Familie Zegelink (4)

 

(Deventer/Zutphen/Winterswijk)

 

 

Deze familie stamt af van Joannes Segelink die in 1763 te Deventer huwde met Johanna Alferink. De oudste vermelding dateert van 1751 als Joannes Zeegelink zijn zoon Bernardus uit zijn eerste huwelijk met Aaltjen Wensink laat dopen. Er zijn nazaten tot in de huidige tijd. Hun relatie met de andere Zegeling’s en Zeggelink’s te Deventer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2000 (laatst herzien februari 2016)

 


 

0.  Segelink.

Kinderen:

o   Joannes Segelink; volgt I.

o   Hermen Zeegelink, doopgetuige Deventer 21.06.1751.

o   Bernardus Segelink, doopgetuige Deventer 14.05.1774.

 


 

I.  Joannes Segelink, Jan, woont Grote Overstraat (1761,1763), woont aan de Brink (1765,1771), timmerman (1795)|l|, begr. Deventer (Broederenkerk) 05.09.1798|f|, tr. 1e voor 1751 Aaltjen Wensink, begr. Deventer (Broederenkerk) 14.08.1761|g|; otr. 2e Deventer (schepengericht) 09.04.1763|a|, tr. Deventer (Broederenkerk) 01.05.1763 Johanna Alferink, woont Landrusteeg(?) (1763), overl. tussen 1779 en 1841, d.v. Jan Alferink.

Uit het huwelijk Segelink-Wensink:

1.                  Bernardus Henricus Zeegelink, ged. Deventer (Broederenkerk) 21.06.1751|d|.

Uit het huwelijk Segelink-Alferink:

2.                  Arnoldus Joannes Segelink, Arend Jan, ged. Deventer (Broederenkerk) 02.04.1764|b|, woont Tibbensteeg no.700 (1841), overl. Deventer 30.11.1841|i|.

3.                  Engelbertus Segelink, ged. Deventer (Broederenkerk) 19.12.1765|c|, w.s. begr. Deventer (Bergkerk) 30.12.1765|h|.

4.                  Swaentjen Segelink, ged. Deventer (Broederenkerk) 03.12.1766, begr. Deventer (Bergkerk) 02.12.1771|j|.

5.                  Swaentjen Segelink, ged. Deventer (Broederenkerk) 06.03.1772|e|, woont Tibbensteeg (1791), begr. Deventer (Bergkerk) 15.06.1791|k|.

6.                  Engelbertus Segelink, geb. Deventer 1774; volgt II.a.

7.                  Martinus Segelink, geb. Deventer 1779; volgt II.b.

 

Noten: |a| zij tekenen het huwelijksregister niet want zij “konden niet schrijven”; |b| getuige Berendina Alferinks; |c| getuige Geertruida Alferinks (sorore matris); |d| getuigen Hermen Zeegelink en Hendrina Wensink; |e| “of Susanna” volgens klapper rood no.6 p.561 in Stadsarchief Deventer; |f| 1/2 uur luijen; |g| 1/2 uur geluit, begraven op kerkhof; |h| “kind van Jan Zegelink” begraven op kerkhof, 1/2 uur kleine klokken; |i| Zeegelink, “82 jaar”; |j| “kind van Jan Zegelink” begraven op kerkhof, 1/2 uur kleine klokken; |k| “Susanna Segelink”, begraven op kerkhof, 1/2 uur geluid met kleine klokken; |l| volkstelling 1795: Jan Zeegelink, timmerman, 5 personen (p.61 no.17).

 


 

II.a.  Engelbertus Segelink, z.v. I, ged. Deventer (Broederenkerk) 14.05.1774|e|, hoedenmaker (1813,1838), overl. Zutphen 06.12.1855, otr. Deventer 16.02.1804, tr. Deventer 18.03.1804 Hendrika Bril, ged. Deventer (Broederenkerk) 15.03.1781, overl. Deventer 24.10.1818, d.v. Joannes Bril en Dina Kruit. [Tibbensteeg no.1459 Deventer (1814); Deventer 1838]

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna Segelink, ged. Deventer (Broederenkerk) 10.06.1804|i|.

2.                  Joanna Segelink, ged. Deventer (Broederenkerk) 20.06.1807|f|, overl. Deventer 25.05.1814.

3.                  Alexander Segelink, geb. Deventer 1810; volgt III.a.

4.                  Johanna Gerridina Segelink, geb. Deventer 10.08.1813, ged. Deventer (Broederenkerk) 11.08.1813|g|, ongehuwd (1835), tr. Deventer 12.08.1841 Johannes van Ham, geb. Rijsbergen ca. 1814, kleermaker (1841), overl.|j|, z.v. Arnoldus van Ham en Johanna Catharina van Overrijk. (Papenstraat 419 (1835))
Voorkind (erkend bij huwelijk|a||b|):

a.                   Arnoldus Johannes Zegelink, later van Ham, ged. Deventer (Broederenkerk) 10.09.1835|d|.

5.                  Martiena Johanna Zegeling, geb. Deventer 26.09.1816, ged. Deventer (Broederenkerk) 26.09.1816, zonder beroep (1853), overl. Deventer 04.04.1900, tr. Deventer 02.06.1853 Gerardus Johannes André, geb. Isselburg (D) ca. 1807, pottenbakker, overl. voor 1900, z.v. Theodorus André en Elisabeth van Thuun.
    
GJA tr. 1e voor 1839 Johanna Bussing, geb. Bockholt ca. 1810, overl. Deventer 22.10.1852, d.v. Egbert Bussing en Geertrui Beugelink.

6.                  Johanna Martina Zegelink, ongehuwd (1842). [Papenstraat (1842), Ankersteeg (1848)]
Kind:

a.                   Johanna Hendrika Zegelink, ged. Deventer (Broederenkerk) 01.02.1842|h|, overl. Deventer 28.02.1848.

b.                  Gesina Engelina Zegelink, geb. Zutphen 02.01.1845|k|, overl. Deventer 25.09.1848.

 

Noten: |a| vier nagenoeg onleesbaar gekriebelde regels in de huwelijksakte; |b| aantekening in geboorteakte Deventer 1835 no.314; |d| moeder: Joanna Gerarda, getuige: Joanna Nieland (tante v/d moeder); |e| getuige Bernardus Segelink (fratre patris); |f| getuige Joanna (sorore matris); |g| getuige Euphemia Bril; |h| vader Joannes Wolterus Ergas; |i| getuige matre patris (Johanna Alferinks); |j| niet overl. Deventer 1865 (no.354); |k| aangifte door Frederika Lier, stadvroedvrouw (geb.akte Zutphen 1845 no.1).

 


 

III.a.  Alexander Zegelink, z.v. II.a, ged. Deventer (Broederenkerk) 30.10.1810|c|, Nationale Militie (lichting 1829, signalement: lengte: 1 el 740 str, aangezigt: ovaal, voorhoofd: rond, oogen: blaauw, neus: gewoon, mond: id., kin: rond, haar: blond, wenkbraauwen: id., merkbare teekenen: geene, ingelijfd bij 1e Afdeling Infanterie (1829), jager bij het 2e Bataljon Jagers, sedert een jaar met onbepaald verlof (1838)), slager (1838,1843,1851,1857,1877), varkensslachter (1876), spekslager (1876,1891), overl. Zutphen 12.02.1899, tr. Zutphen 22.08.1838 Margaretha Jolij, geb. Zutphen 20.12.1817, overl. Zutphen 14.01.1875, d.v. Jan Jolij (1786-ca.1845), strohoedenmaker (1838), en Maria Wilhelmina Tielemans (ca.1795-1822). [Dieserstraat/Diekstraat, Zutphen (1843,1851)]

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Zutphen 13.05.1839.

2.                  Johannes Albertus Zegelink, geb. Zutphen 1840; volgt IV.a.

3.                  Johannes Hendrikus Martinus Zegelink, geb. Zutphen 25.03.1843, overl. Zutphen 07.04.1843.

4.                  Johannes Hendrikus Martinus Zegelink, geb. Zutphen 1844; volgt IV.b.

5.                  Johanna Martha Margaretha Zegelink, geb. Zutphen 31.07.1848, overl. Zutphen 14.05.1888.

6.                  Johanna Maria Elisabetha Zegelink, geb. Zutphen 07.02.1851, overl. Amersfoort 25.11.1898.

7.                  Johanna Maria Gardina Zegelink, geb. Zutphen 10.02.1854, overl. Amersfoort 01.02.1924.

8.                  levenloze dochter, Zutphen 23.01.1856.

9.                  Johannes Theodorus Josephus Zegelink, geb. Zutphen xx.01.1857, overl. Zutphen 22.04.1857.

 

Noten: |c| getuige Gerridina Bril.

 


 

IV.a.  Johannes Albertus Zegelink, z.v. III.a, geb. Zutphen 08.04.1840, postbeambte (1877), conducteur (1876), conducteur bij de posterijen (1878,1882), overl. Winterswijk 18.05.1891, tr. 1e Venlo 03.07.1866 Geertruida Christina Rijkenberg, geb. Vlissingen 12.09.1843, overl. Amersfoort 05.03.1876, d.v. Cornelis Rijkenberg (1814-) en Johanna van de Vathorst (1814-); tr. 2e Amsterdam 20.07.1876 Wilhelmina Theresia Oomen, geb. ’s-Gravenhage 11.08.1850, dienstbode (1876), heeft na 1891 wasserij met strijkerij, overl. Winterswijk 01.11.1932, d.v. Pieter Oomen en Maria Fijler. [Zutphen, Venlo, Utrecht, van Amersfoort naar Zutphen (31.05.1876), naar Winterswijk (23.07.1878), Winterswijk no.189 (1878), no.37 (1882), (Spoorstraat) no.476 (1891); Winterswijk (1898,1908,1920)]

Uit het huwelijk Zegelink-Rijkenberg:

1.                  Johannes Cornelis Alexander Zegelink, geb. Venlo 1867; volgt V.a.

2.                  Johanna Margaretha Maria Zegelink, geb. Utrecht 05.05.1870, overl. Utrecht 19.04.1871.

3.                  Johanna Margaretha Maria Zegelink, geb. Utrecht 13.11.1871, overl. Nijmegen 11.11.1896, tr. Winterswijk 20.11.1891 Johannes Josephus Groenen, geb. Zevenaar 03.10.1867, machinist (1891), winkelier (1895), koopman (1898), draadwerker (1917), machinist (1920), overl. Nijmegen 12.02.1943, z.v. Johannes Joseph Groenen (ca.1824-1900), landbouwer, en Johanna Maria Mechtild Koenders (ca.1829-1908). [naar Wisch 05.01.1892]
Kind van Johanna:

a.       Johannes Zegelink, geb. Winterswijk 19.09.1891, overl. Winterswijk 21.09.1891. [Winterswijk no.476]

Uit dit huwelijk: Johanna Wilhelmina Theresia, geb. Terborg (Wisch) 01.11.1892, overl. Nijmegen 12.04.1897; Josephus Albertus, geb. Zevenaar 11.06.1895, overl. na 1917; Johannes Antonius, geb. Nijmegen 22.07.1896.
     JJG tr. 2e Nijmegen 02.09.1898 Sibilla Catharina Platvoetz, geb. Brempt|h| 15.03.1865, d.v. Heinrich Platvoetz en Ida Körvers.

4.                  Hermanus Cornelis Alexander Zegelink, geb. Utrecht 02.06.1873, overl. Winterswijk 09.11.1898; ongehuwd. [Winterswijk no.470 (1898)]

Uit het huwelijk Zegelink-Oomen:

5.                  Wilhelmina Theresia Maria Zegelink, geb. Zutphen 05.07.1877.

6.                  Johannes Albertus Zegelink, Bertus, geb. Winterswijk 15.08.1878, machinist-leerling (1901), overl. Hilversum 01.09.1958, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 05.09.1958, tr. Amsterdam 19.09.1901 Jeane Berendina Mulder, geb. Zutphen 03.12.1883, overl. Hilversum 26.09.1971, d.v. Frederik Mulder en Christina Johanna van der Eeze.
JAZ en JBM gaan naar NOI. JAZ is opz. 2e. kl. Delispoor te Medan (1917,1922), hfd.opz. Delispoor te Poloe Brayan (1923).|c|
Ten huize van JAZ in Poeloe Braijan op zaterdagavond 13.11.1920 vendutie van “z.e.d. netten en goed onderhouden inboedel”|d|, vertrek naar Nederland 17.11.1920|e|, vertrek naar Indië 1921|f|, vertrek naar Amsterdam 1922|g|.

7.                  Alexander Zegelink, geb. Winterswijk 1882; volgt V.b.

8.                  Alberdina Louisa Zegelink, geb. Winterswijk 17.07.1884, overl. Winterswijk 07.03.1954, tr. Winterswijk 03.07.1908|b| Jan Stolk, geb. Reeuwijk 25.07.1882, slager, z.v. Pieter Stolk (ca.1835-), landbouwer, en Mijnsje van Dam (ca.1841-).

9.                  Pieter Augustinus Zegelink, geb. Winterswijk 09.04.1886, barbier (1905), overl. Winterswijk 03.06.1905; ongehuwd. [naar Bocholt 1902; Winterswijk no.610 (1905)]

10.              Fredrik Hendrik Zegelink, geb. Winterswijk 1888; volgt V.c.

11.              Maria Elisabeth Zegelink, geb. Winterswijk 27.03.1891, strijkster (1920), overl. Roermond 23.09.1965, tr. Winterswijk 05.11.1920 Franciscus Anthonius Pouw, geb. Wijk bij Duurstede 03.08.1897, militaire politie (1920), z.v. Cornelis Pouw (ca.1863-), arbeider, en Petronella Bruné (ca.1868-). [Roermond (1921)]

 

Noten: |a| Grolsche huwelijken {coram Maria Elisabeth Zegelink}; |b| getuige zijn Jan Willem Gijsbers, 55 jaar, landbouwer, zwager v/d bruid en Gerrit Jan Willink, 50 jaar, landbouwer, zwager v/d bruid; |c| jaartallen van de edities van het Adresboek; |d| annonce; |e| J.A. Zegelink en echtg., vertrek van Batavia naar Amsterdam met s.s. Jan Pieterszoon Coen 17.11.1920 (Bataviaasch nieuwsblad 16.11.1920); |f| J.A. Zegelink en echtg., vertrek van Amsterdam naar Tandjong-Priok 03.09.1921 met s.s. J.P. Coen (Bataviaasch nieuwsblad 29.09.1921); |g| J.A. Zegelink en vr., vertrek van Batavia naar Amsterdam met s.s. Johan de Witt 23.12.1922 (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 22.12.1922); |h| nu Ortsteil van Niederkrüchten, Kreis Viersen, Bundesland Nordrehin-Westfalen.

 


 

V.a.  Johannes Cornelis Alexander Zegelink, z.v. IV.a, geb. Venlo 29.04.1867, spoorbeambte (1890,1914), overl. Winterswijk 16.10.1938, tr. Winterswijk 21.02.1890 Johanna Antonia Schaapveld, geb. Winterswijk 10.01.1871, overl. Elst 30.07.1958, d.v. Gerrit Willem Schaapveld (1832-), arbeider, en Harmina Balink (1837-). [Winterswijk no.1079 (1914); Tuunterstraat 14 (1939)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Albertus Wilhelmus Zegelink, geb. Winterswijk 1890; volgt VI.a.

2.                  Wilhelmina Geertruida Christina Zegelink, geb. Winterswijk 24.10.1891, tr. Winterswijk 20.02.1914 Jacobus Hendrikus Jansen, geb. Groenlo 28.08.1891, schoenmaker (1914,1918), z.v. Hermanus Antonius Jansen (1860-1948), klompenmaker, en Hendrika Aleida Theissen (1865-).
Uit dit huwelijk: Josephus Bernardus, geb. Groenlo xx.11.1917, overl. Groenlo 21.08.1918; Albartus Wilhelmus, geb. Groenlo xx.03.1928, overl. Groenlo 05.08.1928.

3.                  Bernardina Maria Cornelia Zegelink, geb. Winterswijk 19.03.1893, fabrieksarbeidster (1914), overl. Groenlo 02.03.1957, tr. Groenlo (bs) 18.11.1914 Engelbertus Gradus Bekkenutte, geb. Groenlo 29.03.1893, fabrieksarbeider (1914), landarbeider (1948), z.v. Grades Johannes Bekkenutte, dagloner (1893), landbouwer (1914), en Hermina Catharina Kormelink.
Uit dit huwelijk: Hendrikus Marinus, geb. Groenlo ca. 1923, overl. Groenlo 01.04.1948; Jacobus Johannes, geb. Groenlo xx.07.1924, overl. Groenlo 28.07.1924; Cornelia Maria Hendrika, geb. Groenlo ca. 1936, overl. Groenlo 09.09.1937.

4.                  Johannes Wilhelmus Zegelink, geb. Winterswijk 1895; volgt VI.b.

5.                  Wilhelmus Theodorus Alexander Zegelink, geb. Winterswijk 21.06.1897, overl. Winterswijk 11.09.1897.

6.                  Lodewijk Willem Albert Zegelink, geb. Winterswijk 1903; volgt VI.c.

7.                  Karel Joseph Johannes Zegelink, geb. Winterswijk 1908; volgt VI.d.

8.                  Johanna Antonia Zegelink, geb. Winterswijk xx.08.1914|a|, overl. Winterswijk 24.10.1914.

9.                  Johanna Antonia Zegelink, geb. Winterswijk ca. 1916, overl. Winterswijk 16.06.2002, tr. 1e Johannes Hermanus Nieuwenhuis, overl. voor 2002; tr. 2e Gerrit Willem Willemsen, overl. voor 2002.

 

Noten: |a| bij overlijden tien weken oud.

 


 

VI.a.  Johannes Albertus Wilhelmus Zegelink, z.v. V.a, geb. Winterswijk 19.11.1890, metselaar (1914), arbeider (1917), boormeester in NOI (1928,1937), empl. B.P. Mij te Djoeloe Rajeu (1932)|d|, idem te Pladjoe (1938,1941), tr. Winterswijk 20.11.1914 Johanna Elisabeth van Laarhoven, geb. Wisch 22.04.1893, fabrieksarbeidster (1914), d.v. Lovinus Bernardus van Laarhoven (ca.1873-), arbeider, en Johanna Elisabeth van Dillen (ca.1874-). [Winterswijk no.1175 (1917); Keizerstraat 13 (1921)]

JAWZ gaat 02.05.1928 met m.s. Insulinde van Rotterdam naar Belawan|e|.

Johannes en Johanna gaan 12.12.1928 naar Pengkalan Brandan in NOI. De twee jongste kinderen gaan mee. De drie oudste blijven in Winterswijk bij broer Lodewijk.

Naar Indië 1928 |i|; terug uit Indië 1933|h|; naar Indië 1937|g|; terug uit Indië 1940|f|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Cornelis Alexander Zegelink, geb. Winterswijk 23.11.1914.

2.                  Johanna Antonia Zegelink, geb. Winterswijk 13.01.1916.

3.                  Elisabeth Bernardina Zegelink, geb. Winterswijk 30.06.1917|a|, overl. Winterswijk 02.07.1917.

4.                  Lowinus Bernardus Zegelink, geb. Winterswijk 30.06.1917|b| {tweeling}, overl. Winterswijk 25.07.1917.

5.                  Elisabeth Bernardina Zegelink, geb. Winterswijk 13.08.1920.

6.                  Lowinus Bernardus Zegelink, geb. Winterswijk 13.08.1920|c| {tweeling}, overl. Winterswijk 01.05.1921.

7.                  Wilhelmina Geertruida Christina Johanna Zegelink, geb. Winterswijk 04.08.1925.

8.                  Lowinus Bernardus Zegelink, geb. Winterswijk 1927; volgt VII.a.

 

Noten: |a||b| bij overlijden 2 resp. 25 dagen oud; |c| bij overlijden 8½ maand oud; |d| Adresboek 1932 p.1199 (ald. echtgenote per abuis Loerhoven genoemd); |e| Sumatra Post 24.05.1928; |f| J.A.W. Zegelink, vertrek van Batavia naar Genua met m.s. Johan van Oldebarneveldt 17.02.1940 (De Indische Courant 19.02.1940); |g| J.A.W. Zegelink, vertrek van Amsterdam naar Tandjok-Priok 09.06.1937 (Bataviaasch Dagblad 18.06.1937); |h| J.A.W. Zegelink, mevr. Zegelink en 2 knd., vertrek van Batavia naar Amsterdam 31.05.1933 (De Indische Courant 30.05.1933); |i| mevr. J.E. Zeggelink en 2 kinderen, vertrek van Amsterdam naar Tandjong-Priok met m.s. Christiaan Huygens 18.12.1928 (Soerabaijasch handelsblad 18.01.1929).

 


 

VII.a.  Lowinus Bernardus Zegelink, geb. Winterswijk 08.11.1927, tr. NN.

Uit dit huwelijk kind(eren) en kleinkinderen, waaronder:

1.                  Lenhard Zegelink, geb. Winterswijk 16.03.1976.

2.                  James Louis Zegelink, geb. Winterswijk 10.01.1980.

 


 

VI.b.  Johannes Wilhelmus Zegelink, z.v. V.a, geb. Winterswijk 22.01.1895, spoorwegbeambte (1925), overl. Utrecht 14.05.1960, tr. Groenlo (bs) 24.05.1916 en Groenlo (rk) 25.05.1916|a| Johanna Wilhelmina Hoeben, geb. Groenlo 14.08.1895, overl. 09.06.1973, begr. Maarssen, d.v. Antonius Franciscus Hoeben, schoenmaker, en Hendrika Christina Bakker. [Winterswijk 1925]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Hendrikus Zegelink, geb. Groenlo ca. 1917, overl. (in de beek in het Woold gevonden) Winterswijk 01.07.1925.

 

Noten: |a| Grolsche huwelijken {coram Mina en Dina Zegelink}.

 


 

VI.c.  Lodewijk Willem Albert Zegelink, Louis, z.v. V.a, geb. Winterswijk 26.02.1903, los arbeider (1927), poetser bij de spoorwegen, tr. Winterswijk 22.07.1927 Hilligje Wagenaar, geb. Emmen 23.04.1905, d.v. Jan Wagenaar en Johanna Barelds. [Goudvinkenstraat 39 (1928); naar Elst 1933]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Lodewijk Zegelink, geb. Elst 1946; volgt VII.b.

2.                  Wilhelmina Hillegonda Zegelink, geb. Elst 04.11.1947.

 


 

VII.b. Jan Lodewijk Zegelink, geb. Elst 1946, z.v. VI.c, tr. Riekie Joosten. [Elst]
Uit dit huwelijk:

1.                  Annemarijn Zegelink, geb. 1973.

2.                  Rozanne Zegelink, geb. 1974.

3.                  Louise Zegelink, geb. 1982.

 


 

VI.d.  Karel Joseph Johannes Zegelink, z.v. V.a, geb. Winterswijk 13.12.1908, los arbeider (1930), tr. Winterswijk 10.11.1930 Johanna Christina Giezen, geb. Oosseld (Ambt Doetinchem) 14.05.1911, d.v. Bernardus Marinus Petronellus Giezen (ca.1888-) en Aleida Weultjes (ca.1889-).

Uit dit huwelijk:

1.                  J.C.A. Zegelink, geb. 1931; volgt VII.c.

2.                  B.M.P. Zegelink, Bennie, geb. Winterswijk 1936; volgt VII.d.

3.                  R.A.J. Zegelink, Ria, geb. 04.02.1947, tr. 1968 (tot 1984) Bert van de Kous.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

 


 

VII.c.  J.C.A. Zegelink, Joop, z.v. VI.d, geb. 03.10.1931, overl. 05.07.2014, tr. Johanna Hermina Esselink, Jo, geb. 31.10.1933, overl. 16.05.2015.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

VII.d. B.M.P. Zegelink, Bennie, z.v. VI.d, geb. Winterswijk 25.04.1936, overl. Winterswijk 31.08.2000, tr. Marianne Weiss.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anita Zegelink.

2.                  Karin Zegelink.

3.                  Benno Zegelink.

 


 

V.b.  Alexander Zegelink, Lex, z.v. IV.a, geb. Winterswijk 23.06.1882, huisschilder (1904,1920), overl. Winterswijk 13.07.1967, tr. Winterswijk 09.09.1904 Maria Christina Robert, geb. Winterswijk 02.03.1883, d.v. Josef Robert (-1889) en Catharina Booms. [naar Borculo (1902); Winterswijk 1920]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Albertus Zegelink, geb. Winterswijk 1905; volgt VI.e.

2.                  Johan Josef Zegelink, geb. Winterswijk 1909; volgt VI.f.

3.                  Catharina Wilhelmina Johanna Frederika Zegelink, Zus, geb. Winterswijk 17.02.1912, overl. Winterswijk 19.08.1997, tr. Winterswijk 27.09.1937 Franz Hartmaring, geb. Gelsenkirchen (D) 12.01.1912.
Uit dit huwelijk een dochter.

4.                  Pieter Augustinus Zegelink, geb. Winterwijk 1920; volgt VI.g.

 


 

VI.e.  Johannes Albertus Zegelink, z.v. V.b, geb. Winterswijk 19.02.1905, electriciën (1936), overl. 13.12.1996, tr. 23.04.1930 Anne Leonarda Kipp, geb. Borken (D) 01.02.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                  Christine Alexa Zegelink, Tiny, tr. Martinus Woolthuis.
Uit dit huwelijk twee dochters.

 


 

VI.f.  Johan Josef Zegelink, z.v. V.b, geb. Winterswijk 19.02.1909, banketbakker (1936), kelner, overl. 27.01.1995, tr. Winterswijk 16.04.1936 Maria van Leijenhorst, geb. Leusden 27.07.1912, d.v. Gerardus van Leijenhorst (1874-1950), machinist NS, en Rika van Grol (1876-1951).

Uit dit huwelijk:

1.                  mw R.A.G. Zegelink, tr. F.J.M. Dankbaar, Frans. [Groenlo 1969]
Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon.

2.                  Marianne Josepha Zegelink, geb. ca. 1945, overl. Zutphen 24.03.1987, crem. 27.03.1987, tr. voor 1968 Warnsveld Louis W. Fransen, overl. voor 2000. [Warnsveld 1968]
Uit dit huwelijk een zoon.

 


 

VI.g.  Pieter Augustinus Zegelink, Guus, z.v. V.b, geb. Winterswijk 05.10.1920, kantoorbediende, bankbediende, overl. Arnhem 22.09.1991, crem. 26.09.1991, tr. Winterswijk 30.10.1943 Christina Gesiena Klein Poelhuis, geb. Winterswijk 29.04.1921. [Arnhem]

Uit dit huwelijk:

1.                  Dorith Zegelink, geb. Winterswijk 20.05.1944, tr. 03.06.1966 A. Wildeboer, Bert. [Zevenaar]
Uit dit huwelijk twee kinderen.

2.                  Margaretha Zegelink, Marga, geb. Arnhem 18.11.1951, tr. 13.08.1974 Han te Selle. [Emmeloord]
Uit dit huwelijk twee kinderen.

 


 

V.c.  Fredrik Hendrik Zegelink, z.v. IV.a, ged. Winterswijk 08.03.1888, huisschilder (1910), koopman (1919), steenkolenhandelaar (1920), overl. Groenlo (‘Molenberg’) 28.10.1971, begr. Winterswijk 01.11.1971, tr. Groenlo (bs) 20.08.1919 en Groenlo (rk) 21.08.1919 Maria Gesiena Essink, ged. Groenlo 15.11.1888, d.v. Gerhardus Johannes Essink, klompenmaker, en Wilhelmina Pierik. [Winterswijk 1920]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Albertus Gerardus Zegelink, geb. Winterswijk 1920; volgt VI.h.

2.                  Gerhardus Johannes Zegelink, geb. Winterswijk 1922; volgt VI.i.

3.                  Wilhelmina Aleida Francisca Zegelink, Will, geb. Winterswijk 02.12.1924, tr. Geldrop 26.07.1949 Petrus Johannes Maria Knaapen, Piet, geb. Geldrop 01.02.1924, overl. Geldrop 14.08.2005.
Uit dit huwelijk zes kinderen.

 


 

VI.h.  Johannes Albertus Gerardus Zegelink, Bertus, z.v. V.c, geb. Winterswijk 16.09.1920, propaedeutisch examen civiel ingenieur Delft 1940|a|, ingenieur, overl. Eindhoven 09.01.2001, crem. Eindhoven 13.01.2001, tr. 1e Gulpen (bs) 07.06.1948, tr. Gulpen (rk) 20.07.1948 Josephina Jeanne Christina Lumeij, Jeanne, geb. Gulpen 27.07.1919, onderwijzeres, overl. Eindhoven 12.12.1971; tr. 2e xx.10.1972 Maria Huberta van Bussel. [Delft 1938; Best 1948; Eindhoven 1955,1970,2000]

Uit het huwelijk Zegelink-Lumeij:

1.                  Marie-Jeanne Zegelink.

2.                  Albert Zegelink.

Uit het huwelijk Zegelink-van Bussel:

3.                  Marie-Chantal Pauline Zegelink, geb. Eindhoven 12.03.1974.

 

Noten: |a| Het Vaderland 19.10.1940.

 


 

VI.i.  Gerhardus Johannes Zegelink, Gerard, z.v. V.c, geb. Winterswijk 02.10.1922, brandstoffenhandelaar (1936-ca.1975), overl. 23.11.2009, begr. Winterswijk, tr. 28.11.1959 Johanna Geertruida Gerarda de Roos, geb. Haarlem 13.08.1930. [Winterswijk]

Uit dit huwelijk:

1.                  Fredrik Hendrik Zegelink, geb./ged. Winterswijk 17.10.1960, overl. 19.12.1966.

2.                  Franciscus Cornelus Zegelink, Frans, geb. Winterswijk 24.01.1966, ged. Winterswijk 25.01.1966, maître bij Alliance restaurant De Kloosterhoeve te Harmelen (1999). [Aalen-Unterkochen (D) 2000]

3.                  Fredrik Hendrik Zegelink, Frits, geb. Winterswijk 16.06.1968, ged. Winterswijk 22.08.1968, ingenieur Technische Bedrijfskunde TUE (1993), secretaris Damclub DIOS Eibergen (1999), tr. NN. [Utrecht 2000]

 


 

IV.b.  Johannes Hendrikus Martinus Zegelink, z.v. III.a, geb. Zutphen 21.05.1844, Nationale Militie (lichting 1863, loting nummer 102, niet opgeroepen), zouaaf (terug uit Rome nov.1870), slager (1876), spekslager (1888), slager (1905), overl. Etten (Gendringen) 16.03.1931, tr. 1e Zutphen 09.08.1876 Lamberta Overmars, geb. Losser 16.08.1842, dienstbode te Wijhe (1876), overl. Zutphen 16.10.1885, d.v. Johannes Jansen Overmars, landbouwer, en Gerarda Oosterwijk; tr. 2e Zutphen 29.06.1887|c| Gerritdina Overmars, geb. Oldenzaal 12.12.1844, overl. Etten (Gendringen) 19.03.1931, d.v. Johannes Jansen Overmars en Gerarda Oosterwijk. [Spittaalstraat (1888), Zutphen]

Uit het huwelijk Zegelink-Lamberta Overmars:

1.                  Elisabeth Margaretha Maria Zegelink, geb. Zutphen 01.09.1877, overl. Tilburg 15.08.1949.

2.                  Johannes Gerardus Maria Zegelink, geb. Zutphen 1879; volgt V.d.

3.                  Gerdina Martha Maria Zegelink, geb. Zutphen 11.02.1882.

4.                  Johanna Maria Zegelink, geb. Zutphen 09.05.1885, overl. Zutphen 08.12.1890.

Uit het huwelijk Zegelink-Gerritdina Overmars:

5.                  Alexander Petrus Wilhelmus Zegelink, geb. Zutphen 29.06.1888|a|, boekhouder (1917), overl. na 1958, tr. Borne 12.04.1917 Johanna Maria Ruiken, geb. Gaanderen (Ambt Doetinchem) 27.11.1884, overl. Soest 22.03.1958, d.v. Hendrikus Ruiken (ca.1839-1917) en Hendrika Engelina Smits (ca.1856-1920).
     JMR tr. 1e Ambt Doetinchem 13.11.1908 Johann Christian van Hall, geb. Altendorf ca. 1879, winkelbediende, z.v. Heinrich Martin van Hall en Elisabeth Hendricksen.

6.                  levenloze zoon, Zutphen 29.06.1888 (tweeling).

 

Noten: |a| andere helft v/d tweeling levenloos; |c| dispensatie (huw.akte Zutphen 1887 no.55).

 


 

V.d. Johannes Gerardus Maria Zegelink, z.v. IV.b, geb. Zutphen 08.09.1879, slager (1905), havenarbeider (1927), tr. Amsterdam 14.06.1905 Wilhelmina Nobbe, geb. Amsterdam ca. 1885, d.v. Tijme Jacobus Nobbe en Wilhelmina Belderink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Wilhelmina Zegelink, geb. Amsterdam 15.07.1905, overl. 01.12.1960, tr. Amsterdam 22.06.1927 Jacques Content, geb. Amsterdam 10.02.1880, boekhouder, overl. 01.04.1946, z.v. Simon Jacob Content en Rachel de Vries.

2.                  Jan Zegelink; volgt VI.j.

3.                  dochter Zegelink.

 


 

VI.j. Jan Zegelink, tr. 1e (echtsch.) Wilhelmina Kempff, Mien, geb. Amsterdam 08.11.1913, overl. Amsterdam 31.12.1989, d.v. Willem Frederik Kempff en Hendrika Scholten; tr. 2e NN.

Uit het huwelijk Zegelink-Kempff:

1.                  zoon Zegelink.

Uit het huwelijk Zegelink-NN:

2.                  zoon Zegelink.

3.                  dochter Zegelink.

 


 

II.b.  Martinus Segelink, z.v. I, ged. Deventer (Broederenkerk) 06.04.1779, overl. Deventer 05.06.1815, tr. Deventer (Broederenkerk) 29.06.1800 Jenneken Nijlant, ook Nieland, geb. Goor, overl. na 1816. [Tibbensteeg, Deventer (1815); Oude Diefsteeg no.1382, Deventer (1824)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Segelink, ged. Deventer (Broederenkerk) 16.07.1800|b|; volgt III.b.

2.                  Wilhelmus Zegelink, Willem, ged. Deventer (Broederenkerk) 12.07.1804|d|, schutter bij de 5e Compagnie 1e Bataillon Overijsselse Schutterij, overl. Utrecht (Grote Rijkshospitaal) 03.12.1831|e|.

3.                  Gerhardus Segelink, ged. Deventer (Broederenkerk) 09.10.1810|a|.

4.                  Martinus Johannes Zegeling, ged. Deventer (Broederenkerk) 25.01.1816|c|.
= w.s. Johannes Martinus Segelink, geb. Deventer ca. 1815, overl. Deventer 30.09.1824|f|.

 

Noten: |a||b| getuige Joanna Alferink (=oma): |c| moeder Joanna Nieland, getuige Geertrude Alferinks; |d| moeder Fenneken Nieland; |e| overl.akte Utrecht 1831 no.1808 en Deventer 1832 no.4; |f| overl.akte Deventer 1824 no.130.

 


 

III.b. Joannes Segelink, z.v. II.b, ged. Deventer (Broederenkerk) 16.07.1800|b|, baardscheerder (1836), overl. voor 1872, tr. Amsterdam 30.03.1836 Catharina Maria van den Bergh, geb. Amsterdam ca. 1814/1815, werkster (1836), tapster (1864), waschvrouw (1872), woont ’s-Gravenhage (1879), overl. ’s-Gravenhage 05.06.1885, d.v. Johannes van den Bergh en Johanna Catrina Kwaatman.

     CMvdB tr. 2e tussen 1859 en 1884 David Müller, geb. Biel (Zwitserland) ca. 1808, overl. ’s-Gravenhage 06.08.1884, z.v. Abraham Müller en Margaretha Wijssbrod/Wittebrood.

     DM tr. 1e Amersfoort 23.12.1835 Hendrika Spaandonk, geb. ca. 1803, overl. Amersfoort 08.06.1859, d.v. Herman Spaandonk en Maria van de Leur; tr. 2e tussen 1859 en 1884 Marijtje Brouwer, overl. voor 1884.

     HS tr. 1e voor 1827 Cornelis Cousijnse, geb. ca. 1800, overl. Amersfoort 19.02.1834, z.v. Willem Cousijnse (ca.1772-1847) en Dirkje van Doorn (ca.1764-1832).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria Segelink, geb. Amsterdam ca. 1837, naaister (1872), overl. ’s-Gravenhage 15.10.1879, tr. Amsterdam 23.12.1863 Willem Johannes de Ruijter, geb. Amsterdam ca. 1830, koetsier (1863), overl. voor 1872, z.v. Cornelius de Ruijter (ca.1800-) en Joanna Bakker (ca.1804-); tr. 2e ’s-Gravenhage 20.11.1872 Joseph Johannes Maas, geb. ’s-Gravenhage 28.02.1836|a|, bediende (1872), overl. na 1879, z.v. Alberdina Carolina Maas. [JMS woont voor 1872 in Nieuwer-Amstel]

2.                  Ida Martina Segelink, geb. Amsterdam ca. 1840, tr. Amsterdam 10.08.1864 Willem Jacobus Schierhout, geb. Amsterdam ca. 1841, milicien (1864), z.v. Jacobus Willem Schierhout en Pietertje Meijer.

 

Noten: |a| aangifte door Johanna Muis. Bij akte van 25.09.1856 door de moeder erkend als haar zoon, bijgeschreven op geb.akte ’s-Gravenhage 1836 no.382.

 


 

terug naar overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt