Familie Zeggelink (7)

 

(Enschede)

 

 

Deze familie stamt af van Gerrit Segelinck en Grietjen Huls. Vermoedelijk stierf met Janna Zeggelink [III.b (1)] in 1844 de laatste naamdrager van deze tak. Hun relatie met de families Zeggelt en Zeggelink in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2001 (laatst herzien januari 2014)

 


 

I.  Gerrit Segelinck, stratenmaker, tr. voor 1732 Grietjen Huls.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna, ged. Enschede 05.10.1732|b|.

2.                  Aaltje, ged. Enschede 31.07.1735|a|, w.s. jonggestorven.

3.                  Aaltje, ged. Enschede 19.07.1739|c|.

4.                  Janna, ged. Enschede 23.09.1742|d|.

5.                  Jan, geb. Enschede 1744; volgt II.

 

Noten: |a| inv.126 p.36; |b| inv.126 p.28; |c| inv.126 p.48; |d| inv.126 p.57.

 


 

II.  Jan Seggelink/Zegelink, z.v. I, geb. Enschede 16.04.1744|e|, wever (1812,1821), wonen Stad (1774,1775), woont Zuid-Sextie (1812), overl. Enschede 25.06.1821|c|, tr. voor 1774 Anna/Janna Barflo/Barfeloo/Berfelo, spoelster, overl. tussen 1785 en 1821.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit, ged. Enschede 01.05.1774|f|, w.s. jonggestorven.

2.                  Gerrit, geb. Enschede 1775; volgt III.a.

3.                  Jan, geb. Enschede 1777; volgt III.b.

4.                  Margaretha Zeggelink, ged. Enschede 19.06.1785|b|, naaister (1844), overl. Enschede 24.03.1844|d|; ongehuwd.

 

Noten: |b| inv.127 p.47; |c| akte no.34 {overl. Walstraat 368, e.v. Janna Berfelo}; |d| akte no.36 {overl. Walstraat 569}; |e| Registre Civique 1812, no. 9269/534; |f| inv.127 p.4.

 


 

III.a.  Gerrit Zeggelink, z.v. II, ged. Enschede 06.08.1775|c||d|, wever (1812|d|,1814|f|), overl. Enschede 1811|e|, overl. Enschede 22.05.1814|f|, otr. Enschede 07.11.1807|a| Berendina Hiddink, ook Hiddig, geb. Eibergen ca. 1763, woont huis no.395 (1811), overl Enschede 21.12.1811|b|, overl. Enschede 20.12.1811|g|.

     BH tr. 1e voor 1807 G. ten Huntveld, overl. voor 1807.

 

Noten: |a| inv.132; |b| inv.133 p.77; |c| inv.127 p.8; |d| of 25.07.1773 volgens Registre Civique 1812, no.9273/538; |e| Stadsgericht no.77/81 {weduwnaar van Berendina Hiddig}; |f| overl.akte Enschede 1814 no.68; |g| overl.akte Enschede 1811 no.32

 


 

III.b.  Jan Zeggelink, z.v. II, ged. Enschede 27.07.1777|f||j|, wever (1809,1812|j|), fabrieksarbeider (1813,1824), schutter van de Overijsselsche Schutterij (1831), overl. ’s-Gravenhage (hospitaal Oranje Kazerne) 16.12.1831|b||g|, otr. Enschede 12.09.1801|c|, tr. 23.10.1809|d| Jenneken Elberink, of Hilberink, geb. Borne, spoelster (1819,1824), overl. Enschede 24.04.1849|m|. [Enschede 1838]

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna Zeggelink, ged. Enschede 18.03.1810|a|, dienstmeid (1837), overl. Enschede 14.09.1844|h|, tr. Enschede 10.10.1837 Christiaan Morsman, geb. ca. 1806, barbier (1837,1841), fabrieksarbeider (1844,1847), overl. Enschede 04.06.1847, z.v. Hendrikus Morsman, blaauwdrukker, en Egberdina Kordink.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Enschede 12.07.1838, overl. Enschede 29.07.1840; Engbert, geb. Enschede 09.06.1840; Martien, geb. Enschede 24.11.1841, overl. Boekelo (Lonneker) 19.01.1933; Hendrik Jan, geb. Enschede 04.02.1844, overl. Enschede 20.01.1845.

2.                  Johanna Zeggelink, geb. Enschede 23.01.1813|k||l|, dienstbode (1838), overl. Deventer 07.02.1842, tr. Deventer 07.05.1838 Egbert Huernink, ged. Deventer 20.11.1808, slager (1838), schutter bij het 1e Bataillon 1e Afd. Overijsselse Schutterij (1838), overl. Deventer 08.10.1845, z.v. Egbert Huernink (1775-) en Christina Onius (1768-).
Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon (1839-1842).
     EH tr. 2e Deventer 01.02.1844 Jannegien Ooms, geb. Heino ca. 1820, dienstbode (1844), overl. Deventer 01.01.1871, d.v. Jannes Ooms en Maria Veldhuis; uit dit huwelijk een dochter (1845).
     JO tr. 2e Deventer 12.12.1861 Hermanus Pijpenbroek, geb. Deventer 24.01.1821, bouwman, overl. Deventer 16.09.1895, z.v. Hermanus Pijpenbroek en Wilhelmian Evers.

3.                  Margaretha Zeggelink, geb. Enschede 04.06.1817, overl. Enschede 05.07.1819|n|.

4.                  Martien Zeggelink, geb. Enschede 23.04.1820, fabrieksarbeider, overl. Enschede 11.05.1840|i|; ongehuwd.

5.                  Jan Zeggelink, geb. Enschede 10.09.1824, overl. Enschede 22.01.1826|e|.

 

Noten: |a| inv.129 p.88; |b| volgens de huwelijksakte (van Janna) overleden te ’s‑Gravenhage, oud 31 jaar, maar in werkelijkheid 54 jaar; |c| inv.132 p.77; |d| inv.132 p.117; |e| akte no.10 {overl. Walstraat 368, moeder Janna Elberink}; |f| inv.127 p.15; |g| ook overl.akte Enschede 1831 no.99 (moeder Janna Berfloo); |h| akte no.93 {overl. Walstraat 569}; |i| akte no.54 {overl. Walstraat 569, moeder Hilberink}; |j| Registre Civique 1812, no. 9268/533 {geb. 17(!).07.1777}; |k| in overlijdensakte Deventer 1842 no.42 “de geslachtsnaam van de moeder onbekend” en de leeftijd 29 jaar en 4(?) maanden; |l| 1810 (huw.akte Deventer 1838 no.37, GenLias); |m| Hilberink (overl.akte Enschede 1849 no.47); |n| moeder Elderink (overl.akte Enschede 1819 no.41).

 

 

Opm: Er is een Jenneken, geb. ‘opt Bornsche veld’ 11.04.1779, ged. Borne (ndg) 18.04.1779, d.v. Jan Hilberink en Fenne Mensink.

Opm: Er is een Jeneken, geb. Borne 13.12.1783, ged. Borne (ndg) 21.12.1783, d.v. Hindrik Hilberink en Janna Assink.

 


terug naar overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt