Jan Klopper (1878-1966)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Jan Klopper, geb. Westeinde (Enkhuizen) 17.07.1878, ingenieur Delft 1904, hoogleraar Delft (1905-1919), hoogleraar TH Bandoeng, eredoctoraat Bandoeng 1948|a|, curator TH Delft (1935-1946)|b|, RNL 1922, CON 1946, overl. Zaandam 15.04.1966, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 19.04.1966, tr. Apeldoorn 17.07.1907 Maria AndriŽtta Anna van Nes, geb. Boskoop 19.08.1877, overl. Zeist, 26.12.1963, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 28.12.1963, d.v. Hadriaan van Nes en Anna Wilhelmina Schoorel.
Ė Levensbericht JK (met foto): id.wikipedia

 

Noten: |a| erepromotor: O. Bax Stevens; |b| Jaarboek CBG 43 (1989) p.248.

 

[2] Simon Klopper, geb. Westeinde (Enkhuizen) 06.01.1855, landbouwer (1876,1907), overl. Enkhuizen 12.09.1939|a|, tr. Bovenkarspel 28.04.1876
[3] Gerritje Swagerman, geb. Bovenkarspel 29.02.1856, overl. Enkhuizen 14.09.1939|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Klopper, geb. Westeinde (Enkhuizen) 17.07.1878; volgt [1].

 

Noten: |a| akte no.77; |b| akte no.78.

 

[4] Jan Klopper, geb. Westeinde (Enkhuizen) 16.01.1830, landbouwer (1853,1879), overl. Bovenkarspel 27.05.1899, tr. Enkhuizen 21.04.1853

[5] Aafje Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1829/1830, overl. Enkhuizen 24.07.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Klopper, geb. Westeinde (Enkhuizen) 06.01.1855; volgt [2].

2.                   Dirk Klopper, geb. Bovenkarspel 13.11.1862 (no.57), overl. Bovenkarspel 20.09.1867.

3.                   Aaltje Klopper, geb. Bovenkarspel 10.09.1868 (no.35), overl. Bovenkarspel 18.01.1879.

 

[6] Klaas Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1835, timmerman (1855,1869), opzichter (1876,1881), bouwmeester (apr1883), architect (mei1883), overl. Enkhuizen 24.09.1912|a|, tr. Bovenkarspel 22.04.1855|c|

[7] Dieuwertje Bruin, geb. Venhuizen 26.07.1833, overl. Alkmaar 10.08.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje Swagerman, geb. Bovenkarspel 29.02.1856; volgt [3].

2.                   Niesje Swagerman, geb. Bovenkarspel 19.07.1857 (no.23), overl. Zwaag 20.09.1931, tr. Bovenkarspel 19.04.1883 Pieter Hoek, geb. Hoogwoud ca. 1859, z.v. Jan Hoek en Guurtje Lakeman.

3.                   Pieter Swagerman, geb. Bovenkarspel 26.04.1859 (no.14), grutter, overl. Bovenkarspel 05.04.1935, tr. Bovenkarspel 29.04.1881 Guurtje Dekker, geb. Zijpe ca. 1857, d.v. Pieter Dekker, veehouder, en Maartje Boontjes.

4.                   Remment Swagerman, geb. Bovenkarspel 04.10.1861 (no.35), landman, overl. Enkhuizen 03.11.1924|b|, tr. Westwoud 02.05.1883 Maartje Stapel, geb. Hoogkarspel ca. 1861, d.v. Jan Stapel, landman, en Geertruida Bierhaalder.

5.                   Antje Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1864, w.s. 02.09.1843 (no.19), overl. Bennebroek 26.05.1943, tr. Bovenkarspel 06.05.1886 Willem Kooiman, geb. Bovenkarspel ca. 1863, boomkweker, z.v. Dirk Kooiman (1826-1919), burgemeester van Bovenkarspel (1882-1904), en Aafje Schuurman.

6.                   Trijntje Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1867, overl. Zwolle 18.05.1956, tr. Bovenkarspel 29.10.1891 Herman Veldkamp, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 24.06.1866, banketbakker, overl. Gouda 02.12.1947, z.v. Berend Veldkamp, (hoofd)onderwijzer, en Johanna Halfmaan.

7.                   Aagje Swagerman, geb. Bovenkarspel 18.09.1868 (no.37), overl. Bovenkarspel 17.09.1868.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bovenkarspel 1912 no.34; |b| ook overl.akte Bovenkarspel 1924 no.25; |c| bruid Bruijn (huw.akte Bovenkarspel 1855 no.7).

 

[8] Simon Klopper, ook Sijmon, geb. Enkhuizen ca. 1791, boerenknecht (1816), landbouwer (1840), overl. Enkhuizen 14.08.1841, tr. Enkhuizen 30.03.1816

[9] Aaltje Groot, geb. Andijk ca. 1786/1787, landbouwster (1849), overl. Enkhuizen 07.05.1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Klopper, geb. Enkhuizen 25.12.1816 (akte), overl. Bovenkarspel 13.04.1895, tr. Bovenkarspel 15.03.1840 Louwrens Mantel, geb. Bovenkarspel ca. 1816, overl. Bovenkarspel 09.06.1895, z.v. Cornelis Mantel, veeman, en Swaantje Bloemendaal.

2.                   Geertje Klopper, geb. Enkhuizen 02.12.1818 (akte), overl. Bovenkarspel 20.04.1894, tr. Enkhuizen 25.04.1841 Jacob Schimmel, geb. Blokker ca. 1816, landbouwer, overl. Blokker 07.12.1892, z.v. Hendrik Schimmel, landbouwer, en Grietje Smit.

3.                   Aaltje Klopper, geb. Enkhuizen 17.06.1821 (akte), overl. Enkhuizen 10.06.1824.

4.                   Meijnoutje Klopper, geb. Enkhuizen 27.10.1823 (no.37), overl. Enkhuizen 05.05.1825.

5.                   Dirk Klopper, geb. Enkhuizen 13.02.1826 (no.5), landbouwer, overl. Enkhuizen 06.06.1900, tr. Enkhuizen 15.04.1849 Ebeltje Schoenmaker, geb. Nibbixwoud ca. 1820, dienstmeid (1849), overl. Enkhuizen 15.,10.1863, d.v. Klaas Schoenmaker en Maartje Cornelis Mol.

6.                   Jan Klopper, geb. Westeinde (Enkhuizen) 16.03.1830; volgt [4].

 

[10] Dirk Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1800, landman, overl. Bovenkarspel 28.07.1850, tr. Bovenkarspel 22.04.1827

[11] Maartje Breebaart, geb. Bovenkarspel ca. 1806, overl. Bovenkarspel 13.03.1839.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafje Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1829/1830; volgt [5].

2.                   Pieter Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1833, landbouwer, overl. Enkhuizen 11.03.1920, tr. Enkhuizen 17.04.1862 Cornelisje Sleutel, geb. Grootebroek ca. 1839, overl. Enkhuizen 29.12.1887, d.v. Jan Sleutel en Maartje Roosendaal.

3.                   Dirk Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1834, overl. Bovenkarspel 09.05.1835.

4.                   Dirk Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1836, banketbakker, overl. Alkmaar 04.10.1886, tr. Oosthuizen 03.09.1862 Frederica Bos, geb. Oosthuizen ca. 1836, overl. Alkmaar 09.09.1909, d.v. Cornelis Jan Bos, logementhouder, en Eefje Eenhoorn.

5.                   Maarten Schotsman, geb. Bovenkarspel xx.02.1839, overl. Bovenkarspel 08.11.1839.

 

[12] Pieter Swagerman, geb. Bovenkarspel 22.07.1807, arbeider (1829), timmerman (1837,1843), overl. Bovenkarspel 14.11.1844, tr. Bovenkarspel 11.05.1828

[13] Gerritje Brugman, geb. Andijk 11.02.1806, naaister (1828), winkelierster (18456,1855), overl. Bovenkarspel 22.11.1895; tr. 2e Bovenkarspel 15.12.1859 Reijnder Kooijman, ged. Bovenkarspel 26.06.1803, landman, overl. Bovenkarspel 15.01.1878, z.v. Dirk Reijndertsz Kooijman en Antje Jans Klomp.
†††† RK tr. 1e Hoogkarspel 19.05.1822 Neeltje Visser, ged. Hoogkarspel 23.01.1803, overl. Bovenkarspel 12.07.1840, d.v. Jan Visser, veeman, en Antje Posch, veevrouw.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Swagerman, geb. Bovenkarspel xx.01.1829, overl. Bovenkarspel 26.01.1829.

2.                   Antje Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1831, tr. Bovenkarspel 23.04.1854 DaniŽl Querner, geb. Hoogkarspel ca. 1830, grofsmid, overl. Beemster 22.04.1898, z.v. Hendrik Querner, grofsmid, en Antje de Beer.

3.                   Aagje Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1832/1833, overl. Bovenkarspel 15.12.1874, tr. Bovenkarspel 23.04.1854 Paulus Silver, geb. Grootebroek ca. 1822, bouwman, overl. Haarlemmermeer 18.12.1904, z.v. Sijmen Silver, bouwman, en Barber Postumus.

4.                   Maarten Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1832, overl. Bovenkarspel 21.12.1837.

5.                   Klaas Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1835; volgt [6].

6.                   Maarten Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1839, overl. Bovenkarspel 11.07.1843.

7.                   Maartje Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1841, overl. Limmen 27.06.1878, tr. 1e Bovenkarspel 07.05.1861 Jan Ellerbroek, geb. Bovenkarspel ca. 1840, landman, overl. Bovenkarspel 06.03.1874, z.v. Jacob Ellerbroek en Trijntje Koeman; tr. 2e Bovenkarspel 13.06.1877 Simon Stapel, geb. Sijbekarspel ca. 1844, landman (1877), korenmolenaar (1879), overl. Haarlem 22.08.1935, z.v. Gerrit Stapel, landman, en Neeltje Boon.
†††† SS tr. 2e Heiloo 05.01.1879 Trijntje Brasser, geb. Uitgeest ca. 1852/1853, overl. Haarlem 31.08.1937, d.v. Klaas Brasser en Neeltje Wortel.

8.                   Arien Swagerman, geb. Bovenkarspel 08.03.1843 (no.8), overl. Bovenkarspel 03.03.1845.

9.                   Pieter Swagerman, geb. Bovenkarspel 29.01.1845|b|, overl. Bovenkarspel 14.07.1846|a|.

 

Noten: |a| Swagerman (overl.akte Bovenkarspel 1846 no.11); |b| aangifte door Geertje Harms, 59 jaar, vroedvrouw (geb.akte Bovenkarspel 1845 no.4).

 

[14] Remment Bruin, geb. Wijdenes ca. 1787/1788, bouwman (1814,1833), tuinman (1837), landman (1855), overl. Venhuizen 24.11.1859, tr. Venhuizen 24.04.1814

[15] Niesje Groen, geb. Venhuizen ca. 1792, overl. Venhuizen 25.08.1884.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijtje Bruin, geb. Venhuizen 17.03.1815 (akte), naaister, overl. Venhuizen 03.07.1837.

2.                   Trijntje Bruin, geb. Venhuizen 02.09.1817 (akte), overl. Berkhout 06.12.1890, tr. 1e Berkhout 16.04.1848 Hendricus Peetoom, geb. Berkhout ca. 1825, arbeider, overl. Berkhout 11.05.1864, z.v. Pieter Peetom, landman, en Catharina Bosstad; tr. 2e Berkhout 18.09.1870 Gerrit Brander, geb. Andijk ca. 1817, werkman (1840), overl. Beemster 27.07.1884, landman (1870), z.v. Pieter Brander en Antje Abbekerk.
†††† GB tr. 1e Andijk 19.04.1840 Geertje Prins, geb. Andijk ca. 1817/1818, dienstmeid (1840), overl. Beemster 06.08.1868, d.v. Gerrit Prins en Trijntje Kooijman.

3.                   Antje Bruin, geb. Venhuizen 17.10.1819 (akte), dienstbaar (1849), overl. Sijbekarspel 29.06.1891, tr. Sijbekarspel 29.04.1849 Dirk Winkel, geb. Hoogwoud ca. 1819, arbeider, overl. Sijbekarspel 25.11.1872, z.v. Klaas Winkel en Lijsbeth Eggelis.

4.                   Marijtje Bruin, geb. Venhuizen 24.11.1821 (akte), dienstmaagd (1848), overl. Wognum 09.07.1897, tr. Zwaag 16.04.1848 Zeger Houter, geb. Zwaag ca. 1826, landman, overl. Wognum 28.04.1886, z.v. Gijsbert Houter, landman, en Lijsbeth Davidson.

5.                   Geertje Bruin, geb. Venhuizen 03.08.1824 (akte), overl. Bovenkarspel 22.04.1887, tr. Bovenkarspel 11.05.1851 Sijmen Ens, ook Simon, geb. Bovenkarspel ca. 1824, landbouwer, overl. Bovenkarspel 17.09.1898, z.v. Jacob Ens, landman, en Maartje Vlam.

6.                   Dieuwertje Bruin, geb. Venhuizen 03.05.1827 (akte), overl. Venhuizen 10.04.1829.

7.                   Klaas Bruin, geb. Venhuizen 05.04.1830 (akte), landbouwer, overl. Venhuizen 13.11.1913, tr. Venhuizen 03.05.1857 Lijp Davidzon, geb. Venhuizen ca. 1832/1833, overl. Venhuizen 17.12.1890, d.v. Reinder Davidzon en Trijntje Ham.

8.                   Dieuwertje Bruin, geb. Venhuizen 26.07.1833|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| Bruijn (geb.akte Venhuizen 1833 no.30).

 

[16] Dirk Klopper, geb. Berkhout ca. 1757, overl. Westeinde (Enkhuizen) 19.11.1834|a|; tr. 2e Aaltje de Boer, geb. ca. 1752, overl. Enkhuizen 04.11.1826|b|; tr. 1e

[17] Trijntje Sluis, overl. voor 1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Klopper, geb. Enkhuizen ca. 1791; volgt [8].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, geen eerdere echtgenote vermeld (overl.akte Enkhuizen 1834 no.155); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Enkhuizen 1826 no.127).

 

[18] Jan Groot, geb. Andijk ca. 1757, veehouder (1815), veeman (1816,1819), overl. Andijk 14.03.1836, z.v. Willem Sijmonsz Groot en Meino Jans; tr.

[19] Geertje Rol, ook Rolle, geb. Andijk ca. 1758, overl. Andijk 14.03.1843, d.v. Jacob Rol en Alij Teunis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Groot, geb. Andijk ca. 1780/1782, veehouder, overl. Andijk 23.05.1852, tr. Andijk 21.04.1815 Ariaantje Brouwer, geb. Andijk ca. 1789, overl. Andijk 07.06.1822, d.v. Pieter Brouwer en Aafje Wagemaker.

2.                   Willem Groot, geb. Andijk ca. 1782, tr. Maria Kooijman, geb. Andijk ca. 1786, overl. Andijk 16.06.1868, d.v. Jacob Kooijman en Marie Tensen.

3.                   Simon Groot, geb. Andijk ca. 1784/1785, boer, overl. Sijbekarspel 05.07.1861, tr. Sijbekarspel 26.01.1812 Antje Zaal, geb. Sijbekarspel ca. 1785, boerin, overl. Sijbekarspel 16.10.1837, d.v. Pieter Zaal en Trijntje Peereboom.

4.                   Aaltje Groot, geb. Andijk ca. 1786/1787; volgt [9].

5.                   Meinoutje Groot, geb. Andijk ca. 1791/1792, overl. Binnenwijzend (Westwoud) 26.01.1872, tr. Westwoud 25.04.1819 Cornelis Bakker, geb. Spanbroek ca. 1796, veeman, overl. Beemster 24.01.1852, z.v. Dirk Bakker, veeman, en Ariaantje Pieters Koster.

6.                   Dirk Groot, geb. Andijk ca. 1793, veeman, overl. Andijk 12.04.1870, tr. Andijk 05.05.1816 Aagje Kooiman, geb. Andijk ca. 1778, veehoudster (1816), overl. Andijk 12.09.1850, d.v. Reinder Kooiman en Grietje Best.
†††† AK tr. 1e voor 1812 Jacob Mooij, geb. ca. 1780, overl. Andijk 30.04.1812, z.v. Theunis Mooij.

7.                   Geertje Groot, geb. Andijk ca. 1796, overl. Andijk 04.02.1876, tr. Andijk 27.10.1816 Jan Sluis, geb. Midwoud ca. 1789, bouwman, overl. Andijk 01.09.1866, z.v. Cornelis Sluis en Bneeltje Madderom.

8.                   Trijntje Groot, geb. Andijk ca. 1799, overl. Bovenkarspel 27.01.1894.

 

[20] Dirk Schotsman, geb. Grootebroek ca. 1771, houtkoper (1818,1827), burgemeester van Bovenkarspel (1813-1847), koopman (1850), overl. Bovenkarspel 18.09.1856, z.v. Pieter Schotsman en Sijtje van der Deure; tr. Alkmaar 16.02.1794

[21] Aaltje Wijnands, geb. Alkmaar ca. 1771, overl. Bovenkarspel 30.03.1845, d.v. Steven Wijnads en Magdalena Verhoeven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Steven Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1795/1796, overl. Bovenkarspel 29.12.1871, tr. 1e Bovenkarspel 21.06.1818 Maartje Swaan, geb. Bovenkarspel ca. 1792, overl. Bovenkarspel 01.04.1837, d.v. Roelof Swaan, chirurgijn, en Sijmontje Kok; tr. 2e Enkhuizen 17.01.1847 Antje de Jongh, geb. Enkhuizen ca. 1808, overl. Enkhuizen 22.03.1872, d.v. Jacob de Jongh en Hillegonda van Gemeren, naaister (1847).

2.                   Pieter Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1798, winkelier (1823), koopman (1860), overl. Lemmer (Lemsterland) 26.01.1860, tr. Bovenkarspel 27.04.1823 Hiltje Fortuin, geb. Lemmer ca. 1797, overl. Lemmer (Lemsterland) 13.05.1861, d.v. Carst Fortuin, timmerman, en Jannetje de Boer.

3.                   Dirk Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1800; volgt [10].

4.                   Cornelis Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1804, overl. Bovenkarspel 12.03.1815.

5.                   Sijtje Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1806, overl. Grootebroek 23.12.1863, tr. Bovenkarspel 10.07.1825 Cornelis Pool, geb. Grootebroek ca. 1798, notaris, overl. Grootebroek 06.01.1848, z.v. Theunis Pool, secretaris van Dregterland, en Johanna Alders.

6.                   Magdalena Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1810, overl. Zwolle 03.08.1889, tr. Bovenkarspel 30.05.1830 Simon Willem Cloeck, geb. Alkmaar ca. 1806, horlogemaker, overl. Zwolle 10.01.1881, z.v. Jan Cloeck, koopman, en Guurtje Boon.

7.                   Willem Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1813, koopman in houtwaren, overl. Bovenkarspel 20.03.1882, tr. Grootebroek 06.07.1843 Geertruida Elzina Pool, geb. Grootebroek ca. 1818, overl. Bovenkarspel 10.02.1896, d.v. Albert Pool, secretaris van Drechterland, en Aaltje Naatsmer/Nasmer.

 

[22] Aldert Brebaart, geb. Hoorn ca. 1780, gorter (1827,1834), dagloner (1841), overl. Hoogkarspel 31.03.1856|a|, tr.

[23] Aafje Prins, geb. Andijk ca. 1784, overl. Bovenkarspel 19.05.1850, d.v. Gerrit Prins en Geertje Groot.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Breebaart, geb. Bovenkarspel ca. 1806; volgt [11].

2.                   Gerrit Breebaart, geb. Bovenkarspel ca. 1810, gorter, overl. Bovenkarspel 01.02.1850, tr. Bovenkarspel 05.02.1837 Lijsbet Langereis, ook Langereijs, geb. Berkhout ca. 1811, dienstbaar (1837), overl. Bovenkarspel 06.04.1849, d.v. Jan Klasen Langereis en Antje Beek.

3.                   Willem Breebaart, geb. Bovenkarspel ca. 1813, bouwman, overl. Wijdewormer 19.11.1904, tr. Bovenkarspel 23.03.1834 Maartje Haas, geb. Broekerhaven (Bovenkarspel) ca. 1815, overl. Wijdewormer 03.12.1902, d.v. Sijmen Haas, zeilmaker, en Aaltje Robberts.

4.                   Jacob Breebaart, geb. Bovenkarspel ca. 1816, overl. Den Helder 02.01.1897, tr. Maartje Breebaart, geb. Hoorn ca. 1818, overl. Den Helder 25.06.1895, d.v. Jan Breebaart en Marijtje Rozeboom.

5.                   Geertje Breebaart, geb. Bovenkarspel ca. 1818, dienstmeid (1841), overl. voor 1896, tr. Andijk 18.04.1841 Dirk Raven, geb. Andijk ca. 1819, dagloner (1841), arbeider (1854), landbouwer (1861), overl. voor 1896, z.v. Pieter Raven, landman, en Lijsbet Dol.
†††† DR tr. 2e Barsingerhorn 06.02.1854 Jannetje Bood, geb. Barsingerhorn ca. 1817, winkelierster (1854), overl. Haarlemmermeer 23.06.1857, d.v. Pieter Cornelisz Bood, schipper, en Neeltje Rentenaar; tr. 3e Haarlemmermeer 22.08.1861 Aafje Krijger, geb. Bovenkarspel ca. 1815, overl. Haarlemmermeer 20.02.1886, d.v. Pieter Krijger en Antje Albers.
†††† JB tr. 1e Barsingerhorn 16.10.1836 Kornelis Portegijs, geb. Kolhorn/Barsingerhorn ca. 1815/1816, schoenmaker, overl.Barsingerhorn 16.08.1852, z.v. Jan Jansz Portegijs en Maartje Over.
†††† AK tr. 2e Haarlemmermeer 21.08.1874 Cornelis Westerhout, geb. Lexmond ca. 1807, arbeider, overl. Leiden 23.05.1876|b|, z.v. Aart Westerhout en Anna/Hanna de Jong.
†††† CW tr. 1e Alphen 10.02.1831 Neeltje de Jong, geb. Waarder ca. 1809, overl. Haarlemmermeer 27.03.1861, d.v. Cornelis de Jong en Johanna Paff; tr. 2e Haarlemmermeer 08.08.1861 Aagje van der Grijp, geb. Alphen 20.04.1829|c|, overl. Haarlemmermeer 11.09.1873, d.v. Paulus van der Grijp en Johanna Ram.

6.                   Antje Breebaart, geb. Bovenkarspel ca. 1821, overl. Hoogkarspel 12.02.1876, tr. Hoogkarspel 26.06.1850 Klaas Veer, geb. Berkhout ca. 1814, bouwmansknecht (1842), arbeider (1850), overl. Hoogkarspel 19.05.1862, z.v. Willem Veer en Maartje Mijzen.
†††† KV tr. 1e Hoogkarspel 06.02.1842 Vokeltje Gorter, geb. Hoogkarspel ca. 1816/1817, dienstbaar (1842), overl. Hoogkarspel 09.07.1848, d.v. Klaas Simonsz Gorter en Neeltje Willems Berkman.

7.                   Grietje Breebaart, geb. Bovenkarspel ca. 1822, overl. Bovenkarspel 03.04.1843.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Hoogkarspel 1856 no.8; ook overl.akte Bovenkarspel 1856 no.8); |b| ook overl.akte Haarlemmermeer 1876 no.175; |c| natuurlijke dochter van Johanna, gewettigd bij haar huwelijk met Paulus Alphen 19.11.1829.

 

[24] Klaas Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1780/1781/1782, veeman (1825,1828), landman (1838,1847), overl. Bovenkarspel 01.09.1863, z.v. Dirk Swagerman en Willempje Leen; tr.

[25] Antje Best, geb. Bovenkarspel 01.07.1850, overl. Bovenkarspel 01.07.1850, d.v. Pieter Best en Aaltje Raven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willempje Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1806, tr. Bovenkarspel 03.05.1829 Klaas Ruijter, geb. Venhuizen ca. 1802, metselaar, z.v. Mijndert Ruijter, timmerman, en Trijntje Jonker.

2.                   Pieter Swagerman, geb. Bovenkarspel 22.07.1807; volgt [12].

3.                   Dirk Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1812, landbouwer, overl. Bovenkarspel 12.03.1875, tr. Bovenkarspel 25.04.1839 Trijntje Haas, geb. Bovenkarspel ca. 1818, naaister (1839), overl. Bovenkarspel 16.04.1858, d.v. Sijmen Haas en Aaltje Robbers.

4.                   Wouter Swagerman, geb. xx.01.1814, overl. Bovenkarspel 27.03.1814.

5.                   Aaltje Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1815/1816, overl. Bovenkarspel 21.06.1853, tr. Bovenkarspel 09.03.1845 Maarten Raven, geb. Andijk ca. 1804/1805, dienstknecht, overl. Bovenkarspel 15.09.1897, z.v. Pieter Raven, bouwman, en Lijsabet Dol.

6.                   Wouter Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1817, bouwman, overl. Benningbroek (Sijbekarspel) 20.07.1873, tr. Venhuizen 18.03.1838 Ariaantje Schuitemaker, geb. Venhuizen ca. 1816, overl. Benningbroek (Sijbekarspel) 10.03.1878, d.v. Jan Schuitemaker, onderwijzer der jeugd, en Antje Boot.

7.                   Grietje Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1820/1821, overl. Wijdenes 26.11.1888, tr. Bovenkarspel 15.03.1840 Dirk Mantel, geb. Bovenkarspel ca. 1818, overl. Wijdenes 16.01.1879, z.v. Cornelis Mantel, veeman, en Swaantje Bloemendaal.

8.                   Maartje Swagerman, geb. Bovenkarspel ca. 1823, overl. Bovenkarspel 11.12.1825.

 

[26] Maarten Brugman, geb. ca. 1768, onderwijzer der jeugd (1813,1820), overl. Andijk 23.08.1820, z.v. Gerrit Grugman en Maartje N; tr.

[27] Aagje Oostwouder, geb. Oudijk ca. 1764, overl. Bovenkarspel 07.12.1849, d.v. Arien Oostwouder en Maartje Stoppel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Brugman, geb. Grootebroek/Lutjebroek ca. 1793/1794, dienstmaagd (183), overl. Bovenkarspel 19.04.1868, tr. Bovenkarspel 30.09.1813 Jan Haas, geb. Bovenkarspel ca. 1793, veehouder, overl. Bovenkarspel 19.02.1868, z.v. Sijmen Haas, zeilenmaker, en NN|a|.

2.                   Neeltje Brugman, ged. Oude Niedorp 08.01.1797, dienstmaagd (1827), overl. Nieuwer-Amstel 30.09.1869, tr. Bovenkarspel 13.05.1827 Jan Oostwouder, geb. Grootebroek 06.10.1803, dijkbaas, overl. Muiden 14.11.1864, z.v. Jacob Oostwouder, arbeider, en Trijntje Wagemaker.

3.                   Trijntje Brugman, ged. Oude Niedorp 03.02.1799, dienstmaagd (1817), overl. Andijk 02.09.1857, tr. Andijk 18.05.1817 Pieter Kooiman, ook Kooijman, geb. Andijk ca. 1787, landbouwer, overl. Andijk 09.12.1853, z.v. Cornelis Kooiman, veeman, en Trijntje Pool.

4.                   Adriaantje Brugman, ook Ariaantje, geb. Andijk 02.05.1803, dienstmaagd (1824), overl. Bovenkarspel 11.12.1879, tr. Bovenkarspel 09.05.1824 Rijndert Bijl, ook Rijnder, geb. Andijk ca. 1802, overl. Bovenkarspel 05.12.1870, z.v. Pieter Bijl, veehouder, en Maartje Visser.

5.                   Gerritje Brugman, geb. Andijk 11.02.1806; volgt [13].

6.                   Niesje Brugman, geb. Andijk ca. 1809, overl. Buiksloot 28.03.1887, tr. Bovenkarspel 09.01.1831 Pieter Haas, geb. Broekerhaven ca. 1811, overl. Buiksloot 17.06.1874, z.v. Sijmen Haas, kleermaker, en Aaltje Jans Robberts.

 

Noten: |a| niet vermeld in deze kopie-akte (huw.akte Bovenkarspel 1813 no.6).

 

[28] Klaas Bruin, overl. Wijdenes 27.10.1809, z.v. Cornelis Bruin; tr.

[29] Zijtje Eilander, ook Sijtje, overl. Wijdenes 23.04.1794, d.v. Klaas Eilander.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Bruin, geb. Wijdenes 27.01.1885, boer, overl. Wijdenes 10.11.1857, tr. Schellinkhout 06.02.1814 Vokeltje Willemsz Kraan, ook Fokeltje, geb. Venhuizen 03.04.1785, dienstbaar (1814), overl. Wijdenes 24.10.1829, d.v. Cornelis Willemsz (-1803), arbeider, en Trijntje Reindersdr de Boer, arbeidster.

2.                   Gerrit Bruin, geb. Wijdenes ca. 1783, bouwman, overl. voor 1877, tr. Venhuizen 24.10.1830 Marijtje Groen (ca.1795-1877), d.v. Hendrik Groen en Trijntje Kooiman.

†††† GB tr. 1e voor 1826 Ariaantje Groot, geb. Venhuizen ca. 1779, overl. Venhuizen 08.12.1826.

3.                   Klaas Bruin, geb. Wijdenes 11.06.1783, overl. Oosterleek 09.10.1857, tr. Grietje Balk, geb. Wijdenes 27.03.1780, overl. Oosterleek 24.05.1831, d.v. Pieter Balk en Marijtje Balk.

4.                   Pieter Bruin, geb. Wijdenes 03.06.1786, overl. Wijdenes 10.06.1829.

5.                   Remment Bruin, geb. Wijdenes ca. 1787/1788; volgt [14].

 

[30] Hendrik Groen, geb. Enkhuizen 05.08.1755, overl. Venhuizen 28.06.1837|c|, tr.

[31] Trijntje Kooiman, geb. Andijk xx.11.1756, overl. Venhuizen 24.09.1826|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Groen, geb. Enkhuizen ca. 1787, overl. Hoogkarspel 26.02.1864, tr. Venhuizen 19.04.1812 Cornelisje Heuvel, geb. Hem ca. 1789, overl. Hoogkarspel 08.12.1878|b|, d.v. Dirk Heuvel en Aafje Fokkens.

2.                   Sijmen Groen, ook Simon, geb. Venhuizen ca. 1789/1790, overl. Venhuizen 28.01.1864, tr. Venhuizen 09.05.1819 Neeltje Ruiter, geb. Venhuizen ca. 1794, overl. Venhuizen 11.09.1878, d.v. Dirk Ruiter en Geertje Hoek.

3.                   Niesje Groen, geb. Venhuizen ca. 1792; volgt [15].

4.                   Marijtje Groen, geb. Venhuizen ca. 1795, overl. Venhuizen 22.02.1877, tr. Venhuizen 24.10.1830 Gerrit Bruin (ca.1783-voor1877), z.v. Klaas Bruin en Geertje Eilander.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Venhuizen 1826 no.35); |b| per abuis oud negentien jaren (overl.akte Hoogkarspel 1878 no.40); |c| geen ouders vermeld, wedr Kooimans (overl.akte Venhuizen 1837 no.26).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren