Wijnand Lemei (1892-1945)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2018)

 


 

[1] Wijnand Lemei, geb. Leeuwarden 26.05.1892, ingenieur bouwkunde, ingenieur bij de burgerlijke openbare werken (1933), hoogleraar Bandoeng, overl. Ambarawa 08.02.1945, begr. Semarang (Nederlands ereveld Kalibanteng), tr. 1e ís-Gravenhage 03.12.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 25.08.1933, ingeschr. ís-Gravenhage 05.09.1933) Margaretha Isabella Reijseger, geb. Amsterdam 09.07.1894, d.v. Jacob Johannes Reijseger, inspecteur bij het hoofdbestuur der posterijen, en Johanna Ouwenbroek; tr. 2e ís-Gravenhage 20.09.1933 Antoinette Marie Sauter, geb. Druten 03.03.1903, d.v. Ludovicus Petrus Johannes Marie Sauter, directeur ener gasmaatschappij, en Adrienne Emilie Giesbergen.
†††† AMS tr. 1e ís-Gravenhage 24.05.1927 (echtsch. voor 1931) Dirk Johan Anton Westerveld, geb. Haarlem 05.01.1903, luitenant ter zee (1927), luitenant ter zee 2e klasse (1931), luitenant ter zee 1e klasse (1942), z.v. Evert Pieter Westerveld, zeeofficier (1903), secretaris-generaal van het Koloniaal Instituut (1927,1931), en Jeannette Frowina Geijl.

†††† DJAW tr. 2e Bloemendaal 24.02.1931 Elizabeth Anna Petronella Nijland Visser, geb. Bussum ca. 1914, d.v. Hindinus Jurjen Nijland Visser en Janske Antje Knoppers.

 

[2] Wijnand Lemei, geb. Leeuwarden 09.07.1835, kleermaker (1871,1892), overl. ís-Gravenhage 02.09.1922; tr. 1e Leeuwarden 01.03.1865 Derkje Nijhoff, geb. Leeuwarden 24.07.1842, overl. Leeuwarden 15.01.1870, d.v. Nardus Nijhoff en Aaltje Bresser; tr. 2e Amsterdam 17.08.1871
[3] Anna Helena van Amerongen, geb. Harlingen 13.06.1853, overl. ís-Gravenhage 28.02.1942.

Uit het huwelijk Leimei-Nijhoff:

1.                   Nardina Aaltje Lemei, geb. Leeuwarden 17.07.1866.

2.                   Nicolaas Johan Lemei, geb. Leeuwarden 21.01.1868, geneesheer-directeur van het Geneeskundig Gesticht ĎHet Apeldoornsche Boschí, overl. Wormen (Apeldoorn) 23.05.1914, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg), tr. Utrecht 14.09.1897 Alida Hillegonda Rencker, geb. Utrecht 09.12.1878, overl. Apeldoorn 24.05.1932, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg), d.v. Johan Goose Rencker en Dievertje van Amerongen.
†††† AHR tr. 2e Pieter Johannes Jacobus Roelants.

3.                   Nardus Lemei, geb. Leeuwarden 14.12.1869, overl. Leeuwarden 20.03.1871.

Uit het huwelijk Lemei-van Amerongen:

4.                   Wijnand Lemei, geb. Leeuwarden 03.09.1875, overl. Leeuwarden 13.07.1881.

5.                   Hillegonda Lemei, geb. Leeuwarden 09.07.1877, overl. Nijmegen 26.01.1906.

6.                   Willem Cornelis Lemei, geb. Leeuwarden 23.03.1879, kapitein der infanterie Oost Indisch Leger (1916), tr. 1e ís-Gravenhage 06.09.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 29.06.1920, ingeschr. ís-Gravenhage 30.07.1920) Elisabeth Cornelia van Deth, geb. Nieuwer-Amstel 01.12.1895, overl. Amsterdam 06.07.1941, crem. Velsen (Westerveld) 10.07.1941, d.v. Gerrit van Deth en Sophie Francisca Maria Elisabeth den Ouden; tr. 2e ís-Gravenhage 12.08.1925 Johanna Ludovica Solleveld, geb. Medan (Res. Oostkust van Sumatra) 29.10.1892|a|, zang- en pianolerares, erkende dochter van Antonie Jacob Solleveld en de Javaansche vrouw Tjingeh.
†††† ECvD tr. 2e 24.12.1921 Claudius Gerhardus Johannes Wolters, geb. Dokkum 23.04.1878, overl. voor 1941.

7.                   Wijnanda Lemei, geb. Leeuwarden 04.05.1884, overl. na 1927, tr. Jan Coster, geb. Kruiningen 19.01.1883, tuinarchitect, overl. Heemstede 25.12.1927, z.v. Matthieu Jean Coster, bloemist, en Hendrika Catharina Scheveers.

8.                   Wijnand Lemei, geb. Leeuwarden 26.05.1892; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1895 p.379.

 

[4] Nicolaas Lemei, geb. Leeuwarden 13.04.1805, ged. Leeuwarden 26.05.1805, kleermaker (1827,1850), kleermaker en bontwerker (1859), koopman (1865,1866), overl. Leeuwarden 17.09.1891, tr. Leeuwarden 18.02.1827|a|

[5] Johanna Ploegsma, ged. Leeuwarden 17.08.1806, aang.lidmaat Leeuwarden 06.03.1825, naaister (1827), overl. Leeuwarden 29.08.1858.

Uit dit huwelijk (vader ook La Mei, Lemeij):

1.                   Dirk La Mei, geb. Leeuwarden 24.08.1827, kleermaker (1851), koopman (1876), overl. Sneek 01.07.1895, tr. 1e Sneek 15.05.1851 Hendrikje Zwart, geb. Sneek 16.11.1819, overl. Sneek 01.03.1876, d.v. Pieter Sietzes Zwart, broodbakker, en Annigjen Jans de Wind; tr. 2e Sneek 26.10.1876 Catharina van der Kallen, geb. Dokkum 14.06.1831, overl. Sneek 27.03.1902, d.v. Albertus van der Kallen, inlandsch kramer (1831), koopman (1876), en Grietje Martinus Semler.

2.                   Alexander Lemei, geb. Leeuwarden 12.07.1830, overl. Leeuwarden 17.08.1831.

3.                   Alexander Lemei, geb. Leeuwarden 10.07.1833, kleermaker, overl. Edam 23.02.1886, tr. Leeuwarden 09.03.1859 Helena Johanna Jonkman, geb. Leeuwarden 07.03.1837, overl. na 1886, d.v. Klaas Jans Jonkman, koetsier, en Johanna Catharina Toutenburg.

4.                   Wijnand Lemei, geb. Leeuwarden 09.07.1835; volgt [2].

5.                   Aukje Lemei, geb. Leeuwarden 24.07.1838, overl. ís-Gravenhage 13.04.1919, tr. Leeuwarden 20.01.1864 Abele van der Wijk, geb. Leeuwarden 11.02.1824, woont Afd. Montrado (Westerafdeling van Borneo) (1861), pakhuismeester te Sambas (1863), haven-pakhuis en zoutverkoop-pakhuismeester te Sambas in de Westerafdeling van Borneo (met verlof in Nederland 1864)|b|, woont Bantam (1866,1867), burgemeester van Oostzaan (1872-1882), overl. Oostzaan 25.06.1882, z.v. Baukje Pieters van der Wijk.

6.                   Neeltje Lemei, geb. Leeuwarden 17.05.1841, overl. Leeuwarden 08.06.1866.

7.                   Johan Piet Lemei, geb. Leeuwarden 18.11.1842, kleermaker, overl. voor 1920, tr. Leeuwarden 04.04.1867 Geertruida Adriana van Rijn, geb. Alphen 24.05.1844, overl. Amsterdam 23.11.1920, d.v. Jacobus van Rijn en Susanna Jacoba Kiewit.

8.                   Jentje Lemei, geb. Leeuwarden 02.06.1846, overl. Leeuwarden 18.06.1846.

9.                   Jentje Lemei, geb. Leeuwarden 13.03.1848, overl. Leeuwarden 24.12.1865.

10.               Haring Lemei, geb. Leeuwarden 03.07.1850, overl. Leeuwarden 10.08.1850.

 

Noten: |a| bruidegom Nicolaas Jans Lemeij (huw.akte Leeuwarden 1827 no.13); |b| huw.akte Leeuwarden 1864 no.4 & RA 1864 p.175 (hier: haven-, pakhuis- en ...).

 

[6] Willem Cornelis van Amerongen, geb. Utrecht 20.08.1824, kleermaker (1850,1871), overl. Amsterdam 08.11.1874, tr. Harlingen 04.07.1850

[7] Hilletje Peen, geb. Monnickendam 09.12.1819, overl. Amsterdam 19.12.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Harlingen 22.11.1850.

2.                   Trijntje van Amerongen, geb. Harlingen 06.12.1851, tr. Amsterdam 22.05.1877 Frederik de Haas, geb. Amsterdam 16.02.1822 (akte), lakenwinkelier (1853), lakenkoper (1877), z.v. Johannes de Haas en Johanna Margaretha van Tongeren.
†††† FdH tr. 1e Amsterdam 06.10.1853 Carolina Johanna Francina Kruger, geb. ís-Gravenhage ca. 1822, overl. voor 1877, d.v. Louis Kruger en Catharina Helena Leijdeckers.

3.                   Anna Helena van Amerongen, geb. Harlingen 13.06.1853; volgt [3].

4.                   Jan Cornelis van Amerongen, geb. Harlingen 28.12.1854, kleermaker, overl. na 1913, tr. Amsterdam 07.08.1879 Helena Catrina Hendrika Gustavina Koster, geb. Amsterdam 07.10.1856 (akte), overl. na 1913, d.v. Cornelis Johannes Koster, boekhandelaar, en Johanna Rozina Gebauer.

5.                   Dievertje van Amerongen, geb. Harlingen 30.05.1856, overl. Utrecht 31.03.1913|a|, tr. Amsterdam 06.11.1877 Johan Goose Rencker, geb. Utrecht 22.02.1847, fabrikant, overl. Utrecht 15.06.1898, z.v. Christian Rencker, fabrikant, en Teuntje van Baalen.
†††† JGR tr. 1e Utrecht 15.04.1874 Hendrika Geertruida Drughorn, geb. Utrecht 06.03.1851, overl. Utrecht 17.11.1876, d.v. Hendrik Drughorn en Jqacoba Hendrika de Man.

6.                   Alida van Amerongen, geb. Harlingen 30.05.1856, tr. Utrecht 11.08.1881 Jacobus Franciscus van Drunen, geb. Amsterdam 15.01.1846, z.v. Franciscus Marcelus van Drunen en Elizabeth Rijnbout.

7.                   levenloze dochter, Harlingen 10.11.1858.

8.                   levenloze zoon, Harlingen 25.03.1860.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zeist 1913 no.55.

 

[8] Jan Tjeerds.

[9] Zandrina Panhuis, ged. Leeuwarden 13.04.1781, overl. Leeuwarden 02.11.1807|a|.

ĎIn onecht geborení:

1.                   Nicolaas, geb. Leeuwarden 13.04.1805, ged. Leeuwarden 26.05.1805|b|; volgt [4].

 

Noten: |a| Sandrina; |b| moeder Zanderina {de transcriptie in allefriezen.nl geeft geen details over de beschrijving van Jan Tjeerds}.

 

[10] Dirk Ploegsma, geb. Leeuwarden 24.09.1774, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 12.10.1774, aang.lidmaat Leeuwarden 10.12.1790 of 09.09.1796 of 10.03.1797, kleermaker (1821,1832), overl. Leeuwarden 14.11.1832|d|, otr. Leeuwarden (gerecht) 05.05.1797, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 21.05.1797

[11] Aukje Jans, ook Jeens, geb. Surhuisterveen ca. 1769, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 28.01.1855|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijnand Ploegsma, ged. Leeuwarden 24.06.1798, kleermaker, overl. Leeuwarden 21.10.1858|a|, tr. Leeuwarden 20.05.1821|c| Hendrikje van Weelij, geb. Leeuwarden 27.10.1798, dienstmaagd (1821), overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 09.10.1900|b|, d.v. Geertruid van Weelij.

2.                   Neeltje Ploegsma, ged. Leeuwarden 06.04.1800, naaister (1825), overl. Leeuwarden 16.02.1867, tr. Leeuwarden 29.05.1825 Haring Tulp, geb. Leeuwarden 15.11.1797, ged. Leeuwarden 17.12.1797, leerlooier, overl. Leeuwarden 27.04.1870, z.v. Sijbren Tulp en Sijna Holwerda.

3.                   Hiltje Ploegsma, ged. Leeuwarden 24.02.1802, begr. Leeuwarden 04.10.1806.

4.                   Jenne Ploegsma, ook Jentje, ged. Leeuwarden 12.06.1804, overl. Leeuwarden 23.05.1806, begr. Leeuwarden 26.05.1806.

5.                   Johanna Ploegsma, ged. Leeuwarden 17.08.1806; volgt [5].

6.                   Heiltje Ploegsma, ged. Leeuwarden 01.12.1808, overl. Leeuwarden 03.03.1895, tr. Leeuwarden 02.01.1833 Johan Piet Wendel, geb. Leeuwarden 05.07.1811, onderwijzer der jeugd, overl. Leeuwarden 17.03.1848, z.v. Johannes Philippus Wendel, hovenier, en Elisabeth Grendel.

7.                   Jentje Ploegsma, geb. Leeuwarden 24.03.1812, ged. Leeuwarden 24.03.1812.

 

Noten: |a| e.v. Hendrikje Gerrits (overl.akte Leeuwarden 1858 no.648); |b| Hendrikje Gerrits, per abuis geb. Harderwijk (overl.akte Menaldumadeel 1900 no.163); |c| bruid ook Hendrikje Gerards; moeder v/d bruid, GvW wonend te Harderwijk, tr. 1e Jan Gerards, tr. 2e Timen Jacobs (huw.bijln Leeuwarden 1821 no.83); |d| moeder Heiltje Ros (overl.akte Leeuwarden 1832 no.496); |e| Jeens.

 

[12] Jan van Amerongen, geb. Zutphen 01.01.1794, ged. Zutphen 05.01.1794, schoenmaker (1824), laarzenmaker (1840), overl. Amsterdam 31.12.1840|c|, tr. Utrecht 13.04.1825

[13] Antje Stada, ook Anna, ged. West-Terschelling 13.02.1795, naaister (1817), koopvrouw (1842), overl. Amsterdam 02.03.1844.

Kind van Anna (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Jansje Stada, later van Amerongen, geb. Terschelling 23.10.1817|a|, tr. Amsterdam 08.06.1842 Cornelis de Raadt, geb. Amsterdam 28.08.1816 (akte), koopman, z.v. Arend de Raadt en Gerritje Schouten.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

2.                   Willem Cornelis van Amerongen, geb. Utrecht 20.08.1824|b|; volgt [6].

Uit dit huwelijk:

3.                   Rimeke van Amerongen, geb. Amsterdam 25.03.1826 (akte), dienstbaar (1850), tr. 1e Amsterdam 30.10.1850 Bernardus Rueter, geb. Amsterdam ca. 1821, koperslager, overl. tussen 1874 en 1880, z.v. Johannes Rueter en Aagje Lutter; tr. 2e Amsterdam 09.02.1882 Pieter Ooms, geb. Nieuwendam ca. 1831, timmerman, z.v. Klaas Ooms, scheepstimmerman, en Maria Cornelia Kock.
†††† PO tr. 1e Nieuwendam 15.05.1853 Aaltje Vennik, geb. Amsterdam 03.05.1833 (akte), overl. Nieuwendam 21.02.1881, d.v. Pieter Vennik en Wijntje Eises/Wijntje IJze Vliedorp.

4.                   Anna Margeretha van Amerongen, geb. Amsterdam 20.02.1834 (akte), dienstbaar (1863), tr. Amsterdam 05.08.1863 Gerrit van den Andel, geb. Amsterdam ca. 1832, letterzetter, z.v. Gert van Andel en Aaltje de Vries.

5.                   Geertrui van Amerongen, geb. Amsterdam 24.12.1838 (akte), tr. Amsterdam 30.03.1864 Johannes Frederik ten Hengel, geb. Amsterdam 02.10.1841 (akte), timmerman, z.v. Rutgerus ten Hengel, metselaar, en Teuntje Jans Bakker.

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Cornelis Stada, 24 jaar, zeeman, kind geboren in het huis van Rimkje P. Brouwer {oma}, geen leeftijd v/d moeder vermeld (geb.akte Terschelling 1817 fol.24); |b| aangifte door Jan van Amerongen Ďdie verklaard heeft vader van dit kind te zijn en bij de bevalling te hebben geadsisteerdí (geb.akte Utrecht 1824 no.952); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1841 reg.1 fol.11).

 

[14] Jan Peen, geb. Monnickendam 12.09.1794, groentenverkoper (1820), slachter (1832), overl. Monnickendam 05.10.1832, tr. Monnickendam 09.07.1820|a|

[15] Trijntje Groot, ged. Makkum 05.01.1800, overl. Monnickendam 06.11.1845.

Kind van Trijntje (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Hilletje Groot, later Peen, geb. Monnickendam 09.12.1819; volgt [7].

Uit dit huwelijk:

2.                   Gerrit Peen, geb. Monnickendam 13.07.1821, zeilmaker (1844,1845), zeilmakersknecht (1847), werkman (1855), zeilmaker (1890), overl. Monnickendam 03.05.1890, tr. Monnickendam 26.09.1847 Naatje van Zanten, geb. Monnickendam 30.11.1818 (akte), overl. na 1890, d.v. Jan van Zanten en Trijntje Kruunbergen.

3.                   Willem Peen, geb. Monnickendam 18.08.1822, kuiper (1848), winkelier (1855), overl. Monnickendam 23.02.1855, tr. Monnickendam 01.10.1848 Antje Hillebrands, geb. Broek in Waterland ca. 1819, d.v. Jan Hillebrands en Lijsbet Duijf

4.                   Jan Peen, geb. Monnickendam 25.06.1825 (no.57), overl. Monnickendam 10.04.1845.

5.                   Klaas Peen, geb. Monnickendam 28.01.1827, overl. Monnickendam 27.10.1832.

6.                   Dieuwertje Peen, geb. Monnickendam 03.08.1829 (no.65), dienstmaagd (1852), overl. Broek in Waterland 27.08.1854, tr. Broek in Waterland 07.10.1852 Sent van Vuure, geb. Broek in Waterland 29.03.1828 (no.17), winkelier, z.v. Willem van Vuure, veldwachter, en Neeltje van den Berg.
†††† SvV tr. 1e voor 1852 Maritje bij ít Vuur, overl. voor 1852.

7.                   Fredrik Peen, geb. Monnickendam 13.02.1832 (no.12), overl. Monnickendam 20.03.1844.

 

Noten: |a| bruid de Groot (huw. akte Monnickendam 1820 no.14).

 

[16]

[17]

 

[18] Hendrik Panhuis, geb. ca. 1728, overl. Leeuwarden 31.10.1812|c|, tr.

[19] Trijntje Brugmans, geb. Leeuwarden ca. 1740, overl. Leeuwarden 29.07.1815|a||b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Panhuis, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 11.10.1761.

2.                   Antje Panhuis, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 20.01.1765.

3.                   Johanna Panhuis, ged. Leeuwarden 24.01.1768.

4.                   Johannes Panhuis, ged. Leeuwarden 14.10.1770.

5.                   Pietje Panhuis, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 04.06.1774, overl. Leeuwarden 04.03.1847, otr. Leeuwarden (gerecht) 06.07.1804, tr. Leeuwarden (Galilrkerk) 26.07.1804 Nicolaas Lemei, overl. voor 1847.

6.                   Aaltje Panhuis, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 21.12.1776, overl. Leeuwarden 13.01.1859, tr. Jacob Bergema, geb. ca. 1778, overl. Leeuwarden 30.05.1835, z.v. Pieter Jacobs Boergema en Elske Gabriels.

7.                   Lourens Panhuis, ged. Leeuwarden 12.12.1779.

8.                   Zandrina Panhuis, ged. Leeuwarden 13.04.1781; volgt [9].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Leeuwarden 1815 no.252)|b| per abuis overl. 30.07 in huw.akte Leeuwarden 1827 no.13; |c| geen plaats geboorte vermeld, geen ouders vermeld ( overl.akte Leeuarden 1812 no.470).

 

[20] Wijnand Ploegsma, keurslijfmaker (1766), aang.lidmaat Leeuwarden 08.09.1780, overl. voor 1832, otr. Leeuwarden (gerecht) 07.02.1766, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 23.02.1766

[21] Heiltje Clases, aang.lidmaat Leeuwarden 08.09.1780, overl. voor 1832.

Uit dit huwelijk:

1.                   Claas Ploegsma, ged. Leeuwarden 06.12.1767, overl. tussen 1798 en 1815, tr. voor 1792 Hendrica Holwerda, aang.lidmaat Leeuwarden 06.06.1788, overl. tussen 1798 en 1815.

2.                   Johanna Ploegsma, ged. Leeuwarden 16.05.1770.

3.                   Dirk Ploegsma, geb. Leeuwarden 24.09.1774, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 12.10.1774; volgt [10].

4.                   Bauke Ploegsma, geb. 28.11.1776, ged. Leeuwarden (Westerkerk) 20.12.1776.

5.                   Jacobus Ploegsma, geb. Leeuwarden 02.03.1782, ged. Leeuwarden 20.03.1782, begr. Leeuwarden 29.09.1806.

 

[22] Jeen Geerts, overl. voor 1855, tr.

[23] Neeltje Jans, overl. voor 1855.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aukje Jans, ook Jeens, geb. Surhuisterveen ca. 1769; volgt [11].

 

[24] Willem van Amerongen, ged. Utrecht 09.10.1768, soldaat onder van Dam in garnizoen te Lochem (1790,1791), overl. Utrecht (Gereformeerde Diakonie Oude Mannen en Vrouwenhuis) 12.03.1847, z.v. Hendrik van Amerongen en Johanna Coers; otr. Lochem 20.06.1790, tr. Lochem 18.07.1790

[25] Geertruij Brans, geb. ca. 1765, overl. Utrecht 25.12.1835, d.v. Gerrit Jan Brans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van Amerongen, geb. Lochem 06.02.1791, ged. Lochem 09.02.1791, overl. na 1839, tr. Utrecht 29.06.1814 Gielejana Johanna Seppenvelt, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.02.1788, overl. voor 1839, d.v. Johannes Guiliam Seppenvelt en Barendina Wildenbrink.

2.                   Jan van Ameron, geb. Zutphen 01.01.1794, ged. Zutphen 05.01.1794|a|; volgt [12].

3.                   Johanna Kristina Amerong, geb. Zutphen 18.05.1797, ged. Zutphen 21.05.1797|b|, tr. Utrecht 17.11.1824 Pieter Isaac Rosenburg, ged. Rotterdam (rk) 23.03.1795, overl. Utrecht 17.11.1851, z.v. Willem Rosenburg en Anna Ploeg.

4.                   Elia van Amerongen, geb. Middelburg ca. 1801, overl. Utrecht 09.06.1869, tr. Utrecht 08.11.1843 Wijnand van Koppenhout, ged. Utrecht 06.05.1801, koetsier, overl. Utrecht 13.05.1857, z.v. Anthonij van Koppenhout en Catharina Hopman.
†††† WvK tr. 1e Utrecht 06.05.1835 Christina Johanna de Groot, ged. Utrecht 30.09.1804, overl. Utrecht 22.12.1838, d.v. Carel de Groot en Jacoba van Jarksveld.

5.                   Hendrika Maria van Amerongen, ged. Utrecht 29.05.1805, overl. Utrecht 15.09.1876, tr. Utrecht 11.04.1827 Theodorus van Empelen, ged. Delfzijl (rk) 11.09.1802, overl. Utrecht 09.10.1845, z.v. Gijsbert van Empelen en Elisabeth Camps.

 

Noten: |a| vader van Ameron (RBS 1881); |b| vader van Amerong (RBS 1881).

 

[26] Cornelis Jans Stada, aang. lidmaat Terschelling 16.10.1810, overl. Terschelling 30.12.1811, begr. Terschelling 02.01.1812, tr. Terschelling 01.11.1789

[27] Rimkje Pieters Brouwer, geb. Terscherlling 25.03.1762, tapster (1825), overl. Terschelling 08.01.1825.

Uit dit huwelijk (drie meerderjaringe kinderen in 1825):

1.                   Aaltje Stada, ged. West-Terschelling 03.07.1790.

2.                   Pieter Stada, ged. West-Terschelling 04.05.1793, zeeman, overl. (West-Terschelling) Terschelling 19.06.1819.

3.                   Antje Stada, ged. West-Terschelling 13.02.1795; volgt [13].

4.                   Jan Stada, ged. West-Terschelling 25.02.1797.

5.                   Aaltje Stada, ged. West-Terschelling 25.06.1801.

6.                   Marij Stada, ged. West-Terschelling 06.02.1805.

Ė                    Kind van Cornelis Stada, overl. Terschelling 27.05.1806.

 

[28] Willem Peen, geb. Zunderdorp ca. 1771, de..tant loterij {?} (1825), overl. Alkmaar 22.02.1825, z.v. Jan Peen en Elisabeth Dorreboom; tr.

[29] Hilletje Engel, geb. Monnickendam 27.10.1768, overl. Monnickendam 03.01.1830, d.v. Jan Engel en Niesje Cornelis Mol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Peen, geb. Monnickendam 12.09.1794; volgt [14].

2.                   Nicolaas Peen, geb. Monnickendam 09.04.1803, overl. Monnickendam 28.05.1826.

3.                   Fredrik Peen, geb. Mionnickendam ca. 1806, schilder, tr. Monnickendam 07.06.1828 Aaltje Stamp, geb. Elburg ca. 1807, d.v. Antonie Stamp en Dirkje Dirks.

 

[30] Gerrit Klazes Groot, geb. Westzaan ca. 1755, koopman (1827), overl. Westzaan 01.12.1827|b|, tr.

[31] Dievertje Gerrits Dekker, geb. Westzaan 07.09.1755, overl. Westzaan 23.04.1834|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Groot, ged. Westzaan 10.06.1779, arbeidster, overl. Westzaan 09.04.1833, tr. Gerrit de Boer, arbeider, overl. na 1833.

2.                   Klaas Groot, ged. Makkum (doopsgezind) 12.10.1782.

3.                   Neeltje Groot, ged. Makkum 17.04.1784.

4.                   Aaltje Groot, ged. Makkum 08.03.1785|a|, overl. Monnickendam 05.06.1823, tr. Westzaan 24.04.1814 Cornelis Arendsz de Lange, geb. Alkmaar ca. 1791, broodbakker, overl. na 1823, z.v. Arend de Lange en Neeltje van den Bos.

5.                   Trijntje de Groot, ged. Makkum 02.04.1789.

6.                   Gerrit Groot, ged. Makkum (doopsgezind) 07.11.1791.

7.                   Trijntje de Groot, ged. Makkum 05.01.1800; volgt [15].

 

Noten: |a| vader De Groot; |b| Groot (overl.akte Westzaan 02.12.1827); |c| wede Groot (overl.akte Westzaan 24.04.1834).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren