Dirk van den Berg (1918-1977)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Dirk van den Berg, geb. Delft 11.12.1918, propaedeutisch examen 1938|a|, kandidaatsexamen 1940|b| en ingenieursexamen elektrotechniek Delft 1941|c|, hoogleraar Bandoeng (1950-1951), hoofddirecteur technische zaken PTT, overl. ’s-Gravenhage 18.08.1977, begr. 22.08.1977, tr. Catharina Maria de Knegt, geb. Delft 08.08.1922|e|, overl. Amersfoort 09.07.2005, d.v. Jacob Carel Johannes de Knegt (1896-1982) en Anna Maria Prins (1894-1986).

– "Bij besluit van de minister van Opvoeding, Onderwijs en Cultuur d.d. 3 Januari 1951 is benoemd: Ir. D. van den Berg, ingenieur bij de dienst der P.T.T. te Bandoeng, gerekend vanaf 1 Augustus 1950, voor het cursusjaar 1950/51, naast zijn tegenwoordige functie tot voorlopig hoogleraar in de Telecommunicatie en Theoretische Electriciteitsleer aan de faculteit der Technische Wetenschappen te Bandoeng."|d|

 

Noten: |a| Delftsche courant 27.06.1938; |b| Algemeen Handelsblad 26.07.1940; |c| Delftsche courant 30.07.1941; |d| Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode 25.01.1951; |e| per abuis Vlaardingen (Algemeen Dagblad 12.07.2005).

 

[2] Michiel van den Berg, geb. Kralingen 15.12.1884, procuratiehouder (1937), overl. Delft 10.02.1937, tr. Rotterdam 19.07.1917
[3] Leentje Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 09.07.1894, overl. na 1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk van den Berg, geb. Delft 11.12.1918; volgt [1].

 

[4] Dirk van den Berg, geb. Kralingen 03.02.1852, overl. Kralingen 30.06.1909, tr. Kralingen 26.05.1875

[5] Bertha Johanna van der Laan, geb. Schiedam 03.10.1851, overl. Rotterdam 21.08.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lena van den Berg, geb. Kralingen 26.02.1876, tr. Rotterdam 23.08.1899 Cornelis van der Mast, geb. Oude-Tonge 01.04.1876, overl. Rotterdam 20.01.1956, z.v. Jan van der Mast en Jannetje de Berg.

2.                   Engelbertus Johannes van den Berg, geb. Kralingen 10.05.1878, overl. Kralingen 08.06.1879.

3.                   Engelbertus Johannes van den Berg, geb. Kralingen 24.04.1880, overl. Rijswijk 25.02.1940, tr. Rotterdam 09.05.1906 Johanna Doolhoff, geb. Rotterdam 31.10.1882, overl. na 1940, d.v. Christoffel Doolhoff en Catharina Hermina Maria Louisa Bogmans.

4.                   Christina van den Berg, geb. Kralingen 28.08.1882, tr. Rotterdam 13.04.1904 Jan Hendrik Dirk Kammeijer, geb. Rotterdam 22.01.1879, z.v. Jan Hendrik Dirk Kammeijer (1852-1921) en Gerritje Winkel.

5.                   Michiel van den Berg, geb. Kralingen 15.12.1884; volgt [2].

6.                   Bertha Johanna van den Berg, geb. Kralingen 31.10.1887.

7.                   Maria Christina Frederika van den Berg, geb. Kralingen 05.05.1890.

8.                   Jannetje van den Berg, geb. Kralingen 27.09.1893, tr. Rotterdam 22.12.1915 Pieter Hendrik Kapel, geb. Kralingen 14.08.1891, z.v. Teunis Arend Kapel en Pieternella Johanna Molenaar.

 

[6] Johan Hendrik Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 19.01.1856, matroos bij het loodswezen (1883), loodskwekeling (1887), zeeloods (1889,1894), overl. Rotterdam 17.07.1903, tr. Hellevoetsluis 10.08.1883

[7] Eva Liebau, geb. Brielle 10.08.1860, overl. Delft 03.06.1927|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 29.03.1887, overl. Heemstede 21.04.1958, tr. Rotterdam 13.06.1912 Maria Vrielenk, geb. Hellevoetsluis 18.12.1888, overl. Heemstede 07.10.1951, d.v. Gerrit Jan Vrielenk, zeeloods, en Geertje de Ruiter.

2.                   levenloos kind, Hellevoetsluis 13.08.1889.

3.                   Leentje Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 09.07.1894; volgt [3].

4.                   Johan Hendrik Ammeraal, geb. Maassluis 03.05.1896, overl. Poortugaal 12.09.1918|b|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1927 fol.s035v; |b| ook overl.akte Rotterdam 1918 fol.s2-042v.

 

[8] Michiel van den Berg, ged. Kralingen 20.05.1804, arbeider (1837), overl. Kralingen 26.10.1873; tr. 1e Kralingen 12.05.1837 Cornelia Zwartebol, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1810, overl. Kralingen 03.04.1844, d.v. Adriaan Zwartebol en Margje Bakker; tr. 2e Capelle aan den IJssel 19.10.1844

[9] Lena Oudenaarden, geb. Stormpolder (Ouderkerk aan den IJssel) 15.03.1815.

Uit het huwelijk van den Berg-Zwartebol (moeder ook Zwartenbol):

1.                   levenloze dochter, Kralingen 09.09.1837.

Uit het huwelijk van den Berg-Oudenaarden:

2.                   Leendert van den Berg, geb. Kralingen 25.07.1845, overl. Rotterdam 18.03.1933, tr. Kralingen 03.11.1869 Maria van der Laan (1844-1933), d.v. Engelbertus Johannes van der Laan en Christina Schuering.

3.                   Hendrik van den Berg, geb. Kralingen 30.09.1846, overl. Rotterdam 31.12.1934, tr. 1e Kralingen 24.05.1871 Pieternella Havelaar, geb. Kerkwijk 23.08.1845, overl. Kralingen 09.02.1893, d.v. Wouter Hermanus Havelaar, timmerman, en Maria van der Wal; tr. 2e Rotterdam 12.08.1896 Barbara Maria Vuijk, geb. Kralingen 05.04.1844, overl. Rotterdam 09.12.1927, d.v. Gijsbert Vuijk en Maria van Nierop.

4.                   Johannes van den Berg, geb. Kralingen 05.02.1849, overl. Kralingen 23.07.1849.

5.                   levenloze dochter, Kralingen 09.07.1850.

6.                   Jannetje van den Berg, geb. Kralingen 09.07.1850, tr. Kralingen 28.02.1872 Dirk Lockhorst, geb. Kralingen 25.05.1847, overl. Rotterdam 05.04.1916, z.v. Anthonie Lockhorst en Johanna Lammers.

7.                   Dirk van den Berg, geb. Kralingen 03.02.1852; volgt [4].

8.                   Martijntje van den Berg, geb. Kralingen 20.12.1853, overl. Kralingen 13.08.1859.

9.                   Jacob van den Berg, geb. Kralingen 04.01.1856, tr. Kralingen 16.11.1881 Elisabeth Mark, geb. Leiden 21.06.1857, d.v. Bartholomeus Mark, sjouwer, en Elisabeth Christina Sakkeleu.

10.               Adrianus van den Berg, geb. Kralingen 08.11.1861, overl. Rotterdam 30.07.1933, tr. 1e Kralingen 03.06.1885 Aagje Post, geb. Kralingen 10.03.1862, overl. Kralingen 13.02.1887, d.v. Gerardus Post en Annigje van der Veer; tr. 2e Kralingen 01.02.1888 Leuntje Louwerse, geb. Middelburg 03.03.1862, overl. Rotterdam 27.06.1924, d.v. Marinus Louwerse, smid, en Geertje de Visser.

 

[10] Engelbertus Johannes van der Laan, geb. Schiedam 14.12.1818, kantoorbediende (1854), overl. Schiedam 08.10.1854, tr. Rotterdam 03.11.1841

[11] Christina Schuering, geb. Rotterdam 04.12.1819, overl. Schiedam 06.08.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk van der Laan, geb. Schiedam 13.05.1842, overl. Sachiedam 08.03.1846.

2.                   Maria van der Laan, geb. Schiedam 22.04.1844, overl. Rotterdam 05.11.1933, tr. Kralingen 03.11.1869 Leendert van den Berg (1845-1933), z.v. Michiel van den Berg en Lena Oudenaarden.

3.                   Neeltje Maria van der Laan, geb. Schiedam 27.10.1845, overl. Schiedam 28.11.1845.

4.                   Neeltje Maria van der Laan, geb. Schiedam 18.11.1846, overl. Schiedam 02.09.1933, tr. Schiedam 17.03.1869 Cornelis Witkam, geb. Schiedam 21.08.1844, overl. Schiedam 16.06.1935, z.v. Pieternella Christina Witkam.

5.                   Johanna Christina van der Laan, geb. Schiedam 18.10.1849, overl. Schiedam 06.07.1850.

6.                   Bertha Johanna van der Laan, geb. Schiedam 03.10.1851; volgt [5].

7.                   Magdalena van der Laan, geb. Schiedam 06.09.1853, overl. Schiedam 26.09.1853.

 

[12] Nicolaas Ammeraal, geb. Brielle 03.07.1830, schoenmakersknecht (1851), schoenmaker (1851,1862), overl. Hellevoetsluis 28.11.1866; tr. 2e Hellevoetsluis 09.05.1862 Annetje Visser, geb. Brielle 21.11.1825, overl. Hellevoetsluis 12.01.1887, d.v. Jacob Visser, schippersknecht (1825), en Cornelia Kouwenoord; tr. 1e Hellevoetsluis 16.05.1851

[13] Johanna Henderika Pieternella Bruning, geb. Hellevoetsluis 24.09.1822, dienstbode (1851), overl. (kraambed) Hellevoetsluis 06.05.1861.

     AV tr 1e Brielle 03.09.1846 Arij van Marion, geb. Brielle 25.05.1824, koopvaardijmatroos (1846), zeilmaker (1851), overl. ‘binnen boort, aan een borstkwaal’ a/b Ned. schoenerschip “Malvine” –zeilende op 50 36 NB en 19 12 WL– 01.07.1851|c|, z.v. Hugo van Marion en Willemina van Vliet.

Uit het huwelijk Ammeraal-Bruning:

1.                   Nicolaas Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 16.12.1851.
= Nicolaas Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 15.12.1852, lichtmatroos a/b van het Ned. schoenerschip “Pomona” –op reis van Kilomane bij Porte Mano, Oostkust van Afrika, naar Vlaardingen– 08.12.1870|b|.

2.                   Jannetje Jacoba Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 24.05.1854, tr. Hellevoetsluis 18.06.1875 Arie Hooghart, geb. Hellevoetsluis ca. 1849, sjouwer, z.v. Jan Hooghart en Jacomina van Beestem.

3.                   Johan Hendrik Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 19.01.1856|a|; volgt [6].

4.                   Pieter Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 03.10.1857, overl. Hellevoetsluis 31.03.1858.

5.                   Frederik Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 08.01.1859, overl. Hellevoetsluis 14.02.1862.

6.                   Jacobus Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 30.04.1861, overl. Hellevoetsluis 21.05.1861.

Uit het huwelijk Bruning-Visser:

7.                   Annetje Pieternella Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 22.10.1863, dienstbode (1885), overl. Rotterdam 20.10.1925, tr. Hellevoetsluis 17.04.1885 Cornelis Haak, geb. Hellevoetsluis 16.02.1860, matroos bij het loodswezen, overl. Rotterdam 17.03.1917, z.v. Matthijs Haak, zeeloods, en Heiltje Burger.

8.                   Clasina Ammeraal, geb. Hellevoetsluis 26.02.1867, overl. Haarlem 15.03.1903, tr. Hellevoetsluis 13.05.1887 Johannes Adolf van Bochove, geb. Middelburg 23.05.1863, ziekenoppasser bij de marine, overl. Hellevoetsluis 18.03.1889, z.v. Arthur van Bochove, schildersknecht (1863), banketbakker (1887), en Martha Cornelia Worrell.

 

Noten: |a| moeder Johanna Hendrika; |b| ingeschreven extract uit het journaal van schipper D. Haddeman, geen ouders vermeld (overl.akte Vlaardingen 15.05.1871 no.54); |c| extract uit het journaal van gezagvoerder J.R. Berghuis, ‘familiebetrekkingen [v/d overledene] onbekend’ (overl.akte Hellevoetsluis 12.11.1851 no.86).

 

[14] Johann Liebau, geb. Brielle 20.09.1834, matroos bij het loodswezen (1859), loods kwekeling (1860,1864), zeeloods (1865,1873), schipper bij het loodswezen (1877,1888), overl. Rotterdam 15.03.1909; tr. 2e Brielle 30.04.1885 Pietertje Vermaas, geb. Brielle 26.11.1844, winkelierster (1885), overl. Rotterdam 25.02.1937, d.v. Jacob Vermaas, koopman, en Hester Kooiman; tr. 1e Brielle 07.09.1859

[15] Leentje Bout, geb. Brielle 10.04.1832, overl. Hellevoetsluis 07.12.1884.

Uit het huwelijk Liebau-Bout:

1.                   Eva Liebau, geb. Brielle 10.08.1860; volgt [7].

2.                   Johan Asmus Liebau, geb. Brielle 16.12.1861, overl. Brielle 01.01.1862.

3.                   Cornelia Johanna Liebau, geb. Brielle 25.12.1862, overl. Brielle 31.01.1863.

4.                   Cornelia Johanna Liebau, geb. Brielle 11.02.1864, overl. Rotterdam 08.04.1944, tr. Meindert Termijn.

5.                   Jan Asmus Liebau, geb. Brielle 03.10.1865, overl. Brielle 27.03.1867.

6.                   Jacoba Johanna Liebau, geb. Brielle 28.01.1867, overl. Rotterdam 24.03.1927, tr. Klaas Plukker.

7.                   Johan Asmus Liebau, geb. Brielle 22.03.1868, overl. Brielle 16.07.1868.

8.                   Leentje Liebau, geb. Brielle 28.01.1870, overl. Brielle 07.09.1872.

9.                   Johan Asmus Liebau, geb. Brielle 27.03.1871, overl. Brielle 10.04.1871.

10.               Johan Liebau, geb. Brielle 07.09.1872, overl. Rotterdam 04.01.1942, tr. Trijntje van der Burg.

11.               Leendert Liebau, geb. Brielle 12.10.1873, overl. Brielle 24.02.1876.

12.               Leentje Liebau, geb. Brielle 18.02.1877, overl. Brielle 24.02.1878.

Uit het huwelijk Liebau-Vermaas:

13.               Jacob Asmus Liebau, geb. Hellevoetsluits 15.12.1886, gezagvoerder G.H.V., overl. Bilthoven 05.04.1969, tr. Rotterdam 23.09.1912 Wouterina Langeveld, geb. Rotterdam 27.02.1887, overl. Bilthoven 23.06.1969, d.v. Wouter Langeveld en Carolina Maria Elizabeth Domselaar.

14.               Hester Liebau, geb. Hellevoetsluis 11.04.1888, overl. Rotterdam 14.06.1957, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 17.06.1957, tr. Rotterdam 24.08.1916 Jonas van der Graaf, geb. Krimpen aan de Lek 27.09.1885, overl. Rotterdam 18.08.1963, z.v. Jan van  der Graaf en Adriaantje Commijs.
     JvdG tr. 1e Rotterdam 10.07.1907 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 06.01.1915) Margrita Libeton, geb. Kralingen 30.08.1887, d.v. Johannes Libeton en Helena Willemina Rawie.
     ML tr. 2e Rotterdam 10.11.1915 Antonie Theodorus van Bedijk, geb. Rotterdam 20.03.1883, overl. Utrecht 02.05.1952, z.v. Jacobus van Bedijk en Hendrika van Malsen.

 

[16] Leendert van den Berg, geb. Kralingen ca. 1761, overl. Kralingen 08.02.1835, z.v. Jacob van den Berg en Pieternella Klinkers; tr.

[17] Jannetje den Hoed, geb. IJsselmonde ca. 1762, overl. Kralingen 05.12.1831, d.v. Arie den Hoed en Maria van der Schans.

Uit dit huwelijk (‘zes meerderjarige kinderen’ in 1835|a|):

1.                   Maria van den Berg, geb. Kralingen ca. 1794, tr. Kralingen 20.05.1825 Leendert Kooij, geb. ca. 1789, z.v. Jan Kooij en Jannetje Stout.

2.                   Pieternella van den Berg, geb. Kralingen ca. 1795, tr. Berkel en Rodenrijs 21.05.1820 Jan Neeleman, geb. Berkel ca. 1796, z.v. Pieter Neeleman en Antje Uithof.

3.                   Ariaantje van den Berg, ook Adriana, geb. Kralingen ca. 1797, overl. voor 1830, tr. Kralingen 08.05.1828 Hendrik van Vliet, geb. Zevenhuizen 07.06.1803, overl. Zevenhuizen 16.06.1832, z.v. Klaas van Vliet en Aaltje Merbis.
     HvV tr. 2e Zevenhuizen 29.10.1830 Eida Radder, ook IJda, geb. Zevenhuizen 28.01.1809, overl. Overschie 29.01.1897, d.v. Cornelis Radder en Johanna Kruit.
     ER tr. 2e Zevenhuizen 03.12.1836 Hendrik van Wingerden, geb. Capelle aan den IJssel 04.01.1811, overl. Overschie 01.07.1879, z.v. Maarten vanWingerden en Henderijntje de Kraaij.

4.                   Jacob van den Berg, geb. Kralingen xx.07.1798, overl. Rotterdam 13.03.1849, tr. Rotterdam 12.04.1848 Philippina van Reijnen, geb. Dordrecht ca. 1796/1800, overl. Rotterdam 16.03.1869, d.v. Wouter van Reijnen en Maria van Randwijk.
     PvR tr. 1e Rotterdam 11.02.1835 Gerrit de Jongh, ged. Rotterdam 21.04.1808, z.v. Klaas de Jongh en Ingetje Voorrips.

5.                   Arie van den Berg, ook Arij, geb. Kralingen ca. 1799, sjouwerman (1840), overl. Kralingen 09.06.1864, tr. 1e Overschie 04.09.1825 Arentje Stolk, geb. Overschie en Hogenban ca. 1796, d.v. Dirk Stolk en Neeltje van der Schans; tr. 2e Kralingen 20.03.1830 Cornelia Hofland, geb. Kralingen ca. 1807, overl. voor 1840, d.v. Cornelis Hofland en Weintje Kooij; tr. 3e Alkmaar 09.02.1840 Agatha Starke, geb. Sint Pancras ca. 1792/1793, dienstmaagd (1816), d.v. Gerrit Starke en Grietje Kolemeijer.
     AS tr. 1e Alkmaar 02.06.1816 Johannes Dekker, Jan, geb. Oudorp ca. 1787, schoenmaker, overl. voor 1840, z.v. Hendrik Dekker en Trijntje Jnas Verver.
     JD tr. 1e voor 1815 Johanna Sophia de Winter, geb. ca. 1788, overl. Alkmaar 01.12.1815.

6.                   Cornelis van den Berg, geb. ca. 1802, tr. Kralingen 08.11.1833 Ingetje Kruit, geb. Hillegersberg ca. 1810, d.v. Maarten Kruit en Trijntje van Vliet.

7.                   Michiel van den Berg, ged. Kralingen 20.05.1804|b|; volgt [8].

 

Noten: |a| overl.akte Kralingen 1835 no.9 (aangifte door zoon Cornelis); |b| moeder de Hoet.

 

[18] Hendrik Oudenaarden, tr.

[19] Martijntje Kok.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Oudenaarden, geb. Krimpen aan de IJssel ca. 1809, overl. voor 1886, tr. Kralingen 30.06.1832 Lena Herfst, ged. Kralingen 12.08.1810, overl. Kralingen 03.04.1886, d.v. Pieter Herfst en Neeltje Timmers.

2.                   Lena Oudenaarden, geb. Stormpolder (Ouderkerk aan den IJssel) 15.03.1815; volgt [9].

3.                   Adrianis Oudenaarden, geb. Nieuw-Lekkerland 20.07.1819, overl. Rotterdam 27.07.1906, tr. Kralingen 27.04.1844 Jannigje Boers, geb. Stormpolder 18.07.1822, overl. Hellevoetsluis 25.06.1888, d.v. Leendert Boers en Maria van Dijk.

 

[20] Dirk van der Laan, geb. Schiedam xx.07.1780, molenaarsknecht (1831), overl. Schiedam 14.04.1831, z.v. Jan van der Laan en Antje Scheurkogel; tr.

[21] Maria Zoeters, ged. Delft 21.08.1785, overl. Schiedam 23.04.1854|a|, d.v. Jacobus Zoeters en Neeltje Braasem.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van der Laan, geb. Schiedam 11.08.1813, overl. Rotterdam 09.12.1864, tr. Schiedam 23.08.1838 Alida Joanna van der Bil, geb. Schiedam 12.02.1811, overl. Rotterdam 15.04.1862, d.v. Simon van der Bil en Elisabeth Maria Nieuwkam.

2.                   Jacobus van der Laan, geb. Schiedam 15.12.1815, kuiper (1854), overl. Rotterdam 02.12.1870, tr. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 02.06.1850 Antonia Vissers, geb. Oosterhout 07.10.1820, overl. Rotterdam 29.09.1865, d.v. Antonia Vissers (ca.1779-), arbeidster (1820).

3.                   Engelbertus Johannes van der Laan, geb. Schiedam 14.12.1818; volgt [10].

4.                   Hendrik van der Laan, geb. Schiedam 12.10.1823.

5.                   Fredrik Hendrik van der Laan, geb. Schiedam 09.02.1828, pakhuisknecht (1860), overl. Schiedam 19.02.1889, tr. 1e Rotterdam 18.12.1850 Christina Kip, geb. Geertruidenberg 15.08.1823, overl. Schiedam 02.02.1856, d.v. Christoffel Kip en Neeltje van Maanen; tr. 2e Schiedam 25.01.1860 Jentje Schuuring, geb. ’s-Hertogenbosch 02.02.1827, dienstbode (1860), overl. Schiedam 01.01.1884, d.v. Roelof Schuuring en Elisabeth Mulders.

 

Noten: |a| vader Soeters.

 

[22] Jan Schuuring, ged. Rotterdam 16.09.1792|a|, overl. Rotterdam 23.01.1841|c|, z.v. Dirk Schuuring en Christina Heijdingk; tr. Rotterdam 14.06.1815|b|

[23] Maria Kraal, ged. Rotterdam 01.02.1787, overl. Rotterdam 18.10.1849, d.v. Martinus Kraal en Lijntje Barto.

Uit dit huwelijk (vader Schuering):

1.                   levenloze dochter, Rotterdam 14.11.1815.

2.                   Christina Schuering, geb. Rotterdam 04.12.1819; volgt [11].

 

Noten: |a| moeder Steijdingk (wiewaswie); |b| bruidegom Schuuring, moeder Heijdingk; |c| overledene Schuering, moeder Heijding.

 

[24] Pieter Ammeraal, geb. Brielle 04.10.1805, timmermansknecht (1830), arbeider (1858), overl. Brielle 16.10.1858, z.v. Klaas Ammeraal, timmerman, en Johanna Seef; tr. Brielle 04.05.1830

[25] Jacoba Pfeiffer, geb. Delft 22.04.1809, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 30.04.1809, werkster (1847), overl. Hellevoetsluis 05.10.1847, d.v. Martinus Jacobus Pfeiffer (ca.1779-1848), metselaarsknecht, en Wilhelmina Faagtman|a| (-1811).

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Ammeraal, geb. Brielle 03.07.1830; volgt [12].

 

Noten: |a| ook geschreven c.q. gelezen als Taagtman.

 

[26] Johan Henrich Bruning, ook Johan Hendrik, geb. Brukermolen (Bosingveld, Vorstendom Lippe)|e| ca. 1766/1767, conducteur der Artillerie bij ’s Rijks Magazijn van Oorlog (1817,1829), overl. Hellevoetsluis 01.10.1833, d.v. Jacob Bruning (-1787) en Margaretha Elizabeth Koenecke (-1812); tr. 1e voor 1795 Francina Siemering, geb. ca. 1767, overl. Hellevoetsluis 02.12.1817, d.v. Hendrik Siemering en Lucretia Soeters; tr. 2e Hellevoetsluis 28.02.1822|d|

[27] Jannetje de Gelder, geb. Heenvliet ca. 1798, overl. Hellevoetsluis 18.08.1829, d.v. Dirk de Gelder en Leentje Kraaijenbrink.

Uit het huwelijk Bruning-Siemering (moeder ook Simering of Ziemering):

1.                   Karel Bruning, geb. ca. 1795, overl. Hellevoetsluis 25.09.1841.

2.                   Jacob Frans Bruning, geb. ca. 1796, sjouwerman, overl. Hellevoetsluis 02.07.1827.

3.                   Frederika Petronella Lucretia Bruning, ged. Amersfoort (Evangelisch-Luthers) 23.04.1799, overl. Brielle 25.06.1867|a|, tr. Hellevoetsluis 25.09.1817 Johannes Casper Wijnen, geb. ‘Bronsem bij Maestricht’ ca. 1792, koopman (1817), kastelein (1831), overl. Brielle 28.07.1876, z.v. Wilhelmus Wijnen en Maria Joseph Ploum.

4.                   Hendrik Lodewijk Bruning, geb. Den Helder 24.05.1801, timmermansknecht (1826), gepensioneerde (1865), overl. Nieuw-Helvoet 11.02.1865|b|, tr. Brielle 04.05.1826 Kruiniertje Drogendijk, ook Droogendijk, geb. Brielle 20.12.1797, dienstbode (1826), overl. Nieuw-Helvoet 15.03.1868, d.v. Cornelisa Drogendijk en Arijaantje van de Swan.

5.                   Pieter Lodewijk Bruning, geb. ca. 1805, overl. Hellevoetsluis 25.01.1820.

Voorkind Bruning-de Gelder:

6.                   Johan Frederik Bruning, geb. Hellevoetsluis 24.10.1819|c|, overl. Hellevoetsluis 13.04.1854.

Uit het huwelijk Bruning-de Gelder:

7.                   Johanna Henderika Pieternella Bruning, geb. Hellevoetsluis 24.09.1822; volgt [13].

8.                   Carolina Wilhelmina Bruning, geb. Hellevoetsluis 06.04.1825, overl. Hellevoetsluis 09.02.1827.

 

Noten: |a| moeder Maria Francina Sprinkelaar; |b| moeder Francina Spaanderman; |c| aangifte door Johan Hendrik Bruning, ‘erkennende vader van het voorschreven kind te zijn’, geen kanttekening over latere wettiging (geb.akte Hellevoetsluis 25.10.1819); |d| geen vermelding van een eerder kind (huw.akte Hellevoetsluis 1822 no.2); |e| nu Bösingfeld, een Ort in Gemeinde Extertal, Kreis Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[28] Jan Asmus Liebau, geb.  Goedereede 07.11.1800, schoenmaker (1833,1837), schoen- en laarzenmaker (1859), schoenmaker (1870), overl. Brielle 18.12.1870, z.v. Jan Michael Liebau en Dorothea Ras; tr. Brielle 31.10.1833

[29] Cornelia Johanna Henrica Verbrugge, geb. Brielle 18.04.1810, dienstbode (1833), overl. Brielle 13.06.1837, d.v. Pieter Joseph Constantijn Verbrugge, schoenmaker, en Joanna Knap.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Liebau, geb. Brielle 20.09.1834; volgt [14].

2.                   Theodorus Liebau, geb. Brielle 26.01.1836, overl. Brielle 24.02.1836.

3.                   Jacob Wilhelmus Liebau, geb. Brielle 08.04.1837.

 

[30] Leendert Bout, geb. Brielle ca. 1774/1775/1776, timmermansknecht (1816,1827), timmerman (1832), stadsbaas (1833), overl. Brielle 19.08.1833, z.v. Willem Bout en Neeltje Mondeling; tr.

[31] Eva van Willigen, geb. Brielle ca. 1783/1784, mangelhoudster (1834), kraambewaarster (1842), overl. Brielle 29.05.1859, d.v. Jakob van Willigen en Huibertje van der Zee.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Bout, ged. Brielle 18.03.1810, w.s. jong gestorven.

2.                   Jacob Bout, ged. Brielle 27.04.1811, overl. Brielle 21.01.1812.

3.                   Neeltje Bout, geb. Brielle 24.02.1814, naaister (1834), overl. Rotterdam 08.09.1889, tr. Brielle 16.08.1834 Marinus van der Zwet, geb. Pernis 12.02.1807, timmermansknecht, overl. Rotterdam 10.11.1889, z.v. Cornelis van der Zwet, koopman, en Neeltje van ’t Hoff.

4.                   Huijbertje Bout, geb. Brielle 09.01.1816, overl. Brielle 10.04.1887.

5.                   Willem Bout, geb. Brielle 05.05.1818, timmermansknecht (1842), timmerman (1859), overl. Brielle 08.08.1873, tr. Brielle 17.12.1842 Maria Willemina van den Blink, geb. Brielle 24.05.1816, dienstbode (1842), koopvrouw (1885), overl. Brielle 15.03.1885, d.v. Jacob van den Blink, zakkendrager, en Cornelia van der Moolen.

6.                   Jacoba Johanna Bout, geb. Brielle 06.11.1820, naaister, overl. Brielle 29.12.1858.

7.                   Jansje Bout, geb. Brielle 27.03.1823, overl. Brielle 01.06.1876, tr. Brielle 16.06.1853 Hendrik Heijman, geb. Spijkenisse 17.07.1819, zeeman (1853), matroos (1869), overl. (aan een inwendige verwonding  in de buik) a/b Ned. fregatschip “Susanne” –liggende ter reede van Soerabaja– 02.12.1869|a||b|, z.v. Willem George Heijman, tuinier, en Adriaantje Goudswaard.

8.                   Huibregt Bout, geb. Brielle 17.09.1827, schoenmaker, overl. Brielle 03.08.1871, tr. 1e Brielle 11.08.1852 Anthonia Geldermans, geb. Brielle 03.01.1821, dienstbode (1852), overl. voor 1857, d.v. Pieter Geldermans en Catharina Nieuwdorp; tr. 2e Brielle 13.05.1857 Bartje van der Weijden, geb. Zaltbommel 17.11.1818, werkster (1871), overl. Brielle 24.12.1909, d.v. Theodorus van der Weijden en Dirkje van Boxel.

9.                   Leentje Bout, geb. Brielle 10.04.1832; volgt [15].

 

Noten: |a| RA 1871 p.272; |b| ingeschreven extract uit het journaal van schipper L.H. Demmers (overl.akte Brielle 02.05.1870 bijvoegsel no.1a).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren