Gerrit van der Harst (1891-1959)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2018)

 


 

[1] Gerrit van der Harst, geb. Semarang 13.12.1891, propaedeutisch examen 1913|a|, kandidaatsexamen 1917|b| en ingenieursexamen elektrotechniek Delft 1918|c|, buitengewoon lector TH Bandoeng, overl. Hilterfingen (Kanton Bern, Zwitserland) 10.01.1959, crem. Thun (Kanton Bern, Zwitserland) 14.01.1959, tr. Rotterdam 29.04.1926 en Rotterdam (Rem.Kerk) 29.04.1926 Rensje de Koe, geb. Nieuwveen 14.05.1897, overl. 16.09.1981, crem. Bern, d.v. Anne de Koe en Alegonda Thieme.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 26.06.1913; |b| De Telegraaf 28.01.1917; |c| De Standaard 01.02.1918.

 

[2] Gerrit van der Harst, geb. ís-Gravenhage 06.05.1861, student geneeskunde Leiden 27.09.1878, promotie Leiden 25.10.1884|e|, arts, officier van gezondheid N.I.L., geneeskundig adviseur van een stoomvaartmaatschappij (1912), geneeskundig adviseur (1921), overl. Amersfoort 27.06.1925, tr. Schiedam 13.11.1884

[3] Wilhelmina Cornelia Nicolina de Ridder, geb. Culemborg 17.01.1865, overl. Apeldoorn 20.02.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Geertruida Elisabeth van der Harst, geb. Makassar (Celebes) 10.06.1886|d|, overl. na 1963 tr. Amsterdam 21.05.1912 Johan Christoffer van Weydom Claterbos, geb. Wageningen 06.06.1874, zuivelconsulent (1912), Rijkszuivelconsulent voor Drenthe, overl. Apeldoorn 24.03.1963, z.v. Johannes Jacobus van Weydom Claterbos, landbouwer, en Maria Louize Elisabeth Billroth.

2.                   Pieter Andries van der Harst, geb. Koepang (Res. Timor en Onderhorigheeden) 03.05.1888|b|, student wis- en natuurkunde Leiden 21.09.1907, sinds 26.02.1909 vrijwillig diende bij het 7e Reg. Infanterie als asp.vaandrig, laatstelijk 1e luitenant (bij KB van 16.12.1922 eervol ontslag), leraar bij het middelbaar onderwijs (1921), dr., tr. Amsterdam 21.03.1921 Henriette Cornelia van den Honert, geb. Baarn ca. 1898, d.v. Derk Jacob van den Honert, industriŽel, en Clara Elisabeth Janssen.

3.                   Wilhelmina Cornelia Nicolina van der Harst, Willy, geb. Semarang 29.03.1890|c|, overl. Amsterdam 26.01.1937, crem. 29.01.1937, tr. Amsterdam 30.09.1913 Willem BrouŽrius Meijboom, geb. Hellevoetsluis 14.04.1887, civiel ingenieur, z.v. Willem Meijboom en Emma Johanna Witting.

4.                   Gerrit van der Harst, geb. Semarang 13.12.1891|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1893 p.326; |b| RA 1889 p.352; |c| RA 1891 p.309; |d| RA 1888 p.317; |e| proefschrift: Verslag der chirurgische kliniek aan de Rijks-Universiteit te Leiden, gedurende den cursus 1882-1883.

 

[4] Abraham van der Harst, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.02.1836, onderwijzer (1859,1872), hoofdonderwijzer (1876,1884), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.11.1913, tr. ís-Gravenhage 01.06.1859

[5] Johanna Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.11.1836, overl. Leiden 01.06.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena van der Harst, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1860, overl. Leiden 08.04.1880.

2.                   Gerrit van der Harst, geb. ís-Gravenhage 06.02.1861; volgt [2].

3.                   Johanna van der Harst, geb. Leiden 09.08.1862.

4.                   Carolina van der Harst, geb. Leiden 09.11.1863.

5.                   Pieter Leendert van der Harst, geb. Leiden 16.01.1865, student geneeskunde Leiden 17.09.1885, arts, officier van gezondheid tweede klasse bij de zeemacht (1891), overl. Arnhem 06.12.1936, tr. 1e Leiden 09.12.1891 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 30.11.1916, ingeschr. Leiden 17.02.1917) Adriana Elisabeth van der Meer, geb. Leiden 24.04.1863, overl. Haarlem 10.02.1944, d.v. Hendrik Joseph van der Meer, kapper, en Anna Geertje Garrer; tr. 2e Amsterdam 02.08.1917 Clara Elisabeth Janssen, geb. Amsterdam 01.12.1875 (akte), overl. ís-Gravenhage 24.09.1950, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 28.09.1950, d.v. Peter Wilhelm Janssen en Volmina Margaretha Peters.
†††† CEJ tr. 1e Amsterdam 31.10.1895 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 23.11.1911, ingeschr. Gorssel 14.03.1912) Derk Jacob van den Honert, geb. Amsterdam 21.12.1863 (akte), luitenant-ter-zee eerste klasse (1895), z.v. Derk Jacob van den Honert en Magdalena Christina Muller.

6.                   Abraham Dirk van der Harst, geb. Leiden 23.12.1865, student wis- en natuurkunde Leiden 05.10.1883, promotie Leiden 17.02.1893|b|, leraar aan de HBS te Zierikzee (1893), leraar in de wis- en werktuigkunde (1925), tr. 1e Leiden 08.11.1893 Ludina Tillema, geb. Leiden 24.05.1871, overl. ís-Gravenhage 11.09.1924, d.v. Hendrik Tillema, godsdienstonderwijzer, en Gijsberta van Alphen; tr. 2e ís-Gravenhage 04.12.1925 Maria Tillema, geb. Leiden 14.05.1868, oudere zuster van Ludina.

7.                   Elisabeth van der Harst, geb. Leiden 13.05.1869, overl. Leiden 09.01.1871.

8.                   Elisabeth van der Harst, geb. Leiden 19.05.1871, overl. Losser 08.09.1959, tr. Leiden 22.04.1896 Jan Lokker, geb. Stellendam 04.11.1869, broodbakker (1896), administrateur (1923), overl. Gorssel 29.11.1923, z.v. Jacob Lokker en Leentje van Rossum.

9.                   Maria Jacoba van der Harst, geb. Leiden 16.04.1872, overl. Haarlem 13.07.1942, tr. Leiden 11.07.1900 Hendrik Pel, geb. Leiden 21.08.1871, banketbakker, overl. Oegstgeest 11.01.1945, z.v. Jan Pel, bakker, en Jantje Keij.

10.               Jacoba Maria van der Harst, geb. Leiden 03.12.1876, overl. Sassenheim 01.03.1940, tr. Leiden 23.06.1902 Cornelis Gridis Pel, geb. Leiden 01.09.1875, handelsreiziger, overl. Leiden 18.10.1950, z.v. Jan Pel, suikerbakker, en Jantje Keij.

11.               Johannes Helenus van der Harst, geb. Leiden 15.03.1884, student wis- en natuurkunde Leiden 18.09.1901, promotie Leiden 16.04.1915|c|, leraar HBS (1911), leraar Ned.Lyceum te ís-Gravenhage (1924), overl. Deventer 06.09.1924|a|, tr. Stad Ommen 25.08.1911 Lucretia Kramer, geb. Stad Ommen 27.07.1883, d.v. Jan Kramer en Hilligje Brink, winkelierster (1911).

 

Noten: |a| ook overl.akte Voorburg 1924 no.95; |b| proefschrift: Bijdrage tot de theorie en toepassing der kromlijnige coŲrdinaten; |c| proefschrift: Eenige ontaardingen van den harmonischen complex; promotor: P. Zeeman (1850-1915).

 

[6] Pieter Andries de Ridder, geb. Arnhem 06.07.1833, winkelbediende (1864), agent van politie (1865), zadelmaker (1870), spoorwegbeambte (1878,1885), overl. Arnhem 14.11.1885, tr. Arnhem 04.05.1864

[7] Geertruida Cornelia Steijnis, geb. Rheden 11.03.1832, dienstmeid (1864), overl. Arnhem 29.04.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Cornelia Nicolina de Ridder, geb. Culemborg 17.01.1865; volgt [3].

2.                   Geertruida Pieternella de Ridder, geb. Rotterdam 04.04.1870, overl. Kampen 29.01.1952, tr. Arnhem 05.10.1892 Antoon van Zanten, geb. Arnhem 05.10.1865, schrijver, overl. Oosterbeek (Renkum) 01.09.1933, z.v. Harmen van Zanten, tuinman, en Jantje van Veldhuizen.

3.                   Pleuntje de Ridder, geb. Rotterdam 12.01.1873, overl. Arnhem 14.10.1936, tr. Arnhem 31.07.1895 Willem Arnoldus Gerardus van Dijk, geb. Haarlem 23.03.1862, overl. Arnhem 08.07.1940, z.v. Jan van Dijk, wachtmeester (1862), spoorwegbeambte (1895), en Antje van Ringelensteijn.

4.                   Andries Pieter de Ridder, geb. Rotterdam 23.04.1878, bewaarder (1904), handelsreiziger (1939), overl. Amsterdam 09.11.1939|a|, tr. 1e Arnhem 01.06.1904 Johanna Helena van Mastbergen, geb. Arnhem 25.08.1879, overl. Arnhem 05.10.1911, d.v. Andries van Mastbergen, fabrieksarbeider (1879), suikerkoker (1904), suikerbakker (1911), en Johanna Schildering; tr. 2e Rotterdam 11.06.1913 Everdina Wilhelmina Francisca Jansen, geb. Arnhem 05.07.1884, d.v. Joannes Franciscus Jansen, timmerman, en Johanna Navarro.

 

Noten: |a| ook overlakte Arnhem 1939 no.941.

 

[8] Abraham van der Harst, geb. Scheveningen ca. 1791, voerman (1818,1856), overl. ís-Gravenhage 30.10.1871; tr. 1e ís-Gravenhage 15.07.1818 Katharina Kornelia Stout, ged. Delft 12.02.1792, overl. tussen 1820 en 1832, d.v. Johannes Stout en Johanna Maria Sluiters; tr. 2e ís-Gravenhage 17.10.1832

[9] Helena Dijkhuise, geb. Scheveningen ca. 1800/1801, dienstbode (1824), winkelierster (1832), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.12.1851|b|.
†††† HD tr. 1e ís-Gravenhage 25.02.1824 Jochem Johannes Bronsveld, geb. Scheveningen ca. 1780/1781, water- en vuurverkoper (1824), winkelier (1831), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.07.1831, z.v. Jochem Bronsveld en Trijntje Toet.
†††† JJB tr. 1e voor 1812 Alida Overduin, geb. ca. 1771, overl. ís-Gravenhage 11.11.1823, d.v. Antonie Overduin en Geertrui Schaap.

Uit het huwelijk van der Harst-Stout (moeder Catharina Cornelia):

1.                   Pieternella Adriana van der Harst, geb. Ďs-Gravenhage xx.04.1819, overl. ís-Gravenhage 12.08.1819.

2.                   Pieter van der Harst, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.05.1820, timmerman (1843), voerman (1856,1868), stalhouder (1878,1883), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.03.1901, tr. 1e ís-Gravenhage 05.07.1843 Cornelia van der Harst, geb. Scheveningen ca. 1819, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.04.1873, d.v. Daniel van der Harst, voerman, en Johanna Schenk; tr. 2e ís-Gravenhage 10.04.1878 Klazina Vermeij, geb. ís-Gravenhage ca. 1842, stalhoudster (1878), overl. na 1901, d.v. Cornelis Vermeij en Dirkje van Leeuwen.
†††† KV tr. 1e voor 1878 Johannes van der Kleij, overl. voor 1878.

Uit het huwelijk van der Harst-Dijkhuise (moeder ook Dijkhuizen/Dijkhuijzen):

3.                   Martijntje van der Harst, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.10.1834, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.04.1911, tr. 1e ís-Gravenhage 02.01.1856 Benjamin de Niet, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.02.1832, visser op de visserspink ďMaarten KorvingĒ, overl. op de Noordzee op de hoogte van Noordwijk 10.02.1861|c|, z.v. Jacobus de Niet, visser, en Neeltje Korving; tr. 2e ís-Gravenhage 16.03.1864 Dirk Pronk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.04.1822, visser, overl. voor 1911, z.v. Arij Pronk, visser, en Jaantje Overduin.
†††† DP tr. 1e ís-Gravenhage 26.01.1848 Willemina Visser, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.07.1824, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.06.1863, d.v. Simon Visser, visser, en Geertrui Baak, visverkoopster (1848).

4.                   Abraham van der Harst, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.02.1836; volgt [4].

5.                   Chieltje van der Harst, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 16.02.1842|a|, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.04.1920, tr. 1e ís-Gravenhage 08.07.1863 Machiel Toet, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 22.04.1839, visser, overl. voor 1894, z.v. Aalbert Toet en Johanna Pronk; tr. 2e ís-Gravenhage 05.12.1894 Johannes Leenderd van der Zwan, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 30.09.1839, visser, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.01.1914, z.v. Johannes van der Zwan, visser, en Pieternella Pronk.
†††† JLvdZ tr. 1e ís-Gravenhage 02.01.1861 Jacoba Baak, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.08.1839, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.07.1894, d.v. Arie Baak, visser, en Adriana den Heijer.

 

Noten: |a| moeder Lena; |b| Dijkhuizen (Overl.akte ís-Gravenhage 1851 no.1919); |c| overl.akte ís-Gravenhage 1861 no.307.

 

[10] Gerrit Hoogenraad, geb. Scheveningen ca. 1807/1808, koopman (1829), schipper (1832), visdroger (1845), reder (1846), overl. voor 1859, tr. ís-Gravenhage 15.07.1829

[11] Kniertje Leenders de Jager, geb. Scheveningen ca. 1808, rederes (1861), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.11.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kniertje Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.05.1832, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.10.1832.

2.                   Leuntje Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.05.1832, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.10.1832.

3.                   Gijsbert Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1835, timmerman (1859,1871), scheepstimmerman (1901), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.11.1901, tr. ís-Gravenhage 01.10.1862 Frederika Louisa Wilhelmina den Dulk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.04.1834, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.12.1921, d.v. Cornelis den Dulk, visverkoper (1834), koopman (1862), en Johanna Fieret.

4.                   Dirk Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.08.1835, timmerman (1859,1871), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.01.1919, tr. ís-Gravenhage 28.08.1861 Elisabeth van Duijne, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 31.10.1839, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.03.1916, d.v. Jacob van Duijne en Arendje de Graaf.

5.                   Johanna Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.11.1836; volgt [5].

6.                   Leuntje Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1838, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.04.1838.

7.                   Kniertje Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.07.1844, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.01.1845.

8.                   Gerrit Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.11.1846, wagenmaker (1871), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.05.1921, tr. ís-Gravenhage 03.05.1871 Neeltje Hus, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1845/1846, naaister (1871), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.10.1917, d.v. Pieter Hus, landbouwer, en Johanna van der Valk.

 

[12] Pieter de Ridder, geb. Steenhuffel ca. 1791, huisbediende (1829), daglober (1831), oppasser (1833), daghuurder (1835), oppasser (1839), arbeider (1843,1848), overl. Arnhem 11.04.1848, tr. Arnhem 22.04.1829

[13] Willemina Baars, geb. Arnhem ca. 1802/1803, overl. Arnhem 04.08.1890; tr. 2e Arnhem 21.02.1849 Johannes Wilhelmus Meijer, geb. Amsterdam 22.08.1803, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28.08.1803, boekdrukker, overl. Arnhem 30.08.1891, z.v. Willem Meijer, kantoorbediende, en Johanna Agterman.

†††† JWM tr. 1e Amsterdam 22.02.1826 Cornelia Heldenwig, geb. Amsterdam 11.10.1803, ged. Amsterdam (Westerkerk) 14.10.1803, overl. Arnhem 11.09.1848, d.v. Johannes Heldenwig, letterzetter, en Cornelia van der Water.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrica Anna de Ridder, geb. Arnhem 07.05.1829, dienstmeid (1857), tr. Arnhem 12.08.1857 Andries van der Pot, geb. Vught 09.11.1827, passementwerker, overl. Arnhem 04.01.1901, z.v. Gerrit van der Pot, veldwachter (1827), commies (1857), en Jantje Baars.

2.                   Johanna Elisabeth de Ridder, geb. Arnhem 28.02.1831, overl. Arnhem 27.11.1832.

3.                   Pieter Andries de Ridder, geb. Arnhem 06.07.1833; volgt [6].

4.                   Johanna Elisabeth de Ridder, geb. Arnhem 27.12.1835, overl. Arnhem 06.02.1915, tr. Rotterdam 06.11.1861 Willem Jan Bouhuijs, geb. Kampen 09.10.1832, overl. Arnhem 16.02.1924, z.v. Barend Johannes Bouhuijs, winkelier, en Alida Vos.

5.                   Peter Johannes de Ridder, geb. Arnhem 24.02.1839.
= w.s. Pieter Andries de Ridder, geb. ca. 1838, overl. Arnhem 29.08.1844|a|.

6.                   Willemina de Ridder, geb. Arnhem 06.01.1843, overl. Arnhem 13.01.1843.

 

Noten: |a| overl.akte Arnhem 1844 no.319.

 

[14] Gerrit Steijnis, geb. Papendrecht ca. 1792, voerman (1813), koetsier (1837), overl. Vorden 23.12.1867, tr. Papendrecht 09.10.1813

[15] Cornelia de Groot, geb. Papendrecht ca. 1794/1795, overl. Rheden 30.03.1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pleuntje Steijnis, geb. Papendrecht 11.03.1814, dienstbode (1845), naaister (1877,1883), overl. Vorden 16.04.1883, tr. Rheden 19.02.1845 Jan Willem Oonk, geb. Ruurlo 26.01.1816, dienstbode (1845), daghuurder (1867), tuinman (1877), overl. Vorden 30.10.1877, z.v. Gerrit Jan Oonk, daghuurder (1816), bouwman (1845), en Henders ter Maat.

2.                   Job Steijnis, geb. Papendrecht 23.11.1816, overl. Papendrecht 10.03.1819.

3.                   Job Steijnis, geb. Papendrecht 22.08.1819, onderwijzer, overl. Giessendam 22.01.1900, tr. Breda 06.06.1846 Anthonetta Cornelia Maria Piera, geb. Breda 22.03.1820, overl. Giessendam 27.10.1884, d.v. Marinus Daniel Piera, procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Breda, en Johanna Wilhelmina Hokke.

4.                   Jannigje Steijnis, geb. Papendrecht 30.03.1822, dienstmeid (1852), overl. Brummen 11.03.1891, tr. Brummen 29.05.1852 Jan Hendrik Kelderman, geb. Brummen 16.09.1824, bakker (1852), brievenbesteller (1872), z.v. Geurt Kelderman, molenaarsknecht (1824), dagloner (1852), en Hendrika Leusveld.

5.                   Jan Steijnis, geb. Papendrecht 06.03.1825.

6.                   Maaike Steijnis, geb. Rheden 14.09.1828, naaister (1850,1863), overl. Rheden 29.05.1863, tr. Rheden 06.07.1850 Hendrik Kroes, geb. Zwolle 19.04.1828, schipper, overl. Rheden 24.02.1855, z.v. Jannes Kroes, schipper, en Jantjen de Jonge; tr. Rheden 02.02.1856 Gerrit Bosveld, geb. Rheden 05.11.1826, arbeider, overl. Rheden 12.12.1911, z.v. Dirk Bosveld, bouwman, arbeider, en Aleida Margaretha van Zadelhoff.
†††† GB tr. 2e Rheden 27.02.1864 Jantje Wielheesen, geb. Rheden 16.08.1838, dienstbode (1864), overl. Rheden 06.11.1899, d.v. Everhardus Wielheesen, landbouwer, en Jantje Wamsteker.

7.                   Geertruida Cornelia Steijnis, geb. Rheden 11.03.1832; volgt [7].

8.                   Petronella Jacoba Steijnis, geb. Rheden 19.10.1837, overl. Rheden 28.04.1843.

 

[16] Pieter van der Harst, overl. voor 1818, tr.

[17] Chieltje Ketting, geb. Scheveningen ca. 1765, winkelierster (1823,1828), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.03.1853, d.v. Chiel Ketting en Adriana Oosterbaan.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham van der Harst, geb. Scheveningen ca. 1791; volgt [8].

2.                   Adriana van der Harst, geb. Scheveningen ca. 1796, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.09.1814.

3.                   Michiel van der Harst, geb. Scheveningen ca. 1800, zeilmaker, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.02.1870, tr. ís-Gravenhage 07.05.1823 Jacoba Keus, geb. Scheveningen ca. 1800/1801, visverkoopster (1823), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.11.1869, d.v. Chiel Kornelisse Keus, visser, en Leena van der Zwan.

4.                   Willemina van der Harst, geb. Scheveningen ca. 1802, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 29.12.1881, tr. ís-Gravenhage 16.07.1828 Cornelis Groen, geb. Scheveningen ca. 1805, visser, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.12.1861, z.v. Pieter Groen, visser, en Pieternella Keus.

 

[18] Pieter Dijkhuise, geb. Scheveningen ca. 1773/1774, visser (1817,1821), overl. voor 1824, z.v. Leenderd Dijkhuise en Geertje van der Zwan; tr. 2e ís-Gravenhage 19.03.1817 Kornelia Bal, geb. Scheveningen ca. 1781, visverkoopster (1817), naaister (1830), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 31.01.1865, d.v. Ari Foppe Bal/Arie Jobse Bal en Elizabet/Elisabeth Knoester; tr. 1e

[19] Martijntje Knoester, geb. Scheveningen ca. 1772, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.03.1815|b|, d.v. Maarten Knoester en Arentje Hoogendijk.

†††† KB tr. 1e voor 1811 Willem van Zaanen, overl. tussen 1811 en 1817.

Uit het huwelijk Dijkhuise-Knoester:

1.                   Helena Dijkhuise, geb. Scheveningen ca. 1800/1801; volgt [9].

Uit het huwelijk Dijkhuise-Bal (vader Dijkhuizen):

2.                   Geertruij Dijkhuijzen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.08.1818, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 19.12.1818.

3.                   Arij Dijkhuijzen, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.04.1821, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.08.1821.

 

Noten: |a| Cornelia, d.v. Arie Jobse Bal en Elisabeth Knoester, wede Pieter Dijkhuizen (overl.akte ís-Gravenhage 1865 no.236); |b| e.v. Dijkhuizen (overl.akte ís-Gravenhage 1815 fol.48v).

 

[20] Dirk Hoogenraad, geb. Scheveningen ca. 1788, visdroger (1819), reder (1828,1837), lid van de Raad van ís-Gravenhage (1833), commissaris van de pakschuiten (1844,1846), commissaris der Amsterdamsche en andere schuitveren (1849), commissaris van het Pakschuitenveer (1857),overl. ís-Gravenhage 25.04.1857, z.v. Gerrit Hoogenraad en Geertje Varkevisser; tr.

[21] Leuntje Koek, geb. Scheveningen ca. 1788, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 29.01.1864, d.v. Dirk Koek en Geertrui Schenk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Hoogenraad, geb. Scheveningen ca. 1807/1808; volgt [10].

2.                   Geertrui Hoogenraad, geb. Scheveningen ca. 1809, overl. na 1860, tr. ís-Gravenhage 27.12.1832 Joannes van Duine, ook van Duijne, geb. ca. 1809/1810, zeilmaker (1832), reder (1860), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.03.1860, z.v. Pieter van Duine, reder, en Pieternella Twilt.

3.                   Geertje Hoogenraad, geb. Scheveningen ca. 1810, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 31.03.1864, tr. ís-Gravenhage 29.09.1830 Jacob Zuurmond, geb. Scheveningen ca. 1808, koopman (1830), visverkoper (1879), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.01.1879, z.v. Arie Zuurmond, koopman, en Grietje Buis.

4.                   Dirk Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1813, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 22.05.1819.

5.                   Joannes Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1815, koopman, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 16.09.1900, tr. ís-Gravenhage 24.06.1835 Pieternella Taal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 15.10.1817, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.07.1916, d.v. Job Taal, viskoper (1817), visdrager (1835), en Marijtje Pronk.

6.                   Maria Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1818, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.07.1847, tr. ís-Gravenhage 19.04.1837 Bastiaan Pronk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1816, broodbakker, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.03.1895, z.v. Willem Pronk, reder, en Pieternella Pronk.
†††† BP tr. 2e ís-Gravenhage 03.05.1848 Maria Elisabeth de Jager, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.10.1821, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 1897, d.v. Teunis de Jager en Johanna Cornelia van Duine.

7.                   Dirk Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.09.1819, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.12.1819.

8.                   Maria Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.11.1822, overl. ís-Gravenhage 17.01.1909, tr. ís-Gravenhage 06.06.1849 Jacob ter Maten, geb. Pijnacker 18.01.1822, huisschilder, overl. ís-Gravenhage 31.01.1912, z.v. Jan Pieter ter Maten, chirurgijn, en Maria Cornelia van der Vaart.

9.                   Hendrica Jacoba Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage), overl. ís-Gravenhage 08.02.1844.

10.               Johanna Hoogenraad, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.09.1827, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.07.1828.

11.               Dirk Hoogenraad, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, besteller (1857), commissaris van diverse pakschuitenveren (1865), overl. ís-Gravenhage 08.06.1904, tr. ís-Gravenhage 02.09.1857 Maria Jacoba Zuurmond, geb. ís-Gravenhage ca. 1831, overl. ís-Gravenhage 27.12.1904, d.v. Rochus Zuurmond, koopman, en Alida Hoogenraad.

 

[22] Gijsbert de Jager, geb. Scheveningen ca. 1763, reder, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.05.1849, z.v. Teunis de Jager en Dirkje den Heijer; tr.

[23] Kniertje Blok, geb. Scheveningen ca. 1762, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.10.1846, d.v. Leenderd Blok en Geertrui Rozendaal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirkje de Jager, geb. Scheveningen ca. 1791, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.09.1849, tr. voor 1812 Cornelis Dijkhuizen, matroos (1812), visser (1814,1826), winkelier (1829,1848), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 06.01.1848, z.v. Simon Dijkhuizen en Klaartje de Ruiter.

2.                   Teunis de Jager, geb. Scheveningen ca. 1795, schrijver (1818), reder (1851,1854), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 16.06.1873, tr. ís-Gravenhage 15.07.1818|a| Johanna Kornelia van Duine, geb. Scheveningen ca. 1797, overl. voor 1873, d.v. Pieter van Duine, koopman, en Pieternella Twilt.

3.                   Leena de Jager, geb. Scheveningen ca. 1798, visverkoopster (1817), winkelierster (1865), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.06.1865, tr. ís-Gravenhage 02.07.1817 Johannes Bal, geb. Scheveningen ca. 1798/1799, visser (1817), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.08.1848, z.v. Kornelis Bal en Aagje Groen.

4.                   Johannes de Jager, geb. Scheveningen ca. 1801, zeilmaker, overl. ís-Gravenhage 02.07.1836, tr. ís-Gravenhage 28.08.1822 Maria Krul, geb. Scheveningen ca. 1799, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 18.06.1862, d.v. Pieter Krul, visdrager, en Annetje Tuit.

5.                   Kniertje Leenders de Jager, geb. Scheveningen ca. 1808; volgt [11].

 

Noten: |a| bruidegom de Jaager.

 

[24] Peter Joannes de Ridder, landbouwer, overl. voor 1829, tr.

[25] Joanna Brits, overl. voor 1829.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter de Ridder, geb. Steenhuffel|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| ĎSteenuffel, Provincie Zuid-Brabandí (huw.akte Arnhem 1829 no.30) & ĎSteeneffelt in BelgiŽní (overl.akte Arnhem 1848 no.238).

 

[26] Andries Baars, geb. Arnhem xx.02.1766, smid, overl. Arnhem 12.01.1843|f|, tr.

[27] Elisabeth Hakstein, geb. Duisberg ca. 1784, overl. Arnhem 23.09.1842|e|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hackstein/Haksteen/Haksteijn):

1.                   Aaltjen Baars, geb. Arnhem ca. 1800, naaister (1824), overl. Doesburg 21.05.1866, tr. Arnhem 12.08.1824|g| Hermanus Staal, geb. ca. 1800, schoenmakersknecht (1824), schoenmaker (1845), overl. Doesburg 30.10.1845, z.v. Frederik Willem Staal, geneverstoker, en Hendrica ten Brink.

2.                   Willemina Baars, geb. Arnhem ca. 1802/1803; volgt [13].

3.                   Willem Baars, geb. Arnhem ca. 1805, smid (1829), balansemaker (1865), overl. Arnhem 02.07.1865, tr. Arnhem 31.10.1829|h| Hendrikje Halsema Gieben, geb. Leeuwarden ca. 1803, dienstmeid (1829), overl. Arnhem 04.05.1875, d.v. Andreas Gieben, gep.militair, en Anna Halsema.

4.                   Gerritje Baars, geb. Arnhem ca. 1809, overl. tussen 1866 en 1877, tr. Amsterdam 20.10.1841|c| Johann Heinrich Wittich, geb. Horschlitt (Weimar-Eisenach)|d| ca. 1808, smid, overl. tussen 1877 en 1880, z.v. Johann Nicolaus Wittich en Agneta Huthes.

5.                   Johanna Baars, geb. Arnhem 04.07.1813|b|, naaister (1839), overl. Arnhem 02.04.1871|a|, tr. Arnhem 03.07.1839 Hermanus Berger, geb. ís-Gravenhage ca. 1808, gep.militair (1839), overl. Arnhem 05.04.1871, z.v. Johan Melchior Berger, militair, en Maria Johanna Valk van Hert.

 

Noten: |a| oud 58 jaar en 10 maanden (overl.akte Arnhem 1871 no.225); |b| moeder Hackstein; |d| nu Ortsteil van Stadt Berka/Werra, Bundesland ThŁringen; |e| Hakstein, Ďde namen harer ouders zijn aan de comparanten onbekendí (overl.akte Arnhem 1842 no.367); |f| Ďzijnde de namen zijner ouders aan comparanten onbekendí (overl.akte Arnhem 1843 no.32); |g| moeder v/d bruid Haksteijn; |h| moeder v/d bruidegom Haksteijn.

 

[28] Jan Steijnis, geb. ca. 1754, voerman (1813), overl. Papendrecht 16.09.1831, z.v. Flip Steijnis en Pietertje Blok; tr.

[29] Pleuntje Wapperom, overl. voor 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                   Flip Steijnis, ook Philip(pus), geb. Papendrecht ca. 1786, voermansknecht (1826), overl. Papendrecht 28.02.1864, tr. 1e voor 1807 Elizabeth Lipjes, overl. tussen 1829 en 1846; tr. 2e Papendrecht 19.11.1846 Garharda van Lill, geb. Arnhem ca. 1775, overl. Papendrecht 30.01.1855, d.v. Jacob van Lill en Alijda Boland.

2.                   Gerrit Steijnis, geb. Papendrecht ca. 1792; volgt [14].

 

[30] Job de Groot, geb. ca. 1770, percepteur (1813), overl. Papendrecht 20.10.1845, z.v. Cornelis de Groot en Cornelia Bezemer; tr.

[31] Maaike van der Net, geb. ca. 1769, overl. Papendrecht 14.09.1839, d.v. Arie van der Net en Jaapje Bezemer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia de Groot, geb. Papendrecht ca. 1794/1795; volgt [15].

2.                   Jaapje de Groot, geb. Papendrecht ca. 1797/1798, overl. Papendrecht 31.03.1844, tr. 1e Papendrecht 03.05.1823 Kornelis de Jong, geb. Giessen-Nieuwkerk ca. 1800, overl. voor 1827, z.v. Teunis de Jong en Annigje de Grijp; tr. 2e Papendrecht 25.08.1827 Anthonie van Rossum, geb. Leerdam ca. 1798, z.v. Anthonie van Rossum en Johanna Brugman.

3.                   Arie de Groot, geb. Papendrecht ca. 1804, overl. voor 1887, tr. Papendrecht 05.09.1834 Berendina Sla, geb. Papendrecht ca. 1802, overl. Papendrecht 19.01.1887, d.v. Hendrik Sla en Bastiaantje Voet.

4.                   Cornelis de Groot, geb. Papendrecht ca. 1807, tr. Papendrecht 09.10.1835 Leentje Prins, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1807, d.v. Jacob Jansz Prins en Adriaantje Reiniersdr van Dam.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren