Conrad Gerhard van Huls (1904-1967)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2021 (laatst herzien februari 2022)

 


 

[1] Conrad Gerhard van Huls, geb. Tilburg 08.09.1904, examen landmeter koloniale richting Landbouwhogeschool Wageningen 1928|a|, doctoraal examen Indisch recht Utrecht 1936|b|, buitengewoon lector aan de technische faculteit te Bandoeng (1950-), hypotheekbewaarder te Leeuwarden (1967), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 22.12.1967, crem. Dieren 27.12.1967.

 

     “Bij besluit van de minister van Opvoeding, Onderwijs en Cultuur is opgedragen aan () mr. C.G. van Huls, administrateur bij het Kadasterkantoor te Bandoeng, gerekend vanaf 1 October 1950, naast zijn huidige functie voorlopig als buitengewoon lector te doceren in het vak Kadastraalrecht aan de technische faculteit in Bandoeng.”|c|

Noten: |a| Nieuwe Rotterdamsche Courant 15.11.1928 & De locomotief 19.12.1928; |b| Utrechtsch nieuwsblad 10.07.1936 & De  locomotief 27.07.1936; |c| Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode 13.03.1951.

 

[2] Julius Willem Floris van Huls, geb. Appingedam 18.08.1880, commies der posterijen (1904,1910,1911), oud-directeur der PTT (1955), overl. Soest 16.09.1955, crem. Velsen (Westerveld) 21.09.1955, tr. Amsterdam 25.05.1904
[3] Johanna Alida Maria Cup, geb. ’s-Gravenhage 24.03.1875, overl. Wijk bij Duurstede 30.12.1950, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 04.01.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Conrad Gerhard van Huls, geb. Tilburg 08.09.1904; volgt [1].

2.                   Jules Floris Johannes van Huls, geb. Tilburg 27.02.1906. [Wijk bij Duurstede 1951; Wassenaar 1967]

3.                   Gerard van Huls, later von Hüls|c|, geb. Tilburg 31.12.1908, tr. voor 1955 A.D.H. Schütze. [Djakarta 1951; Wassenaar 1955,1967]

4.                   Flora Henriette van Huls, geb. Arnhem 13.05.1910, tr. Sliedrecht 15.10.1931 Adrianus Jacobus Johannes Hendrik van Dilst, geb. Rotterdam 20.01.1911, kap. art. bij 6e Comp. Bat. Kust-Art. te Semarang (1942)|a|, z.v. Pieter Antonie van Dilst, los werkman, en Geertruida Hendrika van Kleef. [Soest 1951; Bussum 1955,1967]

5.                   Johannes Arthur van Huls, geb. Arnhem 25.12.1911, 1e luitenant bij 1e afdeling bergartillerie, 3e batterijte Tjimahi (1942)|b|. [Djakarta 1951; Helmond 1955; N.O.P. 1967]

 

Noten: |a||b| Japanse interneringskaart; |c| bij KB van 06.06.1962 n°42 aan Gerard en zijn minderjarige wettige kinderen toestemming verleend tot verandering van de geslachtsnaam "van Huls" in "von Hüls" (kanttekening bij geb.akte Tilburg 1908 no.6).

 

[4] Conrad Gerhard van Huls, geb. Griethausen/Schenkenschans ca. 1822/1823, rijksontvanger (1854), ontvanger van ’s Rijks directe belastingen (1870), rijksontvanger (1880), overl. Nijmegen 18.05.1901, tr. 1e Elst 26.04.1854|c| Anna Margrieta Bekker, ook Anna Margaretha, geb. Lent (Elst) 16.04.1828, overl. Weststellingwerf 06.05.1861, d.v. George Bekker, timmerman (1828), aannemer (1854), en Catharina Maria Mourus; tr. 2e Krimpen aan den IJssel 26.10.1870

[5] Flora Henriëtta van der Noordaa, geb. Blitterswijck (Meerlo) 02.06.1840, overl. Nijmegen 10.02.1927.

Uit het huwelijk van Huls-Bekker:

1.                   Catharina Maria van Huls, geb. Scherpenzeel 30.01.1855, overl. Nijmegen 24.02.1939.

2.                   Catharine Josephine van Huls, geb. Vleuten 19.10.1856, overl. Wageningen 02.03.1925, tr. Appingedam 08.12.1881 Gustaaf Adolf Engelmann, geb. Laag-Keppel (Hummelo  en Keppel) 17.10.1852, landmeter, overl. Wageningen 25.01.1926, z.v. Johann Heinrich Engelmann, directeur ener ijzerfabriek, en Mechtild Funcke.

3.                   Maria Geertruida van Huls, geb. Vleuten 21.11.1857, overl. Vleuten 13.06.1858.

4.                   Maria Geertruida van Huls, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 19.12.1858, overl. Nijmegen 17.11.1937, tr. Zoelen 19.10.1899 Hendrik Leonard Janssen, later Janssen van Raaij|e|, geb. Lent (Elst) 05.04.1828, directeur der burgerlijke openbare werken in Ned.-Indië, RNL, overl. Haarlem 05.05.1918, begr. Haarlem (Gem.Bpl.) 08.05.1918, z.v. Gerrit Jansen en Cornelia van Raaij.
     HLJvR tr. 1e Batavia 11.10.1860|d| Johanna Florentina Broese van Groenou, geb. Kampen 24.07.1836, overl. Haarlem 08.06.1897, d.v. Arend Broese van Groenou, fabrikant, en Wilhelmina Stephania Albertina Jalink.

Uit het huwelijk van Huls-van der Noordaa:

5.                   Gerard Coenraad van Huls, geb. ca. 1871, overl. Palembang 05.02.1907, tr. Keboemen (Res. Kedoe) 30.10.1901|a||b| Lucia Sophia Karsten Schuler.

6.                   Julius Willem Floris van Huls, geb. Appingedam 18.08.1880; volgt [2].

 

Noten: |a| RA 1903 p.18 (bruidegom Gerhard Coenrad); |b| tr. Gombong (annonce collectie CBG); |c| bruidegom Coenraad Gerard (huw.akte Elst 1854 no.12); |d| bruidegom Janssen (RA 1861 p.6); |e| naamswijziging bij Besluit Gouverneur-Generaal Ned.Ind. 19.10.1873 n°32, aantek. geb.akte Elst 1828 no.27).

 

[6] Floris Cup, geb. Amsterdam 28.05.1846, ambtenaar (1870), bediende (1874), winkelier (1882), kruidenier (1883), winkelier in kruidenierswaren (1899), overl. ’s-Gravenhage 14.11.1899|a|, tr. ’s-Gravenhage 19.01.1870

[7] Barendina Antoinette van der Heijden, geb. ’s-Gravenhage ca. 1847, winkelierster in kruidenierswaren (1900), overl. [Amsterdam] na 1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barendina Antoinette Cup, geb. ’s-Gravenhage 19.01.1873, overl. Sittard 17.10.1962, tr. 1e ’s-Gravenhage 29.08.1900 Johannes van der Wal, geb. Rotterdam 10.11.1875, werktuigkundige (1900), monteur (1908), overl. Tilburg 13.03.1908, z.v. Antonie van der Wal en Engeltje Moree; tr. 2e Tilburg 17.11.1909 Albertus Marinus van den Brandt, geb. Purmerend 26.04.1880, bouwkundige, overl. Geleen 12.05.1955, z.v. Alphons Adriaan Carolus van den Brandt, deurwaarder bij de directe belastingen te Hoorn (1909), en Maria Alida Oudraad.

2.                   Floris Cup, geb. ’s-Gravenhage xx.01.1874, overl. ’s-Gravenhage 16.02.1874.

3.                   Johanna Alida Maria Cup, geb. ’s-Gravenhage 24.03.1875; volgt [3].

4.                   Floris Cup, geb. ca. 1877, kruidenier (1900), overl. na 1904.

5.                   Maria Sophia Cup, geb. ca. 1879, overl. Utrecht 14.09.1912.

6.                   Johanna Susanna Cup, geb. ’s-Gravenhage 18.05.1883.

 

Noten: |a| annonce 15.03 (collectie CBG).

 

[8] Gerhard Coenraad van Huls, geb. Meurs ca. 1777, predikant, overl. Boxmeer 20.09.1852|g|, tr.

[9] Catarina Joseph d’Harvant, geb. Schenkenschans xx.02.1782, overl. Gorinchem 02.04.1870|i|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Catharina Joseph/Josephe/Josephien/Josephina/Josephine/Jozeph/Jozephina):

1.                   Alettha Catharina van Huls, ook Aletta Catharina, ged. Oost-Vlieland 18.07.1802, tr. ‘Cleve en Schenkenschans’ 16.07.1820 Godfried Hendrik Simon Overmann.

2.                   Juriana Coenradina van Huls, geb. Overasselt 06.12.1803, ged. Overasselt 11.12.1803, overl. Venlo 21.10.1881, tr. Boxmeer 20.11.1839 Jacob von Salis, ook von Salis Jenins, geb. Jenins|f| 08.08.1793, kapitein bij het derde bataillon der tweede afdeling infanterie (1839), gepensioneerd majoor (1881), overl. Venlo 05.02.1881, z.v. Jacob von Salis en Ursula Laurer.
     JvS tr. tr. 1e Lucia Zimmerman; tr. 2e Johanna Maria Driessen, geb. Leeuwarden ca. 1803, overl. Breda 18.03.1831|h|, d.v. Hendrik Driessen en Ibeltje van der Haak.

3.                   Dirk Gerardus van Huls, ook Dirk Gerhardus, ged. Overasselt 20.10.1805, kantoorbediende (1827), expediteur (1862,1883), overl. Lobith (Herwen en Aerdt) 22.01.1883, tr. Herwen en Aerdt 15.06.1827 jkvr. Wilhelmina Francina van Foreest (tot Heemse), geb. Hardenberg ca. 1796/1797, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 26.12.1862|e|, d.v. jhr. Jacob van Foreest (tot Heemse) en Maria Clara gravin van Rechteren.

4.                   Jaques Joseph van Huls, ook Jacob Joseph, ged. Schenkenschans 20.09.1807, expediteur, overl. Herwen en Aerdt 08.10.1853, tr. Griethausen|b| 14.07.1826|a| Friedericka Menke, geb. Lobith ca. 1804, overl. ’s-Gravenwaard (Herwen en Aerdt) 04.03.1865|c|, d.v. Johann Henrich Friedrich Menke, Pferdeverleiher, en Maria Luimes.

5.                   Dorothea Wilhelmina van Huls, geb. Schenkenschans ca. 1809, overl. Zoelen (Buren) 13.09.1892.

6.                   Amelia Maria van Huls, geb. xx.02.1812, overl. Schenkenschans (Millingen) 03.02.1812.

7.                   Leendert Jaques van Huls, geb. xx.05.1813, overl. Millingen 24.05.1813.

8.                   Catharina Maria Josephina van Huls, geb. Griethausen ca. 1819, overl. Gorinchem 28.01.1889, tr. Boxmeer 12.08.1843 Willem Pieter van Hout, ged. Tilburg 29.07.1810, landmeter van  het kadaster (1870), overl. Gorinchem 02.10.1891, z.v. Willem van Hout en Johanna Anthonia van Stight.
Uit dit  huwelijk: Helena Catharina van Hout (1849-1926), tr. Gorinchem 13.03.1878 Gerardus Philippus Marius van der Noordaa (1847-1904), z.v. Marius Petrus van der Noordaa en Juliana Wilhelmina Noman.

9.                   Conrad Gerhard van Huls, geb. Griethausen ca. 1822|j||k|; volgt [4].

 

Noten: |a| huw.akte Herwen en Aerdt 15.02.1827 no.2 (ingeschreven extract); |b| nu Ortsteil van Kleve, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| Friederice Mincke; |e| overledene ‘van tafel en bed gescheiden echtgenoot’ (overl.akte Herwen en Aerdt 1862 no.118); |f| Kanton Graubünden, Schweiz; |g| overledene Gerhard Coenraad Hulst (overl.akte Boxmeer 1852 no.28); |h| e.v. Johan van Salis (overl.akte Breda 1831 no.113); |i| overledene Catarina Joseph, moeder Julia Wilhelmina, wede Gerhardus Conradus (overl.akte Gorinchem 1870 no.76); |j| bj CG’s huwelijk vader Conrad Gerhard, moeder Catharina Joseph (huw.akte Krimpen aan den IJssel 1870 no.6); |k| bij CG’s overlijden vader Gerhard Conrad, moeder Catharine Josephine (overl.akte Nijmegen 1901 no.335).

 

[10] Marius Petrus van der Noordaa, ged. Dinther 05.10.1800, hoofdcommies der in- en uitgaande rechten (1840), gepensioneerd ambtenaar (1845,1857), overl. Blitterswijck (Meerlo) 10.04.1862, tr. Boxmeer 31.10.1836

[11] Juliana Wilhelmina Noman, geb. Nijmegen 19.02.1815, overl. Blitterswijck (Meerlo) 15.08.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon van der Noordaa, geb. Someren 30.07.1837.

2.                   Floris Julianus van der Noordaa, geb. Sint Anthonis 19.09.1838, belastingcommies, overl. Wierden 23.03.1919|a|, tr. Tubbergen 28.03.1871 Gerharda Johanna Engelbergh, geb. Geesteren (Tubbergen) 07.03.1843, overl. Wierden 02.03.1927, d.v. Hendrik Frederik Engelbergh, gemeenteontvanger, en Evertje Kloosterziel.

3.                   Flora Henriette van der Noordaa, geb. Blitterswijck (Meerlo) 02.06.1840; volgt [5].

4.                   Jaqueline Maria van der Noordaa, ook Jacqueline Maria, geb. Blitterswijck (Meerlo) 07.01.1845, overl. Vierlingsbeek 31.03.1887|b|.

5.                   Gerardus Philippus Marius van der Noordaa, geb. Blitterswijck (Meerlo) 04.06.1847, overl. ’s-Gravenhage 06.07.1904, tr. Gorinchem 13.03.1878 Helena Catharina van Hout, geb. Gorinchem 19.08.1849, overl. ’s-Gravenhage 10.02.1926, d.v. Willem Pieter van Hout en Catharina Maria van Huls (ca.1819-1889).

6.                   Hendrik Karel van der Noordaa, geb. Blitterswijck (Meerlo) 08.08.1849.

7.                   Albert Gustaaf van der Noordaa, geb. Blitterswijck (Meerlo) 20.12.1851, overl. Nijmegen 10.10.1929, tr. Schiedam 23.02.1893 Maria Elisabeth van Krugten, geb. Schiedam 03.02.1871, overl. ’s-Gravenhage 01.08.1914, z.v. Wilhelmus Cornelis van Krugten en Catharina Morel.

8.                   Marius Herman van der Noordaa, geb. Blitterswijck (Meerlo) 26.11.1857, ambtenaar bij de posterijen (1894), directeur der posterijen en telegrafie (1914), overl. Varsseveld 01.08.1914, tr. Tilburg 28.05.1894 Amalia Louise Hoekwater, geb. Assen 12.11.1870, overl. Varsseveld 27.12.1904, d.v. Jan Daniel Hoekwater, directeur rijkstelegraaf, en Christina Berta Pückel.

 

Noten: |a| van der Noorda (overl.akte Wierden 1919 no.49); |b| ook overl.akte Meerlo 1887 no.12.

 

[12] Floris Cup, geb. Amsterdam 08.09.1814, kantoorbediende (1843,1882), ambtenaar (1870), scrhijver Gem.Secr. (1894), overl. Haarlem 02.12.1905, tr. Amsterdam 17.08.1843

[13] Johanna Alida Besseling, geb. Amsterdam 02|20.10.1811, overl. Amsterdam 24.10.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia Maria Cup, geb. Amsterdam 05.07.1844, overl. na 1882.

2.                   Floris Cup, geb. Amsterdam 28.05.1846; volgt [6].

3.                   Godefridus Cup, geb. Amsterdam 09.02.1853, kantoorbediende, overl. Bussum 06.02.1940, tr. Amsterdam 11.05.1882 Geertruida Cornelia Geel, geb. Amsterdam 01.02.1857, naaister (1882), overl. Bussum 13.03.1943, d.v. Benjamin Geel en Geertruijda Cornelia Dilg.

 

[14] Jan Pieterse van der Heijden, geb. Rijswijk 11.03.1820, koetsier (1839,1859), stalhouder (1870,1874), koetsier (1877,1895), overl. ’s-Gravenhage 12.04.1895; tr. 2e ’s-Gravenhage 01.06.1859 Anna Cornelia van Zundert, geb. Steenbergen 30.08.1826, strijkster (1859), overl. Rotterdam 08.06.1898, d.v. Daniel van Zundert, arbeider, en Cornelia Wagenmakers; tr. 1e ’s-Gravenhage 02.01.1839

[15] Elisabeth Berkelie, geb. ’s-Gravenhage 22.07.1813, naaister (1839), overl. ’s-Gravenhage 13.05.1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barendina Antoinetta van der Heijden, geb. ’s-Gravenhage xx.11.1839, overl. ’s-Gravenhage 09.11.1839.

2.                   Antonie Petrus Johannes van der Heijden, geb. ca. 1841, koetsier, overl. voor 1894, tr. ’s-Gravenhage 18.09.1878 Johanna Graumans, geb. Breda 20.12.1852, overl. ’s-Gravenhage 03.05.1927, d.v. Martinus Graumans, postillon (1852), conducteur bij de posterijen (1878), en Anna Cornelia Jonkers.
     JG tr. 2e ’s-Gravenhage 25.07.1894 Peter Joseph Huf, geb. ’s-Gravenhage ca. 1865, koopman (1894), koopman in mandenwerk (1902), overl. ’s-Gravenhage 20.01.1902, z.v. Peter Huf, koopman, en Bernardina van Koekenberg.

3.                   Jacobus Marinus van der Heijden, geb. ’s-Gravenhage ca. 1845, koetsier, overl. ’s-Gravenhage 27.04.1887, tr. 1e ’s-Gravenhage 27.07.1870 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 26.06.1877, ingeschr. ’s-Gravenhage 30.08.1877) Cornelia Geertruida Middelraad, geb. ’s-Gravenhage 21.09.1846, naaister (1870), d.v. Hendrik Middelraad en Barta Elisabeth Osseman; tr. 2e ’s-Gravenhage 12.09.1877 Arnoudina Johanna Cornelia Lavigne, geb. ’s-Gravenhage ca. 1848, overl. ’s-Gravenhage 10.06.1923, d.v. Abraham Lavigne en Jannetje van Wijtvliet.

4.                   Barendina Antoinette van der Heijden, geb. ’s-Gravenhage ca. 1847; volgt [7].

5.                   Johannes Cornelis Marinus van der Heijden, geb. ’s-Gravenhage xx.12.1848, overl. ’s-Gravenhage 13.09.1849.

6.                   Cornelis Marinus van der Heijden, geb. ’s-Gravenhage ca. 1850, stalhouder, tr. ’s-Gravenhage 01.07.1874 Hortence Robert, geb. Ixelles|a| ca. 1836, d.v. François Robert en Marie Françoise Page.

7.                   Elisabeth Jacoba Bernardina van der Heijden, geb. ’s-Gravenhage ca. 1852, overl. ’s-Gravenhage 10.04.1924, tr. ’s-Gravenhage 27.04.1892 Jean Esaïe François Schut, geb. ’s-Gravenhage ca. 1861, taalonderwijzer, overl. na 1924, z.v. Frans Daniel Schut, taalonderwijzer, en Frederika Petronella Margaretha Hollanders.
   JEFS tr. 1e Rhenen 07.09.1887 (echtsch. Rhenen 09.04.1892) Hendrika Kramer, geb. Rhenen 16.09.1862, d.v. Gijsbert Kramer en Gerritje Bovenschen.

8.                   levenloze zoon, ’s-Gravenhage 18.07.1852.

Kind van Anna Cornelia (gewettigd bij het huwelijk):

9.                   Arnold van der Heijden, geb. Brussel 02.05.1859|b|, spekslager, overl. Rotterdam 03.01.1938, tr. 1e ’s-Gravenhage 23.04.1879 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 12.01.1903, ingeschr. ’s-Rotterdam 04.04.1903) Josephina Clasina Engele, geb. ’s-Gravenhage 30.09.1858, dienstbode (1879), naaister (1904), d.v. Christiaan Johannes Joseph Engele, arbeider, en Klaaske Bos; tr. 2e Rotterdam 01.07.1903 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 24.09.1923, ingeschr. Rotterdam 10.03.1924) Cornelia Annegina Wolters, geb. ’s-Gravenhage 09.06.1866, d.v. Annegina Catharina Wolters.
     JCE tr. 2e ’s-Gravenhage 20.07.1904 Nicolaas Huisman, geb. ’s-Gravenhage 03.07.1856, agent van politie (1883), graancontroleur (1904), overl. Rotterdam 14.05.1940, z.v. Margaretha Huisman.
     NH tr. 1e Rotterdam 30.05.1883 (echtsch. Arr.Rb. Rotterdam 25.01.1904, ingeschr. Rotterdam 17.03.1904) Cornelia Geertruijda de Bok, geb. Heusden 28.05.1855, overl. Rotterdam 09.06.1928, d.v. Sijmon de Bok, arbeider, en Aaltje van der Meijden.

 

Noten: |a| Elsene/Ixelles, nu tweetalige gemeente in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België; |b| abusievelijk moeder Anne Catherine (huw.akte ’s-Gravenhage 1859 no.313).

 

[16] Dirk van Huls, tr.

[17] Alleta Schumachers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerhard Coenraad van Huls, geb. Meurs|a| ca. 1777; volgt [8].

 

Noten: |a| w.s. Moers, Kreis Wesel, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Jaques Pierre d’Harvant, gepensioneerd ontvanger (1821), overl. voor 1846, tr. Schenkenschans|a| 10.08.1781

[19] Jurrejana Wilhelmina la Verdure, overl. tussen 1821 en 1846.

Uit dit huwelijk (vader ook de Harvant, moeder ook Juliana/Juriana/Jurrijanna Willemina/Willemijna, moeder ook Laverdure):

1.                   Catarina Joseph d’Harvant, geb. Schenkenschans xx.02.1782; volgt [9].

2.                   Amelia Maria d’Harvant, ged. Schenkenhans 16.02.1783.

3.                   Jaques F. Max. d’Harvant, ook Jakob Frederic Maximilian, ged. Schenkenhans 20.05.1784, tr. 1e Helen Gousine Gallors, overl. voor 1823; tr. 2e Sittard 30.08.1823 Johanna Henrietta Sanderson, ged. Loenen 12.11.1795, d.v. Johannes Hendrik Sanderson en Wilhelmina Lindeloo.
     JHS tr. 1e Delft 16.04.1817 Gerard Antonij van Andel, geb. Rotterdam, z.v. Christoffel van Andel en Anna Maria Balen.

4.                   Theodorus Johannes d’Harvant, ged. Schenkenhans 10.08.1785, ontvanger (1814), belastingcontroleur (1881), overl. Stad Doetinchem 24.12.1881, tr. Zelhem 17.07.1814 Jacoba Bouricius, geb. ca. 1780, overl. Langerak (Ambt Doetinchem) 03.05.1859, d.v. Gerard Bouricius en Conradina Johanna Jacoba de Rook.

5.                   Willem Frederik d’Harvant, ged. Schenkenschans 11.10.1789, ambtenaar (1818), expediteur (1841,1876), overl. Lobith (Herwen en Aerdt) 09.06.1876, tr. Herwen en Aerdt 09.08.1818 Susanna Maria Lowezina Zijnen, geb. ca. 1792, overl. na 1838, d.v. Laurens Zijnen en Peterke van de Werken.

6.                   Maria Magdalena d’Harvant, geb. Schenkenschans 04.07.1792, ged. Schenkenschans 08.07.1792; volgt [23].

7.                   Johan Frederik d’Harvant, geb. Schenkenschans ca. 1797, rijdende commies der in- en uitgaande rechten en accijnzen (1821), rijksontvanger (1846), overl. Bergeijk 04.01.1846, tr. Zevenaar 25.05.1821 Lambarta Margaretha ten Hove van der Souw, geb. ca. 1796, d.v. Hendricus Leonard ten Hove van der Souw, commies visiteur der in- en uitgaande rechten en accijnzen (1821), en Maria Geertruida Apeldoorn.

8.                   Amelia Maria d’Harvant, ged. Schenkenschans 23.06.1799.

 

Noten: |a| destijds als Schenkenschans deel van de Republiek, nu Schenkenschanz, Ortsteil van Kleve, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[20] Simon van der Noordaa, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 23.09.1763, predikant te Vuren (1786-1791), Hekelingen (1791-1793) en Dinther (1793-1827), ‘leeraar der hervormde gemeenten van Heeswijk, Dinther en Nistelrode’ (1827), overl. Dinther 12.01.1827, z.v. Simon van der Noordaa en Maria Pierart; otr. Aalst 06.05.1791, tr. Aalst 30.05.1791

[21] Flora Theodora Verploegh, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1764, overl. (‘aan de gevolgen eener borst-ziekte’) Dinther 09.12.1819|a|, d.v. Henricus Verploegh en Flora Helena Smits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Hendrikus van der Noordaa, geb. Hekelingen ca. 1794, overl. Dordrecht 03.01.1851, tr. Dordrecht 19.01.1825 Henrietta Louisa Grim, geb. Dordrecht ca. 1801, overl. Dordrecht 04.11.1880, d.v. Jan Willem Grim en Maria Elisabeth Biron/Birn/Born.

2.                   Henricus Carolus Cornelius van der Noordaa, geb. 10.09.1794, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 18.09.1794, overl. Maastricht 18.03.1866, tr. Maastricht 17.11.1825 Margaretha Maria Cornelia Brinkman, geb. Meerkerk 06.02.1803, overl. Maastricht 26.02.1864, d.v. Abraham Brinkman en Diewertje Landmeter.

3.                   Karel van der Noordaa, ged. Dinther 14.02.1796.
= w.s. Carel Floris van der Noordaa, geb. ca. 1796, commies te paard, overl. Neede 28.08.1843, tr. Adelheid Maria van der Welle, geb. ca. 1793, winkelierster, overl. Neede 06.11.1868, d.v. Jan Willem van der Welle en Christina Wilhelmina Elzinghorst.

4.                   Agnitus Filippus van der Noordaa, ged. Dinther 24.06.1798, overl. Deurne en Liessel 22.01.1843.

5.                   Marius Petrus van der Noordaa, ged. Dinther 05.10.1800; volgt [10].

 

[22] Willem Noman, geb. ’s-Hertogenbosch 23.02.1784, directeur der posterijen te Dokkum (1811), visiteur van convoyen en licenten (1816), commies visiteur van in- en uitgaande rechten (1818,1820), deurwaarder bij de belastingen (1832), deurwaarder bij ’s Rijksbelastingen (1847), overl. Vierlingsbeek 14.03.1872, z.v. Dirk Noman, boekhandelaar, en Catharina Daarlemans/Daalmans; tr. Dokkum 08.10.1811|a|

[23] Maria Magdalena d’Harvant, geb. Schenkenschans 04.07.1792, ged. Schenkensachans 08.07.1792, overl. Vierlingsbeek 28.01.1875, d.v. Jaques d’Harvant en Juriana Willemina Laverdure.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thierry Guillaume Noman, geb. Dokkum 14.03.1813, overl. Gennep 16.02.1868, tr. voor 1845 Wilhelmina Frederica Louisa van der Wiel, geb. Arnhem 26.11.1819, overl. Gennep 01.04.1871, d.v. Johan Peter van der Wiel en Johanna Everhardina Knipscheer.

2.                   Juliana Wilhelmina Noman, geb. Nijmegen 19.02.1815; volgt [11].

3.                   Jaques Pierre Noman, geb. Nijmegen 30.11.1816, overl. Blitterswijck (Meerlo) 30.01.1892.

4.                   Hendrik Elbartus Noman, geb. Nijmegen 24.10.1818.

5.                   Catharina Josephina Maria Noman, geb. Nijmegen 01.09.1820, overl. Nijmegen 06.11.1885.

6.                   Jaqueline Henriette Noman, geb. Amersfoort 05.07.1822, overl. Nijmegen 26.09.1903.

7.                   Maria Susanna Lourina Wilhelmina Noman, geb. Amersfoort 10.09.1824, overl. Muiden 15.07.1870, tr. Sambeek 26.09.1847|b| Gerrit Cornelis van Sull, geb. Geertruidenberg 09.01.1818, commies der tweede klasse (1847), gepensioneerd ambtenaar (1895), overl. Haaksbergen 06.01.1895, z.v. Johan Willem van Sull, zilversmid, en Anna Maria ’t Hooft.

8.                   Theodoor Johannis Noman, geb. Amersfoort 03.03.1827, schrijnwerker, overl. Nieuwer-Amstel 07.03.1891|c|, tr. Amsterdam 15.02.1854 Antonia Maria Theodora Rietbergen, geb. Arnhem 08.03.1829, overl. voor 1891, d.v. Joannes Rietbergen, verver, en Maria Henrica Gertruda Versteeg.

9.                   Willem Frederik Gustaaf Noman, geb. Boxmeer  03.05.1830, boekdrukker, overl. Vierlingsbeek 18.09.1882|d|.

10.               Henriette Wilhelmina Noman, geb. Boxmeer  04.10.1832, overl. Nijmegen 10.01.1927.

11.               Johannes Frederik Alexander Noman, geb. Boxmeer  27.11.1835, tweede luitenant der infanterie Nederlandsch Oost-Indisch Leger (ben. 19.02.1860), secretaris “Concordia” te Soerabaja (1888,1889), overl. Soerabaja 15.07.1924, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh, vak F) 16.07.1924|e|, herbegr. Soerabaja (Bpl. Peneleh, vak B) 20.09.1924|f|, tr. Soerabaja 04.03.1864 Nancie Burgemeestre, geb. Soerabaja 20.08.1844, overl. Soerabaja 20.10.1934, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh, vak B) 21.10.1934|g|.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Juriana Willemina Laverdure (huw.akte Dokkum 1811 no.12); |b| bruid per abuis geb. Utrecht (huw.akte Sambeek 1847 no.12); |c| overledene per abuis geb. Boxmeer (overl.akte Nieuwer-Amstel 1891 no.123); |d| ook overl.akte Gennep 1882 no.26; |e| Bronnenpublikatie IGV, dl.11, p.143; |f||g| Bronnenpublikatie IGV, dl.10, p.76.

 

[24] Hendrik David Cup, geb. Amsterdam 14.11.1794, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 05.12.1794|d|, kantoorbediende (1814), hoofdsuppoost van het Diaconie Weeshuis (1841,1844), overl. voor 1861, z.v. Floris Cup, eerste commies bij de middelen te lande (1814), en Janna Margaretha Sels; tr. Amsterdam 24.04.1814|c|

[25] Sophia Maria van Brink, geb. Amsterdam 22.07.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 30.07.1797, overl. Louisville|b| 28.02.1861, d.v. Cornelis Govert van den Brink, kantoorbediende (1814), en Maria van der Vliet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Floris Cup, geb. Amsterdam 08.09.1814; volgt [12].

2.                   Cornelis Gerrit Cup, geb. Amsterdam 29.07.1816, tabakkoper (1841), bode (1854), overl. Amsterdam 28.04.1854, tr. Amsterdam 21.05.1841 Sophia Geertruida Asmus, geb. Soerabaja 08.10.1823, overl. Amsterdam 06.03.1858, d.v. Gerard Asmus en|e| Willemina Margritta Jacoba Rudolph.

3.                   Anna Margaretha Cup, geb. Amsterdam ca. 1820, overl. Louisville 29.02.1860, tr. Amsterdam 26.06.1844 Henricus Snijders, Henry, geb. Leuven|a| 12.07.1823, fabrikant, overl. na 1861, z.v. Johannes Petrus Snijders en Maria Rosa Boogaerts, tapster (1844).

 

Noten: |a| provincie Vlaams-Brabant; |b| Kentucky, USA; |c| moeder v/d bruid Helena (huw.akte Amsterdam 1814 reg.2 fol.120); |d| dopeling Hendrick David, vader Florus, moeder Anna Margreta Sils; |e| RA 1820 (tr. Makassar {ca. 1819}, bruid Wilhelmina Margaretha Jacoba Rudolph).

 

[26] Godefridus Besseling, ged. Amsterdam (Westerkerk) 19.03.1775, aanspreker (1835), boekverkoper (1836), overl. Amsterdam 12.05.1841|a|, z.v. Barent Besseling en Maria van Riet; otr. Amsterdam 29.09.1797

[27] Anne Susanne Rogé, geb. Amsterdam 21.09.1772, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 27.09.1772, overl. Amsterdam 03.06.1847, d.v. Abraham Hubert Rogé en Susanne Ducros.

Uit dit huwelijk (vader ook Godefriedus, moeder ook Anna Susanna):

1.                   Barend Besseling, geb. Amsterdam 29.11.1797, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 03.12.1797, begr. Amsterdam (Westerkerk en –kerkhof) 07.04.1798.

2.                   Susanna Besseling, geb. Amsterdam 17.12.1798, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 23.12.1798.

3.                   Godefridus Besseling, geb. Amsterdam 29.05.1799, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 02.06.1799.

4.                   Alida Hendrika Besseling, geb. Amsterdam 31.01.1801, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 08.02.1801, naaister (1828), tr. Amsterdam 07.05.1828 Jan Daame, geb. Amsterdam 26.12.1801, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.01.1802, kunstlakker, z.v. Joost Daame en Anna Moree.

5.                   Anne Susanne Besseling, geb. Amsterdam 23.02.1803, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 27.02.1803, tr. Amsterdam 25.05.1836 Hendrikus Lanson, geb. Amsterdam 07.07.1806, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27.07.1806, mandenmaker, z.v. Juliaan Lanson, mandenmaker, en Jannete Huskes.

6.                   Maria Barendina Besseling, geb. Amsterdam 08.06.1805, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16.06.1805, begr. Amsterdam (Westerkerk en –kerkhof) 26.05.1805

7.                   Johanna Maria Besseling, geb. Amsterdam 23.03.1808, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 27.03.1808, w.s. overl. Amsterdam 06.06.1808, begr. Amsterdam (Westerkerk en –kerkhof)) 08.06.1808.

8.                   Maria Antonetta Besseling, geb. Amsterdam 07.10.1809, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 22.10.1809, tr. Amsterdam 20.05.1835 Raje Fransiskus van Coezant, geb. Amsterdam 04.11.1810, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 18.11.1810, kuiper, overl. na 1841, z.v. Raje Fransiskus van Coezant, kuiper, en Geertruij Horst.

9.                   Johanna Alida Besseling, geb. Amsterdam 02|20.11.1811; volgt [13].

 

Noten: |a|  aangifte door Reijer Franciscus van Coezand, kuiper, behuwdzoon (overl.akte Amsterdam 1841 reg.? fol.183).

 

[28] Anthonius van der Heijden, geb. Rijswijk ca. 1786, ouvrier (1812), arbeider (1813,1831), winkelier (1839,1857), overl. Rijswijk 30.06.1857, z.v. Jan Arnoldus van der Heijden en Marijtje van der Horst; tr. Rijswijk 27.12.1812

[29] Bernardina Wennekers, geb. Rijswijk ca. 1791, overl. Rijswijk 28.06.1855|a|, d.v. Hendrik Wennekers en Engelina Simons.

Uit dit huwelijk (vader ook Anthonie/Anthonij/Antonie, moeder ook Barendina):

1.                   Johannes Wilhelmus van der Heijden, geb. Rijswijk 03.10.1813, timmermansknecht, overl. Rijswijk 12.05.1832.

2.                   Hendrik Cornelis van der Heijden, geb. Rijswijk 15.07.1815, schoenmaker, overl. Rijswijk 16.05.1834.

3.                   Arnoldus Johannes van der Heijden, geb. Rijswijk 24.12.1817, overl. Rijswijk 01.10.1850, tr. 1e Rijswijk 29.04.1841 Johanna Janssens, geb. Rijswijk, d.v. Johannes Janssens en Elizabeth Speetel; tr. 2e Rijswijk 09.05.1844 Johanna Wilhelmina van Beijsterveld, geb. Rijswijk 06.03.1817, overl. Rijswijk 30.07.1860, d.v. Theodorus van Beijsterveld en Aplonia van Leeuwen.

4.                   Jan Pieterse van der Heijden, geb. Rijswijk 11.03.1820; volgt [14].

5.                   Jacobus Johannes van der Heijden, geb. Rijswijk 19.07.1822.
= w.s. Jacobus van der Heijden, schoenmaker, overl. Rijswijk 08.04.1846.

6.                   Maria van der Heijden, geb. Rijswijk 29.06.1825, overl. Rijswijk 18.04.1845.

7.                   Jacoba Johanna van der Heijden, geb. Rijswijk 17.02.1828, overl. Rijswijk 11.07.1886, tr. Rijswijk 12.01.1852 Bernardus van Dorp, geb. Loosduinen 31.05.1830, overl. voor 1886, z.v. Pieter van Dorp en Johanna de Leede.

8.                   Engelina van der Heijden, geb. Rijswijk 18.01.1831, overl. Rijswijk 01.08.1831.

 

Noten: |a| overledene Barendina.

 

[30]

[31] Elisabeth Berkelie, geb. ’s-Gravenhage ca. 1791/1792, boutiquière (1813), tapster (1839), overl. ’s-Gravenhage 25.03.1851|a|, d.v. Joannes Berkelie en Sybilla van der Vest.

Kind:

1.                   Elisabeth Berkelie, geb. ’s-Gravenhage 22.07.1813; volgt [15].

 

Noten: |a| (overl.akte ’s-Gravenhage 1851 no.483).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren (en lectoren)