Familie Wijers (66)

 

(Rotterdam)

 

Deze familie stamt af van Jan Waaijers, wiens kleinzoon Theodorus (geb. Rotterdam 1808) Wijers gaat heten. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met gewaardeerde bijdragen van P. van Schaijk en R. Schmalen. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2006 (laatst herzien februari 2021)

 


 

0. Jan Waaijers.

 


 

I. Theodorus Waijers/Waaijers, Dirk, geb. Erp ca. 01.11.1754, doopgetuige Rotterdam (rk) 06.04.1803, 06.05.1805 en 19.03.1807, overl. Rotterdam 17.08.1830|a|, otr. 1e Rotterdam 09.05.1776, tr. Rotterdam 26.05.1776 Barendina Schilte, geb. Rotterdam, overl. tussen 1776 en 1793; tr. 2e voor 1793 Antonia Cornelia Kaan, geb. Rotterdam xx.03.1768, doopgetuige Rotterdam (rk) 06.04.1803, 06.05.1805 en 19.03.1807, overl. Rotterdam 14.03.1842, d.v. Hendrik Kaan (-1796) en Agatha van Someren.

Uit het huwelijk Waaijers-Kaan:

1.                  Alida Waijers, ged. Rotterdam (rk) 16.04.1793.

2.                  Joannes Henricus Waeijers, ged. Rotterdam (rk) 29.07.1794.

3.                  Maria Waeijers, ged. Rotterdam (rk) 29.07.1794 (tweeling), overl. Rotterdam 29.03.1869|j|.

4.                  Johannes Waijers, ged. Rotterdam 06.06.1799, overl. Rotterdam 19.08.1867|i|, tr. Rotterdam 24.04.1822|b| Johanna Smits, geb. Rotterdam 10.12.1800, ged. Rotterdam 14.12.1800, overl. Rotterdam 18.02.1873, d.v. Pieter Smits en Cornelia Vosmeer.
Uit dit huwelijk (Waaijers): Pieter Johannes, geb. Rotterdam 25.09.1822, overl. Rotterdam 07.11.1822; Pieternella Waaijers, geb. 22.12.1823, overl. na 1848; Johannes, geb. Rotterdam 02.02.1826, overl. Rotterdam 06.08.1881; Leendert, geb. Rotterdam 17.06.1827, overl. Rotterdam 23.12.1827; Hendrik, geb. Rotterdam 09.09.1828, overl. Rotterdam 16.02.1832; Cornelia Anthonia, geb. Rotterdam 07.02.1830, overl. Rotterdam 08.06.1888; Antonie Waaijers, geb. Rotterdam 06.06.1831, overl. Rotterdam 24.04.1902; Hendrik, geb. Rotterdam 06.03.1833, overl. Rotterdam 01.11.1835; Johanna Antonia Cornelia, geb. Rotterdam 02.03.1834, overl. Rotterdam 06.10.1835; Adrianus Waaijers, geb. Rotterdam 13.03.1835, overl. Rotterdam 20.10.1907, tr. Rotterdam 13.08.1873 Helena van Waasdijk, geb. Rotterdam 26.02.1834, overl. Rotterdam 19.07.1907, d.v. David Hubert van Waasdijk en Helena Waaijers; Hendrik Theodorus, geb. Rotterdam 04.04.1836, overl. Rotterdam 25.09.1837; Gerardus Johannes, geb. Rotterdam 11.05.1837, overl. na 1862; Hermanus Theodorus, geb. Rotterdam 17.03.1839, overl. Rotterdam 03.07.1849; Johanna Adriana, geb. Rotterdam 29.07.1844, overl. Rotterdam 16.03.1847.

5.                  Petronella Waaijers, ged. Rotterdam (rk) 18.07.1801, overl. Rotterdam 27.09.1856, tr. Rotterdam 07.07.1824|c| Pieter Smits, geb. Rotterdam 23.03.1805, ged. Rotterdam 31.03.1805, overl. Rotterdam 28.04.1847, z.v. Pieter Smits en Cornelia Vosmeer.
Uit dit huwelijk: Pieter, geb. Rotterdam 21.08.1825, overl. na 1850; Antonia Cornelia, geb. Rotterdam 25.05.1827, overl. Rotterdam 04.09.1878, tr. Dirk Waaijers; Jan, geb. Rotterdam 13.10.1828, overl. Rotterdam 09.02.1863; Adriana, geb. Rotterdam 10.06.1831, overl. Rotterdam 28.09.1831; Hendrik Johannes, geb. Rotterdam 13.04.1833, overl. Rotterdam 27.02.1834; Maria, geb. Rotterdam 15.03.1835, overl. Rotterdam 29.10.1882; Cornelia, geb. Rotterdam xx.11.1838, overl. Rotterdam 27.02.1840.

6.                  Henricus Waijers, ged. Rotterdam (rk) 14.11.1803|f|.

7.                  Helena Waaijers, ged. Rotterdam (rk) 09.03.1806, overl. Rotterdam 03.06.1875, tr. Rotterdam 09.12.1829|d| David Huibert van Waasdijk, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 28.02.1811, overl. Rotterdam 17.01.1856, z.v. Martinus van Waasdijk en Alida Maria Wardenaar.
Uit dit huwelijk: Alida Maria, geb. Rotterdam 20.11.1830, overl. Rotterdam 11.04.1832; Dirk, geb. Rotterdam 04.12.1831; Marinus, geb. Rotterdam 12.12.1832, overl. Rotterdam 13.09.1853; Helena, geb. Rotterdam 26.02.1834, overl. Rotterdam 19.07.1907, tr. Rotterdam 13.08.1873 Adrianus Waaijers, geb. Rotterdam 13.03.1835, overl. Rotterdam 20.10.1907, z.v. Johannes Waaijers en Johanna Smits; David Huibert, geb. Rotterdam 04.08.1835, overl. Rotterdam 23.01.1836; levenloze zoon, Rotterdam 17.09.1836; levenloze dochter, Rotterdam 12.10.1837; levenloze zoon, Rotterdam 10.12.1838; David Huibert, geb. Rotterdam 27.06.1840, overl. Rotterdam 05.08.1905; Alida Antonia, geb. Rotterdam 25.10.1842, overl. Rotterdam 24.08.1848; Hermanus, geb. Rotterdam 01.09.1846, overl. Rotterdam 20.04.1881; Antonia Alida, geb. Rotterdam 01.07.1850, overl. Rotterdam 12.10.1866.

8.                  Dirk Waaijers, later Theodorus Wijers|g|, geb. Rotterdam 1808; volgt II.

9.                  Alida Waaijers, geb. Rotterdam 23.10.1812, overl. Rotterdam 31.12.1882, tr. Rotterdam 13.04.1831|e| Hermanus van Gerven, ged. Rotterdam 25.10.1810, overl. Rotterdam 10.03.1875, z.v. Petrus van Gerven en Johanna Elizabeth de Kraaij.

 

Noten: |a| Waaijers, oud 75 jaar, 9 mnd, 16 dgn (akte no.1554, Digitale Stamboom Rotterdam); |b| Waijers, moeder Kaen (Digitale Stamboom Rotterdam); |c| Waaijers (Digitale Stamboom Rotterdam); |d| Waaijers, moeder Kaam (Digitale Stamboom Rotterdam); |e| Waaijers, moeder Caan (Digitale Stamboom Rotterdam); |f| vader Henricus Waijers (Digitale Stamboom Rotterdam); |g| aantekening op overl.akte Rotterdam 1841 no.2449; |i| moeder Kaen; |j| Waaijers.

 


 

II.  Theodorus Wijers, z.v. I, ged. Rotterdam (rk) 22.09.1808, sjouwer (1827), overl. Rotterdam 01.10.1841, tr. Rotterdam 24.09.1828|d| Willemijntje Werre, ged. Rotterdam (ndg) 02.04.1810, overl. Rotterdam 23.03.1879|c|, d.v. Gerrit Werre (1787-1845) en Pieternelletje Karpensteijn.

Theodorus loot voor Nationale Militie nummer 446 en wordt ’s-Gravenhage 13.11.1827 finaal vrijgesteld uit hoofde ‘dat deszelfs broeder om gebreken gepasporteerd is’.

     WW tr. 2e Rotterdam 31.01.1844 Johannes Meijer, geb. Rotterdam 13.04.1817, z.v. Christiaan Meijer (1790-1854) en Elizabeth van Sprang (1788-1870).

Kind van Willemijntje:

1.                  levenloze zoon, Rotterdam 20.07.1828.

Uit dit huwelijk:

2.                  levenloze dochter, Rotterdam 12.11.1829|a|.

3.                  levenloze dochter, Rotterdam 09.10.1830|b|.

4.                  Theodorus Gert Waaijers, geb. Rotterdam 25.04.1833, overl. Rotterdam 20.01.1858.

5.                  Pieternella Antonia Wilhelmina Waaijers, geb. Rotterdam 14.10.1835|e|, overl. Rotterdam 13.01.1838.

6.                  Daniel Weijers, geb. Rotterdam 1837; volgt III.a.

7.                  Antonius Jacobus Wijers, geb. Rotterdam 1840; volgt III.b.

 

Opm: Theodorus heet Wijers bij doop (1808) en huwelijk (1828) en Waaijers bij overlijdensaangiften (1829,1830) en geboorte (1840). Bij overlijden van Theodorus in 1841 een aantekening over naamverandering van Dirk Waaijers naar Theodorus Wijers. Daniel gaat verder door het leven als Weijers, Antonius Jacobus als Wijers.

 

Noten: |a||b| Waaijers (Digitale Stamboom Rotterdam); |c| weduwe van Theodorus Waaijers (overl.akte Rotterdam 1879 no.1081); |d| woont in den Oppert wijk F no.136, overlegt bewijs van onvermogen, loot voor Nationale Militie nummer 446, “uit hoofde dat des zelfs broerder om gebreken gepasporteerd is, finaal is vrijgesteld”; |e| moeder Werree.

 


 

III.a.  Daniel Weijers, z.v. II, eerst Waayers|b|, geb. Rotterdam 25.11.1837, overl. Rotterdam 23.02.1914, tr. Rotterdam 01.05.1867 Catharina van der Lee, geb. Rotterdam 27.04.1836, overl. Rotterdam 25.12.1913, d.v. Simon van der Lee en Hendrika Antonia Leurs.

Kinderen van Catharina|a|:

1.                  Antonie Hendrikus van der Lee, later Weijers, geb. Rotterdam 1863; volgt IV.a.

2.                  Johannes van der Lee, later Weijers, geb. Rotterdam 20.08.1866, overl. Rotterdam 13.03.1868.

Uit dit huwelijk:

3.                  Hendrika Antonia Weijers, geb. Rotterdam 24.06.1868, overl. Rotterdam 24.01.1869.

4.                  Catharina Weijers, geb. Rotterdam 13.02.1871, overl. Rotterdam 02.02.1875.

 

Noten: |a| erkend bij huwelijk; |b| besluit van 27.11.1861 over naamsverandering van Waayers in Weijers (aantekening op geb.akte Rotterdam 1837 no.2508).

 


 

IV.a.  Antonie Hendrikus Weijers, z.v. III.a, geb. Rotterdam 13.06.1863, overl. Rotterdam 19.02.1936, tr. Rotterdam 05.12.1888 Johanna Maria Josephina Spildooren, geb. Rotterdam 23.03.1867, overl. Rotterdam 01.08.1954, d.v. Petrus Franciscus Spildooren en Theresia Henrica Friends.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Weijers, geb. Rotterdam 26.12.1890|a|.

2.                  Francina Petronella Weijers, geb. Rotterdam 01.02.1893, overl. na 1957, tr. Rotterdam 02.08.1916 Joris de Ligt, geb. Rotterdam 21.09.1891, overl. Rotterdam 02.02.1957, z.v. Marinus de Ligt en Elizabeth van Duijn.

 

Noten: |a| moeder Spildoorn.

 


 

III.b.  Antonius Jacobus Wijers, z.v. II, geb. Rotterdam 06. 09.1840|b|, overl. Rotterdam 19.02.1910, gemeentearbeider, tr. Rotterdam 26.06.1867 Sijntje van Rijn, geb. Rotterdam 06.05.1843, overl. Rotterdam 06.01.1924, d.v. Gerrit van Rijn en Catharina Wijgand.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemijntje Wijers, geb. Rotterdam 24.07.1867, overl. Rotterdam 10.01.1922, tr. Rotterdam 12.06.1895 Antonie van der Lusdonk, geb. Sleeuwijk (gem. De Werken en Sleeuwijk) 17.01.1866, overl. Rotterdam 01.02.1941, z.v. Jan Dirk van der Lusdonk en Grietje Kloots.
Uit dit huwelijk: Grietje, geb. Rotterdam 26.10.1895, overl. na 1918; Antonius Jacobus, geb. Rotterdam 05.02.1897, overl. Rotterdam 13.10.1942; Willemijntje, geb. Rotterdam 30.10.1898, overl. na 1927; Jan Dirk, geb. Rotterdam 12.06.1900, overl. na 1921; Sijntje, geb. Rotterdam 30.04.1902, overl. na 1929; Antonie, geb. Rotterdam 30.04.1902, overl. Rotterdam 15.08.1904; Daniel, geb. Rotterdam 27.05.1904, overl. Rotterdam 02.10.1959; Bastiana, geb. Rotterdam 22.07.1906, overl. na 1928.

2.                  Gerardus Wijers, geb. Rotterdam 17.09.1868, overl. Rotterdam 29.01.1869.

3.                  Johannes Wijers, geb. Rotterdam 1869; volgt IV.b.

4.                  Gerrit Wijers, geb. Rotterdam 01.09.1871, overl. Rotterdam 29.10.1871.

5.                  Catharina Wijers, geb. Rotterdam 31.07.1872, tr. Rotterdam 22.09.1897 Paul Kisjes, later|a| Barends, geb. Leeuwarden 07.09.1870, kantoorbediende (1924,1931), z.v. Timotheus Barends en Johanna Catharina Kisjes.
Uit dit huwelijk: Timotheus, geb. Amsterdam ca. 1898, overl. na 1924; Sijntje, geb. Amsterdam ca. 1902, overl. na 1928; Paul, geb. Amsterdam ca. 1907, overl. na 1931.

6.                  Daniel Wijers, geb. Rotterdam 1874; volgt IV.c.

7.                  Gerrit Wijers, geb. Rotterdam 1876; volgt IV.d.

8.                  Antonius Jacobus Wijers, geb. Rotterdam 1878; volgt IV.e.

9.                  Sijntje Wijers, geb. Rotterdam 28.06.1880, overl. Rotterdam 18.01.1904, tr. Rotterdam 05.09.1900 Pierre Johann Odenwalder, geb. Rotterdam 27.10.1875, overl. Rotterdam 15.03.1960, z.v. Johan Christiaan Odenwalder en Elisabeth Jansen.
Uit dit huwelijk: Pierre Johann, geb. Rotterdam 29.11.1900, overl. Rotterdam 15.03.1902; Sijntje, geb. Rotterdam 24.01.1903.
     PJO tr. 2e Rotterdam 07.02.1912 Johanna Catharina de Slegte, geb. Rotterdam 12.11.1885, overl. na 1960, d.v. Cornelis de Slegte en Elzina Jakoba van Smaalen.

10.              Elisabeth Christina Wilhelmina Wijers, geb. Rotterdam 02.10.1882, overl. Hoek van Holland 20.03.1948, tr. Rotterdam 20.03.1907 George Ludwig Bruinaars, geb. Rotterdam 07.12.1885, overl. na 1948, z.v. Meindert Bruinaars en Jannatje van den Oever.
Uit dit huwelijk: Bartholomeus, geb. Rotterdam 11.10.1908.

11.              Bartholomeus Wijers, geb. Rotterdam 02.10.1882 (tweeling); volgt IV.f.

12.              levenloze dochter, Rotterdam 04.09.1884.

13.              Arie Cornelis Wijers, geb. Rotterdam 16.07.1885; volgt IV.g.

 

Noten: |a| erkend bij huwelijk Leeuwarden 08.10.1871; |b| Waaijers (Digitale Stamboom Rotterdam).

 


 

IV.b. Johannes Wijers, z.v. III.b, geb. Rotterdam 21.11.1869, overl. Rotterdam 05.10.1923, tr. Rotterdam 03.06.1896 Johanna Rens, geb. Zevenbergen 20.02.1871, overl. xx.08.1933, d.v. Johannes Rens en Johanna Agneta Margaretha Korengevel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Jacobus Wijers, geb. Rotterdam 20.12.1896, overl. na 1943, overl. Rotterdam xx.01.1986|c|, tr. 1e  Hoek van Holland 06.09.1918 Margaretha Catharina van Vliet, geb. Overschie 21.04.1897, overl. Rotterdam 31.07.1943, d.v. Arie van Vliet en Margaretha Catharina Hoogendoorn; tr. 2e M.M. Flach.

2.                  Johannes Wijers, geb. Rotterdam 1898; volgt V.a.

3.                  Francina Wijers, geb. Rotterdam 24.03.1899, overl. Rijswijk 23.10.1990, crem. Rijswijk 29.10.1990, tr. Rotterdam 15.09.1921 Adolf van Tijn, geb. Padang (Sumatra, NOI) 30.11.1899|a||b|, ond. 1e kl. b/h E.L.O. (NOI) (1928), overl. voor 1990, z.v. Maurits Arie van Tijn en Dalinem N.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Padang 01.04.1922; Robert Ad, geb. Fort de Kock 25.12.1923.

4.                  Johannes Agnitus Marcus Wijers, geb. Rotterdam 07.08.1900, overl. Rotterdam 26.11.1901.

5.                  Johanna Wijers, geb. Rotterdam 09.09.1904.

 

Noten: |a| Naamlijst 1900 p.420 (erkenning); |b| 30.11.1898 (Bevolkingsregister ’s-Gravenhage); |c| Het vrije volk 06.02.1986.

 


 

V.a. Johannes Wijers, z.v. IV.b, geb. Rotterdam 16.02.1898, tr. Rotterdam 06.01.1921 Mathilda Hallensleben, geb. Rotterdam 19.08.1897, d.v. Adolph Ferdinand Hallensleben en Maria Barendregt.

Uit dit huwelijk zoon.

 


 

IV.c.  Daniel Wijers, z.v. III.b, geb. Rotterdam 20.07.1874, overl. na 1955, tr. Rotterdam 23.11.1898 Cornelia Alida de Blij, geb. Rotterdam 18.09.1876, overl. Utrecht 23.08.1955, d.v. Hendrik de Blij en Aagje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sijntje Wijers, geb. Rotterdam 29.08.1899, overl. Rotterdam 17.02.1982, tr. Rotterdam 16.11.1921 Hooite Klunder, geb. Kralingen 18.11.1894, overl. Rotterdam 23.11.1962, z.v. Jan Klunder en Hendrika Cornelia Otsen.
Uit dit huwelijk: Louis, geb. Rotterdam xx.10.1924, overl. Rotterdam 14.10.1924; Menno, geb. Rotterdam xx.10.1924, overl. Rotterdam 15.10.1924.

2.                  Agatha Wijers, geb. Rotterdam 11.12.1901, overl. Rotterdam 15.06.2000, tr. Rotterdam 30.04.1925 Willem Gall, geb. Rotterdam 28.07.1899, overl. Rotterdam 21.06.1962, z.v. Jacobus Franciscus Gall en Maria Frederika Holzhauer.

3.                  Cornelia Alida Wijers, geb. Rotterdam 08.01.1905, tr. Rotterdam 09.02.1928 Willem Bos, geb. Rotterdam 17.11.1894, z.v. Willem Bos en Trijntje van der Gaag.

4.                  Michael Johannes Lodewijk Weijers, geb. Rotterdam 20.05.1907, tr. Schiedam 11.08.1932 Nicoline van Dam, geb. Rotterdam 07.12.1910, d.v. Maarten van Dam en Elizabeth Barbera Schuijf.

 


 

IV.d. Gerrit Wijers, z.v. III.b, geb. Rotterdam 08.07.1876, tr. Rotterdam 12.06.1901 Maaike Adriana Maria van der Woldt, geb. ’s-Gravenhage 03.09.1876, overl. Rotterdam 23.04.1959, d.v. Nicolaas Adrianus van der Woldt en Adriana Maria Schmale.

Kind van Maaike:

1.                  levenloze zoon, Rotterdam 01.12.1896.

Uit dit huwelijk:

2.                  Antonius Jacobus Wijers, geb. Rotterdam 03.01.1902, tr. 1e Rotterdam 09.12.1925 Johanna Maria Verburg, geb. Rotterdam 13.01.1906, overl. Rotterdam 25.08.1928, d.v. Jan Verburg en Jacoba Johanna Verbeek; tr. 2e Rotterdam 27.07.1932 Maria Verheij, geb. Rotterdam 12.07.1912, d.v. Franz Heinrich Verheij en Jannigje Gerardina de Waard.

3.                  Nicolaas Adrianus Wijers, geb. Rotterdam 11.04.1903; volgt V.b.

4.                  Gerrit Wijers, geb. Rotterdam 16.03.1904; volgt V.c.

5.                  Adriana Maria Wijers, geb. Rotterdam 27.08.1906, overl. na 1979, tr. Rotterdam 15.09.1937 Leendert de Vos, geb. IJsselmonde 18.03.1906, overl. Rotterdam xx.06.1979|a|, z.v. Hendrik Egbert de Vos en Lisia Bastiana Hagendijk.

6.                  Sijntje Wijers, geb. Rotterdam 10.11.1907, tr. Rotterdam 14.09.1927 Johan Peter Breuer, geb. Rotterdam 19.02.1906, z.v. Martin Breuer (1883-1940) en Heiltje Labrijn (1882-na1912).
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Rotterdam 20.03.1928; levenloze dochter, Rotterdam 10.07.1930; dochter, geb. Rotterdam xx.07.1932; zoon, geb. Rotterdam xx.12.1945.

7.                  Andries Wijers, geb. Rotterdam 28.02.1909.

8.                  Willemijntje Wijers, geb. Rotterdam 10.05.1911, overl. voor 1991, tr. Rotterdam 20.06.1934 Jan Dubbeling, geb. Rotterdam 08.12.1908, overl. Steenwijk 11.02.1991, crem., z.v. Theodorus Dubbeling (1882-) en Cornelia Quartel (1885-).
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren) waaronder: zoon, geb. Rotterdam xx.07.1938.

9.                  Maaike Adriana Maria Wijers, geb. Rotterdam 09.01.1913, overl. Rotterdam 20.04.1918.

10.              Catharina Wijers, geb. Rotterdam 26.05.1914, overl. Schiedam 02.10.2015, tr. Rotterdam 31.10.1934 Johan Veritas Antonius Helbers, geb. Rotterdam 12.12.1909, overl. ca. 1987, z.v. Jan Hendrik Helbers (1879-) en Christina Jacobina Zinsmeister (1878-1956).
Uit dit huwelijk: Maaike Adriana Maria.

11.              Johannes Wijers, geb. Rotterdam 23.11.1916, overl. Rotterdam 21.02.1918.

 

Noten: |a| Het vrije volk 13.06.1979.

 


 

V.b. Nicolaas Adrianus Wijers, z.v. IV.d, geb. Rotterdam 11.04.1903, overl. Rotterdam 27.03.1961, tr. Rotterdam 10.04.1929 Grietje de Jonge, geb. Rotterdam 09.01.1909, overl. Rotterdam xx.06.1974|a|, d.v. Jacob Kornelis de Jonge en Maria Paauwe.

Uit dit huwelijk een zoon.

 

Noten: |a| Het vrije volk 10.06.1974.

 


 

V.c. Gerrit Wijers, z.v. IV.d, geb. Rotterdam 16.03.1904, tr. Rotterdam 05.01.1927 Martina Wierckx, geb. Ossendrecht 16.12.1906, d.v. Johannes Franciscus Wierckx en Maria Catharina van den Bergh.

Uit dit huwelijk:

1.                  Martina Antoinetta Wijers, geb. Rotterdam ca. 1940, overl. Rotterdam 15.12.1951.

 


 

IV.e.  Antonius Jacobus Wijers, z.v. III.b, geb. Rotterdam 30.05.1878, overl. Rotterdam 05.12.1948, tr. Rotterdam 28.05.1902 Maria Angenieta Lagerwaart, geb. Rotterdam 22.10.1881, overl. Rotterdam xx.08.1968|f|, d.v. Hendrik Lagerwaart en Johanna Jacoba van der Voorn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sijntje Wijers, geb. Rotterdam 10.04.1903, tr. Rotterdam 25.03.1925 Johannes Cornelis de Jager, geb. Rotterdam 04.01.1901, behanger-stoffeerder, z.v. Johannes Cornelis de Jager en Jozina Maria van den Doel.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Rotterdam 12.09.1926; Jozina Maria, geb. Rotterdam ca. 1928, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 31.03.1945.

2.                  Johanna Jacoba Wijers, geb. Rotterdam 26.02.1904, overl. Rotterdam xx.12.1969|e|, tr. Rotterdam 27.10.1926 Jacobus Anthonius den Donker, geb. Rotterdam 01.02.1899, overl. Rotterdam xx.08.1965|g|, z.v. Koos den Donker en Elisabeth Maria Lucardie.

3.                  Antonius Jacobus Weijers, geb. Rotterdam 22.01.1905, overl. Rotterdam xx.10.1980|d|, tr. Overschie 25.11.1931 Frederika Koster, geb. Overschie 03.04.1910|c|, d.v. Arie Koster en Aagje van der Gaag.

4.                  Hendrik Wijers, geb. Rotterdam 28.12.1905, overl. Rotterdam 21.03.1906.

5.                  Hendrika Wijers, geb. Rotterdam 13.11.1906, overl. Rotterdam 10.05.1907.

6.                  Hendrik Wijers, geb. Rotterdam 13.11.1907.

7.                  Jacob Cornelis Wijers, geb. Rotterdam 10.10.1908, overl. Rotterdam 11.04.1909.

8.                  Jacob Cornelis Wijers, geb. Rotterdam 07.09.1909, tr. Rotterdam 21.10.1936 Johanna Catharina Elizabeth Janssen, geb. Rotterdam 10.07.1910, d.v. Johannes Arnoldus Franciscus Janssen en Dirkje de Jong.

9.                  Maria Angenieta Wijers, geb. Rotterdam 09.09.1910, overl. Rotterdam 16.10.1912.

10.              Johanna Hendrika Wijers, geb. Rotterdam 08.11.1911, overl. Rotterdam 25.05.1964, tr. Rotterdam 19.10.1938 Antonie Kerremans, geb. Rotterdam 13.09.1906, overl. na 1964, z.v. Johannes Simon Kerremans en Johanna Theodora Schoenmaker.

11.              Johannes Wijers, geb. Rotterdam 01.01.1913|a|.

12.              Marinus Wijers, geb. Rotterdam 01.01.1913|b|, tr. Rotterdam xx.02.1950 M.S.J.N. Meuldijk, geb. ca. 1929.

13.              Maria Angenieta Wijers, geb. Rotterdam 22.06.1916|i|, overl. Rotterdam 23.06.1916.

14.              Grietje Hendrika Wijers, geb. Rotterdam 22.06.1916|j|, overl. Rotterdam 23.06.1916.

15.              Maria Angenieta Wijers, geb. Rotterdam xx.08.1917, overl. Rotterdam 04.09.1917.

16.              Elizabeth Christina Wilhelmina Wijers, geb. Rotterdam xx.12.1926, overl. Rotterdam 16.05.1927.

 

Noten: |a| akte no.89; |b| akte no.91; |c| erkenning door ouders 18.12.1919; |d| Het vrije volk 25.10.1980; |e| Het vrije volk 23.12.1969; |f| Het vrije volk 14.08.1968; |g| Het vrije volk 24.08.1965; |i| akte no.6228; |j| akte no.6229.

 


 

IV.f.  Bartholomeus Wijers, z.v. III.b, geb. Rotterdam 02.10.1882, hoefsmid (1908,1919), wachtmeesterhoefsmid (1930), vermeld in kiezerslijst Deventer 1919/20 (no.7456), overl. na 1952, tr. Deventer 19.11.1908 Berendina Hulsegge, geb. Deventer 04.09.1883, overl. Deventer 05.01.1952, d.v. Gerhard Hulsegge (ca.1857-1922), bediende, pakhuisknecht, en Aaltje Jonker (1855-1918). [Tab.dw.str. 8, Deventer 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltje Wijers, geb. Deventer 17.09.1909, dienstbode (1930), tr. Deventer 30.01.1930 Lambertus Christiaan Brand, geb. Deventer ca. 1909, fabrieksarbeider, z.v. Christiaan Brand (1873-1937) en Elisabeth van Weerdenburg (1882-1932).

2.                  Gerrit Aaldert Wijers, geb. Deventer 10.12.1914 (no.664), overl. Deventer 30.10.1918.

3.                  Bartholomeus Wijers, geb. Deventer 15.08.1916 (no.406), overl. Deventer 05.09.1916.

4.                  Bartholomeus Weijers, geb. Deventer xx.08.1919, overl. Deventer 05.09.1919.

5.                  Bartholomeus Wijers, geb. Deventer 15.01.1921 (no.29).

 


 

IV.g. Arie Cornelis Wijers, z.v. III.b, geb. Rotterdam 16.07.1885, werkman (1936), overl. Rotterdam 06.11.1961, begr. Rotterdam (Zuiderbpl.), tr. Rotterdam 06.09.1905 Neeltje Aarnoudse, geb. Serooskerke 02.07.1886, overl. Rotterdam 03.11.1971, begr. Rotterdam (Zuiderbpl.), d.v. Jacob Aarnoudse (1849-1922) en Kaatje Tibout (1851-1925).

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Rotterdam 24.12.1905.

2.                  Kaatje Wijers, geb. Rotterdam 05.11.1907, overl. Rotterdam xx.11.1974|b|, crem. Rotterdam (Rott.-Zuid) 25.11.1974, tr. Rotterdam 21.08.1929 Johannes Gerardus Brummelink, geb. Rotterdam 02.10.1904, overl. Rotterdam xx.02.1976|a|, z.v. Johannes Bernardus Brummelink (1884-) en Jacoba Haas (1884-1955).
Uit dit huwelijk een dochter.

3.                  Antonius Jacobus Wijers, geb. Rotterdam 28.11.1908; volgt V.d.

4.                  Maatje Wijers, geb. Rotterdam 07.01.1910.

5.                  levenloze dochter, Rotterdam 28.12.1912.

6.                  Arie Cornelis Wijers, geb. Rotterdam 08.12.1913, tr. Rotterdam 02.09.1936 Geertruida den Dunnen, geb. Zevenbergen 10.03.1913, d.v. Willem den Dunnen en Margaretha Adriana Pieterse.

7.                  Jacob Wijers, geb. Rotterdam xx.04.1915, overl. Rotterdam 28.08.1915.

 

Noten: |a| Het vrije volk 27.02.1976; |b| Het vrije volk 25.11.1974.

 


 

V.d. Antonius Jacobus Wijers, z.v. IV.g, geb. Rotterdam 28.11.1908, sergeant der infanterie (1936), tr. Rotterdam 08.04.1936|a| Anna Maria Elizabeth van der Torre, geb. Rotterdam 30.03.1915, d.v. Simon van der Torre (1878-) en Anna Maria Elizabeth Castenie (1885-1940). [Koeta Tjane NOI 1940]

Uit dit huwelijk een zoon.

 

Noten: |a| bruidegom woont in Batavia (huw.akte Rotterdam 1936 fol.d140).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers