Hulp gevraagd

 

 

1.      Wanneer en waar overleed H.K.S.P. (Philip) Begemann (1913)?

 

2.      Wanneer en waar overleed P.W.M. (Petrus Wilhelmus Marie) Boin (1918)?

3.      Wanneer en waar overleed H. (Harm) Bolder (1916)?

 

4.      Wanneer en waar overleed G.E. (Gerard Eduard van Gils (1908)?

5.      Wanneer en waar overleed A.J. (August Juliaan) Leckie (1891)?

 

6.      Wanneer en waar overleed T.N. (Theodorus Nicolaas) Muller (1895)?

7.      Wanneer en waar overleed G. (Gerard) Pott (1895)?

 

8.      Wanneer en waar overleed F.J. (Fedde Jan) Terpstra (1913)?

9.      Wanneer en waar overleed J.M.L. (Jeanne Marie Louise) van der Voort (1912)?

10.  Wanneer en waar overleed P.F.A. (Paul Frederik Alfred) Wolzogen Kühr (1886)?

11.  Wanneer en waar overleed P. (Pieter) van Zwieten (1905)?

 

12.  Wanneer en waar werd R.M. Weitzenböck geboren?
Wanneer en waar overleed R.M. Weitzenböck?

13. 


Eindhoven, mei 2018 (laatst herzien februari 2022)