 18.10.1867, arbeider (1895,1896), landbouwer (1898), arbeider (1903), landbouwer (1906), overl. Brummen 21.05.1957, tr. Brummen 18.05.1895 Jenneken Boskamp, geb. Brummen 31.07.1864, overl. Brummen 06.02.1952, d.v. Gerrit Boskamp en Janna Rossel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Johanna Wijers, geb. Brummen 04.08.1896.

2.                  Johanna Gerdina Wijers, geb. Brummen 20.01.1898.

3.                  Gerrit Wijers, geb. Brummen 07.11.1899, pakhuisknecht (1921), tr. Brummen 25.06.1921 Geesken Hartink, geb. Brummen 26.02.1899, d.v. Derk Hartink en Hendrina Fransina Woertman.

4.                  Willem Wijers, geb. Brummen 15.09.1902, overl. Brummen 22.05.1903.

5.                  Jan Willem Wijers, geb. Brummen 20.02.1906.

 


 

V.c.  Gerrit Wijers, z.v. IV, geb. Brummen 14.10.1873, arbeider (1898), dagloner (1899), landbouwer (1903), overl. na 1945, tr. Brummen 19.11.1898 Derkje Karmiggelt, geb. Brummen 07.04.1867, dienstbode (1898), overl. Brummen 15.01.1945, d.v. Gerrit Karmiggelt (1829-1887) en Garritje Hos (1824-1867).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Wijers, geb. Brummen 1899; volgt VI.a.

2.                  Garritje Wijers, geb. Brummen 16.02.1903.

3.                  Hendrik Wilhelmus Wijers, geb. Brummen 20.10.1908, metaalarbeider, overl. Utrecht 05.05.1955|a|, tr. voor 1955 Maria Jacoba Langenberg, geb. Brummen 30.03.1912, overl. na 1955, d.v. Jacob Langenberg en Maria Schoolderman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Brummen 1955 no.40.

 


 

VI.a. Hendrikus Wijers, z.v. V.c, geb. Brummen 11.11.1899, tuinman (1931), tr. voor 1927 Johanna Hendrika Hunnekink, geb. Brummen 13.05.1908, d.v. Hendrik Hunnekink en Hendrika Keurhorst.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers