Familie Weijerse (73)

 

(Hoekse Waard/Voorne-Putten)

 

Het betreft de nazaten van Jan Weijerse en Aaltje Roos uit Maasdam in de Hoekse Waard. Zie ook wy-51. Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2005 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

I. Jan Weijerse, tr. voor 1799 Aaltje Roos.

Uit dit huwelijk:

 


 

II. Hermanus Weijerse, z.v. I, geb. Maasdam 21.10.1799, overl. Oostvoorne 11.01.1860, tr. Zuid-Beijerland 21.06.1829|b| Aaltje Monster, geb. Oud-Beijerland 14.09.1807, ged. Oud-Beijerland 20.09.1807, overl. Brielle 18.02.1879, d.v. Cornelis Monster en Neeltje Schelling.

– Het echtpaar Weijerse-Monster vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Johannis Wilhelmus van Belkum (1921-1984), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Kornelis Weijersse, geb. Zuid-Beijerland 21.09.1829, w.s. jonggestorven.

2.                  Cornelis Weijerse, geb. Zuid-Beijerland 08.10.1830; volgt III.a.

3.                  Jan Weijerse, geb. Zuid-Beijerland 24.12.1832, overl. Zuid-Beijerland 01.11.1840.

4.                  Arie Weijerse, geb. Zuid-Beijerland 02.09.1834; volgt III.b.

5.                  Neeltje Weijerse, geb. Zuid-Beijerland 21.06.1837, overl. Rotterdam 22.01.1927, tr. Oostvoorne 12.05.1865|a| Jan de Reus, geb. Goudswaard 23.11.1839, overl. Brielle 13.02.1925, z.v. Maarten de Reus en Pieternella Breure.
– Het ouderpaar de Reus-Breure vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Johannis Wilhelmus van Belkum (1921-1984), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk: Pieternella, geb. Nieuw-Beijerland 04.08.1867, overl. na 1892; Hermanus, geb. Nieuw-Beijerland 23.10.1868, overl. Oegstgeest 18.04.1943; levenloze zoon, Nieuw-Beijerland 20.11.1872.

6.                  Bastiaan Weijerse, geb. Zuid-Beijerland 26.07.1839; volgt III.c.

7.                  Jan Weijerse, geb. Zuid-Beijerland 31.03.1841; volgt III.d.

8.                  Leendert Weijerse, geb. Oostvoorne 10.10.1843 (no.28), overl. Oostvoorne 08.01.1844 (no.1).

9.                  Aaltje Weijerse, geb. Oostvoorne 28.07.1846 (no.28), overl. Brielle 01.04.1876, tr. Oostvoorne 12.05.1871 Frans van Es, geb. Dirksland 18.07.1836|c|, overl. Vierpolders 10.10.1919 (no.4), z.v. Cornelis van Es en Hester Knapen.
Uit dit huwelijk: Hester, geb. Brielle 23.01.1872; Aaltje, geb. Brielle 04.02.1873, overl. Brielle 21.01.1875; Leentje Maria, geb. Brielle 05.02.1874; Cornelis, geb. Brielle 16.07.1875, overl. Brielle 03.08.1875.
     FvE tr. 2e Vierpolders 07.03.1878 Jannetje de Snaijer, geb. Rockanje 09.10.1854, overl. Vierpolders 01.12.1938 (no.6), d.v. Dirk de Snaijer en Pleuntje van Eijk; uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| ook Weierse (huw.akte Oostvoorne 1865 no.5); |b| Weijersse (huw.akte Zuid-Beijerland 1829 no.11); |c| moeder Knape (geb.akte Dirksland 1836 no.54).

 


 

III.a. Cornelis Weijerse, z.v. II, geb. Zuid-Beijerland 08.10.1830, overl. Oostvoorne 22.03.1903 (no.6), tr. 1e Vierpolders 26.04.1857 Lijntje de Snaijer, geb. Vierpolders 22.02.1829 (no.1), overl. Oostvoorne 16.02.1866, d.v. Kornelis de Snaijer (ca.1795-1862) en Aartjen van der Linden (ca.1801-1875); tr. 2e Rockanje 28.10.1869 Cornelia van Es, geb. Dirksland 12.11.1838|d|, overl. Oostvoorne 24.04.1921 (no.12), d.v. Cornelis van Es en Hester Knapen.

– Het ouderpaar de Snaijer-van der Linden vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Johannis Wilhelmus van Belkum (1921-1984), hoogleraar Tilburg.

Uit het huwelijk Weijerse-de Snaijer:

1.                  Aaltje Weijerse, geb. Oostvoorne 07.02.1858 (no.7), overl. Oostvoorne 20.04.1913 (no.10), tr. Oostvoorne 09.05.1891 Jan Gorzeman, geb. Oostvoorne 30.04.1842, overl. Oostvoorne 10.04.1909 (no.8), z.v. Hendrik Gorseman en Jannetje Mondeling.
Uit dit huwelijk: Lijntje Cornelia, geb. Oostvoorne 20.01.1888 (no.6), overl. na 1919; Cornelis, geb. Oostvoorne 20.01.1889 (no.4), overl. Oostvoorne 29.07.1933 (no.19); Arie, geb. Oostvoorne 31.01.1890, overl. Oostvoorne 15.05.1943 (no.9); Willempje, geb. Oostvoorne 28.03.1891 (no.22), overl. Oostvoorne 10.05.1891 (no.20); Leendert Hermanus, geb. Oostvoorne 12.02.1893, overl. Oostvoorne 05.03.1893; Cornelia, geb. Oostvoorne 23.02.1894, overl. Oostvoorne 19.02.1950 (no.7); Jan, geb. Oostvoorne 13.04.1898, overl. na 1926; Willempje, geb. Oostvoorne 27.04.1902.

2.                  Cornelis Weijerse, geb. Oostvoorne 26.08.1859 (no.38), overl. Oostvoorne 22.12.1859 (no.57).

3.                  Hermanus Weijerse, geb. Oostvoorne 1862; volgt IV.a.

4.                  Aartje Weijerse, geb. Oostvoorne 30.07.1863 (no.31), overl. Oostvoorne 14.05.1940 (no.23), tr. Oostvoorne 09.05.1891 Jan Gorzeman, geb. Oostvoorne 09.05.1863, overl. Oostvoorne 08.12.1931 (no.31), z.v. Leendert Gorzeman en Cornelia Langendoen.
Uit dit huwelijk: Leendert, geb. Rockanje 09.05.1892 (no.26), overl. Rockanje 10.08.1919 (no.14); Lijntje Cornelia, geb. Rockanje 12.10.1894 (no.49), overl. na 1926.

5.                  Lijntje Weijerse, geb. Oostvoorne 26.01.1866 (no.5), tr. Oostvoorne 30.05.1889 Sijne Douweszn van der Goot, geb. Utingeradeel 25.05.1861, z.v. Douwe Sijneszn van der Goot en Jitske Ubeles Veenland.

Uit het huwelijk Weijerse-van Es:

6.                  Cornelis Weijerse, geb. Oostvoorne 1870; volgt IV.b.

7.                  Hester Maria Weijerse, geb. Oostvoorne 27.04.1872, bestuurslid Vereeniging “Gezinsverpleging” te Alkmaar (1912)|a|, lid Proviciale Commissie van Huisverzorging van de Noord-Hollandsche Vereeniging “Het Witte Kruis” (1923)|b|, voorzitster Vereeniging “Huisverzorging” (1931,1933)|a||c|, overl. Alkmaar 20.03.1933|c|, tr. Oostvoorne 30.07.1896 Cornelis Roodzant, geb. Melissant 24.11.1869, overl. na 1933, z.v. Jan Cornelis Roodzant en Pieternella van Es.

8.                  Jacob Weijerse, geb. Oostvoorne 1873; volgt IV.c.

9.                  Arie Bastiaan Weijerse, geb. Oostvoorne 1874; volgt IV.d.

10.              Pieternella Francijntje Weijerse, geb. Oostvoorne 26.01.1876 (no.7), overl. Oostvoorne 28.08.1876.

 

Noten: |a||b| Alkmaarsche Courant 14.11.1931; |c| Alkmaarsche Courant 20.03.1933; |d| moeder Knape (geb.akte Dirksland 12.11.1838).

 


 

IV.a. Hermanus Weijerse, z.v. III.a, geb. Oostvoorne 24.04.1862 (no.18), overl. Oostvoorne 29.12.1947, begr. Oostvoorne 02.01.1948, tr. Rockanje 08.11.1888 Jannetje Klok, geb. Rockanje 22.01.1862 (no.11), overl. Oostvoorne 31.10.1923 (no.20), d.v. Pieter Klok en Jannetje Vermaat.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lijntje Cornelia Jannetje Weijerse, geb. Oostvoorne 13.11.1890 (no.63), overl. na 1951, tr. Oostvoorne 25.09.1913 Cornelis van Beek, geb. Melissant 09.11.1883, overl. Heenvliet 25.06.1951, begr. Heenvliet 29.06.1951, z.v. Leendert van Beek en Krijntje Lodder.

2.                  Jannetje Weijerse, geb. Oostvoorne 13.04.1898, overl. na 1947, tr. Oostvoorne 24.04.1919 Diederik Hendrik Jas, geb. Dubbeldam 08.07.1893, overl. Rotterdam 18.12.1964, z.v. Petrus Jas en Aaltje de Koning.
     DHJ tr. 2e Adriaantje Brouwer.

 


 

IV.b. Cornelis Weijerse, z.v. III.a, geb. Oostvoorne 27.08.1870, overl. Oostvoorne 20.08.1942, begr. Oostvoorne 22.08.1942, tr. Oostvoorne 03.05.1894 Dirkje Scheijgrond, geb. Oostvoorne 08.03.1870 (no.9), overl. Oostvoorne 25.06.1948, begr. Oostvoorne 29.06.1948, d.v. Klaas Scheijgrond en Jacomijntje Emmerzael.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia Jacomijntje Weijerse, geb. Oostvoorne 27.08.1895, overl. Oostvoorne 17.05.1967, begr. Oostvoorne (Alg.Bpl.) 20.05.1967.

 


 

IV.c. Jacob Weijerse, z.v. III.a, geb. Oostvoorne 24.03.1873, landbouwer, overl. Oostvoorne 27.10.1953, begr. Oostvoorne (Alg.Bpl.) 30.10.1953, tr. Nieuwenhoorn 28.09.1899 Maria Leuntje Emmerzael, geb. Nieuwenhoorn 04.09.1874, overl. Hellevoetsluis 26.02.1967, begr. Oostvoorne (Alg.Bpl.) 01.03.1967, d.v. Dirk Emmerzael (1843-1928) en Pietertje Qualm (1845-1924).

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia Pieternella Weijerse, geb. Oostvoorne 12.05.1904, overl. Hellevoetsluis 04.02.1963, tr. Oostvoorne 21.04.1927 Jan Cornelis van Dorsser, geb. Pernis 25.11.1900, overl. na 1967, z.v. Arie Marie den Dorsser en Adriaantje Wilhelmina Qualm.
Uit dit huwelijk: Maria Leuntje, Mieke, geb. ca. 1930, overl. Nieuw-Helvoet 28.07.1938.

2.                  Cornelis Weijerse, geb. Oostvoorne 02.03.1907; volgt V.a.

 


 

V.a. Cornelis Weijerse, z.v. IV.c, geb. Oostvoorne 02.03.1907, overl. na 1967, tr. NN.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.d. Arie Bastiaan Weijerse, z.v. III.a, geb. Oostvoorne 07.07.1874, landbouwer (1905,1908), overl. Breda 13.04.1962, tr. Oostvoorne 26.06.1902 Jannetje Gorzeman, geb. Oostvoorne 03.07.1874, overl. Breda 10.01.1967, d.v. Jan Gorzeman, bouwman, en Jacomijntje Laaij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacomijntje Cornelia Weijerse, Mijntje, geb. Oostvoorne 04.02.1905, overl. Breda 27.03.1997, begr. Oostvoorne 29.03.1997, tr. Oostvoorne 14.10.1926 Wouter den Engelsen, geb. Hooge- en Lage-Zwaluwe 06.03.1903, z.v. Jacob Jan den Engelsen en Heiltje Maria Adriana Punt. [Breda 1962]

2.                  Cornelia Aaltje Weijerse, geb. Oostvoorne 12.12.1908, overl. Rotterdam 30.08.1981, crem. Rotterdam 03.09.1981.

 


 

III.b. Arie Weijerse, z.v. II, geb. Zuid-Beijerland 02.09.1834, overl. Voorburg 18.04.1905, tr. Rozenburg 01.06.1861 Stijntje Verheul, geb. Rozenburg 15.05.1838 (no.21), overl. Voorburg 08.05.1920, d.v. Maarten Verheul en Neeltje van Staalduijnen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltje Cornelia Weijerse, geb. Oostvoorne 13.12.1862 (no.46), tr. Oostvoorne 29.05.1884 Matthijs de Haan, geb. ’s-Gravenhage 30.12.1859, winkelier (1885,1886), overl. Oegstgeest 27.05.1947, begr. Oegstgeest (Bpl. bij het Groene Kerkje) 30.05.1947, z.v. Matthijs de Haan (ca.1829-) en Petronella Kunsel. [Voorburg 1905,1920]
Uit dit huwelijk: Petronella Christina, geb. ’s-Gravenhage 17.02.1885, overl. na 1906; Christina Elisabeth, geb. ’s-Gravenhage 28.10.1886, overl. na 1912.

2.                  Neeltje Martina Weierse, geb. Oostvoorne 13.07.1867 (no.42), overl. Oostvoorne 20.05.1868 (no.19).

3.                  Nelis Martinus Hermanus Weijerse, geb. Oostvoorne 29.10.1869; volgt IV.e.

4.                  Neeltje Martina Weierse, geb. Oostvoorne 28.08.1871 (no.41), overl. Oostvoorne 16.09.1871 (no.24).

5.                  Neeltje Martina Weijerse, geb. Oostvoorne 18.04.1873 (no.22), overl. Oostvoorne 10.08.1873 (no.18).

6.                  Neeltje Martina Weierse, geb. Oostvoorne 22.12.1875 (no.62), overl. Oostvoorne 30.01.1876 (no.4).

7.                  levenloze dochter, Oostvoorne 10.12.1880 (no.41).

 


 

IV.e.  Nelis Martinus Hermanus Weijerse, z.v. III.b, geb. Oostvoorne 29.10.1869 (no.46), overl. Oostvoorne 20.12.1964, begr. Oostvoorne 23.12.1964, tr. Vierpolders 26.04.1894 Maria de Snaijer, geb. Vierpolders 01.09.1868 (no.31), overl. Oostvoorne 09.01.1949 (no.1), d.v. Jan de Snaijer en Neeltje van den Ban.

Uit dit huwelijk:

1.                  Christina Weijerse, geb. Oostvoorne 12.02.1895, overl. Oostvoorne 28.01.1982, crem., tr. Oostvoorne 02.05.1918 Cornelis Mari Stehouwer, geb. Rozenburg 19.05.1891 (no.40), overl. Oostvoorne 29.03.1977, z.v. Arie Stehouwer en Catharina Henderika Touw.

2.                  Neeltje Weijerse, geb. Oostvoorne 26.01.1896, overl. ’s-Gravenhage 30.03.1987, crem..

3.                  Arie Weijerse, geb. Oostvoorne 19.05.1897; volgt V.b.

4.                  Jan Weijerse, geb. Oostvoorne 20.06.1899, overl. Oostvoorne 13.02.1920.

 


 

V.b. Arie Weijerse, z.v. IV.e, geb. Oostvoorne 19.05.1897, overl. Brielle 25.05.1978, tr. Abbenbroek 08.05.1924 Willempje van den Hoonaard, geb. Abbenbroek 31.10.1897, overl. 1974, d.v. Leendert van den Hoonaard, landbouwer, en Anna Donker.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

III.c. Bastiaan Weijerse, z.v. II, geb. Zuid-Beijerland 26.07.1839, overl. Oostvoorne 03.04.1920 (no.8), tr. 1e Goudswaard 29.01.1864 Simonia Meinsje de Reus, geb. Goudswaard 13.12.1840, overl. Oostvoorne 13.08.1881, d.v. Maarten de Reus en Pieternella Breure; tr. 2e Oostvoorne 26.03.1886 Elisabeth Moerman, geb. Rockanje 13.03.1841, overl. Oostvoorne 09.05.1904, d.v. Kornelis Moerman, kleermaker, en Heijndrikje Torreman.

– Het echtpaar Weijerse-de Reus vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Johannis Wilhelmus van Belkum (1921-1984), hoogleraar Tilburg.

     EM tr. 1e Oostvoorne 17.10.1862 Jan Langendoen, geb. Oostvoorne 25.03.1831 (no.13), overl. Oostvoorne 04.11.1884 (no.28), z.v. Cornelis Langendoen en Willempje Noordermeer; uit dit huwelijk kinderen.

     Kind van Elisabeth: Heindrikje Moerman, geb. Rockanje 14.01.1862 (no.6), overl. Rockanje 14.02.1862 (no.10).

Uit het huwelijk Weijerse-de Reus:

1.                  Hermanus Weijerse, geb. Goudswaard 27.06.1864, overl. Oostvoorne 21.05.1879.

2.                  Pieternella Weijerse, geb. Goudswaard 28.09.1865, overl. Rotterdam 17.05.1943, tr. Oostvoorne 14.05.1890 Hendrik de Snaijer, geb. Heenvliet 08.06.1859, overl. Rotterdam 02.07.1921, z.v. Pieter de Snaijer, bouwman, en Jannetje van den Ban.
– Het echtpaar de Snaijer-Weijerse vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat Johannis Wilhelmus van Belkum (1921-1984), hoogleraar Tilburg.
Kind van Pieternella:

a)      Pieter Weijerse, geb. Oostvoorne 15.07.1885, overl. Oostvoorne 17.10.1885.

Uit dit huwelijk: Pieter, geb. Vierpolders 08.09.1892, overl. Rotterdam 01.03.1894; Pieter, geb. Rotterdam 19.03.1894, overl. Rotterdam 22.04.1894; Jannetje, geb. Rotterdam 22.05.1895, overl. na 1920; Simonia Meinsje, geb. Rotterdam 22.05.1895; Elizabeth Pieternella, geb. Rotterdam 04.06.1897, overl. Rotterdam 29.08.1951; Aartje, geb. Rotterdam 17.09.1898, overl. na 1922; Pieter Bastiaan, geb. Rotterdam 01.02.1901, overl. Rotterdam 09.12.1901; Pieter, geb. Rotterdam 15.08.1906, overl. na 1933.

3.                  Maarten Weijerse, geb. Goudswaard 14.08.1866.

4.                  Maarten Weijerse, geb. Goudswaard 16.07.1867.

5.                  Aaltje Weijerse, geb. Goudswaard 19.09.1868, overl. Oostvoorne 30.04.1953, begr. 02.05.1953, tr. Oostvoorne 04.05.1888 Herman Langendoen, geb. Oostvoorne 21.08.1859, overl. Rotterdam 10.08.1929|a|, z.v. Jan Langendoen, arbeider, en Susanna Oudwater.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Oostvoorne 15.02.1889 (no.9), overl. na 1917; Bastiaan, geb. Oostvoorne 22.04.1890 (no.35); Cornelis, geb. Oostvoorne 22.09.1891 (no.52), overl. na 1924; Pieter Bastiaan, geb. Oostvoorne 26.03.1894, overl. na 1922; Herman Simon, geb. Oostvoorne 21.08.1900, overl. na 1930.

6.                  Maarten Weijerse, geb. Goudswaard 26.08.1869.

7.                  Maarten Weijerse, geb. Goudswaard 01.09.1870.

8.                  Maartje Weijerse, geb. Goudswaard 11.09.1871, tr. Oostvoorne 06.03.1896 Kornelis Kome, geb. Rockanje 15.03.1872, z.v. Jacob Kome, bouwman, en Catharina Wildenboer.
Uit dit huwelijk: Catharina, geb. Oostvoorne 21.06.1896, overl. na 1923; Simonia Meinsje, geb. Rockanje 10.05.1897 (no.26), overl. Rockanje 18.06.1897 (no.15); Simonia Meinsje, geb. Rockanje 17.05.1899 (no.24), overl. na 1928; Jacoba, geb. Rockanje 29.08.1900 (no.47), overl. na 1932.

9.                  Cornelis Weijerse, geb. Goudswaard 19.09.1872, overl. Goudswaard 23.11.1872.

10.              Maria Weijerse, geb. Oostvoorne 21.10.1873 (no.56), overl. Oostvoorne 12.11.1873 (no.24).

11.              Bastiaan Weijerse, geb. Oostvoorne 1874; volgt IV.f.

12.              Maria Meinsje Weijerse, geb. Oostvoorne 18.02.1876, overl. Oostvoorne 09.01.1947, tr. Oostvoorne 24.10.1907 Jan van Buren, geb. Oostvoorne 01.07.1872 (no.35), overl. Oostvoorne 10.01.1946 (no.3), z.v. Gerrit van Buren en Maartje Roskam.

13.              Maarten Weijerse, geb. Oostvoorne 09.04.1877 (no.19), overl. Oostvoorne 05.06.1877 (no.6).

14.              Cornelis Weijerse, geb. Oostvoorne 30.04.1878 (no.24), overl. Oostvoorne 05.05.1878.

 

Noten: |a| overl.akte Oostvoorne 1929 no.13.

 


 

IV.f.  Bastiaan Weijerse, z.v. III.c, geb. Oostvoorne 05.12.1874 (no.67), bouwknecht (1867), landbouwer (1899,1905), overl. Oostvoorne 25.01.1914 (no.1), tr. Rockanje 19.05.1897 Lena Kornelia Dedert, geb. Rockanje 04.08.1873 (no.50), overl. Oostvoorne 25.07.1925 (akte), d.v. Jan Dedert en Annetje Kwak.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bastiaan Weijerse, geb. Oostvoorne 26.12.1897; volgt V.c.

2.                  Jan Hermanus Weijerse, geb. Oostvoorne 03.11.1899, overl. Brielle 27.06.1966, begr. Brielle (Alg.Bpl.) 30.06.1966, tr. Oostvoorne 07.01.1926 Jannetje Poldervaart, geb. Rockanje 23.10.1901, overl. na 1966, d.v. Jan Poldervaart en Lena Kruik.

3.                  Hermanus Willem Weijerse, geb. Oostvoorne 05.02.1905; volgt V.d.

 


 

V.c. Bastiaan Weijerse, z.v. IV.f, geb. Oostvoorne 26.12.1897, veehandelaar, overl. Oostvoorne 31.08.1985, begr. Oostvoorne (Alg.Bpl.) 05.09.1985, tr. Rockanje 27.09.1923 Aagje Stolk, geb. Rockanje 19.03.1903, overl. Oostvoorne 25.03.1982, begr. Oostvoorne 30.03.1982, d.v. Izak Stolk en Leentje Heindijk.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Izak Weijerse, geb. Rockanje 10.08.1923; volgt VI.a.

 


 

VI.a. Izak Weijerse, Bas, z.v. V.c, geb. Rockanje 10.08.1923, groothandel en horecaondernemer Tramstation Brielle, overl. Rotterdam 17.05.1989, begr. Brielle (Nwe Alg.Bpl.) 22.05.1989, tr. Brielle 03.02.1950 Barendina Adriana Vlasblom, Ina, geb. Brielle 31.03.1925, overl. Brielle 27.08.1998, begr. Brielle (New Alg.Bpl.) 31.08.1998.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.d. Hermanus Willem Weijerse, z.v. IV.f, geb. Oostvoorne 05.02.1905, landbouwer, overl. na 1979, tr. Heenvliet 05.09.1929 Annetje Cornelia Speelpenning, geb. Heenvliet 13.01.1908, overl. na 1979, d.v. Reijer Speelpenning, veehouder, en Annetje van Bodegom.

Uit dit huwelijk een zoon.

 


 

III.d.  Jan Weijerse, z.v. II, geb. Zuid-Beijerland 31.03.1841, overl. Oostvoorne 04.12.1888 (no.30)|b|, tr. Vierpolders 01.05.1874|a| Sophia van Beek, geb. Vierpolders 09.09.1850, bouwvrouw te Oost-Voorne (1882), overl. Brielle 14.12.1921, d.v. Cornelis van Beek en Maria van Hees.

     1882: Bij vonnis van de Arr.Rb. Rotterdam d.d. 24.04.1882 is JW, thans verpleegd in het geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht, ter zake van krankzinnigheid onder curatele gesteld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltje Maria Weijerse, geb. Oostvoorne 15.04.1875 (no.21), overl. Brielle 07.04.1961, begr. Brielle (Alg.Bpl.) 11.04.1961, tr. Brielle 29.05.1902 Krijn van der Knoop, geb. Schiedam 07.12.1874, RON, overl. Brielle 25.11.1959, begr. Brielle (Alg.Bpl.) 28.11.1959, z.v. Klaas van der Knoop en Martina Schilperoord (-1877).

 

Noten: |a| ook Weierse (huw.akte Vierpolders 1874 no.3); |b| ook overl.akte Brielle 1888 no.104.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers