Familie Weijers (90)

 

(Harlingen)

 

Deze familie stamt af van Jacob Weyer en Simontje Monses. De naam verandert in Weyers bij het huwelijk van Petrus te Harlingen in 1856, en daarna bij zijn nazaten.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.


Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw A.H.M. Weijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2009 (laatst herzien mei 2021)

 


 

I. Jacob Weyer, overl. Harlingen 27.06.1809|e|, tr. voor 1791 Simontje Monses, ged. Harlingen (Grote Kerk) 05.01.1762|c|, overl. Harlingen 26.05.1810|d|, d.v. Monze Meinderts en Hijke Tjeerds.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hyke Jacobs Weyer, ged. Harlingen (Grote Kerk) 24.03.1792, overl. Harlingen 19.10.1824, tr. Harlingen 25.04.1824 Jacob Jansen Post, geb. Nes (Ameland) ca. 1795, overl. na 1824, z.v. Jan Jansen Post en Elisabeth Jans.
Kinderen van Hyke|a|:

a.       Elisabeth Weyer, later Post, geb. Harlingen 12.02.1819, tr. 1e Assen 21.02.1849 Herm Kaldewaij, geb. Gildehaus (D) 26.08.1809, z.v. Berend Kaldewaij en Janna Hagen; tr. 2e Maarssen 17.09.1875 Bastiaan den Haan, geb. Maarssen ca. 1804, overl. tussen 1875 en 1879, z.v. Willem den Haan en Mijntje Kurveseel; tr. 3e Harlingen 20.11.1879 Frans Faber, geb. Harlingen 07.09.1830, overl. Harlingen 20.03.1901, z.v. Tjeerd Goris Faber en Sjoerdje Fransen Yking.

b.      Jacob Weyer, later Jacob Jansen Post, geb. Harlingen 06.07.1823, overl. Harlingen 21.11.1901, tr. Harlingen 15.05.1851 Froukje Tjeerds Faber, geb. Harlingen 07.06.1828, overl. Harlingen 23.03.1896, d.v. Tjeerd Goris Faber en Sjoerdje Fransen Yken.

     JJP tr. 2e 24.05.1827 Geertje Cornelis de Vries, geb. Harlingen ca. 1796, d.v. Cornelis Jans de Vries en Jannigje Cornelis.

2.                  Philip Weyer, geb. Harlingen ca. 1795; volgt II.a.

3.                  Monse Jacobs Weyer, geb. Harlingen ca. 1803; volgt II.b.

 

Noten: |a||b| erkend bij het huwelijk in 1824; |c||d|e| website kleinekerkstraat.nl van Stefan Elsinga met werk van Jan van Wilsum.

 


 

II.a. Philip Weyer, z.v. I, geb. Harlingen ca. 1795, overl. Harlingen 30.05.1834, tr. 1e Harlingen 03.01.1819 Jetske Jans Brevink, geb. Harlingen ca. 1794, overl. Harlingen 13.06.1831, d.v. Jan Brevink en Marijke Jans; tr. 2e Harlingen 05.01.1832 Hinke Christoffels Postma, geb. Bolsward ca. 1799, overl. na 1838, d.v. Christoffel Doekes Postma en Rinske Annes.

     HCP tr. 2e Harlingen 1837 Monse Jacobs Weyer.

Uit het huwelijk Weyer-Brevink:

1.                  Marie Weyer, geb. Harlingen 01.04.1829.

2.                  Maria Weyer, geb. Harlingen 16.01.1831, overl. Harlingen 19.05.1831.

Uit het huwelijk Weyer-Postma:

3.                  Jacob Weyer, geb. Harlingen 18.10.1832, overl. Harlingen 28.09.1834.

4.                  Philip Weyer, geb. Harlingen 09.12.1834, overl. Harlingen 13.12.1834.

 


 

II.b. Monse Weyer, z.v. I, geb. Harlingen ca. 1803, kleermakersknecht (1827), pakhuisknecht (1835,1837), overl. Harlingen 05.02.1858, tr. 1e Harlingen 24.05.1827|a| Sibrigje Altena, geb. Harlingen ca. 1803, overl. Harlingen 18.10.1835, d.v. Sipke Pieters Altena en Trijntje Martens; tr. 2e Harlingen 21.09.1837|b| Hinke Christoffels Postma.

     HCP tr. 1e Harlingen 1832 Philip Weyer.

Uit het huwelijk Weyer-Altena:

1.                  Simontje Weyer, geb. Harlingen 27.04.1828, overl. Harlingen 23.05.1898, tr. Harlingen 20.11.1856 Martinus Knipper, geb. Harlingen 27.01.1828, overl. Harlingen 01.02.1869, z.v. Antony Knipper en Swaantje Annes Hovenier.
Uit dit huwelijk: Antoni, geb. Harlingen 24.09.1857; Monse, geb. Harlingen 05.05.1859, overl. Groningen 18.12.1895; Zwaantje, geb. Harlingen 09.04.1861; Anne, geb. Harlingen 02.12.1862, overl. Harlingen 08.08.1944; Zwaantje, geb. Harlingen 15.09.1864; Sybrigje, geb. Harlingen 13.08.1866; Petrus, geb. Harlingen 13.08.1866 {tweeling}.

2.                  Petrus Weyer, geb. Harlingen 19.08.1829; volgt III.a.

3.                  Jacobus Weyer, geb. Harlingen 30.03.1831, overl. Harlingen 10.06.1834.

4.                  Catharina Weyer, geb. Harlingen 26.03.1834, overl. Harlingen 01.10.1835.

Uit het huwelijk Weyer-Postma:

5.                  Christina Weyer, geb. Harlingen 18.03.1838, overl. Harlingen 25.02.1857.

 

Noten: |a| Weyer (huw.akte Harlingen 1827 no.25); |b| KB d.d. 1 september 1837 no.98, waarbij met vrijstelling van de wettelijke bepalingen waarbij de huwelijken tussen schoonbroeders en schoonzusters verboden zijn toestemming wordt verleend (huw.akte Harlingen 1837 no.61).

 


 

III.a.  Petrus Weyer, later Weyers, z.v. II.b, geb. Harlingen 19.08.1829|d|, schoenmaker (1856,1861), overl. Harlingen 28.11.1866, tr. 1e Harlingen 22.05.1856|e| Geertruida Alida Kerkhoven, geb. Harlingen 10.01.1832, overl. Harlingen 04.09.1858, d.v. Jan Kerkhoven en Anna Rink; tr. 2e Harlingen 23.05.1861 Klaske de Haan, geb. Franeker 26.08.1832, dienstbaar (1861), overl. Harlingen 30.04.1873|a|, d.v. Auke Simkes de Haan en Johanna Thijssens Veltman.

     KdH tr. 2e Harlingen 21.04.1870 Jacobus Cyprianus Germans, geb. Workum 04.04.1835, klokkenmaker, overl. Heukelum 25.09.1907, z.v. Cyprianus Renoldus Germans en Sibbeltje Beerendsen.

Uit het huwelijk Weyers-de Haan:

1.                  Monse Martinus Weijers, geb. Harlingen 28.06.1862; volgt IV.a.

2.                  Anna Maria Weyers, geb. Harlingen 26.09.1864|b|, overl. Harlingen 28.10.1864.

3.                  Johanna Maria Weyers, geb. Harlingen 13.11.1865|c|, overl. Harlingen 10.06.1866.

4.                  Petrus Weyers, geb. Harlingen xx.01.1867, overl. Harlingen 26.01.1867.

 

Noten: |a| zeven dagen daarvoor krijgt zij een levenloze zoon (overl.akte Harlingen 1873 no.A85);  |b| Weyer (geb.akte Harlingen 1864 no.291); |c| Weyer (geb.akte Harlingen 1865 no.354); |d| Weyer (geb.akte Harlingen 1829 no.B98; |e| Weyers (huw.akte Harlingen 1856 no.29).

 


 

IV.a. Monse Martinus Weijers, z.v. III.a, geb. Harlingen 28.06.1862|a|, (hoef)smid, overl. (apoplexia cerebri) Roosendaal en Nispen 19.12.1933, tr. Steenbergen 27.10.1893 Christina Hoppenbrouwers, geb. Steenbergen 08.01.1870, overl. (apoplexie cerebri) Roosendaal en Nispen 12.12.1937, d.v. Jacobus Hoppenbrouwers en Adriana Maria van Breemen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Jacobus Weijers, geb. Steenbergen 31.07.1894; volgt V.a.

2.                  Clara Maria Weijers, geb. Steenbergen 22.09.1895.

3.                  Jacobus Petrus Weijers, geb. Steenbergen en Kruisland 21.07.1897; volgt V.b.

4.                  Maria Christina Weijers, geb. Steenbergen 02.01.1900, tr. Steenbergen 11.08.1924 Petrus Vergouwen, Pieter, geb. Steenbergen 23.05.1891, z.v. Cornelis Vergouwen en Antonia Roovers.

5.                  Mathilda Johanna Weijers, geb. Steenbergen 14.05.1902, onderwijzeres (1937), overl. Brunssum 25.05.1999, tr. Roosendaal 27.04.1937 Jacobus Petrus Joppen, Jacques, geb. Steenbergen 21.12.1908, smid, z.v. Marijn Joppen, timmerman, en Antonia Joanna van Leest.
Uit dit huwelijk: Marinus Dionisius Adrianus, geb. Steenbergen 06.07.1938.

6.                  Johanna Antoinetta Weijers, geb. Steenbergen 12.06.1904.

7.                  Sibelina Johanna Weijers, geb. Steenbergen 17.12.1905, onderwijzeres, overl. Veldhoven 13.02.2001, tr. Eindhoven 05.08.1932 Andreas Antonius Hendricus Loos, geb. Valkenswaard 19.06.1899, onderwijzer, z.v. Hendricus Martinus Loos en Anna Antonet Beeks.

8.                  Martinus Weijers, geb. Steenbergen 03.05.1908|b|; volgt V.c.

9.                  Marinus Weijers, geb. Steenbergen 03.05.1908|c|; volgt V.d.

10.              Augustinus Christiaan Weijers, geb. Steenbergen 06.10.1909; volgt V.e.

11.              Felix Antonius Weijers, geb. Steenbergen 20.10.1911, overl. Steenbergen 20.09.1913.

12.              Christina Mathilda Weijers, geb. Steenbergen 26.04.1913, overl. Roosendaal 25.01.2011, tr. Roosendaal en Nispen 14.01.1941 Charles Marcel Jules Marie Schul, geb. Antwerpen ca. 1912, ambtenaar bij de gemeentebedrijven, overl. voor 2011, z.v. Leon Richard Anna Marie Schul en Maria Catharina Rops.
Uit dit huwelijk: (achter(klein))kinderen.

13.              Ida Maria Weijers, geb. Steenbergen 28.08.1915, tr. Roosendaal 23.09.1940 Jacques Wilhelmus Catharina van Miert, geb. Tilburg 18.12.1914, expediteur, z.v. Hendricus Jacobus van Miert en Johanna van Ginneken.

 

Noten: |a| Weyer (geb.akte Harlingen 1862 no.166); |b| geb. ten half twee ure des voormiddags (akte no.107); |c| geb. ten twee ure des voormiddags (akte no.108).

 


 

V.a. Petrus Jacobus Weijers, z.v. IV.a, geb. Steenbergen 31.07.1894, smid, overl. Roosendaal 08.08.1970, begr. Kruisland, tr. Steenbergen 03.02.1932 Adriana Theodora Veraart, geb. Steenbergen 25.05.1903, overl. Steenbergen 19.01.1960, begr. Kruisland 22.01.1960, d.v. Pieter Veraart en Maria Julia Devree.

Uit dit huwelijk:

1.                  Monse Martinus Petrus Weijers, geb. Steenbergen 26.08.1933; volgt VI.a.

2.                  Julia Christina Maria Weijers, geb. Steenbergen 10.12.1934, tr. Hein Hontelé, geb. Roosendaal 26.11.1932, overl. Roosendaal 19.09.2001, begr.

3.                  Christina Maria Clara Paulina Weijers, geb. Steenbergen 24.01.1938.

 


 

VI.a. Monse Martinus Petrus Weijers, z.v. V.a, geb. Steenbergen 26.08.1933, overl. Roosendaal 05.01.2017, tr. Adriana Helena Maria van Dongen, Annie, geb. Roosendaal 13.10.1936, overl. Roosendaal 20.02.2005, begr. Kruisland.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Helena Maria Weijers, Rian, geb. Kruisland 30.03.1961, tr. Cornelis Josephus Maria Dingenouts, Joost, geb. Standdaarbuiten 06.11.1958, overl. Standdaarbuiten 09.10.2003.

2.                  Helena Maria Christiana Weijers, geb. Kruisland 12.02.1963, tr. Cornelius Wilhelmus Hendrikus Maria Houtepen, geb. Kruisland 12.05.1956.

 


 

V.b. Jacobus Petrus Weijers, z.v. IV.a, geb. Steenbergen en Kruisland 21.07.1897, monteur (1925), machinebankwerker, werkmeester, overl. Eindhoven 18.01.1967, begr. Eindhoven (Roostenhof), tr. Eindhoven 24.12.1925 Maria Vergouwen, geb. Steenbergen en Kruisland 19.01.1893, overl. 27.06.1967, begr. Eindhoven (Roostenhof), d.v. Cornelis Vergouwen en Antonia Roovers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonia Christina Maria Weijers, geb. Eindhoven 17.10.1926, tr. 03.08.1950 H. Gottenbos.

2.                  Monse Martinus Cornelius Weijers, geb. Eindhoven 23.07.1928; volgt VI.b.

3.                  Cornelius Monse Martinus Weijers, geb. Eindhoven 13.01.1931, tr. Hoorn 24.12.1956 A. Kaldenbach.

 


 

VI.b. Monse Martinus Cornelius Weijers, z.v. V.b, geb. Eindhoven 23.07.1928, overl. 16.11.2013, begr. Helmond (RK Bpl. Hortsedijk) 21.11.2013, tr. Helmond 11.05.1957 G.C.W. van der Zanden.

 


 

V.c. Martinus Weijers, z.v. IV.a, geb. Steenbergen 03.05.1908, overl. 1984, tr. Steenbergen 05.08.1939 Elisabeth Johanna Maria Loos, Bets, geb. Kruisland (Steenbergen) 24.12.1908, overl. Hillegom 11.04.1994, crem. Driehuis-Westerveld 15.04.1994, d.v. Arnold Adriaan Loos, landbouwer, en Laurina Maria Matthijssen.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Laura Weijers, geb. Haarlem 13.12.1943, overl. 04.09.2021, crem., tr. Herman van der Storm.

 


 

V.d. Marinus Weijers, Rinus, z.v. IV.a, geb. Steenbergen 03.05.1908, Nat. Phil. Drs., leraar HBS (1940), overl. voor 1996, verloofd Heerlen 21.08.1938, tr. Heerlen 17.07.1940 Gerardina Katharina Hubertina Bernardina Vinken, geb. Schaesberg 09.07.1912, overl. 08.07.1996, d.v. Leonard Vinken en Anna Maria Theresia Meulenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Heerlen 28.11.1945.

 


 

V.e. Augustinus Christiaan Weijers, Guust, z.v. IV.a, geb. Steenbergen 06.10.1909, rijwielhersteller (1959), overl. voor 2007, tr. Steenbergen 13.02.1939 Johanna Maria Adriana van Leest, Jo, geb. Steenbergen 03.06.1913, overl. Valkenswaard 26.03.2007, crem. Heeze 31.03.2007, d.v. Kornelis Marijn van Leest, smid, en Adriana Cornelia Luijks.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Wilhelmina Johanna Maria Weijers, Willemientje, geb. Valkenswaard 13.11.1952, overl. Valkenswaard 17.05.1959.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers