Albertus Cornelis Koorenhof (1889-1972)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2018)

 


 

[1] Albertus Cornelis Koorenhof, geb. Zoeterwoude 04.08.1889, ‘Indisch Landbouw-Leeraar’ (1920), buitengewoon lector TH Bandoeng, OON, overl. ’s-Gravenhage 03.08.1972, tr. Soekaboemi 05.07.1920|a| Dorothea de Wijs, Thea, geb. Batavia 30.04.1901|b|, overl. ’s-Gravenhage 17.02.1979.

 

Noten: |a| RA 1921 p.40; |b| RA 1902 p.380.

 

[2] Hendrik Abraham Koorenhof, geb. Amsterdam 18.12.1856, onderwijzer (1887,1901), overl. Leiden 11.02.1917, begr. Oegstgeest (Groene Kerkje) 15.02.1917, tr. Leiden 27.07.1887|b|
[3] Johanna Francina Kriest, geb. Oegstgeest 12.05.1861, overl. Leiden 13.03.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sara Petronella Koorenhof, geb. Zoeterwoude 04.04.1888, overl. Leiden 21.10.1961, tr. Soerabaja 08.04.1916|a| Otto Julius Samuel Löwenheim, geb. Berlijn 25.04.1889, overl. Leiden 18.05.1942, z.v. Max Löwenheim en Frieda David.

2.                   Albertus Cornelis Koorenhof, geb. Zoeterwoude 04.08.1889; volgt [1].

3.                   Johanna Wilhelmina Koorenhof, geb. Leiden 17.01.1894, overl. ’s-Gravenhage 21.03.1961, crem. Velsen (Driehuis Westerveld) 25.03.1961, tr. Leiden 27.08.1924 Eugène Christian Mulholland, geb. Soekaboemi 17.12.1897|c|, z.v. Eugène Christian Mulholland en Lena Dieuwertje Schok.

4.                   Charlotte Henriette Koorenhof, geb. Leiden 06.01.1901.

 

Noten: |a| RA 1917 p.151; |b| moeder v/d bruid Slechtenhorst (huw.akte Leiden 1887 no.183); |c| RA 1899 p.359.

 

[4]

[5] Sara Petronella Koornhof, geb. Leiden 05.03.1827, dienstbode (1850), overl. tussen 1887 en 1917.

Kinderen (moeder ook Korenhof/Koorenhof):

1.                   Abraham Korenhof, geb. Leiden 13.10.1850|c|, overl. Leiden 30.04.1852.

2.                   Hendrik Abraham Koorenhof, geb. Amsterdam 18.12.1856|a|; volgt [2].

 

Noten: |a| moeder Koorenhof, aangifte door Lijntje van Buuren, 48 jaar, vroedvrouw (geb.akte Amsterdam 1856 reg.7 fol.121v & akte Amsterdam 21.01.1858); |c| moeder Korenhof, aangifte door Maria van den Bosch, 53 jaar, vroedvrouw, getuigen Abraham Korenhof, 47 jaar, bediende {opa}, en Abraham Korenhof, 25 jaar, zeepziedersknecht {oom} (geb.akte Leiden 1850 no.1042).

 

[6] Albertus Cornelis Kriest, geb. Leiden 10.09.1830, tuinman, tuinier, bloemist, overl. Leiden 21.04.1915, tr. Leiden 10.05.1854

[7] Johanna Wilhelmina Slegtenhorst, geb. Leiden 27.01.1823, dienstbode (1854), overl. Zoeterwoude 01.01.1891.

Uit dit huwelijk (moeder ook Slechtenhorst):

1.                   Elisabeth Maria Kriest, geb. Oegstgeest 04.07.1855, overl. Leiden 05.02.1930.

2.                   Jacoba Johanna Kriest, geb. Oegstgeest 25.09.1857, overl. Oegstgeest 11.04.1860.

3.                   Johanna Francina Kriest, geb. Oegstgeest 12.05.1861|a|; volgt [3].

4.                   Johanna Wilhelmina Kriest, geb. Zoeterwoude 18.01.1864, overl. Zoeterwoude 17.10.1864.

5.                   Johannes Kriest, geb. Zoeterwoude 25.03.1866, bloemist, overl. Leiden 28.01.1916.

6.                   levenloze dochter, Zoeterwoude 11.09.1868.

 

Noten: |a| moeder Slechtenhorst (geb.akte Oegstgeest 1861 no.27; niet beschikbaar bij zoekakten.nl {apr’18}).

 

[8]

[9]

 

[10] Abraham Koornhof, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 28.03.1803, wollengarenfabrijkeursknecht (feb1825), fabrikeur (mrt1825,1827), fabrikeursknecht (1832), bediende (1834), spinder (1837), fabrieksbediende (1842,1845), sjouwer (1850), fabriekwerker (1854), overl. Leiden 25.03.1854, tr. Leiden 17.02.1825

[11] Johanna Catharina Poit, ged. Leiden (Marekerk) 22.03.1803|c|, werkster (1825), overl. Leiden 04.12.1881.

Uit dit huwelijk (vader ook Korenhof, moeder veelal Poet/Poët, soms Poat of Pont):

1.                   Abraham Korenhof, geb. Leiden 23.03.1825, schippersknecht, overl. Leiden 25.07.1898|b|, tr. Leiden 15.05.1850 Maria van der Linden, geb. Leiden 24.12.1826, overl. Leiden 06.02.1908, d.v. Machiel van der Linden en Sara van Houten.

2.                   Sara Petronella Koornhof, geb. Leiden 05.03.1827|a|; volgt [5].

3.                   Jan Koornhof, geb. Leiden 16.07.1832, steendrukker, overl. Leiden 18.01.1894, tr. 1e Leiden 30.05.1860 Maria Slierings, geb. Leiden 16.05.1838, overl. Leiden 24.11.1874, d.v. Antonie Slierings, blikslager, en Maria Catharina de Kwik; tr. 2e Leiden 05.01.1876 Maria Helena Philippo, geb. Leiden 06.06.1841, overl. Leiden 30.01.1915, d.v. Willem Hendrik Philippo en Maria Bleijleve.

4.                   Jacobus Korenhof, geb. Leiden 19.09.1834.

5.                   Charlotte Henrietta Pauline Korenhof, geb. Leiden 11.07.1837, overl. na 1873, tr. Zoeterwoude 25.05.1870 Hendrik van der Linden, geb. Zoeterwoude 16.05.1845, bloemist, overl. Zoeterwoude 27.03.1873, z.v. Jannetje van der Linden.

6.                   Adriana Johanna Korenhof, geb. Leiden 14.05.1842, overl. Rotterdam 26.09.1902, tr. Rotterdam 27.07.1887 Pieter van Gelderen, geb. Leiden 27.12.1832, overl. Rotterdam 23.11.1903, z.v. Jacobus van Gelderen en Petronella Moene.

7.                   Cornelia Korenhof, geb. Leiden 06.01.1845.

 

Noten: |a| Koornhof, moeder Poët (geb.akte Leiden 1827 no.284); |b| moeder Catharina Hopman (overl.akte Leiden 1898 no.620); |c| geb. 27.02 (huw.akte Leiden 1825 no.36).

 

[12] Johannes Kriest, geb. Leiden 25.03.1807, ged. Leiden (Marekerk) 26.03.1807, tuinman, overl. Leiden 04.07.1886; tr. 2e Leiden 06.05.1847 Jacoba van Tol, geb. Leiderdorp 03.01.1813, dienstbode (1847), overl. Leiden 11.01.1870, d.v. Cornelis van Tol en Maria van Soest ; tr. 3e Leiden 29.01.1873 Wilhelmina Sirat, ook Sierat, geb. Leiden 06.06.1815, overl. Leiden 15.03.1891, d.v. Arend Sirat, schoenmaker, en Elisabeth Vijftien; tr. 1e Leiden 19.03.1829

[13] Maria van den Bree, ged. Leiden (Pieterskerk) 05.02.1806, overl. Leiden 07.06.1846.

     WS tr. 1e Leiden 23.11.1843 Stephanus Steenstraten, geb. Leiden 13.05.1812, huisbediende, overl. Leiden 21.11.1864, z.v. Denijs Steenstraten en Anna Albers.

Uit het huwelijk Kriest-van den Bree:

1.                   Johannes Kriest, geb. Leiden 09.07.1829, overl. Leiden 20.11.1829.

2.                   Albertus Cornelis Kriest, geb. Leiden 10.09.1830; volgt [6].

3.                   Elisabeth Petronella Kriest, geb. Leiden 26.03.1832, dienstbode (1857), overl. Leiden 17.04.1922, tr. Leiden 06.05.1857 Gerard Adriaan van Steenbergen, geb. Leiden 20.08.1831, schrijnwerker (1857), meubelmaker (1884), overl. Zoeterwoude 17.07.1884, z.v. Gerardus Adrianus van Steenbergen en Dorothea Margaretha Nicolaij.

4.                   Cornelia Jacoba Kriest, geb. Leiden 18.07.1833, overl. ’s-Gravenhage 17.09.1911, tr. ’s-Gravenhage 03.11.1869 Pieter Kunst, geb. ’s-Gravenhage ca. 1844, koetsier (1869), stalhouder (1896), overl. ’s-Gravenhage 01.01.1896, z.v. Gerrit Kunst, koetsier, en Gerritje van IJzendoorn.

5.                   Anna Maria Kriest, geb. Leiden 05.09.1834, overl. Leiden 05.03.1835.

6.                   Johanna Francina Kriest, geb. Leiden 02.05.1836, overl. Loosduinen 07.05.1920.

7.                   Anna Maria Kriest, geb. Leiden 09.04.1838, dienstbode (1867), overl. ’s-Gravenhage 21.01.1918, tr. ’s-Gravenhage 08.05.1867 Hendrik Philip Lever, geb. Amsterdam 21.06.1841 (akte), letterzetter (1867), boekdrukker (1881), overl. ’s-Gravenhage 18.10.1881, z.v. Hendrik Johan Lever, boekdrukker, en Maamke Louwes Hakvoort.

8.                   Margaretha Kriest, geb. Leiden 01.10.1839, overl. Leiden 27.03.1841.

9.                   Maria Kriest, geb. Leiden 05.12.1840, overl. Leiden 12.05.1841|c|.

10.               Johanna Kriest, geb. Leiden 09.01.1842, overl. Leiden 21.06.1842.

11.               Johannes Kriest, geb. Leiden 10.04.1843, overl. Leiden 03.07.1843.

12.               Maria Kriest, geb. Leiden 10.07.1844, overl. Leiden 21.10.1860.

13.               Johanna Kriest, geb. Leiden 07.01.1846, overl. Leiden 24.03.1846.

Uit het huwelijk Kriest-van Tol:

14.               Johannes Cornelis Kriest, geb. Leiden 17.01.1848, overl. Leiden 01.02.1848.

15.               Johannes Kriest, geb. Leiden 17.03.1849, tuinman, tuinier, overl. Leiden 25.12.1927, tr. 1e Leiden 02.12.1868 Johanna Catharina Brittijn, geb. Leiden 14.02.1845, overl. Zoeterwoude 28.07.1885, d.v. Willem Brittijn, koperslager, en Johanna van der Linden; tr. 2e Leiden 18.05.1887 (echtsch. voor 1894) Maria Gardenier, geb. Westmaas 25.12.1855, dienstbode (1887), d.v. Cornelis Gardenier, tuinier, en Johanna Schaap; tr. 3e Zoeterwoude 05.07.1894 Maria Theodora Olivier, geb. Utrecht 07.10.1867|a|, overl. Leiden 05.12.1950, d.v. Jan Olivier, koperslager, en Maria Theodora Vlok.
     MG tr. 2e Amsterdam 10.11.1897 Henri François van de Keuken, geb. Friedrichstadt aan den Eider|b| ca. 1859, werkman, z.v. Hendrina van de Keuken.

16.               Cornelia Kriest, geb. Leiden 12.11.1850, overl. Leiden 26.11.1851.

17.               Cornelis Kriest, geb. Leiden 10.03.1852, overl. Leiden 27.03.1853.

18.               Jacoba Kriest, geb. Leiden 29.08.1853, tr. Leiden 27.01.1897 Johannes Slok, geb. Katwijk ca. 1837/1838, vleeshouwer (1858), veehandelaar (1897), z.v. Hendrik Slok, vleeshouwer, en Maria van der Hout.
     JS tr. 1e Leiden 15.12.1858 Margaretha le Feber, geb. Leiden 02.08.1834, overl. Leiden 09.05.1895, d.v. Nicolaas le Feber, bezemmaker (1834), en Anna Margaretha Deurwater, de bezemmakersaffaire uitoefenende (1858).

19.               Cornelia Elizabeth Kriest, geb. Leiden 22.03.1857, winkelierster (1892), overl. Leiden 18.04.1892, tr. Leiden 22.03.1882 Cornelis Hermanus van Ulden, geb. Leiden 11.09.1857, broodbakker, overl. Leiden 30.05.1887, z.v. Cornelis Hermanus van Ulden (-1883), opperman, en Johanna de Vink.

20.               Johanna Francina Kriest, geb. Leiden 17.04.1859, overl. Leiderdorp 13.02.1892, tr. Leiden 24.08.1881 Gerrit Bolt, geb. Leiden 25.05.1859, tuinier, z.v. Johannes Bolt, tuinman, en Jacoba Kooreman.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Maria Theodora, erkend en gewettigd bij haar huwelijk met Jan (huw.akte Bunnik 25.04.1872 no.4); |b| nu in Kreis Nordfriesland, Bundesland Schleswig-Holstein; |c| moeder per abuis van den Brink (overl.akte Leiden 1841 no.440).

 

[14] Adrianus Jacobus Slegtenhorst, ged. Leiden (Pieterskerk) 28.01.1787, ‘garçon marchand de vin’ (1812), wijnkopersknecht (1813,1828), bediende (1833,1839), overl. Leiden 08.01.1846, tr. Leiden 27.05.1812

[15] Jacoba Anna Beekman, ook Anna Jacoba of Johanna Jacoba, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 11.06.1786, naaister (1812), overl. Leiden 12.12.1850|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Catharina Slegtenhorst, geb. Leiden 10.07.1813, overl. Leiden 18.12.1887, tr. 1e Leiden 16.05.1839 Paulus Joannes ter Meer, ged. Leiden (Kerk aan de Bakkersteeg (rk)) 15.08.1807, huisverwer, overl. Leiden 29.10.1845, z.v. Hermanus ter Meer en Joanna Maria Bonten; tr. 2e Leiden 13.09.1848 Johannes Eberlee, ook Ebberlee, geb. Leiden 05.04.1820, kleermaker, overl. Leiden 27.02.1875, z.v. Johannes Valentijn Eberlee en Jannetje Kuper.

2.                   Johannes Slegtenhorst, geb. Leiden 28.10.1814, brievenbesteller, overl. Leiden 18.11.1882, tr. Leiden 04.05.1842 Clara Louiza de Liefde, geb. Zwolle 12.06.1812, dienstbode (1842), overl. Leiden 05.09.1885, d.v. Jan de Liefde en Johanna Maria Naas.

3.                   Jacoba Wilhelmina Slegtenhorst, geb. Leiden 23.07.1816, overl. Leiden 03.08.1817.

4.                   Paulus Slegtenhorst, geb. Leiden 08.08.1817, overl. Leiden 16.11.1818.

5.                   Pieter Slegtenhorst, geb. Leiden 05.12.1819, overl. Leiden 08.01.1820.

6.                   Hendrik Slegtenhorst, geb. Leiden 18.11.1820, overl. Leiden 08.07.1828.

7.                   Hendrik Slegtenhorst, geb. Leiden ca. 1821, overl. Leiden 30.09.1882.
– Bij de aangifte van overlijden van ene Hendrik Slegtenhorst in 1882|b| merkt Johannes Jacobus Loncq, 62 jaar, directeur van het Ziekenhuis, en/of de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand deze aan als zoon van Adrianus Jacobus Slegtenhorst en Anna Jacoba Beekman. Het betreft echter Hendrik Slegtenhorst, geb. Leiden 22.02.1822 (z.v. Lambertus Slegtenhorst en Johanna Honsbeek), sjouwer, overl. Leiden 30.09.1882, tr. Leiden 03.10.1855 Maria Martijn, geb. Leiden 26.07.1825, fabriekwerkster, overl. Leiden 23.11.1880, d.v. Pieter Martijn en Petronella van Berkel.

8.                   Johanna Wilhelmina Slegtenhorst, geb. Leiden 27.01.1823|a|; volgt [7].

9.                   Paulus Jacobus Slegtenhorst, geb. Leiden 27.12.1825, overl. Leiden 03.03.1826.

10.               Johanna Jacoba Slegtenhorst, geb. Leiden 29.02.1828, overl. Leiden 27.07.1828.

11.               Adrianus Jacobus Slegtenhorst, geb. Leiden 12.03.1833, kastenmaker, overl. Leiden 06.02.1919, tr. Leiden 17.11.1858 Theodora Dozij, geb. Leiden 01.04.1835, dienstbode (1858), overl. Oegstgeest 20.05.1910|c|, d.v. Theodorus Dozij, kruidenier, en Catharina Walle.

 

Noten: |a| moeder Anna Jacoba (geb.akte Leiden 1823 no.108); |b| overl.akte Leiden 1882 no.881; |c| ook overl.akte Zoeterwoude 1910 no.29; |d| Johanna Jacoba.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20] Abraham Koornhof, overl. Leiden 21.08.1806, begr. Leiden 23.08.1806; tr. 1e Elisabeth Jongbloed, begr. Leiden tussen 24 en 31.05.1800; otr. 2e Leiden 01.10.1802, tr. Leiden 16.10.1802|b|

[21] Petronella Fles, ged. Leiden (Loodskerk) 05.05.1771|a|, koopvrouw (1825), overl. Leiden 31.05.1838, d.v. Jacob Fles en Neeltje Riethoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Koornhof, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 28.03.1803; volgt [10].

2.                   Jannetje Koorenhof, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 19.01.1806.

 

Noten: |a| Neeltje, moeder Riethooven; |b| bruidegom Koornhoff, bruid Pieternelltje.

 

[22]

[23] Sara Poit, geb. Leiden 16.08.1779, ged. Leiden (Waalse Kerk) 18.08.1779|e|, spinster (1815), overl. Leiden 21.11.1818, d.v. Daniel Poit en Anna Midderhof.

Kinderen:

1.                   Johanna Catharina Poit, ged. Leiden (Marekerk) 22.02.1803|a|; volgt [11].

2.                   Jan Poit, ged. Leiden (Marekerk) 28.11.1805|b|, smidsknecht, overl. Leiden 15.01.1878|c|, tr. Leiden 24.05.1832 Hester Opgeenendt, geb. Leiden 27.12.1802, dienstbode (1832), overl. Leiden 24.03.1881, d.v. Pieter Opgeenendt en Hester van Duuren.

3.                   Sijtse Poit, geb. Leiden 07.08.1815|d|, overl. Leiden 11.08.1815.

4.                   Willemina Elisabeth Poit, geb. Leiden xx.02.1817, overl. Leiden 03.06.1817.

 

Noten: |a| onecht kind, als vader opgegeven Jan Hofman, get. Daniel Poit en Johanna Middenhof {opa en oma}; |b| onecht kind, get. Daniel Poit en Johanna Midderhof {opa en oma}; |c| Johannes Hofman (overl.akte Delft 1878 no.72); |d| aangifte door Anna Maria Land, 62 jaar, vroedvrouw (geb.akte Leiden 1815 no.655); |e| vader Poet.

 

[24] Johannes Kriest, overl. voor 1859, tr.

[25] Joanna Francina Bruijer, ged. Leiden (Marekerk) 21.08.1774, overl. Leiden 14.03.1859, d.v. Samuel Bruijer en Elisabeth Piket.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Johanna Chris, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 26.09.1802|b|.

2.                   Johannes Kriest, geb. Leiden 25.03.1807, ged. Leiden (Marekerk) 26.03.1807|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| moeder Johanna Briejer; |b| moeder Johanna Briejer.

 

[26] Cornelis van den Bree, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 13.09.1772, schippersknecht (1823), schipper op Delft (1825,1827), overl. Leiden 17.11.1827, z.v. Jacobus van den Bree en Johanna van Swaaneburg/Zwanenburg; tr.

[27] Petronella Paauw, geb. Leiden ca. 1773, overl. Leiden 28.06.1846|a|, d.v. Johannes Pauw en Elisabeth Durieux.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van den Bree, ged. Leiden (Pieterskerk) 12.10.1796, naaister (1825), overl. Leiden 24.02.1869, tr. Leiden 25.08.1825 Bart de Kler, geb. Leiden 27.10.1797, droogscheerder (1825), lakenperser (1863), overl. Leiden 05.06.1863, z.v. Bart de Kler en Maria Korenhof.

2.                   Elizabet Petronella van den Bree, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 13.10.1799, tr. Leiden 18.05.1820 Mattheus van Leeuwen, geb. Leiden 17.09.1797, letterzetter, z.v. Mouris van Leeuwen en Grietje Uittenbos.

3.                   Johanna Gerardina van den Bree, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 26.04.1801, overl. Leiden 26.08.1833, tr. Leiden 05.06.1823 Johannes Paulus Christiaanse, geb. Leiden 15.01.1801, steenhouwersknecht, overl. Leiden 09.06.1853, z.v. Willem Christiaanse (-1815) en Maria Barendina van Es.
     JPC tr. 2e Leiden 14.05.1835 Willemijntje Laven, geb. Leiden 05.02.1797, dienstbode (1829), overl. Leiden 13.11.1871, d.v. Abram Laven en Maria Regeer.
     WL tr. 1e Leiden 15.01.1829 Pieter van Berkel, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 22.05.1785, metselaar, overl. Leiden 17.11.1832, z.v. Hendrik van Berkel en Cornelia van Eijk.

4.                   Cornelia Jacoba van den Bree, ged. Leiden (Pieterskerk) 20.07.1803, overl. na 1859.

5.                   Maria van den Bree, ged. Leiden (Pieterskerk) 05.02.1806; volgt [13].

 

Noten: |a| Pauw (overl.akte Leiden 1846 no.712).

 

[28] Paulus Slegtenhorst, lakenwerker (1779), begr. Aarlanderveen 02.02.1804, otr. Leiden 17.12.1779

[29] Jannetje Groen, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 15.07.1755, ‘nettoyeuse’ (1812), overl. Leiden 26.05.1824, d.v. Pieter Groen en Jannetje van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambert Slegtenhorst, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 04.03.1781.

2.                   Sandrina Slegtenhorst, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 03.10.1782.

3.                   Elisabeth Slegtenhorst, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 18.11.1784.

4.                   Adrianus Jacobus Slegtenhorst, ged. Leiden (Pieterskerk) 28.01.1787; volgt [14].

5.                   Dirkjen Slegtenhorst, ged. Leiden (Marekerk) 03.05.1789, overl. Leiden 05.02.1866, tr. Leiden 17.03.1815 Jacobus Maartense, geb. Leiden ca. 1791/1792, dekenwerker, overl. Leiden 11.11.1850, z.v. Cornelis Maartense, dekenwerker, en Catharina Loekketekes.

6.                   Pieter Slegtenhorst, ged. Leiden 01.08.1790.

7.                   Maria Sandrina Slegtenhorst, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 29.12.1791, dienstbode (1812), overl. Leiden 01.04.1871, tr. Leiden 19.08.1812 Pieter Chaudron, ged. Leiden (Marekerk) 28.02.1792, kleermaker, overl. Leiden 08.03.1876, z.v. Daniel Chaudron en Cornelia Kuijters.

8.                   Matthijs Slegtenhorst, ged. Leiden (Loodskerk) 01.12.1793.

9.                   Jannetje Slegtenhorst, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 26.10.1800, dienstbode (1830), overl. Rotterdam 12.06.1877, tr. Leiden 18.11.1830 Albertus van der Waag, geb. Leiden 05.03.1808, ged. Leiden (Pieterskerk) 09.03.1808, letterzetter, overl. Rotterdam 03.11.1882, z.v. Henricus van der Waag en Hester Krap.

 

[30] Jan Beekman, keurslijfmakersknecht (1783,1809), ‘faiseur de corps de jupe’ (1812), z.v. N Beekman en Jannetje Hoornsveld; otr. 2e Leiden 06.01.1792 Catharina Pol, d.v. Isaac Pol; otr. 1e Leiden 24.04.1783

[31] Willemijntje Kriegers, van ’s Hage, overl. tussen 1788 en 1792, d.v. N Kriegers en Clasina Berenbag.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Beekman, ged. Leiden (Pieterskerk) 16.02.1785, overl. Leiden 30.07.1835, otr. Leiden 17.08.1809, tr. Leiden 02.09.1809 Anna Beauchez, geb. Leiden, overl. na 1835.

2.                   Jacoba Anna Beekman, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 11.06.1786|a|; volgt [15].

3.                   Willemina Clasina Beekman, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 17.01.1788.

 

Noten: |a| vader Johannes, moeder Willemina.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren