Jelte Nicolaas van der Leij (1882-1968)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2018)

 


 

[1] Jelte Nicolaas van der Leij, geb. Middelburg 30.01.1882, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1903, ingenieur elektrotechniek TH Fridericiana te Karlsruhe 1904, buitengewoon hoogleraar TH Bandoeng (1922-1934), RNL, overl. Wahroongah (Sydney), Australië 31.12.1968, tr. 1e Dordrecht 21.03.1910 (echtsch. Batavia 13.11.1920|a|) Maria Paulina Josephina de Bosson, geb. Dordrecht 18.12.1881, d.v. Abraham Johan Anthonij de Bosson (-1917) en Margaretha Reinhold; tr. 2e tussen 1920 en 1923 K.T. Treatt.

– 1953: “en is na zijn repatriëring directeur der midd.-technische school te Dordrecht geweest, en voorzitter der Nederlandse afdeling van de Theosofische Vereniging. A.s. zaterdag zullen hij en zijn echtgenote van Antwerpen naar Australië vertrekken om zich daar voorgoed te vestigen.”|b|

 

Noten: |a| RA 1923 p.11 (van der Ley); |b| Algemeen Handelsblad 20.09.1953.

 

[2] Laurens Albertus Elize van der Leij, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 19.04.1851, onderwijzer (1876), leraar (1879,1888), leraar aan een gymnasium (1913), oud-leraar aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en aan het Gymnasium te Middelburg (1923), overl. Apeldoorn 07.01.1923, begr. Apeldoorn (Nwe Bpl.) 10.01.1923, tr. Leerdam 20.10.1876
[3] Johanna Maria van Tuinen, geb. Leerdam 08.04.1850, overl. Hilversum 30.10.1930, begr. Apeldoorn (Alg.Bpl. Soerenscheweg) 03.11.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christoffel van der Leij, geb. Middelburg 10.09.1879, overl. Middelburg 10.03.1888.

2.                   Jelte Nicolaas van der Leij, geb. Middelburg 30.01.1882; volgt [1].

3.                   Anna Elizabeth van der Leij, geb. Middelburg 27.02.1884, lerares (1913), overl. na 1930, tr. Amsterdam 24.12.1913 Bertus Meijering, geb. Kalkwijk (Hoogezand) ca. 1881, onderwijzer (1913), overl. na 1930, z.v. Jan Meijering en Geertruid Germs.

 

[4] Jelte van der Leij, ged. Gorredijk 25.09.1807, schoolonderwijzer (1831), onderwijzer der jeugd (1832,1854), hoofdonderwijzer (1868,1869), overl. Haarlem 26.05.1874, tr. Ferwerderadeel 16.04.1831

[5] Wijtske de Boer, ged. Minnertsga 06.10.1810, overl. Leeuwarden 15.12.1875|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Taetske van der Leij, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 12.03.1832, tr. Opsterland 08.05.1853 Arie Gerhardus Zwart, geb. Gorredijk ca. 1820, boekverkoper, z.v. Gerhardus Siemons Zwart, winkelier, en Alida Cornelia van Velden.

2.                   Tjitze Nicolaas van der Leij, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 22.09.1833, hoofdonderwijzer, overl. Middelburg 07.05.1920, tr. 1e Leeuwarden 29.06.1863 Maike Wijtske Visser, geb. Tzum (Franekeradeel) 24.09.1836, overl. Nibbixwoude 17.10.1865, d.v. Sjoerd Wiegers Visser en Frederika Gatsonides; tr. 2e Nibbixwoud 27.09.1868 Anthonetta Christina Bos, geb. Middelburg 16.08.1828, overl. Middelburg 19.05.1912, d.v. Dirk Bos, kuiper, en Cornelia Mieras.
     ACB tr. 1e Middelburg 29.10.1855 Hendrik Cannegieter, geb. Heinkenszand 08.04.1831, stedelijk en plattelands heelmeester (1855), geneesheer (1859), overl. Renesse 26.01.1859,  z.v. Frans Hendrik Reen Cannegieter (ca.1793-1867), heel- en vroedmeester (1831), stedelijk en plattelands heelmeester (1855), en Johanna Heijstek.

3.                   Jother Balthazar van der Leij, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 20.06.1835, overl. Ferwerd (Ferwerderadeel) 25.06.1835.

4.                   Jother Balthazar de Boer van der Leij, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 26.06.1836, hoofdonderwijzer (1877), overl. Arnhem 26.12.1899, tr. Weststellingwerf 28.12.1867 Jakoba Pietronella van Weeteringen, ook Jacoba Petronella, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 27.12.1836, overl. Arnhem 04.07.1903, d.v. Lodewijk van Weeteringen, genees-, heel- en vroedmeester, en Trijntje de Visser.

5.                   Pieter Hendrik van der Leij, geb. Noordwolde (Werststellingwerf) 17.08.1841, leraar in de wis- en natuurkundige vakken aan de rijkskweekschool voor schoolonderwijzers te Haarlem, overl. Haarlem 25.02.1927, tr. Haarlem 28.10.1869 Jacoba Huijgens, geb. Haarlem 19.03.1849, overl. Haarlem 15.10.1934, d.v. Everhardus Huijgens, loodgieter, en Anna Maria Eskens.

6.                   Zwobkje Gaatske van der Leij, geb. Noordwolde (Werststellingwerf) 18.02.1843, tr. Menaldumadeel 26.07.1867 Sijbout Sijbouts, geb. Leeuwarden ca. 1843, z.v. Mattheus Sijbouts, landbouwer, en Wietske Wijbrandi.

7.                   Reinder de Boer van der Leij, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 16.07.1847, (rijks)opzichter van de Waterstaat, overl. Enkhuizen 15.03.1903, tr. Menaldumadeel 29.11.1873 Richtje Gerbens, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 24.06.1846, overl. na 1903, d.v. Andries Martens Gerbens, bakker (1846), gardenier (1873), en Dieuwke Lolkes Dirksz.

8.                   Jelte Catherinus Laurens van der Leij, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 24.02.1850, overl. na 1933, tr. Diemen 30.12.1879 Hendrina Christina Stuart, geb. Diemen ca. 1852, overl. Hoorn 02.03.1933, d.v. Johannes Stuart, kunstschilder, en Johanna van der Vegt.

9.                   Laurens Albertus Elize van der Leij, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 19.04.1851; volgt [2].

10.               Maaike Laura van der Leij, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 15.01.1854.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1875 no.945.

 

[6] Christoffel van Tuinen, ged. Leeuwarden 14.09.1807, boekbinder (1841), boekhandelaar (1850,1876), ingek.lidmaat Breda 05.01.1832 (att.van Sneek, att. naar Leerdam 1841), overl. Leerdam 09.07.1884, tr. Breda 05.08.1841

[7] Anna Elisabetha Steinmeijer, geb. Breda 08.04.1810, ged. Breda (Luthers) 15.04.1810, aang.lidmaat Breda xx.04.1820 (att. naar Leerdam 05.08.1841), overl. Leerdam 04.02.1864.

Uit dit huwelijk (moeder Steenmeijer):

1.                   Klaas van Tuinen, geb. Leerdam 17.05.1842, overl. Leerdam 07.02.1898, tr. Huibertje van Hemert.

2.                   Elizabeth Anna van Tuinen, geb. Leerdam 28.08.1844, tr. Chaam 29.10.1886 Hendrik Punt, geb. Dinther ca. 1853, koopman, z.v. Cornelis Punt, winkelier, en Hermania Borren.

3.                   Bernhard Koenraad van Tuinen, geb. Leerdam 12.08.1846, kapitein infanterie, overl. Breda 11.08.1896.

4.                   Johanna Maria van Tuinen, geb. Leerdam 08.04.1850; volgt [3].

 

[8] Tjisse Nicolaas van der Leij, ook Tiesse/Tjitse/Tjitze, geb. Zuiderdragten ca. 1760, wolkammer (1811,1829), winkelier (1830), overl. Gorredijk (Opsterland) 16.02.1830; tr. 1e Drachten 16.04.1786 Baukjen Jurjens, begr. Gorredijk 20.09.1798; tr. 2e Lippenhuizen 28.04.1799

[9] Swopkjen Hendriks, ook Swopkje(n)/Zwopkje(n), ged. Terwispel 05.02.1773, overl. Gorredijk (Opsterland) 25.10.1828.
     BJ tr. 1e Drachten 14.11.1784 Heinse Tijmens.

Uit het huwelijk van der Leij-Jurjens:

1.                   Jeltje van der Leij, ged. Noorderdrachten 07.01.1787, overl. voor 1812|d|.

2.                   Jelte van der Leij, ged. Noorderdrachten 31.05.1788, overl. voor 1812|e|.

3.                   Trijntje van der Leij, ged. Noorderdrachten 11.06.1790, overl. voor 1812|f|.

4.                   Nicolaas van der Leij, ged. Gorredijk 05.09.1792, overl. na 1812|g|.

5.                   Jurjen van der Leij, ged. Gorredijk 08.07.1794, overl. voor 1812|h|, w.s. jonggestorven.

6.                   Jurjen van der Leij, ged. Gorredijk 02.12.1796, overl. voor 1812|i|.

–              een kind, begr. Gorredijk 18.12.1798.

Uit het huwelijk van der Leij-Hendriks:

7.                   Trijntje van der Leij, ged. Gorredijk 23.11.1799, overl. voor 1812|j|.

8.                   Petrus van der Leij, ged. Gorredijk 04.12.1800, koopman, overl. Gorredijk (Opsterland) 20.09.1831, tr. Opsterland 28.03.1822 Geeske Molles de Jong, geb. Gorredijk ca. 1803, overl. Lippenhuizen (Opsterland) 10.08.1852, d.v. Molle Minnes en Hiltje Jans.
     GMdJ tr. 2e Opsterland 16.12.1834 Jouke Annes Jansma, geb. Lippenhuizen ca. 1808, overl. na 1852, z.v. Anne Jans Jansma en Aukje Heines.

9.                   Hendrik van der Leij, ged. Gorredijk 02.10.1803, overl. Gorredijk (Opsterland) 12.04.1835, tr. Opsterland 13.05.1830 Antje Wijbes de Boer, geb. Langezwaag ca. 1802, winkelierster (1843), overl. Gorredijk (Opsterland) 14.02.1843, d.v. Wijbe Klazes de Boer en Rinskjen Jans Stoker.

10.               Jan de Jong van der Leij, ged. Gorredijk 15.07.1805, arbeider (1854), kolonist (1869), overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 18.02.1869, tr. Opsterland 02.07.1836 Tjerkjen Johannes Westerveen, geb. Gorredijk ca. 1808, overl. Gorredijk (Opsterland) 15.08.1854, d.v. Johannes Hendriks Westerveen en Maretsen Klazes.

11.               Jelte van der Leij, ged. Gorredijk 25.09.1807|k|; volgt [4].

12.               Rense van der Leij, ged. Gorredijk 18.10.1809, schippersknecht (1829), schipper (1832), veerschipper (1848,1851), rentenier (1889), overl. Steenwijk 14.12.1889, tr. 1e Opsterland 24.12.1829 Grietje Bonnes Brandsma, geb. Benedenknijpe ca. 1806, overl. Gorredijk (Opsterland) 18.01.1831, d.v. Bonne Jelkes Brandsma, grofsmid, en Vimke Hendriks; tr. 2e Opsterland 19.01.1832|c| Veronica Wortel, geb. Bovenkarspel ca. 1808/1809, overl. Steenwijk 29.07.1849|b|, d.v. Gerrit Jacobse Wortel, herbergier, en Pietertje Jans, herbergierster; tr. 3e Steenwijk 03.04.1851 Antje Kolk, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 26.09.1822, dienstmeid (1851), overl. Steenwijk 02.03.1905|a|, d.v. Roelof Jacobs Kolk en Nienkje Johannes van der Meer.

13.               Catharina van der Leij, geb. Gorredijk (Opsterland) 04.12.1811, overl. Ferwerderadeel 14.01.1886, tr. Ferwerderadeel 28.12.1833 Romke Foppes van der Meij, geb. Raard ca. 1809/1810, boekhandelaar, overl. Hallum (Ferwerderadeel) 21.08.1852, z.v. Foppe Jans van der Meij en Tijtje Roelofs Olivier.

14.               Albertes van der Leij, geb. Gorredijk (Opsterland) 19.06.1816, bakker (1841), stucadoor (1887), overl. Arnhem 21.10.1887, tr. Doesburg 04.11.1841 Maria Roring, geb. Doesburg 19.07.1819, dienstmeid (1841), d.v. Gerrit Roring, ook Roering, metselaarsknecht (1819), metselaar (1841), en Maria Tilemans, ook Tielemans.

 

Noten: |a| moeder Meintje; |b| geb. Brouwershaven (overl.akte Steenwijk 1849 no.61); |c| bruidegom Rinze, bruid Vrouwtje Dirkse Wortel, vier grootouders v/d bruidegom vermeld met plaats en datum van overlijden (huw.akte Opsterland 1832 no.6); |d|e||f||g||h||i||j| ‘Tjitse van de Leij heeft verklaard dat hij behoud de naam van van der Leij voor familienaam’, zeven kinderen met leeftijd genoemd (Naamsaanneming 1811, getekend 09.04.1812); |k| vader Tjitse, moeder Swopkjen.

 

[10] Jother Balthazar de Boer, geb. Leeuwarden ca. 1778/1779, predikant te Marrum en Nijkerk (1812,1834), overl. Leeuwarden 10.09.1863, tr. Burum 29.06.1806

[11] Taetske Sikkama, ged. Burum 19.12.1789, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 10.06.1846.

Uit dit huwelijk (moeder ook Siccama/Sikkema):

1.                   Reinder de Boer, ged. Minnertsga 09.10.1807, overl. Burum, begr. Grietenij Kollumerland c.a. 20.03.1808.

2.                   Reinder de Boer, ged. Minnertsga 17.03.1809, genees-, heel- en vroedmeester, overl. Ternaard (Westdongeradeel) 11.12.1845, tr. Ferwerderadeel 14.07.1831 Rientje Rintjes Bleinsma, geb. Ferwerd ca. 1810, overl. Ternaard (Westdongeradeel) 29.11.1840, z.v. Rintje Reinders Bleinsma en Sijtske Jackeles.

3.                   Wijtske de Boer, ged. Minnertsga 06.10.1810; volgt [5].

4.                   Alberdina de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 16.09.1812, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 04.12.1850, tr. Ferwerderadeel 15.06.1837 Bokke Alberts Bokma, geb. Hallum ca. 1802, landbouwer (1837), cichoreidroger (1876), overl. Marrum (Ferwerderadeel) 24.01.1876, z.v. Albert Bokkes Bokma en Trijntje Pieters Pot.

5.                   Maaike Louwina de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 02.09.1814, overl. Leeuwarden 08.04.1895, tr. Ferwerderadeel 08.10.1848 Jakob Izaaks Douma, geb. Opeinde ca. 1822, architect, verl. Leeuwarden 27.03.1881, z.v. Izaak Douma en Sietske Jans Deelstra.

6.                   Pieter de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 20.01.1817, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 08.07.1817.

7.                   Pieter de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 17.07.1818, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 15.02.1829.

8.                   Louwe de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 10.03.1821, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 02.08.1821.

9.                   Anna Katharina Elizabeth de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 05.10.1822, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 24.11.1822.

10.               Anna Katharina Elizabeth de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 29.03.1824, overl. na 1872, tr. Ferwerderadeel 20.06.1852 Hendrik Cramer, geb. Nuis (Marum) 24.08.1826|a|, onderwijzer (1852), leraar aan de burger dag- en avondschool (1872), overl. Leeuwarden 18.02.1872, z.v. Jan Hendriks Cremer, koopman, en Fokkelina Douwes Bousma.

11.               Katrina Elzina de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 08.10.1825, overl. Leeuwarden 25.02.1850, tr. Leeuwarden 05.09.1846 Wijtze Bokma de Boer, geb. Leeuwarden 10.12.1813, cichoreifabrikant, overl. Leeuwarden 04.05.1853, z.v. Mindert Alberts Bokma de Boer, cichoreifabrikant, en Jetske Gerrits Bokma.

12.               Louwe Carel Anne de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 21.12.1827, overl. Drachten (Smallingerland) 13.10.1852|b|.

13.               Petronella de Boer, geb. Marrum (Ferwerderadeel) 09.12.1834, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 15.06.1835.

 

Noten: |a| geb. Leek (overl.akte Leeuwarden 1872 no.176); |b| ook overl.akte Ferwerderadeel 1852 fol.38.

 

[12] Klaas van Tuinen, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 13.05.1774, wolkammer (1812), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 16.04.1854, otr. Leeuwarden (gerecht) 10.05.1799, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 26.05.1799

[13] Johanna Maria Bisschop, ged. Leeuwarden (Westerkerk) 07.06.1776, overl. Leeuwarden 05.10.1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annatie van Tuinen, ged. Leeuwarden 09.03.1800.

2.                   Hiske van Tuinen, ged. Leeuwarden 10.03.1802.

3.                   Aukje van Tuinen, ged. Leeuwarden 20.01.1804.

4.                   Auke van Tuinen, ged. Leeuwarden 21.05.1806, majoor der infanterie, overl. Utrecht 12.01.1889.

5.                   Christoffel van Tuinen, ged. Leeuwarden 14.09.1807; volgt [6].

6.                   Harmen van Tuinen, later Bisschop van Tuinen, ged. Leeuwarden 20.04.1809, Metalen Kruis 05.04.1832, onderwijzer (1838), hoofdonderwijzer (1867), overl. Zwolle 16.03.1886, tr. Bolsward 26.08.1838|a| Trijntje Jans Bos, geb. Bolsward xx.04.1808, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.07.1867, d.v. Jan Berends Bos, huisverwer, en Lutske Feijtses Salverda.

7.                   Simon van Tuinen, ged. Leeuwarden 17.11.1810, kantoorbediende, overl. Leeuwarden 06.02.1849.

8.                   Femia van Tuinen, geb. Leeuwarden 05.11.1812, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 05.11.1812, overl. Leeuwarden 23.06.1850.

9.                   Eelco van Tuinen, geb. Leeuwarden 02.02.1814, timmerman (1841), koopman (1847), overl. Leeuwarden 14.02.1892, tr. 1e Leeuwarden 28.04.1841 Roelofke Koopmans, geb. Leeuwarden 08.02.1822, overl. Leeuwarden 06.06.1842, d.v. IJnse Douwes Koopmans, koopman, en Feikje Pieters, ook Vardo Pieters; tr. 2e Leeuwarden 19.05.1847 Jeltje Koopmans, geb. Leeuwarden 07.01.1825, overl. Leeuwarden 09.11.1904, jongere zuster van Roelofke.

 

Noten: |a| grootouders v/d bruid vermeld (huw.akte Bolsward 1838 fol.22).

 

[14] Coenraad Stenmeier, geb. Paderborn ca. 1762, uit Pyrmont, ingeschreven in het Poorterboek van Breda 23.08.1805|c|, ‘revendeur du bierre’, overl. Breda 29.09.1812; otr. 1e Breda (Grote Kerk) 19.04.1800, tr. Breda 04.05.1800 Catharina Jannette Knauff, uit Nassau-Dillenburg, overl. Breda 23.04.1801, begr. Breda (Grote Kerk) 27.04.1801|d|, d.v. Heinrich Ludewig Christian Knauff; otr. 2e Breda 20.04.1805 (schepenen), tr. Breda 05.05.1805

[15] (Anna) Elisabeth Kandewijn, geb. Vlissingen ca. 1777, overl. Chaam 18.12.1856|g|.

Uit het huwelijk Steenmeijer-Knauff:

1.                   Heinrich Ludewig Steenmeijer, geb. Breda 17.02.1801, ged. Breda (Luthers) 18.02.1801|e|.
= Hendrik Lodewijk Steenmeijer, overl. Breda 19.02.1801, begr. Breda (Grote Kerk) 21.02.1801.

Uit het huwelijk Steinmeijer-Kandewijn:

2.                   Maria Louisa Steinmeijer, ged. Breda (Luthers) 09.03.1806|h|, overl. Chaam 15.0.3.1859|i|.

3.                   Louisa Christina Steinmeijer, ged. Breda (Luthers) 26.07.1807|b|, overl. Oosterhout 29.11.1876, tr. Breda 08.05.1829 Johan Willem van Bruggen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1804, boekdrukker, overl. Breda 21.10.1873, z.v. Petrus Adrianus van Bruggen en Magdalena Susanna Vergouw.

4.                   Anna Elisabetha Steinmeijer, geb. Breda 08.04.1810, ged. Breda (Luthers) 15.04.1810|a|; volgt [7].

Kind van Anna Elisabeth:

5.                   Jacoba Kandewijn, geb. Breda 07.12.1815, overl. Chaam 04.01.1889, tr. Chaam 29.10.1859 Cornelis Punt, geb. Willemstad 06.09.1820, visiteur, overl. Breda 01.01.1895, z.v. Hendrik Punt en Maria Groenendijk.
     CP tr. 1e Dinther 08.11.1852 Hermania Borren, ook Hermina, geb. Boxtel 21.11.1826, overl. Willemstad 20.01.1858, d.v. Gijsbert Borren, papierfabrikant, en Helena Alberdina Dirriksen.

 

Noten: |a| vader Steinmeijer, moeder Elisabetha Kantebein; |b| moeder Anna Elisabeth Kandeweijn; |c| Coenraad Stenmeijer, tekent met Conradt Steenmeijer; |d| Catrina Joannetta Knaaff; |e| vader Johann Bernhard Conraad Steenmeijer, moeder Catarina Johannette Knauff, twee grootvaders vermeld; |f| Conrat Steinmeijer (overl.akte Breda 1812 no.282); |g| wede Steenmeiër (overl.akte Chaam 1856 no.28); |h| moeder Kantebein; |i| Maria Lucia.

 

[16] Nicolaas van der Leij, zilversmid, overl. Drachten 24.10.1768, tr. Rottevalle 16.04.1752

[17] Jeltje Pieters van Loo, overl. Drachten 04.06.1797.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pietje van der Lei, ged. Rottevalle 10.05.1753, winkelierster (1817), overl. Nooderdragten (Smallingerland) 01.06.1817, tr. NN, overl. voor 1817.

2.                   Tjisse van der Leij, geb. Zuiderdragten ca. 1760; volgt [8].

 

[18] Hendrik Freerks, overl. Gorredijk 1788, tr. Lippenhuizen 29.03.1772

[19] Trijntje Alberts, overl. Gorredijk 15.03.1803; tr. 1e voor 1772 Pieter Foppes, overl. voor 1772.

Uit dit huwelijk:

1.                   Swopkjen Hendriks, ged. Terwispel 05.02.1773; volgt [9].

2.                   Goitske Hendriks, ged. Terwispel 20.06.1775.

 

[20] Reinder Pieters de Boer, geb. ‘Groningerland’ ca. 1735, ‘paarde doktor’, overl. Leeuwarden 24.08.1812, tr.

[21] Alberdina Dirks de Haas, geb. Groningen ca. 1739, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 11.10.1826, d.v. Dirk de Haas en Anna Catharina Elizabeth Jothers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jother Balthazar de Boer, ged. Leeuwarden 07.12.1778|a|; volgt [10].

2.                   Maaike de Boer, geb. Leeuwarden xx.05.1774, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 25.11.1828.

3.                   Anna Margaretha de Boer, ged. Leeuwarden 29.09.1781.

 

Noten: |a| Jooster Balthasar.

 

[22] Louwe Elzes Siccama, geb. Kollum ca. 1761, landbouwer, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 10.09.1822|e|, z.v. Elze Louws en Teetske Everts; tr.

[23] Wijtske Aebes Broersma, geb. Kollum ca. 1767, boerin/landbouwster, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.08.1844|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teetske Siccama, ged. Burum 19.12.1789|a|; volgt [11].

2.                   Elze Siccama, ook Sikkama, ged. Burum 10.02.1792, landgebruiker, overl. Buitenpost (Achtkarspelen) 26.10.1873, tr. Achtkarspelen 01.10.1812 Antje Cornelis Kuipers, geb. Buitenpost ca. 1788, overl. Buitenpost (Achtkarspelen) 01.04.1879, d.v. Cornelis Durks Kuipers en Rinskje Lourens.

3.                   Ebe Siccama, ged. Burum 30.03.1795, winkelier, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 10.08.1850, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 26.09.1839 Eeke Poppes Kooi, geb. Oldehove ca. 1802, winkelierster, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 05.10.1850, d.v. Poppe Tomas Kooi en Vrouwke Drewes Kooi.

4.                   Pijter Siccama, ged. Burum 06.03.1797.

5.                   Jan Siccama, ged. Burum 17.08.1799, landbouwer, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 19.04.1859, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 26.06.1822|b| Martjen Louwes Wiersma, geb. Augsbuurt ca. 1800, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 29.01.1829, d.v. Louwe Romkes Wiersma en Simke Tjeerds.

6.                   Michiel Siccama, ook Magchiel, ged. Burum 28.07.1802, landbouwer, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.09.1867, tr. 1e Kollumerland en Nieuwkruisland 26.06.1822|c| Grietje Elzes Sikkema, geb. Kollum ca. 1802, boerin, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 01.08.1826, d.v. Elze Pieters Sikkema en Sijke Tjerks Boersma; tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 30.07.1830 Antje Siegers Dijkstra, geb. Burum 08.03.1812, overl. voor 1867, d.v. Sieger Johannes Dijkstra en Beitske Pieters Siccama.

7.                   Evert Siccama, ged. Burum 06.03.1805, overl. Burum, begr. Grietenij Kollumerland c.a. 06.05.1808.

 

Noten: |a| moeder Wijtske Aebes; |b| akte no.23; |c| akte no.24; |d| ‘verdere betrekkingen onbekend’ (overl.akte Kollumerland en Nieuwkruisland 1844 no.93); |e| Sikkama.

 

[24] Auke van Tuinen, geb. ca. 1738, wolkammer, overl. Leeuwarden 18.03.1813, z.v. Klaas van Tuinen en Johanna Roens; otr. Leeuwarden 04.09.1767, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 20.09.1767

[25] Annatie Eelkes, Annaatje, geb. Leeuwarden ca. 1746, overl. Leeuwarden 21.05.1831, d.v. Eelke Eelkes en Doetje Klazes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van Tuinen, ged. Leeuwarden 03.09.1769, overl. Leeuwarden 18.02.1829, tr. Pieter Elgersma, overl. na 1829.

2.                   Doetie van Tuinen, ged. Leeuwarden 14.02.1772, w.s. jonggestorven.

3.                   Claas van Tuinen, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 13.05.1774; volgt [12].

4.                   Eelke van Tuinen, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 02.12.1776, w.s. jonggestorven.

5.                   Doetie van Tuinen, ged. Leeuwarden 02.01.1778, overl. Leeuwarden 19.09.1826, otr. Leeuwarden 06.07.1801, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 30.07.1801 Jan Wiedeman Karsten.

6.                   Grietie van Tuinen, ged. Leeuwarden 23.10.1780.

7.                   Eelke van Tuinen, ged. Leeuwarden 01.06.1783, apotheker, overl. Leeuwarden 18.11.1858, otr. Leeuwarden 06.04.1810, tr. Leeuwarden 22.04.1810 Froukjen de Jong, geb. Leeuwarden ca. 1787, overl. Leeuwarden 20.02.1868, d.v. Jacob de Jong en Sijtske Jurjens Schneider.

8.                   Sijmon van Tuinen, geb. Leeuwarden ca. 1786, koopman, overl. Leeuwarden 14.07.1863, tr. Leeuwarden 10.06.1816 Sijtske Gosses Helder, geb. Leeuwarden ca. 1792, overl. Leeuwarden 23.02.1830, d.v. Gosse Helder en Roelofke de Vries.

 

[26] Christoffel Bisschop, overl. voor 1828, w.s. begr. Leeuwarden (Westerkerkkerkhof) 04.09.1801, otr. Leeuwarden 19.10.1774, tr. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 30.10.1774

[27] Hiske Hickaart, overl. voor 1828.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hickaard/Hickaardt):

1.                   Joanna Maria Bisschop, ged. Leeuwarden (Westerkerk) 07.06.1776|a|; volgt [13].

2.                   Femia Bisschop, ged. Leeuwarden 13.01.1778.

3.                   een kind van Christoffel Bisschop, begr. Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 10.02.1780.

 

Noten: |a| moeder Hickaard.

 

[28] Heinrich Bernhard Steenmeijer, ook Henri Steinmeijer, overl. na 1801, tr.

[29] Louise Christine Pape.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carl Friedrig Steinmeier, geb. Waldceck-Pyrmont ca. 1759, gep. sergenat-majoor, overl. Udenhout 10.10.1831|a|.

2.                   Johann Bernhard Conraad Steenmeijer, geb. Paderborn ca. 1762, uit Pyrmont; volgt [14].

 

Noten: |a| z.v. Heindrich Burchhardt Steinmeier en Cristina Pagen (overl.akte Udenhout 1831 no.30).

 

[30] Lauwerijns Kandewijn, Laurens, overl. voor 1819, tr.

[31] Maria Trap, geb. Maastricht ca. 1740, overl. Breda 31.01.1819, d.v. Leonardus Trap en Beatrix Gunter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Kandewijn, geb. Vlissingen ca. 1777; volgt [15].

2.                   Berbera Kandewijn, overl. Breda 07.01.1789|a|, begr. Breda (Grote Kerk) 08.01.1789.

 

Noten: |a| ook overl.akte Maastricht 1819 no.151.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren