Wilhelmus Kamp (1873-1957)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Wilhelmus Kamp, geb. Berkenwoude 12.02.1873, ingenieur Polytechnische School te Delft 1899, tijdelijk waarnemend hoogleraar TH Bandoeng (18.07.1938-31.07.1939), overleden ’s-Gravenhage 01.08.1957, tr. ’s-Gravenhage 20.01.1912|a| Suzanna Margaretha Vinkhuijzen, geb. ’s-Gravenhage 18.08.1876, d.v. Hendrik Jacobus Vinkhuijzen, geneesheer, en Cornelie Jeanne Marie Marguérite Blom.
     SMV tr. 1e ’s-Gravenhage 01.11.1900 (echstch. Arr.Rb. Middelburg 21.09.1910, ingeschr. Goes 27.10.1910) Peter Constant Coops, geb. Stad Doetinchem 09.0.7.1870, luitenant ter zee tweede klasse (1900), luitenant ter zee eerste klasse (1912), lid van de Examencommssie voor Stuurlieden (1934), overl. ’s-Gravenhage 07.12.1936, z.v. Johan Marius Coops, fabrikant van harde zeep, en Arnoldina Lamberta Uitenhage de Mist.
     PCC tr. 2e ’s-Gravenhage 21.11.1912 Helena Catharina Kesper, geb. Amsterdam 01.03.1874, overl. na 1936, d.v. Lodewijk Johannes Kesper en Klara Anthonette Elisabeth Schaap.
     HCK tr. 1e Arnhem 22.02.1900 Willem Marinus Karel Boudewijn van Idsinga, geb. Veere 02.09.1868, luitenant ter zee tweede klasse (1900), luitenant ter zee eerste klasse (1904), overl. op zee (aan boord van stoomschip Prins Willem I van de Koninklijke West-Indische Maildienst op 39° 01' NB en 24° 18' WL) 04.11.1904|b|, z.v. Matthijs Adolph van Idsinga, ingenieur, en Geertruida Johanna van der Bilt.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende te Santiago de Chili) vertegenwoordigd door Willem Christiaan van Manen, oud 31 jaar, civiel ingenieur (huw.akte ’s-Gravenhage 1912 no.119); |b| overl.akte Den Helder 30.11.1904 no.334.

 

[2] Adolph Frederik Kamp, geb. Benedenknijper (Schoterland) 20.01.1845, proponent (1870), predikant (1877,1897), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 03.06.1919, tr. De Wijk 16.09.1870
[3] Kersje van Setten, geb. Zwartsluis 26.02.1844, overl. ’s-Gravenhage 13.02.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonij Willem Kamp, geb. ca. 1872, overl. Berkenwoude 27.08.1872.

2.                   Wilhelmus Kamp, geb. Berkenwoude 12.02.1873; volgt [1].

3.                   Hermiena Francina Johanna Abrahamiena Kamp, geb. Hekelingen 27.05.1874 (no.13), tr. Zwolle 09.11.1897 Willem Adriaan van Aken, geb. Terneuzen 08.10.1870, luitenant ter zee, z.v. Dirk Jan van Aken en Marie Caroline Amelie Clasine Rollin Couquerque.

4.                   Anthonij Willem Kamp, geb. Oude Pekela 20.02.1877, belastinginspecteur (1904), inspecteur der directe belastingen (1912), tr. Zwolle 08.06.1904 Betsi van Assen, geb. Zwolle 08.06.1880, overl. Voorburg 08.03.1968, crem., d.v. Jochem van Assen, koopman, en Johanna Aleida Rebecka van Til.

5.                   Euphemia Cornelia Kamp, geb. Oudshoorn 29.05.1881, tr. Zwolle 10.12.1902 Willem Christiaan van Manen, geb. Gennep 24.02.1877, civiel ingenieur, z.v. Hugo van Manen, belastinginspecteur, en Gerardina Elisabeth Jonckheer.

 

[4] Anthonij Willem Kamp, geb. Amsterdam 18.08.1813, predikant (1841,1880), overl. Meppel 13.01.1899, tr. Hoorn 22.09.1841

[5] Cornelia Magdalena Benjamina Carbasius, geb. Hoorn 12.02.1815, overl. Meppel 29.06.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Francina Johanna Abrahamina Kamp, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 20.05.1842, overl. Meppel 20.04.1864.

2.                   Nicolaas Kamp, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 15.09.1843, predikant te Blokzijl (1870), overl. Maastricht 04.11.1911, tr. 1e Meppel 13.05.1870 Jacomina de Jonge, geb. Meppel 09.12.1841, overl. voor 1884, d.v. Jacob de Jonge, koopman (1841), bankagent (1870), en Aleida Brocades; tr. 2e Leeuwarden 13.11.1884 Gesina Johanna Jacoba Quintus, geb. Beetsterzwaag ca. 1855, d.v. Justus Datho Quintus en Wilhelmina Amelia Catharina Andrea.

3.                   Adolf Frederik Kamp, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 20.01.1845|a|; volgt [2].

4.                   Henrik Kamp, geb.Zwartsluis ca. 1847, kandidaat-notaris (1877), overl. Nijmegen 30.03.1926, tr. Leiden 04.10.1877 Arnoldina Maria Elzer, geb. Amsterdam ca. 1854, overl. Apeldoorn 07.10.1944|c|, d.v. Hendrik Jacob Elzer en Willemina Johanna Jacoba Scholten.

5.                   Wijnand Cornelis Kamp, geb. Meppel 28.12.1850, overl. Meppel 20.08.1852|b|.

6.                   Maria Augusta Bernardina Josefa Kamp, geb. Meppel 16.09.1852, overl. Huizen (Hoogeveen) 01.07.1880, tr. Meppel 07.09.1877 Abraham Carel Stork, geb. Stad Almelo 27.01.1848, ontvanger der registratie (1877), hypotheekbewaarder (1909), overl. Assen 24.03.1909, z.v. Hendrik Wolfgang Stork, medicinae doctor, en Abrahamina Catharina Coster.
     ACS tr. 2e Stad Almelo 17.08.1882 Margaretha Mulder, geb. Stad Almelo 24.02.1849, overl. Bussum 03.03.1927, d.v. Barend Mulder, rector, en Jeannetta Johanna Kruijs.

7.                   Magdalena Benjamina Kamp, geb. Meppel 28.10.1855, overl. Nijmegen 23.04.1921.

 

Noten: |a| Adolph Frederik; |b| moeder per abuis Carbatius (overl.akte Meppel 1852 no.150); |c| ook overl.akte Arnhem 27.06.1945 no.609.

 

[6] Wilhelmus van Setten, geb. Zwartsluis 21.06.1814, medicinae doctor, overl. na 1870, tr. De Wijk 05.11.1839

[7] Femmigje Nijsingh, geb. De Wijk 12.03.1816, overl. De Hof (De Wijk) 30.11.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rensje van Setten, geb. Zwartsluis 17.06.1840, overl. Meppel 30.10.1902, tr. De Wijk 31.03.1871 Warmold Lunsingh Slot, geb. Meppel 17.02.1837, wijnhandelaar, overl. Meppel 22.10.1902, z.v. Jacobus Jan Slot, wijnhandelaar, en Maria Prins.

2.                   Lucas van Setten, geb. Zwartsluis ca. 1843, overl. Zwartsluis 09.04.1845.

3.                   Kersje van Setten, geb. Zwartsluis 26.02.1844; volgt [3].

4.                   Lucas van Setten, geb. Zwartsluis ca. 1847, overl. Zwartsluis 29.01.1851.

5.                   Johannes Nicolaas van Setten, geb. Zwartsluis ca. 1848, overl. Zwartsluis 28.11.1849.

6.                   Lucas Johannes Nicolaas van Setten, geb. Zwartsluis 16.02.1852, arts, overl. Meppel 03.03.1898.

 

[8] Jan Abraham Kamp, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 03.03.1779, koopman, overl. Meppel 31.01.1858, otr. Amsterdam 27.12.1806

[9] Hermina Francina van der Scheer, geb. Amsterdam 28.02.1782, ged. Amsterdam (Westerkerk) 29.03.1782, overl. Amsterdam 19.11.1843.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonij Willem Kamp, geb. Amsterdam 18.08.1813; volgt [4].

 

[10] Nicolaas Carbasius, geb. Hoorn ca. 1786, notaris (1812,1849), raadslid (1831,1841), directeur der posterijen (1844), overl. Hoorn 23.07.1860; tr. 2e Hoorn 21.04.1831 Maria Augusta Bernardina Josepha van der Heijden, geb. Drabenderhöh (Pruissen)|a| ca. 1798, overl. Hoorn 07.12.1883, d.v. Friederich van der Heijden en Anna Margaretha van Goudoever; tr. 1e Hoorn 06.08.1812

[11] Wijntje Langewagen, geb. Hoorn ca. 1787, overl. Hoorn 03.10.1826.

     MABJvdH tr. 1e voor 1817 Peel Gerard Verweijde, geb. Zaltbommel ca. 1794, wijnkoper, overl. Hoorn 11.09.1827, z.v. Daniël Verweijde en Maria Johanna Beek.

Uit het huwelijk Carbasius-Langewagen:

1.                   Henrich Carbasius, ook Hendrik, geb. Hoorn ca. 1814, postdirecteur, overl. Purmerend 03.01.1862, tr. Purmerend 15.03.1849 Aagtje Groot, geb. Purmerend ca. 1819, overl. na 1862, d.v. Hendrik Groot, deurwaarder, en Agatha Arends.

2.                   Cornelia Magdalena Benjamina Carbasius, geb. Hoorn 12.02.1815; volgt [5].

3.                   Dirk Carbasius, geb. Hoorn xx.01.1817, directeur der posterijen, overl. Alkmaar 01.08.1869, tr. Brummen 21.06.1844 Anna Meemeling, geb. Zaandam ca. 1822, overl. ’s-Gravenhage 11.08.1900, d.v. Hendrik Meemeling, grondeigenaar, en Maria Elisabeth Jongewaard.

4.                   Ida Elisabeth Carnasius, geb. Hoorn 19.05.1818, overl. Hoorn 04.08.1821.

5.                   Pieter Carbasius, geb. ca. 1823, belastingontvanger, overl. Doesburg 28.08.1864, tr. Groenlo 18.07.1855 Hester Elisabeth Wilhelmina van Dissel, geb. Hillegom 03.02.1826, overl. Arnhem 21.07.1912, d.v. Johannes van Dissel, medicinae doctor, en Esther Marie le Normant.

6.                   Ida Elisabeth Carnasius, geb. Hoorn xx.09.1825, overl. Hoorn 21.01.1826.

Uit het huwelijk Carbasius-van der Heijden:

7.                   Nicolaas August Carbasius, geb. Hoorn ca. 1832, commies der posterijen, overl. Hoorn 30.06.1865.

8.                   Willem Jacob Cornelis Carbasius, geb. Hoorn ca. 1836, kandidaat-notaris (1865,1868), overl. Haarlem 29.01.1868.

9.                   Hendrik Cornelis Carbasius, geb. Hoorn ca. 1838, kandidaat-notaris (1865,1869), wijnhandelaar (1890), overl. Hoorn 27.04.1890, tr. Hoorn 23.06.1869 Wemelina Johanna van Buren Lensink, geb. Hoorn ca. 1840, overl. Hoorn 12.06.1914, d.v. Jan van Buren Lensink en Margaretha Wilhelmina van Slogteren.

 

Noten: |a| w.s. Drabenderhöhe, nu Ortschaft in Stadt Wiehl, Oberbergischen Kreis, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[12] Johannes van Setten, geb. Zwartsluis ca. 1791, kalkbrander (1813,1819), burgemeester van Zwartsluis (1823-1859), fabrikant (1866), overl. Zwartsluis 01.07.1866; tr. 2e Meppel 03.11.1824 Hillechien Hartgers, geb. Meppel ca. 1797, overl. Zwartsluis 16.09.1853, d.v. Nicolaas Hartgers en Margien de Vries; tr. 1e Meppel 28.07.1813

[13] Rensje Andijk, geb. Ruinerwoud ca. 1788, overl. (‘aan de gevolgen eener sleepende ziekte’) Zwartsluis 05.03.1823.

Uit het huwelijk van Setten-Andijk:

1.                   Wilhelmus van Setten, geb. Zwartsluis 21.06.1814; volgt [6].

2.                   levenloze zoon, Meppel 19.05.1816.

3.                   Jan van Setten, geb. Zwartsluis ca. 1818, apotheker, overl. Meppel 05.08.1860.

4.                   Jacobus Gerhardus van Setten, geb. Meppel 29.10.1819, kalkbrander, overl. Zwolle 24.12.1879, tr. De Wijk 07.06.1845 Rolina Wilmina Nijsingh (1818-1876), d.v. Lukas Nijsingh en Kersje Willems Steenbergen.

Uit het huwelijk van Setten-Hartgers:

5.                   Jacoba Margaretha van Setten, geb. Zwartsluis 31.12.1826, overl. Meppel 16.0.2.1880, tr. Zwartsluis 18.04.1857 Albert Theunissen, geb. Meppel 09.08.1811, koopman, overl. Meppel 21.04.1866, z.v. Cornelis Theunissen, koopman, en Lammechien van de Roodbaart.

6.                   Maria Johanna van Setten, geb. Zwartsluis 07.02.1829, overl. Meppel 27.01.1900.

 

[14] Lucas Nijsingh, geb. De Wijk ca. 1788, landbouwer (1813,1818), burgemeester van De Wijk (1821-1826), ontvanger van ’s rijksbelastingen (1834,1845), overl. Den Hof (De Wijk) 26.06.1857, tr. De Wijk 26.12.1810 

[15] Karsje Steenbergen, geb. De Wijk 26.02.1790, overl. De Wijk 14.12.1839.

– Levensbericht LN: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk (vader ook Lukas):

1.                   Anna Nijsingh, geb. De Eemten (De Wijk) 02.10.1811, overl. Smilde 09.04.1835, tr. De Wijk 13.04.1834 Coenraad Wolter Ellents Kymmell, geb. Smilde 13.02.1801, burgemeester van Smilde (1825-1854), overl. Zandvoort 14.09.1865, z.v. Lukas Oldenhuis Kymmell (-1825), gedeputeerde, en Margaretha Willinge.
     CWEK tr. 2e Winschoten 02.08.1848 Hindrika Jantje Stheeman, geb. Winschoten 23.10.1818, overl. Assen 18.02.1904, begr. Assen (Noorderbpl.), d.v. Sijpko Stheeman (1782-1837) en Titia Post (ca.1784/1785-1879), kwartieren [8]/[9] in kwartierstaat Hendrik Albert Stheeman (1901-1982).
– Levensbericht CWEK: nl.wikipedia

2.                   Jan Luchies Nijsingh, geb. De Wijk 27.09.1813, landbouwer (1835), burgemeester van Zuidwolde (1842-1857) en De Wijk (1852-1881), overl. De Eemten (De Wijk) 05.06.1881, tr. De Wijk 31.10.1835 Lammigjen Roelofs Steenbergen, geb. De Wijk 03.12.1814, overl. voor 1881, d.v. Roelof Meeuwes Steenbergen, landbouwer, en Roelofje Meeuwes.
– Levensbericht JLN: nl.wikipedia

3.                   Femmigje Nijsingh, geb. De Wijk 12.03.1816; volgt [7].

4.                   Rolina Wilmina Nijsingh, geb. De Wijk 30.11.1818, overl. Zwolle 20.01.1876, tr. De Wijk 07.06.1845 Jacobus Gerhardus van Setten (1819-1879), z.v. Johannes van Setten en Rensje Andijk.

 

[16] Anthonij Kamp, geb. (Amsterdam) ca. 1754, overl. na 1806, z.v. N Kamp en Elizabet Verminck; otr. Amsterdam 25.10.1776

[17] Maria van Kampen, geb. (Amsterdam) ca. 1758, d.v. Jan van Kampen en NN.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Campen):

1.                   Jan Abraham Kamp, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.10.1777.

–             Kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 21.01.1778.

2.                   Jan Abraham Kamp, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 03.03.1779|a|; volgt [8].

3.                   Anthonij Johannes Kamp, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 01.11.1780.

–             Kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 11.12.1780.

4.                   Willem Elisa Kamp, ged. Amsterdam (Westerkerk) 08.09.1782.

–             Kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 18.01.1783.

5.                   Cornelia Maria Jacoba Kamp, ged. Amsterdam (Westerkerk) 09.01.1785.

–             Kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 22.06.1785.

6.                   Abraham Willem Kamp, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.04.1788.

–             Kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 28.08.1789.

 

Noten: |a| moeder van Kampen.

 

[18] Adolph Fredrik van der Scheer, geb. ca. 1746, predikant, doopgetuige Hillegersberg 14.05.1809, overl. Amsterdam 08.01.1811, tr. Hien en Dodewaard 06.11.1776

[19] Antonetta Maria Lutjes, geb. ca. 1755, doopgetuige Hillegersberg 14.05.1809, overl. Amsterdam 30.03.1820.

Uit dit huwelijk (vader veelal A. Frederik):

1.                   Petrus Antonij van der Scheer, geb. Hattem ca. 1778, lakenkoper, overl. Haarlem 15.02.1853, tr. 1e Amsterdam 23.02.1814 Levina Cramer, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 25.12.1774, overl. Haarlem 31.01.1825, d.v. Jacobus Fredriksz Cramer en Alida Theodora Severijn; tr. 2e Haarlem 10.12.1829 Johanna Elisabeth Langewagen, geb. Hoorn ca. 1797, overl. Haarlem 22.06.1868, d.v. Johannes Langewagen en Elisabeth Kamp.

2.                   Hendrikus E.J. van der Scheer, ged. Hattem 08.08.1779.

3.                   Hermina Francina van der Scheer, geb. Amsterdam 28.02.1782, ged. Amsterdam (Westerkerk) 29.03.1782; volgt [9].

4.                   Thijsia Everdina Hendrika van der Scheer, geb. Amsterdam 23.10.1784, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 17.11.1784, begr. Amsterdam (Noorderkerk en –kerkhof) 03.06.1788.

5.                   Adolph Frederik van der Scheer, geb. Amsterdam 11.04.1876, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 12.05.1786, predikant te Hillegersberg (1810,1814) en Dordrecht (1819-1844), overl. Dordrecht 22.10.1844, otr. Amsterdam 31.07.1807 Trijntje Elisabeth Rijnders, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 06.09.1789, overl. Hoorn 13.05.1851, d.v. Lourens Rijnders en Willemijnte Kampheure.

6.                   Antonetta Maria van der Scheer, geb. Amsterdam 04.09.1790, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 03.10.1790, overl. Amsterdam 17.08.1836, tr. Amsterdam 28.09.1812 Engbert Sondorp, geb. Zwolle ca. 1787/1788, koopman, overl. Amsterdam 02.11.1857, z.v. Hermanus Sondorp, kuiper, en Janna van Ittersum.

 

[20] Henrik Carbasius, geb. ca. 1758, promotie Harderwijk 07.07.1779|a|, mr., oud-secretaris van Hoorn (1794), overl. (‘na een borstziekte van drie dagen’) Alkmaar 14.10.1794|c|, tr.

[21] Ida Elisabeth van Hoolwerff, geb. Hoorn ca. 1765, overl. Hoorn 27.12.1817, d.v. Jacob van Hoolwerff (-1804) en Elisabeth Wilhelmina Crap.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Carbasius, geb. Hoorn ca. 1786; volgt [10].

2.                   Elisabeth Wilhelmina Carbasius, geb. Hoorn ca. 1788, overl. Purmerend 11.06.1834, tr. Hoorn 21.04.1831 François Gallis, geb. Hoorn ca. 1778|b|, student J Utrecht 04.04.1799, mr., raadslid (1831,1841), vrederechter (1837), kantonrechter in het vierde arrondissement Hoorn (1841), secretaris van het hoogheemraadschap van de Beenster (1841), overl. Purmerend 06.06.1841, z.v. Dirk Gallis en Johanna Cornelia Crap.
     FG tr. 1e voor 1829 Anna Snoeck, geb. Gorinchem ca. 1775, overl. Purmerend 05.09.1829; tr. 3e Amsterdam 16.02.1837 Adriana Geertruij Meijboom, geb. Amsterdam 07.02.1793, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.03.1793, overl. Purmerend 23.04.1859, d.v. Petrus Meijboom en Dina Antonia ten Wolde.

3.                   Susanna Jacoba Carbasius, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 26.07.1789, overl. Leeuwarden 25.10.1827.

4.                   Wijnanda Cornelia Carbasius, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 24.04.1791, overl. Hoorn 13.07.1852.

5.                   Henrica Maria Carbasius, ged. Alkmaar (Grote Kerk) 01.12.1793, begr. Alkmaar (Grote Kerk) 07.04.1804.

 

Noten: |a| Henricus Carbasius, Horna-Frisius, utriusque juris doctor renunciatus est; |b| geb. Purmerend (huw.akte Hoorn 1831 no.10; transcriptie wiewaswie); |c| Oprechte Haarlemse courant 18.10.1794.

 

[22] Dirk Langewagen, geb. Hoorn ca. 1762, ontvanger (1812), ontvanger particulier van het district Hoorn (1820), overl. Hoorn 16.07.1820, z.v. Jan Langewagen (ca.1731-1796) en Johanna Elisabeth de Roodt; otr. 2e Amsterdam 14.09.1798, otr. Hoorn 15.09.1798 Magdalena Benjamina Groen, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 11.03.1772, overl. Purmerend 25.03.1844, d.v. Hendrik Groen en Johanna Wilhelmina Sluijter; tr.

[23] Cornelia Breebaart, overl. Hoorn 27.12.1797.

Uit het huwelijk Langewagen-Breebaart (zeven kinderen in 1797):

1.                   Maria Langewagen, geb. ca. 1786, overl. Hoorn 26.01.1812.

2.                   Wijntje Langewagen, geb. Hoorn ca. 1787; volgt [11].

3.                   Pieter Langewagen, geb. Hoorn ca. 1789, secretaris en thesaurier (1813), collecteur der landelijke inkomsten (1817), resident van Basoekie (1826), overl. Pasoeroean 31.01.1826, tr. Semarang 22.12.1813 Catharina Adriana Palm.
     CAP tr. 2e ca. 1826|b| Hendrik Jacob Domis.
     HJD tr. 1e voor 1820 Sara Francina Waterloo, overl. Semarang 08.11.1824.

4.                   Annette Langewagen, geb. Hoorn ca. 1792, overl. Purmerend 05.05.1865.

5.                   Grietje Langewagen, geb. Hoorn ca. 1792, overl. Purmerend 18.11.1871.

6.                   N Langewagen, overl. na 1797.

7.                   N Langewagen, overl. na 1797.

Uit het huwelijk Langewagen-Groen:

8.                   Dochter Langewagen, geb. Hoorn 09.08.1799.
= w.s. Anna Magdalena Langewagen, geb. Hoorn ca. 1799/1800, overl. ’s-Gravenhage 27.03.1876, tr. Hoorn 28.11.1824 Lambertus Mosselmans, geb. Zierikzee ca. 1796, verificateur, overl. Loosduinen 07.07.1847, z.v. Jan Mosselmans, notaris, en Gerritje van der Hucht.

9.                   Magdalena Benjamina Langewagen, geb. Hoorn 12.07.1801, overl. Hoorn 08.06.1803.

10.               Zoon Langewagen, geb. Hoorn 11.08.1803.
= w.s. Dirk Langewagen, geb. ca. 1804, overl. Semarang (Militaire Kweekschool) 30.05.1819|a|.

11.               Jan Hendrik Langewagen, geb. Hoorn 1808, student T Leiden 10.05.1825, predikant te Groot-Ammers (1831-1834) en Purmerend (1834-1837), overl. Purmerend 23.08.1837.

 

Noten: |a| annonce gedateerd Hoorn 24.03.1820; |b| RA 1827 p.157.

 

[24] Wilhelmus van Setten, geb. ca. 1754, kalkbrander, overl. Zwartsluis 18.01.1826|a|; tr. 2e na 1798 Grietje de Wolf, geb. Beulaeke ca. 1753, overl. Zwartsluis 24.11.1844, d.v. Albert Arents de Wolf en Leuntje Kees de Wilde; tr. 1e

[25] Jacobje Gerrits van Ruinen, overl. Zwartsluis 01.04.1798.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Setten, geb. Zwartsluis ca. 1791; volgt [12].

2.                   Anna Maria van Setten, geb. Zwartsluis ca. 1797/1798, overl. Zwartsluis 17.11.1869, tr. Zwartsluis 21.12.1822 Jan Kiers, geb. Zwartsluis ca. 1799, koopman en winkelier, overl. Zwartsluis 31.03.1836, z.v. Steven Kiers en Douwtje de Vries, winkelierster (1822).

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Zwartsluis 1826 no.5).

 

[26] Jan Jacobs Andijk, geb. ca. 1750, landbouwer (1813), landman (1819), overl. Meppel 05.01.1819, z.v. Jacob Jans en Rensje Willems Steenbergen; tr. 2e voor 1819 Femmigje Egberts Eisen, ged. Ruinen ca. 1776, overl. Meppel 09.07.1826, d.v. Egbert Jans Eisen en Grietje Berends; tr. 1e

[27] Annigje Willems, overl. voor 1813.

     FEE tr. 1e Gerrit Geel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rensje Andijk, geb. Ruinerwoud ca. 1788; volgt [13].

 

[28] Rudolf Willem Nijsingh, schultis van De Wijk, begr. 16.03.1805, tr.

[29] Anna ten Wolde, geb. De Wijk ca. 1756, overl. Meppel 14.10.1831, d.v. Lucas ten Wolde en Jentien Klaas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucas Nijsingh, geb. De Wijk ca. 1788; volgt [14].

2.                   Aleida Johanna Nijsingh, geb. De Wijk 06.02.1791, overl. Groningen 01.12.1847, tr. De Wijk 08.12.1815 Lukas Vos, ged. Nijeveen 12.04.1779, mr., notaris te Meppel, overl. Meppel 04.03.1822, z.v. H. Vos en Roliena Aling.

 

[30] Willem Steenbergen, overl. voor 1849, tr.

[31] Femmigje Jans Schiphorst, geb. De Wijk 10.10.1770, overl. De Wijk 23.02.1849, d.v. Jan Warners Schiphorst en Hilligje Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                   Karsje Steenbergen, geb. De Wijk 26.02.1790; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren