Anton Ludovicus van der Laaken (1890-1972)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Anton Ludovicus van der Laaken, geb. Pelantoengan (District Kendal, Res. Semarang) 06.01.1890, buitengewoon lector TH Bandoeng, overl. ’s-Gravenhage 09.05.1972, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik-en-Duinen) 12.05.1972, tr. Meerssen 14.06.1916 Sara Louise van der Vegt, geb. Zierikzee 31.10.1893, overl. Heemstede 07.01.1980, begr. 11.01.1980, d.v. Anthonij Hendrik van der Vegt en Jeannette Wilhelmina Theodora van Konijnenburg.

 

[2] Anton Pieter Jacobus van der Laaken, geb. ’s-Gravenhage 26.02.1857, tweede luitenant kwartiermeester bij het Oost-Indisch Leger (1887), majoor kwartiermeester bij het Oost-Indisch Leger (1919), overl. ’s-Gravenhage 30.10.1943, tr. Arnhem 15.09.1887
[3] Maria Theodora Josephina Ludovica Hamers, geb. Doesburg 22.02.1861, overl. Neuenburg (Duitsland) 27.07.1937|f|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anton Ludovicus Herman van der Laaken, geb. Batavia 28.11.1888|b|, overl. Kendal (Res. Semarang) 06.08.1889|c|.

2.                   Anton Ludovicus Herman van der Linden, geb. Pelantoengan (Disctrict Kendal, Res. Semarang) 06.01.1890|a||e|; volgt [1].

3.                   Emma Francisca Augusta van der Laaken, geb. Padang 24.05.1893|d|, overl. na 1959, tr. ’s-Gravenhage 14.01.1919 Frans Cornelis van Heck, geb. ’s-Gravenhage 03.04.1896, geëmployeerde bij de Bataafsche Petroleummaatschappij (1919), secretaris van een laboratorium (1959), overl. ’s-Gravenhage 27.09.1959, z.v. Johannes Andreas van Heck, hoofdopzichter bij het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, en Cornelia Antonia Wilhelmina Salm.

 

Noten: |a| RA 1891 p.314 (Anton Ludovicus Herman); |b| RA 1890 p.278; |c| RA 1891 p.384; |d| RA 1895 p.372; |e| geb. Pelantoengan (kaart Bevolkingsregister ’s-Gravenhage); |f| ingeschreven extract (overl.akte ’s-Gravenhage 1937 no.1525.

 

[4] Anthonij van der Laaken, geb. Leiden 03.10.1822, bediende (1861), oppasser (1881), overl. Arnhem 10.01.1881, tr. ’s-Gravenhage 27.12.1854

[5] Jacomina Wilhelmina Jacoba Post, geb. ’s-Gravenhage 30.08.1820, overl. Arnhem 22.01.1891.

Uit dit huwelijk (moeder ook Johanna Wilhelmina Jacoba):

1.                   Johanna Maria Wilhelmina van der Laaken, geb. ’s-Gravenhage 09.02.1856 (akte), overl. Arnhem 16.11.1917.

2.                   Anton Pieter Jacobus van der Laaken, geb.’s-Gravenhage 26.02.1857; volgt [2].

3.                   Jan Herman van der Laaken, geb. Zoeterwoude 15.07.1861, fourier bij de infanterie (1895), sergeant (1898), overl. Doesburg 22.10.1898|b|, tr. Arnhem 10.07.1895|a| Jozina Catharina Botter, geb. Maastricht 10.02.1868, dienstbode (1895), overl. Amersfoort 14.02.1948, d.v. Simon Botter, rijksveldwachter, en Pieternella van Kampen.
     JCB tr. 2e Arnhem 29.11.1905 Izaak Johannes van Hees, geb. Den Helder 17.06.1876, winkelbediende, z.v. Willebrordus van Hees, banketbakker, en Anna Margaretha van Hert.

4.                   Louise Henriette van der Laaken, geb. ’s-Gravenhage 04.06.1864 (akte), overl. Rotterdam 05.12.1919, tr. Rotterdam 02.08.1905 Wilhelm Gottfried Knochenhauer, geb. Aschersleben (Saksen)|c| ca. 1852, overl. Rotterdam 06.02.1912, z.v. Christian Knochenhauer en Friederieke Weile.

 

Noten: |a| vader van de bruidegom in leven spoorwegbeambte (huw.akte Arnhem 1895 no.201); |b| vader van de overledene stationschef (overl.akte Doesburg 1898 no.62); |c| nu in Bundesland Sachsen-Anhalt.

 

[6] Ludowikus Johannes Frederikus Bernardus Hamers, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 11.03.1821, kapitein der Infanterie (1857), gep. kapitein Indisch Leger (1868), kapitein-adjudant bij het Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek (1864,1887), gep. majoor tit. N.I. Leger (1890), RMWO, overl. Velp (Rheden) 07.09.1890, tr. Arnhem 11.09.1857|a|

[7] Emma Johanna Susanna von Gimborn, geb. Emmerich ca. 1827, overl. Barneveld 08.01.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Jeannetta Ernestina Emma Hamers, geb. Doesburg 07.03.1860, overl. na 1890.

2.                   Maria Theodora Josephina Ludovica Hamers, geb. Doesburg 22.02.1861|b|; volgt [3].

3.                   Franciska Petronella Hamers, geb. Elten ca. 1863, overl. Lisse 25.02.1935, begr. Lisse (RK Kerkhof) 28.02.1935, tr. Teteringen 20.08.1896|c| Julius Lodewijk Theodorus Sanders, geb. Tjampakka (Res. Lampongsche districten) 28.09.1858|d|, kapitein der Infanterie van het Oost-Indisch Leger (1896), burgemeester van Warmond (1903-1907) en Roermond (1907-1927), OON, overl. Lisse 19.09.1932, begr. Lisse (Parochiekerkhof H. Agatha) 22.09.1932, z.v. Bernardus Koenraad Sanders en Sara Charlotta Elisabeth Thomas.

4.                   Mathilde Antonie Hamers, geb. Arnhem 12.09.1864, overl. Wassenaar 08.03.1942.

5.                   Emma Helena Frederika Hamers, geb. Arnhem 01.02.1866, overl. Wassenaar 30.04.1945.

6.                   Louise Frederika Hamers, geb. Arnhem 19.01.1868, overl. Arnhem 04.08.1868.

7.                   Augusta Theodora Maria Hamers, geb. Arnhem 30.05.1872, overl. Arnhem 30.08.1872.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (in garnizoen te Weltevreden op Java) vertegenwoordigd door Eduard Derksen, koopman te Emmerich (huw.akte Arnhem 1857 no.131); |b| vader Ludovicus Johannes Fredericus Bernardus; |c| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende te Segli) vertegenwoordigd door Daniel Robert Frederik van Haeften, gep. kapitein OIL, 47 jaar, vader v/d bruid Ludwig Johann Friederich Bernard Hamers (huw.akte Teteringen 1896 no.10); |d| RA 1860 p.49 & RA 1861 p.20.

 

[8] Jacobus van der Laaken, ged. Leiden (NH Marekerk) 25.12.1791, looier (1818), leerlooier (1818), schoenmaker (1822,1865), overl. Leiden 29.06.1865, tr. Leiden 09.07.1818

[9] Maria Starkenburg, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 03.01.1790, spinster (1790), overl. Leiden 13.12.1873.

Voorkind:

1.                   Judith van der Laaken, geb. Leiden 22.06.1818|a|, overl. Leiden 30.01.1901.

Uit dit huwelijk:

2.                   Lydia van der Laaken, geb. Leiden 30.06.1820, overl. Leiden 19.03.1903, tr. Leiden 23.04.1856 Jan Plaizier, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 25.08.1811, wolkammer (1837), sjouwer (1856), overl. Leiden 13.03.1897, z.v. Johannes Plaizier en Suzanna Elisabeth Daggerman.
     JP tr. 1e Leiden 08.06.1837 Elisabeth Jonke, geb. Warmond 24.04.1812, overl. voor 1856, d.v. Lambertus Jonke en Jeanne Rijke.

3.                   Anthonij van der Laaken, geb. Leiden 03.10.1822; volgt [4].

4.                   Frans van der Laaken, geb. Leiden 13.06.1827, kruideniersbediende (1854), besteller (1860,1906), overl. Leiden 12.04.1906, tr. Leiden 15.11.1854 Jansje Bergman, geb. Leiden 21.10.1820, overl. Leiden 23.01.1859, d.v. Gijsbert Bergman en Johanna Smit; tr. 2e Leiden 06.06.1860|b| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leiden 12.12.1871, ingeschr. Leiden 21.02.1872) Johanna Groeneveld, geb. Leiden 06.10.1838, dienstbode (1860), overl. Leiden 06.07.1916, d.v. Bartholomeus Stephanus Groeneveld, wolkammer, en Geertruij Vrij; tr. 3e Leiden 18.09.1872 Niezebeth Vlasveld, geb. Noordwijkerhout 20.10.1846, dienstbode (1872), overl. Leiden 20.07.1906, d.v. Dirk Vlasveld, koopman, en Kornelia van Wateringen.

 

Noten: |a| aangifte door Jacobus ‘erkennende vader van dit kind te zijn’ (geb.akte Leiden 1818 no.374); |b| bruidegom ‘jongman’ (huw.akte Leiden 1860 no.152).

 

[10] Pieter Post, geb. ’s-Gravenhage ca. 1798/1799, boekbinder (1820), overl. ’s-Gravenhage 28.12.1822, z.v. Jacobus Post en Adriana Jacomina Hissing; tr. ’s-Gravenhage 15.03.1820

[11] Joanna Jacoba Ruijs, ged. Delft 03.05.1796, naaister (1820), winkelierster (1825), overl. ’s-Gravenhage 16.04.1844; tr. 2e ’s-Gravenhage 09.02.1825|a| Herman Anthonie Hulman, geb. Purmerend ca. 1800, timmerman (1825), winkelier (1842), overl. Amsterdam 01.05.1865, z.v. Herman Anthonie Hulman en Guurtje Berkhout.

Uit het huwelijk Post-Ruijs:

1.                   Jacomina Wilhelmina Jacoba Post, geb. ’s-Gravenhage 30.08.1820; volgt [5].

Uit het huwelijk Hulman-Ruijs:

2.                   Guurtje Johanna Hulman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1826, overl. ’s-Gravenhage 09.05.1907, tr. ’s-Gravenhage 22.06.1842|b| Johans Henderik van Ebbendorp, geb. Amsterdam 14.10.1810, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 14.11.1810, secretaris van de Luxemburgse kanselarij (1842), referendaris bij het Department van Koloniën (1885), overl. ’s-Gravenhage 03.05.1885, z.v. Johannes Harremanus van Ebbendorp en Henderica Rentia Lanenhardt.

3.                   Herman Anton Hulman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1827, bode (1864), bureaulist (1889), overl. ’s-Gravenhage 20.11.1889, tr. Arnhem 09.11.1864 Maria Elisabetha Janssen, geb. Arnhem 01.04.1842, dienstbode (1864), verblijft in Gesticht voor Krankzinnigen Oud-Rozenburg te Loosduinen (1914,1915), overl. ’s-Gravenhage 05.11.1915, d.v. Gradus Janssen, schoenmaker, en Anna Blenkers.

 

Noten: |a| wede Jacobus Post ‘volgens acte van overlijden waaruit tevens blijkt dat meer dan tien maanden sedert dat overlijden verlopen zijn’, bruid en bruidegom verklaren ‘dat in de doopacte van den bruidegom de naam foutief voorkomt als Hulleman’ (huw.akte ’s-Gravenhage 1825 no.41); |b| moeder Ruis.

 

[12] Pieter Hamers, geb. Haarlem ca. 1764/1765, majoor der infanterie, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 25.09.1834; tr. 1e voor 1815 Johanna Cores, overl. voor 1815; tr. 2e Bergh 12.05.1815

[13] Berndina Johanna Muijselaar, geb. ’s-Gravenhage ca. 1781/1782, aang.lidmaat Delft xx.04.1804, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 24.07.1848.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk)|a|:

1.                   Petrus Joannes Muijzelaar, later Hamers, geb. Delft 15.04.1809, ged. Delft 15.04.1809|b|.

Uit dit huwelijk:

2.                   Frederieca Hamers, geb. Bergh xx.11.1816, overl. Bergh 25.11.1816.

3.                   Francisca Margaretha Johanna Sophia Hamers, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 12.05.1818.

4.                   Ludowikus Johannes Frederikus Bernardus Hamers, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 11.03.1821|c|; volgt [6].

 

Noten: |a| bruid Berndina Johanna, wettiging van Petrus Johannes Bernardus (huw.akte Bergh 1815 no.2); |b| vader Joannes Petrus Hamers; |c| moeder Johanna Berndina Muizelaar.

 

[14] Theodor Caspar von Gimborn, apotheker, overl. tussen 1857 en 1880, tr.

[15] Johanna Hendrina Westhoven, geb. ca. 1805, overl. Emmerich 24.08.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Emma Johanna Susanna von Gimborn, geb. Emmerich ca. 1827; volgt [7].

 

[16] Anthonij van der Laken, geb. Leiden ca. 1758, schoenmaker, overl. Leiden 21.04.1816, z.v. Frans van der Laken en Steintje de Nie; otr. 2e Leiden 06.10.1798 Johanna Catharina Wassenburg, geb. Leiden, overl. na 1808; otr. 1e Leiden 11.05.1781

[17] Judik Timmermans, geb. Leiden, begr. Leiden tussen 05 en 12.03.1796.

– Er is een Anthonie van der Laaken, ged. Leiden (NH Marekerk) 23.09.1757, z.v. Frans van der Laaken en Grietje van der Roelen.
– Er is een Judick Timmermans, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 28.05.1850, d.v. Jacob Timmermans en Judick van der Wijn.

Uit het huwelijk van der Laken-Timmermans (vader van der Laaken):

1.                   Frans van der Laaken, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 31.07.1782, droogscheerder (1808,1818), sjouwer (1822), overl. Leiden 27.03.1857, tr. Leiden 14.05.1808 Elisabeth Starkenburg,  geb. Leiden ca. 1780, overl. Leiden 23.05.1875, d.v. Jacobus Starkenburg en Martha van Duuren.

2.                   Judik van der Laaken, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 15.12.1784.

3.                   Christiaen van der Laaken, ged. Leiden (NH Marekerk) 06.04.1788.

4.                   Jacobus van der Laaken, ged. Leiden (NH Marekerk) 25.12.1791; volgt [8].

Uit het huwelijk van der Laken-Wassenburg (vader van der Laaken):

5.                   Steintje van der Laaken, ged. Leiden (NH Marekerk) 26.05.1799.

 

[18] Jacobus Starkenbrug, geb. Leiden ca. 1757/1759, rokjeswr (1783), wever (1814), rokjeswever (1818), overl. Leiden 20.12.1818, z.v. Johannes Starkenbrug en Catharina Hakkaart; otr. Leiden 17.04.1783

[19] Martha van Buuren, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 21.04.1763, spinster (1818), overl. Leiden 01.11.1822, d.v. Jacobus van Buuren en Lijdia Hamerling.

Uit dit huwelijk (vader ook Starkenburg, moeder ook van Beuren/Bueren/Burren/Buren):

1.                   Kaatje Starkenbrug, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 05.01.1786, spinster (1814), tr. Leiden 18.05.1814 Abram van Rooijen, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 24.04.1788, sjouwer, z.v. Antonie van Rooijen en Pieternella van Meenen.

2.                   Maria Starkenbrug, ged. Leiden (NH Marekerk) 16.12.1788.

3.                   Maria Starkenburg, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 03.01.1790|a|; volgt [9].

4.                   Jacobus Starkenbrug, ged. Leiden (NH Loodskerk) 07.10.1792, stalknecht, overl. Leiden 13.08.1822.

5.                   Bregtje Starkenbrug, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 21.04.1796, fruitvrouw (1820), overl. Leiden 21.01.1823, tr. Leiden 17.08.1820 Hendrik Vogelezang, geb. Leiden 14.04.1793, koopman (1820), vachtenbloter (1830), overl. Leiden 07.05.1830|b|, z.v. Jan Vogelezang en Alida Christina Blijleven.

6.                   Abraham Starkenbrug, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 16.12.1798.

7.                   Elisabeth Starkenbrug, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 06.12.1801.

8.                   Henderijntje Starkenbrug, ged. Leiden (NH Marekerk) 14.04.1807, dienstbode (1838), overl. ’s-Gravenhage 26.03.1885, tr. Leiden 22.02.1838 Hendrik Ooijkaas, geb. Stompwijk 27.09.1815, kleermaker, overl. ’s-Gravenhage 18.09.1895, z.v. Dirk Ooijkaas en Ariaantje Paasse.
     HO tr. 2e ’s-Gravenhage 23.12.1885 Alida Allegonda Doesburg, geb. ’s-Gravenhage 25.07.1858, werkster (1918), overl. ’s-Gravenhage 26.12.1918, d.v. Johannes Doesburg, kleermaker, en Maria van Rooijen.

 

Noten: |a| vader Starkenburg, moeder Maria van Burren; |b| wedr Martha Starkenburg (overl.akte Leiden 1830 no.404).

 

[20] Jacobus Post, geb. ’s-Gravenhage ca. 1760/1769/1770/1771, boekdrukker (1815,1833), overl. ’s-Gravenhage 10.06.1838|c|, z.v. Pieter Post en Jacoba Kattenburg; tr.

[21] Adriana Jacomina Hissink, geb. ’s-Gravenhage ca. 1770, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1848, d.v. Elbert Jan Hissink en Anna Catharina Bertenraad.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Post, geb. ’s-Gravenhage ca. 1799; volgt [10].

2.                   Anna Catrina Post, geb. ’s-Gravenhage ca. 1802, overl. Rotterdam 16.07.1874|a|, tr. ’s-Gravenhage 01.08.1821 Carel Willem de Bus, geb. ’s-Gravenhage ca. 1802/1803, kabinetwerker (1821), meubelmaker (1865), overl. Rotterdam 30.06.1877|b|, z.v. Willem Jacobus de Bus en Catrina van Pruisse, naaister (1821).

3.                   Adriana Jacoba Post, geb. ’s-Gravenhage ca. 1807, naaister (1829), overl. voor 1857, tr. ’s-Gravenhage 23.12.1829 Evert Willem Treijssenaar, ook Trijsenaar, geb. ’s-Gravenhage ca. 1806, overl. ’s-Gravenhage 07.08.1842, z.v. Arie Treijssenaar, timmerman, en Sofia Engelhart.

 

Noten: |a| moeder Huising (overl.akte Rotterdam 1874 fol.d030v); |b| moeder Anna van Pruysens (overl.akte Rotterdam 1877 fol.b188v); |c| e.v. Hirson (overl.akte ’s-Gravenhage 1838 no.872).

 

[22] Johannes Pieter Ruijssch, overl. Delft voor 1820, otr. Delft 22.10.1785, tr. Delft 06.11.1785

[23] Willemina Gudden, begr. Delft 05.08.1806.

– 21.11.1806: Johannes Ruis meldt zich na Willemina’s overlijden bij de Weeskamer vanwege ‘zijn nog minderjarige kinderen met naamen Pieter, oud 20 jaar, Bart 16 jaar, en Johanna 10 jaar’, verklaart ‘geenen goederen noemenswaardig te bezitten en mitsdien zijne kinderen niets te kunnen bewijzen’, belooft ‘derzelven behoorlijk te zullen opvoeden en voor dezelven te zullen zorgen’.|b|

Uit dit huwelijk (vader bij dopen Ruijs, moeder veelal Wilhelmina Gudde):

1.                   Petrus Ruijs, ged. Delft 13.11.1786, moutersknecht, overl. Delft 04.09.1849, tr. Delft 27.05.1810 Catharina Berghuizen, geb. 29.08.1787, overl. na 1849.

2.                   Anna Ruijs, ged. Delft 27.04.1788, overl. voor 1807.

3.                   Lambertus Ruijs, ged. Delft 19.10.1790, overl. na 1807.

4.                   Geertrudis Ruijs, ged. Delft 23.05.1792, overl. voor 1807.

5.                   Joanna Ruijs, ged. Delft 05.04.1794, overl. voor 1807.

–              baarkind, begr. Delft (Oude Kerk) 21.06.1794.

–              armkind, begr. Delft (Oude Kerk) 26.08.1794.

6.                   Joanna Jacoba Ruijs, ged. Delft 03.05.1796|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| Johanna Jacoba, vader Johannes Ruijs, moeder Gudden; |b| niet duidelijk is wat de Weeskamer daarna doet.

 

[24] Gerhardus Hamers, majoor, gezichtsprobleem (1815)|a|, overl. Emmerik tussen 1815 een 1834, tr.

[25] (Maria) Margaretha Beumer/Beumers, overl. Sittard voor 1815.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Hamers, geb. Haarlem ca. 1764/1765; volgt [12].

2.                   Laurens Hamers, geb. Munstergeleen ca. 1768, ouvrier, tr. 1e voor 1799 Marie Elisabeth Pademans, overl. voor 1799; tr. 2e Sittard 08 Floréal an VII (=27.04.1799) Marie Sibile Heck, geb. Würm|b| ca. 1766.

 

Noten: |a| bij het huwelijk van zoon Pieter verklaart hij ‘uit hoofde van zwakheid des gezigts niet meer te kunnen schrijven’ (huw.akte Bergh 1815 no.2); |b| bij Geilenkirchen, Kreis Heinsberg, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Frederik Muijselaar, overl. ’s-Gravenhage voor 1815, tr.

[27] Elisabeth Maas, overl. ’s-Gravenhage voor 1815.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berndina Johanna Muijselaar, geb. ’s-Gravenhage ca. 1781/1782; volgt [13].

 

[28] Jan Reinier van Gimborn, ook Jan Renier of Johan Reinier, geb. ca. 1770, apotheker, overl. Emmerich 10.10.1820, z.v. Matth. Jul. van Gimborn en Agneta Reinders (-1806); otr. Emmerich 25.08.1797

[29] Susanna Margaretha Catharina Sterk, d.v. Sterk (ca.1742-1820).

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Mattheus Julianus van Gimborn, geb. Emmerich 12.07.1798, overl. 14.08.1803.

2.                   Zoon van Gimborn, geb. Emmerich 07.03.1801.

3.                   Theodor Caspar von Gimborn; volgt [14].

 

[30] Westhoven

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Hendrina Westhoven, geb. ca. 1805; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren