August Juliaan Leckie (1891-na1971)

 

Deze –zeer kleine aanzet tot een– kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] August Juliaan Leckie, geb. Paramaribo (Suriname) 14.01.1891, student wis- en natuurkunde Leiden 24.09.1908, ingeschreven Nationale Militie 1911|a|, leraar bij het Middelbaar Onderwijs te Alkmaar (1916), promotie Leiden 1919|b|, van ’s-Gravenhage naar Batavia 1929|c|, ((hoofd)beroeps)assistent TH Bandoeng (1930-1942), buitengewoon lector TH Bandoeng (1952-), OON 1947, woont Genève 1971, verloofd 14.04.1912|d|, tr. Amsterdam 27.04.1916 Cornelie Frances Wilhelmine Wilmans, Willy (1912,1916), geb. Paramaribo (Suriname) 23.06.1893, overl. Zwitserland 27.07.1943|e|, d.v. Alexander Ferrier Wilmans en Helena Wilmans.

 

Noten: |a| met uitstel van eerste oefening tot 01.05.1913, ontslag wegens lichaamsgebreken 18.05.1914; |b| proefschrift: Analytical and numerical theory of the motions of the orbital planes of Jupiter’s satellites: secular terms; promotor: W. de Sitter (1872-1934); |c| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 05.08.1929; |d| Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad 19.04.1912; |e| Algemeen Handelsblad 03.08.1943.

 

[2] Johan Bernhard Leckie, geb. ca. 1855, overl. Paramaribo 10.04.1910|b|, otr. 09.11.1888|g|
[3] Helena Elisabeth Johanna van Huisduinen, overl. na 1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduard Julius Leckie, geb. 10.09.1889|f|, gouvern. geneesheer op Curaçao, overl. Willemstad (Curaçao) 04.05.1916|a|, tr. Paramaribo 1915|l| Catherine Josephine Maggee Millar, Maggee, geb. Paramaribo 28.01.1884, overl. Bussum 24.03.1953|i||j||k|, begr. Naarden (Nwe Bpl. Valkenveenselaan) 27.03.1953.

2.                   August Juliaan Leckie, geb. Paramaribo (Suriname) 14.01.1891; volgt [1].

3.                   Dochter Leckie, geb. Paramaribo 10.10.1892|e|.

4.                   Johanna Françoise Leckie, Annie, geb. Paramaribo 15.01.1894|d|, overl. Paramaribo 20.09.1971, tr. Frederik Corsten, Frits, geb. Paramaribo 04.05.1887, geneesheer, overl. voor 1971.

5.                   Dochter Leckie, geb. Paramaribo 1895|c|.

6.                   Dochter Leckie, geb. Paramaribo 17.08.1900|h|.

Noten: |a| geb. 1890, moeder van Huysduinen, e.v. Josephina Catharina Maggee (overl.akte Curaçao 1916 no.142); |b| De Surinamer: nieuws- en advertentieblad 21.04.1910; |c| Haagsche courant 09.09.1895; |d| De West-Indiër: dagblad toegewijd an de belangen van Nederlandsch-Guyana 28.01.1894; |e| De West-Indiër: dagblad toegewijd an de belangen van Nederlandsch-Guyana 26.10.1892; |f| Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad 27.09.1889; |g| Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad 13.11.1888; |h| Nieuwe Surinaamsche courant 23.08.1900; |i| overledene Josephine Maggee Catherine, ‘zijnde verdere gegevens de aangever niet bekend’ (overl.akte Bussum 1953 no.85); |j| ook overl.akte Naarden 27.03.1953; |k| J.C.M. (annonce v/d familie in Algemeen Handelsblad 26.03.1953); |l| De Surinamer: nieuws- en advertentieblad 31.01.1915 & De West: nieuwsblad uit en voor Suriname 02.02.1915 (trouwen op 10 Febr’15).

 

[4] Leckie

[5] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Bernhard Leckie, geb. ca. 1855; volgt [2].

 

[6] van Huisduinen

[7] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Elisabeth Johanna van Huisduinen; volgt [3].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren