Walther Henri Anton van Alphen de Veer (1886-1964)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Gradus de Veer [8] krijgt bij KB 06.04.1817 no.63 (aantekening op geb.akte Arnhem 1817 no.346) vergunning de familienaam van Alphen de Veer te voeren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2018)

 


 

[1] Walther Henri Anton van Alphen de Veer, geb. Bergen op Zoom 08.07.1886, ingenieur scheikundige technologie Delft 1909, buitengewoon hoogleraar TH Bandoeng (1920-1935), overl. Voorburg 22.02.1964, crem. Velsen (Westerveld) 26.02.1964, tr. Utrecht 01.02.1912 Louise Brooshooft, geb. Semarang 28.02.1891|a|, overl. Putten 14.01.1974, d.v. Piet Brooshooft en Marie Caroline Charlotte Einthoven.

 

Noten: |a| RA 1892 p.321.

 

[2] Antonius Hendrikus van Alphen de Veer, Antoon Hendrik, geb. Bergen op Zoom 18.05.1859, tweede luitenant der infanterie (1885,1886), eerste luitenant der infanterie (1892,1901), gep. luit. kolonel (1952), overl. Eindhoven 15.09.1952, begr. Eindhoven (Alg.Bpl.) 17.09.1952, tr. Bergen op Zoom 23.09.1885
[3] Anna Maria Elisabeth Fles, geb. Maastricht 26.11.1858, overl. Eindhoven 07.07.1947, begr. Eindhoven (AlgBpl.) 09.07.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Walther Henri Anton van Alphen de Veer, geb. Bergen op Zoom 08.07.1886; volgt [1].

2.                   Charles Joseph van Alphen de Veer, geb. Utrecht 24.03.1892, overl. Utrecht 06.04.1892.

3.                   Max Richard van Alphen de Veer, geb. Utrecht 15.09.1901, arts, overl. na 1952, tr. ’s-Gravenhage 18.12.1928 Geertruida Hermina Margaretha Petronella Hoogveldt, geb. Culemborg 22.09.1902, overl. na 1952, d.v. Wilhelmus Johannes Cornelis Hoogveldt, koopman, en Jacoba Alijda Catharina Bonnier.

 

[4] Hendrik van Alphen de Veer, geb. Barneveld 16.10.1820, eerste luitenant der infanterie (1856,1859), oud-kapitein (1897), overl. Bergen op Zoom 06.10.1897, tr. Bergen op Zoom 24.07.1856

[5] Adriana Johanna van der Beek, geb. Breda 22.07.1835, overl. Hatert (Nijmegen) 29.01.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gradus Nicolaas van Alphen de Veer, geb. Bergen op Zoom 15.05.1857, overl. Bergen op Zoom 26.06.1857.

2.                   Gradus Nicolaas van Alphen de Veer, geb. Bergen op Zoom 05.05.1858, eerste luitenant O.I.L., gep.luitenant-kolonel Ned.Ind.Leger (1940), overl. ’s-Gravenhage 08.08.1940, crem. Velsen (Westerveld) 10.08.1940, tr. Batavia 04.07.1900|d| Anna Wilhelmina Adriana Matthijssen, geb. ’s-Gravenhage 11.10.1864, overl. De Bilt 03.03.1945, d.v. Matthijs Petrus Jacob Matthijssen en Anna Wilhelmina Adriana Ribbe.

3.                   Antonius Hendrikus van Alphen de Veer, geb. Bergen op Zoom 18.05.1859; volgt [2].

4.                   Karel Johan van Alphen de Veer, geb. Bergen op Zoom 01.03.1861, luit.-kolonel der infanterie, overl. Amsterdam 14.09.1943, crem. Velsen (Westerveld) 18.09.1943, tr. Nijmegen 03.08.1887 Wilhelmina Juliana Anna Louiza Elizabeth Wellan, geb. Breda 22.12.1863, overl. Haarlem 03.07.1951, d.v. Anne Eliza Lodewijk Wellan, eerste luitenant der infanterie bij de KMA (1863), majoor (1887), en Wilhelmina Juliana Brunet de Rochebrune.

5.                   Johannes Adrianus van Alphen de Veer, geb. ’s-Hertogenbosch 16.08.1862, eerste luitenant der artillerie (1901), overl. Nunspeet 07.02.1924, tr. Wageningen 08.10.1891 Suzanna Adolphina Hester Brem, geb. Batavia 14.05.1862|b|, overl. ’s-Amsterdam 07.07.1936, begr. Nunspeet 11.07.1936, d.v. Richard Brem en Samuëla Bodde.

6.                   Margaretha Adriana Johanna van Alphen de Veer, geb. ’s-Hertogenbosch 15.07.1865, overl. na 1931, tr. Bergen op Zoom 18.04.1888 Nicolaas Jacob Lutziaan Epkema, geb. Kampen 06.09.1860, tweede luitenant kwartiermeester, overl. Bergen op Zoom 07.10.1931, z.v. Nicolaas Epkema en Frederica Wilhelmina Janetta Thorig.

7.                   Marinus Jacobus van Alphen de Veer, geb. Vught 10.02.1868, luitenant ter zee tweede klasse (1899,1901), OON, RNL, overl. Bilthoven 24.03.1965, crem. Velsen (Westerveld) 29.03.1965, tr. Bergen op Zoom 08.03.1899 Wilhelmina Cornelia Johanna Tersteeg, geb. Terborg (Wisch) 08.10.1873, overl. Utrecht 27.08.1946|c|, d.v. Johannes Cornelis Tersteeg en Catharina Johanna Kraijenhoff.

8.                   Leonardus Cornelis van Alphen de Veer, geb. Vught ca. 1870, overl. Bergen op Zoom 26.05.1897.

9.                   Elizabeth Everdina van Alphen de Veer, geb. Vught 01.05.1871, overl. Breda 30.07.1949, tr. Bergen op Zoom 10.04.1901 Dirk Aitton, geb. Winterswijk 20.11.1857, leraar gymnasium (1883), leraar middelbaar onderwijs (1901), overl. Breda 04.04.1944, z.v. Boudewijn Robbert Aitton, predikant, en Aagje Bakker.
     DA tr. 1e Kampen 21.12.1883 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Assen 26.02.1894, ingeschr. Assen 20.07.1894) Cornelia Gerlacia Johanna Krusemann, geb. Amsterdam 28.06.1858, overl. Arnhem 13.04.1916, d.v. Bernardus Daniel Krusemann en Cornelia Gerlacia Johanna Rambonnet.

10.               Antoinetta Johanna van Alphen de Veer, geb. Vught 19.02.1873, overl. Wassenaar 18.05.1965, crem. Velsen (Westerveld) 22.05.1965, tr. Bergen op Zoom 09.10.1894 Karel Willem Bouwensch, geb. Buitenzorg (Res. Batavia) 28.03.1870|a|, tweede luitenant der infanterie (1894), eerste luitenant der infanterie (1901), gep. kolonel titulair (1938), overl. Wassenaar 10.01.1938, crem. Velsen (Westerveld) 14.01.1938, z.v. Karel Elias Willem Bouwensch en Catharina Wilhelmina Berkholst.

 

Noten: |a| RA 1871 p.203; |b| RA 1863 p.27; |c| ook overl.akte De Bilt 1946 no.166; |d| RA 1901 p.330 (bruidegom Gerardus, bruid Adrianna).

 

[6] Charles Jacob Fles, geb. Breda 21.02.1821, fabrikant, overl. Maastricht 15.01.1860, tr. Maastricht 03.06.1851

[7] Agneta Maria Elisabeth Muller, geb. Ravenstein 05.10.1824, ged. Ravenstein 24.10.1824, overl. Twello 01.05.1875; tr. 2e tussen 1868 en 1875 Alexander Engelenburg, geb. Deventer 01.05.1817, belastingontvanger (1845), rijksontvanger (1875), overl. Sleen 20.07.1877, z.v. Lucas Engelenburg, inspecteur directe belastingen,  en Elisabeth van Staveren.

     AE tr. 1e Kampen 28.08.1845 Françoise Rambonnet, geb. Eemnes 02.10.1820, overl. Princenhage 13.03.1868, d.v. Jean Jaques Rambonnet, predikant, en Sara Magdalena van Loenen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Elisabeth Fles, geb. Maastricht 19.08.1852, overl. Maastricht 06.09.1852.

2.                   Charles Jacob Alexander Fles, geb. Maastricht 17.06.1853, overl. Maastricht 29.12.1854.

3.                   Pieter Lodewijk Fels, geb. Maastricht 10.05.1854, overl. Maastricht 20.09.1854.

4.                   Elisabeth Mathilde Helena Fles, geb. Maastricht 11.10.1855, tr. Utrecht 28.12.1880 Richard Christoph Joseph Diedrich, geb. Jabel|a| ca. 1854, z.v. Franz Wilhelm Julius Diedrich en Marie Luise Dorothee Wichmann.

5.                   Anna Maria Elisabeth Fles, geb. Maastricht 26.11.1858; volgt [3].

6.                   Carolina Jacoba Fles, geb. Maastricht 20.02.1860, tr. Utrecht 25.06.1885 Samuel Johan Versfelt, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1843, rijksontvanger, overl. Wageningen 02.07.1892, z.v. Johan Versfelt en Catharina Helena Roelanda Wierdsma.

 

Noten: |a| nu Gemeinde in Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

 

[8] Gradus de Veer, later van Alphen de Veer, geb. Arnhem ca. 1790/1791, koopman, overl. Arnhem 27.12.1855, tr. Arnhem 04.07.1816|b|

[9] Margaretha van Davelaar, geb. Arnhem ca. 1797/1798, overl. tussen 1820 en 1841.

Uit dit huwelijk (vader ook Gradus):

1.                   Judith de Veer, later van Alphen de Veer, geb. Arnhem 24.12.1816, tr. Arnhem 07.01.1841 Adriaan Willem Buekers, geb. Eibergen ca. 1808, predikant te Elden (bij Elst), overl. Ootmarsum 29.07.1875, z.v. Gerhardus Johannes Buekers, predikant, en Heiltjen Tomina Langenberg.

2.                   Albertina Johanna van Alphen de Veer, geb. Arnhem 23.01.1818, overl. ’s-Gravenhage 13.08.1899, tr. Arnhem 18.06.1840 Cornelis Adrianus Langguth, geb. Goes 06.09.1801, luitenant infanterie (1840), militiecommissaris (1871), overl. Leeuwarden 02.01.1871, z.v. Johann Ludwig Langguth en Adriana van der Visse.

3.                   Nicolaas Gerhardus van Alphen de Veer, geb. Arnhem 13.03.1819, overl. Batavia 07.09.1839|a|.

4.                   Hendrik van Alphen de Veer, geb. Barneveld 16.10.1820; volgt [4].

5.                   Evert Karel van Alphen de Veer, geb. Arnhem 29.01.1824, overl. Rotterdam 10.02.1887, tr. Rotterdam 17.10.1849 Dirkje Elisabeth van Zadelhoff, geb. Utrecht 31.10.1830, overl. Rotterdam 08.04.1896, d.v. Daniel van Zadelhoff en Friedrike Auguste Elisabeth Ostmeier.

 

Noten: |a| RA 1840 p.272; |b| bruidegom de Veer, bruid Margrieta (huw.akte Arnhem 1816 no.51).

 

[10] Antonius van der Beek, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 10.12.1792, eerste luitenant-kwartiermeester bij de Tiende Afdeling Infanterie bij het Leger te Velde (1835), kapitein (1849), gep. kapitein-kwartiermeester (1856), overl. Bergen op Zoom 10.07.1866|a|, tr. Gouda 20.08.1817|b|

[11] Neeltje Lafeber, geb. Gouda 22.10.1795, overl. Bergen op Zoom 01.11.1868.

Uit dit huwelijk (vader ook Anton/Anthonie):

1.                   Maria Christina van der Beek, geb. Dordrecht 28.08.1818, overl. Bergen op Zoom 03.11.1887, tr. Jacobus Cornelis van der Kuijl, geb. Bergen op Zoom 16.04.1813|c|, koopman, overl. Bergen op Zoom 06.04.1892, z.v. Laurent van der Kuijl en Adriana Devallee.

2.                   Neeltje van der Beek, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822, overl. Bergen op Zoom 27.03.1849, tr. Jacobus Cornelis van der Kuijl.

3.                   Anthonia Johanna van der Beek, geb. Utrecht ca. 1833, tr. Bergen op Zoom 21.07.1859 Antonie Hesta, geb. Amsterdam ca. 1831, 1e luitenant (1859), z.v. Leinardus Hesta en Antje Gies.

4.                   Adriana Johanna van der Beek, geb. Breda 22.07.1835|a|; volgt [5].

 

Noten: |a| aangifte door Johanna Nelen, baker, moeder le Febre (geb.akte Breda 1835 no.233); |b| moeder v/d bruid Weevering; |c| Jacques Corneille.

 

[12] Jacob Alexander Fles, geb. Amsterdam ca. 1795, koopman (1827,1828), overl. Breda 05.04.1858, tr. Breda 28.07.1828

[13] Maria Anna Elisabeth Heer, geb. Parijs ca. 1782/1789/1790/1793/1798, winkelierster (1819), overl. Breda 25.01.1864|f|.

Kinderen (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Joseph Alexander Heer, later Fles, geb. Breda 17.12.1819|e|, officier van gezondheid, tr. Hilversum 22.03.1853 Teunsijna Johanna Albertine Kranenborg, geb. Amsterdam ca. 1828, overl. Utrecht 04.01.1878, d.v. Wibrandus Kranenborg, koopman, en Grietje Harms Hut.

2.                   Charles Jacob Heer, later Fles, geb. Breda 21.02.1821|d|; volgt [6].

3.                   Eduard Jacob Heer, later Fles, geb. Breda 13.03.1823|c|.

4.                   Frederik Jacob Alexander Heer, later Fles, geb. Breda 15.01.1827|b|, mr., advocaat (1851), commissionair (1860), tr. Maastricht 20.08.1860 Wilhelmina Koster, geb. ’s-Hertogenbosch 26.01.1826, d.v. Jean Laurent Koster en Maria Petronella Tenhaaf.

 

Noten: |a| bruid oud 46 jaar (huw.akte Breda 1828 no.43); |b| aangifte door Jacob Alexander Fles die bekent ‘vader te zijn’, de moeder oud 45 jaar (geb.akte Breda 1827 no.16); |c| aangifte door Antonia van Dijck, baker, 65 jaar, de moeder oud 34 jaar (geb.akte Breda 1823 no.90); |d| aangifte door Dina Heer, oud 63 jaar, de moeder Antoinette oud 32 jaar (geb.akte Breda 1821 no.71); |e| aangifte door Cornelis Peeters, timmerman, oud 55 jaar, de moeder Marie Anne Elisabeth, oud 29 jaar (geb.akte Breda 1819 no.388); |f| oud 66 jaar, geen ouders vermeld (overl.akte Breda 1864 no.44).

 

[14] Pieter Lodewijk Muller, geb. Grave 10.11.1776, notaris (1816), brander en distillateur (1818), griffier (1820), vrederechter (1824,1826), overl. ’s-Hertogenbosch 10.08.1833, tr. Grave 12.06.1811

[15] Elisabeth Mechteld Helena Kraals, geb. Deventer 01.02.1795, overl. ’s-Hertogenbosch 29.11.1846.

Uit dit huwelijk:

1.                   Izaak Willem Muller, geb. Grave ca. 1814, boekhandelaar (1851), tr. voor 1855 Christina Frederika de Bock, geb. ca. 1828, overl. (‘na een langdurige en smartelijk lijden’) Maastricht 31.01.1872.

2.                   Alida Catharina Muller, geb. Grave 06.06.1816, overl. Capelle 02.10.1896.

3.                   Gerharda Willemina Muller, geb. Grave 31.08.1818, overl. Sint-Michielsgestel 14.10.1851|a|, tr. ’s-Hertogenbosch 02.11.1837 Wouter Hopmans van Wurmond, geb. ’s-Hertogenbosch 10.08.1803, overl. Oosterhout 16.04.1873, z.v. Casper Hopmans en Beatrix van Wurmond.

4.                   Pieter Rudolf David Muller, geb. Ravenstein 23.08.1820, ged. Ravenstein 27.08.1820, overl. ’s-Hertogenbosch 30.04.1859, tr. ’s-Hertogenbosch 13.06.1849 Johanna Louisa Mann, geb. ’s-Hertogenbosch 12.09.1828, overl. ’s-Hertogenbosch 02.07.1859, d.v. Johann Gottfried Mann en Johanna Wilhelmina Julia Lucas.

5.                   Helena Sebijlla Muller, ook Helena Sibilla, geb. Ravenstein 17.05.1822, ged. Ravenstein 27.05.1822, tr. ’s-Hertogenbosch 05.10.1848 Karel Willem Hubert Canoij, geb. Venlo 11.08.1820, z.v. Peter Antoon Canoij en Maria Anna Henriette Conraetz.

6.                   Agneta Maria Elisabeth Muller, geb. Ravenstein 05.10.1824, ged. Ravenstein 24.10.1824; volgt [7].

7.                   Diederika Hermina Muller, geb. Ravenstein 20.08.1826, ged. Ravenstein 10.09.1826, overl. ’s-Gravenhage 01.11.1915, tr. Maastricht 30.06.1857 Thomas Edouard Roqué, geb. Amsterdam 01.02.1809, ged. Amsterdam (Franse Kapel (rk)) 21.02.1809, gep.kolonel (1857), overl. voor 1915, z.v. Jean Roqué en Jeannette Petronella Corbelijn.
     TER tr. 1e Semarang 03.10.1846|b| Josephine Henriette Manuel, geb. Semarang 21.06.1830|c|, overl. Maastricht 24.03.1856, d.v. Joseph Manuel en Johanna Catharina van den Berg.

8.                   Elisabeth Mechtilda Helena Muller, geb. Boxtel 01.11.1828, overl. ’s-Hertogenbosch 28.02.1848.

 

Noten: |a| Wilhelmina Gerarda (overl.akte Sint-Michielsgestel 1851 no.57); |b| RA 1848 p.328; |c| RA 1831 p.182.

 

[16] Claas de Veer, ook Klaas, geb. Arnhem ca. 1765, beurtschipper (1819,1827), schipper (1837), overl. Arnhem 20.04.1840, z.v. Evert de Veer en Gijsberta Wilhelmina van Winsen; tr.

[17] Judith van Alphen, geb. Kekerdom ca. 1765, overl. Utrecht 30.09.1837, d.v. Gerardus van Alphen en Johanna Geertruijda Dirksen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gradus de Veer, geb. Arnhem ca. 1790/1791; volgt [8].

2.                   Gijsberta Wilhelmina de Veer, geb. Arnhem ca. 1792, overl. Utrecht 24.10.1855, tr. Utrecht 17.04.1813 Herremanus Kamperdijk, ook Hermanus, ged. Utrecht 12.11.1788, overl. Utrecht 19.10.1855, z.v. Arie Kamperdijk en Herremina Willemsee.

3.                   Gerrit Hendrik de Veer, geb. Arnhem ca. 1794, overl. voor 1861, tr. Utrecht 05.06.1829 Catharina Sibilla Stephana Wilson, geb. Emmerich ca. 1810, steenkolenhandelaarster (1861), overl. Amsterdam 05.09.1885, d.v. Stephan Wilson en Maregrieta Niesmann.

4.                   Otto Albertus de Veer, geb. ca. 1796/1797, winkelbediende, overl. Arnhem 16.01.1878, tr. Arnhem 28.07.1819 Hendrijna Johanna van der Sande, ged. Velp 29.09.1799, overl. Arnhem 24.01.1876, d.v. Gijsbertus van der Sande en Thonia Geerlings.

5.                   Johannes de Veer, geb. Arnhem ca. 1799, wijnkopersknecht, overl. Alkmaar 14.03.1855, tr. Amsterdam 30.10.1822 Christina Olie, geb. Amsterdam 12.09.1801, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 16.09.1801, overl. na 1855, d.v. Hendrik Olie en Catharina Barendina Raadier.

6.                   Karel de Veer, geb. xx.11.1799, schipper, overl. (‘door een val in de Rivier den Rhijn bij deze stad’) Arnhem 03.03.1821.

7.                   Klaas de Veer, geb. ca. 1803, beurtschipper, overl. Gouda (‘in een schip liggende in de rivier de IJssel’) 27.04.1882, tr. Arnhem 16.05.1838 Alberdina Johanna Christina van Ginkel, geb. Arnhem 21.03.1818, overl. na 1882, d.v. Jacobus van Ginkel, slijter (1818), boekhouder (1838), en Aleida Elizabeth Verburgt.

8.                   Johanna Geertruida de Veer, geb. ca. 1805, overl. Arnhem 12.04.1874, tr. Arnhem 04.08.1827 Jacobus Henricus Werneke, ged. Amersfoort 29.10.1801, heelmeester, overl. voor 1874, z.v. Heimen Madelage Werneke, zilversmid, en Elisabeth de Vries, zilverkasthouderesse.

 

[18] Hendrik van Davelaar, geb. ca. 1757, overl. Arnhem 11.06.1815|d|; tr. 2e Johanna Capel, geb. Arnhem ca. 1762, overl. Arnhem 26.01.1855|b|; tr.

[19] Alberta Wilbrink, overl. tussen 1802 en 1816.

     JC tr. 1e Arij van der Slooten; tr. 2e Berend Fels; tr. 4e Gerrit Jansen, overl. voor 1855.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit van Davelaar, ged. Arnhem 11.10.1793, luitenant bij het 41e bataillon landmilitie (1815), kapitein-adjudant bij luitenant-generaal Howen in garnizoen te Nijmegen (1832), tr. Deventer 08.12.1832|a| Antjen van Groningen, geb. Deventer 14.08.1814, d.v. Berend van Groningen, koopman, en Elisabeth Sophia van Burck.

2.                   Willemina van Davelaar, geb. ca. 1795/1796, winkelierster (1841), overl. na 1856, tr. Arnhem 20.10.1815 Pieter Reinier van Ellekom, ged. Nijmegen 06.03.1771, ambtenaar, koopman, overl. Arnhem 23.02.1835, z.v. Jan van Ellekom en Johanna Maria Vermasen.

3.                   Margrieta van Davelaar, geb. Arnhem ca. 1797/1798; volgt [9].

4.                   Hendrika Gijsbarta van Davelaar, geb. ca. 1800, overl. Arnhem 23.09.1835, tr. Arnhem 25.11.1824 Gerrit Mos, geb. ca. 1792, koopman, overl. Utrecht 17.04.1853|c|, z.v. Gerrit Mos, landeigenaar, en Johanna Hendrika Mos.

5.                   Everdina van Davelaar, geb. Arnhem ca. 1802, overl. na 1849, tr. Amsterdam 12.05.1824 Gijsbert Johannes Cokart, geb. Amsterdam 07.01.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.01.1801, banketbakker, overl. na 1849, z.v. Isaac Cokart en Petronella de Bruijn.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Aalbertje Wilbrink (huw.akte Deventer 1832 no.78); |b| ‘zijnde de voornamen en namen harer ouders de comparanten onbekend’ (overl.akte Arnhem 1855 no.49); |c| wedr Johanna Gijsberta (overl.akte Utrecht 1853 no.509); |d| geen ouders en geen geboorteplaats vermeld (overl.akte Arnhem 1815 no.148).

 

[20] Theodorus Hendrik van der Beek, geb. ‘Ankone in Osnabrug’|f| ca. 1755, begr. Amsterdam (Noorderkerk en –kerkhof) 14.05.1801, otr. Amsterdam 18.04.1788|a|

[21] Christina Weverink, geb. ‘Voorden’ ca. 1764|c|, overl. voor 1825|e|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Wevering/Weevering/Weeverink):

1.                   Jan Dirk van der Beek, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 17.03.1789.

2.                   Joannes Jurriaan van der Beek, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 13.10.1790.

3.                   Antonius van der Beek, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 10.12.1792|b|; volgt [10].

4.                   Joannes Jurgen van der Beek, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 09.09.1794.

5.                   Henricus Gerardus van der Beek, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 06.09.1796.

6.                   Maria Catharina van der Beek, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 24.04.1798, naaister (1825), overl. Rotterdam 30.03.1836, tr. Amsterdam 02.11.1825|d| Joannes Antonius Greuven, ged. Amsterdam (Kerk De Ster (rk)) 16.08.1795, d.v. Laurentius Greuven en Gertrudis Dames.

 

Noten: |a| bruidegom Theodor Hendrik, bruid Christinam Juliam Weverinck; |b| moeder Weverink; |c| ‘Rooms’ bij ondertrouw, het RK doopboek Vorden begint in 1768; |d| bruid Maria Constantia; |e| niet gevonden in begraafregisters Amsterdam voor 1811 en tafels overl. Amsterdam 1811-1832; |f| w.s. Ankum, nu in Landkruis Osnabrück, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[22] Frans Lafeber, geb. Gouda ca. 1777, overl. Oudewater 27.02.1840|a|, tr.

[23] Maria van den Ring, overl. na 1840.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Lafeber, geb. Gouda 22.10.1795; volgt [11].

2.                   Arie Lafeber, geb. ca. 1799, overl. Gouda 17.03.1844.

3.                   Johannes Lafeber, geb. Gouda ca. 1803, baandersknecht (1827), overl. Gouda 09.04.1880, tr. 1e Gouda 22.08.1827 Adriana Wout, geb. Gouda ca. 1807, overl. voor 1838, d.v. Krijn Wout en Maria de Koster; tr. 2e Gouda 29.08.1838 Hendrina Elisabeth Staal Groenendijk, ook Groendijk/Groeneijk, geb. Gouda ca. 1812, overl. Gouda 16.12.1838, d.v. Jan Staal Groenendijk en Sophia Staal; tr. 3e Gouda 13.11.1844 Anna Mertens, geb. Oudshoorn 16.11.1819, overl. Gouda 14.11.1895, d.v. David Mertens en Zwaantje Brouwer.

4.                   Johanna Maria Lafeber, geb. Gouda ca. 1806, overl. Gouda 22.01.1871, tr. Gouda 28.03.1828 Hendrik Gijsbert de Jong, geb. Gouda ca. 1808, overl. Gouda 13.05.1862, z.v. Hendrik de Jong en Anna van Hofwegen.

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen zijner ouders aan de aangevers geheel onbekend’ (overl.akte Oudewater 1840 no.10).

 

[24] Alexander Jacob Fles, geb. Rotterdam ca. 1751, winkelier (1828), overl. Rotterdam 27.10.1846, z.v. Jacob Alexander Fles; tr.

[25] Carolina Benjamin Oliva, geb. Amsterdam ca. 1767, overl. Breda 01.06.1819, d.v. Benjamin Jacob Oliva en NN|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Judith Fles, geb. Amsterdam ca. 1794, overl. na 1825, tr. Rotterdam 19.05.1819 Simon Emanuel Kalff, geb. Amsterdam ca. 1774, overl. na 1825, z.v. Emanuel Machiel Kalff en Elisse Levij.

2.                   Jacob Alexander Fles, geb. Amsterdam ca. 1795|a|; volgt [12].

3.                   Eva Fles, geb. Amsterdam ca. 1798/1799, tr. 1e Rotterdam 26.03.1823 Abraham Bouwman, geb. ’s Meermaas ca. 1768 of Maastricht xx.10.1765, overl. Rotterdam 13.11.1837, z.v. Philip Abrams Bouwman en Sara Jacobs; tr. 2e Rotterdam 05.12.1838 David Valk, geb. Goedereede ca. 1794, z.v. Jacob Valk en Rachel Valk.
     AB tr. 1e voor 1823 Clara Jacob, overl. voor 1823.

4.                   Naatje Fles, geb. Amsterdam ca. 1802, tr. Rotterdam 12.10.1831 Anthonij David Samson, geb. Rotterdam xx.07.1807, overl. Rotterdam 18.02.1854, z.v. David Anthonij Samson en Julia Leman Pouer.

 

Noten: |a| JAF verklaart dat ‘ofschoon in des bruidegoms besnijdenisakte de namen en toenamen zijner ouders niet voorkomen, eene gewoonte onder de Joden, hij echter is eenen wettigen zoon van Alexander Jacob Fles en Carolina Oliva’ (huw.akte Breda 1828 no.43); |b| ‘de moeder onbekend’ (overl.akte Breda 1819 no.165).

 

[26] Willem Heer, geb. Breda, overl. voor 1828, otr. Bergen op Zoom 11.07.1778, otr. Breda 11.07.1778 (att. van Bergen op Zoom, att. naar Bergen op Zoom), tr. Bergen op Zoom 27.07.1778 (att. van Breda)

[27] Anna Maria van Os, geb. Breda, woont Wilrijk (1828).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Elisabeth Heer, geb. Parijs ca. 1782/1789/1790/1793/1798; volgt [13].

2.                   Louisa Maria Heer, ged. Baarn (rk) 10.10.1794.

3.                   Theodorus Heer, ged. Baarn (rk) 07.01.1797.

4.                   Theodorus Heer, ged. Baarn (rk) 13.03.1798.

 

[28] Isaak Elisa Muller, geb. Grave ca. 1738, overl. Grave 18.07.1815, z.v. Pieter Lodewijk Muller en Johanna Houthuijzen; otr. Overasselt 22.03.1766, tr. Grave 06.04.1766

[29] Helena Sebilla Nolbeek, uit Mook, ged. Heumen en Malden 16.11.1740, overl. Grave 16.02.1820, d.v. Nolbeek en Wasenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Derk Hermanus Muller, geb. Grave ca. 1769, ontvanger der directe belastingen (1815), otr. 1e Grave (schepenen) 16|18.01.1796, tr. Grave 24.01.1796 Maria Dolphina Lemkens/Lemkers/Lemker, geb. Grave, begr. Grave 11.06.1808; tr. 2e Grave 09.02.1815 Geertruij Siskens, geb. Rotterdam ca. 1786, d.v. Theodorus Siskens en Barendina Laamers.

2.                   Johanna Petronella Muller, geb. Grave 1771, overl. Vierlingsbeek 28.06.1853.

3.                   Alida Catharina Muller, geb. Grave ca. 1774, overl. Ravenstein 16.11.1864.

4.                   Pieter Lodewijk Muller, geb. Grave 10.11.1776; volgt [14].

 

[30] Willem Kraals, geb. Grave ca. 1751, stadsschoolmeester (1790,1795), schoolonderwijzer (1816), overl. Grave 10.12.1816|a|, z.v. Roelof Jacob Kraals en Maria Knoop; tr.

[31] Geertruida van Hall, geb. Dieren xx.05.1759, rentenierster (1821), overl. Ravenstein 11.12.1821|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Wilhelmina Kraals, begr. Grave 24.12.1787.

2.                   Gerardus Kraals, ged. Grave 29.08.1790, begr. Grave 01.11.1790.

3.                   levenloos kind, begr. Grave 22.11.1791.

4.                   Maria Agneta Kraals, ged. Grave 14.11.1792, overl. (kraambed) Drunen 25.12.1819, tr. voor 1817 Henricus van Noorden, ged. Delft 23.10.1791, dominee, predikant te Drunen (-1823), Bruchem-Kerkwijk (1823-1829), Veen (1829-1833), Drunen (1833-), overl. Drunen 15.12.1837, z.v. Cornelis Justus van Noorden, predikant, en Hilligje Uden.
     HvN tr. 2e Waspik 13.01.1822 Catharina van der Meer, geb. Waspik 30.01.1785, d.v. Pieter van der Meer, notaris, en Cornelia Schaap

5.                   Elisabeth Mechteld Helena Kraals, geb. Deventer 01.02.1795; volgt [15].

6.                   Johanna Kraals, begr. Grave 30.06.1795.

7.                   Johannes Gerhardus Kraals, ged. Grave 14.07.1799.

 

Noten: |a| geen partner vermeld (overl.akte Grave 1816 no.11); |b| ‘zijnde van de vader en van de moeder de namen aan aangevers onbekend’ (overl.akte Ravenstein 1821 no.24)

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren