Johan Herman Adolf Haarman (1880-1964)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Johan Herman Adolf Haarman, geb. Nijmegen 31.10.1880, ingenieur civiele techniek Delft 1901, promotie Delft 24.02.1913|a|, buitengewoon hoogleraar Bandoeng (1921-1928), RNL, overl. Velp (Rheden) 20.02.1964, begr. Rheden (Bpl. Heiderust) 24.02.1964, tr. ’s-Hertogenbosch 28.10.1902 Antonia Sophia Catharina Hoppenbrouwers, geb. Amsterdam 20.03.1882, overl. Velp (Rheden) 07.01.1947, begr. Rheden (Bpl. Heiderust) 11.01.1947, d.v. Franciscus Johannes Antonius Hoppenbrouwers en Catharina Susanna Adriana Kaiser.
 
Noten: |a| proefschrift: Hoekijzerverbindingen, in het bijzonder die der langs- aan dwarsdragers in bruggen; promotor: J. Klopper (1878-1966).

 

[2] Willem George Haarman, geb. Wateren (Diever) 16.11.1841, eerste luitenant der infanterie (1874,1880), overl. Vught 10.02.1909; tr. 1e Arnhem 01.08.1867 Elisabeth Anna Margaretha van Boelens, geb. Grave 14.12.1837, overl. Kampen 09.12.1871, d.v. Boelardus Augustinus van Boelens en Françoise Henriette Madelon Hedou; tr. 2e Kampen 15.05.1874
[3] Alida Gezina Johanna van Rijen, geb. Breda 27.08.1850, overl. Vught 05.03.1932, begr. Vught 08.0.3.1932.

Uit het huwelijk Haarman-van Boelens:

1.                   Elisa Henriette Françoise Madelon Haarman, geb. Kampen 25.09.1869, overl. na 1932.

2.                   Willem George Frederik Christiaan Haarman, geb. Kampen 07.10.1870, ass. accountant, overl. Nijmegen 05.03.1946, tr. Nijmegen 20.04.1918 Wilhelmina Maria Eras, geb. Utrecht 31.05.1878, costuumnaaister (1918), overl. Nijmegen 25.08.1951, d.v. Henricus Eras en Christina Maria Wilhelmina Groeneveld.

Uit het huwelijk Haarman-van Rijen:

3.                   George Cornelis Frederik Theodoor Haarman, geb. Kampen 27.05.1875, overl. Ede 25.10.1932, begr. Vught 28.10.1932.

4.                   Theodorus Johannes Josephus Haarman, geb. Kampen xx.03.1877, overl. Kampen 27.08.1877.

5.                   Christina Barbara Johanna Haarman, geb. Nijmegen 29.12.1878, overl. na 1932.

6.                   Johan Herman Adolf Haarman, geb. Nijmegen 31.10.1880; volgt [1].

7.                   Frederik Christiaan Herman Haarman, geb. ’s-Hertogenbosch 05.04.1884, fabrikant, overl. Tjimahi 30.01.1945, begr. Nederlands ereveld Leuwigajah, tr. Batavia 13.10.1916|a| Suzanna Clazina Leclerq de Courcelles, geb. Batavia 25.07.1895, overl. Kamp Tjihapit (Bandoeng) 10.10.1943.

 

Noten: |a| RA 1917 p.127.

 

[4] Fredrik Christiaan Haarman, geb. Amsterdam 11.07.1812, onderdirecteur bij het Gesticht te Wateren (1837,1838), schoolonderwijzer (1841,1856), hoofdonderwijzer (1867,1874), overl. Heerde 07.05.1879, tr. Norg 27.07.1837

[5] Barbe Christine Jurgens, geb. Brest (Frankrijk) xx.09.1813, overl. Apeldoorn 21.09.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Herman Frederik Haarman, geb. Wateren (Diever) 13.07.1838, schrijver, klerk, overl. Ommerschans (Stad Ommen) 22.02.1882, tr. Stad Ommen 11.09.1880 Anna Catharina Lambour, geb. Amsterdam 13.11.1852, d.v. François Joseph Manuelle Lamboer, zaalopziener, en Antje Siblesz.
     ACL tr. 2e Norg 29.12.1882 Willem Schrier, geb. ’s-Gravenpolder 25.10.1843, agent van politie (1872), kok (1882), z.v. Pieter Schrier, herenknecht (1843), koetsier (1872,1882), en Jakoba Roose.
     WS tr. 1e Zutphen 19.06.1872 Wilhelmina Brink, geb. Zutphen 17.04.1852, overl. Veenhuizen (Norg) 19.06.1882, d.v. Jan Hendrik Brink, sjouwer (1852), winkelier (1872), en Lammerdina Kranenburg.

2.                   Christoffel Fredrik Haarman, geb. Wateren (Diever) 07.03.1840, overl. Derde Etablissement te Veenhuizen (Norg) 28.08.1845.

3.                   Willem George Haarman, geb. Wateren (Diever) 16.11.1841|a|; volgt [2].

4.                   Frederik Christiaan Haarman, geb. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 09.09.1847, officier van administratie (1883), overl. Barneveld 30.12.1883|b|.

5.                   Sophia Frederika Juliana Haarman, geb. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 23.04.1849, overl. Buurmalsen 12.06.1896, tr. Heerde 12.06.1879 Gerard Lodewijk van den Helm, geb. Maarsseveen 02.08.1833, landbouwer (1865), beambte ter secretarie te Apeldoorn (1879), burgemeester van Batenburg (1886-1894) en Buurmalsen (1894-1905), overl. Tricht (Buurmalsen) 19.03.1905, z.v. Frederik Hendrik van den Helm, notaris, en Marie Madelaine Hellewich.
     GLvdH tr. 1e Utrecht 25.10.1865 (echtsch. voor 1879) Catharina Ida Constantia Ojers, geb. Maarssen 11.12.1830 , overl. Utrecht 08.05.1908, d.v. Joannes Ojers, ontvanger der registratie, en Jacoba Antonia Maria Rockus; tr. 3e Buurmalsen 01.11.1900 Bernhardina Feddera van Sonsbeek, geb. ca. 1861, d.v. Tiddo Waldrik van Sonsbeek, predikant, en Louisa Engbertina Hora Buma.

 

Noten: |a| moeder Christina Barbera (geb.akte Diever 1841 no.43); |b| ook overl.akte Arnhem 19.01.1884 no.60.

 

[6] Wijnand Cornelis Dirk van Rijen, geb. ’s-Gravenhage 16.02.1808, tweede luitenant kwartiermeester (1834), eerste luitenant kwartiermeester (1854), kapitein kwartiermeester bij het 5e Regiment Dragonders (1866,1867), overl. voor 1909, tr. Kampen 28.07.1836

[7] Gezina Johanna Berghuijs, geb. Kampen 06.07.1812, overl. Venlo 21.10.1865.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Wijnand Cornelis Dirk van Rijen, geb. Kampen 10.11.1834|b|, kapitein bij het 2e Regiment Infanterie (1866,1867), overl. ’s-Gravenhage 06.11.1909, tr. ’s-Gravenhage 22.05.1867 Sophia Potter, geb. Modjokerto (Res. Soerabaja) 27.12.1839|a|, overl. na 1909, d.v. Hermanus Douwe Potter, gep. O.I. hoofdambtenaar (1867), RNL, en Anna Adriana de Lanoij.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannes Hermanus Cornelis van Rijen, geb. Kampen 18.01.1837, koopman, overl. Zevenhuizen (Apeldoorn) 10.04.1886.

3.                   Johanna Frederica Wilhelmina van Rijen, geb. Kampen 10.01.1839, overl. Kamepn 28.08.1839.

4.                   Jacobus Marinus Johannes van Rijen, geb. Harderwijk 19.04.1840, tweede luitenant wachtmeester, gedetacheerd bij het Departement van Oorlog (1866), kapt. b.d. (1901), overl. ’s-Gravenhage 23.03.1901, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.03.1921, tr. ’s-Gravenhage 12.09.1866 Maria Amalia Jacoba Kool, geb. Maastricht 22.10.1843, overl. ’s-Gravenhage 04.11.1921, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 07.11.1921, d.v. Johan Arthur Kool, ingenieur in algemene dienst, en Cornelia Johanna van der Hoeven.

5.                   Anna Theodora Josephina van Rijen, geb. Breda 02.11.1846, overl. ’s-Gravenhage 27.12.1923.

6.                   Johannes Theodorus Josephus van Rijen, geb. Breda 02.08.1849.

7.                   Alida Gezina Johanna van Rijen, geb. Breda 27.08.1850; volgt [3].

8.                   Gezina Cornelia Aleida van Rijen, geb. Leeuwarden 16.02.1854, overl. Hilversum 05.09.1920, tr. Kampen 31.08.1875 Jacob Leonard Andreas Jaarsma, geb. Leeuwarden 22.01.1840, eerste luitenant, overl. Hilversum 04.06.1912, z.v. Adriaan Willem Jaarsma, commies rijksbelastingen, en Anna Maria Petronella de Haan.

 

Noten: |a| RA 1840 p.260; |b| aangifte door Gerrit Willem Rijkx, 37 jaar, vroedmeester, met de vader als eerste getuige(geb.akte Kampen 1834 no.316).

 

[8] Christoffel Fredrik Haarman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 13.04.1788, stuurman, griffier van politie (1823), overl. Amsterdam 13.03.1823, otr. Amsterdam 05.01.1810

[9] Anna Elizabeth Happé, geb. Amsterdam 02.05.1787, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 06.05.1787, geëmployeerde, overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 31.05.1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Fredrik Haarman, geb. Amsterdam 29.09.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch Luthers) 11.10.1810, boekhouder, overl. Hoogezand 10.05.1855|c|, tr. Norg 21.06.1834 Marregien Heidema, geb. Harkstede (Slochteren) 01.11.1811, overl. Schildwolde (Slochteren) 31.10.1888, d.v. Willem Lammerts Heidema, bouwboer, en Matje Harms Kuiper.

2.                   Fredrik Christiaan Haarman, geb. Amsterdam 11.07.1812; volgt [4].

3.                   Anna Christina Elisabeth Haarman, geb. Amsterdam 29.04.1817|b|, overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 17.04.1853.

4.                   Christina Helena Haarman, geb. Amsterdam 18.12.1817|a|, overl. Groningen 15.01.1894, tr. Norg 16.03.1850 Hisko Huitsingh Kuijpers, ged. Groningen 05.05.1809, verver, overl. Groningen 12.11.1879, z.v. Johannes Kuijpers en Catarina Leenders.

5.                   Karel Willem Haarman, geb. Amsterdam 15.08.1821, boekhouder, overl. Tolbert (Leek) 15.04.1887, tr. Norg 29.11.1856 Margaretha Heijdt, ook Heijt, geb. Norg 12.02.1830, overl. Zuidwolde 07.02.1911, d.v. Jacobus Heijdt (-1847) en Margaretha Friso.

 

Noten: |a| huw.akte Norg 1850 no.3; |b| overl.akte Norg 1853 no.67; |c| vader ‘in leven commissaris van politie’ (overl.akte Hoogezand 1855 no.94).

 

[10] Herman Jurgens, geb. Breda 31.05.1770, geëmployeerde bij de Maatschappij van Weldadigheid (1833), winkelier (1837), gep.sergeant-majoor (1840,1849), overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 13.04.1849|a|, tr.

[11] Sophia Frederica Juliana Knorr, geb. Brunswijk (Duitsland) ca. 1771, overl. Middelstum 17.05.1840.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Sophia Jurgens, geb. Leiden 31.07.1809, overl. Middelstum 25.11.1848, tr. Norg 17.04.1833 Albert Schuurmans, ged. Groningen 08.11.1801, onderwijzer der jeugd bij het Derde Etablissement der Maatschappij van Weldadigheid (1833), hoofdonderwijzer (1874), overl. Middelstum 19.12.1874, z.v. Hendrik Schuurmans en Grietje Nijboer.

2.                   Barbe Christina Jurgens, geb. Brest (Frankrijk) xx.09.1813 (tr. 1837|b|; volgt [5].

 

Noten: |a| wedr Knor (overl.akte Norg 1849 no.); moeder Frederica Sophia Knorren (huw.akte Norg 1837 no.5).

 

[12] Johannes van Rijen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1774, koekbakker, overl. ’s-Gravenhage 03.01.1819, tr.

[13] Johanna Catharina Buijk, geb. ’s-Gravenhage ca. 1775, koekbakster (1819),  overl. ’s-Gravenhage 14.06.1827; tr. 2e ’s-Gravenhage 22.12.1819 Johannes Geluk, geb. Wolphaartsdijk ca. 1799, koekbakker, z.v. Marinus Geluk (-1819) en Maria Bevelander.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijnand Cornelis Dirk van Rijen, geb. ’s-Gravenhage 16.02.1808; volgt [6].

 

[14] Hermen Cornelis Berghuijs, geb. Kampen ca. 1789/1790, koopman, overl. Kampen 25.03.1847|a|, tr.

[15] Janneke van Assen, geb. Kampen ca. 1792, winkelierster (1847), overl. Kampen 19.04.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Jacoba Berghuijs, geb. Kampen 15.07.1810, overl. Kampen 06.12.1884, tr. Kampen 30.05.1839 Joseph Dieudonné Gillet, geb. Theux (Provincie Luik) 21.08.1806, luitenant bij het Korps Jagers van Cleerens, gep.majoor (1876), overl. Kampen 06.10.1876, z.v. Theodoor Joseph Gillet en Maria Jeanne Wilkin.

2.                   Gezina Johanna Berghuijs, geb. Kampen 06.07.1812; volgt [7].

3.                   Jacob Jan Berghuijs, geb. Kampen 11.01.1821, winkelier, koopman, overl. Kampen 12.04.1868, tr. Amsterdam 05.05.1847 Akke de Jong, geb. Kampen 04.06.1818, overl. Kampen 05.07.1892, z.v. Lucas de Jong, arbeider, en Hendrikjen ten Hove.

4.                   Hermanus Cornelis Berghuijs, geb. Kampen 12.01.1823.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Kampen 1847 no.78).

 

[16] Diedrich Matthias Haarman, geb. Bunde (Pruissen)|f| ca. 1763/1764, broodbakker wonende in de Kalverstraat bij de Heiligeweg (1811), overl. Amsterdam 28.12.1838|e|, z.v. Diederich Haarman en NN; otr. Amsterdam 12.04.1787|a|

[17] Anna Elizabeth Graaff, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 04.01.1767|c|, overl. Amsterdam 12.12.1834|d|, d.v. Johan Christoffel Graaff en Johanna Siewert.

Uit dit huwelijk (vader Diederich/Diedrich/Dirk Mathias/Matthias/Matthijs/Mattheus, moeder ook de Graaf/de Graaff):

1.                   Christoffel Fredrik Haarman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 13.04.1788|b|; volgt [8].

2.                   Johan Fredrik Haarman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 25.10.1789, dienstbaar wonende in de Kalverstraat in het Fransche Coffijhuis (1811), koffiehuisbediende (1833), tr. Amsterdam 01.12.1811 Elisabeth Wijnanda Droog, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 22.12.1787, d.v. Jacob Droog en Anna Margaretha van de Pavert.

3.                   Johanna Anthonetta Haarman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 15.12.1790.

4.                   Hendrik Haarman, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 12.06.1792, w.s. jonggestorven.

5.                   Maria Elizabeth Haarman, geb. Amsterdam 28.05.1793, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 02.06.1793.

6.                   Hendrik Haarman, geb. Amsterdam 30.04.1795, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 03.05.1795.

7.                   Diederik Matthias Haarman, geb. Amsterdam 01.10.1796, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 05.10.1796, apothekersknecht (1824), bediende (1834), tr. Amsterdam 01.11.1820 Johanna Elisabeth Block, geb. Amsterdam 25.12.1801, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 21.01.1802, d.v. Herman Coenraad Block en Catharina Gasman.

8.                   Caspar Hendrik Haarman, geb. Amsterdam 27.01.1799, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 30.01.1799, pakhuisknecht, tr. Amsterdam 28.10.1835 Anna Dorothea Hurrelbrink, geb. Amsterdam 22.02.1794, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 28.02.1794, dienstbaar (1835), d.v. Johan Christiaan Hurrelbrink en Margaretha Hillebrand.
     ADH tr. 2e Amsterdam 27.10.1847 Johannes Kooning Lonnee, geb. Amsterdam 11.08.1797, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 13.08.1797, pakhuisknecht, z.v. Jan Fredrik Lonnee en Helena Gesiena de Kooning.
     JKL tr. 1e Amsterdam 17.03.1824 Elizabeth Nollen, geb. Vriezenveen ca. 1801, overl. voor 1847, d.v. Derk Nollen en Jenneken Dashorst.

9.                   Wilhelm Haarman, geb. Amsterdam 08.09.1800, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 10.09.1800, dienstbode (1822), tapper (1834,1838), tr. 1e Amsterdam 27.12.1822 Christina Aletta Maria Droog, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 21.11.1793, naaister (1822), overl. Amsterdam 20.03.1835, d.v. Jacobus Adrianus Droog en Anna Margaretha Maria van de Paverd; tr. 2e Amsterdam 12.11.1835 Sophia Elisabeth Hoffman, geb. Amsterdam 16.02.1816 (akte), d.v. Fredrik Christoph Hoffman, broodbakker, en Jannetje Meijer.

10.               Johann Hendrik Haarman, geb. Amsterdam 03.12.1801, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 04.12.1801.

11.               Johannes Haarman, geb. Amsterdam 13.01.1803, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.01.1803.

12.               Johan Carl Friedrich Haarman, geb. Amsterdam 28.11.1803, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 01.12.1803.

                     Kind van Dirk Haarman, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 10.09.1805.

                     Kind van Dirk Haarman, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 10.12.1806.

 

Noten: |a| bruidegom tekent met Diderich Mattias Haarman; |b| vader Diedrich Matthijs Haarman, moeder Anna Elizabeth Graaff; |c| get. Harmanus Happé; |d| Anna Elisabeth de Graaf, e.v. Dirk Mathias (overl.akte Amsterdam 1834 reg.9 fol.191); |e| Diederich Matthias, wedr Anna Eliesabeth de Graaff (overl.akte Amsterdam 1838 reg.12 fol.1v); |f| nu Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[18] Fredrik Happé, geb. ‘int Waldekse’ ca. 1752, schipper op Den Haag (1815,1824), overl. Amsterdam 07.03.1824|c|, otr. Amsterdam 17.05.1782

[19] Johanna Christina Melgers, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 29.01.1764, overl. Amsterdam 29.04.1838|d|, d.v. Jurjan Melgers en Catharina Gettener.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jurrian Fredrik Happé, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 05.06.1783, makelaar, overl. Amsterdam 26.11.1818, tr. Amsterdam 16.06.1815 Magdalena Margaretha Geurts, geb. Amsterdam 01.12.1793, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 08.12.1793, overl. (‘een plotselings toeval en bijkomende stuipen’) Amsterdam 31.08.1828, d.v. Abraham Jacobus Geurts, zilversmid, en Christina Foon.
     MMG tr. 2e Amsterdam 29.10.1824|b| Jan Nusteeg, ged. Amsterdam (Westerkerk) 21.01.1781, blikslager, overl. Amsterdam 30.09.1839, z.v. Adrianus Nusteeg en Roelofje Volhard.
     JN otr. 1e Amsterdam 02.12.1808 Willemina Elisabeth Rocker, overl. voor 1818; tr. 2e Amsterdam 01.07.1818 Maria Susanna Asschenberg, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.05.1792, overl. Amsterdam 23.05.1824, d.v. Jan Asschenberg en Susanna Miserooij; tr. 4e Amsterdam 12.03.1829 Catharina Gerarda van Paddenburg, geb. Gouda ca. 1783, overl. Amsterdam 04.02.1858, d.v. Simon van Paddenburg, zaakwaarnemer, en Judith van Paddenburg.

2.                   Hendrik Happé, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 03.07.1785, w.s. begr. Amsterdam (St. Anthoniskerkhof) 22.04.1789.

3.                   Johanna Elizabeth Happé, geb. Amsterdam 02.05.1787, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 06.05.1787; volgt [9].

4.                   Elizabeth Happé, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 21.06.1789.

5.                   Jan Christoffel Happé, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 08.01.1792, overl. Paramaribo 26.07.1829|a|.

6.                   Jan George Happé, geb. Amsterdam 14.01.1794, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 19.01.1794.

7.                   Carel Daniël Happé, geb. Amsterdam 16.11.1796, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 20.11.1796.

 

Noten: |a| ‘mijn oudste zoon’ (annonce Amsterdam 29.09.1829, collectie CBG); |b| 29.10 (huw.akte Amsterdam reg.3 fol.191), 30.10 (annonce collectie CBG); |c| overl.akte Amsterdam 1824 reg.1 fol.142v; |d| Johanna Cristina Melchers, ‘verder niets bekend’ (overl.akte Amsterdam 1838 reg.5 fol.18v).

 

[20] Jacobus Jurgens, overl. voor 1809, tr.

[21] Francina Beverlee, ook Beverlij, ged. Breda (Luthers) 04.06.1749|b|, doopgetuige Rotterdam 18.12.1806|a|, begr. Leiden 08.08.1809.

Uit dit huwelijk:

1.                   Herman Jurgens, geb. Breda 31.05.1770; volgt [10].

2.                   Jurrien Jurgens, geb. Zwolle ca. 1774, wijkmeester, tr. 1e voor 1803 Maria Adriana van der Schop, ged. Rotterdam (Oosterkerk) 27.08.1780, opgenomen in het Stedelijk Gasthuis 22.11.1811, overl. Rotterdam 04.01.1812, d.v. Matthijs van der Schop en Aaltje van Kampen; tr. 2e Steenwijkerwolde 19.08.1824 Fredrika Klaudi, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk 17.04.1789, dienstmaagd (1824), d.v. Fredrik Georg Klaudi en Maria Dorothea Bransen.
     FK tr. 1e voor 1824 Cornelis Moehle, overl. voor 1824.

 

Noten: |a| Fransijn Beeverlij (doop kleinzoon); |b| onecht kind, moeder Anna Catharina Haas, ‘de vader word aengegeven te sijn Johannes Beverleij, wiens vader chirurgus in Den Haag is’.

 

[22] Johann Godlieb Knorr, tr.

[23] Dorothea Mann.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia Frederica Juliana Knorr, geb. Brunswijk ca.1771; volgt [11].

 

[24] Wijnand van Rijen, overl. voor 1819, tr.

[25] Maria van der Oosterhoud, overl. voor 1819.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Rijen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1774; volgt [12].

 

[26] Cornelis Buijk, overl. voor 1819, tr.

[27] Maria van Oosterhout, overl. voor 1819.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Buijk, geb. ’s-Gravenhage ca. 1775; volgt [13].

 

[28] Berghuijs

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   w.s. Jacobus Berghuijs, geb. ca. 1788/1789, winkelier (1815), koopman (1817), commissaris van de veren (1818,1821), overl. Kampen 01.12.1825, tr. voor 1815 Maijke Dreijer, commissaris van de veren (1841), veerenaantekenaresse (1847,1850).

2.                   Hermen Cornelis Berghuijs, geb. ca. 1789/1790; volgt [14].

 

[30] Jan van Assen, geb. ca. 1757, overl. Kampen 22.01.1818|a|, tr.

[31] Gezina van Diepen, geb. ca. 1753, overl. Kampen 19.02.1817|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janneke van Assen, geb. Kampen ca. 1792; volgt [15].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Kampen 1818 no.8); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Kampen 1817 no.39).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren