Gerard Eduard van Gils (1908-na1964)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2021 (laatst herzien februari 2022)

 


 

[1] Gerard Eduard van Gils, geb. Fort de Kock 23.06.1908, toelatingsexamen 1921 voor de 1ste klasse van de Koning Willem III School|a|, eindexamen HBS Bandoeng 1926|b|, kandidaats examen wis- en natuurkunde E Leiden 1929|c|, doctoraalexamen wis- en natuurkunde hoofdvak scheikunde Utrecht 1933|d|, promotie Utrecht 09.03.1936|e|, beroepsassistent bij de Geneeskundige Hogeschool te Batavia (1936-1937), werkzaam bij het Instituut voor Rubberonderzoek (INIRO) (1938-dec1953), bijzonder hoogleraar colloïdchemie aan de faculteit voor exacte en natuurwetenschappen te Bandoeng 1951|f|, buitengewoon hoogleraar in de chemische colloïden aan de technische faculteit te Bandoeng (01.03.1952-)|g||h|, verloofd Batavia 03.05.1941, tr. Meester Cornelis (Bethelkerk) 16.12.1941 Winny Overbeek. 

 

     “dat Prof.dr. G.E. van Gils, hoofd van de afdeling fysica en chemische colloiden bij het rubberonderzoekcentrum in Bogor, gerekend vanaf 1 Maart 1952 naast deze functie benoemd is tot buitengewoon hoogleraar in de chemische colloiden aan de technische faculteit in Bandoeng.” (Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode 15.01.1953)

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 11.05.1921; |b| Nieuwe Rotterdamsche Courant 21.06.1926; |c| De Maasbode 13.02.1929; |d| De locomotief 19.10.1933; |e| proefschrift: Electrophorese metingen; promotor: H.R. Kruijt (1882-1959); |f| Java-bode 05.01.1951; |g| Java-bode 12.01.1953; |h| inauguratie 21.02.1953 (Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode 21.02.1953).

 

[2] Leonardus Gerrit Jacobus van Gils, geb. Batavia 23.04.1886, overl. Buitenzorg 16.02.1942, otr. Bandoeng 31.08.1907, tr. Bandoeng 11.09.1907
[3] Jeanne Maria Veer, geb. Rembang 17.02.1881, overl. Voorburg 20.09.1964, begr.’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 23.12.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard Eduard van Gils, geb. Fort de Kock (Padangsche Bovenlanden, Sumatra’s Westkust) 23.06.1908|a||b|; volgt [1].

2.                   Bernardus Eduard van Gils, geb. Fort de Kock 21.08.1909|c|, overl. Fort de Kock 26.03.1910.

3.                   Rosalie Leonie van Gils, Roos, geb. Bandoeng 11.11.1911, tr. Cornelis Boutmy, Cees/Kees, geb. ca. 1907, overl. Voorburg 14.08.1990, crem. 17.08.1990.

 

Noten: |a| De Preanger-bode 25.06.1908 (zoon); |b| RA 1909 p.87; |c| RA 1910 p.101 (Bernardus Edward).

 

[4] Bernardus Eduard van Gils, geb. Nijmegen 25.06.1853, overl. Bandoeng 26.05.1912, begr. Bandoeng|b|, tr. Padang (Padangse Benedenlanden, Sumatra’s Westkust) 09.10.1880|a|

[5] Rosa Adriana Latumahina, geb. Buitenzorg 28.02.1854, overl. Bandoeng 19.07.1923, begr. Bandoeng 20.07.1923, begr. Bandoeng|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Gerrit Jacobus van Gils, geb. Batavia 23.04.1886; volgt [2].

 

Noten: |a| RA 1882 p.225 (bruid: ‘de ambonesche christen vrouw’); |b| Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel IV, p.40; |c| ibidem, p.65 (Rosalie Adriana).

 

[6] Willem Veer, geb. ca. 1845, overl. Bandoeng 02.12.1902, begr. Bandoeng 03.12.1902|c|, tr. Cheribon 09.06.1871

[7] Carolina Elizabeth Simon, geb. Cheribon 23.04.1851, ged. Cheribon 20.07.1851, overl. Bandoeng 26.09.1914, begr. Bandoeng|b|.

Kind:

1.                   Jeanne Maria Veer, geb. Rembang 17.02.1881|a|; volgt [3].

 

Noten: |a| RA 1882 p.257; |b| Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel IV, p.47; |c| ibidem, p.20

 

[8] Gerrit Jacobus van Gils, geb. Nijmegen 14.12.1816, baardscheerder, overl. Nijmegen 28.12.1887|a|, tr. Nijmegen 17.10.1839|b|

[9] Maria Catharina Busch, geb. Nijmegen 29.10.1818, overl. Nijmegen 26.10.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jacobus van Gils, geb. Nijmegen 06.11.1840, spoorwegbeambte (1867), stationchef (1873), makelaar (1905), overl. Hilversum 25.07.1905, tr. 1e Bemmel 20.04.1867 Hendrina Berendina van Erp, geb. Bemmel 10.08.1837, overl. Bemmel 11.01.1873|e|, d.v. Peter van Erp, tapper (1837), logementhouder (1867), en Cornelia Hendrika van den Burg; tr. 2e Wormerveer 12.11.1873 Neeltje Dekker, geb. Zaandijk ca. 1846, overl. Hilversum 27.08.1921, d.v. Cornelis Dekker en Maartje de Graaf.

2.                   Dirk Antonius Daniel van Gils, geb. Nijmegen 18.11.1842, bakkerknecht, overl. Utrecht 26.04.1916, tr. Renkum 08.11.1872 Gerritje Hilhorst, geb. Oosterbeek (Renkum) 21.07.1841, dienstmeid (1872), overl. Renkum 27.01.1907, d.v. Arend Hilhorst, timmerman, en Jannetje Ohlen.

3.                   Louisa Maria van Gils, geb. Nijmegen 24.01.1844, overl. Nijmegen 22.02.1844.

4.                   Johannes Martinus van Gils, geb. Nijmegen 14.04.1845, deurwaarder, overl. Nijmegen 05.02.1903, tr. Nijmegen 31.07.1874 Christina Hendrika Michielsen, geb. Nijmegen 10.02.1840, overl. Nijmegen 13.09.1910, d.v. Jan Willem Michielsen, kantoorbediende (1840), koopman (1874), en Anna Gertrude Zurich.

5.                   Karel Willem van Gils, geb. Nijmegen 05.08.1846, schoenmaker, overl. Nijmegen 13.07.1922, tr. Nijmegen 06.11.1873 Cateau Maters, geb. Valburg 04.04.1846, dienstbode (1873), overl. Nijmegen 04.12.1925, d.v. Geurt Maters, tabaksplanter, en Neeltje Klaassen.

6.                   Willem Eduard van Gils, geb. Nijmegen 27.01.1848, overl. Nijmegen 18.06.1848.

7.                   Maria Sophia van Gils, geb. Nijmegen 16.07.1849, overl. ’s-Gravenhage 17.12.1933, tr. Nijmegen 30.08.1878 Willem Gustaaf van den Berg, geb. Utrecht 14.12.1848|d|, machinist, overl. Loosduinen 23.08.1914|c|, z.v. Johannes Hendericus Godefridus van den Berg en Catharina de Koning, mutsenmaakster (1848).

8.                   Bernardus Johannes van Gils, geb. Nijmegen  05.02.1851|h|, overl. Nijmegen 26.12.1851.

9.                   Antoon Eduard van Gils, geb. Nijmegen  06.02.1851|i|, overl. Nijmegen 11.11.1851.

10.               Eduard Bernardus Antoon van Gils, ook Eduard Bernard Antoon, geb. Nijmegen 23.01.1852|f|, overl. Nijmegen 23.04.1852.

11.               Sophia Jacoba Wilhelmina van Gils, geb. Nijmegen 23.01.1852|g|, overl. Nijmegen 07.09.1852.

12.               Bernardus Eduard van Gils, geb. Nijmegen 25.06.1853; volgt [4].

13.               Emil van Gils, geb. Nijmegen 19.12.1855, notarisklerk, overl. Nijmegen 12.02.1930, tr. Nijmegen 13.03.1877 Anna Ziegeler, geb. Nijmegen 08.02.1856, d.v. Coenraad Diederik Ziegeler, kleermaker, en Margaretha Ouvré.

 

Noten: |a| treurige tijding ontvangen te Buitenzorg 23.02.1888 (Bataviaasch nieuwsblad 23.02.1888); |b| moeder v/d bruid Schelkes; |c| ook overl.akte Utrecht 1914 no.1287; |d| natuurlijke zoon van Catharina, in 1861 erkend door Johannes Hendericus Godefridus, met wie zij in 1864 trouwt (geb.akte Utrecht 1848 no.1444, erkenningenregister Amsterdam 28.12.1861 & huw.akte Nieuwer-Amstel 30.06.1864 no.39); |e| ook overl.akte Wormerveer 1873 no.5; |f| geboren ten acht ure des avonds (akte no.47); |g| geboren ten tien ure des avonds (akte no.48);

|h| geboren ten half twaalf ure des nachts (akte no.85); |i| geboren ten even na twaalf ure des nachts (akte no.86).

 

[10] Latumahina

[11] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Rosa(lie) Adriana Latumahina, geb. Buitenzorg 28.02.1854; volgt [5].

 

Noten: |a| Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel IV, p.65.

 

[12] Cornelis Veer

[13] NN

Kinderen|c|:

1.                   Willem Veer, geb. ca. 1845; volgt [6].

2.                   Cornelis Veer, geb. Fort Erfprins (Soerabaja) 29.05.1851|b|, gep. kantoorchef 2e klasse PTT, overl. Bandoeng 17.10.1902|d|, begr. Bandoeng.|a|

 

Noten: |a| Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel IV, p.19; |b| moeder Inl. vrouw Katewa (ibidem); |c| Willem was een broer van Cornelis, kanttekening van P.C. Bloys van Treslong Prins bij de transcriptie van de grafzerken (ibidem, p.20) & De Preanger-bode 20.10.1902; |d| of overl. 18.10 (RA 1904 p.109).

 

[14] Joseph Hendrik Simon, geb. ca. 1820/1821, klerk ter secretarie der residentie Cheribon (1845), administrateur Sf. Glagamidang (1848), 1e klerk op het residentiekantoor te Cheribon (1858), overl. Cheribon 04.04.1885; tr. 2e Cheribon 18.12.1858|b| Concordia Theodora Walkaar, geb. Cheribon 30.04.1830, overl. Cheribon 15.09.1907, begr. Cheribon (Alg.Bpl.)|l|, d.v. Johannes Walkaar en ‘de inlandse vrouw’ Rotie|i|; tr. 1e Cheribon 20.10.1845|h|

[15] Christina Wilhelmina Goetoras, geb. Cheribon 25.09.1824, overl. Cheribon 28.11.1857, begr. Cheribon (Alg.Bpl.).

Kind met ‘de inlandse vrouw’ Sarinah:

1.                   Wilhelmina Albertina Simon, A., geb. Cheribon 09.10.1844, ged. Cheribon 01.11.1846|m|, overl. Banjoewangi (Besoeki) 07.07.1906|d|, tr. Cheribon 17.02.1876|f| Lodewijk Ferdinand Bonte, geb. Pekalongan 21.11.1853, overl. na 1906.

Uit het huwelijk Simon-Goetoras:

2.                   Johannes Wilhelmus Simon, geb. Cheribon 08.08.1846, ged. Cheribon 01.11.1846, overl. Batavia 01.02.1888, tr. Batavia 15.11.1873 Johanna Helena Theresia Wiertz, geb. Makassar (Celebes) 06.06.1854, overl. Batavia 22.11.1917.

3.                   Johanna Christina Wilhelmina Simon, geb. Sf. Glagamidang (Cheribon) 11.06.1848, ged. Cheribon 08.10.1848, overl. Cheribon 25.01.1850.

4.                   Carolina Elizabeth Simon, geb. Cheribon 23.04.1851|a|, ged. Cheribon 20.07.1851; volgt [7].

5.                   Josephine Henriette Simon, geb. Chjeribon 13.09.1853, ged. Cheribon 04.06.1854.

6.                   Charlotte Adolphine Simon, geb. Cheribon 14.08.1855, overl. Cheribon 01.03.1856.

7.                   Christina Carolina Simon, geb. Cheribon xx.01.1857, overl. Cheribon 18.03.1857.

Uit het huwelijk Simon-Walkaar:

8.                   Johanna Hendrika Theodora Simon, geb. Cheribon 27.07.1860|k|, ged. Cheribon 254.12.1860, tr. Cheribon 17.10.1881 Rijcklof Adriaan Emile de Ceuninck van Capelle,|d| geb. Batavia 28.01.1859|c|, overl. Soerabaja 08.10.1936.

9.                   Maria Carolina Adolphina Simon, geb. Cheribon 21.07.1861, ged. Cheribon 17.11.1861, overl. Cheribon 03.05.1862||g|.

10.                Georgine Mariane Adolphine Simon, geb. Cheribon 01.10.1862, ged. Cheribon 15.02.1863.

11.                Concordia Amelia Simon, geb. Cheribon 26.05.1864, geb. Cheribon 28.08.1864, overl. Soerabaja 12.08.1908, tr. Cheribon 17.10.1882 Oskar Louis Frederik Dolores von Cosel, geb. Semarang 23.08.1861, overl. na 1908.

12.                Anna Louisa Simon, geb. Cheribon 21.05.1867, ged. Cheribon 26.07.1868, overl. Bandoeng 08.02.1914, tr. Cheribon 06.08.1887 Louis Wilhelm den Hartog, geb. Amboina (Molukse Eilanden) 18.07.1861, overl. Cheribon 14.02.1906.

13.                Joseph Simon, geb. Cheribon 10.05.1869, ged. Cheribon 06.02.1870.

14.                Louisa Simon, geb. Cheribon 20.03.1871, ged. Cheribon 30.07.1871.

15.                Karolus Simon, geb. Cheribon 10.10.1874, ged. Cheribon 25.03.1877, tr. Modjokerto (Soerabaja) 06.01.1904 Fientje Camphuisen, geb. Sidoardjo (Soerabaja) 05.08.1885.

 

Noten: |a| RA 1852 p.403 & geboorteregister Cheribon 1824-1855, Bronnenpublikaties IGV, deel 2, p.46; |b| RA 1860 p.6 (bruid Concordia Theodoor); |c| RA 1860 p.22 (Rijklof Adriaan Emile de Ceunink van Capelle); |d| per abuis E. de Ceuning van Cappelle (annonce voor zijn schoonvader, Java-bode 09.04.1905); |e| RA 1907 p.122 (Wilhelmina Albertiena); |f| 17.02 (RA 1877 p.194) & 19.02 (De locomotief 23.02.1876); |g| RA 1863 p.77 (Maria Karolina Adolphina); |h| 20.10. (RA 1846 p.299) & 22.10 (Javasche courant 29.10.1845) & 22.10 (huwelijksregister Cheribon 1829-1860, Bronnenpublikaties IGV, deel 2, p.7); |i| huwelijksregister Cheribon 1829-1860, Bronnenpublikaties IGV, deel 2, p.14; |j| geb. 27.07.1860, ged. 25.12.1860 (doopregister Cheribon 1844-1917, Bronnenpublikaties IGV, deel 2, p.83); |k| geb. 27.07.1858 (RA 1861 p.29); |l| Bronnenpublikaties IGV, deel 5, p.169; |m| doopregister Cheribon 1844-1917, Bronnenpublikaties IGV, deel 2, p.57(geb. 1844, ged. 1846); |n| Bronnenpublikaties IGV, deel 5, p.162 (grafzerk: overl. 27.11).

 

[16] Gerrit van Gils, geb. Nijmegen 09.12.1792, marchand (1813), winkelier (1816,1818,1831), doodbeambte (1839,1843,1848,1850), overl. Nijmegen 30.04.1876, z.v. Johannes van Gils en Josina Koopman; tr. Nijmegen 16.07.1813

[17] Jacoba Schelkes, geb. Nijmegen 09.07.1790, servante (1813), overl. Nijmegen 13.06.1831, d.v. Hendrica Jacoba Schelkes.

Uit dit huwelijk (moeder ook Schellekes):

1.                   Hendrikus Johannes van Gils, geb. Nijmegen 16.04.1814, overl. Nijmegen 10.03.1817.

2.                   Gerrit Jacobus van Gils, geb. Nijmegen 14.12.1816|a|; volgt [8].

3.                   Johannes Martinus van Gils, geb. Nijmegen 12.02.1818, (kamer)behanger, overl. Nijmegen 07.04.1876, tr. Nijmegen 28.09.1848 Johanna Elisabeth Hendriks, geb. Zetten (Valburg) 16.01.1822, dienstmeid (1848), overl. Nijmegen 08.06.1874, d.v. Dirk Hendriks, tabaksplanter, en Cornelia Laks.

4.                   Magdalena Hendrika van Gils, geb. Nijmegen 24.09.1820, overl. Nijmegen 22.06.1883, tr. Nijmegen 23.11.1843 Jan Steenhoff, geb. Ooij (Nijmegen) 21.04.1815, kleermaker, overl. Nijmegen 14.01.1900, z.v. Gerrit Steenhoff en Rigarda van der Woert.

5.                   Josina Louisa van Gils, geb. Nijmegen 06.04.1823, tr. Nijmegen 08.04.1852 Berend Sleijster, z.v. Berend Alberts Sleijster en Johanna Tijhuis.

6.                   Jacoba van Gils, geb. Nijmegen 11.02.1826, overl. Nijmegen 31.12.1890,  tr. Nijmegen 07.11.1863 Johannes op den Dorpel, geb. Delft 20.01.1812|b| (vondeling), gepensioneerd adjudaant-onderofficier (1863), adjudant (1877), overl. Nijmegen 31.05.1877.

7.                   Alida Wilhelmina van Gils, geb. Nijmegen 11.01.1828, overl. Nijmegen 25.03.1863, tr. Nijmegen 06.06.1850 Klaas Drost, geb. Groningen 28.04.1823, winkelier (1864), conducteur (1880), ambtenaar (1896), overl. ’s-Gravenhage 13.11.1896, z.v. Klaas Lodewijk Drost, fuselier (1823), en Pietje Pieters van Dam.
     KD tr. 2e Nijmegen 13.01.1864 Elisa Jacomina Lodowisia/Ludovica Jannette, d.v. Johannes Louis Jannette en Jacomina Verhaege; tr. 3e ’s-Gravenhage 22.09.1880 Angenita Greup, ook Angenieta, geb. ’s-Gravenhage 09.05.1841, winkelierster, overl. Hof van Delft 06.06.1917, d.v. Willem Greup, keurmeester van het vlees, en Cornelia van Loenen.
     AG tr. 1e ’s-Gravenhage 21.05.1862 Willem van Vugt, geb. ’s-Gravenhage ca. 1833, sigarenmaker, overl. ’s-Gravenhage 09.03.1874, z.v. Helena Hendrina Johanna van Vugt.

8.                   Anna Catharina van Gils, geb. Nijmegen 04.04.1831, overl. Nijmegen 12.07.1831.

 

Noten: |a| moeder Schellekes; |b| aaangifte door Johananes de Raaap, oud 44 jaar, ‘concierge dans la maison des orphelins catholiques romains’, van een vondeling schijnbaar een maand oud (geb.akte Delft 1812 no.76); |c| geb. 1811 (huw.akte Nijmegen 1863 no.156).

 

[18] Antoine Busch, ook Antonij, ged. Nijmegen 26.07.1789, knopenmaker (1811,1813), knoopgatsmaker (1814), passementwerker (1815,1816), knopenmaker (1817,1821), uitdrager (1825,1827), koopman (1839,1851), overl. Nijmegen 18.09.1863, z.v. Ferdinand Busch en Catharine Diar (Driar); tr. 2e Nijmegen 14.05.1825 Maria Gertrud Bertram, dienstmaagd (1825), d.v. Peter Jacob Bertram, herbergier, en Maria Elisabeth Reichartz; tr. 1e 

[19] Derkje Petronella Ras, ged. Nijmegen 22.09.1784, overl. Nijmegen 05.08.1821, d.v. Johannes Ras en Maria Wilhelmina Bongers.

Uit het huwelijk Busch-Ras (moeder ook Derkje Pieternella):

1.                   Catharine Perette Busch, ook Catarina Petronella, geb. Nijmegen 11.10.1811|a|, overl. Nijmegen 01.11.1814.

2.                   Antoine Busch, ook Antoni, geb. Nijmegen 22.06.1813, overl. Nijmegen 26.01.1815.

3.                   Johannes Ferdinandus Busch, geb. Nijmegen 11.12.1815, overl. Nijmegen 08.01.1816|f|.

4.                   Antonius Busch, geb. Nijmegen 27.01.1817, timmermansknecht, tr. 1e Lienden 02.07.1841 Sophia Margritha Bender, geb. Lienden 21.04.1817, overl. Lienden 20.06.1855, d.v. Baldes/Tewaldus Bender, schoenmaker, en Aletta van Doorn; tr. 2e Nijmegen 04.11.1864 Petronella Cornelia Zelders, d.v. Harmanus Zelders en Gijsberta van Herwerden.

5.                   Maria Catharina Busch, geb. Nijmegen 29.10.1818|c|; volgt [9].

6.                   Johanna Helena Busch, geb. Nijmegen 28.11.1820, overl. Nijmegen 18.08.1821.

Uit het huwelijk Busch-Bertram:

7.                   Karel Peter Busch, ook Carel Peter, geb. Nijmegen 09.02.1826, kantoorbediende (1851), deurwaarder (1865), overl. Renkum 15.10.1906|e|, tr. 1e Nijmegen 31.12.1851 Everdina Josephina Maeijer, geb. Nijmegen 25.06.1821, overl. Elst 05.03.1864, d.v. Johann Heinrich Wilhelm Maeijer, koopman, en Joanna Lamberta van Soest; tr. 2e Valburg 11.03.1865 Charlotta Faber, geb. Valburg 04.01.1830, overl. Arnhem 08.06.1900|d|, d.v. Philippus Fredericus Faber, heel- en vroedmeester (1830), geneeskundige (1865), en Christina Dorothea Sophia Crum.

8.                   Willem Frederik  George Lodewijk Busch, geb. Nijmegen 06.12.1827, overl. Nijmegen 11.01.1828.

 

Noten: |a| moeder Thierrij Perette (geb.akte Nijmegen 1811 no. 340, transcriptie Gelders Archief, akte niet beschikbaar in FamilySearch, feb’22); |c| moeder Derkje Pieternella; |d| overledene Anna Charlotte; |e| wedr Alberdina Meijer en Anna Charlotta Faber (overl.akte Renkum 1906 no.108); |f| moeder Diderica Petronella Rasch (overl.akte Nijmegen 1817 no.12).

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28] Johan Hendrik Simon, en

[29] ‘de inlandse vrouw’ Malia|a|.

Kind:

1.                   Joseph Hendrik Simon, geb. ca. 1820/1821; volgt [14].

 

Noten: |a| huwelijksregister Cheribon 1829-1860, Bronnenpublikaties IGV, deel 2, p.14.

 

[30] Roeloff Daniel Snellius Goetoras, overl. Cheribon ca. 1825|a|, tr.

[31] Carolina Christina Sanke, overl. Cheribon ca. 1832|e|; tr. 2e Cheribon 1826 B.W. van den Boogaardt.

Uit het huwelijk Goetoras-Sanke:

1.                   Dorothea Carolina Goetoras, geb. Cheribon ca. 1814, overl. Dawoean (Cheribon) 05.08.1837|d|, tr. Cheribon 19.09.1835 Felix Conin, opzichter 1e klasse indigocultuur te Dawoean.
     FC tr. 2e Cheribon 30.03.1838 Aleijda Hendrika Louisa van Vliet, overl. Tegal 22.12.1899.

2.                   Christina Wilhelmina Goetoras, geb. 25.09.1824|b||c|; volgt [15].

Uit het huwelijk van den Boogaardt-Sanke:

3.                   dochter van den Boogaardt, geb. Cheribon ca. 1826|f|.

 

Noten: |a| RA 1826 p.189; |b| RA 1825 p.159 (een dochter van R.S. de Goeteruas); |c| geboorteregister Cheribon 1824-1855, Bronnenpublikaties IGV, deel 2, p.17); |d| overlijdensregister Cheribon 1829-1860, Bronnenpublikaties IGV, deel 2, pp.179-180; |e| RA 1833 p.258; |f| RA 1827 p.163.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren