Reinerus Jacobus Coenradus Kleipool (1915-1977)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2018 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Reinerus Jacobus Coenradus Kleipool, Rein, geb. Amsterdam 13.10.1915, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde (F) Amsterdam UvA 1941|a|, doctoraalexamen scheikunde Amsterdam UvA 1945|b|
promotie Amsterdam UvA 14.04.1948|c|, beroepsassistent organische scheikunde Bandoeng (1948-na1950/51)|d|, overl. Amersfoort 07.12.1977, begr. Amsterdam (Bpl. RK Kerkhof Buitenveldert) 10.12.1977.

 

Noten: |a| De Tijd 27.11.1941; |b| De Maasbode 08.09.1945; |c| proefschrift: Onderzoekingen over leucaenine; promotor: J.P. Wibaut (1886-1967); |d| Programma voor het studiejaar 1950-1951, Universiteit van de R.I.S., Faculteit van Technische Wetenschap te Bandoeng, p.5.

 

[2] Franciscus Petrus Joseph Kleipool, Frans, geb. Schiedam 25.04.1888, RON, overl. Amsterdam 24.03.1938, begr. Amsterdam (RK Bpl. Buitenveldert) 28.03.1938, tr. Rotterdam 26.11.1914
[3] Josephina Antonia Maria de Bont, Josephine, geb. Rotterdam 27.05.1887, overl. Amsterdam 27.05.1950, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 31.05.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reinerus Jacobus Coenradus Kleipool, geb. Amsterdam 13.10.1915; volgt [1].

2.                   Maria Elisabeth Aletta Kleipool, Mia, geb. Amsterdam 05.08.1917, overl. Amsterdam 29.03.1999,begr. Amsterdam (Bpl. Buitenveldert), tr. Amsterdam 07.06.1939 Josephus Gerardus Antonius Maria Jansen, geb. Zutphen 02.04.1911,  overl. 22.12.1995, begr. Amsterdam (Bpl. Buitenveldert), z.v. Roelandus Jacobus Theodorus Jansen, winkelier, en Maria Christina Octavie Hilbers. [Amsterdam 1992]

3.                   Coenradus Reinerus Jacobus Kleipool, Coen, geb. Amsterdam 24.12.1918, distillateur, overl. na 1977, tr. Wassenaar 25.08.1945 Paulina Cornelia Clotilde Maria Rees van den Ende, geb. Rotterdam 09.11.1921, overl. Epe 29.02.2000. [Amsterdam 1950; Epe 1992].

4.                   Theresia Josephina Maria Kleipool, Trees, geb. Amsterdam 24.05.1920, overl. Schiedam 20.11.2006, verloofd Amsterdam 12.02.1943, tr. Johannes Hermanus Joseph Wittkampf, Jan, geb. Amsterdam 04.12.1911, overl. voor 1992.

5.                   Franciscus Lambertus Maria Kleipool, Frans, geb. Amsterdam 13.11.1921, overl. Amsterdam 23.12.1990, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 28.12.1990, tr. Henriëtte Cornelia Emilie Theresia Dröge, Henriëtte, geb. Amsterdam 1925, overl. 23.03.1992, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 27.03.1992.

6.                   Josephina Wilhelmina Maria Kleipool, Jos, geb. Amsterdam 16.09.1923, overl. Amsterdam 21.11.2006, tr. Anton Henricus Maria Kreijmborg, Ton, overl. na 2006. [Amsterdam 1950,1992].

7.                   Elisabeth Gerarda Theresia Liduina Kleipool, Liesbeth, geb. Amsterdam 14.04.1926, overl. Amsterdam 06.07.2011, crem. Uithoorn 12.07.2011, tr. H. Raymakers, Dirk. [Amsterdam 1950,1992]

8.                   Willem Franciscus Gerardus Kleipool, Willy/Wim, geb. Amsterdam 12.12.1930, overl. Bilthoven 15.06.2000, begr. Bussum (Nwe RK Bpl.), tr. Lidy Pickkers, geb. 26.08.1929, overl. 11.08.1992, begr. Bussum (Nwe RK Bpl.) 15.08.1992.

 

[4] Reinerus Jacobus Kleipool, geb. Schiedam 15.05.1861, brander, overl. Schiedam 27.01.1915, tr. Schiedam 23.08.1882

[5] Johanna Maria Elast, geb. Schiedam 08.04.1859, overl. Schiedam 24.07.1938|b|, begr. Schiedam (RK Bpl.) 27.07.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Coenradus Maria Kleipool, geb. Schiedam 14.05.1883, promotie Amsterdam UvA 24.06.1912|a|, arts, OON, overl. Rotterdam 21.02.1964, begr. Rotterdam (RK Bpl. Crooswijk) 25.02.1964, tr. Doorn 16.08.1928 Maria Jacoba Montauban van Swijndregt, geb. Rotterdam 12.02.1901, overl. ’s-Gravenhage 19.11.1995, begr. Rotterdam (RK Bpl. Crooswijk), d.v. Hubertus Hendrikus Montauban van Swijndregt en Francisca Jacoba de Kuijper.

2.                   Petrus Canisius Kleipool, geb. Schiedam 23.08.1884, overl. Maastricht 01.07.1943, begr. 03.07.1943, tr. Maastricht 09.06.1914 Anna Margaretha Riemersma, geb. Maastricht 25.02.1887, overl. na 1974, d.v. Jacobus Wilhelmus Riemersma en Maria Elisabeth van Glabbeek. [Maastricht 1938,1974]

3.                   Anna Maria Kleipool, geb. Schiedam 21.08.1886, overl. Schiedam 24.05.1974, begr. Schiedam (Bpl. a/d Laan van Spieringshoek) 28.05.1974.

4.                   Franciscus Petrus Joseph Kleipool, geb. Schiedam 25.04.1888; volgt [2].

5.                   Wilhelmina Maria Kleipool, geb. Schiedam 06.01.1890, overl. Overveen 14.12.1981, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. a/d Kerkhoflaan)  19.12.1981, tr. Schiedam 10.02.1931 Franciscus Alphonsus Lebuinus Kuttschrütter, geb. Deventer 12.11.1890, distillateur (1931), overl. ’s-Gravenhage 05.08.1966, begr. 09.08.1966, z.v. Antonius Lebuinus Kuttschrütter en Theresia Maria Schräder.

6.                   Elisabeth Maria Liduina Kleipool, geb. Schiedam 18.09.1891, overl. na 1974, tr. Schiedam 22.01.1924 Hendrik Adriaan Marius Jonker Roelants, geb. Schiedam 03.04.1899, officier ter koopvaardij (1924), overl. (‘kort na zijn bevrijding|e|, in het ziekenhuis te’) Salzwedel|c||d| 02.05.1945, z.v. Jan Jonker Roelants, boekdrukker, en Anna Aleida Schutstal van Woudenberg.

7.                   Reinerus Jacobus Kleipool, geb. Schiedam 01.06.1893, distillateur (1919), directeur NV Branderij-Distilleerderij A. Daalmeyer, directeur NV Likeurstokerij en Wijnkooperij De Wildeman voorh. Levert & Co., overl. Schiedam 25.01.1947, begr. Schiedam (RK Kerkhof) 28.01.1947, tr. Schiedam 09.09.1919 Maria Theodora Josepha Melchers, geb. Schiedam 29.04.1893, overl. Schiedam 08.10.1984, begr. Schiedam (Bpl. a/d Burg. Van Haarenlaan) 11.10.1984, d.v. Johannes Theodorus Josephus Melchers en Helena Maria Johanna Beukers.

8.                   Johanna Hendrika Maria Kleipool, geb. Schiedam ca. 1895, overl. Schiedam 06.03.1963, tr. Schiedam 06.07.1920 Lambertus Louis Joannes Maria Melchers, geb. Rotterdam 25.05.1897, distillateur, overl. Schiedam 06.03.1977, z.v. Marie Joseph Melchers, distillateur, en Theodora Petronella Maria Elizabeth Spaapen.

9.                   Lamberta Maria Liduina Kleipool, geb. Schiedam 10.04.1896, overl. tussen 1964 en 1974, tr. Schiedam 17.06.1924 Joannes Jurianus Melchers, geb. Schiedam 23.04.1892, distillateur, z.v. Johannes Theodorus Josephus Melchers, distillateur, en Helena Maria Johanna Beukers. [Schiedam 1974]

 

Noten: |a| proefschrift: Kritische beschouwing over beroepsziekte- en beroepssterfte-statistiek; promotor: R.H. Saltet (1853-1927); |b| Joanna Maria (annonce collectie CBG); |c| Bundesland Sachsen-Anhalt; |d| Salzwettel (annonce collectie CBG); |e| w.s. uit een werkkamp daar.

 

[6] Joseph Marie François de Bont, geb. Rotterdam 04.10.1853, overl. Rotterdam 23.08.1916, tr. Rotterdam 18.07.1878

[7] Maria Elizabeth Aletta van Winkel, geb. Rotterdam 03.11.1857, overl. (kraambed) Rotterdam 06.12.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theresia Helena Francisca Maria de Bont, geb. Rotterdam 25.07.1879, overl. Amsterdam 16.11.1949, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 19.11.1949, tr. Rotterdam 06.06.1907 Johan Bernard Ferdinand Buers, F., geb. Rotterdam 17.02.1874, overl. Roosendaal en Nispen 30.06.1963, z.v. Hermanus Hendricus Buers en Anna Maria Louise Keuss.

2.                   Jacobus Franciscus Emanuel de Bont, geb. Rotterdam 17.04.1881, CSsR (1938), roomsch-katholiek priester (1946), overl. Roosendaal en Nispen 07.08.1946.

3.                   Francisca Joanna Maria de Bont, geb. Rotterdam 24.07.1882, overl. Rotterdam 18.05.1917, tr. Rotterdam 18.05.1905 Hendrikus Theodorus Landman, geb. Rotterdam 08.06.1882, overl. Rotterdam 05.07.1961, z.v. Adrianus Cornelis Landman en Hendrika Johanna Oomes.
     HTL  tr. 2e Rotterdam 15.01.1919 Anthoinette Maria Barbera van Berkel, geb. Utrecht 04.12.1880, overl. Rotterdam 05.07.1961, d.v. Cornelis Petrus Joannes van Berkel en Petronella Theodora Bernardina M. van Ewijk.

4.                   Emmanuel Joseph Marie de Bont, geb. Rotterdam 01.04.1884.

5.                   Elisabeth Josephina Maria de Bont, geb. Rotterdam 27.10.1885, overl. ’s-Gravenhage 22.04.1959, tr. Rotterdam 02.03.1916 Wilhelmus Josephus Hendricus Marie Warnars, geb. ’s-Gravenhage 31.08.1882, directeur van een meubelfabriek, overl. ’s-Gravenhage 28.12.1935, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 31.12.1935, z.v. Petrus Leonardus Warnars en Christina Wilhelmina Brand. [’s-Gravenhage 1950]

6.                   Josephina Antonia Maria de Bont, geb. Rotterdam 27.05.1887; volgt [3].

7.                   Adrianus Antonius de Bont, geb. Rotterdam 19.11.1888, overl. Rotterdam 10.02.1947, tr. Adriana Gerritje Bakker, geb. Rotterdam 25.07.1899.

8.                   Maria Henriëtte Liduina de Bont, geb. Rotterdam 23.07.1890, overl. na 1965, tr. Rotterdam 27.06.1918 Cornelis Franciscus Maria van Berkel, geb. Rotterdam 03.08.1892, overl. ’s-Gravenhage 12.11.1965, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. St.Barbara) 17.11.1965, z.v. Wilhelmus Adrianus van Berkel en Anna Cornelia van Loon.

9.                   Antonius Hijacinthus Joseph de Bont, geb. Rotterdam 28.03.1892, overl. Rotterdam 28.03.1893

10.               Antonia Maria de Bont, geb. Rotterdam 28.08.1893.

11.               Joseph Hijancinthus Alphonsus de Bont, geb. Rotterdam 25.04.1895, overl. Rotterdam 06.12.1918.

12.               Alphonsa Maria Josephina de Bont, geb. Rotterdam 04.04.1898, tr. Rotterdam 27.10.1926 Willem Marie Janssen, geb. Arnhem 04.10.1899, koopman, overl. Arnhem 16.11.1956, z.v. Gerardus Wilhelmus Maria Janssen, wijnhandelaar, en Aleida Hermanna Maria Hofstee. [Arnhem 1938]

13.               levenloze zoon, Rotterdam 06.12.1899.

 

[8] Coenradus Kleipool, geb. Schiedam 23.06.1836, kuiper (1861), brander (1901), overl. Schiedam 13.08.1902, tr. Schiedam 23.01.1861

[9] Anna Maria Wuisman, geb. Schiedam 04.04.1843, naaister (1861), overl. Schiedam 11.07.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reinerus Jacobus Kleipool, geb. Schiedam 15.05.1861; volgt [4].

2.                   Wilhelmina Kleipool, geb. Schiedam 29.11.1863, overl. Schiedam 26.01.1916, tr. Schiedam 16.10.1889 Michiel George van der Burg, geb. Schiedam 11.04.1856, brander en moutmaker te Schiedam en distillateur onder de Firma F. Nolet (1891), kantoorbediende (1910), overl. Schiedam 30.04.1910, z.v. Johannes Martinus van der Burg en Johanna Maria van Dijk.

3.                   Lambertus Kleipool, geb. Schiedam 30.06.1866, brander, overl. Schiedam 23.05.1934, tr. Schiedam 27.11.1901 Anna Maria Steens, geb. Schiedam 25.08.1871, overl. Schiedam 11.001.1962, d.v. Everardus Steens en Agatha Maria Kok.

4.                   Bernardus Petrus Hendricus Kleipool, geb. Schiedam 10.09.1868, overl. Schiedam 16.07.1871.

5.                   Coenradus Kleipool, geb. Schiedam 17.05.1871, overl. Schiedam 30.07.1871.

6.                   Bernardus Petrus Hendricus Kleipool, geb. Schiedam 10.10.1872, overl. Roosendaal en Nispen 20.12.1937.

7.                   Coenradus Kleipool, geb. Schiedam 14.09.1875.

 

[10] Petrus Elast, geb. Schiedam 22.11.1818, brander, overl. Schiedam 11.09.1892, tr. Schiedam 26.06.1844

[11] Elisabeth Bexterman, geb. Schiedam 29.10.1824, overl. Rijswijk 10.04.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Petrus Elast, geb. Schiedam 11.09.1844, overl. Schiedam 17.02.1848.

2.                   Franciscus Petrus Elast, geb. Schiedam 13.05.1848, boekhouder, overl. Rotterdam 03.11.1904, tr. Schiedam 20.08.1884 Elisabeth van der Zwet, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 03.01.1856, overl. Rotterdam 12.02.1938, d.v. Dirk van der Zwet en Theodora Adriana Bruinsdijk.
– Het ouderpaar van der Zwet-Bruinsdijk vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Johannes Gerardus Jacobs (1923-2005).

3.                   Johannes David Elast, geb. Schiedam 16.03.1851, overl. Schiedam 06.06.1853.

4.                   Petrus Johannes Elast, geb. Schiedam 06.02.1854, overl. Steenbergen 30.12.1890, tr. Delfshaven 04.10.1876 Margaretha Helena Maria de Hoog, geb. Delfshaven 21.03.1852, overl. Rotterdam 29.10.1905, d.v. Henricus de Hoog en Catharina Buzemeijer.

5.                   Johanna Hendrika Elast, geb. Schiedam 09.10.1856, overl. Schiedam 05.03.1898, tr. Schiedam 07.08.1878 Mattheus Alexius Janse, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 30.06.1855, commissionair, overl. Schiedam 30.04.1897, z.v. Ale Janse en Jacoba van Grootveld.

6.                   Johanna Maria Elast, geb. Schiedam 08.04.1859; volgt [5].

7.                   Johannes Franciscus Casparus Elast, geb. Schiedam 16.03.1864, kantoorbediende, overl. Schiedam 28.07.1903.

 

[12] Emanuel de Bont, geb. Tilburg 14.09.1820, boekhandelaar (1849,1864), overl. Rotterdam 05.05.1891; tr. 2e Culemborg 08.09.1864 Theresia Maria Christina Hoeben, geb. Culemborg 13.02.1821, overl. Rotterdam 24.09.1888, d.v. Petrus Adrianus Hoeben, koopman, en Theodora Cornelia van Lakerveld; tr. 1e Gorinchem 11.09.1845

[13] Allegonda Maria Magdalena Hoeben, geb. Gorinchem 19.02.1827, overl. Rotterdam 07.12.1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Sebastianus Emanuel de Bont, geb. Rotterdam 21.08.1846, overl. Rotterdam 09.09.1846.

2.                   Sebastianus Franciscus Emanuel de Bont, geb. Rotterdam 16.03.1848, overl. Rotterdam 14.04.1848.

3.                   Helena Maria Petronella de Bont, geb. Rotterdam 24.01.1849, overl. Rotterdam 14.08.1850.

4.                   Franciscus Cornelis Sebastianus de Bont, geb. Rotterdam 03.02.1850, overl. Rotterdam 22.02.1850.

5.                   Helena Maria de Bont, geb. Rotterdam 29.06.1851, overl. Rotterdam 20.06.1852.

6.                   Sebastianus Laurentius de Bont, geb. Rotterdam 10.08.1852, overl. Rotterdam12.09.1852.

7.                   Joseph Marie François de Bont, geb. Rotterdam 04.10.1853; volgt [6].

8.                   Maria Helena Johanna Theresia de Bont, geb. Rotterdam 30.08.1855, overl. Rotterdam 06.04.1858.

9.                   Hendrikus Wilhelmus Leonardus Maria de Bont, geb. Rotterdam 18.01.1857, overl. Rotterdam 20.03.1857.

10.               Maria Johanna Antoinetta de Bont, geb. Rotterdam 12.06.1858, overl. Voorburg 20.09.1918, tr. Rotterdam 12.07.1888 Alexander Bernard Waanders, geb. Zwolle 28.11.1845, overl. Soest 16.12.1930, z.v. Jan Marten Willem Waanders (1812-1865), boekverkoper (1843), boekhandelaar (1845,1865), en Magretha Catharina Buissink.

11.               Clara Maria de Bont, geb. Rotterdam 10.09.1859, overl. Schiedam 20.02.1915, tr. Rotterdam 16.04.1885 Franciscus Henricus Hijacinthus Zoetmulder, geb. Schiedam 11.09.1856, brander, overl. Rotterdam 28.01.1930, z.v. Jurianus Theodorus Zoetmulder en Adriana Theodora Bussmann.
     FHHZ tr. 1e Schiedam 25.08.1880 Cornelia Theodora Maria Antoinetta Lagerweij, geb. Schiedam 19.05.1859, overl. Schiedam 08.08.1882, d.v. Machaël Gerardus Lagerweij en Antoinetta Petronella Bruineman.

 

[14] Jacobus Johannes van Winkel, geb. Rotterdam 17.03.1821, koffermaker, overl. Rotterdam 05.11.1882, tr. Rotterdam 17.09.1856

[15] Francisca Gränzner, geb. Maxdorf ca. 1831/1832, overl. Rotterdam 08.02.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elizabeth Aletta van Winkel, geb. Rotterdam 03.11.1857; volgt [7].

2.                   Joseph Johannes Gerardus van Winkel, geb. Rotterdam 23.03.1860, overl. ’s-Gravenhage 30.07.1922.

3.                   Elisabeth Geertruida Aletta van Winkel, geb. Rotterdam 16.11.1862|a|, overl. Rotterdam 24.10.1934, tr. Rotterdam 10.05.1883 Adrianus Antonius Dolk, geb. Rotterdam 17.10.1857, overl. Rotterdam 05.07.1924, z.v. Cornelis Petrus Dolk en Leopoldina Josephina Nieuwbarn.

4.                   Aletta Geertruida Maria Clasina van Winkel, geb. Rotterdam 23.01.1865, overl. Rotterdam 03.06.1865.

5.                   Antonia Eleonora Francisca van Winkel, geb. Rotterdam 20.03.1868, overl. ’s-Gravenhage 09.11.1927.

 

Noten: |a | moeder Fransziska.

 

[16] Renerus Kleijpool, geb. Schiedam 27.04.1805, kuipersknecht (1835), overl. Schiedam 05.06.1879, z.v. Coenrardus Kleijpool en Mietje van Mil; tr. Schiedam 25.06.1835

[17] Jacomina Vredenbregt, geb. Schiedam 05.04.1813, overl. Schiedam 09.01.1901, d.v. Lambert Vredenbregt (1790-), brandersknecht, en Magdalena van der Voo (1785-voor1835).

Uit dit huwelijk (vader Reinerus Kleipool):

1.                   Coenradus Kleipool, geb. Schiedam 23.06.1836; volgt [8].

2.                   Leonardus Henricus Kleipool, geb. Schiedam 22.04.1838, kolenmeter, overl. Schiedam 26.04.1891, tr. Schiedam 05.06.1861 Susanna Martina Hulscher, geb. Schiedam 27.08.1837, overl. voor 1891, d.v. Matthijs Hulscher en Susanna van Daalhuizen.

3.                   Maria Catharina Kleipool, geb. Schiedam 28.11.1839, overl. Schiedam 09.05.1911, tr. Schiedam 06.04.1864 Willebrordus van der Klink, geb. Schiedam 05.11.1840, kuiper, overl. Schiedam 02.12.1912, z.v. Johannes Cornelis van der Klink, molenaar, en Maria Wilhelmina Ritman.

4.                   Magdalena Jacomina Kleipool, geb. Schiedam 16.12.1841, overl. Schiedam 01.03.1842.

5.                   Magdalena Alida Kleipool, geb. Schiedam 11.01.1843, overl. Schiedam 08.11.1921, tr. Schiedam 19.10.1870 Johannes Hermanus Voogt, geb. Schiedam 29.07.1848, timmerman, overl. Schiedam 30.12.1899, z.v. Lodewijk Johannes Voogt, brandersknecht, en Johanna Geertruida Pechold.

6.                   Alida Margaretha Johanna Kleipool, geb. Schiedam 20.03.1845, overl. Schiedam 03.12.1936, tr. Schiedam 15.05 1867 Thomas Antonius Collignon, geb. Schiedam 13.09.1840, smid, overl. Schiedam 07.01.1909, z.v. Henricus Wilhelmus Collignon en Johanna Nelis.

7.                   Jacobus Henricus Kleipool, geb. Schiedam 06.05.1848, overl. Schiedam 27.04.1850.

8.                   Catharin Margaretha Kleipool, geb. Schiedam 28.05.1851, overl. Schiedam 21.01.1855.

9.                   Johannes Hermanus Kleipool, geb. Schiedam 20.05.1856, overl. Schiedam 10.01.1869.

 

[18] Bernardus Petrus Henricus Wuisman, geb. Schiedam 12.11.1820, timmermansknecht (1843), koopman (1861), overl. Schiedam 29.08.1904, z.v. Pieter Wuisman, brandersknecht, en Maria Hosman; tr. Schiedam 02.02.1843

[19] Wilhelmina Veelders, geb. Schiedam 23.07.1822, naaister (1843), overl. Schiedam 16.12.1881, d.v. Willem Veelders, metselaarsknecht (1843), en Elisabeth van Hees.

Uit dit huwelijk (vader Wuisman, moeder Feelders):

1.                   Anna Maria Wuisman, geb. Schiedam 04.04.1843; volgt [9].

2.                   Wilhelmus Wuisman, geb. Schiedam 19.08.1844, tr. Schiedam 06.05.1868 Hermina Geertruida Kins, geb. Schiedam 12.08.1846, d.v. Antonij Kins en Petronella Hoenderkamp.

3.                   Petrus Wuisman, geb. Schiedam 03.11.1845.

4.                   Elisabth Wuisman, geb. Schiedam 19.12.1846.

5.                   Elisabeth Wuisman, geb. Schiedam 17.02.1848, tr. Schiedam 29.04.1868 Theodorus Janse, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 14.04.1846, z.v. Ale Janse en Jacoba van Grootveld.

6.                   Petrus Caspar Wuisman, geb. Schiedam 06.01.1850, tr. Schiedam 13.05.1874 Alida Lourens, geb. Nieuwland, Korteland en ’s-Graveland 20.08.1850, d.v. Bastiaan Lourens en Catharina Boormans.

7.                   Ida Adriana Wuisman, geb. Schiedam 23.11.1851.

8.                   Cornelia Theodora Wuisman, geb.Schiedam 13.08.1853, tr. Schiedam 09.10.1872 Theodorus Govaart, geb. Schiedam 10.02.1848, z.v. Andries Govaart en Antje Broekmeijer.

9.                   Bernardus Petrus Henricus Wuisman, geb. Scheidam 16.09.1855, tr. Schiedam 27.04.1881 Agatha Maria van der Burg, geb. Kethel en Spaland 13.10.1859, d.v. Petrus van der Burg en Agatha van de Water.

10.               Henricus Wilhelmus Wuisman, geb. Schiedam 19.10.1857.

11.               Wouterus Johannes Wuisman, geb. Schiedam 14.09.1859, tr. Schiedam 24.06.1885 Maria van Vliet, geb. Maassluis 31.10.1865, d.v. Jacobus van Vliet en Cornelia van der Leur.

12.               Wilhelmina Wuisman, geb. Schiedam 24.06.1861.

13.               Ida Adriana Wuisman, geb. Schiedam 23.10.1862, tr. Schiedam 17.01.1883 Johannes Stephanus Juffermans, geb. Schiedam 20.03.1856, z.v. Petrus Andreas Johannes Juffermans.

14.               Johannes Hermanus Wuisman, geb. Schiedam 02.07.1865, tr. Schiedam 28.07.1886 Cornelia Johanna Maria Collignon, geb. Schiedam 14.08.1866, d.v. Johannes Philippus Collignon en Anna Maria Ahuis.

 

[20] Franciscus Elast, geb. Melle|a| ca. 1769/1770, brandersknecht (1815,1822), gistkopersknecht (1834), overl. Schiedam 30.07.1834|b|, tr.

[21] Johanna/Anna Meijer, geb. Schiedam ca. 1781, kraambewaarster (1844), overl. Schiedam 05.09.1849, d.v. Henricus Meijer en Maria Kleijpool.

Uit dit huwelijk (vader ook Elas/Eijlast):

1.                   Franciscus Caspar Eijlast, geb. Schiedam 19.10.1807, overl. Schiedam 21.09.1883, tr. Schiedam 29.11.1827 Elizabeth van der Waeter, geb. Schiedam 27.11.1804, overl. Schiedam 03.06.1888, d.v. Johannes van der Waeter en Elisabeth Sondag.

2.                   Pieter Elast, geb. ca. 1811, overl. Schiedam 22.07.1814.

3.                   Maria Elas, geb. ca. 1812, overl. Schiedam 21.04.1814.

4.                   Johanna Maria Elast, geb. Schiedam 25.07.1815, overl. Schiedam 22.04.1879.

5.                   Petrus Elast, geb. Schiedam 22.11.1818; volgt [10].

6.                   Maria Sophia Eijlast, geb. Schiedam 05.05.1822, overl. Rotterdam 08.11.1893, tr. Rotterdam 15.11.1848 Carel Ludwich Neumeier, geb. Rotterdam 23.06.1824, overl. Rotterdam 05.08.1896, z.v. Carel Ludwich Neumeier en Maria Wilhelmina Sprankhuizen.

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu in Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen; |b| ‘zijnde de namen zijner overledene ouders aan hun declaranten onbekend’ (overl.akte Schiedam 1834 no.174).

 

[22] Johan David Bexterman, geb. Borgloh|b| 27.05.1794, brandersknecht (1823), overl. Schiedam 03.08.1852, z.v. George Henricus Bexterman, bouwman, en Maria Elisabeth Benne; tr. Schiedam 10.08.1823

[23] Johanna Kruijning, ged. Schiedam 09.12.1798, overl. Schiedam 18.11.1864, d.v. Goverardus Kruijning, arbeider, en Dina Hille.

Uit dit huwelijk (moeder Kruining):

1.                   Dina Bexterman, geb. Schiedam 02.12.1823, overl. Schiedam 07.12.1823.

2.                   Elisabeth Bexterman, geb. Schiedam 29.10.1824; volgt [11].

3.                   Dina Bexterman, geb. Schiedam 23.08.1826, overl. Schiedam 10.05.1827.

4.                   Dina Bexterman, geb. Schiedam 28.04.1828, overl. Schiedam 01.09.1828.

5.                   Johan Jurrien Hendrik Bexterman, geb. Schiedam 10.06.1829, overl. Schiedam 21.08.1829.

6.                   Bernardus Bexterman, geb. Schiedam 18.12.1830, overl. Schiedam 08.02.1831.

7.                   Johan David Bexterman, geb. Schiedam 22.06.1832, zakkendrager (1882), overl. Schiedam 17.10.1882, tr. Schiedam 15.08.1855 Margaretha van Jeveren, geb. Vlaardingen 09.04.1836, overl. Schiedam 30.08.1917, d.v. Johannes van Jeveren en Hendrina van Roon.

8.                   Godefridus Bernardus Bexterman, geb. Schiedam 15.03.1834, overl. Schiedam 12.04.1834.

9.                   Johannes Georgius Henricus Bexterman, geb. Schiedam 20.05.1835, timmerman, overl. Schiedam 13.04.1866, tr. Delft 04.09.1861 Willemina Adriana Post, geb. Delft 18.10.1838, d.v. Adrianus Anthonius Post, bloemist (1861), en Catharina van Leeuwen.
     WAP tr. 2e Schiedam 03.11.1869 Adrianus Rijke, geb. Schiedam 22.10.1842, z.v. Johannes Antonius Michael Rijke en Geertrui Sterk.
     AR tr. 1e Schiedam 04.07.1866 Henderina Kalkman, geb. Schiedam 30.05.1845|a|, overl. Schiedam 13.05.1869, d.v. Gerrit Kalkman, arbeider, en Elisabeth Groenendaal.

10.               Goverardus Bexterman, geb. Schiedam 04.02.1840, kuiper, overl. Delft 11.02.1917, tr. Delft 22.07.1868 Anna Elizabeth Apolonia Post, geb. Delft 05.02.1845, overl. Eindhoven 07.04.1931, d.v. Adrianus Anthonius Post, hovenier (1868), en Anna Eeltink.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Elisabeth, erkend bij haar huwelijk met Gerrit te Schiedam 13.08.1846 (geb.akte Schiedam 1845 no.204 & huw.akte Schiedam 1846 no.44); |b| destijds in Hannover, nu in Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen.

 

[24] Jan Francis de Bont, geb. Weelde|a| 19.04.1796, looier (1818,1820), overl. overl. 03.03.1847|b|, z.v. Cornelis de Bont (-1809) en Adriana Maria Bax; tr. Tilburg 19.08.1818

[25] Maria Petronella Meulders, geb. Tilburg ca. 1789, naaister (1818), overl. Tilburg 20.01.1822, d.v. Johannes Meulders, kaardemaker (1818), en Aldegonda Prinssen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Cornelis de Bont, geb. Tilburg 06.06.1819, leerlooier, overl. Tilburg 16.01.1890, tr. Tilburg 29.10.1849 Clara Maria van Trier, geb. Tilburg 08.09.1825, overl. Tilburg 28.11.1882, d.v. Wilhelmus van Trier, schoenmaker, en Clasina Schippers.

2.                   Emanuel de Bont, geb. Tilburg 14.09.1820; volgt [12].

 

Noten: |a| nu in gemeente Ravels, arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, België; |b| Johannes Franciscus, moeder Bakx, wedr Mulders, tweede aangever zwager Meulders (overl.akte Tilburg 1847 no.95).

 

[26] Sebastianus Theodorus Hoeben, geb. Gorinchem ca. 1796/1797, winkelier (1827), overl. Gorinchem 30.07.1877, z.v. Petrus Joannes Hoeben en Aldegonda van den Wildenbergh; tr. Gorinchem 03.05.1826

[27] Helena van Houten, geb. Gorinchem ca. 1802/1803, overl. Gorinchem 07.10.1854, d.v. Joannes van Houten en Maria Magdalena Jansen, ook Helena.

Uit dit huwelijk:

1.                   Allegonda Maria Magdalena Hoeben, geb. Gorinchem 19.02.1827; volgt [13].

2.                   Johannes Wilhelmus Petrus Hoeben, geb. Gorinchem 03.05.1829, overl. Rotterdam 28.03.1888.

3.                   Gerardus Maria Christianus Hoeben, geb. Gorinchem 26.05.1830, overl. Gorinchem 19.02.1831.

4.                   Gerardus Maria Christianus Hoeben, geb. Gorinchem 09.06.1831, overl. Afferden (Druten) 30.10.1875|a|.

5.                   Theodorus Martinus Johannes Hoeben, geb. Gorinchem 27.10.1832, overl. Gorinchem 19.04.1833.

6.                   Cornelis Adrianus Hubertus Hoeben, geb. Gorinchem 19.09.1834, overl. Afferden (Druten) 04.11.1878.

7.                   Lambertus Aloijsius Martinus Hoeben, geb. Gorinchem 10.02.1836, landbouwer, overl. Afferden (Druten) 04.03.1900, tr. Druten 10.04.1863 Frederika van Mulukom, geb. Afferden (Druten) 30.10.1834, overl. Afferden (Druten) 28.08.1907, d.v. Kornelis van Mulukom, tabaksplanter (1834), landbouwer (1863), en Wilhelmina de Haardt.

8.                   levenloze dochter, Gorinchem 29.04.1838.

9.                   Franciscus Maria Josephus Aloisius Hoeben, geb. Gorinchem 04.09.1842, overl. Gorinchem 13.09.1842.

10.               levenloze zoon, Gorinchem 16.03.1844.

 

Noten: |a| oud 48 jaar (overl.akte Druten 1875 no.93).

 

[28] Johannes Arnoldus van Winkel, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 21.04.1789, koffermaker, overl. Rotterdam 10.09.1864|b|, z.v. Jacobus van Winkel en Aletta/Alida van Dijk; tr. 2e Rotterdam 19.07.1837 Klasina Schoonmade, geb. Eliden ca. 1807, overl. Rotterdam 29.05.1893, d.v. Johannes Schoonmade en Maria van Luijn; tr. Rotterdam 27.01.1816

[29] Gertrudis Joanna Jongen, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 01.08.1783, overl. Rotterdam 09.08.1834|a|, d.v. Johannis Joannes Jongen en Maria Duijts.

Uit dit huwelijk (moeder ook Geertruda/Geertrui/Geertruida/Geertruij Johanna):

1.                   Aletta Antonia van Winkel, geb. Rotterdam 16.01.1817, overl. Rotterdam 14.11.1895.

2.                   Jacobus Johannes van Winkel, geb. Rotterdam 30.06.1818, overl. Rotterdam 06.07.1818.

3.                   Jacobus Johannes van Winkel, geb. Rotterdam 17.03.1821|c|; volgt [14].

4.                   Jacoba Maria van Winkel, geb. Rotterdam 03.07.1819, overl. Rotterdam 26.11.1825.

5.                   Geertruida Johanna Christina van Winkel, geb. Rotterdam 06.11.1822, overl. Rotterdam 03.12.1822.

6.                   Geertruda Johanna van Winkel, geb. Rotterdam 24.12.1823, overl. Venray 14.12.1905, tr. Rotterdam 27.11.1867 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 08.04.1878, ingeschr. Rotterdam 29.05.1878) Antonius Johannes Kooimans, geb. Rotterdam 25.06.1830, koopman en winkelier in koper en blikwerk (1862), gasmetermaker (1878), overl. ’s-Gravenhage 22.06.1914, z.v. Adrianus Kooimans en Maria van der Veer.
     AJK  tr. 1e Rotterdam 30.08.1854 Wilhelmina Elizabeth de Jong, geb. Rotterdam 06.08.1829, overl. Delfshaven 26.01.1867, d.v. Cornelis de Jong en Carolina Elizabeth Hamakers.

7.                   Johannes Antonius van Winkel, geb. Rotterdam 19.09.1829, overl. Rotterdam 21.03.1830.

 

Noten: |a| Geertruijda, d.v. Gerardus Johannes Jongen en Maria Duts (overl.akte Rotterdam 1834 fol.a240); |b| per abuis oud 83 jaar (overl.akte Rotterdam 1864 no.2711); |c| moeder Geertrui Johanna.

 

[30] Josef Gränzner, fabrikant (1856), overl. na 1856, tr.

[31] Elisabeth Allmann, overl. na 1856.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francisca Gränzner, geb. Maxdorf ‘in Oostenrijk’ |a| ca. 1831/1832; volgt [15].

 

Noten: |a| huw.akte Rotterdam 1856 fol.d22v no.620.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren