Jan Warner van Dijk (1894-1966)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien maart 2023)

 


 

[1] Jan Warner van Dijk, geb. Meppel 31.10.1894, ingenieursexamen richting Nederlandsche landbouw Wageningen 1922|a|, vast assistent aan de Landbouwhogeschool te Wageningen (10.12.1923-)|b|, landbouw-scheikundige aan het Departement van Landbouw te Suriname (ben. 1924)|c|, bodemkundige bij het Bodemkundige Instituut van het Algemeen Proefstation voor den Landbouw te Buitenzorg (ben. 04.04.1931; herben. 15.07.1936 en 01.03.1938)|d|, voorzitter Nederlandsch-Indisch Instituut van Wageningsche  Landbouwkundige Ingenieurs (1939, 1940), lector Bandoeng (01.08.1939-)|e||f|, overl. Oosterbeek 30.05.1966, crem. Dieren 02.06.1966, tr. voor 1934|g| A. van den Berg, overl. na 1966.

 

Noten: |a| Het Vaderland 30.09.1922; |b| Nederlandsche Staatscourant 10.12.1923 (benoemd tot 1 december 1924); |c| De Maasbode 15.09.1924 (Van Dijk is dan assistent aan het scheikundig laboratorium van prof. J.H. Aberson te Wageningen); |d| RA 1939 p.524; |e| Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 17.06.1939; |f| RA 1942 p.439 (buitengewoon lector); |g| RA 1934 (Adresboek) p.255 (echtgenote J. v.d. Berg).

 

[2] Hendrik Willem van Dijk, geb. Meppel 01.06.1862, ambtenaar ter secretarie te Meppel (1893,1897), overl. Meppel 20.01.1930, tr. Meppel 11.10.1893
[3] Aaltje van Straaten, geb. Meppel 25.05.1869, overl. Meppel 08.06.1957.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Warner van Dijk, geb. Meppel 31.10.1894|a|; volgt [1].

2.                   Hendrika van Dijk, geb. Meppel 15.03.1897.

3.                  

 

Noten: |a| get. Jan Warner van Dijk {opa} (geb.akte Meppel 1894 no.256).

 

[4] Jan Warner van Dijk, geb. Meppel 20.03.1836, klerk (1861,1862), commies ter secretarie te Meppel (1864), gemeentesecretaris van Meppel (1893,1894), overl. Meppel 15.04.1913, tr. Meppel 21.07.1861

[5] Aaltje Massier, geb. Meppel 03.03.1835, overl. Rosmalen 07.08.1894|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Willem van Dijk, geb. Meppel 01.06.1862; volgt [2].

2.                   Grietje van Dijk, geb. Meppel 08.03.1864, overl. Meppel 04.09.1927.

 

Noten: |a| ook overl.akte Meppel 1894 no.145.

 

[6] Dirk van Straaten, geb. Meppel 08.11.1842, bakkersleerling (1866), bakker (1867,1869,1893), overl. Arnhem 06.05.1928, tr. Den Ham 21.04.1866

[7] Hendrika Harwig, geb. Den Ham 16.07.1842, overl. Meppel 02.05.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter van Straaten, geb. Meppel 09.03.1867, overl. Meppel 29.11.1881.

2.                   Aaltje van Straaten, geb. Meppel 25.05.1869|a|; volgt [3].

3.                   Christiaan van Straaten, geb. Meppel 09.07.1871, koperslager, tr. Zutphen 12.01.1898 Gerritje Wassink, geb. Zutphen 06.09.1873|b|, d.v. Gerrit Wassink, koperslager, en Gardina Johanna Schuppers.

4.                   Gerhard van Straaten, geb. Meppel 22.12.1873, bakker, overl. Haarlem 19.03.1936, tr. Nijmegen 28.02.1902 Henriette Jeanne Adrienne Kerlen, geb. Nijmegen 12.03.1866, overl. Arnhem 19.05.1941, d.v. Antonie Kerlen en Jacoba Hendrina Johanna Gising.

5.                   Johannes van Straaten, geb. Meppel 28.02.1877, overl. Utrecht 11.02.1931, tr. Driebergen 13.05.1921 Mechtildis Gertrudis Maria Johanna Clara LeHaen, ook le Haen, geb. Sittard 08.10.1883, overl. Utrecht 15.12.1947, d.v. Abraham LeHaen en Maria Gertrudis Petronella Frackers.

6.                   Dirk van Straaten, geb. Meppel 19.05.1881, opzichter, overl. ’s-Gravenhage 27.04.1969, tr. Leeuwarden 07.05.1907 Tatsiana Anna Maria van der Meulen, geb. Leeuwarden 04.04.1882, overl. ’s-Gravenhage 14.07.1958, d.v. Johannes Christoffel van der Meulen, koopman, en Anna Catharina Antonia Swildens.

 

Noten: |a| moeder Henderika (geb.akte Meppel 1869 no.110); |b| vader in akte Wissink, tekent met Wassink (geb.akte Zutphen 1873 no.328).

 

[8] Hendrik Willem van Dijk, ged. Zwolle 13.08.1801, winkelbediende (1835,1861), overl. Meppel 20.10.1873|a|, tr. Meppel 06.05.1835

[9] Trijntien Worst, ged. Meppel 07.09.1803, dienstmeid (1835), overl. Meppel 22.03.1887.

Uit dit huwelijk (moeder ook Trijntje):

1.                   Jan Warner van Dijk, geb. Meppel 20.03.1836; volgt [4].

2.                   Karst van Dijk, geb. Meppel 16.06.1839, schipper, overl. Meppel 17.07.1866, tr. Meppel 10.10.1863 Roelofje Vennik, geb. Meppel 07.04.1839, winkelierster (1905), overl. Meppel 09.04.1905, d.v. Gerrit Vennik, schipper, en Jantien Krien.

3.                   Jentje van Dijk, geb. Meppel 27.02.1843, overl. Meppel 12.11.1843.

 

Noten: |a| geb. 1802, vader Hendrik (overl.akte Meppel 1873 no.150).

 

[10] Hendrik Massier, ged. [Staphorst] 31.12.1809, grutter, overl. Meppel 15.05.1858, tr. Meppel 12.04.1834

[11] Grietje Worst, geb. Meppel 08.02.1812, overl. Meppel 22.03.1856.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Massier, geb. Meppel 03.03.1835; volgt [5].

2.                   Hendrikje Massier, geb. Meppel 26.05.1837, overl. Meppel 31.08.1837.

3.                   Hendrikje Massier, geb. Meppel 26.04.1839, overl. Meppel 12.08.1871, tr. Meppel 11.05.1861 Roelof Hartsuiker, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 30.01.1840, gruttersknecht, overl. Meppel 08.03.1909, z.v. Jan Hartsuiker en Wijtske Roelofs Rudolphus.
     RH tr. 2e Meppel 11.11.1871 Jentje Tuiteman, geb. Zwartsluis 02.06.1829, dienstmaagd (1857), winkelierster (1871), overl. Meppel 26.03.1909, d.v. Wicher Tuiteman en Jentje Schuttrop.
     JT tr. 1e Meppel 20.06.1857 Albert Bakker, geb. Meppel 08.10.1826, schipper, overl. Amersfoort 21.05.1864, z.v. Egbert Bakker, schippersknecht (1826), schipper (1857), en Helena Vos.

4.                   Berendina Massier, geb. Meppel 18.07.1841, overl. Meppel 26.02.1843.

5.                   Hendrik Massier, geb. Meppel 09.01.1844, overl. Meppel 27.11.1845.

6.                   Hendrik Massier, geb. Meppel 30.03.1846.

7.                   Berendina Massier, geb. Meppel 20.06.1848, overl. Meppel 30.08.1864.

8.                   Egberdina Trijntje Massier, geb. Meppel 09.07.1851, overl. Steenwijk 05.01.1876.

9.                   levenloze dochter, Meppel 26.02.1856.

 

[12] Pieter van Straaten, geb. Zwolle 11.03.1803, bakker (1837,1868), overl. Meppel 04.03.1895|a|, tr. Meppel 05.05.1837

[13] Hebelina Brouwer, geb. Meppel 22.01.1806, dienstmeid (1837), overl. Meppel 06.01.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Susanna Aletta van Straaten, geb. Meppel 28.04.1838, overl. Meppel 24.02.1859.

2.                   Gerhardus van Straaten, geb. Meppel 21.03.1840, bakker, overl. Meppel 18.02.1913, tr. Meppel 18.01.1868 Lamberdina Geerligs, geb. Meppel 12.10.1843, overl. Meppel 27.08.1928, d.v. Harm Geerligs, schoenmaker, en Geertruida Hesse.

3.                   Dirk van Straaten, geb. Meppel 08.11.1842; volgt [6].

4.                   Jan van Straaten, geb. Meppel 09.11.1850, koperslager, overl. Meppel 05.09.1917, tr. Leeuwarden 02.04.1879 Beitske van der Heij, geb. Leeuwarden 05.11.1851, overl. Hummelo en Keppel 26.04.1930, d.v. Arjen van der Heij, timmerman, en Gatske ter Steeg.

 

Noten: |a| moeder Derkje Massier.

 

[14] Christiaan Harwig, geb. Almelo 23.04.1814, koopman (1842), winkelier (1845,1868), logementhouder (1875), overl. Den Ham 23.04.1884, tr. Amsterdam 21.12.1836

[15] Aaltje Lindenhovius, geb. Den Ham ca. 1804, winkelierster (1836), overl. Den Ham 24.07.1869; tr. 1e Amsterdam 28.04.1830 Roelof van Meijering, ged. Lienden 07.04.1799, koetsier, overl. voor 1836, z.v. Willem van Meijering en Aartje van Laar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Harwig, geb. Amsterdam ca. 1838, winkelier, overl. Vroomshoop (Den Ham) 30.06.1902, tr. 1e Den Ham 04.06.1862 Hermina Damwichers, ook Dam Wichers, geb. Den Ham 10.07.1837, overl.Vroomshoop (Den Ham) 07.06.1877, d.v. Berend Damwichers, landbouwer, en Geesje Jansen, landbouwster; tr. 2e Den Ham 20.06.1878 Albertdina Diek, ook Alberdina, geb. Uelsen|a| ca. 1853, overl. Neede 13.03.1937, d.v. Albert Diek en Jenne Warrink.

2.                   Hendrika Harwig, geb. Den Ham 16.07.1842; volgt [7].

3.                   Hendrika Magreta Johanna Harwig, ook Hendrika Margretha Johanna, geb. Den Ham 16.08.1845, overl. Den Ham 28.01.1903, tr. Den Ham 03.10.1877 Gerrit Jan Kamphuis, geb. Den Ham ca. 1833, blauwverver, overl. Den Ham 19.10.1890, z.v. Frederik Kamphuis en Berendina Schierholt.

4.                   Leferdina Harwig, geb. Den Ham 03.08.1848, winkelierster (1911), overl. DenHam 19.09.1911, tr. 1e Meppel 28.11.1868 Albertus Brouwer, geb. Meppel 16.12.1842, vleeshouwer, overl. Meppel 28.01.1869, z.v. Hendrik Brouwer, schipper, en Femmigje Moraal; tr. 2e Den Ham 22.01.1875 Fredrik Amelius Harwig, geb. Den Ham 17.03.1844, landbouwer (1875), logementhouder (1892), overl. Den Ham 29.10.1892, z.v. Hendrik Jan Harwig (1807-1866) en Janna Engberts.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[16] Jan van Dijk, geb. ca. 1765, overl. Zwolle 03.10.1810, begr. Zwolle 07.04.1810, z.v. Jan Goossems, overl. Dijkhuizen, begr. Ruinerwold 24.02.1789|a|, en Geesjen van Dijk, overl. Ruinerwold, begr. Ruinerwold 26.03.1810|b|; otr. Zwolle 25.01.1799

[17] Anna Ramhorst, geb. ca. 1773, overl. Zwolle 10.01.1828|c|, d.v. Lubbertus Ramshorst (-1798) en Jacoba Elisabeth van Breevoort (-1806).

Uit dit huwelijk (‘6 nog jongere kinderen, waarvan de oudste10 jaren is’ (1810)):

1.                   zoon, geb. Zwolle 20.11.1799.

2.                   Hendrik Willem van Dijk, ged. Zwolle 13.08.1801; volgt [8].

3.                   Gezina Johanna van Dijk, geb. Zwolle ca. 1803, overl. Zwolle 26.12.1846.

4.                   dochter, geb. Zwolle 29.06.1805.

5.                   Jacobus Elias van Dijk, geb. Zwolle 29.10.1806, geëmpoyeerde, overl. Zwolle 11.08.1887, tr. Zwolle 06.06.1833 Maria Magdalena Wentzel, geb. Zwolle 31.05.1813, overl. Zwolle 21.01.1884, d.v. Carel Lodewijk Wentzel, vleeshouwer, en Wilhelmina Uhlman.

6.                   Elisabeth Margaretha van Dijk, geb. Zwolle 26.01.1808, overl. Zwolle 19.06.1884, tr. Zwolle 30.11.1843 Willem Dijkhuis Visscher, geb. Zwolle 19.11.1805, geëmployeerde aan het provinciaal gouvernement (1833), adjunct-commies (1843), oud-ambtenaar ter provinciale griffie (1884), overl. Zwolle 02.02.1884, z.v. Derk Jan Visscher, slager, en Trijntje Dijkhuis.
     WDV tr. 1e Zwolle 12.12.1833 Maria Catriena van Heerde, ook Maria Catrina, geb. Zwolle 21.02.1809, overl. Zwolle 30.10.1838,  d.v. Klaas van Heerde, smid, en Susanna Catriena Weijnman.

 

Noten: |a||b| huw.akte Meppel 1835 no.22 (zoon Hendrik Willem); |c| geen geboorteplaats vermeld, aangifte Jan van Dijk, ‘Jan zenior zoon’, oud 42 jaar, bierbrouwer, waarvan de overledene de ‘moei’ is (overl.akte Zwolle 1828 no.12).

 

[18] Karst Hendriks Worst, geb. Meppel ca. 1771, aannemer (1813), slachter (1822), overl. Meppel 21.05.1822, z.v. Hendriks Karst Worst en Trientje Jans; tr.

[19] Jentien Jans Zevenhuizen, geb. Meppel ca. 1775, overl. Meppel 04.07.1864, z.v. Jan Willems en Margien Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Merchien Worst, ged. Meppel 18.02.1798, overl. Meppel 10.11.1874.

2.                   Hendrik Worst, ged. Meppel 18.01.1801, schipper, tr. Meppel 19.04.1837 Lammechien Kist, geb. Kolderveenca. 1804, dienstmeid (1837), d.v. Jans Jans Kist en Geesje Klaas Doop, turfmaakster (1837).

3.                   Trijntien Worst, ged. Meppel 07.09.1803; volgt [9].

4.                   Jan Worst, ged. Meppel 03.11.1805.

5.                   Jantien Worst, ged. Meppel 17.06.1807, dienstmeid (1830), overl. Dijkhuizen (Ruinerwold) 31.10.1881, tr. Meppel 01.12.1830 Jan Luichies, geb. Nijentap, ged. Havelte 07.10.1803, overl. Dijkhuizen (Ruinerwold) 31.01.1871, z.v. Jan Luichies en Eltjen Egberts.

6.                   Hendrekien Worst, ged. Meppel 21.10.1810, overl. Meppel 18.03.1887.

7.                   Jan Worst, geb. Meppel 05.12.1813.

 

[20] Hendrik Massier, geb. Emmen ca. 1780/1782, woont op de Eekmolen onder Staphorst (nov1808), grutter (1823,1845), overl. Meppel 29.08.1845, z.v. Pieter Massier en Egberdina Kost; otr. Meppel 17.04.1808, tr. Meppel 04.05.1808

[21] Henderkien Worst, ged. Meppel 28.03.1781, grutter (1850), overl. Meppel 21.05.1869|d|, d.v. Hendrik Worst en Trijntjen Jans Bakker.

Uit dit huwelijk (moeder ook Henderikje/Hendrikje/Hendrikjen/Hindrikje):

1.                   Egbertien Massier, ook Echberdina/Egberdiena, geb. Staphorst, ged. Meppel 06.11.1808, overl. Steenwijk 01.02.1874|c|, tr. Meppel 22.06.1833 Jakob Hulst, ookJAcob, geb. Meppel ca. 1810, schippersknecht (1833), schipper (1875), overl. Steenwijk10.09.1875, z.v. Jan Jakobs Hulst, schipper, en Hendrikjen Gerrits Kreulen.

2.                   Hendrik Massier, ged. Meppel 31.12.1809|a|; volgt [10].

3.                   Trijntje Massier, geb. Staphorst ca. 1815, overl. Zwolle 23.09.1890, tr. Meppel 03.08.1842 Harm Bouman, geb. Meppel ca. 1819, schippersknecht, z.v. Jan Willems Bouman en Everdina van Urk, schippersche (1842).

4.                   Willempjen Massier, geb. Staphorst ca. 1817, overl. Hesselingen (Staphorst) 29.06.1818.

5.                   Wilhelmina Massier, geb. Staphorst 21.05.1819, bakkersche (1880), overl. Meppel 08.03.1899, tr. 1e Meppel 15.05.1850 Gerrit Bombam, geb. Kampen 30.10.1822, gruttersknecht (1850), grutter (1878), overl. Meppel 12.05.1878, z.v. Jan Bombam, turfdrager, en Petertjen Lammers Vos; tr. 2e Meppel 07.02.1880 Hendrikus van Veen, geb. Vollenhove 26.09.1825, borstelmaker, overl. Meppel 30.03.1892|b|, z.v. Coop van Veen, schipper, en Aaltje Buttink.

6.                   Petertje Massier, geb. Meppel 03.08.1823, overl. Steenwijk 12.09.1899, tr. 1e Steenwijk 14.06.1861 Arend Hage, ged. Meppel ca. 1801, overl. Steenwijk 28.04.1865, z.v. Hendrik Hage en Elizabeth Arends Sterken; tr. 2e Meppel 23.03.1866 Reinder Bijkerk, geb. Steenwijkerwold ca. 1809/1810, turfmaker (1833), vervener (1866), overl. Steenwijk 22.05.1866, z.v. Albert Reinders Bijkerk, turfmaker, en Geesje Bos; tr. 3e Steenwijk 17.05.1867 Reinder de Boer, geb. Steenwijk 17.07.1817, schoenmaker, overl. Steenwijk 21.09.1896, z.v. Roelof Alberts de Boer, timmerman, en Beertje Reinders Bijkerk.
     AH tr. 1e Hendrikje de Boer, geb. Zwartsluis ca. 1797, overl. Steenwijk 29.05.1858, d.v. Klaas de Boer en Angenes Beuker.
     RB tr. 1e Steenwijk 01.11.1833 Jantjen Kuper, ook Kuiper, geb. Steenwijk 07.03.1813, naaister, overl. Steenwijk 18.08.1854, d.v. Jacob Adams Kuper, smid (1813), geweermaker (1833), en Femmigje Schute, ook Schuite.
     RdB tr. 1e Steenwijk 29.04.1842 Albertje Brinkerink, ook Brinkrink, geb. Steenwijk 23.09.1816, dienstmeid (1842), overl. Steenwijk 12.05.1865, d.v. Lucas Brinkerink, koperslager, en Geertje Hendriks Jurriens.

 

Noten: |a| behoort ‘onder Staphorst, en [is] aldaar overgeboekt’ (Doopboek Meppel); |b| geb. 20.09 (overl.akte Meppel 1892 no.54); |c| ook overl.akte Meppel 1874 no.21; |d| overledene Hendrikje.

 

[22] Berend Worst, geb. Meppel xx.09.1778, schipper (1812), schipper en koopman (1834), schipper (1849), overl. Meppel 14.05.1849,  z.v. Hendrik Worst en Trijntje Jans Bakker; otr. Amsterdam 17.04.1809 (op att. van Meppel), tr. Meppel 07.05.1809

[23] Aaltje de Groot, geb. Zwartsluis ca. 1780, woont Amsterdam (1809), overl. Meppel 25.04.1843, d.v. Hendrik de Groot en Grietje Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Worst, ged. Meppel 15.04.1810, schipper, overl. Meppel 24.02.1830.

2.                   Grietje Worst, geb. Meppel 08.02.1812|a|; volgt [11].

3.                   Trientien Worst, geb. Meppel 17.04.1814, overl. Meppel 26.01.1845, tr. Meppel 20.08.1842 Gerrit Vos, geb. Meppel 06.03.1816, grutter, overl. Meppel 20.03.1871, z.v. Douwe Vos, grutter, en Wiechertien Thomas (-1837).
     GV tr. 2e Meppel 17.09.1859 Annigje IJden, geb. Meppel 11.12.1837, dienstmaagd (1859), overl. Meppel 18.12.1864, d.v. Geert IJden, wever (1837), leerlooiersknecht (1859), en Margje Hongerink.

4.                   Henderikus Worst, geb. Meppel 13.04.1817, schipper, overl. Meppel 06.04.1875, tr. Meppel 20.11.1839 Geesjen Keizer, geb. Meppel 01.04.1814, overl. Schoonoord (Sleen) 29.05.1886, d.v. Jan Simens Keizer, schipper, en Albertien Berends.

5.                   Jan Worst, geb. Meppel 18.10.1820, schipper, overl. Meppel 07.02.1912, tr. Meppel 09.04.1845 Hendrikje Vos, geb. Meppel 07.01.1825, overl. Meppel 16.09.1879, d.v. Douwe Vos, grutter, en Wiechertje Thomas.

 

Noten: |a| vader Beerend.

 

[24] Gerardus van Straten, van Zwolle, overl. Suriname voor 1827, tr. Nijeveen 28.09.1800 (op att. van Zwolle en Meppel)

[25] Derkje Massier, geb. [Meppel] ca. 1774, arbeidster te Dalfsen (1827), overl. Vilsteren (Ambt Ommen) 08.01.1827, d.v. Peter Janssen Massier (-1813) en Egberdina Cost.

Uit dit huwelijk (vader ook Gerhardus):

1.                   Elsje van Straten, geb. Ommen 22.01.1801, dienstmeid (1830), overl. Zwolle 26.03.1833, tr. Zwolle 21.10.1830 Derk Wisel, ook Wiesel, geb. Zwolle 25.12.1806, kleermakersknecht (1830), kleermaker (1840), z.v. Frederik Wisel en Derkje Vredeveld.
     DW tr. 2e Zwolle 15.10.1840 Maria Vos, ged. Kampen 30.08|09.1805, breidster (1828), d.v. Hendrik Vos en Petronella Kladde.
     MV tr. 1e Kampen 28.08.1828 Jan Herm van den Berg, ged. Kampen 18.07.1802, spinner (1828), overl. Zwolle 24.11.1839, z.v. Berend van den Berg en Grietje Wikkers of Gesina Fiks.

2.                   Pieter van Straaten, geb. Zwolle 11.03.1803 [tr. Meppel 1837|a|]; volgt [12].

 

Noten: |a| vader Gerhardus van Straaten.

 

[26] Jan Geerts Brouwer, geb. Ruinen xx.12.1769, blauwverver, overl. Meppel 21.06.1813, z.v. Geerts Jans Brouwer en Hillegien Jans; otr. Amsterdam 15.04.1796 (op att. van Meppel), tr. Meppel 08.05.1796

[27] Susanna Aletta van der Woude, geb. Meppel ca. 1778, woont Amsterdam (1796), overl. Meppel 22.05.1855, d.v. Albert van der Woude (-1789) en Hebelina Beugelink (-1780); tr. 2e Meppel 12.07.1815 Klaas Kuiper, geb. Meppel ca. 1772, bakker, overl. na 1836, z.v. Jan Bos Kuiper (-1783) en Arentien Brouwer.

     KK otr. 1e Meppel 16.04.1797, tr. Meppel 03.05.1797 Rensjen Hagen, begr. Meppel 09.09.1808.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hebelina Brouwer, ged. Meppel 26.08.1798, w.s. jong gestorven.

2.                   Jan Coerts Brouwer, ged. Meppel 29.10.1800, w.s. jong gestorven.

3.                   Femmechien Brouwer, ook Femmetje, ged. Meppel 06.02.1803, overl. Barneveld 30.07.1838, tr. Barneveld 05.08.1831 Jan Willem Goedings, ged. Rozendaal 27.01.1806, schoolonderwijzer, overl. voor 1838, z.v. Teunis Goedings, papiermaker, en Geertrui Evers.

4.                   Hebelina Brouwer, geb. Meppel 22.01.1806; volgt [13].

5.                   Jan Koerts Brouwer, ged. Meppel 20.07.1808, begr. Meppel 01.03.1809.

 

[28] Johannes Harwig, ged. Almelo 21.07.1762, logementhouder (1814,1820), overl. Stad Almelo 22.06.1820, z.v. Jan Willem Harwig (-1795) en Christina Boom (-1801); otr. Amsterdam 09.11.1792

[29] Hendrina Margaretha Koning, geb. Oostzaan ca. 1772, logementhoudster (1833), overl. Beuningen (Losser) 14.02.1843|a|, d.v. Jan Koning en Fransina Hendriena Vroom.
– 20.01 en 04.02.1834: Veiling door ‘mejuffrouw de weduwe Harwig’ van ‘het ruime en neringrijke logement «de Gouden Leeuw», met wagenhuis, stalling en twee woningen daar annex, staande en gelegen in de Stad Almelo, aan de Groote Straat, sedert ruim 40 jaren door haar met succes gebouden, en uit hoofde van hooge jaren, finaal te quiteren.’|c|

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Willem Harwig, geb. Almelo 29.08.1793, ged. Almelo 01.09.1793, wijnkoper (1835), landbouwer (1852), overl. Beuningen (Losser) 15.11.1852, tr. Amsterdam 06.02.1835 Dorothea Charlotta Lutz, geb. Paramaribo ca. 1796/1798, overl. Denekamp 22.01.1875, d.v. ‘de vrije mulattinne Sara van Lutz’.

2.                   Francina Hendrina Harwich, ook Harwig, geb. Almelo 16.07.1796, ged. Almelo 21.07.1796, overl. Beuningen (Losser) 13.01.1849, tr. Almelo 14.11.1816 Cornelis van der Meer, geb. Delfshaven ca. 1788, fungerend ingenieur en chef van de provincie Overijssel (1816), fungerend hoofdingenieur bij de waterstaat en der publieke werken (1826), overl. Ambt Almelo 12.01.1826, z.v. Cornelis van der Meer (-1789), chirurgijn, en Elisabeth van Huijksloot, ook Maria Huiksloot.

3.                   Christina Harwig, geb. Almelo 30.05.1800, ged. Almelo 08.06.1800|b|.

4.                   Lambert Harwigh, geb. Almelo 07.01.1805, ged. Almelo 10.01.1805, logementhouder te Stad Almelo (1835), overl. Stad Almelo 13.01.1837, tr. Tubbergen 14.03.1835 Jannetta Johanna Pleij, ook Johanna Janetta, geb. Vriezenveen 07.02.1813, overl. Stad Almelo 31.01.1884, d.v. Berend Pleij, schoolmeester/schoolonderwijzer, en Johanna Teunis.

5.                   Hendrik Jan Harwig, geb. Almelo 22.05.1807, ged. Almelo 31.05.1807, burgemeester van Den Ham (1833-1843), grondeigenaar (1886), overl. Ambt Almelo 02.07.1886, tr. Vriezenveen 11.12.1833 Janna Engberts, geb. Vriezenveen ca. 1809, overl. Ambt Almelo 18.09.1850, d.v. Egbert Engberts en Janna Klumper.
Uit dit huwelijk: Fredrik Amelius Harwig (1844-1892), tr. Den Ham 22.01.1875 Leferdina Harwig (1848-1911), d.v. Christiaan Harwig en Aaltje Lindenhovius.

6.                   Derk Jan Harwig, geb. Almelo 16.11.1809, ged. Almelo 23.11.1809, rietmaker (1841), sub rijksontvanger (1850), overl. Winterswijk 27.02.1883, tr. 1e Denekamp 05.05.1841 Berendina Kelder, geb. Nordhorn|d| ca. 1814, dienstmeid (1841), overl. Denekamp 12.12.1849, d.v. Jan Kelder, landbouwer, en Elisabeth Dingeldein, landbouwster; tr. 2e Denekamp 27.04.1850 Janna Hagelskamp, geb. Gildehaus|e| ca. 1821, overl. Denekamp 19.07.1856, d.v. Lambert Hagelskamp, landbouwer, en Gese Plons, landbouwster; tr. 3e Denekamp 17.10.1860 Berendina Engtbers, geb. Veldhausen|f| ca. 1823, dienstmeid (1860), overl. Denekamp 05.07.1870, d.v. Gerrit Jan Engtbers en Geertien Witten.

7.                   Christiaan Harwig, geb. Almelo 23.04.1814; volgt [14].

 

Noten: |a| overledene Maria Margaretha, geb. Amsterdam, oud 70 jaar (overl.akte Losser 1843 no.10); |b| vader gelezen als Hanvilh (Doopboek Almelo 1734-1812, transcriptie GWT 2005); |c| annonce collectie CBG; |d| destijds Königreich Hannover, nu Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |e| destijds Königreich Hannover, nu Ortsteil van Bad Bentheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |f| destijds Königreich Hannover, nu Ortsteil van Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[30] Lefert Lindenhovius, geb. Den Ham ca. 1776, schoenmaker (1812), koopman (1815,1823), winkelier (1825,1836), koopman (1837), winkelier (1838), koopman (1840), winkelier (1843), overl. Den Ham 21.12.1843, z.v. Fredrik Lindenhovius en Jennigje Schierholt; tr. 2e Den Ham 16.09.1819 Hendrikje Hendriks, ook Hendrikje Hannes, geb. Hellendoorn ca. 1775, boerin (1819), landbouwster (1821), overl. Den Ham 26.01.1821, d.v. Hendrik Hannes en Gerridina Alberts, boerin (1819); tr. 3e Den Ham 05.02.1823 Albertdina Gesina van Tongeren, ook Alberdina Gezina/Alberdiena Geziena, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.01.1783, overl. Den Ham 24.10.1835, d.v. Gerrit van Tongeren en Geesje van Eerde, ook van Eerten; tr. 1e

[31] Hendrieke Horsman, geb. ca. 1778, overl. Den Ham 19.03.1815|d|, d.v. Albert Horsman en Engeltje Schuurman.

     HH tr. 1e Jan Groothuismink, geb. ca. 1767, landbouwer, overl. Lemele (Ommen) 31.03.1816, z.v. Lambert Gerrits en Maria Gerrits.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hendrica/Hendrika, ook Horsmans):

1.                   Frederica Lindenhovius, ook Fredrika, geb. Den Ham ca. 1802, dienstmeid (1825), overl. Stad Ommen 06.12.1829, tr. Stad Ommen 19.05.1825 Gerrit Poel, geb. Den Ham ca. 1801/1802, kleermaker, overl. Stad Ommen 22.02.1848, z.v. Johannes Poel, veldwachter, en Janna Derks.
     GP tr. 2e Stad Ommen 10.06.1831 Hendrikje Bosch, geb. Stad Ommen ca. 1811, overl. Stad Ommen 14.12.1887, d.v. Idsert Bosch, bode, en Johanna van Hoek.

2.                   Aaltje Lindenhovius, geb. Den Ham ca. 1804; volgt [15].

3.                   Jan Frerik Lindenhovius, geb. Den Ham 09.02.1807, onderwijzer, overl. Deventer 09.04.1848, tr. Deventer 26.01.1837 Alberdina Bosch, ook Bos, geb. Deventer 17.12.1809, overl. Deventer 14.07.1876, d.v. Dek Bosch en Aaltjen Beekman.

4.                   Fredrik Lindenhovius, ook Frederik, geb. Den Ham 08.10.1809, bakkersknecht (1840), bakker (1842,1866), overl. Meppel 14.06.1884, tr. 1e Meppel 02.05.1840 Femmegien Danser, geb. Meppel ca. 1812, overl. Meppel 01.04.1841, d.v. Jan Danser, koopman, en Arendje Schuurman; tr. 2e Elburg 12.01.1842 Maria Top, ged. Elburg 26.05.1806, overl. Meppel 16.07.1866, d.v. Gerhardus Top en Gerritje Gerrits.

5.                   Gerrit Lindenhovius, geb. ca. 1810, overl. Den Ham 09.02.1812.

6.                   Gerrit Lindenhovius, geb. Den Ham 07.09.1812|a|, landbouwer, overl. Magele (Den Ham) 06.03.1869, tr. Den Ham 30.03.1838 Hendrika Martha Podt, geb. Den Ham ca. 1813, arbeidster, overl. Magele (Den Ham) 02.05.1876, d.v. Gerrit Podt en Hermina Weideman, landbouwster.

7.                   Evert Lindenhovius, geb. Den Ham 07.09.1812|b|, kleermaker (1847), winkelier (1884), overl. Den Ham 29.11.1884, tr. Den Ham 27.04.1847 Jennigje Pellewever, geb. Den Ham 05.09.1824, dienstmeid (1847), overl. Vroomshoop (DenHam) 17.06.1906, d.v. Jan Pellewever, wever (1824), landbouwer (1847), en Aaltje Schutte, landbouwster.

8.                   Aagje Lindenhovius, geb. Den Ham 07.09.1812|c|, winkelierster (1854), overl. Den Ham 27.11.1854, tr. Den Ham 13.04.1843 Bernardus Lindenhovius, geb. Den Ham ca. 1807, koopman (1843), winkelier (1849), overl. Den Ham 14.04.1849, z.v. Adam Lindenhovius en Willemina ten Have.

9.                   Hendrieke Lindenhovius, ook Hendrieca, geb. Den Ham 18.03.1815, overl. Den Ham 17.03.1818.

 

Noten: |a| geb. twee uur ’s morgens (geb.akte Den Ham 1812 fol.12v); |b| geb. vier uur ’s morgens (ibidem); |c| geb. acht uur ’s morgens (ibidem); |d| geen geboorteplaats en geen partner vermeld (overl.akte Den Ham 1815 no.17).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren en lectoren