Hulp gevraagd

 

 

1.      Wie was de promotor van J.Ph. Duyvendak (Het Kakean-genootschap van Seran, Leiden 05.07.1926)?

 

2.      Wie was de promotor van F.D.E. van Ossenbruggen (Eenige opmerkingen over het begrip der voorwaarde, Leiden 15.12.1893)?

3.      Wie was de promotor van J. Zeijlemaker (Overeenkomst en wilsovereenstemming, Leiden 17.06.1921)?

 

4.      Wie was de promotor van W.L.G. Lemaire (Overgang van godsdienst als probleem voor het intergentiel privaatrecht, Batavia 15.04.1932)?

5.      Wie was de promotor van Prijono (Sri Tanjung, een oud Javaansch verhaal, Leiden 24.06.1938)?

6.      Wanneer promoveerde J.R.L. Jansen (Stellingen, Leiden xx.02.1909), en wie was de promotor?

7.      Wie was de promotor van E.O. baron van Boetzelaer (Nederlandsche internationale arbitrages tusschen 1581 en 1794, Leiden 10.05.1929)?

8.      Wanneer en waar overleed J.P. (Johan Pieter) Spruijt (1897)?

9.      Wanneer en waar overleed J.P. (Johannes Petrus) Karthaus (1900)?

10.  Wanneer en waar overleed D.G.F.R. (Désiré George Florent Rudolphe) Kostermans (1909)?

 

11.   


Eindhoven, mei 2018 (laatst herzien juli 2024)