Paulus Pieter Bijlaard (1898-1967)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.


De kwartierstaat kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van S. Looyenga. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Paulus Pieter Bijlaard, Paul, geb. Rockanje 02.12.1898, ingenieur civiele techniek Delft 1920, hoogleraar Bandoeng (1928-1947), hoogleraar Delft (1947-1950), hoogleraar Cornell (1951-1966), RNL 1941, overl. 09.03.1967, verloofd Bandoeng 1931|a|, tr. 16.09.1931 Claire Raden Ajoe Poean Radjainten.

 

Noten: |a| De Telegraaf 31.07.1931 {zonder Claire}.

 

[2] Jakob Bijlaard, geb. Rockanje 15.08.1857, overl. ’s-Gravenhage 12.11.1927|b|, begr. ’s-Gravenhage (Alg. Bpl.) 15.11.1927, tr.
[3] Christina Cornelia Verweij, geb. Rijswijk 07.12.1871, overl. ’s-Gravenhage 09.08.1935, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 12.08.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Pieter Bijlaard, geb. Rockanje 02.12.1898; volgt [1].

2.                   Maria Elizabeth Bijlaard, geb. Rockanje 24.06.1900, tr. ’s-Gravenhage 28.05.1921|a| Adrianus Hendricus Bennewitz, geb. Wageningen ca. 1881, kapitein der infanterie (1921), z.v. Dirk Antonie Bennewitz en Louise Grada Bennink. [Koeta-Radja 1927]

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende te Malang in Oost-Indië)  vertegenwoordigd door Everhardus Kager, 61 jaar, gemeenteontvanger te Deventer (huw.akte ’s-Gravenhage 1921 no.787); |b| Jacob (annonce collectie CBG).

 

[4] Paulus Pieter Bijlaard, geb. Rockanje 04.08.1830, secretaries en ontvanger der gemeente Rockanje, overl. Rockanje 27.01.1887 (no.1), tr. Nieuwenhoorn 19.04.1855

[5] Maria Haverkamp, geb. Nieuwenhoorn 22.05.1828 (no.19), overl. Rockanje 21.06.1901 (no.17).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Bijlaard, geb. Rockanje 02.06.1856 (no.24), overl. Rockanje 11.06.1899 (no.11), tr. Rockanje 03.08.1879 Jakob Johannes de Gruijter, geb. Rockanje 10.10.1855 (no.38), overl. Oostvoorne 23.01.1940 (no.6), z.v. Arie de Gruijter en Trijntje van Salting.

2.                   Jakob Bijlaard, geb. Rockanje 15.08.1857; volgt [2].

3.                   Trijntje Dina Bijlaard, geb. Rockanje 05.11.1858 (no.49), overl. Rockanje 23.07.1859 (no.23).

4.                   Gerhardus Jacobus Bijlaard, geb. Rockanje 20.11.1859 (no.48), timmerman, overl. Vlissingen 07.07.1936|a|, tr. Strijen 20.04.1882 Sophia Augustina Frederika Wilhelmina Frensdorff, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18.08.1861, overl. Koudekerke 18.07.1947, d.v. George Hendrik Sabinus Gerlagh Frensdorff en Jacoba Johanna Advocaat.

5.                   Trijntje Dina Bijlaard, geb. Rockanje 02.04.1862 (no.22), overl. Rockanje 27.05.1947 (no.27).

6.                   Alida Kornelia Bijlaard, geb. Rockanje 14.05.1865 (no.15), overl. Rockanje 22.11.1915 (no.27).

7.                   Willem Bijlaard, geb. Rockanje 14.02.1868 (no.9), koopman (1929,1931), tr. 1e Nieuwenhoorn 03.06.1897 Maria Vijfvinkel, geb. Nieuw Helvoet 20.10.1871 (no.51), overl. Rockanje 07.01.1931 (no.1), d.v. Abraham Vijfvinkel en Elizabeth van der Poel; tr. 2e Amsterdam 14.07.1931 Debora Hildering, geb. Amsterdam ca. 1881, onderwijzeres (1931), d.v. Pieter Hildering en Elisabeth Catharina van Asselt.
Uit dit huwelijk: Paulus Pieter Bijlaard, geb. Amsterdam 16.05.1900, ingenieur civiele techniek Delft 1925, oud-stads-ing.; adj.-dir. Ned. Pijpleiding Mij. (1971); Cornelis Abraham Bijlaard, geb. Amsterdam 02.07.1904, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1940, generaal-majoor Technische Staf van de Koninklijke Landmacht, OON met de zwaarden, overl. ’s-Gravenhage 19.03.1970.

 

Noten: |a| moeder per abuis Haverkam (overl.akte Vlissingen 1936 no.147).

 

[6] Jan Verweij, geb. Deventer 02.10.1836, dominee, predikant, overl. Rijswijk 11.04.1908, tr. Deventer 10.04.1862

[7] Maria Elizabeth Ankersmit, geb. Deventer 16.02.1837, overl. ’s-Gravenhage 2.3.06.1926, begr. Rijswijk (Oude Alg.Bpl.) 26.06.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerharda Hendrika Leonora Verweij, N., geb. Zevenhoven 19.09.1863, overl. ’s-Gravenhage 30.06.1930, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 03.07.1930, tr. Rijswijk 13.08.1896 Everhardus Kagei, geb. Harderwijk 12.04.1860, sub gemeenteontvanger, overl. Zeist 27.02.1926|a|, z.v. Hendrik Kagei (1835-1898), burgemeester van Urk (1866-1898), en Rebecka Bakker (ca.1834-1877).

2.                   Willem Eliza Verweij, geb. Zevenhoven 18.08.1865, dagbladschrijver, overl. ’s-Gravenhage 30.06.1923.

3.                   Johanna Maria Verweij, geb. Zevenhoven 26.09.1867, overl. na 1926, tr. Rijswijk 29.11.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 01.05.1911, ingeschr. ’s-Gravenhage 03.06.1911, en Rijswijk 17.06.1911) Melchior Treub, geb. Hoorn 23.03.1863 (no.81), kandidaat-notaris (1894), notaris (1911,1927), overl. ’s-Gravenhage 02.10.1927, z.v. Willem Fredrik Treub en Hendrika Scholten.
     MT tr. 2e ’s-Gravenhage 03.08.1911 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 13.02.1913, ingeschr. ’s-Gravenhage 04.03.1913) Maria Wilhelmina Hubertina Janson, geb. Maasbree 30.07.1873, d.v. Franciscus Wilhelmus Antonius Janson, telegraafopzichter (1896), spoorwegambtenaar (1911), en Elisabeth Petronella van Rooij; tr. 3e ’s-Gravenhage 05.05.1914 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 14.04.1925, ingeschr. 22.04.1925) Wilhelmina Christina Jacoba Groeneijk, geb. Den Helder 01.12.1882, overl. Lochem 12.05.1967, begr. 16.05.1967, d.v. Jacobus Walraven Groeneijk, hoofdinspecteur van administratie bij het Departement van Marine, en Christina de Winter; tr. 4e ’s-Gravenhage 13.06.1925 Henrica Paulina Amalia Van Bergen, geb. Antwerpen 02.06.1882, overl. na 1927, d.v. Eduardus Joannes Josephus Van Bergen en Jacoba Gertruda Johanna Henrietta Mössly.
     MWHJ tr. 1e Woensel 07.12.1896 Alexandre Auguste Loonis, geb. Mardijck (Frankrijk)|b|, coiffeur, kapper, overl. ’s-Gravenhage 14.11.1909, z.v. Auguste François Loonis en Sidonie Fayhi.
     AAL tr. 1e voor 1896 Marie Louise de St. Jan, overl. voor 1896.
     WCJG tr. 1e ’s-Gravenhage 03.11.1904 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 15.05.1913, ingeschr. ’s-Gravenhage 23.06.1910) Arnoldus Rietveld, geb. ’s-Gravenhage 03.08.1876, eerste luitenant der infanterie (1904), overl. ’s-Gravenhage 1.6.01.1927, z.v. Arnoldus Rietveld en Lucia Charlotta Opmeer.
     AR tr. 2e ’s-Gravenhage 12.06.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 24.02.1921, ingeschr. ’s-Gravenhage 11.04.1921) Catharina Petronella van Velzen, geb. Delft 19.05.1895, d.v. Cornelis van Velzen, tuinder, warmoezenier, en Anna Jacoba Boeters.
     CPvV tr. 2e ’s-Gravenhage 28.02.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 25.07.1930, ingeschr. ’s-Gravenhage 29.10.1930) Cornelis Petrus Antonius Schreurs, geb. ’s-Gravenhage 09.11.1896, z.v. Petrus Maria Schreurs, commies aan het Departement van Arbeide, en Elisabeth Antonia Hendrika van Schalkwijk.

4.                   Henrinus Johannes Elisa Verweij, geb. Rijswijk 24.01.1870, dominee, predikant, overl. Baarn 18.02.1945, tr. Rijswijk 12.08.1897 Johanna Catharina Backer, geb. Nijmegen 08.12.1872, overl. Bergen (NH) 09.10.1957, d.v. Gerrit Jacob Backer en Alberdina Jacoba Masman.

5.                   Christina Cornelia Verweij, geb. Rijswijk 07.12.1871; volgt [3].

6.                   Abrahamina Verweij, geb. Rijswijk 03.06.1874, overl. Loosduinen 07.02.1919.

7.                   Maria Hester Verweij, geb. Rijswijk 07.10.1876, overl. Haarlem 26.10.1939.

 

Noten: |a| ook overl.akte Deventer 1926 no.85; |b| nu Mardyck, deelgemeente van Dunkerque, Département du Nord (59).

 

[8] Jacob Bijlaard, geb. Zuidland 26.06.1800, ged. Zuidland 29.06.1800, griffier bij de ‘Regtbank van enkele Politie’ van Rockanje (1826), klerk (1830,1840), overl. Rockanje 25.11.1886 (no.35), tr. Oostvoorne 28.04.1826

[9] Trijntje van Kassel, ged. Oostvoorne 10.11.1805, overl. Rockanje 21.0.1876 (no.30).

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelia Bijlaard, geb. Rockanje 12.11.1827 (no.20), overl. Oostvoorne 13.10.1884 (no.26), tr. Rockanje 28.04.1859 Gilles Arkenbout, geb. Den Bommel 13.10.1820, overl. Heenvliet 02.12.1892 (no.31), z.v. Pieter Arkenbout en Jakoba Maria de Meijer.

2.                   Dingena Magdalena Bijlaard, geb. Rockanje 03.04.1829 (no.12), overl. Rockanje 16.07.1830 (no.10).

3.                   Paulus Pieter Bijlaard, geb. Rockanje 04.08.1830; volgt [4].

4.                   Dingena Magdalena Bijlaard, geb. Rockanje 18.02.1832 (no.4), overl. Rockanje 27.03.1832 (no.11).

5.                   Magdalena Dingenom Bijlaard, geb. Rockanje 08.11.1833 (no.39), overl. Rozenburg 11.07.1888 (no.19)|a|.

6.                   Willem Bijlaard, geb. Rockanje 26.08.1835 (no.17), overlo. Rockanje 15.04.1878 (no.14), tr. Sommelsdijk 18.08.1867 Rachella Henrietta Reijerkerk, geb. Sommelsdijk 03.03.1840, d.v. Martinus Leonardus Reijerkerk en Anna Cornelia van Vlissingen.

7.                   Michiel Kornelis Bijlaard, geb. Rockanje 16.09.1836 (no.30), overl. Rockanje 14.06.1837 (no.22).

8.                   Michiel Kornelis Bijlaard, geb. Rockanje 12.02.1838 (no.3), overl. Rockan je 05.08.1838 (no.23).

9.                   Dina Pieternella Bijlaard, geb. Rockanje 07.05.1839 (no.20), overl. Rockanje 21.10.1839 (no.21).

10.               Michiel Kornelis Bijlaard, geb. Rockanje 01.11.1841 (no.36), overl. Rockanje 20.11.1841 (no.12).

11.               Michiel Kornelis Bijlaard, geb. Rockanje 14.06.1848 (no.17), overl. Rockanje 25.06.1848 (no.25).

 

Noten: |a| ook overl.akte Rockanje 1888 no.19.

 

[10] Gerhardus Jacobus Haverkamp, geb. Benthuizen 13.03.1802, korenmolenaar (1823), overl. Nieuwenhoorn 07.06.1885 (no.24); tr. 2e Maassluis 16.11.1836 Willemina Johanna Galup, geb. Rotterdam 12.10.1798, d.v. Pierre Galup en Fietje Bruininga; tr. 2e Nieuwenhoorn 13.11.1823

[11] Jannetje van Vliet, geb. Nieuwenhoorn 02.04.1793, overl. Nieuwenhoorn 06.10.1834 (no.36).

Uit dit huwelijk:

1.                   Arend Haverkamp, geb. Nieuwenhoorn 21.09.1824 (no.39), overl. Nieuwenhoorn 04.11.1824 (no.21).

2.                   Maria Haverkamp, geb. Nieuwenhoorn 22.05.1828 (no.19); volgt [5].

3.                   Alida Haverkamp, geb. Nieuwenhoorn 13.12.1829 (no.32), overl. Rockanje 06.08.1907 (no.29).

4.                   Jan Pieter Haverkamp, geb. Nieuwenhoorn 15.05.1831 (no.20), molenaar, overl. Rotterdam 06.06.1892, tr. Middelburg 29.10.1858 Jacomina Cornelia Messer, geb. Middelburg 07.11.1834, overl. Teteringen 13.11.1914, d.v. Hendrik Messer, dagloner, en Jacomina de Keijzer.

5.                   Margaretha Haverkamp, geb. Nieuwenhoorn 16.02.1833 (no.7), overl. Rotterdam 01.02.1923, tr. Nieuwenhoorn 30.10.1859 Leendert Cornelis Kruijne, geb. Brielle 18.05.1836, overl. Rotterdam 13.08.1918, z.v. Pieter Kruijne en Neeltje Messemaker.

 

[12] Jan Verweij, geb. Deventer 06.12.1794, koopman (1823,1834), winkelier (1839), koopman (1842,1853), overl. Deventer 29.10.1866, tr. Epe 15.04.1823

[13] Gerharda Hendrika Leonora Meenderink, geb. Oene 17.09.1803, overl. Deventer 25.10.1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernard Willem Verweij, geb. Deventer 23.08.1824, koopman, overl. Deventer 31.03.1868.

2.                   Leonora Gerharda Hendrika Verweij, geb. Deventer 25.04.1826, overl. Deventer 21.05.1861.

3.                   Abraham Johan Verweij, geb. Deventer 31.03.1828, fabrikant, overl. Deventer 06.12.1893, tr. Deventer 27.11.1853 Hermina Alberts, geb. Deventer 02.01.1829, overl. Deventer 30.09.1900, d.v. Gerrit Alberts, koopman, en Heilena Kattenwinkel.

4.                   Hermanus Albertus Verweij, geb. Deventer 27.07.1830, overl. Deventer 08.07.1832.

5.                   Antonij Verweij, geb. Deventer 09.06.1832, overl. Deventer 07.02.1833.

6.                   Clasiena Theodora Aleida Verweij, geb. Deventer 28.02.1834, overl. Deventer 17.03.1900, tr. Deventer 19.05.1862 Bernardus Gerhardus Alberts, geb. Deventer 25.09.1834, koopman, overl. Deventer 08.02.1901, z.v. Gerrit Alberts en Heilena Kattenwinkel.

7.                   Jan Verweij, geb. Deventer 02.10.1836; volgt [6].

8.                   Walles Cornelis Verweij, geb. Deventer 26.10.1839.

9.                   Johanna Berendina Aleida Verweij, geb. Deventer 29.01.1842, overl. Deventer 03.05.1876.

10.               Alberdina Hermanna Verweij, geb. Deventer 30.09.1844, overl. Kampen 02.06.1906, tr. Deventer 06.05.1874 Hendrik Ens, geb. Harlingen 18.08.1847, predikant, overl. Deventer 05.05.1912, z.v. Petrus Ens, geneesheer, en Maria van Schouwenburg.

11.               Berendina Willemina Verweij, geb. Deventer 21.03.1846, overl. Deventer 24.03.1846.

 

[14] Willem Ankersmit, ged. Deventer 22.05.1800, koopman, overl. Deventer 05.10.1847, tr. Deventer 23.10.1822

[15] Henrina Johanna Elizabeth de Lange, ged. Deventer 10.06.1800, overl. Deventer 13.08.1868.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Jan Ankersmit, geb. Deventer 25.07.1823, overl. Deventer 16.12.1824.

2.                   Jan Hendrik Ankersmit, geb. Deventer 01.07.1825, koopman, overl. Deventer 04.12.1876, tr. Deventer 07.10.1852 Arnolda Geertruida Alberdina Klopman Baerselman, geb. Deventer 14.05.1826, d.v. Jan Willem Klopman Baerselman, koekebakker (1826), koopman (1852), en Aleida Margaretha Schutte.

3.                   Christina Ankersmit, geb. Deventer 10.12.1826.

4.                   Jan Lucas Arnoldus Ankersmit, geb. Deventer 30.08.1828, tweede stuurman, overl. (‘aan eene hevige doch kortstondige ziekte’) Suriname 02.07.1855|b|.

5.                   Henriëtta Johanna Ankersmit, geb. Deventer 25.03.1831, overl. Deventer 09.06.1839.

6.                   Cornelia Johanna Antonia Ankersmit, geb. Deventer 18.01.1833, overl. Arnhem 19.01.1908, tr. Deventer 10.04.1862 Emilius David Engelberts, geb. Amsterdam ca. 1822/1823, koopman, overl. Arnhem 19.04.1898, z.v. Gerard Engelberts, commissionair, en Geertruida Jacoba Bakker.
     EDE tr. 1e Arnhem 14.09.1854 Maria Helena Elisabeth Mos, geb. Arnhem 03.05.1831, overl. Arnhem 10.03.1857, d.v. Arnoldus Mos, koopman, en Elise Melsbach.

7.                   Anthonij Marie Adriaan Ankersmit, geb. Deventer 29.04.1834, overl. Deventer 26.04.1843.

8.                   Maria Elisabeth Ankersmit, geb. Deventer 09.08.1835, overl. Deventer 27.12.1836.

9.                   Maria Elizabeth Ankersmit, geb. Deventer 16.02.1837|a|; volgt [7].

10.               Wilhelmina Henriëtta Johanna Ankersmit, geb. Deventer 19.10.1840, overl. Arnhem 22.11.1908, tr. Deventer 09.11.1871 Johan Samuel Werle, geb. Deventer 13.08.1837, koopman, overl. Velp (Rheden) 20.10.1906, z.v. Jan Hendrik Werle en Justina Christina van Maurik.

11.               Willem Anthonij Marie Adriaan Ankersmit, geb. Deventer 20.06.1844.

 

Noten: |a| moeder Henriena; |b| annonce Deventer 21.10.1855.

 

[16] Michiel Bijlaard, geb. ca. 1755/1756, rentebier (1819), overl. Zuidland 16.07.1819, z.v. Pieter Bijlaard en Jannetje Eijzerman; tr. 1e voor 1783 Cornelia Cornelis Ruigendijk, ged. Zuidland 15.10.1758, overl. tussen 1798 en 1800, d.v. Kornelis Ruijgendijk en Haduwe Pieters Vermeulen; tr. 2e tussen 1798 en 1800

[17] Dingenom Vlielander, geb. Zuidland ca. 1761, doopgetuige Zuidland 16.04.1803, overl. Rockanje 26.02.1840, d.v. Frans Vlielander en Maria Veerman.

Uit het huwelijk Bijlaard-Ruigendijk:

1.                   Jannetje Bijlaard, ged. Zuidland 02.11.1783, overl. Zuidland 12.0.6.1848, tr. Hendrik de Labije.

2.                   Cornelis Bijlaard, ged. Zuidland 04.09.1785.

3.                   Sofia Bijlaard, ged. Zuidland 19.11.1786, o8, tr. Jacob van Beek.

4.                   Haduwe Bijlaard, ged. Zuidland 09.03.1788, jong gestorven.

5.                   Pieter Bijlaard, geb. Zuidland 06.09.1789, ged. Zuidland 13.09.1789.

6.                   Pieter Bijlaard, geb. Zuidland 19.03.1791, ged. Zuidland 27.03.1791, jong gestorven.

7.                   Haduwe Bijlaard, geb. Zuidland 22.01.1793, ged. Zuidland 27.01.1793.

8.                   Pieter Bijlaard, geb. Zuidland 12.02.1794, ged. Zuidland 16.02.1794, jong gestorven.

9.                   Zoetje Bijlaard, geb. Zuidland 01.04.1795, ged. Zuidland 06.04.1795, overl. Zuidland 16.11.1862, tr. Zuidland 30.12.1814 Klaas Elshout, geb. 13.05.1791, schoenmaker (1819), overl. Zuidland 27.02.1873, z.v. Jacob Elshout en Adriaantje Stam.

10.               Pieter Bijlaard, geb. Zuidland 09.01.1798, overl. Oudenhoorn 30.06.1826, ged. Zuidland 14.01.1798, tr. Geervliet 13.02.1820 Geertruij Braat, geb. ca. 1796, d.v. Leendert Braat en Bastiaantje Koenen.

Uit het huwelijk Bijlaard-Vlielander:

11.               Jacob Bijlaard, geb. Zuidland 26.06.1800; volgt [8].

 

[18] Paulus van Kassel, geb. ca. 1776, schoolonderwijzer, overl. Oostvoorne 28.07.1823|a|, tr.

[19] Cornelia Verhoeff, geb. ca. 1783, winkelierster (1826), overl. Rockanje 31.10.1844, d.v. Abraham Verhoeff en Trijntje Kome; tr. 2e Oostvoorne 25.10.1826 Willem Nachtegaal van den Herik, geb. Zuidland 08.10.1775, ged. Zuidland 08.10.1775, overl. Rockanje 04.05.1834 (no.10), z.v. Jan Willemszn van den Herik en Neeltje Nachtegaal.

     WNvdH tr. 1e Naters 11.10.1822 (no.3) Annetje de Vries, geb. ca. 1783, overl. Rockanje 05.07.1824 (no.10), d.v. Jacob Janszn de Vries en Maartje Koppenol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina van Kassel, geb. ca. 1803, overl. Rockanje 02.09.1866 (no.34).

2.                   Trijntje van Kassel, ged. Oostvoorne 10.11.1805; volgt [9].

3.                   Pieter van Kassel, geb. Oostvoorne 06.11.1808, hoofdonderwijzer, overl. Blokker 18.06.1878, tr. Sommelsdijk 24.04.1831 Elizabeth Dijkers, geb. Sommelsdijk 05.03.1813, overl. na 1878, d.v. Herbert Dijkers en Antje Vlasblom.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Oostvoorne 1823 no.5).

 

[20] Arent Haverkamp, ged. Amsterdam (Westerkerk) 15.04.1774, predikant te Westbroek, Benthuizen (1817), Oudenhoorn, Noordwijk (1823,1831), overl. Noordwijk aan Zee 10.04.1835, z.v. Pieter Haverkamp en Johanna Petronella Roode; tr. 2e Amsterdam 02.05.1817 Alida Tentije, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.08.1772, overl. Noordwijk aan Zee 16.11.1831, d.v. Denijs Tentije en Alida Neus; otr. 1e Utrecht 12.05.1799, tr. Utrecht 27.05.1799

[21] Margaretha Masman, geb. Sprang ca. 1777, overl. Rotterdam 29.06.1815, d.v. Gerhardus Masman en Jacobina Uden.

Uit dit huwelijk (moeder soms geschreven/gelezen als Marsman):

1.                   Johanna Petronella Haverkamp, geb. Westbroek 18.07.1800, overl. Oost- en West-Souburg 27.02.1862, tr. Oudenhoorn 08.07.1831 Cornelius Adrianus Kam, geb. Berkel 25.11.1804, predikant, overl. Oost- en West-Souburg 08.01.1872, z.v. Samuel Kam (-1828) en Gerritje Vroom.

2.                   Gerhardus Jacobus Haverkamp, geb. Benthuizen 13.03.1802; volgt [10].

3.                   Pieter Johannes Haverkamp, geb. Benthuizen xx.06.1805, korenmolenaar (1858), overl. Zegwaart 18.09.1858, tr. Catharina Corbee, geb. Noordwijk aan Zee ca. 1804, korenmolenares (1863), overl. Zegwaart 27.01.1863, d.v. Pieter Corbee en Johanna Zwanenburg.

 

[22] Jan van Vliet, geb. Nieuwenhoorn ca. 1746, korenmolenaar (1823,1826), overl. Nieuwenhoorn 23.02.1826, z.v. Pieter Abrahams van Vliet en Jaapje Gerrits Visser; tr.

[23] Soetje Bijlaard, begr. Nieuwenhoorn 08.08.1794.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Vliet, geb. Nieuwenhoorn ca. 1786, overl. Nieuwenhoorn 05.06.1860, tr. Arnoud van der Meer, geb. ca. 1772, overl. Nieuwenhoorn 12.03.1842.

2.                   Jannetje van Vliet, geb. Nieuwenhoorn 02.04.1793; volgt [11].

 

[24] Berend Verweij, geb. Deventer ca. 1763, koopman (1820,1834), overl. Deventer 24.10.1834, z.v. Antonij Verweij en Theodora Goossens; tr. Voorst 20.09.1789

[25] Willemken van Schooten, geb. Voorst ca. 1761, overl. Deventer 31.01.1832, d.v. Klaas van Schooten en Jenneken Krijt.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Willem Gerard Berkhout (1921-1977), docent aan het 2e VCL.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clasina Theodora Verweij, ged. Voorst 04.07.1790, overl. Deventer 21.07.1873.

2.                   Jenneken Verweij, ged. Voorst 28.08.1791.

3.                   Jan Verweij, geb. Deventer ca. 1795; volgt [12].

4.                   Antonij Verweij, ged. Deventer 18.09.1799, koopman, overl. Deventer 23.09.1863, tr. Deventer 31.08.1837 Heilemiena Ankersmit, (1812-1909), d.v. Hendrik Jan Ankersmit en Christina Kok.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Willem Gerard Berkhout (1921-1977), docent aan het 2e VCL.

5.                   Johanna Berendina Aleijda Verweij, ged. Deventer 30.05.1802, overl. Deventer 24.09.1869, tr. Deventer 24.02.1820 Walles Cornelis Blaaupot, geb. Amsterdam 16.10.1788, ged. Amsterdam (Remonstrant) 16.10.1788, makelaar in granen, overl. Amsterdam 10.11.1842, z.v. Jan Blaaupot en Trijntje de Vries.
     WCB tr. 1e Vollenhove 25.07.1813 Helena Katharina Sanders, geb. Wanneperveen ca. 1791, d.v. Wilhelmus Sanders, predikant, en Johanna Schreuder; tr. 2e Amsterdam 26.04.1817 Bernardina Sanders, geb. Vollenhoven ca. 1794, overl. voor 1820, jongere zuster.

 

[26] Leonard Meenderink, geb. Bentheim 31.10.1769, predikant te Oene (1793-1847), overl. Deventer 24.06.1848|a|, z.v. Albert Meenderink en Anna Gesina Pastunink; otr. Oene 02.08.1793, tr. Heerde 18.08.1793

[27] Gerharda Hendrika van Arragon, ged. Heerde 12.06.1763, overl. Oene 29.09.1803, d.v. Hermannus van Arragon, predikant te Heerde, en Anna Aleida Huijninks.

Uit dit huwelijk vijf kinderen, waaronder:

1.                   Anna Gesina Aleida Meenderink, geb. Oene 30.07.1795, overl. Kampen 16.12.1816|b|, tr. Kampen 24.05.1816 Gerrit Brouwer, geb. Epe 24.04.1791, bierbrouwer, overl. Kampen 19.12.1869, z.v. Gerrit Brouwer en Hendrikjen van Essen.
     GB tr. 2e Kampen 10.12.1818 Elisabeth Maria Bavink, geb. Blokzijl 28.07.11795, overl. Kampen 20.04.1861, d.v. Jacob Bavink en Elisabeth Stoffels.

2.                   Alberdina Hermanna Meenderink, geb. ca. 1799, overl. Oene (Epe) 25.08.1825.

3.                   Gerharda Hendrika Leonora Meenderink, geb. Oene 17.09.1803; volgt [13].

 

Noten: |a| Leonert, wedr van Argon (overl.akte Deventer 1848 no.274); |b| zij kreeg op 07.12 een kind dat ‘kort na de geboorte overleden is’ (overl.akte Kampen 1816 fol.59v).

 

[28] Hendrik Jan Ankersmit,|c| geb. Terwolde 01.06.1775, koopman (1812,1822), overl. Deventer 15.11.1850, z.v. Willem Ankersmit en|a| Heiltjen Jacobs Bredenoord; otr. Voorst 08.03.1799, tr. Wilp 25.03.1799 (att. naar Voorst)

[29] Christina Kok, geb. Wilp 30.10.1776, ged. Wilp 10.11.1776, overl. Deventer 27.12.1853, d.v. Peter Kok en|b| Wilhelmina Slijkhuis.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Willem Gerard Berkhout (1921-1977), docent aan het 2e VCL.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Ankersmit, ged. Deventer 22.05.1800; volgt [14].

2.                   Peter Kok Ankersmit, geb. Deventer ca. 1803, fabrikant, overl. Apeldoorn 29.07.1886, tr. Amsterdam 25.02.1830 Jacoba Gerharda ter Meulen, geb. Amsterdam 13.11.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.12.1808, overl. Apeldoorn 18.03.1868, d.v. Hendrik ter Meulen, winkelier, en Anna Raguin.

3.                   Hendrik Jan Ankersmit,|d| geb. Deventer 07.03.1806, koopman, (katoen)fabrikant, lid gemeenteraad Deventer (1851-1873), overl. Deventer 23.11.1890, tr. Zutphen 28.02.1833 Gerharda Johanna Helena van Rhee, geb.  Zutphen 26.04.1805, ged. Deventer 15.05.1805, overl. Deventer 29.06.1876, d.v. Albertus van Rhee (1773-1861), apotheker, en Johanna Frederica Wijers (1774-1842).

4.                   Willem Jan Ankersmit, geb. Deventer ca. 1808, apotheker, overl. Haarlem 25.01.1888, tr. Amsterdam 30.10.1833 Johanna Fredrerica Nibbrig, geb. Amsterdam 27.05.1810, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 11.06.1810, overl. Haarlem 27.04.1885, d.v. Pieter Nibbrig, apotheker, en Susanna Cristina Onnen.

5.                   Jacob Ankersmit, geb. Deventer ca. 1810, koopman, overl. Amsterdam 29.10.1883, tr. Amsterdam 19.06.1834 Henriette Catherine Marie Scheerder, geb. Amsterdam 08.11.1811, ged. Amsterdam (Waalse Kerk) 25.11.1811, overl. Amsterdam 29.10.1879, d.v. Henri Scheerder, schoolhouder, en Catherine Metz.

6.                   Heilemina Ankersmit, geb. Deventer 12.04.1812, overl. Apeldoorn 23.12.1909, tr. Deventer 31.08.1837 Antonij Verweij (1799-1863), z.v. Berend Verweij en Willemken van Schooten.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Willem Gerard Berkhout (1921-1977), docent aan het 2e VCL.

7.                   Christina Ankersmit, geb. Deventer 26.11.1813, overl. Deventer 07.12.1889.

8.                   Helena Ankersmit, geb. Deventer 20.11.1815, overl. Deventer 28.12.1816.

9.                   Helena Ankersmit, geb. Deventer 15.04.1818, overl. Deventer 11.07.1855.

 

Noten: |a| otr. Terwolde 27.07.1754; |b| otr. Wilp 29.01.1773, tr. Wilp 22.02.1773; |c| NP 79 (1995) p.3; |d| NP 79 (1995) p.10.

 

[30] Jan  Hendrik de Lange, geb. Deventer ca. 1760, boekdrukker, overl. Deventer 14.03.1822|a|, otr. Bathmen 25.06.1798, tr. 17.07.1798

[31] Cornelia Johanna Antonia van Diest, ged. Bathmen 12.03.1775, aang.lidmaat Bathmen 16.04.1794 (met att. naar Deventer 30.09.1799), boekenhandelaarster (1822), rentenierster (1823), overl. Deventer 27.07.1867, d.v. Samuel Henricus van Diest en Maria Coopsen (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan de Lange, ged. Deventer 21.04.1799, boekdrukker en -handelaar, tr. Deventer 06.02.1823 Johanna Elisabeth Middelburg, ged. Deventer 29.02.1804, overl. Deventer 28.05.1860, d.v. Antoni Middelburg, apotheker, en Gezina Ladru.

2.                   Henrina Johanna Elizabeth de Lange, ged. Deventer 10.06.1800; volgt [15].

3.                   Henrietta Maria Elisabeth de Lange, geb. Deventer ca. 1804, overl. Deventer 01.11.1870.

4.                   Maria Hester de Lange, geb. Deventer ca. 1808, overl. Deventer 23.12.1889.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Deventer 1822 no.63).

 


Bijlage A

 

[62] Samuel Henricus van Diest, ged. Hattem 13.07.1738, predikant te Vorchten en Bathmen (1772|d|-1809|b|), overl. (‘aan een langzaam verval van krachten’) Bathmen 20.09.1822, z.v. Abraham van Diest en Elisabeth Straatman; otr. Vorchten 16.08.1772, tr. Veessen 01.09.1772 (met att. van Bathmen en Vorchten)

[63] Maria Coopsen, ged. Veessen 28.07.1754|a|, ingek.lidmaat Bathmen (met att. van Veessen 16.01.1773), overl. Hengelo (Gld) 20.09.1838, d.v. Johan Hendrik Coopsen en Cornelia van Doelenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henrina Johanna Elizabeth van Diest, ged. Bathmen 16.01.1774, aang.lidmaat Bathmen 16.04.1794, overl. 14.02.1795.

2.                   Cornelia Johanna Antonia van Diest, ged. Bathmen 12.03.1775; volgt [31].

3.                   Abraham Henrik van Diest,  ged. Bathmen 28.09.1777, winkelier, overl. Raalte 27.11.1825, otr. Oldenzaal 23.03.1797 Theodora Anna Hallegraaff, geb. Delden ca. 1774, winkelierster (1828), overl. Raalte 28.04.1828, d.v. Derk Willem Hallegraaff en Anna Potken.

4.                   Hester Maria van Diest, ged. Bathmen 08.10.1780, aang.lidmaat Bathmen 03.04.1798 (met att. naar Deventer 15.04.1802), overl. Deventer 18.10.1858, otr. Bathmen 20.03.1801, tr. 13.04.1801 Elias Coldeweij, geb. Epe ca. 1772, koopman, overl. Deventer 06.07.1855, z.v. Elias Coldeweij en Bartha Johanna Bibo.
     EC tr. 1e voor 1801 NN, overl. voor 1801.

5.                   Joan Christiaan van Diest, ged. Bathmen 17.11.1782, leraar der hervormde gemeente, overl. Jutphaas 06.12.1815.

6.                   Johan Hendrik van Diest, ged. Bathmen 15.08.1784, predikant te Bathmen (1809-1816)|c|, overl. Hengelo (Gld) 06.04.1862, tr. Bathmen 04.11.1814 Geertruid van Dijk, geb. Zwolle 11.12.1783, d.v. Jan van Dijk, brouwer, en Geziena Damman.

7.                   Samuel van Diest, ged. Bathmen 11.03.1786.

8.                   Elisabeth Aleida van Diest, ged. Bathmen 23.12.1787, aang.lidmaat Bathmen 26.03.1807 (met att. naar Losser 30.12.1816), overl. Losser 11.03.1845, otr. Bathmen 07.06.1809, tr. 27.06.1809 Jan Hendrik Hulsken, predikant.

 

Noten: |a| Hester Maria; |b| ‘op zijn verzoek door den koning van Holland emeritus verklaart. Afscheid gepredikt 30.07.1809’ (Lidmatenboek Bathmen 1791-1816); |c| ‘bevestigt 06.08.1809’ & ‘beroepen in (..) Doetinchem; afscheid gepredikt 29.12.1816’ (ibidem); |d| ‘bevestigt den 8 junij 1772’ (Doopboek Bathmen 1750-1791).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren