Kwartierstaat Zeggelt

 

De proband van deze kwartierstaat is Hendrik Zeggelt (1880-1964), een zwager van Jeannette Seinhorst (1895-1947), een van de acht overgrootouders van mijn dochters.

 

De kwartierstaat Zeggelt kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van H.C.A. ten Cate te Den Helder,wijlen Th. Davina te Nordhorn, mw E.C. Geerdink-van der Worp te Leek, J.J. Goolkate te Enschede, mw. B.H. Jansen-Hoogstra, H. Paskamp te Mander, dr. A.L. van Schelven te Hengelo(O), mr. H. Scholtens, wijlen drs. H.J. Wijers, wijlen H. Zeggelt en prof. H. Zorn te Enschede. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2000 (laatst herzien december 2020)

terug naar Overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt
terug naar Genealogische website Michiel Wijers


 

Generatie I

 

[1] Hendrik Zeggelt, geb. Enschede 26.08.1880, overl. (auto-ongeval) Enschede 15.07.1964, crem. Dieren 18.07.1964 (bijgezet Enschede, O.Bpl.), tr. Enschede 31.05.1922 Johanna Hendrika Seinhorst, Jo, geb. Enschede 22.05.1892, overl. Nunspeet 23.09.1975, crem. Usselo 26.09.1975 (bijgezet Enschede, O.Bpl.).

Woont Hengeloschestraat 242, Enschede|a|.

 

Noten: |a| Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950 {tst.3504}.

 

Voor de kwartieren van Johanna Hendrika Seinhorst zie de Kwartierstaat Seinhorst, waarin haar zuster –Jeannette Seinhorst, geb. Enschede 17.03.1895, overl. Amsterdam 18.04.1947– de proband is.

 

Generatie II

 

[2] Hendrik Jan Zeggelt, geb. Enschede 03.01.1851, kantoorknecht (1879), kantoorbediende (1919), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.2396), woont Noorderhagen C415d (1899), overl. Enschede 27.12.1919, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 30.10.1879

[3] Grietje Reudink, geb. Lonneker 11.11.1849, overl. Enschede 06.11.1940, begr. Enschede (O.Bpl.).

Uit dit huwelijk twee kinderen; zie Register Zeggelt.

 

Generatie III

 

[4] Hendrik Zeggelt, geb. Enschede 23.05.1828, fabrieksarbeider (1850,1892), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.2395), woont Molenstraat B059m (1899), overl. Enschede 18.03.1903, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), tr. Enschede 24.10.1850

[5] Johanna Henderica Brasz, geb. Nordhorn 25.04.1828, ged. Nordhorn 30.04.1828, dienstmeid (1850), overl. Enschede 29.05.1907|a|, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”).

Uit dit huwelijk vier kinderen; zie Register Zeggelt.

 

Noten: |a| of 28.05 volgens website Boerenkerkhof.

 

[6] Hendrik Reudink, geb. Enschede 11.01.1827, boekbindersknecht (1848,1867), boekbinder (1876,1895), Nationale Militie (vrijgesteld wegens broederdienst (1846-1848)), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.1617), woont Getfert F391c (1899) en Beukinkstraat (1918), overl. Enschede 05.01.1918, tr. 2e Lonneker 19.02.1863 Johanna Scholten, geb. Enschede 14.03.1826, zonder beroep (1863), overl. Enschede 16.02.1900, d.v. Jan Scholten en Jenneken Roesink; tr. 1e Lonneker 02.09.1848

[7] Hendrina Schouwink, geb. Lonneker 20.08.1824, landbouwster (1848,1861), overl. Lonneker 07.05.1861.

“Zaterdag jl. vierde een onzer stadgenooten, H. Reudink, zijn 50-jarig jubilé als boekbinder, eerst bij den heer C. Jennes, daarna bij den heer G.G. Brugman en vervolgens bij zijn tegenwoordigen patroon, den heer M.J. van der Loeff. Deze meende die gebeurtenis niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan, omdat H. Reudink 50 jaren in dezelfde zaak en in hetzelfde huis was werkzaam geweest. Des avonds werd hem door zijn patroon onder gepaste bewoordingen ter herinnering aan dit feit een prachtig gouden horloge met inscriptie vereerd, terwijl de jubilaris van zijne medewerklieden menige aangename verrassing ontving. Voorts werd de avond recht prettig en gezellig doorgebracht.” (Enschedesche Courant 10.10.1889)|a|
Uit het huwelijk Reudink-Schouwink:

1.                   Grietje Reudink, geb. Lonneker 06.11.1848.

2.                   Grietje Reudink, geb. Lonneker 1849; zie [3].

3.                   Johanna Reudink, geb. Lonneker 18.01.1852, dienstbode (1876), tr. Enschede 28.09.1876 Herman Godschalk, geb. Enschede 08.06.1852, fabriekarbeider (1876), z.v. Carel Godschalk, fabriekarbeider, en Gezina Volkers.

4.                   Gerharda Reudink, geb. Lonneker 19.12.1853.

5.                   Engelina Reudink, geb. Lonneker 30.08.1855, overl. Enschede 17.10.1936.

6.                   Gezina Reudink, geb. Eschmarke (Lonneker) 18.03.1858.

7.                   Hendrik Jan Reudink, geb. Eschmarke (Lonneker) 03.03.1860.

Uit het huwelijk Reudink-Scholten:

8.                   Hendrik Jan Georg Reudink, geb. Eschmarke (Lonneker) 05.12.1863, smid (1891,1919), overl. Enschede 01.11.1947, tr. Enschede 05.09.1891 Johanna Berendina Grevers, geb. Haaksbergen ca. 1862, overl. Enschede 09.05.1949, d.v. Gerrit Hendrik Grevers en Helena Johanna Goossens.

9.                   Hendrika Johanna Reudink, geb. Eschmarke (Lonneker) 08.09.1866, overl. Enschede 07.05.1924, tr. 1e Wierden 28.09.1889 Fritz Rakers, geb. Lage ca. 1859, kleermaker, overl. Wierden 23.08.1892, z.v. Geert Rakers en Harmanna Buitkamp; tr. 2e Lonneker 14.12.1895 Peter Kelder, geb. Voorst 21.03.1853, tapper (1895), caféhouder (1916), overl. Boekelo (Lonneker) 03.08.1916, z.v. Willem Kelder, daghuurder, en Grada Voortman.

10.                Gezina Johanna Reudink, geb. Eschmarke (Lonneker) 27.12.1867, overl. Enschede 08.06.1951, tr. Enschede 04.12.1897 Adrianus Boll, geb. Arnhem ca. 1869|b|, stucadoor (1897,1939), overl. Enschede 17.06.1939, z.v. Hendrik Jacobus Boll, dagloner, en Carolina Hellekatte. Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| T. Wiegman, Dat mag wel in de krant, deel 2, 2000, p.58; |b| = w.s. Arij Boll, geb. Arnhem 05.07.1871.

 

Generatie IV

 

[8] Hendrik Jan Zeggelt, geb. Enschede 13.09.1797, ged. Enschede 17.09.1797|b|, katoenspinner (1825), bakker en herbergier, Nationale Militie (loting nummer 18, niet opgeroepen), overl. Enschede 23.01.1851, tr. Enschede 23.02.1825

[9] Aleida Kwekkeboom, geb. Enschede 11.03.1807, ged. Enschede 18.03.1807|a|, overl. Enschede 26.06.1852.

Uit dit huwelijk acht kinderen; zie Register Zeggelt.

 

Noten: |a| inv.129 p.38; |b| inv.128 p.21.

 

[10] Arnold Everwijn Brasz, ook Bras, geb. Nordhorn 17.09.1794, ged. Nordhorn 28.09.1794, (scheeps)timmerman, overl. Nordhorn 18.04.1848, begr. Nordhorn 21.04.1848, tr. Nordhorn tussen 26.04.1826 en 23.08.1826 (no.7)|b|

[11] Margaretha Gesina Omans, ook Ohman, geb. Gildehaus 06.02.1801, ged. Gildehaus 11.02.1801, woont Nordhorn (1850).

Er is een boerderij Ohmann in het gehucht Achterberg, circa twee kilometer ten zuidwesten van Gildehaus (ANWB-Toeristenkaart no.8 uitgave 1986).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Henderica Brasz, geb. 1828; zie [5].

2.                   Berendina Maria Brasz, geb. Nordhorn 24.03.1832, ged. Nordhorn 30.03.1832.

3.                   Jan Hindrik Brasz, geb. Nordhorn 12.03.1839, ged. Nordhorn 22.03.1839, overl. Nordhorn 07.09.1848|a|.

4.                   Hermannus Brasz, ged. Nordhorn 16.12.1842.

 

Noten: |a| {langdurige ziekte}; |b| in mei (Th.Davina).

 

[12] Gerrit Reudink, ged. Enschede 15.09.1782|a|, uitgeloot voor de Nationale Militie (signalement: lengte: 1 el 730 str; aangezicht: ovaal; voorhoofd: hoog; oogen: blaauw; neus: ordinair; mond: groot; kin: rond; haar: bruin; wenkbraauwen: id; merkbare teekenen: geene), bakker (1825), tolgaarder (1829,1834), woont Markt no.47 (1829), overl. Lonneker 11.07.1834, tr. Enschede 23.06.1825

[13] Gerharda Enserink, ook Enzerink, geb. Vorden 12.09.1791, ged. Vorden 18.09.1791|b|, dienstmeid (1813,1825), tolgaardster (1848), overl. Enschede 23.01.1881|c|; tr. 1e Vorden 23.07.1813 Marten klein Bramel, geb. Vorden 24.09.1791, bouwman (1813), z.v. Hendrik klein Bramel en Fenneken Tjooitink; tr. 2e Schuttorf 03.08.1821 Hermanus Franke, geb. Schuttorf 31.03.1798, ged. Schuttorf 09.04.1798, Glaser (1821), verwer, overl. Schuttorff 26.11.1822, begr. Schuttorff 30.11.1822, z.v. Jacob Franke en Anna Margaretha Teusink.

Uit het huwelijk Franke-Enserink:

1.                   Johann Franke, geb. Schuttorf 02.11.1821, ged. Schuttorf 11.11.1821, Schilder (1845), Färber (1856), overl. (“Nervenfieber”) Schuttorf 03.12.1856, begr. Schuttorf 05.12.1856, tr. Schuttorf 30.05.1845 Johanna Rammelaar, geb. (Brandlecht) 21.12.1814, d.v. Jacob Rammelaar, Ackersmann, en Aaljen Aless.

Uit dit huwelijk:

2.                   Albert Reudink, geb. Enschede 07.07.1825, tolgaarder (1851), huwelijksgetuige (1863), woont Lipperkerkstraat (1904), overl. Enschede 18.08.1904, tr. Noordbroek 12.09.1851 Elzien Jager, geb. Noordbroek 06.01.1832, overl. Enschede 25.11.1904, d.v. Pieter Roelfs Jager en Jantje Lammerts Kristiaans.

3.                   Hendrik Reudink, geb. Enschede 1827; zie [6].

4.                   Gerhard Reudink, geb. Enschede 26.01.1829, overl. Enschede 31.01.1829.

5.                   Gerhard Reudink, geb. Lonneker 02.04.1830, fabrijkarbeider (1857), overl. Enschede 03.07.1913, tr. Enschede 01.08.1857 Frederika Berendina Getkate, geb. Hengelo(O) 03.05.1833, overl. Lonneker 01.10.1910, d.v. Frederik Getkate en Berendina Hiddink.

6.                   Hendrika Reudink, geb. Lonneker 31.02.1832, overl. Enschede 29.05.1916, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), tr. Enschede 18.09.1851 Derk Jan Blom, geb. Diepenheim 09.11.1824, kantoorbediende (1851), overl. Enschede 08.01.1872, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), z.v. Peter Blom, rijksambtenaar, en Johanna van den Kamp.

7.                   Gerritje Reudink, geb. Lonneker 12.09.1834.

 

Noten: |a| inv.127 p.34; |b| RBS 1607 p.99; |c| 88 jaar, overlijdt Haverstraat wijk A, volgens overlijdensakte Enschede 1881 (no.19).

 

[14] Engbert Schouwink, geb. Enschede 08.09.1791, ged. Enschede 18.09.1791|a|, vrijgesteld voor de Nationale Militie (uit hoofde van een breuk, stijve toon en ongemak aan ’t oog), wever (1819), landbouwer (1824,1848,1861), overl. Lonneker 22.06.1864, tr. Lonneker 06.04.1819

[15] Jenneken Wennink, geb. Usselo 30.05.1796, ged. Enschede 12.06.1796, dienstmeid (1819), landbouwster (1848), overl. Lonneker 29.08.1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Enneken Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 08.07.1819.

2.                   Egbert Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 02.09.1820.

3.                   Egbert Schouwink, geb. Lonneker 29.04.1822.

4.                   Hendrina Schouwink, geb. Lonneker 1824; zie [7].

5.                   Hermen Schouwink, geb. Lonneker 11.01.1827.

6.                   Gradus Schouwink, geb. Lonneker 20.04.1829.

7.                   Willem Schouwink, geb. Lonneker 15.07.1831, overl. Eschmarke (Lonneker) 05.03.1832.

8.                   Willemina Schouwink, geb. Lonneker 24.04.1833, naaister (1872), overl. Enschede 06.05.1901, tr. Enschede 23.05.1872 Jan Willem Schreurs, geb. Winterswijk 03.10.1837, bakker (1872), overl. Enschede 21.01.1888, z.v. Berend Willem Schreurs en Adriana Aleida Ribbink, weduwnaar Janna Geertruid ten Cate.

9.                   Jan Hendrik Schouwink, geb. Lonneker 13.05.1835.

10.                Gerritdina Schouwink, geb. Lonneker 26.10.1838, dienstmeid (1864), overl. Enschede 18.03.1909, tr. Enschede 18.03.1864 Garrit Jan Gebben, geb. Laar (Hannover) ca. 1836, timmerman (1864), overl. Enschede 16.01.1894, z.v. Lambert Gebben en Hille Haselaar.

 

Noten: |a| inv. 127 p.74.

 

Generatie V

 

[16] Jannes Zegelt, alias Zeggelt, ged. Enschede (Eschmarke) 04.05.1760, bakker aan de Veldpoort, vermeld in Registre Civique (1812), overl. Enschede 16.03.1828, tr.

[17] Geertruid Voogd, ged. Haaksbergen 11.09.1763|a|, overl. Enschede 20.04.1811.

Uit dit huwelijk vijf kinderen; zie Register Zeggelt.

 

Noten: |a| RAO inv. 163 p.58.

 

[18] Hendrik Kwekkeboom, geb. 11.11.1772|a|, ged. Enschede 15.12.1772|b|, zonder beroep wonend in de Zuid-Sectie van Stad Enschede (1812)|a|, aschvrijwer (1823), bakker (1825), tapper (1844), mennoniet (1796,1803,1807), overl. Enschede 27.03.1844, tr. voor 1793

[19] Dievertje van ’t Weemzel, geb. (Losser) kort voor 04.09.1768|c|, overl. Enschede 01.02.1823.

[Haaksbergerstraat no.107, Enschede (1823)]

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucas Kwekkeboom, ged. Enschede 02.06.1793|f|.

2.                   Aleida Kwekkeboom, ged. Enschede 26.06.1796|d|, w.s. overl. tussen 1803 en 1806.

3.                   Jan Kwekkeboom, ged. Enschede 07.04.1799|g|, karreman (1820), overl. Enschede 22.04.1862, tr. Enschede 31.10.1820 Enneken Elferink, geb. Eschmarke ca. 1796, dienstmeid (1820), overl. Enschede 19.02.1873, d.v. Roelof Elferink, landbouwer, en Jenneken te Brugge; zie kwartierstaat ter Heege [34/35].

4.                   Elizabeth Kwekkeboom, ged. Enschede 24.07.1803|e|.

5.                   Aleida Kwekkeboom, geb. Enschede 1807; zie [9].

 

Noten: |a| Registre Civique Enschede 1812, no. 8920/185; |b| inv.127 p.137; |c| trouwdatum van haar ouders (zie aldaar); |d| inv.127 p.154; |e| inv.128 p.122; |f| inv.127 p.106; |g| inv.128 p.50.

 

[20] Jan Hindrik Brasz, ook Bras, geb. Stadt, ged. Nordhorn 31.05.1763, scheepstimmerman, overl. voor 1826, w.s. overl. Nordhorn 02.05.1797, otr. Nordhorn 09.10.1789

[21] Swaantjen van Bentheim, geb. Stadt, geb. xx.11. 1761, ged. Nordhorn 1762 (no.73), overl. Nordhorn 23.01.1835, begr. Nordhorn 26.01.1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arnold Everwijn Brasz, geb. Nordhorn 1794; zie [10].

 

[22] Jan Omans, ook Ohman, wonend Gildehaus, overl. tussen 1801 en 1826, tr. Gildehaus (ev.Ref.) 29.06.1790

[23] Berendina Stegemerten gen. Kiewit, overl. na 1826.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Gesina Omans, geb. Gildehaus 1801; zie [11].

 

[24] Albert Reudink, ged. Enschede 09.11.1749|d|, bakker, overl. Enschede 31.08.1786|a|, tr. voor 1782

[25] Hendrika Letink, ged. Enschede 15.10.1747|b|, woont in de Stad (1785,1791), woont Gronausestraat no.322 (1828), overl. Eschmarke (Enschede) 29.12.1829.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Reudink, geb. Enschede 1782; zie [12].

2.                   Gezina Reudink, ged. Enschede 19.12.1784|c|, overl. Eschmarke (Lonneker) 13.03.1844.

 

Noten: |a| Reconstructie RK-doopboek en doodboek Enschede/Lonneker voor 1812, GWT #16 (huw.bijl. Enschede 1825.13); |b| inv.126 p.72; |c| inv.127 p.44; |d| inv.126 p.78 {zoon Aalbert, vader Gerrit Rödink}.

 

[26] Gerrit Enserink, ged. Vorden 17.11.1766|j|, arbeider (1825), daghuurder (1813,1827,1844), Ackersmann (1821), wonend te Vorden (Buurschap Delden, huis no.118) (1844), overl. Vorden 02.11.1844, tr. 2e Vorden (huw.comm.) 15.07.1803|l|, Vorden (ndg) 31.07.1803|d| Geesken Top, geb. Barchem ca. 1767, woont in Nettelhorst (1803), ingekomen lidm. Vorden (att. van Lochem) 05.04.1805|k|, woont in Vorden (Buurschap Delden, huis no.118) (1849), overl. Vorden 30.09.1849, d.v. Lammert Top en Willemina Doornink; otr. 1e Vorden 17.05.1788|a|, tr. Vorden 01.06.1788

[27] Gerritjen Starinks, aang.lidmaat Vorden 18.04.1791|i|, overl. Vorden 17.12.1802, begr. Vorden 21.12.1802|h|.

Uit het huwelijk Enserink-Starinks:

1.                   Engbert Enserink, later Enzerink, geb. Vorden 09.09.1788, ged. Vorden 14.09.1788|b|, dagloner (1849), overl. Zutphen 27.09.1849, tr. Johanna Speek, geb. Zwolle ca. 1799, overl. Zutphen 31.05.1854, d.v. Michiel Speek en Johanna Jansen.

2.                   Aaltjen Enserink, later Enzerink, geb. Vorden 09.09.1788 {tweeling}, ged. Vorden 14.09.1788|b|, overl. Zutphen 27.11.1855, tr. Zutphen 21.08.1811 Albertus van den Berg, geb. Steenderen 05.01.1784, overl. Zutphen 01.04.1859, z.v. Gerardus van den Berg en Esther Robbers.

3.                   Gerharda Enserink, geb. Vorden 1791; zie [13].

4.                   Teuntjen Enserink, later Enzerink, geb. Vorden 19.09.1795, ged. Vorden 20.09.1795|g|, dienstmeid (1826), overl. Zutphen 21.11.1863, tr. Zutphen 19.04.1826 Johannes Veldboom, geb. Bredevoort 19.01.1801, ged. Bredevoort 25.01.1801, tuinman, overl. Zutphen 28.05.1864, z.v. Aaltjen Veldboom.

5.                   Hendrica Enserink, geb. Vorden 29.04.1798, ged. Vorden 06.05.1798|f|.

6.                   Hendrik Jan Enserink, later Enzerink, geb. Vorden 14.05.1800, ged. Vorden 18.05.1800|e|, metselaarsgezel (1827), metselaar (1854), overl. Zutphen 02.05.1854, tr. Zutphen 02.05.1827 Geesken Vellers, geb. Lochem 04.12.1802, ged. Lochem 08.12.1802, dienstmeid (1827), overl. Zutphen 17.01.1880, d.v. Anthonij Adam Vellers en Gesina Geels.

Uit het huwelijk van Enserink-Top:

7.                   Gerrit Enserink, geb. Vorden 22.04.1804, ged. Vorden 05.05.1804|c|.

 

Noten: |a| RBS 1609 p.68; |b| RBS 1607, p.79; |c| RBS 1607 p.162; |d| RBS 1609 p.142; |e| RBS 1607 p.145; |f| RBS 1607 p.135; |g| RBS 1607 p.123; |h| RBS 1613 p.68; |i| RBS 1609.3 p.30; |j| RBS 1606 p.128; |k| RBS 1609.3 p.59; |l| RBS 1618 p.128/129.

 

[28] Evert Schouwink, geb. Esmarke 27.09.1758|j|, ged. Enschede 15.10.1758|i|, landbouwer in de Esmarke op de Veluwenplaats (1791,1812), woont Eschmarke no.182 (1841), overl. Eschmarke (Lonneker) 26.10.1840, tr. voor 1791

[29] Hendrika Veluw/Velve, geb. Esmarke, ged. Enschede 03.12.1766, landbouwster, overl. Lonneker 02.07.1823.

Uit dit huwelijk|a|:

1.                   Engbert Schouwink, geb. Enschede 1791; zie [14].

2.                   Hindrik Schouwink, geb. Enschede 25.04.1794, ged. Enschede 04.05.1794|b|, w.s. overl. voor 1799.

3.                   Willem Schouwink, geb. Enschede 29.06.1796, ged. Enschede 10.07.1796|c|, boerwerker, overl. Eschmarke (Lonneker) 29.09.1825.

4.                   Hindrik Schouwink, geb. Enschede 04.07.1799, ged. Enschede 14.07.1799|d|.

5.                   Berend Schouwink, geb. Enschede 22.07.1802, ged. Enschede 25.07.1802|e|, boerwerker (1829), wever (1837), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.12.1876, tr. 1e Lonneker 25.07.1829 Johanna Gerritdina Teutelink, geb. Lonneker ca. 1802, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.01.1837, d.v. Gerrit Teutelink en Janna Westendorp; tr. 2e Lonneker 29.04.1837 Hendrina Schouwink, geb. Lonneker ca. 1805, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 12.02.1874, d.v. Jan Schouwink en Elisabeth Heutink.

6.                   Enneken Schouwink, geb. Enschede 03.03.1805, ged. Enschede 14.03.1805|f|, landbouwersche, overl. Usselo (Lonneker) 14.01.1864, tr. Lonneker 06.06.1844 Arent Simmelink, geb. Eibergen ca. 1801, landbouwer, overl. Lonneker 16.11.1878, z.v. Arnoldus Simmelink en Kanna Nijland, weduwnaar Hendrina Vrielink.

7.                   Gradus Schouwink, geb. Enschede 15.07.1808, ged. Enschede 24.07.1808|g|.

8.                   Willemina Schouwink, geb. Enschede 03.06.1811, ged. Enschede 16.06.1811|h|, dienstmeid (1836), landbouwster (1849), overl. Twekkelo (Lonneker) 02.08.1849, tr. Lonneker 03.05.1836 Garrit Busscher, geb. Lonneker ca. 1809, dienstknecht (1836), landbouwer (1850,1861), overl. Twekkelo (Lonneker) 01.01.1861, z.v. Bernardus Busscher en Fenneken Mensink.
     GB tr. 2e Lonneker 24.05.1850 Hendrina Bruinink, geb. Eschmarke (Lonneker) ca. 1813, overl. Twekkelo (Lonneker) 17.03.1875, d.v. Harmen Bruinink en Berendina Leunenberg.

 

Noten: |a| TG 17(4) oktober 2001, pp.124-125; |b| inv.127 p.122; |c| inv.127 p.155; |d| inv.128 p.54; |e| inv.128 p.104; |f| inv.129 p.4 {17.03 volgens TG 17(4) oktober 2001, p.124}; |g| inv.129 p.59; |h| inv.129 p.111; |i| inv.126 p.100; |j| Registre Civique Enschede 1812 no.10258/979.

 

[30] Herman Wennink, of Harmen, geb. 02.05.1757|b|, ged. Enschede 10.05.1757|a|, landbouwer te Usselo|b|, woont op Zwerink (1796), woont Usselo no.4 (1826), overl. Lonneker 23.06.1826, tr. voor 1786

[31] Geertjen ter Höfte, geb. ca. 1756, landbouwster (1812), landbouwersche (1830), overl. Lonneker 07.02.1831.

GtH (70 jaar, wed. Hermen Wennink) woont volgens de huisgezinnenlijst van 1829 bij Zwerink in huis no.4, kad. 1119, eigendom van Lukas Zwerink, Zwerinkwonner.|d|.

Uit dit huwelijk:|c|

1.                   Janna Wennink, geb. Broekheurne ca. 1786, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 08.09.1826, tr. Enschede 13.05.1812 Lucas Schouwink, geb. Eschmarke ca. 1777, landbouwer (1812), z.v. Berend Schouwink en Willemina ter Weele.

2.                   Geesken Wennink, geb. Usselo ca. 1790, overl. na 1825, tr. Lonneker 25.04.1820 Berend Rolink, geb. Brandligt 26.08.1781, wever, overl. na 1825, z.v. Derk Rolink en Fenne Berghuis, weduwnaar Elisabeth Heutink.

3.                   Hendrina Wennink, geb. Lonneker ca. 1792, overl. Eschmarke (Lonneker) 30.10.1856, tr. 1e voor 1821 Gerrit Straatman, geb. Gildehaus ca. 1786, kleermaker, overl. Enschede 31.03.1826, z.v. Hendrik Straatman en Elsjan Poortman; tr. 2e Enschede 08.01.1830 Hermanus te Riet, geb. Lonneker ca. 1794, landbouwer (1830), militair (1832), overl. Brielle (‘in de garnizoensziekenzaal’) 08.01.1832, z.v. Hendrik te Riet, landbouwer, en Aaltjen ter Höfte.
     HtR tr. 1e Lonneker 18.04.1816 Janna Holtkamp, geb. ca. 1792, dienstmeid (1816), landbouwersche (1829), overl. (kraambed) Eschmarke (Lonneker) 10.05.1829, d.v. Willem Holtkamp en Hendrika Olthof.

4.                   Bernard Wennink, geb. 1794, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 28.12.1827, tr. Lonneker 22.07.1813 Jenneken Wennink, geb. Usselo ca. 1785, overl. Usselo (Lonneker) 30.09.1830, d.v. Hendrikus Wennink en Geeske ter Mors.

5.                   Jenneken Wennink, geb. Usselo/Enschede 1796; zie [15].

 

Noten: |a| inv.126 p.97; |b| Registre Civique Enschede 1812 no.10526/1248; |c| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.3 p.49; |d| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.3 p.104.

 

Generatie VI

 

[32] Gerrit Zegelt, alias Segelt/Zegelink, ged. Enschede 17.02.1725, landbouwer en boerrigter in de Eschmarke, overl. Eschmarke 25.10.1802, tr.

[33] Fenneken Ueldrink, alias Eulderink of Ölerijk, ged. Enschede 17.03.1729, overl. Eschmarke (Enschede) 12.05.1812.

Uit dit huwelijk negen kinderen; zie Register Zeggelt.

 

[34] Gerrit Voogd, geb. ca. 1720, overl. Haaksbergen (Buurse) 27.03.1792, tr. Haaksbergen (dorp) 05.06.1746

[35] Hendrikjen Wargerink, geb. ca. 1720, overl. na 1770.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmijna Voogd, ged. Haaksbergen 02.07.1747|b|.

2.                   Garrid Voogd, ged. Haaksbergen 31.08.1749|c|, overl. Eschmarke (Lonneker) 24.03.1827|l|, tr. voor 1776 Hendrika klein Buursink, overl. tussen 1786 en 1827.
GV en HkB zijn nrs. 48 en 49 in de Kwartierstaat van Henk Elsink (1935-), cabaretier|k|.

3.                   Arend Voogd, geb. ca. 12.12.1751|a|.

4.                   Harmen Voogd, ged. Haaksbergen 03.03.1754|d|.

5.                   Jan Voogd, ged. Haaksbergen 18.02.1756|e|, w.s. jonggestorven.

6.                   Beerenddijna Voogd, ged. Haaksbergen 06.08.1758|f|.

7.                   Jan Voogd, ged. Haaksbergen 05.07.1761|g|.

8.                   Getrui Voogd, geb. Haaksbergen 1763; zie [17].

9.                   Hendrica Voogd, ged. Haaksbergen 02.02.1766|h|.

10.                Aaltje Voogd, geb. Haaksbergen ca. 12.05.1768|a|, overl. Honesch (Haaksbergen) 24.04.1846|j|.

11.                Graades Voogd, ged. Haaksbergen 11.11.1770|i|.

 

Noten: |a| mw. B.H. Jansen-Hoogstra (2000); |b| RAO inv. 163 p.29; |c| RAO inv. 163 p.33; |d| RAO inv. 163 p.43; |e| RAO inv. 163 p.46; |f| RAO inv. 163 p.50; |g| RAO inv. 163 p.54; |h| RAO inv. 163 p.62; |i| RAO inv. 163 p.71; |j| moeder Hendrikjen te Westendorp (overl.akte Haaksbergen 1846 no.43); |k| Kwartierstaat H.A. Elsink, «Sinds jaar en dag», CD NGV Twente 25 jaar; |l| moeder Heijnders Westendorp (overl.akte Lonneker 1827 no.41).

 

[36] Lukas Kwekkeboom, geb. 15.07.1749|a|, bakker wonend in de Zuid-Sectie van Stad Enschede (1811)|a|, woont no.80 (1811)|m|, overl. Enschede 20.11.1811|m| -- is dit de goede Lukas? (zie noot 2) -- tr. 2e tussen 1772 en 1776 Hendrina Heutink; tr. 1e

[37] Geertje Hütink, overl. tussen 1772 en 1776.

Uit het huwelijk Kwekkeboom-Geertje Hütink:

1.                   Elisabeth Kwekkeboom, ged. Enschede 10.10.1769|d|.

2.                   Hendrik Kwekkeboom, geb. 1772; zie [18].

Uit het huwelijk van Kwekkeboom-Hendrina Heutink:

3.                   Enneke Kwekkeboom, ged. Enschede 03.03.1776|e|.

4.                   Enneke Kwekkeboom, ged. Enschede 15.07.1777|f|.

5.                   Hendrina Kwekkeboom, ged. Enschede 19.07.1779|g|.

6.                   Berendina Kwekkeboom, ged. Enschede 01.06.1781|h|.

7.                   Janna Kwekkeboom, ged. Enschede 11.08.1782|i|.

8.                   Harmen Kwekkeboom, ged. Enschede 13.03.1785|c|.

9.                   Berend Kwekkeboom, ged. Enschede 16.03.1788|l|.

10.                Jenneke Kwekkeboom, geb./ged. Enschede 26.07/04.08.1793|j|.

11.                Willemina Kwekkeboom, geb./ged. Enschede 16.10/24.10.1797|k|.

 

Noot 1: In dezelfde tijd (1769-1777) hebben Lukas Kwekkeboom en Syna/Dina Paschen vier kinderen; w.s. is die Lukas Kwekkeboom overl. Eschmarke 02.10.1788|b|.

Noot 2: Volgens diezelfde Reconstructie is Lukas e.v. Hendrina Heutink overl. Eschmarke 12.03.1805 ! |b|

Noot 3: (Geerdink-v.d.Worp. De Marke van Usselo, dl.2 p.20) "Lukas Kwekkeboom, tr. Swenneken Assink. Bij de volkstelling van 1795 woont hij in de voorstad en is bakker en herbergier. Hij overlijdt in 1811." GvdW schrijft dit toe aan L. Augustijn in Losser.

Noten: |a| Registre Civique Enschede 1812, no. 8919/184 {opgemaakt mei 1811}; |b| huw.akte L1829.09 {Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16}; |c| inv.127 p.45; |d| inv.126 p.129; |e| inv.127 p.10; |f| inv.127 p.15; |g| inv.127 p.23; |h| inv.127 p.29; |i| inv.127 p.33; |j| inv.127 p.108; |k| inv.128 p.25; |l| inv.127 p.56; |m| inv.133 p.76 {63 jaar}.

 

[38] Jan van ’t Weemzel, geb. Enschede, wever (1823), tr. Losser 04.09.1768|a|

[39] Aleida ten Kate, geb. Enschede.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dievertje van ’t Weemzel, geb. 1768: zie [19].

 

Noten: |a| inv.258 p.73 {“wijl de Bruid reets gekraamt hadde, zo heeft de Bruidegom het kind voor zijn kind pagtig/plegtig verklaard en aangenomen”}.

 

[40] Jan Berent Bras, Schifbauer, overl. voor 1821, w.s. overl. Nordhorn 1799 (no.27), otr. Nordhorn xx.11.1761, tr. Nordhorn 16.12.1761

[41] Catrina Cösters, overl. voor 1821, w.s. overl. Nordhorn 1808 (no.54).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hindrik Bras, geb. 1763; zie [20].

2.                   Jan Harm Bras, geb. Stadt, ged. Nordhorn 10.10.1765.

3.                   Evert Bras, geb. Stadt, ged. Nordhorn 22.02.1769.

4.                   Hindrik Bras, geb. Stadt, ged. Nordhorn 13.06.1771.

5.                   Gerrard Evert Bras, geb. Stadt, ged. Nordhorn 24.09.1775, overl. Nordhorn 07.03.1821, begr. Nordhorn 10.03.1821|a|, tr. voor 1821 Johanna Willemsen, overl. na 1821.

6.                   Gesina Bras, geb. Stadt, ged. Nordhorn 25.10.1778, overl. Nordhorn 1829 (no.22).

 

Noten: |a| z.v. Johann Brasz en Catrina Kosters.

 

[42] Arnold Everwijn van Bentheim, otr. Nordhorn 1749 (no.23)

[43] Maria ten Bos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Swaantjen van Bentheim, geb. Nordhorn 1762; zie [21].

 

[48] Gerrit Reudink, ook Rödink, tr. voor 1744

[49] Lucia Nijhuis, ook Nijenhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Reudink, ged. Enschede 11.10.1744.

2.                   Jurriaan Reudink, ged. Enschede 11.12.1746|a|, woont Stadt (1782), tr. Berendina Lasonder, ged. Enschede 11.04.1762, d.v. Laurens Lasonder en Fenna Margaretha Ottenhof; uit dit huwelijk zeven kinderen gedoopt te Enschede, 1782-1794.

3.                   Aalbert Reudink, geb. Enschede 1749; zie [24].

4.                   Gerritdina Reudink, ged. Enschede 20.08.1751, tr. Winandus Roesink, ged. Enschede 22.12.1749, z.v. Hieronymus Roesink en Fenneken Ottenhof.

5.                   Gerdina Reudink, ged. Enschede 20.08.1752.

6.                   Gerrit Reudink, ged. Enschede 29.09.1754.

7.                   Wessel Reudink, ged. Enschede 29.08.1756.

8.                   Abram Reudink, ged. Enschede 22.10.1758, overl. Enschede 11.10.1812.

9.                   Henrik Reudink, ged. Enschede 18.10.1761, w.s. jonggestorvern.

10.                Henrik Reudink, ged. Enschede 25.11.1764.

 

Noten: |a| inv.126 p.70.

 

[50] Hendrik Letink, commies in de Stadt (1743), rouljeerend commies (1743), rollerend commies (1745), overl. Enschede voor 1828, tr. voor 1743

[51] Geesken Janssen Hoofslag, overl. Enschede voor 1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Letink, ged. Enschede 28.08.1743|a|.

2.                   Hermina Letink, ged. Enschede 29.08.1745|b|, overl. Enschede 25.02.1828, tr. Jan Kosters, ged. Enschede 29.01.1747|c|, blauwdrukker (1822,1828), rentenier (1837), woont Langestraat no.322 (1837), overl. Enschede 19.09.1837, z.v. Arend Kosters, fabrijkant, en Aleida Joostink.

3.                   Hendrika Letink, geb. Enschede 1747; zie [25].

 

Noten: |a| inv.126 p.60; |b| inv. 126 p.66; |c| inv.126 p.70.

 

[52] Antonij klein Enserink, aang. lidmaat Vorden 17.05.1744|n|, overl. Vorden 31.03.1795, begr. Vorden 03.04.1795|b|, tr. Vorden 29.05.1740|l|

[53] Catherina Teunissen Voskuijl |a|, aang. lidmaat Vorden 17.05.1744|n|, overl. Vorden 21.03.1803, begr. Vorden 24.03.1803|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henderik Jan Enserink, ged. Vorden 05.11.1741|o|, otr. 1e Vorden 20.01.1769|p|, tr. Vorden 05.02.1769 Geertruid Molenbrugge, overl. Vorden 10.03.1788, begr. Vorden 15.03.1788|r|, j.d.v. Hendrik Molenbrugge; otr. 2e Vorden 02.08.1788|q|, tr. Vorden 31.08.1788 Gerritjen Molenbrugge, j.d.v. wijlen Hendrik Molenbrugge.

2.                   Derk, ged. Vorden 24.05.1744|m|.

3.                   Engbert, ged. Vorden 26.12.1746|f|.

4.                   Maria, ged. Vorden 25.05.1749|g|.

5.                   Henderica, ged. Vorden 15.08.1751|h|.

              kind, overl. Vorden 23.05.1752, begr. Vorden 26.05.1752|i|.

6.                   Derksken, ged. Vorden 28.04.1754|k|.

7.                   Garret, ged. Vorden 12.03.1756|j|.

8.                   Anthonij, ged. Vorden 03.06.1759|e|.

              kind (w.s. Garret), overl. Vorden 01.06.1763, begr. Vorden 04.06.1763|d|.

9.                   Garrit, geb. Vorden 1766; zie [26].

 

Noten: |a| Teunissen bij huwelijk in 1740, bij belijdenis in 1744, bij dopen in 1744, 1746, 1749, 1766 en bij overlijden in 1803; Voskuijl bij dopen in 1741, 1751, 1754 en 1756; |b| RBS 1613 p.25 {pro deo}; |c| (Tonnissen) RBS 1613 p.71; |d| RBS 1612 p.85; |e| RBS 1606 p.110; |f| RBS 1606 p.71; |g| RBS 1606 p.77; |h| RBS 1606 p.86; |i| RBS 1611 p.55; |j| RBS 1606 p.102; |k| RBS 1606 p.97; |l| RBS 1606 p.212 {hij: Anthoni Derksen op 't klijn Enserink; zij: Catherina Teunissen nagelaten dogter van Theunis Voskuijl}; |m| RBS 1606 p.65; |n| RBS 1606 p.165; |o| RBS 1606 p.58; |p| RBS 1606; |q| RBS 1609; |r| RBS 1612.

 

[54] Gerrit Starinks, overl. voor 1788 {geen overlijden te Vorden gevonden}, tr. {geen huwelijk te Vorden gevonden}

[55] NN.

 

[56] Evert Schouwink, geb. tussen 1693 en 1718|n|, woont Esmarke van 't Hoff, overl. Eschmarke 29.06.1780|j|, tr. 1e Geertjen Bos, overl. tussen 1738 en 1743; tr. 2e voor 1743

[57] Enneke/Fenne(ke) Hössink (ook Hössinck, Höstink, Hösten, Hulscher, van het Hoff en ter Höfte), geb. tussen 1713 en 1730|o|, overl. Eschmarke 07.03.1791|k|.

Uit het huwelijk Schouwink-Bos: |t|

1.                   Willem Schouwink, ged. Enschede 03.08.1738|p|.

Uit het huwelijk Schouwink-Hössink: |t|

2.                   Gerrit Schouwink, ged. Enschede 22.09.1743|a|, woont op het Elshof in de Esmarke, overl. Eschmarke 11.10.1829|l|, tr.|h| Gesina Tigchelaar, geb. Eschmarke, ged. Enschede 07.11.1745|m|, overl. Eschmarke 03.04.1793|q|, d.v. Gerrit Ticheler en Maria Cromhof. (zie Kwartierstaat ter Heege [88/89])

3.                   Berent Schouwink, ged. Enschede 16.04.1745|b|, overl. Eschmarke 29.06.1801, tr.|r| Willemina ter Weele, geb. Boekelo, ged. Enschede 30.05.1746, overl. Eschmarke 18.07.1785, d.v. Lucas ter Weele en Enneken Lansink.

4.                   Willem Schouwink, ged. Enschede 08.02.1747|c|.

5.                   Willemina Schouwink, ged. Enschede 06.07.1749|d|, overl. Eschmarke 16.03.1807, tr.|s| Jan Schurink, overl. Eschmarke 03.04.1793, z.v. Berend Schurink en Jenneken Agterwageler.

6.                   Jenneke Schouwink, ged. Enschede 03.11.1751|e|.

7.                   Jan Schouwink, ged. Enschede 01.04.1753|f|.

8.                   Stijntje Schouwink, ged. Enschede 27.05.1756|g|, tr.|i| Hendric Schuurink, geb. Gildehaus.

9.                   Evert Schouwink, geb. 1758; zie [28].

 

Noten: |a| inv.126 p.60 {Hössinck}; |b| inv.126 p.65 {Höstink}; |c| inv.126 p.71 (of 08.01 volgens TG 17(3) juli 2001 p.88); |d| inv.126 p.77 {Enne van het Hoff}; |e| inv.126 p.83; |f| inv.126 p.87 {Hösten}; |g| inv.126 p.95 {Fenneke Hulscher}; |h||i| Kwartierstaat van Jan Geerdink in Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl. 3 p.129-135; |j| Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, GWT no.16; |k| als Fenne ter Höfte, Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, GWT no.16 (L 1827.42); |l||m||n||o| TG 9(3) juli 1993 p.55; |p| inv.126 p.45; |q| Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker GWT no.16 (L1825.44); |r| TG 17(3) juli 2001 p.89-90; |s| TG 17(3) juli 2001 p.90; |t| TG 17(3) juli 2001 p.87-88.

 

[58] Hendrik Nijland, schoolmeester in de Esmarke, woont op Veluwe/Velve|d|, tr. ca. 1763/64

[59] Willemina Gerritsen; tr. 1e Gerrit Kempers, schoolmeester, overl. ca. 1763.

Uit het huwelijk Kempers-Gerritsen|c|:

1.                   Gerredina, ged. 19.06.1763.

Uit het huwelijk Nijland-Gerritsen|b|:

2.                   Gerrit, ged. 28.09.1764.

3.                   Hendrika Veluwe/Velve|a|, geb. 1766: zie [29].

4.                   Gezina, ged. 1768.

5.                   Hermen, ged. 1771.

 

Noten: |a| TG 17(4) oktober 2001 p.124; |b||c| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.2 p.67; |d| zie over Hendrik Nilant ook p.58 van D. Taat, Enschede in oude ansichten, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1970 (2e verb. dr.), alwaar de opmerking dat de naam Velve afkomstig is "van Velwe, Veluwe, waarschijnlijk omdat vele ervan in dit deel van de Esmarke onderhorig waren aan kasteel Middachten".

 

[60] Jan Albersen Wennink, landbouwer in de Broekheurne (1754,1758), overl. voor 1826, tr. 1e Jenneken Hermsen Riet, overl. tussen 1750 en 1753; tr. 2e 1753

[61] Janna Havercate, op Geesink, overl. voor 1826.

Maagscheiding op 12.01.1753|c|, opgemaakt op het erve Geesink. Mombers zijn Hermen Riet (grootvader), Hindrik Meijers en Hermen Wennink [120.b]. Daar er geen dochters zijn worden de kleren van de moeder verkocht. Jan Albersen heeft schuld aan Gerrit Geesink voor de aamschaf van een weefgetouw en voor de aankoop van een stuk veen. Eveneens schuld aan zijn broers Hermen [120.b] en Werner [120.d].

Uit het huwelijk Wennink-Riet|c|:

1.                   Aalbert, geb. 1749.

2.                   Harmen, geb. 1750.

Uit het huwelijk Wennink-Havercate:

3.                   Jenneke Wennink, ged. Enschede 13.01.1754|a|.

4.                   Harmen Wennink, geb. 1757; zie [30].

5.                   Gerrit Wennink, ged. Enschede 15.10.1758|b|.

6.                   Henrik Wennink, tweeling, ged. Enschede 15.10.1758|b|.

 

Noten: |a| inv.126 p.89; |b| inv.126 p.100; |c| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.3 p.49.

 

[62] ter Höfte.

Kind:

1.                   Geertjen ter Höfte, geb. ca. 1756; zie [31].

 

Generatie VII

 

[64] Lucas Stegelinck, bouwde 1725 / 1748 lieftughuis of lijftochtshuis voor zijn ouders op ’t Erve Zeggelt.

 

[66] Jan Eulderink, ook Ölerijk, overl. voor 1739 (magescheid 06.02.1739), tr.

[67] Lijsbeth Mors; tr. 2e ca. 1739 Jan Harberink, later Eulderink genoemd|b|, schoolmeester te Usselo (1731-1744), in leven 1784, z.v. Leffert Harberinck en Geertje Egberijck. in leven 1784.

Uit het huwelijk Eulderink-Mors:|a|

1.                   Lucas Eulderink, tr. Hermke Bruggink.

2.                   Fenneken Eulderink, geb. 1729; zie [33].

3.                   Hermke Eulderink, tr. Jan Helmer. Uit dit huwelijk:|c| Albert, geb. 1753; Jan. geb. 1756; Fenneken, geb. 1762. Na het overlijden van de ouders rond 1763 worden grootmoeder Lijsbeth Mors en Jan Harberink/Eulderink voogd. Zij richten zich in 1765 per brief tot Unico Willem graaf van Wassenaar (1692-1766) over de pacht.

4.                   Aalken Eulderink, tr. Hendrik Holscher.

Uit het huwelijk van Harberink-Mors:

5.                   Janna, ged. 14.02.1740, tr. Jan Winkel.

6.                   Lijsabeth, ged. 24.11.1741, tr. Jan Geerdink, geb. 1739.

7.                   Eva, ged. 25.07.1745, tr. Albert Lammertink.

 

Noten: |a||b| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.1 p.69; |c| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.1 p.70.

 

[68] Harmen Voogd, geb. ca. 1690, begr. 13.09.1755.

Kind:

1.                   Gerrit Voogd, geb. ca. 1720; zie [34].

 

[76] Hendrik van ’t Weemzel, tr. Almelo 1736

[77] Eva Kuijpers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van ’t Weemzel, tr. Losser 1768; zie [38].

 

[80] Hindrik Bras.

 

[82] Jan Cösters.

 

[102] Jan Hoofslag.

 

[104] w.s. Derk op klein Enserink te Vorden.

Opm: Als kinderen van klein Enserink worden te Vorden gedoopt: Dries, ged. Vorden 06.09.1691 (RBS 1605 p.46). Derk, ged. Vorden 23.02.1696 (RBS 1605 p.53). Marrie, ged. Vorden 31.10.1697 (RBS 1605 p.58). Hendrik, ged. Vorden 22.01.1702 (RBS 1605 p.65). Janna, ged. Vorden 07.09.1704 (RBS 1605 p.69).

Deze Derk zou 44 jaar zijn bij huwelijk en 45-68 jaar bij de geboorte van zijn kinderen.

Opm.2: Er is een Derk Enserinck, aang. Lidmaat Vorden Pasen 1717 (RBS 1605), z.v. Henderick Enserinck, tr. Vorden 19.12.1717 (RBS 1605) Mechtelt Hanenkamps, j.d.v. Hendrick Hanenkamp.

 

[106] Theunis Voskuijl, wonend te Vorden, overl. voor 1740.

Opm: In OTGB wordt Voskuil alleen genoemd in Meddo en Winterswijk, o.a. emigrant naar USA.

 

[112] Willem Schouwink, overl. voor 1743, tr.|a|

[113] Stiene Schurink, overl. na 1743.

Uit dit huwelijk: |b|

1.                   Willem Schouwink, overl. na 1749, tr. Enneken Scholten, overl. na 1749, d.v. Sander Scholten en Jenneken Segelink.

2.                   Jenneken Schouwink, overl. na 1749, tr. Jan Harmsen, overl. voor 1749.

3.                   Evert Schouwink, geb. ca. 1715; zie [56].

4.                   Geesken Schouwink, overl. voor 1754, tr. Harmen ten Dijke.

5.                   Gerrit Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 14.07.1726.

 

Noten: |a||b| TG 17(3) juli 2001 p.87.

 

[120] Albert Roossink|a|, later Albert Wenneker genoemd, geb. tussen 1660 en 1670, in leven 1730, tr.

[121] Hinne Wennink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan, geb. voor 1724; zie [60].

2.                   Hermen, geb. voor 1724.

3.                   Hendrik, geb. voor 1724.

4.                   Werner, ged. 08.11.1724.

5.                   Berent, ged. 23.05.1728.

 

Noten: |a| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.3 p.49.

 

Generatie VIII

 

[128] Gerrit Stegelinck, alias Seegelink of Segelt, overl. voor 07.09.1695, tr.

[129] Jenken Alderink, alias Olderink.

Uit dit huwelijk zeven kinderen; zie Register Zeggelt.

 

[132] Lukas ten Smalenbroek, later Lukas Eulderink genoemd, tr. Enschede 30.12.1691|a||b||c|

[133] Jenneken Oelderink of Uelderinck.

In 1701 koopt Lukas Eulderink de Schultenplaats van Egbert Becker en zijn vrouw Jenneken Crumhoff.

In 1720 testeren Lukas en Jenneken: oudste zoon Jan krijgt het erf voor 3300 caroli guldens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Eulderink; zie [66].

2.                   Lukas Eulderink, tr. voor 1720 Jenneken.

 

Noten: |a| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.1 p.69; |b| ’n Sliepsteen, 26, zomer 1991, p.15; |c| ’n Sliepsteen, 27, najaar 1991, p.17.

 

[134] Egbert Grote Mors, overl. tussen 1719 en 1748, tr. voor 1719|a|

[135] Beerte Wissink, vermeld in huisgezinnenlijst (1748).

Uit dit huwelijk:|a|

1.                   Lijsbeth Mors; zie [67].

2.                   Lamberd ter Mors, overl. 1750, tr. Aaltje Eulderink, overl. voor 1748. Uit dit huwelijk (allen vermeld in de huisgezinnenlijst van 1748): Lukas, geb. 1724; Berent, geb. 1726; Jenne, geb. 1727; Jan, geb. 1728.

 

Noten: |a| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.3 p.34.

 

[152] Wolter van ’t Weemzel, tr.

[153] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik van ’t Weemzel, tr. Almelo 1736; zie [76].

 

[240] Jan Roossink|a|, in leven 1695, tr.

[241] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Roossink, geb. ca. 1665; zie [120].

2.                   Lukas Roossink, op Leusink.

3.                   Jenne.

4.                   Hille.

5.                   Hermen.

6.                   Werner.

 

Noten: |a| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo dl.3, pp.38 & 49.

 

Generatie XI

 

[264] Lucas Smalenbroek, boer op Smalenbroek, tr. voor 1655 |a||b|

[265] Hermken N.

“Lukas ten Smaelbroeck, Hermken Eheluijden, kunnen zich vrij kopen uit de ‘Eigenhoorigheid’ voor de somma van driehonderd rijksdaalders ad 50 stuivers het stuk. De geldsom zal in drie termijnen worden betaald en wel op Martini 1655, 1656 en Vastenavond 1657. De eerste termijn is betaald op 24 october 1655. De akte is op het Smalenbroek opgemaakt.” Akte opgemaakt 23.05.1655 en passeert op 12.12.1655 voor Herman van Hoesel, landgericht Enschede.|a|

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):|a||b|

1.                   Aelken Smalenbroek, overl. na 1720, tr. Geerlich Boswinkel, overl. na 1705; geen kinderen. Zij testeren in 1705 en Aelken in 1720.

2.                   Engele Smalenbroek, tr. Geerd Engerinck.

3.                   Stijntjen Smalenbroek, tr. Rolef Grevink.

4.                   Gese Smalenbroek.

5.                   Lucas Smalenbroek; zie [132].

6.                   Willem Smalenbroek.

7.                   Engbert Smalenbroek, boer op Smalenbroek, tr. Fenneken Bruinink.

 

Noten: |a| E.C. Geerdink-v.d. Worp, De bewoners van het oude erve Smalenbroek in de Broekheurne, in: ’n Sliepsteen, 26, zomer 1991, p.15; |b| H. Zorn, De familierelaties van de Smalenbroeks, in: ’n Sliepsteen, 27, najaar 1991, p.17.

 

[266] Berent Oelderinck, tr. Haaksbergen 1668|a|

[267] Eefse Buursink.

Op 24.09.1639 koopt Sander Olderink een stuk bouwland van Lukas Schulten; mogelijk is Sander de vader van Berent.

In augustus 1661 kopen Sander Olderink en zijn zoon voor 3500 caroli guldens het vrije, allodiale en onbezwaarde erve Olderink van Philips van Golstein.

Op 02.11.1682 koopt Berent Oelderinck een stuk bouwland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneken; zie [133].

2.                   Fenneken.

 

Noten: |a| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo dl.1, p.69.

 

[268] Berent Morsch, tr.|a|

[269] Jenne Afink.

Op 16.05.1703 testeren Bernt en Jenne; er worden dan vijf kinderen genoemd.
Uit dit huwelijk:|a|

1.                   Lambert, erft de caterstede Rekerswoninge in de Helminkszijde, gelegen aan het Grote Mors (huis, uitdrift, de Leembree en gaardengrond), en het Creijenland dat uit het Leusink komt.

2.                   Egbert, erft de ‘naerkoop’ (d.i. als Lambert overlijdt zonder nakomelingen kan Egbert de Rekerswoninge voor hetzelfde bedrag (niet genoemd) overnemen); zie [134].

3.                   Hermen, erft twee koeien, twee guste beesten en een bequaam paard.

4.                   Fenne, erft 100 daalder 30 stuivers.

 

Noten: |a| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.3 p.33.

 

[270] Tijas Wissink, bezit o.a. de plaats van Jan Nijhof ook wel Jan Rijt genoemd, overl. 1719.|a|

Kind:

1.                   Beerte Wissink; zie [135].

 

Noten: |a| Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl.3 p.49.

 


 

Overlap met andere kwartierstaten:


 

terug naar overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt