=================

  T.S.G. Moelia

=================

 

- Moelia

- ook Mulia

 

- Todoeng gelar Soetan Goenoeng

- ook Todung gelar Sutan Gunung

 

- geboren 21 januari 1896 te Padang Sidempoean (Sumatra)

- overleden 11 november 1966 te Amsterdam

 

- doctoraalexamen wijsbegeerte Amsterdam UvA 1933|a|

 

- promotie Leiden 08 december 1933

  proefschrift: Het primitieve denken in de moderne wetenschap|b|

  promotor: A.E. Nieuwenhuis

 

– ... Rechtshogeschool te Batavia
 

- lid College van curatoren van de Bestuursacademie te Batavia

  RA 1939, 1940 en 1942

 

- buitengewoon hoogleraar in de sociologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Indonesië, 1949- |c|

 

– eredoctoraat Amsterdam VU 20 oktober 1966|d|

 

- Levensbericht: https://id.wikipedia.org/wiki/Todung_Sutan_Gunung_Mulia

 

 

Noten: |a| De Telegraaf 08.07.1933; |b| auteursnaam op het kaft: T.S.G. Moelia; op het titelblad: Todoeng gelar Soetan Goenoeng Moelia; |c| Trouw 13.08.1949; |d| erepromotor J. Verkuyl.