Martin August Gustav Harthoorn (1884-1969)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Het overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van L. Janssen. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Martin August Gustav Harthoorn, geb. Meester Cornelis 18.06.1884, mr., promotie Leiden 13.05.1904|e|, president van het Hooggerechtshof, hoogleraar Bandoeng, RNL 1935, overl. Driebergen 17.07.1969, crem. Velsen (Westerveld) 21.07.1969, verloofd 1910|d|, tr. Batavia 02.05.1911|a| Gerardina Wilhelmina Christina Brunsveld van Hulten, geb. Batavia 10.12.1872|b||c|, d.v. Marinus Brunsveld van Hulten en Martha Dersjant.

 

Noten: |a| RA 1912 p.7; |b| RA 1874 p.208; |c| Gerardine Wilhelmine Christine, geb. 1882 (Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1922); |d| Haagsche courant 20.08.1910 (uit de Indische bladen tot 20 juli); |e| ‘heden is bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap, na het verdedigen van stellingen’ (Leidsch Dagblad 13.05.1904).

 

[2] Antonie Marijnus Harthoorn, geb. Modjekerto/Modjowarno (Res. Soerabaja) 08.07.1855, proc. van Jobst & Co (1886), tr. Batavia 18.09.1880|i| 
[3] Marie Elisabeth Jobst, geb. ca. 1853, overl. Soerabaja 18.01.1898|q|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Else Ottilie Therese Harthoorn, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 25.02.1883|b|.

2.                   Martin August Gustav Harthoorn, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 18.06.1884|a|; volgt [1].

3.                   * Celie Johanna Harthoorn, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 26.11.1885|c|.

4.                   Anthonie Marijnus Harthoorn, geb. Batavia 20.03.1889|m|.
= w.s. Antonie Marinus Harthoorn, overl. Soerabaja 11.04.1904|n|.

5.                   Marie Elisabeth Harthoorn, geb. Batavia 20.06.1892|o|, overl. Batavia 09.01.1894|q|.

6.                   Elisabeth Marie Harthoorn, geb. Batavia 20.06.1892|p|, overl. Driebergen 05.11.1967, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 09.11.1967, tr. Walter Carnuth.

 

Noten: |a| Bataviaasch handelsblad 20.06.1884 & RA 1885 p.229; |b| Bataviaasch handelsblad 26.02.1883 (geb. Bidara Tjina) & RA 1884 p.233; |c| Bataviaaswch handelsblad 27.11.1885 (geen ouders vermeld) & RA 1887 p.253; |i| RA 1881 p.214; |m| Java-bode 20.03.1889 & RA 1890 p.280; |n| RA 1905 p.107; |o||p| Java-bode 29.06.1892 & RA 1893 p.310; |q| Java-bode 09.01.1894 & RA 1895 p.397; |q| Soerabaijasch nieuwsblad 18.01.1898 & RA 1899 p.447.

 

[4] Samuel Eliza Harthoorn, geb. Breda 18.01.1831, aang.lidmaat Breda 23.03.1847 (att. naar Rotterdam 1848), zendeling (1863), leraar in de Indische taal-, land- en volkenkunde aan het Gymnasium Willem III te Batavia (1878), overl. a/b stoomschip “Sumatra” 14.12.1883|k|; tr. 2e Batavia 08.08.1870|n| Bertha Charlotte Char, geb. ca. 1838, overl. St. Joseph Haus te Crefeld 29.10.1894|o|; tr. Rotterdam 28.06.1854

[5] Celia Johanna Blankhart, geb. Rotterdam 04.07.1835, overl. Madoera 09.02.1868|l|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonie Marijnus Harthoorn, geb. Modjekerto/Modjowarno (Res. Soerabaja) 08.07.1855|d|; volgt [2].

2.                   Gerrittina Harthoorn, Gerardine, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 15.12.1856|e|, tr. Batavia 23.12.1878|h| Martin August Gustav Jobst (ca.1855-1893), z.v. N Jobst en Ottilie Spangenberg.

3.                   Maria Katharina Elisabeth Harthoorn, geb. Malang 26.07.1858|f|, tr. 1e Batavia 13.03.1880|c| Willem Frederik Hendrik Schutz Petter, geb. Venlo 12.02.1850|b|, kapitein N.I. Leger, overl. Amsterdam 10.11.1889, z.v. Willem Schutz en Ida Foon; tr. 2e Amsterdam 05.04.1894 Adolph Georg Alexander Heinrich von Lom, geb. Kleve ca. 1839, makelaar, z.v. Martin Egbert Ludwig Anton von Lom en Friederike Ernestine Nebe.

4.                   Tiemen Meskes Harthoorn, geb. Malang 31.01.1860, O.I.-ambtenaar, tr. Leiden 03.08.1891|a| Jeanne Alette Rosalie Hanozet Gordon, geb. Batavia 07.03.1865|m|, d.v. Johannes Lucius Hanozet Gordon (-1888) en Aletta Carolina Elisabeth Verschoor.

5.                   Celia Johanna Harthoorn, geb. Malang 14.09.1861|g|, overl. ’s-Gravenhage 23.05.1935, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 27.05.1935, tr. Batavia 20.05.1882|j| Antonius van Senden, geb. Etten-Leur 12.04.1856, overl. ’s-Gravenhage 24.11.1924, z.v. Gerhard Hendericus van Senden en Christina Gabina Hendrina Nilant.

6.                   Johanna Elizabeth Harthoorn, geb. Rotterdam 30.10.1863, overl. Rotterdam 14.04.1866.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende te Tji-Beber) gaf volmacht aan Reijnier Johannes Koppenol, arts, officier van gezondheid eerste klasse bij het Oost-Indisch Leger, toestemming bij KB (huw.akte Leiden 1891 no.198); |b| bij geboorte in 1850 Schutz, bij inschrijving als militair in 1870 Schutz Petter; |c| RA 1881 p.212; |d| RA 1856 p.497 (Antonie Marijcus, geb. Modjekerto) & Bevolkingsregister Rotterdam 1863 (Modjowarno); |e| RA 1858 p.508; |f| RA 1859 p.593 (Elizabeth); |g| RA 1863 p.48; |h| RA 1880 p.204; |j| RA 1883 p.223; |k| RA 1886 p.333 (1884 2e bijregister) Batavia 04.04.1884; |l| RA 1869 p.111; |m| Opregte Haarlemsche courant 19.08.1865; |n| RA 1871 p.175; |o| Bataviaasch nieuwsblad 20.12.1894.

 

[6] Carl Friedrich Eduard Jobst, overl. voor 1878, tr.

[7] Ottilie Hermine Spangenberg, woont Stettin (Pruissen) (1878), overl. Marburg (Hessen) voor 31.08.1885|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Elisabeth Jobst, geb. ca. 1853; volgt [3].

2.                   Martin August Gustav Jobst, geb. Schmarsov (Pruissen) 1855, handelsgeömployeerde (1878), chef van Jobst & Co (1886), overl. Gross Lichtervelde|e| voor 09.06.1893|d|, tr. Batavia 23.12.1878|b| Gerrittina Harthoorn, Gerardine, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 15.12.1856|a|, d.v. Samuel Eliza Harthoorn (1831-1883) en Celia Johanna Blankhart (1835-1868).

3.                   * Ulrich Jobst, overl. na 1885. {niet vermeld in 1893}

 

Noten: |a| RA 1858 p.508; |b| RA 1880 p.204; |c| ‘Telegraphisch empfingen wir die traurige Nachricht dass (..) Frau Pastor Ottilie Jobst ...’ (Java-bode 31.08.1885); |d| ‘Wij ontvingen heden, per draad, het bericht...’ (Bataviaasch handelsblad 09.06.1893); |e| w.s. Groß-Lichterfelde, nu een Ortsteil van Steglitz-Zehlendorf, het 6e Verwaltungsbezirk van Berlin.

 

[8] Antonie Marinus Harthoorn, geb. Middelburg 24.01.1785, tailleur (1811,1813), kleermaker (1815), krankbezoeker (1818), kathechiseermeester (1820,1851), overl. Breda 24.10.1857|b|, tr. Breda 31.07.1811|a|

[9] Maria Kannemans, ged. Breda 09.01.1791, couturière (1811), overl. Breda 24.08.1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antoine Marin Harthoorn, geb. Breda 17.05.1812, kantoorbediende (1865), overl. Breda 21.12.1865, tr. Breda 12.11.1857 Maria Johanna van Lis, geb. Colijnsplaat 14.11.1817, overl. Wolphaartsdijk 19.01.1907, d.v. Hendrik van Lis en Maria van der Meule.
     MJvL tr. 2e Breda 22.09.1869 Willem Deetman, geb. Harderwijk 10.05.1825, onderwijzer, overl. Breda 10.02.1882, z.v. Jan Deetman, bakker, en Maatje Krouwel.
     WD tr. 1e Veenendaal 06.08.1853 Sofia van Dolder, ook Sophia, geb. Veenendaal 22.06.1823, overl. Breda 30.01.1869, d.v. Jakob van Dolder en Ariaantje/Swaantje de Ruiter.

2.                   Catharina Elisabeth Harthoorn, geb. Breda 07.07.1813, winkelierster (1847), aang.lidmaat Breda 06.04.1830 (att. naar Wageningen 10.04.1835), overl. Wageningen 25.03.1851, tr. 1e Breda 23.03.1835 Gerrit Frens, geb. Elspeet (Ermelo) ca. 1804, overl. Wageningen 27.10.1844, z.v. Evert Johanissen Frens en Judith Nijendaal; tr. 2e Wageningen 27.02.1847 Johannes van Rookhuizen, ook van Rookhuijzen, geb. Wageningen 17.02.1822, steenvormer (1847), winkelier (1851), overl. Kesteren 08.04.1902, z.v. Hendrik van Rookhuijzen, blauwverver, en Hendrika van Montfrans.
     JvR tr. 2e Kesteren 09.07.1857 Adriana Hendrika Willemina van de Weerd, geb. Lienden 25.02.1816, ventster (1857), overl. Kesteren 17.07.1872, d.v. Christiaan van de Weerd, winkelier (1816), timmerman (1835), en Maria Verweij.
     AHWvdW tr. 1e Kesteren 24.10.1835 Gerrit van Kesteren, mandenmaker, overl. voor 1857, z.v. Mathijs van Kesteren, rietdekker, en Meggeltje Gertsen.

3.                   Samuel Everhardus Harthoorn, geb. Breda 19.09.1815, overl. Breda 24.07.1817.

4.                   Hendrika Catharina Harthoorn, geb. Breda 18.04.1818, aang.lidmaat Breda xx.03.1834 (att. naar Rotterdam xx.09.1848), overl. Rotterdam 14.03.1883, tr. Breda 06.05.1850 Adrianus Wilhelmus Scholten, geb. Rotterdam 10.01.1822, overl. Rotterdam 20.10.1908, z.v. Johannes Casparus Scholten en Johanna van Lier.

5.                   Albertus Machiel Karel Harthoorn, geb. Breda 16.01.1821, aang.lidmaat Breda 09.04.1838 (att. naar Uitwijk 27.01.1884), overl. Gorinchem 09.11.1900, tr. Breda 07.05.1846 Elizabeth Verbroek, geb. Delft 19.01.1821, overl. Gorinchem 16.10.1900, d.v. Johannes Verbroek, winkelier, en Gerrebregje Borsje.

6.                   Pieter Harthoorn, geb. Breda 26.08.1823, overl. Breda 01.10.1824.

7.                   Marinus Carel Harthoorn, geb. Breda 20.03.1828, overl. Vrijenban 09.12.1900.

8.                   Samuel Eliza Harthoorn, geb. Breda 18.01.1831; volgt [4].

9.                   Gerrit Lucius Cornelius Harthoorn, overl. Breda 10.04.1832.

10.               Elisabeth Harthoorn, geb. Breda 23.06.1834, overl. Breda 04.10.1834.

11.               Machiel Carel Harthoorn, geb. Breda 23.01.1838, huisschilder, overl. Amsterdam 22.12.1917|c|, tr. Breda 30.01.1865 Catharina Maria Geldmaker, geb. Franekeradeel 08.04.1843, overl. Watergraafsmeer 27.10.1905, d.v. Johannes Frederiks Geldmaker, tuinman, en Titia Tjommes Kingma.

 

Noten: |a| bruidegom Antoine Marin; |b| Antonius Marijnus; |c| overl.akte Watergraafsmeer 1918 no.2.

 

[10] Timen Blankhart, geb. Vlaardingen ca. 1805, overl. Rotterdam 31.07.1881|b|, tr. ca. 1827

[11] Gerritje de Ruiter, geb. Vlaardingen ca. 1807, overl. Rotterdam 15.08.1890.

Uit dit huwelijk (vader Tieme/Tiemen, moeder Gertje/Gerretje/Gerritje):

1.                   Meskes Blankhart, geb. Rotterdam 22.07.1831, overl. Rotterdam 27.07.1831.

2.                   Meskes Blankhart, geb. Rotterdam 28.01.1833, overl. Rotterdam 01.10.1891, tr. Rotterdam 23.06.1869 Catharina Hendrica de Heer, geb. Rotterdam 03.12.1846, overl. Rotterdam 16.03.1923, d.v. David Ross de Heer en Catharina Hendrica Sellmer.

3.                   Celia Johanna Blankhart, geb. Rotterdam 04.07.1835|a|; volgt [5].

4.                   Jacobus Johannes Blankhart, geb. Rotterdam 12.09.1837, overl. Rotterdam 25.11.1837.

 

Noten: |a| vader Timen, moeder Gerritje de Ruijter; |b| Timon.

 

[12] Jobst

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Friedrich Eduard Jobst; volgt [6].

 

[14] Spangenberg

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Ottilie Hermine Spangenberg; volgt [7].

 

[16] Samuel Harthoorn, geb. Veere ca. 1751, overl. Weesp 14.12.1830|c|, z.v. Anthonie Harthoorn en Maria Weijmes; otr. 2e Ginneken en Bavel 17.07.1808, tr. Ginneken en Bavel (comm.) 31.07.1808|b|, tr. Breda (Grote Kerk) 31.07.1808 Elisabeth Sutherland, geb. Maastricht; tr. 1e

[17] Elisabeth van de Poll, overl. Breda 06.02.1808, begr. Breda 10.02.1808.

     ES tr. 1e voor 1808 Jan Cumming, overl. voor 1808.

Uit het huwelijk Harthoorn-van de Poll (moeder ook Elizabeth, ook van de Pol):

1.                   Antonie Marinus Harthoorn, geb. Middelburg 24.01.1785; volgt [8].

2.                   Machelina Catharina Harthoorn, ged. Breda 05.11.1797|a|.
= w.s. Mechelina Catharina Harthoorn, geb. Breda ca. 1799, overl. Breda 16.03.1866.

 

Noten: |a| vader Hartshoorn; |b| bruidegom Hardhoorn, tekent met Harthoorn; |c| geen vermelding van tweede echtgenote (overl.akte Weesp 1830 no.92).

 

[18] Hendrik Kannemans, ged. Breda 19.04.1762, couturier (1811), kleermaker (1815), verwer (1820), overl. Breda 29.09.1820, z.v. Bastiaan Kannemans (-1814) en Lucia Factor (-1796); otr. Breda 06.10.1781 (att. naar Dordrecht en Tiel)

[19] Catharina Elisabeth van Oort, geb. Tiel, overl. Breda 20.03.1811, d.v. Nicolaas van Oort (-1788) en NN (-1792).

Uit dit huwelijk:

1.                   Bastiaan Antoni Kannemans, ged. Breda 07.01.1787, overl. 28.10.1792, begr. Breda 30.10.1792.

2.                   Willem Kannemans, ged. Breda 14.12.1788, aang.lidmaat Breda 25.09.1807, aanspreker (1869), overl. Breda 17.01.1869, otr. Breda 08.12.1810, tr. Breda 23.12.1810 Charlotte Kleits, ook Kleis/Klijs, geb. Breda, overl. voor 1869.

3.                   Maria Kannemans, ged. Breda 09.01.1791; volgt [9].

4.                   Lucia Cornelia Kannemans, geb. Breda 19.11.1793, ged. Breda 24.11.1793, tr. Breda 08.04.1821|a| Gerrit Manenberg, geb. Nijkerk 12.03.1795, verwer, z.v. Gerrit Manenberg en Gijsbertje van de Geest.

5.                   Hendrica Catrina Kannemans, geb. Breda 02.09.1796, ged. Breda 05.09.1796, overl. Breda 04.08.1815.

6.                   Hendrik Antonie Kannemans, geb. Breda 27.12.1798, ged. Breda 30.12.1798, overl. Gorinchem 06.06.1881, tr. 1e Gorinchem 07.06.1827 Anna/Johanna Pieternella van Linstee, geb. Gorinchem ca. 1805/1806, overl. Gorinchem 06.10.1830, d.v. Frederik van Linstee en Maria Cornelia Spruijt; tr. 2e Gorinchem 11.11.1831 Helena Mantes, ook Mantis, geb. Vuren ca. 1802/1804, overl. Gorinchem 22.12.1839, d.v. Jan Mantes en Catharina van Weelden; tr. 3e Gorinchem 04.05.1842 Jacomina Elizabeth van Merkom, geb. Gorinchem ca. 1801, overl. Gorinchem 23.04.1878, d.v. Wouter van Merkom en Clasina van Wou.

7.                   Albertus Kannemans, geb. Breda 19.05.1801, ged. Breda 21.05.1801, overl. Breda 27.12.1823.

8.                   Johannes Kannemans, geb. Breda 24.07.1804, ged. Breda 26.07.1804, kannonnier der tweede klasse, bij de derde kompagnie van het Korps Rijdende Artillerie, overl. Breda (Garnizoens Ziekenzaal) 24.10.1829.

9.                   Anna Josepha Kannemans, geb. Breda 24.07.1804, ged. Breda 26.07.1804, overl. Breda 27.06.1809, begr. Breda 30.06.1809.

 

Noten: |a| grootouders van bruidegom en bruid vermeld, met naam en datum en plaats van overlijden (huw.akte Breda 1821 no.22).

 

[20] Meskes Blankhart, ged. Vlaardingen 25.06.1758, zeeman, overl. op zee bij Guernsey 22.11.1807, z.v. Tijmen Blankhart en Annetje S.; otr. Vlaardingen 07.04.1786

[21] Annetje de Gast, geb. Zwartewaal 1764, overl. Vlaardingen 15.09.1832, d.v. Jan de Gast en Neeltje Rodolf.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Maria Blankhart, geb. Vlaardingen xx.09.1800, overl. Rotterdam 18.05.1874, tr. voor 1838 Johannes van Leeuwen.

2.                   Timen Blankhart, geb. Vlaardingen ca. 1805; volgt [10].

 

[22] Leendert de Ruijter, geb. Vlaardingen ca. 1774, schoenmaker, overl. Vlaardingen 04.06.1857, tr. Delfshaven 02.07.1802

[23] Celia Waling, geb. Delfshaven ca. 1779, overl. Vlaardingen 23.12.1859.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Gerritje de Ruiter, geb. Vlaardingen ca. 1807|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| bij haar overlijden vader de Ruiter, moeder Selia (overl.akte Rotterdam 1890 fol.e023v).

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren