Ferdinand Jan Baptiste Pieter Ferdinandus (1905-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2018)

 


 

[1] Ferdinand Jan Baptiste Pieter Ferdinandus, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 31.10.1905, ingenieur elektrotechniek Delft 1930, hoogleraar Bandoeng (1950-), overl. Hilversum 03.04.1997, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 08.04.1997, tr. Semarang 30.01.1935 Jeanette Titia Jacoba Feenstra, geb. Semarang 26.08.1916, overl. Hilversum 04.09.2000, begr 13.09.2000.

 

[2] Klaas Ferdinandus, geb. ca. 1877, overl. Hilversum 15.04.1970, tr. Ambarawa (Res. Semarang) 15.02.1905|b|
[3] Catharina Alexandrine van de Pavert, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 13.05.1883, overl. 20.01.1973.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ferdinand Jan Baptiste Pieter Ferdinandus, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 31.10.1905|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1907 p.55; |b| RA 190 p.12.

 

[4] Pieter Ferdinandus, geb. De Rijp 29.06.1851, timmerman (mei1874), scheepmaker (1874,1888), overl. voor 1899|e|, tr. Spaarndam 10.05.1874

[5] Antje Hartog, geb. Spaarndam 02.03.1856, overl. Hilversum 28.11.1907; tr. 2e Amsterdam 12.05.1899 Nolke Siedses, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.10.1842, scheepstimmerman, overl. Utrecht 17.02.1925|d|, z.v. Siebren Douwes Siedses, scheepstimmerknecht (1842),  en Nien Haijes de Boer.
     NS tr. 1e Sloten (NH) 06.10.1865 Gerritje Manussen, geb. Huizen 10.06.1842 (akte), overl. Nieuwer-Amstel 18.01.1871, d.v. Gerrit Manussen en Lambertje Westland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Ferdinandus, geb. Spaarndam 14.07.1874, overl. voor 1946, tr. 1e Rotterdam 25.11.1897 (echtsch. voor 1906) Jacob de Beer, geb. Ridderkerk 23.10.1865, z.v. Wouter de Beer en Adriaantje Hagendijk; tr. 2e Amsterdam 21.06.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 05.11.1909, ingeschr. Amsterdam 31.12.1909) Berend de Boer, geb. Loppersum 03.05.1877, onderwijzer, overl. na 1944, z.v. Harmannus de Boer, koopman, en Grietje Helwerda; tr. 3e Amsterdam 02.11.1910 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 22.04.1921, ingeschr. 23.05.1921) Carel Eduard Smith, geb. Batavia 10.09.1880|c|, machinist (1910), werktuigkundige (1922), overl. Hilversum 18.02.1946, z.v. August Smith en Christina Wilhelmina de Bruin.
     JdB tr. 2e Rotterdam 25.06.1908 Cornelia Johanna de Boer, geb. Rotterdam 03.04.1876, overl. Rotterdam 08.01.1960, d.v. Tjeerd Fiekes de Boer en Johanna Alida Snor.
     BdB tr. 2e Amsterdam 11.08.1910 Johanna Maria Pieternella Bakker, geb. Amsterdam ca. 1882, overl. Haarlem 13.06.1944, d.v. Egbertus Bakker en Johanna Cornelia Maartense.

     CES tr. 2e Amsterdam 27.04.1922 Trijntje Takken, geb. Amsterdam ca. 1896, overl. Hilversum 12.01.1955, d.v. Rijk Takken, machinist, en Grietje Ferdinandus.

2.                   Catharina Ferdinandus, geb. Amsterdam 31.12.1875 (akte), overl. Baarn 13.01.1959|a|, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 17.01.1959, tr. Amsterdam 14.05.1903 Herman Siedses, geb. Amsterdam 10.11.1880 (akte), adjunct-inspecteur bij de gemeentelijke telefoon, overl. Hilversum 19.05.1950, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 23.05.1950, z.v. Haije Siedses, scheepstimmerman, en Jansje Poolman.

3.                   Klaas Ferdinandus, geb. ca. 1877|f|; volgt [2].

4.                   Johanna Ferdinandus, geb. Amsterdam 17.04.1886 (akte), overl. voor 1959, tr. Amsterdam 06.10.1910 Nicolaas Marinus Köhler, geb. Oosterbeek (Renkum) 28.12.1882, kapper, overl. Utrecht 16.04.1929|b|, z.v. Frederik Baltasar Köhler, schilder (1882), poelier (1910), en Trijntje Sanders.

5.                   Albertina Jacoba Ferdinandus, geb. Amsterdam ca. 1886|g|, overl. Hilversum 27.10.1967, tr. Amsterdam 24.07.1917 Anthonius Johannes Messing, geb. Baarn 19.05.1886 (akte), automobielhandelaar, overl. Baarn 02.01.1953, z.v. Hendrikus Johannes Messing en Anna Maria Scheerboom.

6.                   Anton Ferdinandus, geb. Haarlem 22.02.1888, overl. Haarlem 22.06.1888.

 

Noten: |a| 13.01 om 23:55 uur (overl.akte Baarn 1959 no.12), 14.01 (annonce v/d familie); |b| ook overl.akte Baarn 1929 no.44; |c| RA 1881 p.241; |d| ook overl.akte Baarn 1925 no.20; |e| niet gevonden in tafels overl. Amsterdam 1883-1902; |f| niet gevonden in tafel geb. Amsterdam 1873-1882; |g| niet gevonden in tafel geb. Amsterdam 1883-1892.

 

[6] Jan Baptist van de Pavert, geb. Maastricht 02.12.1848, overl. Bandoeng (Res. Preanger Regentschappen) 25.01.1909|e|, tr. Ambarawa (Semarang) 03.12.1894|d| Anna Rosina Schlickeisen, geb. Semarang 19.06.1870|n|; en

[7] Inlandsche vrouw Wakeijem.

– 1893: “De heer v.den Pavert werd, naar men weet, op klacht van den hulpofficier v. Justitie, den ass.-res. van Ambarawa, voor den Raad v. Justitie getrokken wegens het verzuimen der aangifte van een uit zijne huishoudster Anna Rosina Schilckeisen geboren kind, tot welke aangifte hij zich niet verplicht achtte aangezien die huishoudster bekend stond als inlandsche vrouw. Zij was indertijd wel door haar vader erkend, maar zonder toestemming van de inlandsche moeder.” Volgen ontslag van rechtsvervolging, hoger beroep, bevestiging v/h vonnis, een claim van ƒ277,90 voor onkosten, een verzoek ‘dat niet voor inwilliging vatbaar is’. De krant neemt het op voor de ongefortuneerde vdP.|q|

Kinderen van Van de Pavert en NN:

1.                   Marie van de Pavert, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 10.05.1881|f|, overl. Ambarawa (Res. Semarang) 13.12.1900|k|.

2.                   Catharina Alexandrine van de Pavert, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 13.05.1883|a|; volgt [3].

3.                   Wilhelmina Pauline van de Pavert, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 22.02.1887|g|, overl. Ambarawa (Res. Semarang) 10.11.1891|j|.

4.                   Fredrika Anna Elisabeth van de Pavert, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 21.02.1889|h|, tr. Ambarawa (Res. Semarang) 23.01.1907|l| Michel Mathieu Retrae, geb. Maastricht 07.07.1884, z.v. Mathieu Hubert Retrae en Hélène Delil (1849-1926) (d.v. Joannes Delil en Dina Vogelweijt).

Kind van Van de Pavert en de Inlandsche vrouw Wakeijem:

5.                   Sophia Louisa van de Pavert, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 14.09.1891|i|, overl. na 1957, tr. Weesperkarspel 15.07.1915|p| Dirk van Goor den Oosterlingh, geb. Amsterdam 26.04.1889 (akte), machinist, overl. Zeist 27.02.1957, z.v. Charles Thomas Goor den Oosterlingh, machinist, en Catharina van der Helm.

Kind van Van de Pavert en NN:

6.                   Jan Baptist van de Pavert, geb. Ambarawa (Res. Semarang) 14.08.1892|b|, overl. Ambarawa (Res. Semarang 11.02.1893|c|.

Kind (w.s. natuurlijke dochter van Anna Rosina, erkend en gewettigd door Jan Baptist):

7.                   Anna Rosina Paulina Schlickeisen, geb. Ambarawa (Semarang) 29.08.1891|o|.

–             Anna Rosina Paulina van de Pavert, tr. Djokjakarta 17.01.1911|m| Pieter Christiaan Verloove, geb. Rotterdam 16.05.1879, z.v. Fredrik Verloove en Barendina Nicolasina Drees.

 

Noten: |a| erkenning (RA 1884 p.247); |b| erkenning (RA 1894 p.344); |c| RA 1894 p.418; |d| RA 1896 p.292; |e| RA 1910 p.127 & Bataviaasch nieuwsblad 27.01.1909 (overl. Tjimahi); |f| erkenning (RA 1882 p.255); |g| erkenning (RA 1888 p.274); |h| erkenning (RA 1890 p.301); |i| erkenning (RA 1893 p.330); |j| RA 1893 p.402; |k| RA 1902 p.482; |l| RA 1908 p.13; |m| RA 1912 p.13; |n| RA 1878 p.231; |o| RA 1910 p.67; |p| bruid geb. Banjoebiroe, moeder v/d bruid de Inlandsche vrouw Wakeijem (huw.akte Weesterkarspel 1915 no.10); |q| De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad 07.01.1893.

 

[8] Klaas Ferdinandus, geb. Zaandam 20.05.1824, scheepstimmerman (1846), molenaarsknecht (1851), scheepstimmerman (1873,1878), overl. voor 1886|b|, tr. Zaandam 03.05.1846

[9] Trijntje Duijf, geb. Westzaan 22.10.1822, overl. Zaandam 06.11.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Ferdinandus, geb. Zaandam 14.04.1849 (akte), overl. Wijk aan Zee en Duin 10.06.1924, tr. Zaandam 13.04.1873 Pieter de Boer, geb. Zaandam 06.05.1848, peller, overl. Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) 12.10.1929|a|, z.v. Cornelis de Boer en Grietje Zwan.

2.                   Pieter Ferdinandus, geb. De Rijp 29.06.1851; volgt [4].

3.                   Klaas Ferdinandus, geb. Zaandam 16.01.1854 (akte), korenmolenaar, overl. Zaandam 15.10.1933, tr. Zaandam 17.02.1878 Jacoba van der Meer, geb. Landsmeer 09.07.1855 (no.22), overl. Zaandam 08.05.1940, d.v. Jan van der Meer, scheepstimmerman, en Antje Keizer.

4.                   Grietje Ferdinandus, geb. Zaandam 23.08.1856 (akte), overl. Zaandam 13.09.1856.

5.                   Grietje Ferdinandus, geb. Zaandam 01.10.1857 (akte), tr. Zaandam 09.08.1885 Rijk Takken, geb. Utrecht 23.01.1859, spoorwegbeambte, z.v. Jan Takken, spoorwegbeambte, en Susanna Christina Opperhuizen.

6.                   Trijntje Ferdinandus, geb. Zaandam 11.06.1862 (akte), tr. 1e Zaandam 10.08.1890 Cornelis Koedijk, geb. Monnickendam ca. 1853, wijnkopersknecht (1884), pakhuisknecht (1890), overl. voor 1903, z.v. Gerrit Koedijk en Trijntje ten Dam; tr. 2e Zaandam 19.02.1903 Jacobus Johannes Flint, geb. Amsterdam 05.09.1859 (akte), bootsman (1893), havenbeambte (1903), z.v. Willem Flint en Clara Cecilia Willink.
     CK tr. 1e Amsterdam 07.02.1884 Hendrika Margaretha Johanna Forster, geb. Amsterdam ca. 1860, dienstbode (1884), overl. voor 1890, d.v. Jan Lodewijk Forster en Margaretha Johanna Oversteege.
     JJF tr. 1e Amsterdam 12.05.1893 Maria Elisabeth van Beek, geb. Amsterdam ca. 1861, overl. voor 1903, d.v. Franciscus van Beek en Rika Catharina Bleeker.

7.                   Johannes Ferdinandus, geb. Zaandam 16.06.1865 (akte), scheepstimmerman, tr. Amsterdam 07.07.1886 Neeltje van der Mark, geb. Amsterdam 20.01.1866 (akte), d.v. Johannes Hermanus van der Mark, schrijver bij de marine, en Sara Elisabeth Krukkenberg.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wijk aan Zee en Duin 1929 no.47; |b| w.s. overl. Amsterdam 21.08.1883 (reg.6 fol.113v) {register ontbreekt in zoekakte.nl}.

 

[10] Pieter Hartog, geb. Spaarndam 08.02.1809, schippersknecht (1832), werkman (1833), visser (1835,1870), winkelier (1874,1881), wethouder (1885,1887), overl. Spaarndam 27.04.1887; tr. 1e Spaarndam 16.09.1832 Stijntje Kuijper, geb. Spaarndam 11.11.1810, overl. Spaarndam 08.01.1848, d.v. Jacobus Kuijper en Catharina Scholts; tr. 2e Spaarndam 19.03.1848

[11] Catharina Baalbergen, geb. Haarlem 14.09.1820, dienstbode (1848), overl. na 1870.

Uit het huwelijk Hartog-Kuijper:

1.                   Jan Hartog, geb. Spaarndam 29.03.1833, visser, overl. Haarlem 18.11.1902, tr. 1e Spaarndam 27.05.1860 Trijntje Willemse, geb. Spaarnwoude 14.01.1838, overl. Spaarndam 25.07.1895, d.v. Cornelis Willemse, tapper, en Sophia Sindorff; tr. 2e Spaarndam 15.10.1896 Grietje Langereis, geb. Scharwoude 01.07.1848 (akte), huishoudster (1896), overl. Spaarndam 21.01.1900, d.v. Pieter Langereis, landman, en Maartje Keizer.
     GL tr. 1e Avenhorn 15.11.1874 (echtsch. ingeschr. Berkhout 26.05.1885) Jacob Heuvel, geb. Sijbekarspel ca. 1847, z.v. Simon Heuvel. landman, en Trijntje Gorter.

2.                   Catharina Hartog, geb. Spaarndam 10.12.1835, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 25.04.1864, tr. Spaarndam 27.05.1860 Hendrik Willemse, geb. Spaarndam 21.03.1834, werkman (1860), sluiswachter (1865), arbeider (1909), overl. Haarlemmermeer 01.10.1909, z.v. Cornelis Willemse, tapper, en Sophia Sindorff, ook Zundorff.
     HW tr. 2e Spaarndam 13.08.1865 Aartje Catsburg, geb. Alkemade 26.11.1840, overl. Haarlemmermeer 28.10.1922, d.v. Pieter Catsburg, timmerman, en Maria Helena Slingerland.
     AC tr. 1e Alkemade 09.02.1860 Wijnout Cuiper, geb. Heerenveen (Schoterland) 11.11.1833, kleermaker, overl. Spaarndam 16.10.1864, z.v. Willem Cuiper en Cornelia van der Hoek.

3.                   Jacob Hartog, geb. Spaarndam 25.09.1838, overl. Spaarndam 06.01.1848.

Uit het huwelijk Hartog-Baalbergen (moeder soms van Baalbergen):

4.                   Jacob Hartog, geb. Spaarndam 18.12.1848, overl. Spaarndam 08.01.1849.

5.                   Maria Hartog, geb. Spaarndam 30.11.1849, overl. Leiden 17.01.1931, tr. Spaarndam 25.09.1870 Bauke Zeilstra, geb. Leiden ca. 1846, schipper, overl. na 1931, z.v. Hendrik Baukes Zeilstra en Pietertjen Jans van Ils.

6.                   Pieternella Hartog, geb. Spaarndam 28.12.1851, tr. Spaarndam 23.11.1871 Jan Jacob Joseph Engelblik, geb. Kampen ca. 1846, schipper, z.v. Johannes Engelblik, gasfitter, en Maria Benoist.

7.                   Jacoba Hartog, geb. Spaarndam 13.02.1854, overl. Spaarndam 02.11.1856.

8.                   Antje Hartog, geb. Spaarndam 02.03.1856; volgt [5].

9.                   Jacob Hartog, geb. Spaarndam 18.02.1858, tr. Spaarndam 20.07.1881 Annette Helena Broedersz, geb. Haarlem 16.08.1854, d.v. Annette Broedersz.

10.               Nicolaas Hartog, geb. Spaarndam 11.02.1860, overl. Spaarndam 30.12.1865.

11.               Margaretha Hartog, geb. Spaarndam 14.01.1863, overl. Spaarndam 08.12.1863.

12.               Albert Hartog, geb. Spaarndam 22.02.1864, koopman (1899), overl. Haarlem 03.01.1939, tr. Spaarndam 15.10.1885 Johanna Maria de Vries, geb. Spaarndam 14.02.1867, overl. Haarlem 02.01.1947, d.v. Cornelis de Vries, blokkenmaker, en Zwaantje de Vries.

 

[12] Joannes van de Pavert, geb. Kranenburg 17.04.1810, fuselier bij het Eerste Bataillon der Dertiende Afdeling Infanterie (1835), dagloner (1848,1860), overl. Maastricht 30.10.1862, tr. Maastricht 12.02.1835

[13] Ida Delille, geb. Maastricht 07.04.1810, breister (1835), fruitverkoopster (1858,1863), overl. Maastricht 13.03.1873; tr. 2e Maastricht 23.09.1863 Willem Wolters, geb. Venlo 14.04.1826, gep.soldaat (1863), z.v. Willem Wolters en Elisabeth Adriaans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van de Pavert, geb. Maastricht 17.04.1835, overl. Maastricht 23.01.1836.

2.                   Maria Ida van de Pavert, geb. Maastricht 12.01.1837, fruitverkoopster (1860), overl. Maastricht 20.02.1905, tr. Maastricht 18.04.1860 Paulus Smal, geb. Maastricht 28.07.1836, glasslijper, overl. Maastricht 09.11.1891, z.v. Christiaan Gillis Smal, dagloner, en Petronella Walti/Walté.

3.                   Maria Catharina van de Pavert, geb. Maastricht 02.11.1838, overl. Maastricht 06.02.1922, tr. Maastricht 11.08.1858 Cornelis Hubertus Verhaegen, geb. Maastricht 28.12.1834|a|, overl. Maastricht 02.12.1894, z.v. Wilhelmus Verhoeven (1805-), witter, en Maria Magdalena Denkers (1804-).

4.                   Joannes van de Pavert, geb. Maastricht 23.03.1841, overl. Maastricht 14.05.1842.

5.                   Hubertus van de Pavert, geb. Maastricht 15.05.1843, overl. Maastricht 12.09.1843.

6.                   Wilhelmus van de Pavert, geb. Maastricht 24.08.1844, overl. Maastricht 28.06.1849.

7.                   Wilhelmus van de Pavert, geb. Maastricht 23.01.1847, overl. Maastricht 05.07.1849.

8.                   Jan Baptist van de Pavert, geb. Maastricht 02.12.1848; volgt [6].

9.                   Catharina van de Pavert, geb. Maastricht 28.12.1850.

10.               Fredericus van de Pavert, geb. Maastricht xx.07.1852, overl. Maastricht 13.07.1852.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon, gewettigd bij huwelijk Maastricht 07.09.1837.

 

[14] 

[15]

 

[16] Pieter Ferdinandus, geb. Zaandam xx.12.1796, schuitenmaker (1817), scheepstimmerman (1824,1872), overl. Zaandam 05.03.1872|a|, z.v. Klaas Ferdinandus en Grietje Pieters Roos; tr. Zaandam 27.07.1817

[17] Maretje Berghouwer, ook Maartje/Maritje, geb. Zaandam ca. 1797, overl. Zaandam 16.03.1857, d.v. Hendrik Berghouwer en Guurtje Cornelis Boekhout.

Uit dit huwelijk:

1.                   Guurtje Ferdinandus, geb. Zaandam 09.07.1818 (akte), overl. Zaandam 31.01.1885, tr. Zaandam 12.05.1844 Gerrit Achterberg, geb. Zaandam ca. 1817, landman, overl. Zaandam 23.10.1881, z.v. Evert Achterberg en Trijntje Lust.

2.                   Grietje Ferdinandus, geb. Zaandam 06.04.1821 (akte), overl. Zaandam 06.08.1858, tr. Zaandam 03.05.1846 Hendrik Thesing, geb. Zaandam ca. 1817, grofsmid, overl. Zaandam 05.06.1882, z.v. Lodewijk Thesing, grofsmid, en Catharina Elisabeth Simons.

3.                   Klaas Ferdinandus, geb. Zaandam 20.05.1824; volgt [8].

4.                   Aaltje Ferdinandus, geb. Zaandam 22.04.1826 (akte), overl. Zaandam 08.10.1829.

5.                   Geertje Ferdinandus, geb. Zaandam 11.07.1829 (akte), overl. Zaandam 16.10.1829.

6.                   Alida Geertruida Ferdinandus, geb. Zaandam 05.07.1831 (akte), overl. Zaandam 23.12.1834.

7.                   Pieter Ferdinandus, geb. Zaandam 15.10.1836 (akte), scheepstimmerman, overl. Zaandam 01.01.1890, tr. 1e Zaandam 30.10.1859 Neeltje Troostheide, geb. Koog aan de Zaan ca. 1833, overl. Zaandam 14.05.1866, d.v. Jacob Troostheide, timmerman, en Stijntje Koeter; tr. 2e Zaandam 16.12.1866 Hendrika Bont, geb. Wormerveer ca. 1842, dienstbode (1866), overl. voor 1882, d.v. Jan Bont en Maria Moesterd; tr. 3e Amsterdam 11.10.1882 Hendrika Engelina Eijgenhuijsen, geb. Amsterdam ca. 1838, overl. voor 1890, d.v. Pieter Eijgenhuijsen en Hendrika Engelina Caljee.
     HEE tr. 1e Amsterdam 07.01.1874 Carel Everink, geb. Amsterdam 18.10.1834, smid, overl. voor 1882, z.v. Gerhardus Everink en Jannetje Manné.

8.                   Trijntje Ferdinandus, geb. Zaandam 20.12.1839 (akte), overl. Zaandam 12.07.1907, tr. Zaandam 22.03.1863 Adrianus Vis, geb. Zaandam ca. 1834, houtzager, overl. Zaandam 29.03.1912, z.v. Gerrit Vis, arbeider, en Aagje Bakker.

 

Noten: |a| wedr Guurtje Berghouwer (overl.akte Zaandam 1872 no.73).

 

[18] Pieter Duijf, geb. Zaandam 08.04.1772, overl. Westzaan 25.11.1830, z.v. Pieter Duijf en Trijntje Bol; tr.

[19] Aaltje Brand, geb. Zaandam ca. 1787, arbeider (1822), overl. Zaandam 22.11.1855, d.v. Jonas Brand en Grietje Bolte.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Duijf, geb. Zaandam ca. 1810, overl. Zaandam 30.03.1856, tr. Klaas Kat, geb. Zaandam ca. 1792, overl. Zaandam 06.05.1862, z.v. Dirk Egbertsz Kat en Guurtje Kuijt.

2.                   Cornelis Duijf, geb. xx.03.1811, overl. Oost-Zaandam 14.09.1811.

3.                   Jonas Duijf, geb. Zaandam ca. 1813, houtzagersknecht, overl. Westzaan 13.05.1891, tr. Westzaan 25.06.1843 Grietje Agterberg, geb. Zaandam ca. 1813, dienstbode (1843), overl. na 1891, d.v. Evert Agterberg en Trijntje Lust.

4.                   Pietertje Duijf, geb. Westzaan 25.08.1818 (akte), dienstbode (1853), tr. Zaandam 15.05.1853 Hillebrand Heitlager, geb. Zaandam ca. 1826, schippersknecht, z.v. Pieter Heitlager, arbeider, en Eefje Baas.

5.                   Trijntje Duijf, geb. Westzaan 22.10.1822; volgt [9].

 

[20] Jacob Hartog, geb. ca. 1764/1766, visser (1819,1832), werkman (1838), overl. tussen 1842 en 1848, w.s. overl. Spaarnwoude 30.01.1843, tr.

[21] Petronella Vastenouw, geb. Leiden 03.10.1779|d|, overl. Spaarndam 06.01.1838, d.v. Jan Vastenau en Geertrui van den Berg.

Uit dit huwelijk (moeder ook Pieternelletje, moeder ook Vastenou):

1.                   Jan Hartog, geb. Spaarndam 23.12.1805, overl. Spaarndam 14.03.1831.

2.                   Pieter Hartog, geb. Spaarndam 08.02.1809; volgt [10].

3.                   Albertje Hartog, geb. Spaarndam 16.05.1812, werkman (1838), visser (1861), overl. Spaarndam 10.01.1861, tr. Amsterdam 19.12.1838 Annaatje Bout, geb. Amsterdam ca. 1818, ventster (1838), overl. Spaarndam 16.08.1874, d.v. Jacobus Bout en Aagje Albers.

4.                   Grietje Hartog, geb. Spaarndam 14.08.1815, tr. Amsterdam 02.11.1842 Willem Thomas Hofman, geb. Londen 25.01.1809|a|, timmermansknecht, z.v. Jacobus Hofman en Ann Sturt.

5.                   Cornelis Hartog, geb. Spaarndam 11.04.1819, werkman, overl. Spaarndam 20.04.1878, tr. Spaarndam 14.05.1843 Anna Maria Geertruij Hilhorst, geb. Sloten (NH) 12.09.1818, dienstbaar (1843), overl. Spaarndam 21.09.1855, d.v. Hendrik Hilhorst, werkman, en Hilletje Klijn.

6.                   Elisabeth Hartog, geb. Spaarndam 20.04.1821, overl. Spaarndam 26.06.1822.

 

Noten: |a| bij zijn huwelijk ‘verklaarde hij ons onder eede geener harde bewijs zijner geboorte te kunnen overleggen’ (huw.akte Amsterdam 1842 reg.4 fol.163); |c| oud ruim 80 jaar, geb. Assendelft, aangifte door zoon Klaas Hartog, geb. ca. 1791, visserman (1843) (overl.akte Spaarnwoude 1843); |d| Vastenau (overl.akte Spaarndam 06.01.1838), niet gevonden in Leiden.

 

[22] Nicolaas van Baalbergen, geb. Haarlem 29.01.1795, knopenmaker (1818,1831), overl. Haarlem 16.10.1832, z.v. Frans van Baalbergen, twijnder, en Maria de Wilde; tr. Haarlem 01.07.1818

[23] Maria van Bilderbeek, geb. Haarlem ca. 1799, borduurster (1818), knopenmaakster (1839,1840), overl. Haarlem 07.03.1869, d.v. Barend van Bilderbeek, wever, en Caatje ter Weijde; tr. 2e Haarlem 22.04.1840 Gerrit Hooning, ged. Haarlem 04.11.1790, werkman (1840), koopman (1864), overl. Haarlem 01.11.1868, z.v. Gerrit Hooning en Leijsje Leijnsaat.

     GH tr. 1e voor 1827 Johanna Klijman, geb. Hoorn 15.10.1789, overl. Haarlem 30.08.1837.

Uit het huwelijk van Baalbergen-van Bilderbeek (vader veelal  Baalbergen):

1.                   Maria Catharina Baalbergen, geb. Haarlem 27.12.1818, naaister (1839), overl. Haarlem 24.09.1905, tr. 1e Haarlem 06.11.1839 Johannes Kloos, geb. Haarlem 25.07.1817|a|, fabriekwerker, overl. Haarlem 16.04.1852, z.v. Hendrik Kloos, verwer, en Maria van Dijk; tr. 2e Haarlem 23.05.1855 Roelof Snoek, geb. Haarlem 09.12.1824, fabriekwerker (1845), werkman (1855), overl. Amersfoort 21.06.1906, z.v. Abram Snoek en Anna de Nijs.
     RS tr. 1e Haarlem 11.06.1845 Jacoba Klaver, geb. Amsterdam ca. 1823, overl. Haarlem 19.06.1854, d.v. Jacoba Klaver.

2.                   Catharina Baalbergen, geb. Haarlem 14.09.1820|b|; volgt [11].

3.                   Franciscus Baalbergen, geb. Haarlem 12.04.1822, overl. Utrecht 06.06.1873|d|, tr. Maarssen 22.10.1847 Margaretha Christiaans, geb. Maarssen ca. 1819/1820, overl. Maarssen 13.02.1888, d.v. Aart Christiaans en Catharina Vierbergen.

4.                   Cornelia Baalbergen, geb. Haarlem 23.09.1823, overl. Haarlem 08.08.1824|c|.

5.                   Cornelia Baalbergen, geb. Haarlem xx.12.1824, overl. Haarlem 05.09.1825.

6.                   Sara Margaretha Baalbergen, geb. Haarlem 05.03.1826, overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 26.04.1855, tr. Haarlem 23.10.1850 Hendrik Dekker, geb. Utrecht 07.03.1831, overl. na 1855, z.v. Cornelis Dekker en Johanna van Bern.

7.                   Bernardus Gerrit van Baalbergen, geb. Haarlem 05.09.1827, overl. Haarlem 09.09.1828.

8.                   Jan van Baalbergen, geb. Haarlem 30.12.1828, overl. Haarlem 15.07.1829.

9.                   Dientje Baalbergen, Dina, geb. Haarlem 24.04.1830, overl. Haarlem 13.02.1835.

10.               Cornelia Baalbergen, geb. Haarlem 02.10.1831, overl. Haarlem 11.02.1835.

11.               Hendrika Baalbergen, geb. Haarlem 09.06.1833, dienstbode (1862), overl. Haarlem 07.01.1884, tr. Haarlem 11.06.1862 Franciscus Johannes van der Ham, geb. Haarlem 23.11.1838, sigarenmaker (1862), winkelier (1884), overl. Haarlem 17.01.1914, z.v. Martinus van der Ham, werkman, en Helena van Laar.
     FJvdH tr. 2e Haarlem 11.09.1884 Paulina Brohm, geb. Haarlem 05.06.1847, overl. Bloemendaal 05.07.1940, d.v. Carl August Brohm, trompetter bij het Tweede Regiment Dragonders (1847), en Elisabeth Arends.
     PB tr. 1e Haarlem 22.10.1879 Alexander Carl Bernhard Loskant, geb. Landsberg (Brandenburg)|e| ca. 1850, kleermaker, overl. voor 1884, z.v. Friederieke Henriette Loskant.

Uit het huwelijk Hooning-van Bilderbeek:

12.               Gerrit Hooning, geb. Haarlem 05.09.1840, koopman, tr. Haarlem 03.08.1864 Wilhelmina de Beer, geb. Haarlem 11.05.1840, dienstbode (1864), d.v. Gijsbertus de Beer, kleermaker, en Aaltjen Nijenhuis.

 

Noten: |a| vader in akte Kloots, tekent met Kloos (geb.akte Haarlem 1817 fol.82); |b| vader Baalbergen ‘verklaart niet te kunnen schrijven’ (geb.akte Haarlem 1820); |c| oud elf maanden, per abuis Catharina (overl.akte Haarlem 1824 fol.82); |d| ook overl.akte Maarssen 1873 no.23; |e| w.s. nu Altlandsberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Bundesland Brandenburg.

 

[24] Jan van de Pavert, overl. Kranenburg 18.11.1813, tr.

[25] Hendrine Jansen, geb. Kranenburg ca. 1779, overl. Nijmegen 16.10.1847|c|; tr. 2e na 1813 Herman van Rensen, overl. voor 1847.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus van de Pavert, geb. ca. 1805, kuiper, overl. Nijmegen 13.03.1885, tr. Ubbergen 11.06.1835 Hendrina Coenders, geb. ca. 1814, dienstmeid (1835), overl. Nijmegen 11.02.1882, d.v. Maria Coenders.

2.                   Joannes van de Pavert, geb. ‘Cranenbourg in Pruissen’|a| 17.04.1810; volgt [12].

 

Noten: |a| huw.akte Maastricht 1835 no.19; |b| nu Kranenburg, Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| Hendrina Janssen, geen ouders vermeld (overl.akte Nijmegen 1847 no.458).

 

[26] Bartholomeus Delil, geb. Maastricht 08.11.1786, katoenspinner (1806), overl. Maastricht 20.02.1834, z.v. Pierre Delil en Christine Kaenen, breister (1806); tr. Maastricht 20.11.1806|a|

[27] Maria Mechtildis Mulkens, geb. Maastricht 03.02.1786, breister (1806), fruitverkoopster (1835,1843), overl. Maastricht 17.11.1873, d.v. Thomas Mulkens en Magdelaeine Beijer, fruitverkoopster (1806).

Uit dit huwelijk (vader ook Delille):

1.                   Marie Anne Delille, geb. Maastricht 17.05.1807.

2.                   Ida Delille, geb. Maastricht 07.04.1810; volgt [13].

3.                   Guillaume Delil, Willem, geb. Maastricht 12.09.1811, dagloner, overl. Utrecht 17.10.1888, tr. Maastricht 31.08.1843 Johanna Frederica Volck, geb. Veere 23.10.1814, naaister (1843), overl. Utrecht 19.05.1891, d.v. Johan Jacob Volck, cipier, en Catharina Ermina Wilhelmina Engels.

4.                   Christine Delille, geb. Maastricht 08.08.1813.

5.                   Maria Anna Delille, geb. Maastricht 05.06.1815, overl. Maastricht 17.02.1889, tr. Maastricht 11.12.1834 Jan Janssen, geb. Kleve 12.01.1809, z.v. Stephanus Janssen en Dorothea Moshoevel.

6.                   David Delil, geb. Maastricht 24.10.1816, dagloner, overl. Dorn 30.08.1886, tr. Born 02.02.1842 Elisabeth Palmen, geb. Born 01.01.1816, overl. Graetheide (Born) 06.02.1898, d.v. Christiaen Palmen, dagloner, en Anna Maria Wagemans.

7.                   Joannes Delil, geb. Maastricht ca. 1820, spijkermaker, overl. Maastricht 25.02.1891, tr. Maastricht 07.01.1847 Dina Vogelweijt, geb. Groningen 20.07.1824, dagloonster (1847), overl. Groningen 19.02.1891, d.v. Gillis Vogelweijt, fuselier (1824), gep. soldaat (1847), en Catharina Roskamp, werkster (1847).

8.                   Joannes Jacobus Delil, geb. Maastricht 02.11.1823.

9.                   Anna Francisca Josepha Delil, geb. Maastricht xx.08.1825, overl. Maastricht 02.12.1825.

10.               Joanna Hubertina Delil, geb. Maastricht ca. 1827, overl. Maastricht 21.09.1830.

11.               Louise Charlotte Delil, geb. Maastricht 09.02.1830, fruitverkoopster (1854), overl. Maastricht 01.12.1857, tr. Maastricht 12.01.1854 Carel Johannes Bergholtz, geb. Amsterdam ca. 1823, dagloner (1854), spijkermaker (1859), overl. Maastricht 28.02.1871, z.v. Carolus Bergholtz, schippersknecht, en Maria Sophia Lucke.
     CJB tr. 2e Maastricht 02.03.1859 Judith Maria Hubertina Walthouwers, geb. Maastricht 16.12.1828, naaister (1859), d.v. Jan Balthazar Walthouwers, schrijnwerker, en Joanna Clara Diestelweert.

 

Noten: |a| bruidegom Barthelemi Delil, bruid Marie Mechtilde (huw.akte Maastricht 1806 no.323).

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren