Henri Theodoor Marie Leeman (1901-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Het overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van de heer H.S.V. de Snoo. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2021 (laatst herzien april 2021)

 


 

[1] Henri Theodoor Marie Leeman, geb. Haarlem 18.10.1901, doctoraal examen Amsterdam UvA 1927|a|, leraar (1927), soldaat Stadswacht Batavia (1942), RNL 1953|e|, overl. Amsterdam 28.08.1984, crem., tr. Velsen 25.11.1927 Maria Dorothea van der Schuijt, geb. Cheribon 20.09.1906, overl. na 1942, d.v. Jan Willem Frederik van der Schuijt (1881-) en Wilhelmina Catharina Dee (-1946).

 

Noten: |a| Het Vaderland 05.05.1927; |e| Java-bode 30.04.1953.

 

[2] Theodorus Lambertus Leeman, geb. Haarlem 21.01.1874, smid (1899,1901), winkelier (1927,1930), overl. Haarlem 18.12.1930, tr. Haarlem 02.08.1899
[3] Hendrica Duijns, geb. Heemstede 20.08.1876, winkelierster (1933), overl. Velsen 28.02.1959.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Theodoor Marie Leeman, geb. Haarlem 18.10.1901; volgt [1].

2.                   Theodora Lena Henrica Leeman, geb. Schoten ca. 1913, tr. Haarlem 10.08.1933|a| Anthonie Fielmich, geb. Deventer 15.01.1911, onderwijzer, z.v. Marinus Fielmich, inspecteur van politie, en Hillegien Dekker.

 

Noten: |a| get. Maria Dorothea van der Schuijt, schoonzuster der bruid, wonende te ’s-Gravenhage (huw.akte Haarlem 1933 no.600).

 

[4] Christoffel Anthonie Leeman, geb. Haarlem 11.01.1842, smid, overl. Haarlem 21.04.1922; tr. 2e Haarlem 25.05.1887 Catharina Uvenhoven, geb. Bennebroek 20.10.1849, overl. Haarlem 18.04.1921, d.v. Pieter Uvenhoven, werkman, arbeider, en IJda van Sasen; tr. 1e Haarlem 12.08.1868

[5] Maria van Medevoort, geb. Amsterdam ca. 1844, dienstbode (1868), overl. Haarlem 01.01.1885.

     CU tr. 1e Haarlemmermeer 24.09.1873 Johannis Nouwens, geb. Drongelen 28.07.1841, bouwknecht (1873), arbeider (1885), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 18.07.1885, z.v. Bastiaan Nouwens, bouwman, en Maria van Zon.

Uit het huwelijk Leeman-van Medevoort:

1.                   Henriette Maria Leeman, geb. Haarlem 27.03.1869, overl. Haarlem 06.09.1957, tr. Haarlem 18.11.1897 Maarten Kramer, geb. Ter Aar 31.03.1872, bloemist, overl. Haarlem 22.04.1953, z.v. Hendrik Kramer, timmerman, en Aaltje van Veen.

2.                   Gerarda Anna Maria Leeman, geb. Haarlem 04.03.1871, overl. Haarlem 22.02.1946, tr. Haarlem 27.05.1896 Jan Willem Verhagen, geb. Haarlemmermeer 26.12.1869, schilder, overl. Haarlem 13.01.1942, z.v. Marinus Verhagen, winkelier, en Adriana Vrolijk.

3.                   Christoffel Anthonie Leeman, geb. Haarlem 14.06.1872, smid (1899).

4.                   Theodorus Lambertus Leeman, geb. Haarlem 21.01.1874; volgt [2].

5.                   Maria Leeman, geb. Haarlem 18.04.1876, tr. Haarlem 15.05.1901 Jacob Duijns (1877-1951), z.v. Jacob Duijns en Lena Catharina Barthel.

6.                   Hendrik Fredrik Leeman, geb. Haarlem 05.11.1877, overl. Rotterdam 05.08.1919,  tr. Rotterdam 27.08.1913 Ploontje van Kal, geb. Rotterdam 19.09.1890, d.v. Meindert van Kal en Ingetje Noordsij.
     PvK tr. 2e Rotterdam 02.06.1920 Jacobus Jan de Doelder, geb. Terneuzen 31.01.1893, z.v. Cornelis de Doelder, varensgezel, en Suzanna van Drongelen.

7.                   Franciscus Gerardus Leeman, geb. Haarlem 04.06.1880, overl. Haarlem 09.06.1889.

8.                   Anna Maria Henriette Leeman, geb. Haarlem 31.01.1882, overl. Utrecht 17.12.1941|b|, tr. Den Helder 24.05.1911 Johannes Willem Dinée, geb. Amsterdam 17.05.1882, zeeman (1911), stoker, z.v. Willem Dinée, schilder, en Johanna Hendrika Jongh.
     JWD tr. 2e Amsterdam 11.02.1942 Elisabeth Snoek, geb. Rotterdam 14.07.1896, overl. Amsterdam 05.10.1960.

Uit het huwelijk Leeman-Uvenhoven:

9.                   Jacobus Mattheus Leeman, geb. Haarlem 01.01.1888, overl. Haarlem 13.05.1900.

10.               Catharina Gerarda Maria Leeman, geb. Haarlem 27.08.1891, tr. Haarlem 11.12.1913 Jacobus van Dam, geb. Haarlem 11.05.1885, winkelbediende, overl. ’s-Gravenhage 19.09.1948|a|, z.v. Gerardus van Dam, werkman, en Geertruij Kraak.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1948 no.B223; |b| ook overl.akte Rotterdam 1942 fol.s1-003.

 

[6] Jacob Duijns, geb. Haarlem 13.08.1852, wagenmaker, overl. Haarlem 18.03.1920|c|; tr. 2e Wormerveer 03.02.1889 Margaretha Pot, geb. Wormerveer ca. 1866, overl. Heemstede 01.03.1908, d.v. Cornelis Pot en Antje Zelvelder; tr. 1e Haarlem 07.06.1876

[7] Lena Catharina Barthel, geb. Haarlem 29.03.1854, overl. (kraambed) Haarlem 23.08.1888.

Uit het huwelijk Duijns-Barthel:

1.                   Hendrica Duijns, geb. Heemstede 20.08.1876; volgt [3].

2.                   Jacob Duijns, geb. Haarlem 30.10.1877, koetsier, overl. Haarlem 24.12.1951, tr. Haarlem 15.05.1901 Maria Leeman (1876-), d.v. Christoffel Anthonie Leeman en Maria van Medevoort.

3.                   Johanna Geertruida Duijns, geb. Haarlem 21.02.1879, overl. Haarlem 10.10.1943, tr. Haarlem 17.10.1906 Petrus Nouwens, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20.11.1881, steendrukker, overl. na 1943, z.v. Johannis Nouwens en Catharina Uvenhoven.

4.                   Hendrik Johannes Duijns, geb. Haarlem 22.05.1880, wagenmaker, overl. Haarlem 08.08.1900|b|.

5.                   Lena Catharina Duijns, ook Helena Catharina, geb. Haarlem 01.08.1881, overl. Zandvoort 06.08.1882.

6.                   Helena Geertruida Maria Duijns, geb. Haarlem 21.11.1884, overl. Oldenzaal 13.05.1916, tr. Amsterdam 05.08.1908 Hubertus Jacobus Schoonderbeek, geb. Amsterdam 07.12.1885, leerling-machinist (1908), overl. Haarlem 17.09.1933, z.v. Hubertus Schoonderbeek, seinwachter, en Johanna Maria Stammers.
     HJS tr. 2e Haarlem 16.02.1922 Johanna Cornelia Diekmann, geb. Haarlem 22.06.1888, overl. Haarlem 09.05.1933, d.v. Petrus Wilhelmus Diekmann, winkelier, en Jacoba Flink.

7.                   Geertrui Catharina Duijns, geb. Haarlem 19.08.1886, overl. Hoensbroek 05.04.1956, tr. Haarlem 09.11.1910 Klaas Bugtel, geb. Haarlem 14.02.1884, likeurstoker, overl. Brunssum 13.03.1946|a|, z.v. Philip Bugtel, broodbakker, en Marijtje Koel.

8.                   levenloze zoon, Haarlem 22.08.1888.

Uit het huwelijk Duijns-Pot:

9.                   Paulus Jacobus Duijns, geb. Haarlem 08.09.1889, overl. Haarlem 26.08.1890.

10.               Gerarda Hendrica Duijns, geb. Haarlem 12.11.1890, overl. Heemstede 28.04.1899.

11.               Gerardina Wilhelmina Johanna Duijns, geb. Haarlem 16.12.1891, overl. Haarlem 01.06.1918|d|.

12.               Johanna Margaretha Gerarda Duijns, geb. Haarlem 31.07.1894, overl. Haarlem 14.06.1895.

13.               Gerarda Johanna Duijns, geb. Haarlem 19.10.1895, overl. Heemstede 28.10.1919.

14.               Maria Margaretha Elisabeth Duijns, geb. Haarlem 21.03.1897, overl. Heemstede 31.03.1915.

15.               Hendrika Maria Josephina Duijns, geb. Heemstede 11.02.1900, overl. Heemstede 09.03.1901.

16.               Hendrica Theodoraa Maria Duijns, geb. Heemstede 18.05.1901.

 

Noten: |a| e.v. Duins (overl.akte Brummen 1946 no.36); |b| ook overl.akte Heemstede 1900 no.59; |c| ook overl.akte Heemstede 1920 no.31; |d| ook overl.akte Heemstede 1918 no.72.

 

[8] Christoffel Leeman, geb. Voorburg 03.01.1812, smid, overl. Haarlem 15.03.1893|a|; tr. 2e Haarlem 12.02.1868 Hendrika Bulters, geb. Haarlem 26.04.1821, overl. Haarlem 11.03.1874, d.v. Hermanus Bulters, boer, en Femmetje Kruup; tr. 3e Haarlem 15.07.1874 Klasina Cornelia de Mol, geb. Spaarnwoude 28.03.1826, overl. Haarlem 04.06.1900, d.v. Arie de Mol, landbouwer, en Mattje Witteman; tr. 1e Haarlem 01.12.1841

[9] Anna Maria Tweehuizen, geb. Haarlem ca. 1809, naaister (1841), overl. Haarlem 31.01.1866.

     HB tr. 1e Haarlem 10.09.1845, Jan Timmers, geb. Haarlem 09.02.1817, landbouwer, overl. Haarlem 07.03.1866, z.v. Jan Timmers en Jannetje Blom.

     KCdM tr. 1e Haarlem 29.04.1846 Pieter Bulters, geb. Haarlem 06.10.1823, landbouwer, overl. Haarlem 01.08.1848, z.v. Hermanus Bulters, landbouwer, en Femmetje Kruup; tr. 2e Haarlem 30.04.1851 Johannes Elferink, geb. Haarlem 17.03.1818, landbouwer (1851), arbeider (1872), overl. Haarlem 13.03.1872, z.v. Martinus Elferink, boer, en Petronella Soen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christoffel Anthonie Leeman, geb. Haarlem 11.01.1842; volgt [4].

2.                   Fredericus Leeman, geb. Leiden 16.12.1843, overl. Leiden 16.07.1849.

3.                   Hendrica Carolina Leerman, geb. Leiden 07.04.1846, dienstbode (1867), overl. Schiedam 25.11.1909, tr. Schiedam 20.11.1867 Theodorus van Schijndel, geb. Schiedam 21.01.1841, brandersknecht, overl. Schiedam 29.01.1903, z.v. Lambert van Schijndel en Maria Janssen.

4.                   Anna Maria Leeman, geb. Haarlem 19.10.1851, overl. Haarlem 22.12.1929, tr. 1e Haarlem 03.11.1880 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 05.10.1897, ingeschr. ’s-Gravenhage 11.03.1898, aant. Haarlem 23.03.1898) Hendrik Vreeswijk, geb. ’s-Gravenhage ca. 1856, huisbediende (1880), stoker (1898), magazijnmeester (1899), z.v. Pieter Vreeswijk en Apolonia Fonderie; tr. 2e Amsterdam 15.10.1902 Jacob van Ek, geb. Haarlem 10.03.1858, overl. Haarlem 27.10.1927, z.v. Jacob van Ek, koopman, en Aaltje Bitter.
     HV tr. 2e Winschoten 16.11.1899 Emma Jane Annette Snijder, geb. Amsterdam 07.06.1869, dienstbode (1892), overl. ’s-Gravenhage 19.01.1964, d.v. Johannes Snijder, arbeider (1892), kantoorbediende (1899), en Marij Searle.
     EJAS tr. 1e ’s-Gravenhage 01.06.1892 Carel Peverelli, geb. Sneek 28.12.1864, arbeider (1892), glazenwasser (1895), overl. ’s-Gravenhage 25.09.1895, z.v. Jacobus Hendricus Peverelli, gymnastiekmeester, en Johanna van der Doorn.

5.                   Frederik Henderik Leeman, geb. Haarlem 06.01.1854, smid, overl. Haarlem 27.01.1890, tr. Haarlem 16.11.1881 Anna Maria van Medevoort (1850-1926), d.v. Hermanus Henricus van Medevoort en Hendrina Gallé.

 

Noten: |a| per abuis ‘geboren alhier’ (overl.akte Haarlem 1893 no.256).

 

[10] Hermanus Henricus van Medevoort, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 23.11.1807, pakhuisknecht (1841), fabriekwerker (1850,1868), werkman (1875), wekker (1902), overl. Haarlem 11.05.1881, tr. Amsterdam 28.07.1841

[11] Hendrina Gallé, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 12.06.1805, dienstbaar (1841), overl. Haarlem 19.02.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerarda van Medevoort, geb. Amsterdam 22.05.1842, dienstbode (1866), overl. Rotterdam 05.10.1903, tr. Haarlem 09.05.1866|b| Johannes Franciscus Zitwing, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1831, overl. na 1901, z.v. Elbert Zitwing, koetsier, en Joanna Catharina Houtmans.

2.                   Maria van Medevoort, geb. Amsterdam ca. 1844; volgt [5].

3.                   Henricus Theodorus van Medevoort, geb. Amsterdam ca. 1846, muzikant (1875), koopman (1888), overl. Delft 15.12.1902, tr. 1e Delft 10.03.1875 Trijntje Landman, geb. Zijpe ca. 1826, overl. Delft 26.08.1878, d.v. Arie Landman en Guurtje Mos; tr. 2e tr. Delft 04.01.1888 Johanna Galjaart, geb. Haarlem 24.02.1830, overl. Delft 17.07.1902, d.v. Johannes Galjaart, sjouwer, en Elsje Vermeulen.
     TL tr. 1e Schiedam 23.01.1850 Johannes Adrianus Hommerich, geb. Schiedam 11.07.1816, overl. Rotterdam 22.12.1862, z.v. Johannes Adamus Hommerich en Petronella Roedenburgh.
     JG tr. 1e Haarlem 24.10.1860 Nicolaas Giljaar, ook Giljaard, ged. Leiden (Pieterskerk) 27.01.1805, werkman (1860), koopman (1876), overl. Delft 20.01.1878, z.v. Nicolaas Giljaar en Alida Molenaar; tr. 2e Delft 05.11.1879 Jan George Goester, geb. Delft 18.05.1812, opperman (1835), werkman (1879), overl. Delft 21.02.1887, z.v. Jurrianus Goester, ‘poullier’ (1812), opperman (1835), en Johanna Renaud, ook Reno.
     NG tr. 1e Rotterdam 27.01.1832 Femmetje Luijtjes, ook Femmetje Barends, geb. Medemblik xx.04.1814, overl. Rotterdam 17.10.1858, d.v. Pieter Barendse Luijtjes en Trijntje Schouten.
     JGG tr. 1e Delft 28.10.1835 Jannetje Ketting, geb. Delft 13.07.1807, ged. Delft 02.08.1807, werkster (1835), overl. Delft 29.06.1877, d.v. Daniel Ketting en Jannetje van Leeuwen.

4.                   Anna Maria van Medevoort, geb. Haarlem 05.10.1850, dienstbode (1881), overl. Haarlem 21.12.1926, tr. Haarlem 16.11.1881 Frederik Henderik Leeman (1854-1890), z.v. Christoffel Leeman en Anna Maria Tweehuizen.

 

Noten: |a| Femmetje Barends, ‘verlaten vrouw’ van Nicolaas Giljaard, ‘zijnde alle verdere aanwijzingen ten deze gevorderd, de declaranten onbekend’ (overl.akte Rotterdam 1858 fol.e054v); |b| per abuis bruid ‘geboren alhier’ (huw.akte Haarlem 1866 no.91).

 

[12] Paulus Duijns, geb. Heemstede 05.04.1816, wagenmaker, overl. Heemstede 20.10.1875, tr. Haarlem 16.04.1845|b|

[13] Heijltje Quetters, geb. Haarlem 06.09.1821, overl. Haarlem 01.05.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Duijns, geb. Haarlem 14.06.1845, overl. Rotterdam 29.08.1898.

2.                   Hendrik Duijns, geb. Haarlem 04.11.1848, overl. Haarlem 27.02.1849.

3.                   Hendrik Duijns, geb. Haarlem 14.07.1850, huisschilder, tr. Haarlem 17.07.1872 Hendrica van der Woude, geb. Oegstgeest 01.10.1847, overl. Haarlem 25.05.1918, d.v. Hendrik Aart van der Woude en Maria van der Orm.

4.                   Jacob Duijns, geb. Haarlem 13.08.1852; volgt [6].

5.                   Geertruida Duijns, geb. Haarlem 24.10.1854.

6.                   Johanna Duijns, geb. Haarlem 04.12.1856, overl. Haarlem 25.01.1921|a|, tr. Haarlem 31.03.1880 Hendrik Bruigom, geb. Haarlem 18.10.1852, koetsier, overl. Beverwijk 11.05.1935, z.v. Gerrit Bruigom, uitdrager, en Maria Fortgens.

7.                   Gerardus Duijns, geb. Haarlem 05.02.1861, werkman (1887), voerman (1899), overl. Haarlem 05.12.1933, tr. Haarlem 15.12.1887 Maria Elisabeth Winterkamp, geb. Leiden 07.02.1866, dienstbode (1877), overl. Haarlem 10.12.1942, d.v. Antonie Winterkamp en Elisabeth Jacoba Zitman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Heemstede 1921 no.12; |b| bruid Kwetters.

 

[14] Christiaan Barthel, geb. Leiden 13.09.1815, fuselier bij de 5e afdeling (1838), kleermaker (1839,1871), overl. Haarlem 21.06.1871, tr. Leiden 08.08.1839

[15] Johanna Maria Hagemans, ook Maria Johanna, geb. Leiden 27.02.1816, naaister (1838,1839), overl. Haarlem 06.01.1870.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Maria Johanna Hagemans, later Barthel, geb. Leiden 14.02.1838|a|, overl. Haarlrm 06.04.1921, tr. Haarlem 27.11.1861 Cornelis de Liefde Meijer, geb. Medemblik ca. 1839/1840, ijzerdraaier, overl. Schoten 21.11.1903, z.v. Wiggert de Liefde Meijer en Johanna Maria Greeve.

Uit dit huwelijk:

2.                   Christiaan Barthel, geb. Leiden 02.03.1840, overl. Leiden 04.09.1841.

3.                   Geertrui Catharina Barthel, geb. Leiden 21.11.1841, overl. Haarlem 22.01.1904, tr. Haarlem 25.08.1869 Johannes Jacobus Wolfshagen, geb. Haarlem 21.03.1845, steenhouwer, overl. Haarlem 24.01.1890, z.v. Jacobus Lambertus Wolfshagen, voermansknecht, en Elisabeth de Vries.

4.                   Johannes Petrus Barthel, geb. Leiden 24.02.1844, kleermaker, overl. Haarlem 20.11.1922, tr. Haarlem 06.11.1867 Sara Petronella Jukes, geb. Spaarndam 19.11.1844, dienstbode (1867), overl. Haarlem 11.02.1941, d.v. Willem Jukes en Maria Melchier.

5.                   Christina Barthel, geb. Leiden 11.10.1846, dienstbode (1869), overl. Haarlem 09.07.1902, tr. Haarlem 24.11.1869 Jan Willem van den Berg, geb. Haarlem 31.03.1848, smid, overl. Haarlem 29.10.1920, z.v. Arie van den Berg, werkman, en Cornelia Flamman.
     JWvdB tr. 2e Haarlem 25.05.1910 Elizabeth Catharina Nieuwland, geb. Gouda ca. 1855, overl. Haarlem 26.07.1923, d.v. Andries Nieuwland en Johanna van der Klij.

6.                   Teuntje Barthel, geb. Leiden 11.02.1849, overl. Schoten 27.03.1914, tr. Haarlem 27.12.1871 Pieter Möhringer, geb. Haarlem 06.10.1847, smid, overl. Haarlem 06.05.1929, z.v. Willem Frederik Möhringer en Alberdina Lange.

7.                   Petrus Johannes Barthel, geb. Leiden 14.12.1850, kleermaker, overl. Haarlem 09.07.1930, tr. Haarlem 20.09.1871 Petronella Verrijk, geb. Haarlem 12.09.1846, overl. Haarlem 29.02.1928, d.v. Hendrik Verrijk, timmerman, en Willemina van Zutphen.

8.                   Lena Catharina Barthel, geb. Haarlem 29.03.1854; volgt [7].

9.                   Hendrik Barthel, geb. Leiden 10.05.1857, overl. Haarlem 27.01.1861.

 

Noten: |a| aangifte door Christiaan Barthel ‘erkennende hij de vader van dit kind te zijn’, moeder Maria Johanna (geb.akte Leiden 1838 no.219).

 

[16] Hendrik Leeman, geb. Voorburg 28.11.1789, verwer en glazenmaker (1827), verwersknecht (1828,1832), verwer (1835), verwersknecht (1840), schilder (1841), rijtuigschilder (1843), verver (1845,1864), overl. ’s-Gravenhage 29.03.1864, z.v. Fredrik Leeman en Hendrica Mengering (zie Bijlage A); tr. 2e Delft 22.07.1835 Johanna Freedrieka Meeder, geb. Delft ca. 1803, d.v. George Meeder, arbeider, en Willemijntje/Willemina Boekholt; tr. Voorburg 08.12.1811

[17] Hendrina Catharina Reuneker, geb. Voorburg 16.11.1791, overl. Voorburg 06.08.1822, d.v. Christoffel Reuneker en Alida Helena Rosier.

Uit het huwelijk Leeman-Reuneker:

1.                   Christoffel Leeman, geb. Voorburg 03.01.1812; volgt [8].

2.                   Anthonij Leeman, geb. Voorburg 16.04.1813.

3.                   Fredrik Willem Leeman, geb. Voorburg 07.03.1815, rijtuigschilder, overl. Rotterdam 20.06.1880,  tr. ’s-Gravenhage 02.08.1843 Geertruij van Amerongen, geb. Utrecht 01.02.1815, dienstbode (1843), overl. Rotterdam 17.10.1864, d.v. Hendrik van Amerongen en Giliana Johanna Seppenvelt, werkster (1843).

4.                   Johannes Leeman, geb. Voorburg 16.08.1816, overl. Voorburg 22.06.1817.

5.                   Hendrica Leeman, geb. Voorburg 03.05.1818.

6.                   Elisabeth Johanna Leeman, geb. Voorburg 12.02.1820, dienstbode (1845), overl. ’s-Gravenhage 12.03.1898, tr. ’s-Gravenhage 14.05.1845 Hendrik Lageman, geb. ca. 1811, schoenmaker (1845), arbeider (1879), overl. ’s-Gravenhage 29.08.1879, z.v. Jan Lageman en Elisabeth van Veen, winkelierster (1845).

7.                   Alida Johanna Leeman, geb. Voorburg 02.07.1822, dienstbode (1855), overl. Maasland 23.03.1900, tr. ’s-Gravenhage 28.11.1855 Henderikus de Vetten, ook Hendricus, geb. Maasland 12.04.1825, chirurgijn, overl. Maasland 07.04.1865, z.v. Jacobus de Vetten en Elisabeth Holierhoek.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk in 1835):

8.                   Hendrik Johannes Meeder, later Leeman, geb. Stompwijk 05.03.1827|c|.

Voorkind:

9.                   Johanna Anthonia Meeder, geb. Delft 26.03.1828|d|, overl. Delft 10.04.1829.

Voorkinderen (gewettigd bij het huwelijk in 1835):

10.               Johanna Margaretha Meeder, later Leeman, geb. Delft 06.02.1830|e|.

11.               Jacobus Gerardus Meeder, later Leeman, geb. Delft 15.12.1832|f|.

Uit het huwelijk Leeman-Meeder:

12.               Margaretha Elizabeth Leeman, geb. Delft 11.08.1835, overl. Delft 14.06.1837.

13.               Adrianus Gerardus Leeman, geb. Delft 25.11.1837.

14.               Hendrika Leeman, geb. Delft 04.09.1840|a|.

15.               Geertruida Leeman, geb. Delft 04.09.1840|b|.

 

Noten: |a| geboren des avonds ten half zeven ure; |b| geboren des avonds kwartier voor zeven ure; |c| aangifte door Hendrik Leeman van een kind ‘van welk kind hij declarant verklaard vader te zijn’ (geb.akte Stompwijk 1827 no.17); |d| aangifte door Hendrik Leeman {geen opmerking over het vaderschap} (geb.akte Delft 1828 no.138); |e| aangifte door Hendrik Leeman van een kind ‘waarvan hij erkende de vader te zijn’ (geb.akte Delft 1830 no.63); |f| aangifte door Hendrik Leeman van een kind ‘waarvan hij erkende vader te zijn’ (geb.akte Delft 1832 no.541).

 

[18] Pieter Tweehuizen, ook Petrus, geb. Haarlem 10.05.1775, timmerman, overl. Haarlem 22.10.1838, tr.

[19] Anna Maria van Os, ook Mietje, geb. Haarlem 24.07.1774, overl. Haarlem 04.11.1832|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertus Tweehuizen, geb. Haarlem ca. 1804, schilder, overl. Haarlem 02.10.1871, tr. Haarlem 23.05.1827 Ceetje Bosch, geb. Haarlem ca. 1794, tapster (1827), overl. Haarlem 21.05.1880, d.v. Jan Bosch en Truitje Terbeek.
     CB tr. 1e Haarlem 19.04.1815 Hendrikus Soethof, ook Hendrik Zoethoff, geb. Haarlem ca. 1789, timmermansknecht (1815), timmerman (1825), overl. Haarlem 28.08.1825|c|, z.v. Jo’is Soethof en Clara van Schaik.

2.                   Anna Maria Tweehuizen, geb. Haarlem ca. 1809; volgt [9].

3.                   Pieter Tweehuizen, geb. Haarlem 25.01.1812.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, per abuis ‘weduwe van Pieter Tweehuizen’ (overl.akte Haarlem 1832 fol.149); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 1838); |c| e.v. Cornelia Bos.

 

[20] Theodorus van Medevoort, overl. voor 1832, tr.

[21] Gerarda van Gellekom, overl. na 1843.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus van Medevoort, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 20.01.1806, wagenmaker (1832,1841), tr. Amsterdam 02.05.1832 Joanna Vermeij, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 29.10.1806, d.v. Willem Vermeij en Jo’a Margaretha van den Berg.

2.                   Hermanus Henricus van Medevoort, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 23.11.1807; volgt [10].

3.                   Anna Maria van Medevoort, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 04.12.1810, naaister (1843), tr. Amsterdam 17.05.1843 Ernst Pieter Jonglas, geb. Amsterdam 01|11.11.1819, schildersknecht, z.v. Matthijs Pieter Jonglas, sachildersknecht, en Claasine Wilhelmina Schram.

 

[22] Jan Gallé, geb. Amsterdam, overl. voor 1826; tr. 1e Anna Ruwenhorst, begr. Amsterdam (Noorderkerk en –kerkhof) 30.09.1797; otr. 2e Amsterdam 06.04.1798

[23] Maria van Vugt, geb. Amsterdam, kruister (1826), overl. voor 1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Gallé, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 20.02.1799.

2.                   Jan Gallé, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 04.01.1801.

3.                   Maria Gallé, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 08.06.1803, schoonmaakster (1826), tr. Amsterdam 22.02.1826 Hermanus Willenbroek, geb. Alkmaar ca. 1803, schoenlapper, z.v. Pieter Willenbroek en Maartije Tromp, schoonmaakster (1826).

4.                   Hendrina Gallé, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 12.06.1805; volgt [11].

5.                   Gerardus Joannes Gallé, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 09.05.1807.

6.                   Joannes Franciscus Gallé, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 18.09.1809.

–             kind van Jan Gallé, begr. Amsterdam (Noorderkerk en –kerkhof) 14.11.1809.

 

[24] Petrus Duijns, geb. Utrecht 01.06.1792, wagenmaker, overl. Heemstede 01.07.1875|f|, z.v. Paulus Duijns en Johanna Mom; tr. Heemstede 05.07.1815|a|

[25] Geertruida van Wensen, geb. Haarlem ca. 1786/1787, overl. Heemstede 05.03.1841, d.v. Gerrit van Wensen en Maria Valkijzer.

Uit dit huwelijk (moeder Geertruij/Geertruida/Geertruijda):

1.                   Paulus Duijns, geb. Heemstede 05.04.1816; volgt [12].

2.                   Gerardus Duijns, geb. Heemstede 25.04.1820, timmerman, tr. Amsterdam 12.05.1847 Jansje de Wilden, geb. Haarlem 21.01.1814, dienstbaar (1847), d.v. Jacobus de Winter, twijnder, en Johanna van der Aart.

3.                   Hendrika Maria Duijns, geb. Heemstede 25.04.1820, overl. Heemstede 10.04.1888.

4.                   Alberta Johanna Duijns, geb. Heemstede 28.11.1822, overl. Heemstede 13.12.1871.

5.                   Hendrik Duijns, geb. Heemstede 09.02.1826|b|, overl. Heemstede 13.02.1826.

6.                   Albertus Duijns, geb. Heemstede 09.02.1826|c|, overl. Heemstede 10.02.1826.

7.                   Hendrik Duijns, geb. Heemstede 23.09.1827, smidsknecht (1861), smid (1874), overl. Heemstede 28.08.1874.

8.                   Petronella Duijns, geb. Haarlem 27.05.1830, overl. Haarlem 29.07.1905|g|, tr. Heemstede 05.10.1882 Hendrik Andries Feitema, geb. Utrecht 12.07.1829, krantenbezorger (1859), huisknecht (1882), overl. Haarlem 17.09.1893|e|, z.v. Andries Feitema en Catharina Elisabeth Scheeper.
     HAF tr. 1e Amsterdam 02.03.1859 Catharina Dorothea Schroeder, geb. Amsterdam 06.12.1822, dienstbode (1859), overl. Amsterdam 14.08.1879|d|, d.v. Carel Friedrich Schroeder en Lijsje Kok.

 

Noten: |a| bruid Joanna Geertruij (huw.akte Heemstede 05.07.1815); |b| geboren des morgens ten half vijf ure (fol.3v); |c| geboren des morgens ten vijf ure (fol.4); |d| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1879 no.1994; |e| ook overl.akte Heemstede 1893 no.72; |f| wedr Joanna Geertruij van Wensen (overl.akte Heemstede 02.07.1875); |g| ook overl.akte Heemstede 1905 no.44.

 

[26] Cornelis Quetters, ook Kwetters, geb. Veen 22.05.1791, schippersknecht (mei1819), meesterknecht in de zoutkeet (jul1819), opzichter in de zoutkeet (1821), schipper (1835), overl. Haarlem 10.07.1835|a|, z.v. Jacob Quetters en Eeltje van Rijswijk; tr. Haarlem 19.05.1819

[27] Jannigje van Eijk, ook Jannetje, geb. Dordrecht ca. 1782, opzichtster in de zoutkeet (1819), overl. Haarlem 11.09.1868, d.v. Meijs van Eijk en Susanna Bos.
     JvE tr. 1e Johannes Houtman, geb. Schiedam 05.02.1780, meesterknecht in de zoutkeet, overl. Haarlem 16.07.1818.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Kwetters, geb. Haarlem 26.07.1819.

2.                   Heijltje Quetters, geb. Haarlem 06.09.1821|b|; volgt [13].

3.                   Jansje Kwetters, geb. Haarlem 11.12.1824, overl. Haarlem 16.03.1892, tr. Haarlem 25.06.1845 Jacobus Justinus Meijerink, geb. Haarlem 02.01.1826, broodbakker (1845), gisthandelaar (1879), overl. Haarlem 15.12.1879, z.v. Bernardus Meijerink, broodbakker, en Maria van der Linde.

 

Noten: |a| overledene Kwetters; |b| moeder Jannetje.

 

[28] Christiaan Barthel, geb. Leiden ca. 1786, kamerbehanger (1808), mattemaker (1815), mandemaker (1817), kamerbehanger (1819), overl. Leiden 09.05.1819|a|, z.v. Willem Barthel en Anna N; otr. Leiden 22.04.1808

[29] Lena de Haaij, ook Helena, geb. Leiden 19.10.1787, dubbelaarster (1828,1829), overl. Leiden 29.09.1831, d.v. Abraham de Haaij  (-1804) en Lowijsje/Louisa Tangen (-1825); tr. 2e Leiden 19.11.1829 Daniël Verhoeven, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 29.03.1782, rokjesw. (1808), wever (1829,1842), overl. Leiden 14.04.1842, z.v. Jacobus Verhoeven (-1810) en Aganeta Monvies, ook Angenieta Monfils, dubbelaarster (1829).

     DV tr. 1e Leiden 26.03.1808 Grietje/Margrita/Margaretha Smit, geb. Leiden, overl. Oegstgeest 11.09.1829.

– Er is een Christiaan Barthel, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 12.03.1786, z.v. Arnoldus Barthel en Maria Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elizabeth Barthel, gb. Leiden 13.08.1808, ged. Leiden (Loots- of Oosterkerk) 14.08.1808, overl. Leiden 11.04.1824.

2.                   Elizabeth Barthel, geb. Leiden 04.02.1810, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 11.02.1810, naaister (1828), overl. Leiden 21.12.1848, tr. Leiden 30.10.1828 Petrus Jacobus Verhoeven, geb. Leiden 23.02.1810, ged. Leiden (Pieterskerk) 25.02.1810, tabakkerver, z.v. Daniël Verhoeven, fabrikeursknecht, en Margrieta Smit.

3.                   Jansje Barthel, ook Jannetje, geb. Leiden 11.07.1811, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 14.07.1811, overl. Leiden 08.10.1828.

4.                   Helena Christina Barthel, geb. Leiden 01.06.1813, dienstbode (1837), overl. Leiden 02.12.1848, tr. Leiden 03.05.1837 Pieter Jacobus Dee, geb. Leiden 18.10.1813, kamerbehanger (1837,1863), overl. Leiden 19.01.1876, z.v. Frans Dee en Gerritje Hamermans.
     PJD tr. 2e Leiden 15.08.1849 Johanna Hooidonk, geb. Leiden 23.01.1817, overl. Leiden 05.02.1863, d.v. Matthijs Hooidonk en Johanna de Jong; tr. 3e Leiden 18.11.1863 Hendrika Christina Ribot, geb. Leiden 19.10.1823, dienstbode (1863), overl. Leiden 04.12.1919, d.v. Johannes Ribot, spinder, en Johanna Barbera Ulderik.
     HCR tr. 2e Leiden 13.10.1880 Nicolaas van Wijk, geb. Leiden 22.05.1816, overl. Leiden 11.02.1903, z.v. Jan van Wijk, waagwerker, en Johanna Montfoort..

5.                   Christiaan Barthel, geb. Leiden 13.09.1815; volgt [14].

6.                   Johanna Geertruida Barthel, geb. Leiden 29.04.1817, naaister (1841), overl. Leiden 17.02.1846, tr. Leiden 08.04.1841 Daniel Verhoeven, geb. Leiden 14.01.1815, agent van justitie, z.v. Daniel Verhoeven en Margaretha Smit.

7.                   Jan Barthel, geb. Leiden 13.10.1819.

Kind van Lena:

8.                   Arnoldus de Haaij, geb. Leiden 06.11.1827, overl. Leiden 17.02.1846.

 

Noten: |a| oud 33 jaar, z.v. Willem Barthel en Anna N, aangifte door Abraham de Haaij, oud 64 jaar, fabrikeur (overl.akte Leiden 1819 no.350).

 

[30] Petrus Johannes Hagemans, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 23.08.1795, fabrikeur (1815), wolkammer (1816), wever (1818), fabrikeur (1821), wolkammer (1823,1853), overl. Haarlem 29.10.1855, z.v. Johannes Hagemans en Lena van Buuren; tr. Leiden 24.11.1815

[31] Teuntje de Meij, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 22.01.1792, naaister (1815), overl. Leiden 03.02.1884, d.v. Johannes de Meij en Sara Matters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Hagemans, geb. Leiden 27.02.1816; volgt [15].

2.                   Lena Catharina Hagemans, geb. Leiden 12.11.1818|a|, overl. Leiden 24.07.1897.

3.                   Jannetje Hagemans, geb. Leiden 13.11.1818|b|, naaister (1841), overl. voor 1849, tr. Leiden 23.09.1841 Jacob de Graaf, geb. Leiden 27.12.1811, ged. Leiden (Pieterskerk) 29.12.1811, sjouwer (1838), spinder (1841), fabriekwerker (1849), overl. Leiden 17.08.1899, z.v. Pieter de Graaf en Maria van Straaten.
     JdG tr. 1e Leiden 06.09.1838 Cornelia Johanna Flaman, geb. Leiden 18.02.1815, spinster (1838), overl. Leiden 30.12.1840, d.v. Philip Flaman, ook Flamman, en Cornelia Kranenburg; tr. 3e Leiden 24.10.1849 Alida Beltman, geb. Leiden 15.09.1822, overl. Leiden 29.03.1885, d.v. Teunis Beltman en Margritha Rinkes.

4.                   Sara Maria Hagemans, geb. Leiden 13.06.1821, overl. Leiden 14.01.1832.

5.                   Geertrui Catharina Hagemans, geb. Leiden 19.11.1823, dienstbode (1858), overl. Leiden 20.11.1875, tr. Leiden 10.11.1858 Jacobus Prevo, geb. Leiden 28.04.1822, arbeider (1858), waagwerker (1879,1893), overl. Leiden 20.01.1893, z.v. Jan Prevo, wever (1822), sjouwer (1858), en Jannetje Dubbelaar.
     JP tr. 2e Leiden 28.05.1879 Rijkje Augustijn, geb. Leiden 19.06.1823, dienstbode (1823), overl. Leiden 21.09.1890, d.v. Philippus Augustijn en Grietje Klok.
     RA tr. 1e Leiden 08.06.1843 Frans van Dam, geb. Leiden 07.01.1820, schoenmaker, overl. Leiden 26.02.1846, z.v. Willem van Dam en Gijsje Honn; tr. 2e Leiden 13.06.1849 Joseph Braxhoven, ook Brakhoven, geb. Leiden 08.03.1817, bezemmaker, overl. Leiden 15.02.1864, z.v. Christiaan Braxhoven en Teuntje de Klerk.
     JB tr. 1e Leiden 08.04.1841 Maria ’t Hooft, geb. Leiden 15.07.1815, overl. voor 1849, d.v. Dirk ’t Hooft en Antonia Dreef.

6.                   Johannes Petrus Hagemans, geb. Leiden 31.03.1826, kleermaker, overl. Haarlem 29.07.1882, tr. Haarlem 02.11.1853 Hendrika Splinter, geb. Haarlem 29.11.1822, dienstbode (1853), overl. Haarlem 29.01.1902, d.v. Cornelis Splinter en Hendrika Bedeker.

 

Noten: |a| geboren op den 12 november des morgens ten zes uren (akte no.754); |b| geboren op den 13 november des morgens ten vier uren (akte no.755).

 


Bijlage A

 

[32] Fredrik Leeman, geb. Oud-Beijerland ca. 1761, overl. Voorburg 24.01.1829, z.v. Fredrik Leeman en Cornelia van der Wilde; tr.

[33] Hendrica Mengering, geb. Borculo ca. 1758, overl. Voorburg 13.01.1822|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Leeman, geb. Voorburg ca. 1784/1785, servante (1813), overl. ’s-Gravenhage 19.03.1863, tr. ’s-Gravenhage 25.08.1813 Lukas Jacobus Berentsen, geb. Doesburg ca. 1770, tailleur (1813), overl. ’s-Gravenhage 30.11.1842, z.v. Cornelis Berentsen en Margarita Henrietta Roelands.

2.                   Johannes Leeman, geb. Voorburg 12.03.1786, overl. Voorburg 18.08.1849, tr. Voorburg 13.10.1821 Adriana Voorham, ook Adriaantje, geb. Voorburg 21.09.1798, overl. Voorburg 07.06.1871, d.v. Engelbertus Voorham en Catharina van Staveren.

3.                   Fredrik Leeman, geb. Voorburg 21.10.1787, overl. Voorburg 09.10.1861, tr. Voorburg 03.05.1817 Alida Bruijn, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.10.1791, overl. Voorburg 08.10.1853, d.v. Pieter Bruijn en Anna Holt.

4.                   Hendrik Leeman, geb. Voorburg 28.11.1789; volgt [16].

5.                   Johanna Antonia Leeman, geb. Voorburg 16.10.1791, overl. Voorburg 18.11.1838, tr. Voorburg 13.10.1816 Cornelis van Schagen, geb. Voorburg ca. 1785, overl. Voorburg 26.10.1853, z.v. Gerbrand van Schagen en Elisabeth Busing.

6.                   ...

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen der ouders van de overledene aan de declaranten onbekend’ (overl.akte Voorburg 1821 no.3).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren