Bijzondere leerstoelen

 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven


Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte / Stichting voor reformatorische Wijsbegeerte / Stichting voor Christelijke Filosofie

Radboudstichting / Stichting Thomas More

Stichting Socrates


Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV)


Stichting Aluminium Centrum

 (opgericht 1985)


Stichting Bevordering Onderzoek Nucleaire Geneeskunde


Stichting Bouwen voor Iedereen

 

·         Leerstoel Toegankelijkheid
“De U-raad besluit de Stichting Bouwen voor Iedereen bevoegd te verklaren om bij de faculteit Bouwkunde voor een termijn van 3 jaar een bijzondere leerstoel ‘Toegankelijkheid’ te vestigen voor het verzorgen van additioneel onderwijs op het gebied van Toegankelijkheid, welke periode geacht wordt in te gaan op de dag van benoeming van de bezetter van deze leerstoel; de UR besluit het CvB te verzoeken er bij de Stichting Bouwen voor Iedereen op aan te dringen zo zpoedig mogelijk, doch binnen één jaar, tot benoeming van de bijzonder hoogleraar over te gaan.”  (Besluit UR 94.247.07 d.d. 30 mei 1994)

 


Stichting Didactiek der Technische Wetenschappen te Eindhoven


Stichting Europees Milieubeleid en Milieuregeling in de Bouw


Stichting Facility Managementkunde te Naarden


Nederlandse Stichting Geluidhinder & Nederlands Akoestisch Genootschap


Stichting Lorentz-van Itersonfonds TNO


Stichting Minibiologisch Onderzoek

 

·         Leerstoel Biologische Agentia in de Gebouwde Omgeving
“Het college zendt de U-raad een voorstel inzake het verzoek van de Stichting Minibiologisch Onderzoek tot het vestigen van de bijzondere leerstoel Biologische Agentia in de Gebouwde Omgeving.” (Besluit 8127, 1081e CvB-vergadering d.d. 25 augustus 1994)

 


Stichting 'Nationaal Comité van de Nederlandse Glasindustrie' (NCNG)


Stichting Overleg Transport Brabant (OTB)


Stichting Physica

website


Stichting Professor Bakker-fonds (Vereniging Nederlandse Cementindustrie)


Stichting Stapelbouw


Stichting Telematica Onderwijs (STO)


Stichting Toekomst Middelgrote Ondernemingen (TMO)


Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Bouwnijverheid (SWOB)

“De UR besluit de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Bouwnijverheid bevoegd te verklaren om bij de faculteit Bouwkunde voor een termijn van drie jaar een bijzondere leerstoel Bouweconomie te vestigen voor het verzorgen van additioneel onderwijs in het vak Bouweconomie en bouwtechnologiebeleid, welke periode geacht wordt in te gaan op de dag van benoeming van de bezetter van deze leerstoel.” (Besluit UR 91.218.07 d.d. 24 juni 1991)
“De UR besluit het CvB te verzoeken er bij de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Bouwnijverheid op aan te dringen zo spoedig mogelijk, doch binnen een jaar, tot benoeming van de bijzonder hoogleraren over te gaan.” (Besluit UR 91.218.08 d.d. 24 juni 1991)


Warmtestichting te Utrecht (opgericht 1927)


Leerstoel E-Business Marketing & Procurement