Petrus Wilhelmus Marie Boin (1918- )

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Petrus Wilhelmus Marie Boin, geb. ís-Gravenhage 04.05.1918, nat.phil.drs., vice-praeses Roomsch-Katholieke Studentenvereeniging ďSanctus AugustinusĒ te Leiden (1939)|a|, praeses (1940)|b|, buitengewoon lector Bandoeng (1951-), promotie Delft 10.02.1965|c|, huw.afk. ís-Gravenhage 09.05.1942|d|, tr. ís-Gravenhage (kerk) 27.08.1943|e| Antonia Bernarda Maria van Genk, Ans, geb. ís-Gravenhage 02.06.1919, overl. Maassluis 29.07.2006, begr. Wageningen (Bpl. de Leeuwerenk a/d. Oude Diedenweg).
†††† ABMvG tr. 2e Cornelis van Soest, geb. 25.11.1918, overl. Bennekom 30.03.1989, begr. Wageningen (Alg.Bpl. Diedenweg) 04.04.1989.

 

Ė ďWegens vertrek naar IndonesiŽ RADIO te koop aangeboden, Boin, Fred. Hendrikstr. 128bis.Ē|f|
Ė ďNationale Vijfkamp, Amersfoort 1950. Groep B (Handgranaatwerpen): 1. W.P.M. Boin (Bussum).Ē|g|
Ė ďNationale Vijfkamp, Amersfoort 1950. Diploma en draagkruis. Groep B: Boin. [..] Extra medaille voor de beste prestatie op het onderdeel schieten: W.P.M. Boin.Ē|h|

Ė Foto uit 1938.|i|

 

Noten: |a| De Maasbode 19.10.1939; |b| Algemeen Handelsblad 06.03.1940; |c| proefschrift: On the method of stationary phase for double integrals; promotor: R. Timman (1917-1975); |d| De residentiebode 09.05.1942; |e| De Tijd 21.08.1943; |f| Utrechtsch Nieuwsblad 18.01.1950; |g| Utrechtsch Nieuwsblad 20.07.1950; |h| Utrechtsch Nieuwsblad 24.07.1950; |i| Nieuw Archief voor Wiskunde 5/2 nr.3 september 2001, p.205.

 

[2] Bernardus Johannes Boin, geb. ís-Gravenhage 12.03.1880, koopman in gist en spiritus (1905), handelsagent (1906), firmant van Fa. L.W. Boin en Zn., overl. Rijswijk 16.08.1948, begr. ís-Gravenhage (R.K. Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 20.08.1948, tr. ís-Gravenhage 02.08.1905

[3] Adriana Knijnenburg, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.08.1881, overl. ís-Gravenhage 09.09.1962, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl. Kerkhoflaan) 13.09.1962.
Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Louisa Maria Boin, geb. ís-Gravenhage 22.05.1906.

2.                   Guillaume Louis Marie Boin, geb. ís-Gravenhage 10.10.1907, handelsreiziger, overl. Leiden 26.03.1965.

3.                   Josephus Gregorius Maria Boin, geb. ís-Gravenhage 13.11.1908, handelsreiziger (1936), vertegenwoordiger (1954), overl. Utrecht 12.05.1954.

4.                   dochter Boin, geb. ís-Gravenhage 1910|c|.

5.                   zoon Boin, geb. ís-Gravenhage 1916|d|.

6.                   zoon Boin, geb. ís-Gravenhage 1918|e|.

7.                   Petrus Wilhelmus Marie Boin, geb. ís-Gravenhage 04.05.1918; volgt [1].

 

Noten: |c| Haagsche courant 23.11.1910; |d| Haagsche courant 07.10.1916; |e| Haagsche courant 08.05.1918.

 

[4] Louis Wilhelm Boin, geb. ís-Gravenhage 22.09.1845, ambtenaar (1870,1888), handelsagent (1894,1904), koopman in gist en spiritus (1905), handelsagent (1909,1917), handelsvertegenwoordiger (1921), overl. Voorburg (Ziekenhuis St.Anthonishove) 21.04.1932, begr. ís-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 25.04.1932; tr. 2e ís-Gravenhage 01.09.1909 Hendrika Catharina Delfgaauw, geb. Rotterdam 29.11.1858, overl. ís-Gravenhage 11.09.1920, d.v. Cornelis Delfgaauw en Hendrika Geerts; otr. 1e Scheveningen 27.05.1875, tr. ís-Gravenhage 09.06.1875

[5] Geertruida Fredrika Catharina Maria Bartoloms, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1851, overl. ís-Gravenhage 07.10.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Johanna Maria Boin, geb. Rotterdam 08.07.1876, overl. Rotterdam 20.02.1953.

2.                   Johannes Josephus Marie Boin, geb. Rotterdam 11.12.1877, bouwkundige (1904,1916), architect (1935), overl. Velsen 09.06.1947|a|, tr. ís-Gravenhage 01.06.1904 Helena Wilhelmina van der Mark, geb. ís-Gravenhage 09.01.1881, overl. Velsen 16.05.1955|b|, d.v. Nicolaas Johannes van der Mark, bierbrouwer, en Berendina Juliana Christina Beckers.

3.                   Bernardus Johannes Boin, geb. ís-Gravenhage 12.03.1880; volgt [2].

4.                   Petronella Josephina Maria Boin, geb. Ďs-Gravenhage ca. 1884, tr. ís-Gravenhage 01.03.1916|c| Jacobus Adrianus Johannes de Groot, geb. Schiedam 30.10.1883, hofmeester, z.v. Cornelius de Groot, kantoorbediende, en Cornelia Johanna de Vos.

5.                   Anthonius Wilhelmus Johannes Boin, geb. ís-Gravenhage 02.06.1888, kantoorbediende, tr. ís-Gravenhage 27.07.1921 Maria Elisabeth van der Laan, geb. ís-Gravenhage 03.05.1893, d.v. Hendrik Cornelis van der Laan, bode (1893), bedienaar van begrafenissen (1921), en Maria Elisabeth Sas.

6.                   Hendrica Cornelia Maria Boin, geb. ís-Gravenhage 29.10.1891, tr. ís-Gravenhage 23.05 1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 09.11.1937, ingeschr. ís-Gravenhage 18.03.1938) Henri Johannes van Genk, geb. Breda 04.08.1888, handelsreiziger, z.v. Johannes Petrus van Genk, broodbakker, en Clasina Verstrepen.

7.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 17.10.1893.

 

Noten: |a| ook overl.akte Beverwijk 1947 no.142; |b| ook overl.akte Beverwijk 1955 no.122; |c| huwelijk Ďmet de handschoení, de bruidegom, wonend te Batavia, vertegenwoordigd door Johannes Josephus Marie Boin (huw.akte ís-Gravenhage 1916 no.B32).

 

[6] Wilhelmus Knijnenburg, geb. Wassenaar 08.10.1833, winkelier (1875), koetsier (1889,1901), stalhouder (1904), winkelier in kruidenierswaren (1905), kruidenier (1908), overl. ís-Gravenhage 18.05.1921, tr. Katwijk 29.09.1864

[7] Maria de Groot, geb. Valkenburg 21.07.1842, overl. ís-Gravenhage 18.05.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Knijnenburg, geb. Wassenaar 17.03.1865, koetsier (1889,1901), bouwondernemer (1908), aannemer van grondwerken (1917), tr. 1e ís-Gravenhage 15.05.1889 Barendina Clasina Margaretha Engelhardt, geb. ís-Gravenhage ca. 1868, overl. ís-Gravenhage 14.05.1901, d.v. David Wilhelmus Engelhardt en Maria Johanna Adriana Bonneke; tr. 2e ís-Gravenhage 06.11.1901 Henriette Heijstek, geb. Katwijk ca. 1864, winkeljuffrouw (1901), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.08.1936, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 05.08.1936, d.v. Jacob Heijstek en Maria Ruigrok.

2.                   Cornelia Knijnenburg, geb. Wassenaar 20.05.1866, overl. Wassenaar 10.09.1866.

3.                   Cornelia Knijnenburg, geb. Wassenaar 20.06.1867, overl. ís-Gravenhage 17.05.1942.

4.                   Adriana Knijnenburg, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1870, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.08.1875.

5.                   Bastiaan Knijnenburg, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 18.02.1879, koopman (1904), limonadefabrikant (1905), sigarenhandelaar (1908), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 29.06.1942, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl. a/d/ Kerkhoflaan) 02.07.1942, tr. Amsterdam 28.04.1904 Cornelia Veul, geb. Barsingerhorn ca. 1880, overl. Wassenaar 20.03.1936, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 24.03.1936, d.v. Cornelis Veul, melkslijter, en Aaltje Bijwaard.

6.                   Adriana Knijnenburg, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.08.1881; volgt [3].

7.                   Johanna Knijnenburg, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1885, overl. na 1948, tr. ís-Gravenhage 30.12.1908 Theodorus Adrianus Alsemgeest, geb. Delft 28.12.1881, keurmeester van vee, overl. Delft 15.11.1948, z.v. Adrianus Alsemgeest, bouwman (1881), arbeider (1908), en Anthonia Maria Wolff.

 

[8] Benoit Joseph Boin, geb. ís-Gravenhage ca. 1807, geŽmployeerde (1835), ambtenaar (1868,1870), overl. ís-Gravenhage 25.11.1881, tr. ís-Gravenhage 01.07.1835

[9] Johanna Feenenberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1814, overl. ís-Gravenhage 05.08.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Joannus Josephus Boin, geb. ca. 1837, overl. ís-Gravenhage 20.02.1837.

2.                   Joannus Petrus Josephus Boin, geb. ca. 1837, overl. ís-Gravenhage 02.12.1840.

3.                   Pierre Martin Michel Jacques Boin, geb. ís-Gravenhage 25.07.1840, banketbakker (1868,1874), overl. ís-Gravenhage 10.01.1916, begr. ís-Gravenhage 13.01.1916,tr. ís-Gravenhage 19.08.1868 Cornelia Apolonia van der Stap, geb. Rijswijk 13.08.1832, overl. voor 1916, d.v. Joannes van der Stap, vleeshouwer, en Johanna Maria Bellekom.

4.                   Antonius Bartholomeus Josephus Boin, geb. ís-Gravenhage ca. 1842/1843, verver (1868), huisschilder (1870,1904), overl. ís-Gravenhage 05.06.1917, begr. ís-Gravenhage 09.06.1917, tr. 1e ís-Gravenhage 18.06.1873 Wilhelmina Vrind, geb. ís-Gravenhage ca. 1848/1849, overl. ís-Gravenhage 11.11.1890, d.v. Willem Vrind, kleermaker, en Johanna Elisabeth Schenk; tr. 2e ís-Rotterdam 25.11.1891 Johanna Maria de Vos, geb. Rotterdam 05.03.1847, overl. Monster 17.01.1927, d.v. Jacobus de Vos en Adriana Hendrika Bergmans.

5.                   Joannes Josephus Boin, geb. ís-Gravenhage ca. 1844/1845, boekbinder (1870,1875), winkelier (1878), handelsagent (1893), overl. ís-Gravenhage 28.07.1893, tr. ís-Gravenhage 26.10.1870 Elisabeth Francisca Jacoba Bartoloms (ca.1845-), d.v. Bernardus Laurentius Bartoloms en Juliana Petronella van Soesbergen.

6.                   Louis Wilhelm Boin, geb. ís-Gravenhage 22.09.1845; volgt [4].

7.                   Josephus Maria Boin, geb. Rijswijk ca. 1848, boekbinder, overl. ís-Gravenhage 02.01.1937, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 05.01.1937,tr. ís-Gravenhage 05.08.1874 Petronella Johanna BŁch, geb. ís-Gravenhage 30.05.1850, overl. ís-Gravenhage 12.01.1934, d.v. Wilhelmus BŁch, kleermaker, en Maria Johanna Vorst.

8.                   Marie Louis Boin, geb. Rijswijk ca. 1850, boekhouder, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 15.04.1910, tr. ís-Gravenhage 18.06.1890 Elisabeth Wilhelmina Hase, geb. ís-Gravenhage 28.07.1855, winkelierster (1890), overl. ís-Gravenhage 08.04.1936, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 11.04.1936, d.v. Franciscus Cornelis Hase en Margaretha Warmenhoven.

9.                   Willebrordus Joannes Boin, geb. Rijswijk ca. 1853, goudsmid, overl. ís-Gravenhage 20.01.1925, tr. ís-Gravenhage 20.08.1873 Anna Catharina Teillers, geb. ís-Gravenhage 17.01.1853, overl. ís-Gravenhage 02.01.1937, d.v. Hendrik Teillers en Hendrika Koeleman, winkelierster (1873).

10.               Louisa Petronella Joanna Boin, geb. Rijswijk ca. 1856, overl. Monster 17.09.1931, tr. ís-Gravenhage 27.07.1881 Antonius Lambertus van Doorn, geb. Rotterdam 21.09.1857, banketbakker, overl. ís-Gravenhage 27.02.1922, z.v. Henricus van Doorn, schoenmaker, en Adrina Johanna van der Kaa.

11.               Gerardus Maria Josephus Boin, geb. Rijswijk 03.04.1858, huisschilder, overl. ís-Gravenhage 11.01.1917, tr. 1e ís-Gravenhage 19.05.1897 Catharina Margaretha Hoogendoorn, geb. Breukelen-Nijenrode 12.12.1862, overl. ís-Gravenhage 26.12.1914, begr. ís-Gravenhage 30.12.1914, z.v. Jan Hoogendoorn, bouwkundige, en Johanna de Wilde; tr. 2e ís-Gravenhage 13.10.1915 Catharina Roelofs, geb. Druten 09.11.1867, overl. ís-Gravenhage 26.01.1936, begr. ís-Gravenhage (RK Bpl. H. Barbara a/d Binckhorstlaan) 30.01.1936, d.v. Antoon Roelofs en Maria Adriana van Gemert.

 

[10] Lourentius Bernardus Bartoloms, geb. ís-Gravenhage ca. 1811/1812, timmerman (1838,1841), slijter in sterke dranken (1849), timmerman (1840), slijter (1859), kastelein (1875), koffiehuishouder (1870,1878), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.09.1878; tr. 1e ís-Gravenhage 06.05.1840 Juliana Petronella van Soesberge, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 11.08.1803, dienstbode (1840), overl. ís-Gravenhage tussen ca. 1845 en 1849, d.v. Julianus van Soesberge en Maria Kool; tr. 2e Delft 14.11.1849

[11] Sebastiana Delfgaauw, ook Bastiaantje, geb. Wateringen ca. 1809, overl. ís-Gravenhage 05.01.1889|b|.

Uit het huwelijk Bartoloms-van Soesberge:

1.                   Elisabeth Francisca Jacoba Bartoloms, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1845, tr. ís-Gravenhage 26.10.1870|a| Joannes Josephus Boin (ca.1844/1845-1893), z.v. Benoit Joseph Boin en Joanna Feenenberg.
†††† EFJB tr. 2e ís-Gravenhage 20.06.1894 Wilhelmus van Dijck, geb. ís-Gravenhage ca. 1836, broodbakker (1864), overl. ís-Gravenhage 17.06.1905, z.v. Johannes Wilhelmus van Dijck en Margaretha Nijboer.
†††† WvD tr. 1e ís-Gravenhage 10.08.1864 Catharina Wilhelmina Jansen, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, dienstbode (1864), overl. ís-Gravenhage 26.03.1893, d.v. Johannes Jansen, stukadoor, en Elisabeth Rutten.

Uit het huwelijk Bartoloms-Delfgaauw:

2.                   Geertruida Fredrika Catharina Maria Bartoloms, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1851; volgt [5].

 

Noten: |a| vader v/d bruid Bernardus Laurentius, moeder v/d bruid van Soesbergen (huw.akte ís-Gravenhage 1870 no.620); |b| Elizabeth Sebastiana (overl.akte ís-Gravenhage 1889 no.47).

 

[12] Jacobus Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1799/1800, overl. Wassenaar 03.03.1874, tr. Wassenaar 14.11.1828

[13] Wilhelmina Frederica Erbe, geb. ís-Gravenhage ca. 1803, overl. ís-Gravenhage 24.11.1887.

Uit dit huwelijk (moeder ook W. Fredrica/W. Frederika):

1.                   Anna Maria Knijnenburg, geb. Wassenaar 13.09.1829, tr. Wassenaar 17.11.1854 Bart de Greef, geb. Wassenaar 09.04.1831, overl. Wassenaar 27.04.1887, z.v. Johannes de Greef en Jacoba Vogelaar.

2.                   Wilhelmina Knijnenburg, geb. Wassenaar 01.10.1832, overl. Wassenaar 20.11.1832.

3.                   Wilhelmus Knijnenburg, geb. Wassenaar 08.10.1833; volgt [6].

4.                   Bastiaan Knijnenburg, geb. Wassenaar 09.03.1835, winkelier (1898), overl. ís-Gravenhage 21.06.1898|a|, tr. Stompwijk 15.05.1864 Petronella Maria Kortekaas, geb. Stompwijk 17.08.1844, winkelierster in kruidenierswaren (1902), overl. ís-Gravenhage 23.11.1902, d.v. Johanna Kortekaas.

5.                   Adrianus Knijnenburg, geb. Wassenaar 30.03.1836, overl. Wassenaar 10.06.1881, tr. 1e Wassenaar 03.10.1860 Clasina Johanna Hoogduin, geb. Wassenaar ca. 1840, d.v. Dirk Hoogduin en Antje van der Putten; tr. 2e Wassenaar 11.07.1869 Anna Jacoba van der Bijl, geb. Wassenaar 25.07.1846, overl. Wassenaar 12.06.1914, d.v. Adrianus van der Bijl en Maria van Haastert.

6.                   Wilhelmina Knijnenburg, geb. Wassenaar 09.02.1838.

7.                   Petrus Knijnenburg, geb. Wassenaar 21.04.1840, overl. Wassenaar 15.02.1841.

8.                   Petrus Knijnenburg, geb. Wassenaar 10.12.1842.

9.                   Johannes Knijnenburg, geb. Wassenaar 03.05.1845, overl. Wassenaar 28.02.1848.

 

Noten: |a| Sebastianus (overl.akte ís-Gravenhage 1898 no.1648).

 

[14] Adrianus de Groot, geb. Warmond 30.12.1817, kleermaker, tr. Rijnsburg 2.05.1841

[15] Cornelia van Stein, geb. Oegstgeest 24.03.1819.

Uit dit huwelijk (moeder van Steijn):

1.                   Maria de Groot, geb. Valkenburg 21.07.1842; volgt [7].

2.                   Johanna de Groot, geb. Katwijk aan den Rijn 06.04.1849, tr. Katwijk 16.09.1869 Jan van der Ploeg, geb. Noordwijk 25.10.1843, z.v. Jan van der Ploeg en Apolonia van der Schalk.

3.                   Jacobus de Groot, geb. ca. 1858, overl. Voorburg 24.03.1928, tr. Klazina Maria de Koning.

 

[16] Pierre Martin Boin, geb. ca. 1766, kaarsenmaker (1835), overl. ís-Gravenhage 26.05.1836, z.v. Pierre Boin en Martine Goidin; tr.

[17] Antonia Joanna Koottenberg, ook Coterbergh/Kattenberg/Kootenberg, overl. Rijswijk 03.02.1861|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Ludovocus Gerardus Boin, geb. ca. 1803, R.C. Priester en Pastoor te Rijswijk, overl. Rijswijk 17.02.1869.

2.                   Marie Antoinette Catherine Boin, geb. Ďs-Gravenhage ca. 1804, tr. ís-Gravenhage 29.10.1828 Michael Bartholomeus van Wijk, geb. ís-Gravenhage ca. 1796, z.v. Joannes van Wijk en Maria Amalia Vink.

3.                   Benoit Joseph Boin, geb. ís-Gravenhage ca. 1807; volgt [8].

4.                   Jean Pierre Denis Boin, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, tabakskerver (1853), overl. Voorburg 26.02.1868, tr. 1e ís-Gravenhage 01.08.1838 Elisabeth van Wijk, geb. ís-Gravenhage xx.05.1810, overl. ís-Gravenhage 20.08.1840, d.v. Willebrordus Joannes van Wijk en Theodora van Swet; tr. 2e tussen 1840 en 1850 Wilhelmina Louisa van Gerven, geb. ca. 1826, overl. Voorburg 30.05.1890, d.v. Petrus van Gerven en Maria Klasina van der Klugt.

5.                   Maria Josephina Boin, geb. ca. 1812, overl. Oegstgeest 26.01.1885.

 

Noten: |a| Cotenbergh (annonce getekend door P.L.G. Boin, Past., Ďmede uit naam der Famieljeí, collectie CBG).

 

[18] Johannes Michiel Feenenberg, geb. ca. 1792, timmerman (1835,1843), overl. ís-Gravenhage 17.01.1873|a|, z.v. Hendrik Feenenberg en Johanna Frederica Hoogenstrijd; tr.

[19] Joanna Theringer, overl. tussen 1835 en 1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Feenenberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1814; volgt [9].

 

Noten: |a| wedr Johanna Teringen (overl.akte ís-Gravenhage 1873 no.122).

 

[20] Joannes Bartoloms, geb. ca. 1763/1764, timmerman (1814,1817), overl. ís-Gravenhage voor 1838, tr.

[21] Elisabeth Francisca van Tiel, geb. ís-Gravenhage ca. 1778, overl. ís-Gravenhage 27.04.1857, d.v. Joannes van Tiel en Helena Engelen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Helena Bartoloms, geb. ís-Gravenhage ca. 1803/1804, overl. ís-Gravenhage 05.12.1890, tr. ís-Gravenhage 10.04.1850 Hendrik Verbiesen, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, smid (1828), slijter (1850), smid (1858), overl. ís-Gravenhage 24.09.1858, z.v. Hendrik Verbiesen, smid, en Maria Elisabeth Malinger.
†††† HV tr. 1e ís-Gravenhage 04.06.1828 Anna Krul, ged. Delft 16.10.1803, overl. voor 1850, d.v. Petrus Krul en Magdalena Stadhouders.

2.                   Jacobus Johannes Bartoloms, geb. ca. 1805, timmerman (1828,1841), tr. ís-Gravenhage 16.04.1828|b| Anna Maria Paulina de Brie, geb. ís-Gravenhage ca. 1808, overl. ís-Gravenhage 02.11.1877, d.v. Cornelis de Brie, bode, en Catharina Maria Meijer.
†††† AMPdB tr. 2e ís-Gravenhage 13.04.1853 Franciscus Cornelis Broekhof, ook Broekhoff, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 23.02.1804, hoedenmaker (1837,1853), winkelier (1877), overl. ís-Gravenhage 22.09.1880, z.v. Frans Hendrik Joseph Broekhof, koopman, en Marie Kolk.
†††† FCH tr. 1e ís-Gravenhage 16.08.1837 Maria Pauwels, geb. ís-Gravenhage ca. 1813, naaister (1837), overl. ís-Gravenhage voor 1844, d.v. Henricus Pauwels en Adriana Swaneveld; tr. 2e ís-Gravenhage 08.05.1844 Johanna Pauwels, geb. ís-Gravenhage ca. 1804, overl. ís-Gravenhage 13.07.1851, d.v. Hendrik Pauwels en Adriana Zwaaneveldt.

3.                   Anna Francisca Bartoloms, geb. ís-Gravenhage ca. 1807, tr. ís-Gravenhage 17.08.1859 Petrus van der Meer, ged. Delft 15.12.1801, ijzerkoper (1825), smid (1859), z.v. Petrus van der Meer, ijzerkoper, en Joanna Bans.
†††† PvdM tr. 1e Delft 23.11.1825 Wilhelmina Maria de Winter, geb. ca. 1802|a|, dienstbode (1825), overl. Delft 06.02.1852, d.v. Willem de Winter en Duifje van Leeuwen.

4.                   Joannes Hermanus Bartoloms, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, kleermaker (1838), slijter (1840,1882), overl. ís-Gravenhage 11.02.1887, tr. 1e ís-Gravenhage 31.01.1838 Klara Kraamer, geb. ís-Gravenhage ca. 1793, naaister (1821), slijtster (1838), overl. voor 1850, d.v. Johan Hendrik Kraamer en Maria Magdalena van der Vet; tr. 2e ís-Gravenhage 03.04.1850 Magdalena Elisabeth Sonneveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1824/1825, dienstbode (1848), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 14.12.1890|d|, d.v. Pieter Sonneveld, koetsier, en Gerardina Elisabeth Manders.
†††† KK tr. 1e ís-Gravenhage 04.04.1821 Wilhelmus Antonius Wieffering, geb. Amsterdam ca. 1814, kantoorbediende, overl. voor 1838, z.v. Hermanus Wieffering en Ursula Scholten.
†††† MES tr. 1e ís-Gravenhage 22.03.1848|c| Christiaan Brummelaar, geb. Amsterdam ca. 1822, bediende, z.v. Dirk Brummelaar en Joanna Beck, winkelierster (1848).

5.                   Lourentius Bernardus Bartoloms, geb. ís-Gravenhage ca. 1811/1812; volgt [10].

6.                   Catharina Bartoloms, geb. ca. 1813/1814, dameskleermaakster (1841), modemaakster (1876), overl. ís-Gravenhage 22.03.1885, tr. ís-Gravenhage 30.06.1841 Gummarus van der Auwera, geb. (Tilburg) ca. 1799, broodbakker, overl. tussen 1852 en 1876, z.v. Melchior Gummarus van der Auwera en Anna Maria Francisca Berckmans.

 

Noten: |a| Ďoud ongeveer 23 jaar volgens hare gissing, zijnde dezelve buiten staat hare akte van geboorte of doopcedel over te leggen, en hare geboorteplaats aan te wijzení volgens akte van bekendheid vredegerecht Delft 21.07.1825 en vonnis Hooggerechtshof ís-Gravenhage 26.10.1825 (huw.akte Delft 1825 no.106); |b| bruidegom in akte Barteloms, tekent met Bartoloms (huw.akte ís-Gravenhage 1828 no.93); |c| onduidelijk is hoe dit huwelijk beŽindigd is, noch op de akte uit 1848, noch in de akte uit 1850; |d| moeder Elisabeth Rut, vgl. opmerkingen in de huw.akten uit 1848 en 1850, wede Bartholoms (overl.akte ís-Gravenhage 1890 no.3483).

 

[22] Hermanus Delfgaauw, geb. Schipluiden ca. 1776/1777|c|, bakkersknecht (1815,1820), broodbakker (1835,1842), overl. Delft 13.02.1856, z.v. Franciscus Delfgaauw en Bastijaantje Kapel; otr. Delft 20.04.1805, tr. Delft 05.05.1805

[23] Geertruij van Dorp, ook Gertrudis, geb. Wateringen ca. 1780, overl. Delft 24.01.1841, d.v. Arie van Dorp, arbeider, en Adriaantje Heijdra.

Uit dit huwelijk (vader ook Delfgau/Delfgauw):

1.                   Franciscus Delfgau, geb. Delft 24.03.1806, ged. Delft 24.03.1806, kabinetwerker, tr. Delft 25.02.1835 Anna Catharina Peterse, ged. Delft 01.12.1805, d.v. Christianus Peterse, smid, en Johanna Geboers.

2.                   Arie Delfgauw, ged. Rijswijk 20.12.1807|a|, timmerman, overl. na 1858, tr. Delft 18.10.1848 Maria Theresia Keezenberg, geb. Delft 22.04.1804, overl. Rotterdam 12.12.1857, d.v. Adrianus Keezenberg en Helena Rotteveel.
†††† MTK tr. 1e Delft 02.06.1830 Bernard Henrich Kramer, geb. Hopsten (Pruissen)|d| ca.1800, overl. Delft 15.03.1834, z.v. Johan Henrich Kramer en Maria Engel Uphus; tr. 2e Delft 18.02.1835 Bernard Henrich Anton Bruning, geb. Ueberwasser (Pruissen)|b| ca. 1791, overl. Delft 01.02.1847, z.v. Bernard Henrich Bruning en Anna Elisabeth Sudhoff.

3.                   Sebastiana Delfgaauw, ook Bastiaantje, geb. Wateringen ca. 1809; volgt [11].

4.                   Joanna Delfgauw, ged. Delft 21.06.1811, overl. Rotterdam 25.12.1877|e|, tr. Delft 11.05.1842 Adam Wilhelmus de Lange, geb. Delft 20.11.1814, smid, overl. Rotterdam 10.10.1891, z.v. Carolus de Lange, waagwerker, en Apolonia Maria Oosterlee.

5.                   Adrianus Delfgaauw, geb. Delft 13.10.1815.

6.                   Catharina Delfgaauw, geb. Delft 13.03.1818, overl. Delft 26.10.1889, tr. ís-Gravenhage 19.05.1858 Nicolaas Lubek, geb. Rotterdam 10.01.1796, koetsier (1821), veerschipper van Delft op ís-Gravenhage (1853), schipper (1858), overl. Steenbergen 11.09.1877, z.v. Catharina Lubek (-1821).
†††† NL tr. 1e Delft 07.11.1821 Catharina Rotteveen, ged. Delft 21.07.1794, winkelierster (1821), overl. Delft 28.07.1853, d.v. Gerrit Rotteveen, vleeshouwer, en Maria Koppens.

7.                   Cornelis Delfgaauw, geb. Delft 09.05.1820, baardscheerder (1858), overl. Delft 18.02.1905, tr. Rotterdam 01.08.1849 Hendrika Geerts, geb. Tilburg 20.06.1820, overl. Rotterdam 18.06.1884, d.v. Cornelis Geerts, herbergier, en Helena Roestenburgh.

 

Noten: |a| moeder Adriaantje; |b| nu ‹berwasser, Landkreis MŁnster, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| geb. Kethel (overl.akte Delft 1856 no.82); |d| nu Kreis Steinfurt, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |e| Anna Delfgaauw.

 

[24] Willem Knijnenburg, geb. ca. 1766, overl. Wassenaar 01.01.1849, z.v. Jacobus Knijnenburg en Querina Beijersbergen; tr.

[25] Antje Zwaneveld/Zwaaneveld.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1799/1800; volgt [12].

2.                   Mietje Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1801, tr. Wassenaar 10.05.1828 Dirk van Veen, geb. Voorburg ca. 1798, z.v. Martinus van Veen en Maria van Kuijk.

3.                   Pieternella Knijnenburg, geb. ca. 1803, overl. Wassenaar 02.08.1859.

4.                   Jan Knijnenburg, geb. Wassenaar ca. 1808, overl. Wassenaar 06.09.1892, tr. Wassenaar 28.12.1832 Josephina Maria Kuijkhoven, geb. Maassluis ca. 1807/1808, overl. Wassenaar 16.10.1888, d.v. Cornelis Kuijkhoven en Adriana Prins.

 

[26] Augustinus Erbe, geb. ca. 1771, overl. Wassenaar 08.11.1840, z.v. Bastiaan Erbe en Frederica Wilhelmina van Haarsma; tr.

[27] Adriana Paardekooper, geb. ca. 1768, overl. Wassenaar 12.05.1840, d.v. Jan Paardekooper en Pleuntje van der Boom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Frederica Erbe, geb. ís-Gravenhage ca. 1803; volgt [13].

 

[28] Jacobus de Groot, geb. Noordwijk ca. 1790/1791, kleermakersknecht (1809), kleermaker (1811,1841), overl. Warmond 21.02.1872|b|, z.v. de Groot en NN; otr. Leiden (schepenen) 08.06.1809, tr. Leiden (RK Kuipersteeg) 24.06.1809

[29] Maria van Berkel, geb. Noordwijk ca. 1787, overl. Rijnsburg 15.11.1857|a|, d.v. Johannes van Berkel en NN.

Fil: Marie van Berkel, pater nominatus: Jacobus de Groot:

1.                   Jacobus de Groot, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 02.05.1809.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannis de Groot, geb. Warmond 09.07.1811, ged. Warmond (rk) 10.07.1811, schoenmaker, overl. Warmond 17.03.1888, tr. Hillegom 12.04.1832 Cornelia Vermeer Warmerdam, geb. Hillegom 28.03.1814, overl. Warmond 29.12.1890, d.v. Willemijntje Warmerdam.

3.                   Dirk de Groot, geb. Warmond 21.07.1813, leermaker, tr. Hillegom 30.04.1837 Joanna Hogervorst, geb. Oegstgeest ca. 1812, dienstbode (1837), d.v. Frans Hogervorst en Aaltje van Duuren.

4.                   Engel de Groot, geb. Warmond 02.05.1815.

5.                   Adrianus de Groot, geb. Warmond 30.12.1817; volgt [14].

6.                   Josina de Groot, geb. Rijnsburg 02.02.1820, overl. Rijnsburg 27.05.1861, tr. Rijnsburg 30.04.1848 Jacobus van Beek, geb. Noordwijk 23.08.1825, bouwmansknecht (1848), winkelier (1874), overl. Rijnsburg 29.03.1874, z.v. Cornelis van Beek en Aafje Onderwater.

7.                   Cornelius de Groot, geb. Rijnsburg 05.05.1822, tr. Valkenburg (ZH) 29.11.1848 Anthonia Koppers, geb. Valkenburg (ZH) 16.10.1824, d.v. Anthonie Koppers en Cornelia van Langeveld.

8.                   Engelina de Groot, geb. Rijnsburg 13.12.1824, overl. Rijnsburg 14.12.1825.

9.                   Engelberta de Groot, geb. Rijnsburg 16.02.1826, overl. Rijnsburg 18.02.1827.

 

Noten: |a| Ďzijnde de namen der moeder onbekendí (overl.akte Rijnsburg 1857 no.48); |b| Ďzijnde de namen van zijne ouders den comparanten onbekendí (overl.akte Warmond 1872 no.6).

 

[30] Johannes van Steijn, Jan, geb. Oegstgeest ca. 1781/1782, daggelder (1817), landbouwer (1841), overl. Oegstgeest 03.04.1842, z.v. Dirk Jacobszn van Steijn en Steijntje Gerretsdr van der Meij; tr. Oegstgeest 16.12.1816

[31] Grietje Bogaards, geb. Oegstgeest ca. 1794, overl. Oegstgeest 05.09.1849|b|, d.v. Jan Bogaards en Neeltje van den Berg.

Uit dit huwelijk (vader ook Stein, moeder ook Margaretha):

1.                   Theodorus van Steijn, geb. Rijnsburg 13.02.1817, overl. Oegstgeest 11.12.1880, tr. Oegstgeest 30.04.1841 Johanna de Winter, geb. Sassenheim 02.07.1816, overl. Oegstgeest 03.09.1849, d.v. Jacob de Winter, daggelder, en Marijtje Oostveen.

2.                   Cornelia van Stein, geb. Oegstgeest 24.03.1819; volgt [15].

3.                   Joannes van Steijn, geb. Oegstgeest 13.04.1822, tr. 1e Oegstgeest 01.05.1850 Cornelia Mens, geb. Stompwijk 17.02.1820, overl. Oegstgeest 22.04.1852, d.v. Reinier Mens en Johanna van Logchem; tr. 2e Oegstgeest 14.10.1852 Gerardina Brama, geb. Noordwijk 08.03.1828, d.v. Willem Brama, arbeider, en Huibertje Barnhoorn.
†††† GB tr. 2e Oegstgeest 12.12.1861 Willem Passchier, geb. Noordwijkerhout ca. 1833, z.v. Gerrit Passchier en Antje Zwanenburg.

4.                   Jacobus van Steijn, geb. Oegstgeest 26.06.1825, arbeider, overl. Oegstgeest 02.03.1906, tr. Rijnsburg 07.08.1856 Adriana Heemskerk, geb. Rijsburg 02.05.1828, dienstbode (1856), overl. Oegstgeest 21.11.1898, d.v. Agatha Heemskerk, werkster (1828).

5.                   Henricus van Steijn, geb. Oegstgeest 07.10.1826.

6.                    Gerardus van Steijn, geb. Oegstgeest 12.03.1830, tr. 1e Oegstgeest 16.07.1857 Gerarda Joanna Schrama, geb. Oegstgeest 04.11.1831, overl. Oegstgeest 29.05.1872|a|, d.v. Simon Schrama en Maria Bruinesteijn; tr. 2e Oegstgeest 20.11.1873 Maria Klazina Duivenvoorde, geb. Noordwijkerhout 15.08.1828, overl. Oegstgeest 25.09.1893, d.v. Kornelis Duivenvoorde, werkman,en Kniertje Westerhoven.
†††† MKD tr. 1e Oegstgeest 04.05.1853 Joannes van der Ploeg,geb. Oegstgeest 25.11.1826, overl. Oegstgeest 03.01.1869, z.v. Gerrit van der Ploeg en Joanna van der Zalm.

7.                   Margaretha van Steijn, geb. Oegstgeest 28.03.1835, overl. Oegstgeest 29.06.1835.

 

Noten: |a| Johanna Gerarda, moeder Bruinsteijns; |b| Margaretha.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren