Familie Wijers (60)

 

(Breust)

 

 

De familie stamt af van Henricus Wijers en Elisabeth Mekens te Breust. Er lijken geen nazaten in het heden te zijn. Hun relatie met de andere families Weijers/Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2005 (laatst herzien december 2013)

 


 

I.  Henricus Wijers, tr. Breust 07.05.1623 Elisabeth Mekens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bartholomeus Wijers, ged. Breust 06.08.1625.

2.                   Catharina Wijers, ged. Breust 02.09.1627|a|, overl. Breust 26.03.1725, tr. Wijnandus Nijsten, overl. voor 1725.

3.                  Wilhelmus Wijers, ged. Breust 12.09.1629|f|.

4.                  Maria Wijers, ged. Breust 05.02.1631|d|.

5.                  Lijsbeth Wijers, ged. Breust 20.02.1632|c|, overl. Breust 21.10.1714|h|, tr. Joannes Teuijtt, geb. ca. 1626|i|, overl. Breust 27.01.1706.

6.                  Martha Wijers, ged. Breust 03.12.1634|e|.

7.                  Hendricus Wijers, ged. Breust 12.04.1638|b|.

8.                  Bartholomeus Wijers, geb. Breust 1642; volgt II.

 

Noten: |a| vader Heen Wijers, moeder Lijsken Meskens; |b| moeder Mieckens; |c| vader Heen Wijers, moeder Lijsken Meekens; |d| moeder Lijsken Mekes; |e| moeder Elisabetha Meekens; |f| vader Heen Wijers; |g| “ongeveer 97 jaar en 5 maanden oud”; |h| Elisabetha “ongeveer 80 jaar oud”; |i| bij overlijden “bij de 80 jaar”.

 


 

II.  Bartholomeus Wijers, z.v. I, ged. Breust 14.01.1642, huwelijksgetuige Breust 19.11.1693|d|, doopgetuige Breust 24.12.1715, notaris (1694, 1714|c|), secretaris van Breust (1706), griffier van Breust (1696,1728), overl. Breust 21.09.1728|h|, tr. voor 1681 Margareta Frambach(s), huwelijksgetuige Breust 19.11.1693, doopgetuige Breust 18.06.1710, 07.03.1718, 08.03.1719 en 31.10.1725.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Wijers, ged. Breust 30.08.1681|b|, doopgetuige 13.01.1718.

2.                  Wilhelmus Wijers, geb. Breust 1683; volgt III.a.

3.                  Joannes Petrus Wijers, geb. Breust 1685; volgt III.b.

4.                  Elizabetha Wijers, ged. Breust 24.03.1688|f|, doopgetuige Breust 15.05.1722, overl. Breust 17.08.1772|i|, tr. Breust 17.12.1707|a| Cornelis Teuijdt, doopgetuige Breust 06.08.1711 en 17.01.1733, overl. voor 1772.
Uit dit huwelijk: Cornelius Teuijtt, ged. Breust 16.11.1708|k|; Margareta Teuijtt, ged. Breust 18.06.1710|n|; Helena Teuijtt, ged. Breust 26.09.1711; Elisabeth Theuijtt, ged. Breust 31.10.1712|p|; Maria Anna Teuijtt, ged. Breust 28.04.1714|o|; Bartholomeus Teuijtt, ged. Breust 20.01.1716|j|; Joannes Wilhelmus Teuijtt, ged. Breust 11.09.1717|m|; Margareta Teuijtt, ged. Breust 11.0.1.1719; Henricus Teuijtt, ged. Breust 29.07.1720|l|; Wilhelmus Theuijtt, ged. Breust 28.12.1723; Nicolaus Theuijtt, ged. Breust 18.01.1727|q|; Leonardus Theuijtt, ged. Breust 28.09.1728.

5.                  Bartholomeus Wijers, ged. Breust 03.08.1692, overl. Breust 24.01.1696.

6.                  Leonardus Wijers, geb. Breust 1694; volgt III.c.

7.                  Margareta Wijers, ged. Breust 17.12.1698, doopgetuige Breust 18.08.1727, overl. Breust 26.11.1780, tr. Breust 09.06.1716|e| Wilhelmus Bernardus Vaessen, (Guillaume) Bernard, geb. ca. 1686, doopgetuige Breust 11.09.1717, pretor in Berneau, overl. “lethargie” Breust 19.11.1736.
Uit dit huwelijk: Marguerite Therese, geb. ca. 1716, overl. Maastricht 13.06.1801; Marie Catherine Vaassens, geb. ca. 1725 {78 jr}, overl. Eijsden 22.03.1803; Maurice Ferdinand Adolphe, geb. ca. 1730, overl. Maastricht 12.09.1804.

8.                  Bartholomeus Wijers, ged. Breust 18.03.1701, jonggestorven.

9.                  Bartholomeus Wijers, geb. Breust 1703; volgt III.d.

10.              dochter, ged./overl. Breust 05.08.1706|g|.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Joannes Petrus Wijers; |b| doopgetuige Joannes Wijers; |c| GN 50 (1995), pp.362-363 [maakt akten op te Eijsden, Oost en Maastricht, en laat deze ‘realiseren’ voor het gerecht van Breust] [Drs. H.J.L.M. Boersma, Genealogie P(i)etermans.]; |d| ibidem, p.354; |e| huwelijksgetuige Henricus Wijers; |f| vader Wiers, moeder Frambach; |g| “door de vroedvrouw gedoopt”; |h| “ongeveer 87 jaar oud”; |i| wede Cornelius Thuijt; |j| get. Joannes Petrus Wijers en Margareta Wijers; |k| get. Barthelomeus Wijers’ |l| get. Petrus Wijers; |m| get. Wilhelmus Bernardus Vaessen {oom}; |n| get. Margareta Frambach {grootmoeder}; |o| get. Leonardus Wijers {oom}; |p| get. Wilhelmus Wijers {oom}; |q| get. Joannes Petrus Wijers {oom}.

 


 

III.a. Wilhelmus Wijers, z.v. II, ged. Breust 01.02.1683|f|, doopgetuige Breust 31.10.1712, 31.07.1720 en 17.09.1747, overl. Breust 05.01.1766|g|, tr. Breust 29.10.1707|a| Gertrudis Morrees, ged. Breust 14.02.1684, doopgetuige Breust 29.06.1733 en 29.04.1751, overl. Breust 21.03.1754, d.v. Joannes Moraij en Elisabetha Teut.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margareta Wijers, ged. Breust 30.01.1708|c|.

2.                  Joannes Wijers, ged. Breust 23.10.1709|d|, overl. Breust 16.09.1777; ongehuwd.

3.                  Elisabeth Wijers, ged. Breust 06.08.1711, doopgetuige Breust 01.08.1749 en 02.07.1753, overl. Breust 01.03.1786|b|; ongehuwd.

4.                  Arnoldus Wijers, ged. Breust 21.02.1713|e|.

5.                  Wilhelmus Wijers, geb. Breust 1718; volgt IV.a.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Henricus Wijers; |b| “ongeveer 74 jaar oud”; |c| doopgetuige Henricus Wijers en Elisabeth Morrees {w.s. zus van moeder, later tante}; |d| doopgetuige Elisabetha Wijers; |e| doopgetuige Margareta Wijers; |f| dopeling Guilhelmus, vader Wiers, moeder Frambach; |g| wedn Gertrudis Morus.

 


 

IV.a.  Wilhelmus Wijers, z.v. III.a, ged. Breust 17.06.1718|b|, overl. Breust 10.04.1754, otr./tr. Eijsden (ndg) 03.06/19.06.1747, tr. Breust (rk) 30.11.1747|a| Anna Mertens, ook Meertens, geb. ca. 1723|i|, overl. Breust 22.01.1783.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Gertrudis Wijers, ged. Breust 17.09.1747|f|, overl. Breust 27.07.1805|h|, otr./tr. Eijsden (ndg) 13.08/11.10.1768, tr. Breust (rk) 04.09.1768|g| Paul Pieters, ged. Breust 29.09.1746, overl. Breust 28.03.1809, z.v. Paulus Pieters en Joanna Gielkens.
Uit dit huwelijk: Guillaume, geb. ca. 1769, overl. Belle-Ils (Duiberon, Fr)|k| 20.07.1806|j|; Lucie, geb. Breust, tr. Maastricht 17.05.1797 Pierre Thiry; André, geb. ca. 1784, overl. Eijsden 29.09.1832|l|.

2.                  Lambertus Wijers, ged. Breust 01.08.1749|d|, overl. Breust 18.01.1753.

3.                  Guilielmus Wijers, ged. Breust 29.04.1751|c|.

4.                  Maria Elisabeth Wijers, ged. Breust 02.07.1753|e|.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Elisabeth Wijers; |b| doopgetuige Bartholomeus Wijers; |c| doopgetuige Getrudis Morrees {grootmoeder}; |d| doopgetuige Elizabetha Wijers; |e| doopgetuige Elisabeth Wijers {tante}; |f| doopgetuige Wilhelmus Wijers {grootvader}; |g| huwelijksgetuige Bartholomeus Wijers; |h| “ongeveer 60 jaar oud”; |i| bij overlijdenongeveer 60 jaar oud”; |j| overl.akte Eijsden 22.09.1812 no.59; |k| w.s. Belle-Île-en-mer bij Quiberon aan de zuidkust van Bretagne; |l| vader Paulus Piters, moeder Margarita Weijers (overl.akte Eijsden 1832 no.100).

 


 

III.b. Joannes Petrus Wijers, z.v. II, ged. Breust 20.10.1685|r|, doopgetuige Breust 18.01.1727, huwelijksgetuige Breust 17.12.1707, secretaris en schepen van Breust, overl. “beroerte” Breust 11.08.1742, otr./tr. Eijsden (ndg) 16.02/03.03.1715, tr. Breust (rk) 27.02.1715|a| Anna Ruth, ook Rutten, ged. Breust 14.02.1697, doopgetuige Breust 06.09.1729 en 10.03.1753, overl. Breust 13.03.1761, d.v. Petrus Rutten en Anna Cuijpers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bartholomeus Wijers, geb. Breust 1715; volgt IV.b.

2.                  Petrus Wijers, ged. Breust 13.01.1718|j|, doopgetuige Breust 10.03.1753 en 18.08.1756, w.s. huwelijksgetuige Breust(rk) 08.05.1775.

3.                  Margareta Wijers, ged. Breust 08.03.1719, doopgetuige 18.08.1756.

4.                  Joannes Petrus Wijers, ged. Breust 31.07.1720|g|, overl. Breust 17.08.1721.

5.                  Anna Wijers, ged. Breust 15.05.1722|b|, overl. Breust 22.01.1803|p|, otr. 1e Eijsden 23.08.1738, tr. Breust 07.09.1738|o| Joannes Janssen, geb. ca. 1701, overl. Breust 16.04.1751; otr. 2e Eijsden (ndg) 12.01.1754, tr. Breust (rk) 27.01.1754 Andries Peusens, André.
Uit het huwelijk Janssen-Weijers: Marie Catherine, geb. ca. 1745, overl. Breust 27.12.1814, tr. Jean Debeij.
Uit het huwelijk Peusens-Weijers: André, geb. ca. 1753, overl. Breust 04.11.1805, tr. Amelie Wijers; Paschasius, geb. ca. 1758, overl. Eijsden 24.01.1843; Elisabetha, geb. ca. 1759, overl. Eijsden 08.04.1834; Agnes, geb. ca. 1767, overl. Breust 16.05.1816; Marguerite Peusens, geb. Breust 04.04.1768, tr. Eijsden 29.06.1800 Jean Janssen.
     AP tr. 1e voor 1754 Anna Rutten.

6.                  Elisabetha Wijers, ged. Breust 12.01.1724|e|.

7.                  Henricus Wijers, ged. Breust 26.02.1726|f|, overl. Breust 03.03.1799|k|; ongehuwd.

8.                  Cornelia Wijers, ged. Breust 18.08.1727|d|, overl. “pokken” Breust 20.09.1731.

9.                  Maria Anna Wijers, ged. Breust 21.05.1729|i|, overl. Breust 22.03.1776|n|, otr. Eijsden (ndg) 28.10.1758, tr. Breust (rk) 12.11.1758|m| Petrus Pinckers, ged. Breust 16.09.1730, overl. Breust 01.08.1810, z.v. Christianus Pinckers en Agatha Ellsen.
Uit dit huwelijk: Christiaan, geb. ca. 1763, overl. Eijsden 10.03.1854; Joannes, geb. ca. 1767, overl. Eijsden 01.01.1847.

10.              Joannes Petrus Weijers, ged. Breust 19.02.1731|h|, overl. Breust 17.11.1733.

11.              Cornelia Wijers, ged. Breust 17.01.1733, overl. Breust 21.01.1808, tr. Breust 09.09.1765|l| Henricus Simons, geb. ca. 1730, overl. Breust 06.01.1790.

12.              Joannes Petrus Wijers, ged. Breust 04.07.1735.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Henricus Wijers; |b| doopgetuige Elisabetha Wijers {tante}; |d| doopgetuigen Barthelomeus Wijers {oom} en Margareta Wijers {tante}; |e| doopgetuige Petrus Wijers; |f| doopgetuige Leonardus Wijers {oom}; |g| doopgetuige Wilhelmus Wijers {oom}; |h| doopgetuigen Joannes Wijers en Maria Wijers; |i| doopgetuige Barthelomeus Wijers {oom}; |j| doopgetuige Henricus Wijers {oom}; |k| “ongeveer 70 jaar oud”; |l| huwelijksgetuige Sophia Wijers; |m| huwelijksgetuigen Margarita Wijers en Elisabetha Wijers; |n| “ongeveer 45 jaar oud”; |o| vader v/d bruid Jean Wijers, moeder v/dbruid Anne Rutte, getuigen Bartholomeus Wijers en Wilhelmus Weijers; |p| “oud 82 jaar”; |r| get. Joannes Petrus Wijers.

 


 

IV.b. Bartholomeus Wijers, z.v. III.b, ged. Breust 24.12.1715|e|, doopgetuige Breust 18.08.1727 en 21.05.1729, griffier in Breust (1754), overl. Breust 22.01.1785, tr. Breust 03.10.1751|a| Maria Cornelia Wijers, geb. ca. 1718, overl. Breust 28.01.1806|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Petrus Wijers, ged. Breust 10.03.1753|b|, overl. Breust 02.11.1754.

2.                  Maria Cornelia Wijers, ged. Breust 18.08.1756|c|.
= w.s. Maria Cornelia Weijers, Cornelie, geb. ca. 1759, overl. Eijsden 25.11.1832, otr./tr. Eijsden(ndg) 20.04/07.05.1775, tr.
Breust(rk) 08.05.1775|f| Aegidius Rutten, Gillis/Egidius.
Uit dit huwelijk: Maria Cornelia, geb. ca. 1776, overl. Eijsden 04.12.1855; Maria Anna, geb. Maarland (Breust) 30.04.1780, overl. Breust 10.10.1826; Gilles, geb. Breust ca. 1783, overl. Breust 17.01.1811; Bartholomeus, geb. ca. 1788, overl. Eijsden 01.12.1849; Elisabeth, geb. ca. 1791, overl. Eijsden 29.09.1855; Pieter, geb. Breust 22.07.1794, overl. Eijsden 09.12.1866.

 

Noten: |a| huwelijksgetuigen Petrus Wijers en Elisabetha Wijers; |b| doopgetuige Petrus Wijers {oom} en Anna Ruth {grootmoeder}; |c| doopgetuigen Petrus Wijers {oom} en Margareta Wijers {tante}; |d| Maria “ongeveer 88 jaar oud”; |e| doopgetuige Barthelomeus Wijers {grootvader}; |f| huwelijksgetuige Petrus Wijers {oom}.

 


 

III.c.  Leonardus Wijers, z.v. II, ged. Breust 10.07.1694, doopgetuige Breust 28.04.1714 en 26.02.1726, overl. Breust 02.04.1788|c|, otr./tr. Eijsden (ndg) 03.06/18.06.1724, tr. Breust (rk) 16.06.1724|a| Elisabeth Morrees, geb. ca. 1695|d|, overl. Breust 23.10.1725.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bartholomeus Wijers, ged. Breust 30.04.1725|b|, overl. Breust 21.05.1725.

 

Noten: |a| huwelijksgetuigen Henricus Wijers en Margareta Wijers; |b| doopgetuige Elisabetha Jeuh; |c| “ongeveer 91 jaar oud”; |d| “ongeveer 30 jaar oud”.

 


 

III.d.  Bartholomeus Wijers, z.v. II, ged. Breust 05.05.1703|j|, overl. Breust 29.06.1757, otr./tr. 1e Eijsden (ndg) 15.05/30.05.1723, tr. Breust (rk) 27.05.1723|a| Catharina Schroeun/Schroun, geb. ca. 1700, doopgetuige Breust 04.07.1735 en 17.03.1736, overl. Breust 04.11.1737; otr. 2e Eijsden 08.08.1742, tr. Breust 27.08.1742 Margareta Geurten, ged. Breust 04.04.1715, doopgetuige Breust 22.08.1770 en 17.09.1788, overl. Breust 23.01.1791|n|, d.v. Anthonius Geurten en Maria Wolfs.

Uit het huwelijk Wijers-Schroeun:

1.                  Barthelomeus Wijers, ged. Breust 06.12.1723|g|.

2.                  Maria Wijers, ged. Breust 31.10.1725|k|, overl. Breust 18.10.1789|l|, tr. Breust 13.07.1749 Andreas Schroun, Andries, geb. ca. 1695, overl. Breust 25.12.1778.
Uit dit huwelijk: Catrine, geb. ca. 1752, overl. Eijsden 18.04.1805; Bartholomeus, geb. ca. 1758, overl. Eijsden 17.02.1839; Jan, geb. ca. 1763, overl. Eijsden 27.11.1845; Arnold, geb. ca. 1769, overl. Eijsden 26.02.1838.

3.                  Margarita Henrica Wijers, ged. Breust 01.04.1727|e|, overl. Breust 02.09.1731.

4.                  zoon, ged./overl. Breust 26.08.1728.

5.                  Maria Catharina Wijers, ged. Breust 06.09.1729|d|, overl. Breust 22.11.1730.

6.                  Petrus Wijers, ged. Breust 29.06.1733|b|, overl. Breust 04.03.1735.

7.                  Petrus Wijers, ged. Breust 16.09.1735|c|, overl. Breust 02.10.1735.

Uit het huwelijk Wijers-Geurten:

8.                  Maria Margareta Wijers, ged. Breust 02.11.1742, doopgetuige Breust 21.09.1779.
= w.s. Marguerite Wijers, geb. ca. 1739 (oud 75 jaar), overl. Maastricht 02.10.1814|o|.

9.                  Bartholomeus Wijers, ged. Breust 04.12.1743|h|, overl. Breust 24.12.1743.

10.              Bartholomeus Wijers, geb. Breust 1745|i|; volgt IV.c.

11.              Antonius Wijers, ged. Breust 22.04.1747, doopgetuige Breust 02.06.1775, overl. Breust 06.12.1791|m|; ongehuwd.

12.              Henricus Wijers, ged. Breust 22.03.1749|f|, overl. Breust 27.01.1761.

13.              Joannes Wijers, geb. Breust 1753; volgt IV.d.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Henricus Wijers; |b| doopgetuige Joannes Petrus Wijers en Getrudis Morrees {tante}; |c| doopgetuigen Petrus Wijers en Margareta Wijers; |d| doopgetuige Wilhelmus Wijers; |e| doopgetuige Henricus Wijers; |f| doopgetuige Petrus Wijers; |g| doopgetuige Barthelomeus Wijers; |h| doopgetuige Elisabeta Wijers; |j| doopgetuigen Wilhelmus Wijers en Elizabetha Wijers; |k| doopgetuige Margareta Frambach {de grootmoeder}; |l| wede Schroen, “ongeveer 65 jaar oud”; |m| “ongeveer 45 jaar oud”; |n| “ongeveer 80 jaar oud”; |o| d.v. Barthélémi Wijers en Marguerite Geurtens (overl.akte Maastricht  1814 no.2171).

 


 

IV.c. Bartholomeus Wijers, z.v. III.d, ged. Breust 10.01.1745|i|, overl. Eijsden 29.06.1818, otr. Eijsden (ndg) 07.10.1769, tr. Breust (rk) 22.10.1769|b| Anna Huijnen, ook Huijn, geb. ca. 1743/1749, overl. Breust 14.01.1809|m|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marguarita Wijers, ged. Breust 22.08.1770|h|, overl. Breust 25.04.1793.

2.                  Maria Catherina Wijers, ged. Breust 17.06.1772|c|, overl. Breust 29.06.1776.

3.                  zoon, overl. Breust 10.06.1774.

4.                  Maria Wijers, ged. Breust 02.06.1775|d|, overl. Eijsden 02.07.1830, tr. Breust/Eijsden 25.08.1798 Henricus Fonsaer, Henrij, geb. Eijsden 22.08.1776, overl. Eijsden 16.09.1832, z.v. Henrij Fonsaer en Anne Bovy.
Uit dit huwelijk: Anna, geb. Eijsden 06.09.1799; Hendrik, geb. ca. 1802, overl. Eijsden 20.12.1841; Margaretha, geb. Eijsden 30.09.1801, overl. Susteren 21.06.1867; Henrij, geb. Eijsden 01.03.1804; Anna, geb. Eijsden 27.06.1805, overl. Eijsden 27.03.1852; Bartholomeus, geb. Eijsden 24.04.1808, overl. Eijsden 20.03.1842; Lambert, geb. Eijsden 14.05.1809; Libert, geb. Eijsden 20.12.1811, overl. Eijsden 11.03.1813; Jan, geb. Eijsden 24.02.1815.

5.                  zoon, overl. Breust 13.02.1778.

6.                  Catherina Wijers, ged. Breust 21.09.1779|e|, overl. Eijsden 11.02.1839, tr. Eijsden 30.03.1799, tr. Breust 01.04.1799|f| Jean Theunissen, geb. Eijsden 23.12.1770, overl. Eijsden 02.03.1842, z.v. Jean Theunissen en Catherine Roumans.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Eijsden 31.01.1800, overl. Eijsden 12.06.1843; Bartholomé, geb. Eijsden 30.12.1801; Maria Christina, geb. Eijsden 29.01.1804, overl. Eijsden 24.09.1868|j|; Bartholomeus, geb. ca. 1806, overl. Eijsden 17.11.1846; Franciscus/François, geb. Eijsden 19.11.1806; Lambert, geb. Eijsden 14.05.1809, overl. Eijsden 20.03.1872; Anna, geb. Eijsden 12.06.1812, overl. Eijsden 15.01.1872; Maria, geb. Eijsden 27.07.1816, overl. Eijsden 17.06.1844; Joseph, geb. Eijsden 16.04.1819, overl. Eijsden 25.08.1870; Willem, geb. Eijsden 14.01.1823, overl. Eijsden 08.04.1871.

7.                  Bartholomeus Wijers, ged. Breust 19.02.1781, overl. Breust 17.09.1782.

8.                  Anne Cornelie Wijers, ged. Breust 02.04.1785, overl. Eijsden 06.06.1836, tr. 1e Eijsden 05.05.1805 Willem Huijn(en), Guillaume, geb. Eijsden 29.03.1777, overl. Eijsden 25.11.1809|k|, z.v. Wilhelmus Huijn en Elisa Wassenaar; tr. 2e Eijsden 16.08.1811|a|, tr. Breust 18.08.1811|g| Jean Jeukens, geb. Eijsden 24.10.1780, overl. Eijsden 06.09.1842, z.v. Jean Jeukens en Marie Agnes Halders.
Uit het huwelijk Wijers-Huijnen: Elisabeth, geb. Eijsden 10.03.1806, overl. Eijsden 29.09.1869; Guillaume, geb. ca. 1808, overl. Breust 05.12.1815|l|; Bartholemis, geb. Eijsden 28.04.1808.
Uit het huwelijk Jeukens-Wijers:
Jean, geb. Eijsden 28.04.1812, overl. Breust 02.02.1817; Anna, geb. ca. 1814, overl. Eijsden 06.02.1885; Marie Agnes, geb. Breust 10.02.1816, overl. Eijsden 14.02.1888; Joannes, geb. Breust 30.10.1818, overl. Schimmert 18.10.1897; Margaretha, geb. ca. 1823, overl. Eijsden 20.01.1830; Anna, geb. Breust 25.12.1823, overl. Eijsden 08.09.1911; Bartholomeus, geb. ca. 1827, overl. Eijsden 17.01.1832; Nicolaas, geb. Breust 15.05.1829, overl. Eijsden 23.04.1916.

 

Noten: |a| huw.akte Eijsden 1811: moeder is Anna Heinen, eerste man is Guillaume Heijnen; |b| huwelijksgetuige Antonius Wijers; |c| doopgetuige Joannes Wijers {oom}; |d| doopgetuige Antonius Wijers {oom}; |e| doopgetuige Maria Margareta Wijers {tante}; |f| Joannes Teunissen; |g| bruidegom Joannes Jeuckens; |h| doopgetuige Marguerita Geurten {grootmoeder}; |i| doopgetuige Wilhelmus Wijers; |j| Maria Catharina (overl.akte Eijsden 1868 no.33); |k| Guillaume Heunen (overl.akte Eijsden 1809 no.74); |l| vader Bartholomeus Huijnen; |m| ook overl.akte Eijsden 1809 no.4.

 


 

IV.d.  Joannes Wijers, Jean, z.v. III.d, ged. Breust 25.01.1753, doopgetuige Breust 17.06.1772, overl. Maastricht 04.05.1836, otr. Eijsden (ndg) 10.11.1787, tr. Breust (rk) 25.11.1787 Anna Horens, geb. ca. 1760, overl. Breust 29.01.1790.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margarete Wijers, Marguerite, ged. Breust 11.12.1776(?), overl. Maastricht 25.06.1831, tr. Maastricht 10.04.1806 Gerard Houfs, geb. Borgharen 21.05.1770, overl. Maastricht 06.07.1850|c|, z.v. Bernard Houfs en Barbe Dolmans.
Uit dit huwelijk (vader Hoofs): Marie Barbe, geb. Maastricht 15.09.1807, overl. Maastricht 26.07.1889; Jean Bernard, geb. Maastricht 21.06.1809; Marie Marguerite, geb. Maastricht 14.02.1811, overl. Maastricht 07.09.1813; Antoinette, geb. Maastricht 17.05.1813, overl. Maastricht 19.05.1813|a|; Jacques/Jacobus, geb. Maastricht 31.07.1814, overl. Maastricht 26.05.1817; Joannes, geb. Maastricht 31.08.1816, overl. Maastricht 13.11.1816.

2.                  Maria Wijers, ged. Breust 17.09.1788|b|, overl. Maastricht 29.08.1814, tr. Maastricht 21.04.1808 Jean Lambert Gregoire, ook Grégoire, geb. Liège 06.03.1778, overl. Maastricht 09.04.1861, z.v. Henri Gregoire en Marie Petronille le Roij.
Uit dit huwelijk: Jean Antoine, geb. Maastricht 29.11.1809, overl. Maastricht 03.08.1813; Jean Barthelemi/Joannes Bartholomeus, geb. Maastricht 10.11.1811, overl. Maastricht 16.11.1861; Anne Marguerite Hubertine/Anna Margaretha Hubertina, geb. Maastricht 16.09.1813, overl. Maastricht 24.11.1894.
     JLG tr. 2e Maastricht 10.05.1821 Anna Barbara Jansen, geb. Epen, d.v. Stephanus Jansen en Joanna Barbara Langohr.

3.                  dochter, overl. Breust 29.01.1790.

 

Noten: |a| moeder Gertrud Weyers (overl.akte Maastricht 1813 no.330); |b| doopgetuige Margareta Geurten {de grootmoeder}; |c| Hoofs (overl.akte Maastricht 1850 no.290).

 


terug naar overzicht Weijers/Wijers