Carolus Donker van Heel (1890-1954)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien maart 2019)

 


 

[1] Carolus Donker van Heel, geb. ís-Gravenhage 16.04.1890, secretaris der hoogeschool, tevens beheerder der boekerij (1922-na1936)|a|, ambtenaar voor administratie en bibliotheek (1923,1924)|b|, secretaris, tevens belast met het beheer van de boekerij (1925)|c|, Ďsecretaris eener Technische Hoogeschoolí (1930)|d|, secr. T.H.S. (1941)|e|, overl. Rijswijk 16.11.1954, begr. Rijswijk (Alg.Bpl. Kleiweg) 19.11.1954, otr. Rijswijk 27.03.1930, tr. Rijswijk 10.04.1930 Johanna Maria de Klerk, geb. Rotterdam 09.03.1892, overl. na 1954, d.v. Johannes de Klerk (1860-1920), schoenmaker, en Petronella Francisca Etienne (1865-na1930).

 

Noten: |a| Jaarboek der Technische Hoogeschool te Bandoeng 16e cursusjaar 1936 p.34 (met btl. verlof, td.wd. S.K. Kuypers); |b| RA 1923 p.337 & RA 1924 p.350; |c| RA 1925 p.349; |d| huw.akte Rijswijk 1930; |e| RA 1941 p.224.

 

[2] Carolus Donker, later Donker van Heel, geb. ís-Gravenhage ca. 1863, kantoorbediende (1887), boekhandelaar (1888,1890), koopman (1894,1899), rijwielhandelaar (1900), grossier in rijwielen (1903), overl. Soerabaja 12.05.1918, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh) 13.05.1918|b|, tr. ís-Gravenhage 04.08.1887
[3] Clara Sophia Louise Gimberg, geb. Soerabaja 17.06.1862, overl. Bandoeng 12.08.1931, begr. Bandoeng|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolus Donker, geb. ís-Gravenhage 13.07.1888, overl. ís-Gravenhage 28.02.1889.

2.                   Carolus Donker, later Donker van Heel, geb. ís-Gravenhage 16.04.1890|a|; volgt [1].

3.                   Simon Donker, geb. ís-Gravenhage 21.06.1894, overl. ís-Gravenhage 25.04.1895.

4.                   Clara Sophia Louise Donker, geb. Ďs-Gravenhage 30.11.1899, overl. ís-Gravenhage 28.04.1900.

5.                   Clara Sophia Louise Donker, geb. ís-Gravenhage 13.09.1903, overl. ís-Gravenhage 16.08.1904.

 

Noten: |a| Besluit Gouverneur-Generaal Nederlands-IndiŽ dd. 22 januari 1918 goed gevonden aan de geslachtsnaam Donker "van Heel" toe te voegen. (aantekening geb.akte ís-Gravenhage 1890 no.1656).

|b| graf B473 straat 42 west (Bronnenpublikaties IGV dl.11 p.135); |c| Oude Begraafplaats (Bronnenpublikaties IGV dl.5 p.43).

 

[4] Carolus Cornelis Donker, geb. ís-Gravenhage ca. 1824, passementwerker (1855), boekbinder (1862), winkelier (1869,1887), overl. ís-Gravenhage 09.09.1909, tr. ís-Gravenhage 02.05.1855

[5] Hendrika Grimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1832/1833, overl. ís-Gravenhage 19.02.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Simeon Donker, geb. ca. 1857, overl. Renkum 29.06.1938, tr. 1e Soerabaja 01.03.1890 Maria Magdalena Stoelman, geb. Soerabaja 06.11.1859, overl. ís-Gravenhage 31.03.1898, d.v. Jacobus Pieter Stoelman en Wilhelmina Damwijk; tr. 2e Rheden 21.04.1909 Maria Catharina Bijlevelt, ook Bijleveld, geb. ca. 1866, overl. Renkum 22.12.1942, d.v. Frans Jacobus van Bijlevelt en Elisabeth de Groot.
†††† MMS tr. 1e Soerabaja 27.05.1882 Arie Vermaat, overl. Amboina 18.07.1885.
†††† MCB tr. 1e ís-Gravenhage 05.09.1888|a| (echtsch.vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 15.03.1904, ingeschr. ís-Gravenhage 20.06.1904) Jacobus Johannes Mesker, geb. ís-Gravenhage 10.03.1867, meubelmaker, overl. Rotterdam 23.07.1915, z.v. Arnoldus Jacobus Mesker, meubelmaker, en Cornelia Maria Arnoldina Rombouts.
†††† JJM tr. 2e ís-Gravenhage 27.07.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 24.10.1912, ingeschr. ís-Gravenhage ingeschr. 31.01.1913) Helena Susanna Verhoeven, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1893, d.v. Hendrik Johannes Verhoeven, vrachtrijder, en Anna Wilhelmina Aardewijn.

2.                   Carolus Cornelis Donker, geb. ís-Gravenhage ca. 1857, overl. ís-Gravenhage 07.02.1862.

3.                   Carolus Donker, geb. ís-Gravenhage ca. 1863; volgt [2].

4.                   Zoon Donker, geb. ís-Gravenhage xx.04.1865|c|. (zie Bijlage A)

5.                   Catharina Clara Donker, later Donker van Heel, geb. ís-Gravenhage ca. 1869, overl. Malang 27.06.1940, tr. Johan Frederik Schell, geb. Soerabaja 03.11.1854, overl. Malang 10.02.1926.
†††† JFS tr. 1e Palembang 16.07.1880|b| Johanna Maria Zuidmulder, overl. Modjokerto 27.01.1911.

 

Ė ďCiviel Departement. Vergund aan Cornelis Donker, Carolus Donker en hunne wettige nakomelingen en aan Catharina Clara Donker achter den geslachtsnaam "Donker" dien van "van Heel" te voegen en zich alzoo voortaan te noemen en te schrijven "Donker van Heel".Ē (Bataviaasch nieuwsblad 23.01.1918)

 

Noten: |a| bruid Bijlevelt; |b| bruid per abuis Zindmulder (RA 1881 p.230); |c| Dagblad van Zuidholland en ís-Gravenhage 04.04.1865.

 

[6] Simon Gimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1830, overl. ís-Gravenhage 15.07.1883; tr. 2e Soerabaja 03.09.1870|b| Adriana Cornelia Johanna van Drielen, geb. Vlissingen 05.02.1848, overl. ís-Gravenhage 26.04.1913, d.v. Christiaan Anthonijs van Drielen, schoenmaker, en Hendrina Jacoba van der Eijk; tr. 1e Soerabaja 27.10.1855

[7] Hendrika Rozetta Dorothea Tressell, geb. Soerabaja 29.12.1838, overl. (kraambed) Soerabaja 21.12.1867|a|, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh) 22.12.1867|g|.

Uit het huwelijk Gimberg-Tressell:

1.                   * Gerard Clement Gimberg, overl. Soerabaja 28.10.1857.

2.                   Zoon Gimberg, geb. Soerabaja 27.03.1858|h|.

3.                   * Simon Bastiaan Gimberg, geb. Soerabaja 19.04.1859, overl. Soerabaja 12.06.1859.

4.                   Maria Catharina Gimberg, geb. Soerabaja 15.05.1860, overl. Leiden 22.09.1940, tr. ís-Gravenhage 23.10.1884 Jacobus de Lange, geb. Dordrecht 12.10.1861, bouwkundige, overl. Bennebroek 25.11.1950|i|, z.v. Johannes Marinus de Lange en Gijsje de Klundert.

5.                   Clara Sophia Louise Gimberg, geb. Soerabaja 17.06.1862; volgt [3].

6.                   * Simon Bastiaan Gimberg, geb. Soerabaja 01.05.1864, overl. na 1883.

7.                   levenloze zoon, Soerabaja 16.08.1865.

8.                   * Jacoba Anthonia Gimberg, geb. Soerabaja 12.11.1866, overl. Soerabaja 03.11.1867.

9.                   levenloze zoon, Soerabaja 19.12.1867.

Uit een relatie met Oei An Ang:

10.               Gustaaf Adolf Gimberg, geb. Soerabaja 14.04.1870, overl. Rotterdam 11.10.1881.

Uit het huwelijk Gimberg-van Drielen:

11.               Dochter, geb. ís-Gravenhage 1871|f|.

12.               Laura Henriette Gimberg, geb. Zeist 07.08.1872, overl. ís-Gravenhage 16.04.1946|e|, tr. (echtsch. voor 1914) Petrus Adolph van der Noordaa, overl. ís-Gravenhage 10.07.1940, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 13.07.1940, z.v. Willem Simon van der Noordaa en Clara Maria van Asperen van der Velde.
†††† PAvdN geb. ís-Gravenhage 23.01.1863, bankier, tr. Leiden 04.12.1914 Frederica Anna Geertruida de Nooij, geb. Bandoeng (Res. Preanger Regentschappen) 22.04.1883, overl. ís-Gravenhage 14.03.1941, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 17.03.1941, d.v. Hendrik Arnoud de Nooij en Antoinette Frederica Baerentz.

13.               Louis Theodoor Gimberg, geb. ís-Gravenhage 07.09.1880, toneelspeler, overl. s-Gravenhage 09.04.1959|d|, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 11.04.1959, tr. 1e 1904 (echtsch. voor 1913) Catharina Clasine Weber, Toutie, geb. Amsterdam 18.04.1883, overl. ís-Gravenhage 28.02.1968; tr. 2e Amsterdam 01.03.1917|c| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 28.06.1934, ingeschr. Amsterdam 11.09.1937) Josine Elise LabouchŤre, geb. Vrijenban 12.04.1889, overl. ís-Gravenhage 04.07.1948, crem. Velsen (Westerveld) 07.07.1948, d.v. Abel LabouchŤre, fabrikant (1889), directeur van een fabriek (1917), en Cornťlie Jacqueline de Bruijn Kops; tr. 3e ís-Gravenhage 19.04.1939 Claudina Albertine Charlotte Anna van der Haer, geb. Nijmegen 20.09.1899, overl. ís-Gravenhage 23.08.1964, begr. 24.08.1964, d.v. Marius Albert van der Haer en Claudina Johanna Riesz.
Ė Levensbericht LTG: theaterencyclopedie.nl
†††† CACAvdH tr. 1e Nijmegen 18.10.1922 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 01.03.1939, ingeschr. Nijmegen 09.03.1939) Willem van der Muelen, geb. Achttienhoven 28.04.1872, fabrikant, overl. De Bilt 14.10.1949, z.v. Willem van der Muelen en Wilhelmina Hendrika Paulus.
†††† WvdM tr. 1e voor 1905 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 12.07.1922) Hendrina Johanna Christiena Burg.
†††† HJCB tr. 2e De Lier 17.0.5.1923 Josephus Pieter van der Marel, geb. De Lier 26.06.1877, student wis- en natuurkunde Leiden 24.09.1895, promotie Amsterdam 02.04.1919|j|, overl. Velp (Rheden) 22.07.1956, z.v. Antonie van der Marel en Cornelia van der Eijk.

 

Noten: |a| overledene H. Rosetta D. (RA 1869 p.104); |b| bruidegom wedr Tressel (RA 1871 p.183); |c| get. Jean Louis Pisuisse, artist, 36 jaar (huw.akte Amsterdam 1917 reg.6A fol.030v); |d| van Drielen Gimberg (annonce collectie CBG); |e| ook overl.akte Voorburg 1946no.186; |f| Java-bode 07.08.1871; |g| graf B473 straat 42 west (Bronnenpublikaties IGV dl.11 p.135); |h| De Oostpost 01.04.1858; |i| ook overl.akte Leiden 1950 no.1019; |j| proefschrift: Bijdrage tot de kennis van selectief-permeabele eigenschappen van de zaadhuid; promotor: E.C. Verschaffelt (1868-1923).

 

[8] Cornelis Donker, geb. ís-Gravenhage ca. 1792/1793, fuselier bij het derde bataillon der negende afdeling Infanterie in garnizoen te Delft (mrt1820), koekbakker (jul1820), bakker (1826), overl. ís-Gravenhage 14.11.1857, tr. ís-Gravenhage 15.03.1820|a| 

[9] Catharina Bosman, geb. ís-Gravenhage ca. 1794, naaister (1820), overl. ís-Gravenhage 09.03.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Maria Donker, geb. ca. 1820, overl. ís-Gravenhage 21.12.1821.

2.                   Elisabeth Maria Donker, geb. ís-Gravenhage ca. 1822, tr. ís-Gravenhage 17.11.1847 Hendrik Sander Isbrucker, geb. ís-Gravenhage ca. 1819|b|, oppasser (1847), geŽmployeerde (1875), eerste stempelaar van het buitengewoon zegel (1889), overl. ís-Gravenhage 11.03.1889, z.v. Rijk David Isbrucker, schoenmaker, en Hendrika Christina Fraterman.

3.                   Carolus Cornelis Donker, geb. ca. 1824; volgt [4].

4.                   Annetta Catharina Donker, geb. Leiden 23.02.1826, tr. ís-Gravenhage 22.10.1890 Johannes Marinus Boezaart, geb. Leiden 21.08.1829, expediteur (1859,1861), broodbakker (1890), z.v. Leendert Boezaart, winkelier, en Maria Nell.
†††† JMB tr. 1e Rotterdam 23.08.1854 Clazina Hendrina van der Linden, geb. Rotterdam 01.03.1833, overl. tussen 1861 en 1890, d.v. Abraham van der Linden en Maria Cornelia van Veen.

5.                   Cornelis Donker, geb. ca. 1828, overl. ís-Gravenhage 16.09.1828.

6.                   Cornelis Donker, geb. ca. 1831, overl. ís-Gravenhage 25.03.1831.

7.                   Cornelis Donker, geb. ís-Gravenhage ca. 1834/1835, (huis)schilder, overl. ís-Gravenhage 27.05.1903, tr. ís-Gravenhage 20.01.1875 Carolina Cornelia Hoppenbrouwer, geb. ís-Gravenhage 14.04.1842, dienstbode (1875), overl. ís-Gravenhage 20.01.1914, d.v. Adrianus Hoppenbrouwer en Helena van Rijn.

 

Noten: |a| bruid Catrina; |b| natuurlijke zoon, erkend bijhuwelijk ís-Gravenhage 12.04.1820 (no.71).

 

[10] Gerrit Gerardus Gimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1799/1800, schoenmaker (1826,1830), overl. ís-Gravenhage 01.01.1834, tr. ís-Gravenhage 28.09.1825

[11] Catharina van Vliet, geb. ís-Gravenhage ca. 1794, schoonmaakster (1854), winkelierster (1855), overl. ís-Gravenhage 18.01.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Gimberg, geb. ca. 1826, dienstbode (1854), overl. Elden (Elst) 26.12.1864, tr. Arnhem 12.07.1854 JurriŽn Viele, geb. Arnhem 14.06.1834, verwersknecht, z.v. Pouwelina Wendeliena Viele.

2.                   Simon Gimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1830; volgt [6].

3.                   Hendrika Grimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1832/1833; volgt [5].

4.                   * Gijsbert Gimberg, geb. ca. 1834, koopman (1884).

 

[12] = [10]

[13] = [11]

 

[14] Jan Clement Tressell, woont Madioen (1839,1849), woont Pasoeroean (1850), waarnd. postcommies, Afd. Ngawie, Res. Madioen (1845,1848), pakhuismeester Ďverkoop van zoutí te Pasoeroean (1849,1851), agent der Soerabaijsche wees- en boedelkamer (1851), overl. Pasoeroean 22.05.1851|a|; tr. 2e Pasoeroean 28.12.1850 Maria Machdalena Taalman, overl. Madoera 22.08.1856; tr. 1e Soerabaja 06.08.1834|d| 

[15] Maria de Reus, overl. Madioen 11.12.1848.

Uit dit huwelijk:

1.                   * Charlotta Wilhelmina Tressell, geb. Soerabaja 03.10.1834, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh) 19.04.1898|g|, tr. Soerabaja 07.01.1854 Pieter Scholten, militair, overl. Afd. Salatiga (Res. Semarang) 13.08.1854|b| of Soerarabaja 1308.1854|c|; w.s. tr. 2e Karaganjar (Bagelen) 07.02.1883 Sjoerd van der Ark, militair, overl. Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) 17.09.1890|f| en Batavia 17.09.1890|g|.
Een doodgeboren kind van Charlotta Wilhelmina Tressell, Batavia 21.05.1855.

2.                   * Francina Aletta Engeltina Tressell, geb. Soerabaja 11.06.1835, overl. Batavia 11.10.1896, tr. NN (w.s. Wardenaar, overl. voor 1884).

3.                   * Willem George Tressell, geb. Soerabaja 21.07.1837, overl. Soerabaja 05.10.1837.

4.                   Hendrika Rozetta Dorothea Tressell, geb. Soerabaja 29.12.1838; volgt [7].

5.                   * Maria Hermana Thedrika Tressell, geb. Madion 06.10.1840|i|, overl. na 1871, tr. Soerabaja 10.12.1856|j| George Karel von Mauw, overl. Soerabaja 26.05.1878.

6.                   Jan Clement Tressell, geb. Ngawie (Res. Madioen) 18.05.1843.

7.                   Wilhelm Godfried Tressell, geb. Ngawie (Res. Madioen) 27.06.1845, overl. 14.05.1889, begr. Malang|h|.

8.                   * Maria Machdalena Tressell, geb. Madioen 23.11.1848, overl. Pasoeroean 17.09.1849.

9.                   ...

10.               * Caroliena Amelia Tressell, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh) 26.12.1869|e|, tr. Soerabaja 27.06.1868 Adriaan Pieter Adolph de Graaff, overl. Soerabaja 31.01.1890 of 29.10.1870.
†††† APAdG tr. 2e Soerabaja 06.07.1870 Anthonette Wilhelmina Christina van Swieten, geb. Soerabaja Soerabaja 05.07.1854, overl. Soerabaja 27.01.1927, d.v. Cornelis van Swieten en Wilhelmina Domingo.

 

Noten: |a| Tressella (RA 1852 p.459); |b| RA 1855 p.502; |c| RA 1856 p.531; |d| Tressel (RA 1835 p.175); |e| graf B473 straat 42 west (Bronnenpublikaties IGV dl.11 p.135) (Caroline Amelie); |f| RA 1892 p.386; |g| RA 1891 p.369; |g| Bronnenpublikaties IGV dl.10; |h| Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden, Bloys van Treslong Prins, dl.III, p.265; |i| kind M.H. Thedrika (RA 1841 p.262); |j| bruid M.H. Fredrika (RA 1858 p.478).

 

[16] Daniel Donker, overl. tussen 1820 en 1840, tr.

[17] Elizabeth Maria van Heel, geb. ca. 1765, overl. ís-Gravenhage 07.06.1840, d.v. Otto van Heel en Cornelia Mest.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Donker, geb. ís-Gravenhage ca. 1792/1793; volgt [8].

2.                   Otto Donker, geb. ís-Gravenhage ca. 1795, bakker, tr. ís-Gravenhage 05.07.1820 Anna Sibilla de Vries, geb. Schiedam ca. 1795, naaister (1820), d.v. Willem de Vries, klerk, en Pieternella van der Hidde.

 

[18] Christoffel Bosman, overl. voor 1820, tr.

[19] Christina Peterie/Peeterie, overl. na 1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Elizabet Bosman, geb. ca. 1790, tr. ís-Gravenhage 09.08.1815 Abraham van der Meijden, geb. ca. 1796, timmerman, z.v. Dirk van der Meijden en Johanna van der Roest.

2.                   Catrina Bosman, geb. ís-Gravenhage ca. 1794; volgt [9].

 

[20] Simon Gimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1776, douanier in garnizoen te Deventer (1812), overl. ís-Gravenhage 20.07.1826, z.v. Gerrit Gimberg en Maria Sterk; tr.

[21] Adriana Hendrica van Zanten, geb. ca. 1778, overl. ís-Gravenhage 15.01.1838|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Gerardus Gimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1799/1800; volgt [10].

2.                   Wilhelmus Johannes Gimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1803, tr. ís-Gravenhage 05.08.1835 Frederika Johanna Mesker, geb.ís-Gravenhage ca. 1802/1806, overl. Deventer 23.12.1883, d.v. Willem Mesker en Geertruij de Lange.

3.                   Hendrikus Simon Gimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1808, schoenmaker, tr. ís-Gravenhage 10.05.1837 Francina Meijboom, geb. ís-Gravenhage ca. 1813, dienstbode (1837), d.v. Johannes Meijboom en Pieternella Blokpoel.

4.                   Arij Bernardus Gimberg, geb. Deventer 03.12.1812, schoenmaker, overl. voor 1895, tr. 1e ís-Gravenhage 03.05.1837 Maria Turk, geb. ís-Gravenhage ca. 1813, overl. ís-Gravenhage 03.03.1878, d.v. Anna Maria Turk, koopvrouw (1837); tr. 2e ís-Gravenhage 07.04.1880 Kuijndertje Riecker, geb. Amsterdam 31.07.1816, overl. ís-Gravenhage 31.05.1895, d.v. Jan George Riecker en Antje Boelhouwer/Boelhouwder.
†††† KR tr. 1e Leiden 17.08.1843 Willem van Leeuwen, geb. Leiden 11.09.1816, timmerman, overl. voor 1880, z.v. Gerrit van Leeuwen en Catharina Overduin.

5.                   Helena Gimberg, geb. ís-Gravenhage xx.07.1815, overl. ís-Gravenhage 10.09.1815|a|.

6.                   Simon Jacobus Gimberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1818, schoenmaker, overl. na 1896, tr. ís-Gravenhage 08.05.1839 HenriŽtte Petronelle Smeenk, geb. ís-Gravenhage ca. 1816, dienstbode (1839), overl. voor 1896, d.v. Hendrik Smeenk en Maria Hendrica Bukker.

 

Noten: |a| moeder Johanna Adriana; |b| geen ouders vermeld.

 

[22] Bastiaan van Vliet, tr.

[23] Clara van den Bergh.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Vliet, geb. ís-Gravenhage ca. 1794; volgt [11].

 

[24] = [20]

[25] = [21]

 

[26] = [22]

[27] = [23]

 

[28] Tressell

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Clement Tressell; volgt [14].

2.                   * Susanna Helena Tressell, tr. 1e Ngawie (Res. Madioen) 19.09.1843 Jacobus Willem Laprť, geb. Japara en Joana 17.02.1821, overl. voor 1858; tr. 2e Madioen 13.01.1858 Willem Sieberg, militair, overl. Palembang 29.10.1861.

 

[30] de Reus

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria de Reus; volgt [15].

 


Bijlage A

 

= w.s. Zoon Donker, geb. ís-Gravenhage xx.04.1865, z.v. Carolus Cornelis Donker en Hendrika Gimberg.

 

I. Cornelis Donker, overl. Soerabaja 15.04.1919, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh) 16.04.1919|d|, tr. 1e Soerabaja 25.08.1883 (echtsch. Soerabaja 14.07.1908) Melanie Cornelie Marie Schmid, geb. Soerabaja 11.08.1862, overl. Malang 19.02.1935, d.v. Auguste Blavet (1843-1914)|h| en Alida Christina Schmid (1854-1941)|i|; tr. 2e Batavia 19.12.1908 Gertrude Henriette Marie Blavet, geb. Soerabaja 20.08.1878, overl. Malang 12.10.1927, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh) 12.10.1927|e|.

†††† MCMS tr. 2e Soerabaja 04.12.1909 Simon Hendrik Donker, overl. tussen 1920 en 1930.
†††† SHD tr. 1e Soerabaja 20.05.1893 Aaltje Christiana Melanie Blavet, Melanie, geb. Soerabaja 16.06.1873, overl. Soerabaja 09.06.1905, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh)|g|.
†††† GHMB tr. 1e Soerabaja 19.11.1895 Hendrik Klusman, geb. Batavia 10.08.1870, overl. Keboemen (Res. Kedoe) 19.08.1902|b| of Soerabaja 19.08.1902|c|, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh) 21.08.1902|f|.

Uit het huwelijk Donker-Schmid:

1.                  Caroline Donker, later Donker van Heel, geb. Soerabaja 29.01.1886, overl. ís-Gravenhage 25.07.1965|a|, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 28.07.1965, tr. Soerabaja 30.09.1905 Julius Louis Carolinus (Karsten) Schuler, geb. Soerabaja 25.05.1874, overl. voor 1965.

2.                  August Lodewijk Donker, geb. Soerabaja 03.08.1887; volgt II.

3.                  Catharina Alida Donker, later Donker van Heel, geb. Soerabaja 25.09.1894, overl. ís-Gravenhage 06.05.1969, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 08.05.1969.

Uit het huwelijk Donker-Blavet:

4.                  Gretha Erna Donker, geb. Soerabaja 23.09.1909, overl. Soerabaja 11.02.1910|j|.††††

 

Noten: |a| oud 78 jaar (annonce collectie CBG); |b| RA 1904 p.129; |c| RA 1904 p.122.; |d||e||f| Bronnenpublikaties IGV dl.11 p.120; |g||h|i| Bronnenpublikaties IGV dl.10 pp.53-54; |j| Erna (annonce collectie CBG).

 

II. August Lodewijk Donker, later Donker van Heel, z.v. I, geb. Soerabaja 03.08.1887, ambtr. P.T.T. (1917), overl. ís-Gravenhage 13.12.1964, crem. ís-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 16.12.1964, verloofd Weltevreden 01.03.1912, tr. Weltevreden (Res. Batavia) 17.04.1912 Liontina Wilhelmina Aronds, geb. Batavia 12.11.1891, overl. ís-Gravenhage 26.08.1967, crem. ís-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 30.08.1967.

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                  Joyce Donker van Heel, geb. Malang 01.10.1916|a|, overl. Bandoeng 30.09.1917|b| of 01.10.1917|c| of 29.09.1917|d|.

Noten: |a||b| Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden door Bloys van Treslong Prins, dl.4 p.50; |c| ďoverleden op haar eersten verjaardagĒ (datering 1/10/í17) (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ 03.10.1917); |d| RA 1918 p.121 & RA 1918 p.129.

NB De GG heeft in 1917 nog niet zijn besluit over de geslachtsnaam bekend gemaakt.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren