Albert Sijbrandus Keverling Buisman (1890-1944)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

De kwartierstaat kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw G. de Roode. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Albert Sijbrandus Buisman, later Keverling Buisman, geb. Hardinxveld 02.11.1890, ingenieur civiele techniek, hoogleraar Delft (1919-), hoogleraar Bandoeng, overl. Bandoeng 20.02.1944, tr. Maassluis 18.02.1914 Anna Johanna Haasnoot, geb. Maassluis 12.08.1892, overl. Velp 20.02.1988, crem. Dieren 24.02.1988, d.v. Nicolaas Haasnoot en Maria Adriana Poortman.

– Levensbericht ASKB: nl.wikipedia

 

[2] Jan Anne Buisman, geb. Sneek 03.01.1855, post- en telegraafdirecteur te Giessendam (1884), postdirecteur (1886,1890), directeur der Posterijen en Telegrafie, overl. Haarlem 23.10.1937, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 28.10.1937, otr. Hardinxveld/Joure 15.08.1884, tr. Haskerland 03.09.1884
[3] Hiltje Keverling, geb. Joure (Haskerland) 18.08.1858, overl. Haarlem 27.11.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Albert Buisman, later Keverling Buisman, geb. Hardinxveld 29.10.1886|b|, notaris te Groningen, OON, overl. Veendam 13.11.1976, crem., tr. Maassluis 16.02.1916 Maria Wilhelmina Richter Uitdenbogaardt, geb. Maassluis 02.04.1891, overl. Paterswolde 03.12.1967, crem. Groningen 07.12.1967, d.v. Willem Richter Uitdenbogaardt en Anna Maria Biemond.

2.                   Albert Sijbrandus Buisman, geb. Hardinxveld 02.11.1890; volgt [1].

 

Noten: |a| geslachtsnaam gewijzigd KB 06.05.1932 (aantekening 02.06.1933 [‘drie en dertig’] op geb.akte Hardinxveld 1890 no.153); |b| geslachtsnaam gewijzigd (aantekening 19.07.1932 op geb.akte Hardinxveld 1886 no.153).

 

[4] Hamke Buisman, geb. Steenwijk 02.06.1823, onderwijzer (1849), ondermeester (1850,1855), onderwijzer (1856), hulponderwijzer (1859,1864), overl. Sneek 28.08.1879, tr. Bolsward 27.05.1849

[5] Anna de Boer, geb. Bolsward 25.02.1822, overl. Franeker 27.04.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ymkje Buisman, geb. Sneek 15.01.1850, overl. Sneek 14.12.1852.

2.                   Margaretha Buisman, geb. Sneek 04.12.1851, overl. Renkum 17.02.1936, tr. Delfshaven 24.12.1880 Louis Bouman, geb. Delfshaven 11.06.1848, overl. Lochem 23.02.1914, d.v. Teunis Johannis Jacobus Bouman en Gertrui de Ligt.

3.                   Dirk Jan Buisman, geb. Sneek 19.02.1853, overl. ’s-Gravenhage 27.06.1919, tr. Wonderadeel 26.06.1880 Wiebrigje Tacoma, geb. Pingjum (Wonseradeel) 21.03.1861, overl. ’s-Gravenhage 07.12.1948, d.v. Pieter Baukes Tacoma en Rinske Hessels Yntema.

4.                   Jan Anne Buisman, geb. Sneek 03.01.1855; volgt [2].

5.                   Ymkje Buisman, geb. Sneek 31.12.1856, overl. Leeuwarden 2.6.04.1906.

6.                   levenloze zoon, Sneek 04.07.1858.

7.                   Hinke Buisman, geb. Sneek 10.08.1859, overl. Lochem 25.12.1934, tr. Haskerland 24.05.1888 Jan Koert van Loo, geb. Zutphen 05.08.1856, overl. Lochem 08.05.1929, z.v. Hendrik Nicolaas van Loo, winkelier, en Anna Hendrika van Dieveren.

8.                   Maria Buisman, geb. Sneek 03.04.1861, overl. Sneek 06.06.1853.

9.                   Rients Buisman, geb. Sneek 25.08.1862, wijnhandelaar, overl. Veenwouden (Dantumadeel) 20.12.1933, tr. Alkmaar 19.05.1898 Titia Dijkstra, geb. Bolsward 10.11.1865, overl. Sneek 10.06.1918, d.v. Rients Sakes Dijkstra en Hiltje Hoekstra.

10.               Maria Buisman, geb. Sneek 12.03.1864, overl. Achlum (Franekeradeel) 05.11.1923, tr. Haskerland 31.05.1894 Jacob Wayer, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 19.03.1863, hoofd der school, overl. Weststellingwerf 21.11.193dirk 3, z.v. Krijn Jacobs Wayer en Tjitske Berends van der Sluis.

 

[6] Albert Sijbrandus Keverling, geb. Joure (Haskerland) 16.11.1817, koperslager, wethouder van Haskerland (1858,1884), overl. Joure (Haskerland) 17.12.1900, tr. Haskerland 16.06.1839

[7] Berber Krijns Taconis, geb. Joure (Haskerland) 01.02.1815, overl. Joure (Haskerland) 21.02.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijbrandus Petrus Keverling, geb. Joure (Haskerland) 15.08.1845, koperslager, tr. Leeuwarden 02.06.1869 Aurelia Feenstra, geb. Leeuwarden 05.05.1836, overl. Deventer 24.10.1929, d.v. Jan Feenstra, goud- en zilversmid, en Anna Petronella van der Meer.

2.                   Geertje Keverling, geb. Joure (Haskerland) 24.02.1853, overl. Haarlem 28.03.1939, tr. Haskerland 09.06.1876 Sjoerd Tjeerds Meinesz, geb. Balk (Gaasterland) 30.11.1849, koopman, overl. Haarlem 05.12.1931, z.v. Tjeerd Meinesz en Nemkje Krijns Taconis.

3.                   Hiltje Keverling, geb. Joure (Haskerland) 18.08.1858; volgt [3].

 

[8] Jan Buisman, geb. Blokzijl ca. 1792/1793, arbeider (1816,1830), overl. Steenwijk 18.01.1831, tr. Steenwijk 07.06.1816

[9] Marrigje de Vries, geb. Steenwijk ca. 1792/1794, overl. Steenwijk 20.09.1858; tr. 2e Steenwijk 02.05.1834 Frans ten Veen, geb. Steenwijk ca. 1792/1793, arbeider, overl. Steenwijk 15.02.1870, z.v. Pieter ten Veen en Hendrikje Wolters.

     FtV tr. 1e Steenwijk 27.09.1816 Jantien Vierhoven, geb. ca. 1796, overl. Steenwijk 25.11.1833, d.v. Jannis Vierhoven en Rensje de Haan (-1833).

Uit het huwelijk Buisman-de Vries (moeder ook Margien/Margjen/Marrigjen):

1.                   Maria Buisman, geb. Steenwijk 30.09.1816, dienstbode (1842), overl. Rotterdam 06.01.1880, tr. Rotterdam 27.07.1842 Johann Friederich Ranke, geb. ‘Assel onder Wishafen in Hannover’|b| ‘in den jare’ 1802, bootmansmaat in de koopvaardijvaart (1842), overl. Rotterdam 05.01.1890, z.v. Heinrich Ranke en Elisabeth Osnabruck.

2.                   Geert Buisman, geb. Steenwijk 01.10.1818, arbeider, overl. Steenwijk 17.03.1886, tr. 1e Steenwijkerwold 17.03.1849 Rinske Zandhuis, geb. Steggerda (Weststellingwerf) 26.03.1822, overl. Steenwijk 09.0.6.1864, d.v. Sjouke Jans Zandhuis, arbeider, en Elisabeth Pieters Schipper; tr. 2e Steenwijk 14.0.7.1865 Femmegjen de Vries, geb. Steenwijk 14.12.1823, overl. Steenwijk 11.11.1895, d.v. Hessel de Vries, arbeider, en Vrouwkjen Greven.
     FdV tr. 1e Steenwijk 09.08.1850 Thijs Lugtmeier, geb. Steenwijk 21.05.1819, arbeider (1850), bezembinder (1863), overl. Steenwijk 12.12.1863, z.v. Fokke Lugtmeier, arbeider, en Geertien Thijs.

3.                   Michiel Buisman, ook Machiel, geb. Steenwijk 23.03.1821, arbeider, overl. Hollandscheveld (Hoogeveen) 26.10.1854, tr. Steenwijk 30.04.1842 Dina de Vries, geb. Vledder 29.11.1820, arbeidster, overl. Achter de Kerk (Hoogeveen) 21.08.1901, d.v. Jannes de Vries, arbeider, en Aaltje de Bruin.

4.                   Hamke Buisman, geb. Steenwijk 02.06.1823|a|; volgt [4].

5.                   Anna Margaritha Buisman, geb. Steenwijk 02.11.1825, overl. Steenwijk 25.07.1892, tr. Steenwijk 03.12.1851 Michiel Buisman, geb. Steenwijk 26.12.1828, arbeider, overl. Steenwijk 17.02.1923, z.v. Pieter Buisman, arbeider, en Geesien Hendriks Lok.

6.                   Hilbrand Buisman, geb. Steenwijk 09.03.1828, overl. Steenwijk 03.07.1908.

7.                   Femmegien Buisman, ook Femmigje, geb. Steenwijk 04.09.1830, overl. Steenwijk 06.12.1842.

Uit het huwelijk ten Veen-de Vries:

8.                   Albert ten Veen, geb. Steenwijk 19.12.1834.

9.                   Hendrikien ten Veen, geb. Steenwijk 07.11.1839, overl. Steenwijk 13.02.1841.

 

Noten: |a| moeder Margien; |b| Assel nu een Ortsteil van Gemeinde Drochtersen, op de linkeroever van de Elbe, in Landkreis Stade, Bundesland Niedersachsen; Wischhafen is Nachbargemeinde.

 

[10] Durk Jans de Boer, ged. Wolsum 03.01.1785, scheepstimmerknecht (1816), scheepstimmerman (1838,1913), overl. Bolsward 25.05.1872, tr. Bolsward 26.05.1816

[11] Ymkjen Rienses Haagsma, geb. Burgwerd ca. 1789, dienstmaagd (1816), overl. Bolsward 31.05.1860.

Uit dit huwelijk (vader veelal Dirk):

1.                   Jan de Boer, geb. Bolsward 13.04.1817, scheepstimmerman, overl. Bolsward 05.03.1878.

2.                   Riens de Boer, geb. Bolsward 18.08.1819, overl. Bolsward 03.01.1826.

3.                   Anna de Boer, geb. Bolsward 25.02.1822; volgt [5].

4.                   Hinke de Boer, geb. Bolsward 05.05.1824, overl. Bolsward 14.06.1838.

5.                   Janke de Boer, geb. Bolsward 29.01.1827, overl. Bolsward 26.02.1827.

6.                   Rients de Boer, geb. Bolsward 13.05.1829, scheepstimmerman, overl. Bolsward 12.08.1913, tr. Lemsterland 25.05.1854 Fetje Fledderus, geb. Lemmer 23.02.1834 (Lemsterland), overl. Bolsward 06.08.1906, d.v. Hetten Paulus Fledderus, chirurgijn en vroedmeester, en Grietje Douwes van Veen.

 

[12] Sijbrandus Petrus Keverling, geb. Joure 27.08.1786, ged. Joure 17.09.1786, koperslager, overl. Joure (Haskerland) 06.10.1826, tr. Haskerland 29.05.1816

[13] Geertje Alberts Klijnsma, geb. Akkrum 06.02.1794, ged. Akkrum 23.02.1794, ingek.lidmaat Joure (van Akkrum) 18.08.1816|c|, overl. Joure (Haskerland) 03.01.1879.
     GAK tr. 2e Haskerland 05.04.1829 Krijn Taconis (1787-1860), z.v. Sipke Taconis en Namkje Krijns.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Keverling, geb. Joure (Haskerland) 16.11.1817|a|, overl. Joure (Haskerland) 04.06.1820.

2.                   Albert Keverling, geb. Joure (Haskerland) 16.11.1817|b|; volgt [6].

3.                   Brand Keverling, geb. Joure (Haskerland) 19.01.1820, overl. Joure (Haskerland) 04.08.1822.

4.                   Janke Keverling, geb. Joure (Haskerland)  02.04.1822, overl. Joure (Haskerland) 01.09.1863, tr. Haskerland 14.06.1846 Pieter Jans Tuininga, geb. Joure (Haskerland) 27.08.1823, winkelier (1846), koopman en fabrikant (1867), overl. Joure (Haskerland) 09.02.1905, z.v. Jan Willems Tuininga, winkelier, en Hantje Pieters Haitema (-1843).
     PJT tr. 2e Haskerland 18.07.1867 Baukjen Jacobs Elzinga, geb. Joure (Haskerland) 06.11.1843, overl. Joure (Haskerland) 04.10.1908, d.v. Jacob Everts Elzinga en Jitske Bockes Dijkstra.

 

Noten: |a||b| Petrus des morgens te twee uren, Albert des morgens te drie uren (geb.akte Haskerland 1817 no.136); |c| Klijnstra.

 

[14] Krijn Taconis, geb. Joure 06.10.1787, ged. Joure 04.11.1787, koopman (1812,1820), winkelier (1822,1826), winkelier en boomkweker (1827), boomkweker (1829,1832), assessor van de Grietenij Haskerland (1835,1848), boomkweker (1854,1860), overl. Joure (Haskerland) 14.04.1860; tr. 2e Haskerland 05.04.1829 Geertje Alberts Klijnsma (1794-1879), d.v. Albert Pieters Klijnsma (-1812), boer, en Janke Johannes; tr. 1e  

[15] Hiltje Pieters Cath, ged. Joure 14.07.1787, overl. Joure 13.01.1827.

     GAK tr. 1e Haskerland 29.05.1816 Sijbrandus Petrus Keverling (1786-1826).

Uit het huwelijk Taconis-Cath:

1.                   Namkje Taconis, geb. Joure (Haskerland) 30.08.1812, overl. Joure (Haskerland) 06.02.1893, tr. Haskerland 05.04.1835 Tjeerd Meinesz, geb. Balk (Gaasterland) 30.04.1812, koopman, overl. Balk (Gaasterland) 14.02.1852, z.v. Jelle Meinesz, ontvanger van ’s Rijks belastingen,  en Fenne Jolles Vening (-1826).

2.                   Wijbren Taconis, geb. Joure (Haskerland) 26.12.1813, overl. Joure (Haskerland) 16.10.1818.

3.                   Berber Taconis, geb. Joure (Haskerland) 01.02.1815; volgt [7].

4.                   Sipke Taconis, geb. Joure (Haskerland) 04.12.1816, boomkweker, overl. Joure (Haskerland) 26.12.1862, tr. Haskerland 15.11.1840 Trijntje Geerts Geerts, geb. Joure (Haskerland) 22.07.1819, overl. Joure (Haskerland) 13.05.1897, d.v. Geert Sijmens Geerts (-1827) en Sijmontje Sipkes Taconis.

5.                   Pieter Taconis, geb. Joure (Haskerland) 05.03.1818, verwer, overl. Joure (Haskerland) 1892, tr. Haskerland 10.05.1840 Antje Johannes Borger, geb. Joure (Haskerland) 11.04.1820, overl. Joure (Haskerland) 14.08.1904, d.v. Johannes Heeres Borger, houtzaagmolenaar, en Rienkje Wiegers van Eijck.

6.                   Wijberen Taconis, geb. Joure (Haskerland) 26.08.1819, overl. Joure (Haskerland) 12.07.1821.

7.                   Thijs Taconis, geb. Joure (Haskerland) 14.10.1820, overl. Joure (Haskerland) 27.10.1821.

8.                   Tetje Taconis, geb. Joure (Haskerland) 25.01.1822, overl. Joure (Haskerland) 01.04.1886, tr. Haskerland 30.06.1844 Jan Jans Rinkes, geb. Joure (Haskerland) 29.10.1821, koopman, overl. Joure (Haskerland) 31.10.1912, z.v. Jan Jans Rinkes (ca.1781-1867), lid van de Grietenij raad van Haskerland (1844), en Antje Innes Wielinga.

9.                   Trijntje Taconis, geb. Joure (Haskerland) 23.04.1823, overl. Joure (Haskerland) 01.10.1824.

10.               Wijbren Taconis, geb. Joure (Haskerland) 08.08.1824, boomkweker, overl. Joure (Haskerland) 17.06.1910, tr. Haskerland 14.05.1848|a| Hiltje Foppes Klijnsma, geb. Friens 10.12.1826, overl. Joure (Haskerland) 07.03.1908, d.v. Foppe Alberts Klijnsma (-1834), boer, en Sijtske Jacobs Nijdam (-1826), boerin.

Uit het huwelijk Taconis-Klijnsma:

11.               Thijs Taconis, geb. Joure (Haskerland) 16.08.1832, landbouwer, boer, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 28.06.1900, tr. 1e Doniawerstal 09.06.1854 Sijbrig Ynzes Bloemberg, geb. Nijega (Doniawerstal) 03.10.1833, overl. Nijega (Doniawerstal) 16.07.1872, d.v. Ynze Hessels Bloemberg, boer, en Antje Jelles Hoekstra, boerin; tr. 2e Wymbritseradeel 23.12.1876 Taetkse Ruurds Veldhuis, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 24.08.1827, landbouwster, boerin, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 04.09.1901, d.v. Ruurd Gerbens Veldhuis, boer, en Annigjen Christiaan Smidt.
     TV tr. 1e Wymbritseradeel 07.05.1859 Jan Alles Wijnstra, geb. Wolsum (Nijland) 30.07.1814, boer, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 10.04.1867, z.v. Alle Jans Wijnstra, boer,  en Lijsbeth Ates Hiemstra.

12.               Geertje Taconis, geb. Joure (Haskerland) 19.09.1835, overl. Joure (Haskerland) 21.05.1924, tr. Haskerland 26.06.1859|b| Petrus Sijbrandus Keverling, geb. Joure (Haskerland) 01.09.1837, kopergieter, overl. Joure (Haskerland) 10.01.1920, z.v. Brant Keverling en Attje Wijtzes Klok.

 

Noten: |a| vier grootouders v/d bruid met datum overlijden vermeld (huw.akte Haskerland 1848 fol.12); |b| vier grootouders v/d bruidegom vermeld (huw.akte Haskerland 1859 fol.27).

 

[16] Machiel Buisman, geb. Blokzijl ca. 1772, overl. Steenwijk 21.07.1823|a|, tr.

[17] Anna Margrietha Jans, ook Anna Margaretha/Margreta/Margrieta, geb. Steenwijkerwold ca. 1783(?), overl. Steenwijk 13.03.1853|b|, d.v. Jan Harms Jans en Maria Warreng.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Jan Buisman, geb. ca. 1793; volgt [8].

2.                   Neeltjen Buisman, geb. Steenwijk ca. 1794, overl.na 1860, tr. Steenwijk 02.12.1814 Hendrik de Vries (ca.1790-1860), z.v. Geert Hamkes en Femmigjes Annen.

3.                   *Marija Buisman, geb. ca. 1796, overl. Steenwijk 25.02.1811|d|.

4.                   Jantjen Buisman, geb. Steenwijk ca. 1802, tr. Steenwijk 20.11.1830 Jacobus Knier, geb. Harlingen ca. 1800, schoenmaker, overl. Steenwijk 15.01.1880, z.v. Josua Knier en Joanna Dekkers.

5.                   Piet Buisman, geb. Steenwijk ca. 1805, arbeider, overl. Steenwijk 02.05.1845, tr. 1e Steenwijk 11.01.1828 Geesje Lok, geb. Blokzijl ca. 1802, dienstmeid (1828), overl. Steenwijk 05.05.1831, d.v. Hendrik Jans Lok en Jantje Jannes Klinkert; tr. 2e Steenwijk 30.11.1832 Geeske Kuper, ook Kuiper, geb. Steenwijk 08.12.1812, naaister (1832), overl. Steenwijk 09.12.1861, d.v. Hendrik Klaas Kuper, landbouwer, en Jantje Hendriks Westerhuis, landbouwster.
     GK tr. 2e Steenwijk 24.06.1848 Albert Schage, geb. Nijeholtwolde (Weststellingwerf) 07.01.1818, overl. Steenwijk 02.09.1849, z.v. Jan Arents Schage en Neeltjen Alberts van den Berg; tr. 3e Steenwijk 01.03.1851 Jan Verheek, geb. Oldemarkt ca. 1811, werkman (1839), metselaar (1851), overl. voor 1869, z.v. Willem Verheek en Elizabeth de Vries.
     JV tr. 1e Amsterdam 08.05.1839 Johanna Elizabeth Borrius, geb. Amsterdam 24.02.1804, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 26.02.1804, dienstbaar (1839), overl. voor 1851, d.v. Diedrick Borrius, blikslager, en Maria Jannetta Jacoba Souwenaar.

6.                   Grietje Buisman, geb. Steenwijk ca. 1807, naaister (1829), overl. Steenwijk 16.06.1871, tr. Steenwijk 22.05.1829 Sent Poort, geb. Steenwijk ca. 1810, touwslager (1810), arbeider (1864), overl. Verlaat (Steenwijkerwold) 10.03.1864|c|, z.v. Jan Poort en Grietje Mensen.

 

Noten: |a| oud 51 jaar, gehuwd, zonder vast beroep’, geen ouders en geen partner vermeld, ‘de comparanten verklaard hebben niet te kunnen schrijven’ (overl.akte Steenwijk 1823 fol.12v no.45); |b| ‘oud zeventig jaren’ {past  niet bij de geboorte van haar oudste kind!} (overl.akte Steenwijk 1853 no.22); |c| overledene De Graaf, moeder Bakker (overl.akte Steenwijkerwold 1864 no.32); |d| vader Michiel Peters Buisman, moeder niet vermeld (overl.akte Steenwijk 1811 no.6).

 

[18] Geert Hamkes (de Vries), overl. voor 1814, tr.

[19] Femmigje Annen, overl. voor 1814.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik de Vries, geb. Steenwijk ca. 1790, arbeider, overl. Steenwijk 24.03.1860, tr. Steenwijk 02.12.1814 Neeltjen Buisman (ca.1794-na1860), d.v. Machiel Buisman en Anna Margreta Jans.

2.                   Marrigje de Vries, geb. Steenwijk ca. 1792/1794; volgt [9].

 

[20] Jan Dirks, geb. Wolsum, overl. Bolsward 19.03.1795, tr. Wolsum 05.05.1782

[21] Anna Feikes, geb. Wolsum ca. 1750, overl. Bolsward 22.10.1826, d.v. Feike Ates en Martje N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Feike Jans, ged. Wolsum 24.03.1783.

2.                   Durk Jans, ged. Wolsum 03.01.1785; volgt [10].

3.                   Akke Jans de Boer, ged. Bolsward 27.01.1787, tr. Wonseradeel 13.03.1819 Obe Siebes Postma, geb. Arum ca. 1796/1797, overl. Wonseradeel 01.08.1848, z.v. Siebe Obes en Antje Gerrits Kam.

4.                   Marrtjen Jans, ged. Bolsward 14.11.1788.

 

[22] Rients Uiltjes, overl. Bolsward 06.07.1809, tr.

[23] Maaike IJsbrands, overl. Bolsward 17.07.1809.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ymkjen Riens Haagsma, geb. Burgwerd ca. 1789; volgt [11].

 

[24] Petrus Brands (Keverling), geb. ca. 1743, koperslager, overl. Joure (Haskerland) 11.02.1819, z.v.|a| Sibrandus Petrus Keverling, chirurgijn, en Antje Klazes; tr. Joure 10.05.1777 (att. naar Langweer)

[25] Janke Brands (Sevensma), geb. Haskerhorne ca. 1751, aang.lidmaat Joure 27.04.1785, koperslagersche (1824), overl. Joure (Haskerland) 21.07.1824, d.v. Brand Sipkes, boer, en Grietje Wijbrens.

Uit dit huwelijk (twee kinderen in 1819):

1.                   Antje, geb. Joure 09.08.1778, ged. Joure 20.09.1778.

2.                   Grietje, geb. Joure 06.06.1782, ged. Joure 23.06.1782.

3.                   Brand Petrus Keverling, geb. Joure 07.07.1784, ged. Joure 01.08.1784, schoenmaker (1824), overl. Joure (Haskerland) 02.05.1854, tr. 1e voor 1818 Meintje Tjietes Albada, overl. Joure (Haskerland) 30.04.1818; tr. 2e Doniawesrtal 26.11.1824 Janke Sipkes Sevensma, geb. Langweer ca. 1805, overl. Joure 26.06.1831, d.v. Sipke Brands Sevensma, looier, en Janke Romkes van der Kooij; tr. 3e Haskerland 27.10.1833 Atje Wijtzes Klok, geb. Joure ca. 1810, overl. Joure (Haskerland) 16.09.1837, d.v. Wijtze Harmens Klok (-1831), barbier, en Dirkjen Dooitzens.

4.                   Sijbrandus, geb. Joure 27.08.1786, ged. Joure 17.09.1786; volgt [12].

 

Noten: |a| huw.akte Haskerland 1833 fol.15 (zoon Brand).

 

[26] Albert Pieters (Klijnstra), geb. ca. 1754, boer, overl. Oudehaske (Akkrum) 27.02.1812, z.v. Pieter Foppes en Zwaantjen Alberts; tr.

[27] Janke Johannes (Propsma), geb. Akkrum ca. 1750, boerin (1819), rentenierster (1829), overl. Goingarijp (Doniawerstal) 07.07.1837, d.v. Johannes Wijbrens en Berendje Jurjens.

Uit dit huwelijk (bij doop moeder Johann):

1.                   Johannis Alberts Klijnstra, ook Klijnsma, geb. Akkrum 15.02.1789, ged. Akkrum 15.03.1789, overl. Terhorne (Utingeradeel) 09.05.1860|b|, tr. Rauwerderhem 17.02.1821|a| Jetske Haijtes Schukking, geb. Irnsum ca. 1799/1800, overl. Oosterwierum (Baarderadeel) 06.05.1878, d.v. Haijte Gerrijts Schukking en Sijbrig Tjeerds.

2.                   Foppe Alberts Klijnstra, ook Klijnsma, geb. Akkrum 13.02.1791, ged. Akkrum 13.03.1791, van boerenbedrijf, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.08.1834|f|, tr. 1e Utingeradeel 22.08.1819|c| Sijtske Jacobs Nijdam, geb. Oude Schouw onder Akkrum ca. 1795/1796, boerin, overl. Friens (Idaarderadeel) 18.12.1826|d|, d.v. Jacob Michiels (-1803), kastelein, en Antje Siedses, kasteleinse (1819); tr. 2e Idaarderadeel 13.07.1828|e| Evertje Geerts van Essen, geb. Friens ca. 1797, boerin, overl. Leeuwarden 05.05.1882, d.v. Geert Sjoukes van Essen en Attje Tjeerds.

3.                   Geertje Alberts, geb. Akkrum 06.02.1794, ged. 23.02.1794;|g| volgt [13].

4.                   Sijdske Alberts, geb. Akkrum 23.02.1799, ged. Akkrum 17.03.1799.

 

Noten: |a| bruidegom Klijnstra; |b| overledene Klijnsma, e.v. Schukken; |c| bruidegom Klijnstra; |d| e.v. Klijnsma; |e| bruidegom Klijnsma, moeder v/d bruidegom Prop; |f| overledene Klijnsma; |g| bij haar huwelijk 1816 Klijnsma.

 

[28] Sipke Taconis, geb. Joure ca. 1755, boomkweker, rentenier (1826), overl. Joure (Haskerland) 26.09.1826, z.v. Thijs Taconis en Sijmontje Sijmons Krijtenburg; tr. Joure 14.06.1778|a|

[29] Namkje Krijns, geb. Joure ca. 1757, rentenierster (1829), overl. Haskerland 19.06.1831, d.v. Krijn Wijbrens en Trijntje Gosses.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thijs, geb. Joure 09.03.1779, ged. Joure 04.04.1779, boomkweker, overl. Joure (Haskerland) 20.08.1826, tr. 1e Joure 21.06.1801 Froukje Aukes, begr. Haskerland 23.10.1807; tr. 2e Joure 24.02.1811 Sibbeltje Innes Wielinga, geb. Joure ca. 1782, aang.lidmaat Joure (doopsgezind) 11.03.1803, overl. Joure (Haskerland) 23.05.1839, d.v. Enne Wouters Wielinga en Simkje Heerts Visser.

2.                   Trijntje Taconis, geb. Joure 07.04.1781, ged. Joure 29.04.1781, overl. Joure (Haskerland) 26.095.1846, tr. Joure 05.06.1803 Sippe Jelles Pekema, geb. Joure ca. 1781, bakker, overl. Joure (Haskerland) 26.06.1853, z.v. Jelle Wiebes Pekema en Hiltje Ydes.

3.                   Simentje, ook Sijmontje, geb. Joure 18.06.1783, ged. Joure 17.08.1783, overl. Joure (Haskerland) 09.11.1856, tr. Joure 15.12.1805 Geert Sijmons Geerts, geb. Joure ca. 1785, koopman, overl. Joure (Haskerland) 11.10.1827, z.v. Sijmon Geerts, scheepstimmerman, en Baukje Jans Bakker.

4.                   Krijn Taconis, geb. Joure 06.10.1787, ged. Joure 04.11.1787; volgt [14].

5.                   Wijbren Taconis, geb. Joure 05.06.1791, ged. Joure 03.07.1791, overl. Joure (Haskerland) 17.06.1842, tr. Haskerland 20.06.1813 Tettje Heeres Borger, geb. Joure ca. 1789, overl. Joure (Haskerland) 22.04.1843, d.v. Heere Johannes Borger en Antje Geerts.

6.                   Taco Taconis, geb. Joure 21.08.1793, ged. Joure 29.09.1793, koek- en banketbakker, tr. 1e Leeuwarden 29.04.1818 Gerardina Jans Dijk, geb. Leeuwarden ca. 1791, overl. Leeuwarden 08.03.1819, d.v. Jan Oomkes Dijk en Sjuwke Edzerds; tr. 2e Leeuwarden 11.10.1820 Alida Cornelia Catrina Stoffers, geb. ’s-Gravenhage ca. 1798, overl. Leeuwarden 08.12.1860, d.v. Lucas Laurens Stoffels en Albertje Kool.

7.                   Simon Taconis, geb. Joure 20.06.1796, ged. Joure 24.07.1796, boomkweker (1826,1835), overl. Joure (Haskerland) 29.10.1874, tr. 1e Haskerland 04.07.1819 Elisabeth van Noord, geb. Leeuwarden ca. 1798, overl. Joure (Haskerland) 29.01.1835, d.v. Feerk van Noord en Maaike Broersma; tr. 2e Haskerland 25.04.1841 Baukjen Arjens Brouwer, geb. Joure ca. 1802, overl. Joure (Haskerland) 01.06.1871, d.v. Arjen Gjalts Brouwer en Wimke Arends Evertse.

 

Noten: |a| bruidegom Takonisz.

 

[30] Pieter Lubberts Cath, geb. ca. 1754, schipper en koopman, overl. Joure (Haskerland) 30.07.1819|a|, tr.

[31] Berber Geerts, geb. Joure ca. 1758, winkelierster (1822,1826), overl. Joure (Haskerland) 26.10.1826, d.v. Geert Gerrits, scheepstimmerman, en Tetje Sijmons.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Pieters, ged. Joure 12.02.1782, winkelierster (1860), overl. Joure (Haskerland) 06.03.1860, tr. Joure 13.03.1803 Lammert Dirks Woudstra, geb. Steenbergen ca. 1780, schipper, overl. Joure (Haskerland) 07.11.1824.

2.                   Tetje Pieters, ged. Joure 20.08.1784, overl. voor 1819.

3.                   Hiltje Pieters (Cath), ged. Joure 14.07.1787; volgt [15].

4.                   Lubbert Pieters, later Cath, ged. Joure 08.05.1790, schipper, tr. Haskerland 08.01.1815 Sijmentje Sijmens Taconis, geb. Joure ca. 1792, d.v. Sijmen Thijsses Taconis (-1790) en Nantje Obbes.

5.                   Geert Pieters, later Cath, ged. Joure 10.01.1792, schipper, overl. voor 1881, tr. 1e Haskerland 10.02.1822 Reinskjen Johannes Bokma, geb. Workum ca. 1797, overl. Joure (Haskerland) 27.02.1823, d.v. Johannes Sjoerds Bokma (-1817) en Akke Alles, boerin; tr. 2e Haskerland 08.07.1827 Geertje Innes Wielinga, geb. Joure ca. 1802, overl. Joure (Haskerland) 03.04.1881, d.v. Inne Wouters Wielinga en Simkje Heerts Visser.

6.                   Tjeerd Pieters, ged. Joure 02.08.1795, w.s. jonggestorven.

7.                   Tjeerd Pieters, ged. Joure 17.05.1798, w.s. jonggestorven.

8.                   Tjeerd Pieters, ged. Joure 17.03.1802, overl. voor 1819.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Haskerland 1819 fol.15v).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren