Familie Weijers (83)

 

(Beuningen)

 

 

Deze familie betreft de afstammelingen van Weijer Weijers en zijn echtgenoten Reijntje van Wolferen en Johanna Rossen. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2007 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

I.  Weijer Weijers, doopgetuige Neerbosch 01.12.1759, overl. Beuningen 26.01.1799, begr. Beuningen 26.01.1799|b|, tr. 1e (RK Statie Hees, Hatert en Neerbosch) 02.04.1758|t| Reijntje van Wolferen, ook van Wolveren, overl. voor 1771; tr. 2e voor 1771 Johanna Rossen, overl. Beuningen 17.04.1801, begr. Beuningen 21.04.1801|a|.

Uit het huwelijk Weijers-van Wolferen:

1.                  Henricus Weijers, geb. Weurt, ged. Neerbosch 19.05.1758|d|.

2.                  Antonius Weijers, geb. Weurt, ged. Neerbosch 1760; volgt II.a.

3.                  Maria Weijers, geb. Weurt, ged. Neerbosch 07.01.1762|e|.

4.                  Hendrina Weijers, geb. Weurt, ged. Neerbosch 02.04.1765|f|, overl. Weurt (Beuningen) 29.07.1843|m|, tr. Weurt 08.11.1813 Jan van der Horst, geb. Weurt 08.06.1747, arbeider, overl. Beuningen 06.08.1826, z.v. Peter van der Horst en Helena Zeegers.

5.                  Jurien Weijers, geb. Beuningen ca. 1768|i|, overl. Beuningen 11.12.1815.

6.                  Weijer Weijers, ged. Doddendaal 15.04.1769 (RBS 717 p.30 #5).

7.                  Georgius Weijers, Jurrien|k|, ged. Doddendaal 15.04.1769|h|, overl. voor 1830|j|, tr. Beuningen 17.06.1812 Hendrina Wouters, geb. Beuningen 02.01.1763, overl. Beuningen 10.12.1830, d.v. Pierre/Peter Wouters en Ida Hendriks of Hendrina Swartjes|l|.
     w.s. HW tr. 1e voor 1811 Pierre Hendriks, overl. Beuningen 17.09.1811.

Uit het huwelijk Weijers-Rossen:

8.                  Reijnerus Weijers, ged. Doddendaal 13.12.1770 (RBS 717 p.34 #13).
Rijn Weijers, geb. Beuningen ca. 1771/1774; volgt II.b.

9.                  Theodorus Weijers, ged. Doddendaal 27.03.1772 (RBS 717 p.37 #6).
Derk Weijers, geb. Beuningen ca. 1772, huwelijksgetuige Beuningen 14.04.1809, arbeider (1820), overl. Beuningen 15.04.1820.

10.              Gerarda Weijers, ged. Doddendaal 17.12.1773 (RBS 717 p.42 #3).
Gonda Weijers, geb. Beuningen 17.12.1773|o| of ca. 1775|p|, overl. Beuningen 31.05.1819|q|, tr. Beuningen 27.08.1817|n| Hendrik Dooremans, geb. Nijmegen 24.04.1763, kleermaker (1819), overl. na 1819, z.v. Johannes Doremans en Elizabeth Beulings.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus, geb. Beuningen xx.04.1819, overl. Beuningen 06.05.1819.

11.              Cornelius Weijers, ged. Doddendaal 07.08.1775 (RBS 717 p.47 #12), overl. Beuningen 12.08.1775, begr. Beuningen 12.08.1775|r|.

12.              Cristina Weijers, ged. Doddendaal 15.10.1776 (RBS 717 p.51 #3).
= w.s. ‘een kind van Weijer Weijers’, overl. Beuningen 19.12.1776, begr. Beuningen 20.12.1776.

13.              Cristina Weijers, ged. Doddendaal 08.01.1779 (RBS 717 p.58 #2), overl. Beuningen 11.04.1783, begr. Beuningen 12.04.1783|s|.

 

Noten: |a| RBS 302 p.4 {‘de huijsvrouw van wijlen Weijer Weijers’}; |b| RBS 302 p.3 (de klapper geeft 29.01 als overlijdensdatum, maar dat klopt niet met de datum van de begrafenis); |d| RBS 1273.1 p.62; |e| RBS 1273.1 p.84 (getuige Maria Weijers); |f| RBS 1273.2 p.5 (Henrina; getuige Lindert Weijers); |h| RBS 717 p.30 (bij huwelijk in 1812: geb. Beuningen); |i| 47 jaar oud (overl.akte Beuningen 1815 no.16); |j||k||l| overl.akte Beuningen 1830 no.24 {moeder Hendrina Swartjes}; |m| overl.akte Beuningen 1843 no.23 {oud 68 jaar (i.p.v. 78), moeder Regina Niers}; |n||o| huw.akte Beuningen 1817 no.3 (GenLias) {bruid Gerrada Wijers; moeder Johanna Derks}; |p| overl.akte Beuningen 1819 no.12 {Gonda Weijers, 44 jaar, moeder Johanna Rossen}: |q| Grada Weijers (overl.akte Beuningen 1819); |r| ‘een kint’; |s| ‘een kint’; |t| get. Hendrien Weijers.

 


 

II.a.  Antonius Weijers (van Maasakker), Anton, z.v. I, geb. Weurt, ged. Neerbosch 02.03.1760|j|, doopgetuige Doddendaal en Ewijk 09.09.1794 en 22.10.1799, huwelijksgetuige Beuningen 14.04.1809, otr. Ewijk 17.10.1788, otr./tr. Beuningen 17.10/04.11.1788|e| Johanna (Willems) Claassen/Klaasen, geb. Beuningen, overl. Beuningen 26.03.1804, begr. Beuningen 28.03.1804|a|, d.v. Willem Claassen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weijers, ged. Doddendaal en Ewijk 02.02.1789|d|, overl. Beuningen 09.02.1812|h|.

2.                  Reijnerus Weijers, ged. Doddendaal en Ewijk 06.03.1792|g|.

3.                  Cornelia Weijers, ged. Doddendaal en Ewijk 08.11.1794|b|, overl. Beuningen 11.02.1879, tr. Beuningen 01.08.1823 Johannes Berntsen, ook Berndsen/Berendsen, geb. Wehl 18.03.1790, arbeider (1828,1857), overl. Beuningen 20.04.1868|i|, z.v. Bernt Berntsen en Dora Deutz.
Uit dit huwelijk: Theodora, geb. Beuningen 10.07.1824, overl. Bemmel 12.10.1902; Johannes geb. Beuningen 08.06.1826, overl. Beuningen 28.11.1828; Bernardus, geb. Beuningen 02.02.1828, overl. Nijmegen 01.03.1905; Johanna, geb. Beuningen 11.12.1829, overl. Bemmel 04.07.1910; Antonius, geb. Beuningen 11.08.1832, overl. Beuningen 03.07.1911; Johannes, geb. Beuningen 21.09.1834, overl. Beuningen 25.08.1857; Theodorus, geb. Beuningen 23.12.1836, overl. Beuningen 30.12.1903; Maria, geb. Beuningen 05.01.1839, overl. Beuningen 01.03.1944.

4.                  Wilhelmina Weijers, ged. Doddendaal en Ewijk 24.11.1797|f|, overl. Beuningen 12.08.1852, tr. Beuningen 22.04.1825 Mattheus/Matthijs Swartjes, geb. Ewijk 29.11.1790, arbeider, overl. Beuningen 26.04.1865, z.v. Theodorus Swartjes en Maria Theuessen.
Uit dit huwelijk Theodorus, geb. Beuningen 29.05.1826.

5.                  Wendelina Weijers, ged. Doddendaal en Ewijk 13.11.1800|c|, overl. Beuningen 24.05.1871, tr. Beuningen 19.02.1829 Carolus Moorman, Karel, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 18.11.1781, landbouwer, overl. Beuningen 12.06.1861, z.v. Jan Moorman en Hendrina Peters.
Uit dit huwelijk: Geertruida, geb. Beuningen 22.07.1827; Melchior, geb. Beuningen 13.06.1829; Johanna, geb. Beuningen 31.07.1834.
     CM tr. 1e Wijchen 21.05.1811 Maria van Wezel, geb. Wijchen 21.02.1783, overl. Beuningen 27.08.1827, d.v. Willem van Wezel en Maria de Wildt.

 

Noten: |a| RBS 302 p.7 (huijsvrouw van Thoon Weijers); |b| RBS 717 p.112; |c| RBS 303 p.10 (bij huwelijk in 1829: geb. Beuningen); |d| RBS 304 p.5 {vader Antonius Wijers, get. Hendrijn Wijers} en RBS 717 p.91 {get. Hendreijn Weijers}; |e| RBS 299 p.45; |f| RBS 303 p.3 #3; |g| RBS 717 p.102 #12; |h| volgens GenLias, de overl.akte Beuningen 1812 no.7 is echter van 10.05.1812; |i| overl.akte Beuningen 1868 no.11 (GenLias) {leeftijd 68 i.p.v. 78, schrijffout of rekenfout?}; |j| RBS 1273.1 p.72;

 


 

II.b.  Reijnier Weijers, Rijn, z.v. I, geb. Beuningen ca. 1774/1771|c|, arbeider (1854), overl. Beuningen 05.04.1854, otr. Beuningen 14.04.1809|a|, tr. Beuningen 09.05.1809 Johanna Maria van Dreumel, Marie, geb. Ewijk ca. 1781, overl. Beuningen 21.03.1852, d.v. Willem van Dreumel en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Weijers, geb. Beuningen 1811; volgt III.a.

2.                  Hendrik Weijers, geb. Beuningen 1814; volgt III.b.

3.                  Johanna Weijers, geb. Beuningen 16.12.1821, overl. Beuningen 29.05.1908, tr. Beuningen 04.07.1850 Willem Vrolijks, geb. Cuijk 17.02.1828, akkerman (1897), overl. Beuningen 20.02.1897|b|, z.v. Maria Vrolijks.
Uit dit huwelijk: Willem, geb. Beuningen 08.03.1851, overl. Beuningen 31.03.1851; Maria, geb. Beuningen 19.02.1852, overl. Beuningen 09.04.1927; Wilhelmina, geb. Beuningen 24.10.1853, overl. Wijchen 12.10.1924; Anna Maria, geb. Beuningen 04.07.1855, overl. Beuningen 31.08.1871; Elisabeth, geb. Beuningen 01.10.1856, overl. Beuningen 03.10.1856; Elisabeth, geb. Beuningen 29.01.1858, overl. Beuningen 28.01.1922; Geertrui, geb. Beuningen 08.06.1860, overl. Beuningen 07.01.1940; Willem, geb. Beuningen 06.05.1862, overl. Beuningen 06.06.1949.

 

Noten: |a| RBS 305 p.43 {“de bruidegom ouderloos”}; |b| 77 jaar volgens GenLias (overl.akte Beuningen 1897 no.6); |c| Rhein, 83 jaar bij overlijden (overl.akte Beuningen 1854 no.10).

 


 

III.a. Willem Weijers, z.v. II.b, geb. Beuningen 04.02.1811, ged. Doddendaal en Ewijk 05.02.1811|b|, arbeider (1845), overl. Beuningen 16.11.1845, tr. Beuningen 29.04.1842 Ardina van Hulst, geb. Afferden(Gld) 12.11.1813, overl. Beuningen 16.04.1883, d.v. Willem van Hulst (ca.1785-1847) en Theodora van den Akker (ca.1786-1871).

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Theodora Weijers, geb. Beuningen 22.05.1843, dienstmeid, overl. Beuningen 24.05.1874.

 

Noten: |b| RBS 303 p.31 {Wilhelmus, get. Gerarda Weijers}.

 


 

III.b.  Hendrik Weijers, z.v. II.b, geb. Beuningen 30.05.1814, ged. Doddendaal en Ewijk 30.05.1814|a|, arbeider (1858,1871), overl. Beuningen 20.10.1871, tr. Beuningen 01.02.1845 Theodora Benders, geb. Beuningen 14.12.1812, overl. Beuningen 04.04.1887, d.v. Joseph Benders (ca.1773-1843) en Gertruda Teunissen (ca.1775-1841).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Josephus Weijers, geb. Beuningen 1845; volgt IV.a.

2.                  Willemina Weijers, geb. Beuningen 06.12.1846, overl. Beuningen 23.11.1925, tr. Beuningen 25.05.1882 Hendrik Jansen, geb. Beuningen 10.10.1857, arbeider (1882,1889), landbouwer te Beuningen (1925,1940), overl. Beuningen 19.11.1940, z.v. Jan Jansen (ca.1836-1861) en Reinera Hendriks (1833-1918).
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrika, geb. Beuningen 12.08.1883, overl. na 1912; Theodora, geb. Beuningen 22.11.1884; Antonet, geb. Beuningen 03.06.1886, overl. na 1915; Gradus, geb. Beuningen 14.09.1887, overl. Beuningen 17.08.1889; Maria, geb. Beuningen 24.01.1889.

3.                  Anna Maria Weijers, geb. Beuningen 02.11.1848, overl. (kraambed) Ewijk 28.11.1886, tr. Beuningen 23.05.1876 Gradus Johannes Willems, geb. Beuningen 30.03.1846, boschwachter (1877,1886), overl. Venray 14.11.1917, z.v. Johannes Willems (ca.1807-1868) en Arnolda Zwartjes.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Ewijk 08.06.1877; Hendrikus, geb. Ewijk 30.11.1878; Cornelis, geb. Ewijk 29.06.1880; Reijnerus, geb. Ewijk 02.10.1881, overl. na 1912; Arnoldus Theodorus, geb. Ewijk 27.05.1883, overl. Ewijk 21.12.1897; Gradus Theodorus, geb. Ewijk 23.01.1885; Maria Johanna, geb. Ewijk 27.11.1886, overl. 07.12.1886.

4.                  Geertrui Weijers, geb. Beuningen 13.08.1850, overl. Beuningen 21.12.1858.

5.                  Rein Weijers, geb. Beuningen 19.12.1852, overl. Beuningen 07.07.1867.

6.                  Willem Weijers, geb. Beuningen 1857; volgt IV.b.

7.                  Gerrit Weijers, geb. Beuningen 1859; volgt IV.c.

 

Noten: |a| RBS 303 p.39 {Henricus}.

 


 

IV.a.  Johannes Josephus Weijers, z.v. III.b, geb. Beuningen 24.07.1845, arbeider, overl. Beuningen 28.05.1925, tr. Beuningen 26.04.1877 Maria Litjes, geb. Beuningen 15.08.1847, overl. Beuningen 22.03.1938, d.v. Martinus Litjes en Geertruij Krijnen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Weijers, geb. Beuningen 08.04.1878, overl. Nijmegen 15.07.1946, tr. Beuningen 10.05.1906 Bernardus Pauwelsen, geb. Beuningen 17.04.1881, z.v. Machiel Pauwelsen (1846-1910) en Geertruida Cornelissen (ca.1857-).
Uit dit huwelijk: Geertruida Maria, geb. Weurt (Beuningen) 22.06.1907; Grada Johanna, geb. Beuningen 13.05.1909; Machiel Johannes, geb. Beuningen 30.06.1910; Maria Hendrika, geb. Beuningen 19.05.1912.

2.                  Gradus Weijers, geb. Beuningen 18.12.1879, arbeider, overl. Beuningen 01.03.1907.

3.                  Theodorus Weijers, geb. Beuningen 26.05.1882, arbeider (1925).

4.                  Maria Weijers, geb. Beuningen 13.12.1885, overl. Beuningen 30.08.1889.

5.                  Elisabeth Weijers, geb. Beuningen 26.03.1888.

 


 

IV.b.  Willem Weijers, z.v. III.b, geb. Beuningen 03.01.1857, arbeider (1893,1906), overl. Herwen en Aerdt 04.04.1937, tr. Groesbeek 13.10.1893 Johanna Jacobs, geb. Vierlingsbeek 24.04.1858, overl. Herwen en Aerdt 28.02.1929, d.v. Gerardus Jacobs (1811-) en Maria Vos (1820-1896).

     JJ tr. 1e Groesbeek 12.04.1879 Bart Hendriks, geb. Groesbeek 12.05.1837, spoorwegarbeider (1879), spoorwegwachter (1892), overl. Heumen 28.10.1892, z.v. Bart Hendriks, arbeider, en Catharina Wemmers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Weijers, geb. Groesbeek 1894; volgt V.a.

2.                  Hendrikus Weijers, geb. Groesbeek 13.04.1896.

3.                  Willem Weijers, geb. Groesbeek 23.09.1897.

4.                  Johanna Weijers, geb. Groesbeek 13.01.1901, overl. Herwen en Aerdt 27.10.1906.

 


 

V.a.  Theodorus Weijers, z.v. IV.b, geb. Groesbeek 26.04.1894 (akte), stoker (1930), arbeider (1936), tr. Herwen en Aerdt 05.05.1919 Maria Jansen, geb. Bemmel 16.06.1895, d.v. Lambertus Jansen (1849-1930) en Gerarda Mechtilda Rikken (1856-1927).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gregorius Renierus Weijers, geb. Herwen en Aerdt ca. 1928, overl. Herwen en Aerdt 08.04.1930.

2.                  Maria Hendrina Weijers, geb. Herwen en Aerdt ca. 1931, overl. Herwen en Aerdt 11.04.1936.

 


 

IV.c.  Gerrit Weijers, z.v. III.b, geb. Beuningen 04.11.1859, arbeider (1887,1893), overl. Beuningen 12.05.1931, tr. Beuningen 28.04.1887 Elisabeth van de Sand, geb. Beuningen 23.03.1852, overl. Beuningen 10.08.1914, d.v. Hendrik van de Sand (ca.1815-1886) en Hendrina Derksen (ca.1813-1891).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Weijers, geb. Beuningen 11.02.1889, overl. Beuningen 12.09.1893.

2.                  Hendrika Maria Weijers, geb. Beuningen 14.05.1894, overl. Beuningen 18.07.1925, tr. Beuningen 18.09.1919 Johannes Gerardus Cornelissen, geb. Wijchen 15.02.1890, arbeider (1919), landarbeider (1925), overl. na 1925, z.v. Johannes Cornelissen (1851-), landarbeider, en Jacomina Rossen (1864-).
Uit dit huwelijk: Josephus Ludovicus Gerardus Maria, geb. Beuningen xx.07.1925, overl. Beuningen 09.09.1925.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers