Philip Dwinger (1914-2006)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Philip Dwinger, geb. ’s-Gravenhage 25.09.1914, doctoraalexamen wis- en natuurkunde (hoofdvak wiskunde) Leiden 1936|a|, promotie Leiden 28.04.1938|b|, hoogleraar Bandoeng (1953-1956), hoogleraar Delft (1962-1965), buitenlands correspondent KNAW 1981, overl. Chicago 02.11.2006.
– Levensberichten PD: KNAW * Nieuw Archief voor Wiskunde
 
Noten: |a| Leidsch Dagblad 03.07.1936; |b| proefschrift: Differentiaalmeetkundige beschouwingen over lijnenstelsels; promotor: W. van der Woude (1876-1974).

 

[2] Aron Dwinger, geb. Leeuwarden 10.08.1882, godsdienstonderwijzer, overl. Amsterdam 07.07.1956; tr. 2e Amsterdam 02.04.1952 Hendrina Turksma, geb. Leeuwarden 06.01.1890, verpleegster, overl. Amsterdam 19.12.1966, d.v. Arend Mozes Turksma (1846-1907), ambtenaar bij de Israëlitische gemeente (1890), en Ester Turksma (1848-1905);  tr. 1e Amsterdam 01.09.1909
[3] Geline van Dam, geb. Rotterdam 22.11.1880, overl. Amsterdam 02.07.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Flora Dwinger, geb. ’s-Gravenhage 12.12.1911|c|, overl. Auschwitz op of omstreeks 06.03.1944|d|, tr. 08.02.1939 Emanuel Polak, geb. ’s-Gravenhage 10.03.1903, handelsreiziger (1927), overl. Auschwitz op of omstreeks 06.03.1944|e|, z.v. Isaac Polak, slachter, vleeshouwer, en Hendrica Prins.
Uit dit huwelijk: Aron, geb. ’s-Gravenhage 01.09.1940 overl. Auschwitz op of omstreeks 06.03.1944|h|; Geline Mimi Solomea, geb. ’s-Gravenhage 01.07.1943, overl. Auschwitz op of omstreeks 06.03.1944|i|.
     EP tr. 1e ’s-Gravenhage 28.12.1927 Frederika Mandel, geb. Oświęcim (Polen) 22.03.1900, keukenmeisje (1927), overl. ’s-Gravenhage 08.01.1936, d.v. Chaim Jacob Mandel en Regina Better; uit dit huwelijk: Hendrica, geb. ’s-Gravenhage 27.12.1928, overl. Auschwitz op of omstreeks 06.03.1944|f|; Channa, geb. ’s-Gravenhage 11.08.1932, overl. Auschwitz op of omstreeks 06.03.1944|g|.

2.                   Philip Dwinger, geb. ’s-Gravenhage 25.09.1914|a||b|; volgt [1].

 

Noten: |a| Bevolkingsregister ’s-Gravenhage (kaart vader Aron) & Het Vaderland 25.09.1914 (G. Dwinger geb. Van Dam, z.); |b| geb. 26.09 (Nieuw Archief voor Wiskunde 5/8, no.1, maart 2007, p.6); |c| Nieuw Israelietisch weekblad 15.12.1911; |d||e||f||g||h||i| overl.akte ’s-Gravenhage 06.02.1952 no.275.

 

[4] Philip Dwinger, geb. Leeuwarden 24.03.1851, koopman (1875,1907), venter (1909), koopman (1914), reiziger (1917), overl. Groningen 20.06.1940, tr. Leeuwarden 10.07.1875

[5] Rachel Drielsma, geb. Leeuwarden 02.07.1853, overl. Groningen 05.04.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isaak Dwinger, geb. Leeuwarden 09.11.1875, koopman, overl. Auschwitz 14.01.1943|b|, tr. Leeuwarden 01.11.1902|a| Judikje Krammer, geb. Leeuwarden 23.05.1875, overl. Auschwitz 14.01.1943|c|, d.v. Yzak Krammer, koopman, en Bardina de Haan.

2.                   Rebekke Dwinger, geb. Leeuwarden 16.02.1877, overl. Auschwitz 19.11.1942|g|, tr. Groningen 07.04.1907 Philippus Blok, geb. Groningen 13.09.1881, koopman, overl. Auschwitz 19.11.1942|i|, z.v. Manuel Blok, koopman, en Mietje Goudsmid.

3.                   Sara Dwinger, geb. Leeuwarden 22.04.1880, overl. Groningen 28.03.1909.

4.                   Aron Dwinger, geb. Leeuwarden 10.08.1882; volgt [2].

5.                   Hanna Dwinger, geb. Leeuwarden 30.01.1885, overl. Auschwitz 26.10.1942|f|, tr. Groningen 09.08.1908 Levi Blok, geb. Groningen 02.10.1884, overl. Auschwitz 26.10.1942|j|, z.v. Mozes Blok, koopman, en Jettje de Swaan.

6.                   Aaltje Dwinger, geb. Leeuwarden 04.09.1887, overl. Sobibor 20.03.1943|h|.

7.                   Froukje Dwinger, geb. Leeuwarden 03.02.1890, overl. Leeuwarden 08.03.1890.

8.                   Abraham Dwinger, geb. Leeuwarden 04.02.1891, handelsreiziger, tr. Groningen 22.10.1914 Keetje van der Reis, geb. Groningen 06.11.1892, d.v. Mozes van der Reis, sigarenmaker (1892), fotograaf (1914), en Mietje de Vries.

9.                   Martha Dwinger, geb. Leeuwarden 01.07.1893, overl. Auschwitz 12.10.1943|d|, tr. Den Helder 11.01.1917, Simon Jacobs, geb. Den Helder 30.11.1890, koopman, overl. Auschwitz 12.10.1942|k|, z.v. Simon Jacobs, koopman, en Diana Bremer.

10.               Froukje Dwinger, geb. Leeuwarden 04.10.1897, overl. Auschwitz 19.10.1942|e|, tr. Groningen 03.01.1924 Hartog van Dantzich, geb. Groningen 03.02.1898, vleeshouwer, overl. Bobrek 06.04.1943|l|, z.v. Izak van Dantzich, pakhuisknecht, en Saartje Cohen.

11.               Joseph Dwinger, geb. Leeuwarden 19.11.1900, handelsreiziger, tr. Groningen 11.09.1924 Sara van Gelder, geb. Groningen 02.09.1902, d.v. Joseph Philip van Gelder, koopman (1902), taxateur (1924), en Leentje Blok.

 

Noten: |a| alleen de ambtenaar en de getuigen ondertekenen, ‘hebbende de bruidegom, de bruid en hunne ouders verklaard wegens hunnen Sabbath niet te mogen schrijven’ (01.11 is een zaterdag) (huw.akte Leeuwarden 1902 no.200); |b| overl.akte Leeuwarden 16.03.1951 no.140; |c| overl.akte Leeuwarden 12.03.1951 no.131; |d| overl.akte Groningen 24.11.1950 no.A491; |e| overl.akte Groningen 12.01.1951 no.A52; |f| overl.akte Groningen 15.06.1951 no.A569; |g| overl.akte Groningen 02.02.1951 no.A227; |h| overl.akte Groningen 01.12.1949 no.A126; |i| overl.akte Groningen 02.02.1951 no.A239; |j| overl.akte Groningen 01.02.1952 no.A127; |k| overl.akte Groningen 24.11.1950 no.A543; |l| overl.akte Groningen 26.10.1951 no.A749.

 

[6] Gompregt van Dam, geb. Haarlem 25.01.1820, koopman, overl. Amsterdam 18.03.1903; tr. 1e Den Helder 06.08.1846 Marianna Manheim, geb. Alkmaar ca. 1818, overl. Den Helder 21.05.1878, d.v. Manus Salomon Manheim, koopman, en Judekie Davidson; tr. 2e Den Helder 28.10.1879

[7] Flora Kukenheim, geb. Amsterdam ca. 1845, overl. Amsterdam 14.04.1903; tr. 1e Amsterdam 27.10.1864 David Perels, geb. Amsterdam 05.09.1842, likdoornsnijder (1864,1872), overl. tussen 1872 en 1879, z.v. Henri Perels, likdoornsnijder, en Sara Davidson.

Uit het huwelijk van Dam-Manheim:

1.                   levenloze zoon, Utrecht 03.10.1847.

2.                   levenloze zoon, Utrecht 29.10.1848.

3.                   Heiman van Dam, geb. Utrecht 24.01.1850, overl. Utrecht 07.03.1850.

4.                   Judikje van Dam, geb. Den Helder 14.12.1850, overl. Den Helder 30.05.1872.

5.                   Manus van Dam, geb. Den Helder 16.08.1855, overl. Den Helder 18.08.1855.

6.                   levenloze zoon, Den Helder 11.09.1856.

7.                   levenloze zoon, Utrecht 12.07.1863.

Uit het huwelijk Perels-Kukenheim:

8.                   Henri Perels, geb. Amsterdam 24.08.1866, likdoornsnijder, overl. Amsterdam 13.01.1927, tr. Amsterdam 12.02.1890 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 19.07.1909, ingeschr. Amsterdam 02.09.1909, hertr. Amsterdam 11.05.1922) Marianne Boas, geb. Amsterdam 13.07.1870, pedicure, overl. Amsterdam 24.11.1957, d.v. Juda Boas, kruidenier, en Grietje Cohen.

9.                   Lisette Perels, geb. Amsterdam 22.01.1869, overl. Amsterdam 21.10.1940, begr. Muiderberg 22.10.1940, tr. Amsterdam 27.08.1890 Heiman van Dam, geb. Enschede 20.03.1869, koopman (1890), makelaar (1916,1929), overl. Amsterdam 18.04.1931, z.v. Abraham van Dam, koopman, en Mijntje de Vries,

10.               Louis Perels, geb. Amsterdam 01.06.1871, koopman, overl. Amsterdam 05.01.1925, tr. Amsterdam 02.01.1901 Mina Troeder, geb. Amsterdam 27.05.1875, overl. Auschwitz 01.02.1943, d.v. Hijman Troeder, metselaar, en Rebecca Verdoner.

11.               Abraham Perels, geb. Amsterdam 19.12.1874, tr. Rotterdam 02.09.1903 Rachel Harkman, geb. Rotterdam 24.01.1881, overl. Amsterdam 06.05.1937, begr. 09.05.1937, d.v. Philip Barend Harkman en Johanna Philippsohn.

Uit het huwelijk van Dam-Kukenheim:

12.               Geline van Dam, geb. Rotterdam 22.11.1880; volgt [3].

13.               Hendrika van Dam, geb. Amsterdam 08.09.1882, overl. Auschwitz 05.10.1942, tr. Amsterdam 09.09.1908 Joël Soesan, geb. Amsterdam 06.12.1882, magazijnbediende, overl. Amsterdam 23.08.1940, begr. 25.08.1940, z.v. Mozes Isaak Soesan, koopman, en Anna Marchand.

14.               Duifje van Dam, geb. Amsterdam 22.04.1884, overl. Auschwitz 19.02.1943, tr. Amsterdam 02.04.1914 Julius Isaac Mooij, geb. Stad Almelo 27.05.1875, schoenmaker, overl. Auschwitz 19.02.1943, z.v. Salomon Mozes Mooij, koopman, en Mina Cohen.

 

[8] Isaak Dwinger, geb. Leeuwarden 21.04.1826, koopman, overl. Leeuwarden 24.12.1895; tr. 2e Leeuwarden 04.06.1854 Schoontje Cohen, geb. Leeuwarden 31.10.1831, overl. Leeuwarden 18.10.1905, d.v. Benjamin Jacobs Cohen, koopman, en Roosje van Kleef; tr. 1e Leeuwarden 06.10.1850

[9] Racheltje Keizer, geb. Leeuwarden 20.08.1830, overl. Leeuwarden 27.12.1851.

Uit het huwelijk Dwinger-Keizer:

1.                   Philip Dwinger, geb. Leeuwarden 24.03.1851; volgt [4].

Uit het huwelijk Dwinger-Cohen:

2.                   Abraham Dwinger, geb. Leeuwarden 09.11.1854, koopman, overl. Leeuwarden 27.07.1915.

3.                   Roosje Dwinger, geb. Leeuwarden 25.10.1856, overl. Leeuwarden 11.01.1931.

4.                   Benjamin Dwinger, geb. Leeuwarden 16.11.1858, koopman, overl. Leeuwarden 27.11.1920.

5.                   Aaltje Dwinger, geb. Leeuwarden 19.12.1863, overl. Leeuwarden 08.06.1870.

 

[10] Aron Hessel Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1806/1807, slager (1847), kroeghouder (1848), koopman (1853,1875), overl. Leeuwarden 23.04.1889, tr. Leeuwarden 19.05.1847

[11] Johanna Scheffer, geb. Leeuwarden 18.08.1818, overl. Leeuwarden 27.09.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Drielsma, geb. Leeuwarden 27.04.1848, overl. Groningen 03.06.1909, tr. Leeuwarden 13.04.1873 Abraham Pronk, geb. Sneek 17.01.1846, arbeider, overl. Apeldoorn 24.10.1920|a||b|, z.v. Barend Mozes Pronk, koopman, en Betje van der Wijk.

2.                   Hessel Drielsma, geb. Leeuwarden 24.10.1850, overl. Leeuwarden 14.01.1856.

3.                   Rachel Drielsma, geb. Leeuwarden 02.07.1853; volgt [5].

4.                   Nette Drielsma, geb. Leeuwarden 17.11.1856, overl. Leeuwarden 05.07.1857.

5.                   Froukje Drielsma, geb. Leeuwarden 12.11.1859, overl. Sobibor 16.04.1943, tr. 1e Leeuwarden 06.03.1886 Maurits de Vries, geb. Amsterdam 28.02.1853, diamantklover, overl. Amsterdam 03.02.1889, z.v. Josephde Vries en Beletje Sanders; tr. 2e Amsterdam 12.11.1890 Joseph Izaks, geb. Sneek 11.10.1862, slachter, overl. Sobibor 16.04.1943, z.v. Eliazar Izaks en Esther Blok.

 

Noten: |a| aangifte door een gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1920 no.547); |b| ook overl.akte Groningen 1920 no.1207.

 

[12] Hijman van Dam, geb. Drachten ca. 1784/1785, negociant (1812), koopman, overl. Enschede 21.06.1866, otr. Leeuwarden (gerecht) 27.12.1811 (att. naar Haarlem), tr. Haarlem 26.01.1812

[13] Henrica de Vries, geb. Amsterdam ca. 1790, overl. Veenendaal 15.07.1849|c|.

Uit dit huwelijk (vader ook Heiman/Heijman, moeder ook Heintje/Hijntje/Hendrica/Hendrika):

1.                   Vrouwkje van Dam,  geb. Leeuwarden 20.11.1812, overl. na 1885, tr. Amersfoort 24.08.1842 Mozes Izaak de Haas, geb. Leiden 30.12.1806, sjouwer (1825), overl. voor 1881, z.v. Hendrina Mozes Izaak de Haas.

2.                   Aaltje van Dam, geb. Haarlem 15.07.1815, overl. Veenendaal 15.04.1888, tr. Amersfoort 08.11.1837 Ephraim de Schaap, geb. Amsterdam 21.04.1813, overl. Veenendaal 12.05.1880, z.v. Vogeltje de Schaap.

3.                   Izaac van Dam, geb. Haarlem 06.11.1817, koopman, overl. Enschede 12.02.1875, tr. Amersfoort 15.11.1843 Rebekka Frank, geb. Leeuwarden 08.06.1822, overl. Enschede 28.08.1912, d.v. Betje Frank.

4.                   Gompregt van Dam, geb. Haarlem 25.01.1820; volgt [6].

5.                   Hartog van Dam, geb. Haarlem 01.03.1822, overl. Haarlem 21.06.1822.

6.                   Roosje van Dam, geb. Haarlem 07.08.1823, overl. Amersfoort 09.12.1890, tr. Amersfoort 10.07.1844 Aron Salomon Aronson, geb. Kampen 12.08.1815|a||b|, overl. Amersfoort 15.11.1852, z.v. Salomon Aron Aronson, koopman, en Betje David Schaap.

7.                   Betje van Dam, geb. Haarlem 12.03.1825, overl. Amersfoort 09.01.1833.

8.                   Salomon van Dam, geb. Haarlem 07.10.1826, overl.Amersfoort 03.10.1832.

9.                   Mozes van Dam, geb. Amersfoort 02.12.1828, venter, tr. Zijpe 03.03.1853 Eva Sloog, geb. Schagen ca. 1828, winkelierster, d.v. Emanuel Sloog, koopman, en Kaatje Oudkerk.

10.               Daniël van Dam, geb. Amersfoort 20.09.1830, koopman, overl. na 1894, tr. Amsterdam 01.08.1855 Eva Polak, geb. Amsterdam ca. 1829, overl. na 1894, d.v. Meijer Soesman Polak en Aaltje Isaac Sloog, koopvrouw (1855).

11.               Abraham van Dam, geb. Amersfoort 24.04.1833, tapper (1864), koopman (1876), overl. tussen 1890 en 1912, tr. Enschede 19.05.1864 Mintje de Fries, geb. Borculo 05.04.1834, overl. tussen 1890 en 1912, d.v. Salomon de Fries, koopman, en Betje Frank, koopvrouw.

 

Noten: |a| vader van Beusekom (geb.akte Kampen 1815 no.124); |b| de bruidegom ‘verklaarde ons dat op zijne geboorteacte abusievelijk de geslachtsnaam van van Beusekom is gesteld, waarschijnlijk daaruit voortkomende, omdat zijn ouders uit de gemeente Beusekom afkomstig zijn; dat deszelfs vader blijkens [] akte eerst in den jare 1826 de geslachtsnaam van Aronson heeft aangenomen’ (huw.akte Amersfoort 1844 no.47); |c| moeder Betje Jakobs (overl.akte Veenendaal 1849 no.92).

 

[14] Louis Kukenheim, geb. ‘Tiekenloot in Wurtemburg’ 01.08.1815, koopman (1841), tandmeester (1856,1891), overl. tussen 1891 en 1902; tr. 2e Deventer 20.03.1856 Duifje Schaap, geb. Zutphen 27.08.1829, overl. voor 1872, d.v. Israël David Schaap, slager, en Jette Abrahams; tr. 3e Amsterdam 21.08.1872 Gelline Gosschalk, geb. Groningen 26.08.1827, d.v. Lasarus Lasarus Gosschalk, vleeshouwer, en Esther Levi Friso; tr. 1e Leeuwarden 15.12.1841|a| 

[15] Lisette Son, geb. Pruisminde ca. 1816, overl. voor 1856.

Uit het huwelijk Kukenheim-Son:

1.                   Flora Kukenheim, geb. Amsterdam ca. 1845; volgt [7].

2.                   Sara Kukenheim, geb. Amsterdam 21.10.1847, overl. Apeldoorn 11.03.1929|b|, tr. Amsterdam 18.10.1871 Emanuel Vaz Nunes, geb. Amsterdam 01.05.1845, sigarenmaker (1871), koopman (1872) faillisement als koopman en winkelier in tabak en sigaren (1895)|c|, winkelier (1897), fabrikant (1900), faillisement als koopman in tabak (1903)|d|, portier (1907), overl. voor 1909, z.v. Moses Emanuel Vaz Nunes en Sara Salem.

Uit het huwelijk Kukenheim-Schaap:

3.                   Israël Kukenheim, Isidore, geb. Amsterdam 15.03.1858, diamantversteller (1881), diamantbewerker (1902), koopman (1907,1913), erevoorzitter van de Court “Stad Amsterdam” 6762 der A.O.F.|e|, overl. Amsterdam 26.01.1930, begr. Muiderberg 28.01.1930, tr. Amsterdam 11.05.1881 Betje Rachel van Gelder, geb. Leeuwarden 02.01.1855, modegoedmaakster (1881), overl. Amsterdam 1937, begr. Muidewrberg 06.01.1937, d.v. Aron Tobias van Gelder, koopman, en Rachel de Roos.

4.                   David Kukenheim, geb. Amsterdam 29.08.1859, tandmeester (1882,1905), overl. Sobibor 05.03.1943, tr. Amsterdam 01.11.1882 Mina Perels, geb. Amsterdam 27.11.1860, overl. ’s-Gravenhage 27.07.1933|f|, begr. Muiderberg 30.07.1933, d.v. Henri Perels en Sara Davidson.

5.                   Lion Kukenheim, geb. Amsterdam 18.08.1861, diamantslijper (1884), diamantbewerker (1891,1902), overl. Antwerpen 05.06.1925, tr. Amsterdam 19.06.1884 Flora Roos, geb. Amsterdam 25.05.1861, overl. na 1930, d.v. Levie Hartog Roos, diamantslijper, en Judic Salomon Cohen Bloemist.

6.                   Eduard Kukenheim, geb. Amsterdam 04.08.1863, diamantwerker (1891), diamantslijper (1909), overl. Westerbork 31.12.1942, begr. Assen (Ned.Isr. Bpl.).

7.                   Ephraim Kukenheim, geb. Amsterdam 04.08.1863, diamantbewerker, overl. Kamp Westerbork 31.12.1942, begr. Assen (Ned.Isr. Bpl.), tr. Amsterdam 16.04.1902 Esther Koopal, geb. Amsterdam 22.07.1870, overl. Auschwitz 26.01.1945, d.v. Samuel Jesaias Koopal, makelaar, en Judic Poppelhouwer.

8.                   Maurits Kukenheim, geb. Amsterdam 06.05.1865, diamantslijper, overl. na 1930, tr. Amsterdam 03.06.1909 Joanna Marianna Hartog, geb. Antwerpen 19.10.1867, overl. Amsterdam 30.06.1925, begr. Muiderberg 02.07.1925, d.v. Simon Hartog en Henrietta Cohen.

9.                   Henriëtte Kukenheim, geb. Amsterdam 18.06.1868, overl. Auschwitz 21.01.1943, tr. Amsterdam 17.06.1891 Izaak van der Woude, geb. Terschelling 21.10.1860, diamantslijper, overl. voor 1930, z.v. Alexander van der Woude, vleeshouwer, en Sipkje de Haan.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Bloempje Hartog Maagdenburg (huw.akte Leeuwarden 1841 no.203); |b| aangifte door een gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1929 no.181); |c||d| annonces collectie CBG; |e| Ancient Order of Foresters; |f| Wilhelmina (annonce collectie CBG).

 

[16] Abraham Marcus Levij Dwinger, geb. Leeuwarden ca. 1789/1790, koopman, overl. Leeuwarden 09.11.1866, z.v. Marcus Abraham Levij Dwinger en Judic Arons Drielsma (zie Bijlage A); tr. Leeuwarden 09.10.1814

[17] Aaltje Michiels Boom, geb. Utrecht ca. 1790/1791, koopvrouw (1814), overl. Leeuwarden 15.12.1848, d.v. Michiel Marcus Boom (-1791), en Hanna Israels, koopvrouw (1814).

Uit dit huwelijk:

1.                   Marcus Dwinger, geb. Leeuwarden 24.07.1815, koopman (1835,1839), overl. Amsterdam 12.10.1873|b|, tr. Leeuwarden 10.05.1835 Rebekka van Dam, geb. Leeuwarden 14.04.1811, overl. Leeuwarden 18.09.1901, d.v. Salomon van Dam (ca.1777-1857) en Wilhelmina Simons.
Uit dit huwelijk: Abraham Dwinger, geb. Leeuwarden 21.12.1839 {moeder Betje}, overl. Amsterdam 31.05.1918, tr. Leeuwarden 30.11.1864 Penina Hirsch, geb. Amsterdam 22.10.1836, overl. Amsterdam 10.12.1910, d.v. Samuel Joseph Hirsch en Aaltje Abraham Hes.
– Het ouderpaar Hirsch-Hes vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Salomon Kleerekoper (1893-1970), hoogleraar Amsterdam UvA.

2.                   Hanna Dwinger, geb. Leeuwarden 03.03.1818, dienstbode (1849), overl. Sliedrecht 06.07.1868, tr. Leeuwarden 21.04.1849 Manus Mozes Boers, geb. Leer|a| ca. 1818, onderwijzer der jeugd, overl. Rotterdam 16.09.1874, z.v. Mozes Manus Boers (ca.1784-1856), godsdienstonderwijzer, en Hendrina Meijer de Groot.

3.                   Machiel Dwinger, geb. Leeuwarden 11.05.1820, verwer, overl. Leeuwarden 02.08.1887, tr. Leeuwarden 17.02.1844 Hanna van der Hoek, geb. Bolsward 13.01.1817, overl. Leeuwarden 18.06.1885, d.v. Levi Moses van der Hoek, slager, en Leentje Isaks de Groot.

4.                   Aron Dwinger, geb. Leeuwarden 09.02.1822, koopman, overl. Leeuwarden 29.09.1906, tr. Leeuwarden 22.03.1845 Klara Joseph de Bruin, geb. Leeuwarden 11.06.1818, overl. Leeuwarden 10.05.1909, d.v. Joseph Jonas de Bruin, koopman, en Mindele Josephs.

5.                   Judik Dwinger, geb. Leeuwarden 15.01.1824, overl. Leeuwarden 06.08.1886, tr. Mozes de Bruin.

6.                   Isaak Dwinger, geb. Leeuwarden 21.04.1826; volgt [8].

 

Noten: |a| nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| overl.akte Leeuwarden 1873 no.547.

 

[18] Philip Nathan Eliazar Keizer, geb. Bolsward ca. 1801/1802, koopman (1830,1850), overl. Leeuwarden 05.02.1859, z.v. Nathan Manus Eliazar en Racheltje Philips de Hoop; tr. e Jintje Veterman; tr. Bolsward 10.10.1824

[19] Saartje Nathans de Leeuw, geb. Leeuwarden ca. 1801, overl. Leeuwarden 18.02.1880, d.v. Nathan Salomons de Leeuw en Rachel Polack.

Uit dit huwelijk (moeder ook Sara):

1.                   Nathan Keizer, geb. Bolsward 22.09.1825, koopman, overl. Leeuwarden 18.11.1875, tr. Leeuwarden 09.02.1850 Judik Izak Dwingersma, geb. Leeuwarden 20.10.1820|a|, overl. Leeuwarden 11.01.1904, d.v. Izak Marcus Levij Dwingersma, koopman, en Rachel Benjamins Pais, koopvrouw.

2.                   Salomon Keizer, geb. Leeuwarden 06.01.1828, overl. Leeuwarden 21.10.1829.

3.                   Racheltje Keizer, geb. Leeuwarden 20.08.1830; volgt [9].

4.                   Mannus Keizer, geb. Leeuwarden 30.06.1832.

5.                   Levij Keizer, geb. Leeuwarden 15.07.1834, overl. Leeuwarden 19.07.1839.

6.                   Roosje Keizer, geb. Leeuwarden 16.06.1836, overl. Leeuwarden 22.03.1909, tr. Leeuwarden 15.10.1865 Salomon Boers, geb. Leeuwarden 30.03.1822, koopman, overl. na 1909, koopman, z.v. Mozes Manes Boers, schoolmeester, en Hendrina Meijers de Groot.
     SB tr. 1e Leeuwarden 20.01.1850 Betje Meijer Cohen, geb. Leeuwarden 17.01.1821, overl. Leeuwarden 17.02.1859, d.v. Meijer Joseph Cohen en Mietje Hartogs Purmer; tr. 2e Leeuwarden 03.07.1859 Betje Mozes Cohen, geb. Leeuwarden 01.11.1818, overl. Leeuwarden 13.07.1865, d.v. Mozes Joseph Cohen en Betje Isaks.

7.                   Mozes Keizer, geb. Leeuwarden 05.08.1839, koopmnan, overl. Leeuwarden 18.04.1883, tr. Leeuwarden 23.04.1864 Debora van Kleef, geb. Leeuwarden 04.07.1833, overl. na 1883, d.v. Lodewijk van Kleef, koopman, en Bettje Cohen.

8.                   Henriette Keizer, geb. Leeuwarden 24.11.1842, overl. voor 1922, tr. 1e Leeuwarden 18.09.1870 Mozes de Leeuw, geb. Leeuwarden 28.01.1844, koopman, overl. Leeuwarden 08.03.1874, z.v. Wolf Nathan de Leeuw, koopman, en Bettje Salomon Troeder; tr. 2e Leeuwarden 13.06.1875 Benjamin Polak, geb. Bolsward 02.01.1850, koopman, overl. Apeldoorn 28.03.1922|b|, z.v. Isak Kalmans Polak, koopman, en Rebekka Nathans de Leeuw.

9.                   Levie Keizer, geb. Leeuwarden 29.01.1846, koopman (1871), bediende (1891,1898), overl. na 1898, tr. Leeuwarden 15.10.1871 Engeltje Velleman, geb. Sneek 28.11.1841, overl. tussen 1891 en  1898, d.v. Levie Nathan Velleman, koopman, en Betje Veltman.

10.               Sophia Keizer, geb. Leeuwarden 21.09.1848.

 

Noten: |a| aangifte door Izak Marcus Levij Dwingersma, oud 30 jaar, koopman, gewettigd bij het huwelijk van Rachel en Izak te Leeuwarden 16.05.1824 (geb.akte Leeuwarden 1822 fol.283 & huw.akte Leeuwarden 1824 fol.42); |b| aangifte door een gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1922 no.261).

 

[20] Hessel Arons Drielsma, geb. Embden|a| ca. 1765, koopman, stemgerechtigd in Leeuwarden 1824|b|, overl. Leeuwarden 10.09.1846, z.v. Aron Jonas en Hanna Hessels; tr. 1e voor 1790 Marianna Jacobs de Jong, overl. tussen 1794 en 1795; tr. 2e tussen 1792 en voor 1795

[21] Johanna Joel Levij de Roos, geb. Leeuwarden ca. 1770, overl. Leeuwarden 30.10.1844, d.v. Joel Jacob Levij en Froukje Izaks.

– Het echtpaar Drielsma-de Jong vormt tevens de kwartieren [18]/[19]  in de Kwartierstaat Herman Johan Arie Duparc (1918-2002), hoogleraar Delft.

Uit het huwelijk Drielsma-de Jong:

1.                   Hikke Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1790, overl. Amsterdam 25.10.1838, tr. Leeuwarden 27.08.1820 Benjamin de Markas, geb. Kampen ca. 1790, koopman (1820), commissionair (1839), overl. Amsterdam 31.05.1839, z.v. Salomon Marcus de Markas (-1811) en Berndina Bock.
– Het echtpaar De Markas-Drielsma vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Klaas Tjalling Antoon Halbertsma (1928-2009), hoogleraar Twente.

2.                   Clara Hessel Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1792/1794, overl. Kleve 31.03.1875

tr. Leeuwarden 18.04.1815 Mozes Isac Duparc, geb. Leeuwarden ca. 1790, koopman/negotiant in effecten, overl. Leeuwarden 16.04.1844, z.v. Isak Salomon Duparc en Schoone Isaks Wurmser.
– Het echtpaar Duparc-Drielsma vormt tevens de kwartieren [8]/[9]  in de Kwartierstaat Herman Johan Arie Duparc (1918-2002), hoogleraar Delft.

Uit het huwelijk Drielsma-de Roos (moeder ook Hanna):

3.                   Froukje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1795, overl. Leeuwarden 28.09.1859, tr. Leeuwarden 02.06.1822 Simon Isak Duparc, geb. Leeuwarden ca. 1785/1786, secretaris van Parnassijne|c| der Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge (1822), koopman (1832), overl. Leeuwarden 14.11.1832,  z.v. Isak Salomon Duparc en Schoone Isaks Wurmser.
– Het ouderpaar Duparc-Wurmser vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Herman Johan Arie Duparc (1918-2002), hoogleraar Delft.

4.                   Racheltje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1798, overl. Leeuwarden 06.05.1822.

5.                   Fekje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1799, overl. Leeuwarden 17.07.1882, tr. Leeuwarden 06.05.1837 Mozes Emanuel van der Kaars, geb. Noordwolde ca. 1790, koopman, overl. Gorredijk (Opsterland) 11.07.1874, z.v. Emanuel Abrahams van der Kaars en Sara Jacobs van Leer.
     MEvdK tr. 1e Mietje Eliazar Drielsma, geb. Jever (Ost-Friesland) ca. 1780, overl. Gorredijk (Opsterland) 30.01.1836.

6.                   Saartje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1800, overl. Leeuwarden 06.03.1883, tr. Leeuwarden 15.10.1828 Samuel Marcus Snitselaar, geb. Naarden ca. 1803, kamerbehanger, overl. voor 1883, z.v. Marcus Samuel Snitselaar, koopman, en Belia Jochem van Amerongen.

7.                   Niene Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1803, overl. Leeuwarden 08.06.1876, tr. Leeuwarden 25.05.1836 Mozes Levij Leviet van der Hoek, geb. Bolsward ca. 1807/1808, vleeshouwer, overl. (‘in het water gevonden’) Leeuwarden 20.12.1880, z.v. Levij Mozes van der Hoek en Leentje Isaks de Groot.

8.                   Aron Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1806/1807; volgt [10].

9.                   Jacob Drielsma,  geb. Leeuwarden ca. 1808, koopman, overl. Leeuwarden 12.02.1886, tr. Leeuwarden 10.12.1836 Frouktje Levi van Dam, geb. Leek 04.03.1812, overl. Leeuwarden 28.10.1874, d.v. Levi Izaks van Dam, vleeshouwer, en Rebecca Jacobs Zilverberg.

10.               Betje Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1812/1813, koopvrouw, overl. Leeuwarden 22.02.1883, tr. Leeuwarden 03.09.1844 Levie Mozes Turksma, geb. Leeuwarden ca. 1809, koopman, overl. Leeuwarden 14.03.1876, z.v. Mozes Salomon Turksma, koopman, en Johanna de Vries.

11.               Mozes Drielsma, geb. Leeuwarden 19.09.1819, koopman (1850), debitant in de Staatsloterij (1857), overl. Leeuwarden 31.05.1877, tr. 1e Naatje Meijer Goedman, overl. voor 1850; tr. 2e Leeuwarden 05.10.1850 Esje Levijs van der Hoek, geb. Bolsward 30.09.1812, overl. na 1877, d.v. Levij Mozes van der Hoek, slager, en Leentie IJsaaks.
     ELvdH tr. 1e Leeuwarden 18.05.1836 Marcus Abraham Markus, geb. Dokkum 16.12.1811, vleeshouwer (1836), koopman (1841), overl. Leeuwarden 05.02.1841, z.v. Abrham Samuel Markus en Hester Lazarus Levij.

 

Noten: |a| nu Emden, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| oud 62 jaar, woont sedert 50 jaar in de stad (Register Stemgerechtigden Leeuwarden 1824); |c| w.s. Parnassiem.

 

[22] Johannes Scheffer, geb. ‘Tiel in het Nassausche’{?} ca. 1761/1764/1766, schoenmaker, overl. Leeuwarden 18.12.1850, z.v. Johannes Scheffer en Klara Diemer; tr. 1e Jacoba Baltus, overl. voor 1809; otr. Leeuwarden 17.11.1809, tr. Leeuwarden (RK Statie Over de Koornmarkt) 03.12.1809

[23] Anna Arrets, geb. Leeuwarden ca. 1783, overl. Leeuwarden 04.11.1859|b|, d.v. Servaas Arets en Johanna.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Scheffer, geb. xx.12.1810, begr. Leeuwarden 11.04.1811.

2.                   Klara Scheffer, geb. Leeuwarden 17.12.1814, koopvrouw, overl. Leeuwarden 14.03.1857, tr. Leeuwarden 10.12.1843 Nicolaas Orie, geb. Leeuwarden ca. 1812, schoenmaker, overl. Leeuwarden 30.06.1866, z.v. Francis Orie en Dorothea Gerrits.
     NO tr. 2e Leeuwarden 19.07.1857 Anna Maria Gerbenzon, geb. Leeuwarden 20.07.1817, naaister (1857), overl. Leeuwarden 06.03.1896, d.v. Gerke Gerbenzon, deurwaarder, en Alijda Christina Vuistman.
     AMG tr. 2e Leeuwarden 19.07.1868 Hendrik Steensma, geb. De Knijpe 16.12.1812, broodbakkersknecht (1838) metselaar (1868), overl. Leeuwarden 04.03.1875, z.v. Yde Geerts Steensma, blauwverversknecht, en Akke Hendriks Vlas.
     HS tr. 1e Schoterland 23.12.1838 Hendrikje Braameijer, geb. Leeuwarden 18.05.1811, dienstmeid (1838), overl. Leeuwarden 31.05.1864, d.v. Trijntje Braameijer.

3.                   Johanna Scheffer, geb. Leeuwarden 18.08.1818|a|; volgt [11].

4.                   Jacoba Scheffer, geb. Leeuwarden 18.06.1823, overl. Leeuwarden 07.07.1823.

 

Noten: |a| moeder Alets (geb.akte Leeuarden 1818 ); |b| Arets, de toenaam van de moeder onbekend (overl.akte Leeuwarden 1859 no.1223).

 

[24] Gombregs Abrahams van Dam, geb. ca. 1737, colporteur (1811)|a|, koopman (1812), overl. Leeuwarden 23.07.1819; otr. 2e Leeuwarden 29.05.1807 Minke Eliazer Cohen, geb. Leeuwarden ca. 1744, overl. Leeuwarden 05.09.1833, d.v. Eliazer Cohen en Roosje Abrahams; tr. 1e

[25] Vrouwtje Salomons, ook Froukje, overl. Leeuwarden 15.01.1805.

     MEC otr. 1e Leeuwarden 15.10.1784 Levij Jacobs de Vries, geb. Ostfriesland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Froukje van Dam, geb. Groningen ca. 1768, overl. Leeuwarden 18.08.1818, tr. voor 1808 Zacharias Polak, overl. tussen 1837 en 1856.

2.                   Salomon van Dam, geb. Drachten ca. 1777, negotiant (1819), koopman (1826), overl. Leeuwarden 20.09.1857, otr. Leeuwarden (Gerecht) 06.07.1804 Wilmijna Sijmons, ook Wilhelmina Simon, overl. tussen 1826 en 1857.
Uit dit huwelijk: Rebekka van Dam (1811-1901), tr. Leeuwarden 10.05.1835 Marcus Dwinger (1815-1873), z.v. Abraham Marcus Levij Dwinger en Aaltjer Michiels Boom.

3.                   Judikje van Dam, geb. Drachten ca. 1783, overl. Leeuwarden 26.02.1842, tr. voor 1790 Isak Eliazer de Groot, geb. ‘Houtminden in Hanover’|b| ca. 1761, koopman, overl. Leeuwarden 14.05.1838, z.v. Eliazer Nochem en Reintje Abrahams.

4.                   Hijman van Dam, geb. Drachten ca. 1784/1785; volgt [12].

5.                   Rebekka van Dam, otr. Leeuwarden (gerecht) 24.10.1794, tr. Leeuwarden (Gallileërkerk) 13.11.1794 Levy Mozes Cohen, overl. voor 1819. [Leer, Ostfriesland 1819]

6.                   * Aron van Dam, koopman (1826), tr. voor 1818 Froukje Gombrechts, overl. na 1826.

7.                   * Abraham van Dam. [Hamburg 1819]

 

Noten: |a| Registre Civique Leeuwarden 1811; |b| w.s. Minden, destijds Verwaltungssitz van het Fürstentums Minden, later Verwaltungssitz van het Regierungsbezirk Minden (Preußen), nu in Nordrehin-Westfalen.

 

[26] Isaac de Vries, koopman (1812), overl. na 1812, tr.

[27] Peijertje Beeltje, overl. na 1812.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henrica de Vries, geb. Amsterdam ca. 1790; volgt [13].

 

[28] David Kukenheim, afwezig (1841), tr.

[29] Esther Moïs, overl. voor 1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Kukenheim, geb. ‘Tiekenloot in Wurtemburg’ 01.08.1815|a||b||c|; volgt [14].

 

Noten: |a| ‘hebbende de comparant onder eede verklaard dat hij zich geene geboorteacte, of acte  van bekendheid ter vervanging van dezelve, kan verschaffen, als mede dat hij geene bewijzen kan overleggen betrekkelijk de afwezigheid van zijnen vader en het overlijden zijner moeder’ (huw.akte Leeuwarden 1841 no.203); |b| geschreven c.q. gelezen als Fickenlaas in Würtemberg (huw.akte Amsterdam 1872 reg.9 fol.44); |c| er is een Frickenhausen in Bundesland Baden-Württemberg.

 

[30] Wolf Joseph Son, besnijdenis Amsterdam 14.01.1790, tandmeester (1812,1841), kies- en tandmeester (1829), overl. voor 1848, z.v. Joseph Samuel Son, koopman, en Ester Joseph Son; tr. Groningen 23.08.1812

[31] Bloemtje Hartog van Maagdenburg, geb. Groningen 20.10.1789, overl. na 1857, d.v. Hartog van Maagdenburg, koopman, en Sara Moses.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lisette Son, geb. Pruisminde|a| ca. 1816; volgt [15].

2.                   Regina Son, geb. Aurich|b| ca. 1820, tr. Amsterdam 14.04.1852 Jacob Hartog Homburg, geb. Amsterdam ca. 1826, sigarenmaker, z.v. Hartog Jacob Homburg en Eva David Duitsman.

3.                   Joseph Son, geb. Groningen 29.10.1823, tandmeester, overl. tussen 1875 en 1883, tr. 1e Amsterdam 06.12.1848 Abigael Samuel Henriques Coelho, geb. Amsterdam ca. 1822, borduurster (1841), overl. tussen 1855 en 1857, d.v. Samuel Moses Henriques Coelho, kerkbewaarder (1841), en Rachel Baruch Bueno; tr. 2e Amsterdam 07.10.1857 Elisabeth Frankenhuis, geb. Zevenaar 13.11.1828, dienstbode (1857), overl. Haarlem 13.03.1905, d.v. Salomon Jonas Frankenhuis, koopman (1828), schilder (1857), en Sara Marchand.
     ASHC tr. 1e Amsterdam 11.11.1841 Isaac Barzilaij, geb. Venetië 1770, overl. voor 1848, z.v. Abraham Barzilaij en Lea Saramindel.
     IB tr. 1e Benvenida Acathan, overl. voor 1841.

4.                   Simon Son, geb. Groningen 19.05.1829, tandmeester, tr. Amsterdam 03.09.1856 Lea Nunes Vaz, geb. Amsterdam xx.11.1837, mutsenmaakster (1856), d.v. Isaac Nunus Vaz, muzikant, en Debora Henriques de la Fuente.

 

Noten: |a| ‘Pruis’-Minden?; |b| destijds in Königreich Hannover, nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 


Bijlage A

 

[32] Marcus Abraham Levij Dwinger, geb. 1732|a| of 1734|b|, pruikmaker, overl. Leeuwarden 19.01.1813|a|, tr.

[33] Judic Arons Drielsma, geb. Leeuwarden ca. 1764, overl. Leeuwarden 10.04.1838, d.v. Aron Drielsma en Hanna Hessels Levij.

Uit dit huwelijk (vader ook Dwingersma):

1.                   Abraham Marcus Levij Dwinger, geb. Leeuwarden ca. 1789/1790 (Abraham Dwinger, oud 21 jaar bij de naamsaanneming); volgt [16].

2.                   Izak Marcus Levij Dwingersma, geb. Leeuwarden 1793 (Isack Dwinger, oud 18¾ jaar bij de naamsaanneming), koopman (1824,1841), overl. Leeuwarden 30.04.1876, tr. Leeuwarden 16.05.1824 Rachel Benjamin Pais, geb. Amsterdam ca. 1790/1792, koopvrouw, overl. Leeuwarden 14.02.1876, d.v. Benjamin Nathan Pais (-1794) en Estrella Saqui (-1822).

3.                   Vogeltje Marcus Dwingersma, geb. Leeuwarden ca. 1801 (Vogeltje Dwinger, oud 11 jaar bij de naamsaanneming), overl. Leeuwarden 13.09.1860|d|, tr. voor 1826 Barend Marcus Boom, geb. Leeuwarden ca. 1802, koopman, overl. Leeuwarden 30.11.841|c|, z.v. Marcus Jacobs Boom en Hanna Israels.

Kinderen van Marcus (Register van Naamsaanneming Leeuwarden, 08.01.1812):

4.                   Vroukje, oud 44 jaar.

5.                   Sara, oud 41 jaar.

6.                   Hanna, oud 16 jaar.

7.                   Klara, oud 13 jaar.

8.                   Sara, oud 7 jaar.

9.                   Eliazer, oud 3½ jaar.

Kleinkinderen:

10.               Judicje, oud 12 jaar.

11.               Abraham Isacks, oud 11 jaar.

12.               Valk, oud 9 jaar.

13.               Mozes, oud 2 jaar.

 

Noten: |a| Marcus Abraham Levij, oud 80 jaar, e.v. Judikje Arons, geen ouders en geen geboorteplaats vermeld (overl.akte Leeuwarden 1813 no.34); |b| Registre Civique Leeuwarden 1811; |c| e.v. Vogeltje Dwingersma (overl.akte Leeuarden 1841 no.589); |d| ook Fokeltje Dwinger (overl.akte Leeuwarden 1860 no.595).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren