Ferdinand Taco Mesdag (1886-1961)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien maart 2018)

 


 

[1] Ferdinand Taco Mesdag, geb. Zwolle 12.10.1886, ingenieur, buitengewoon lector TH Bandoeng (1926-1934), overl. Schalkhaar 07.02.1961, crem. Dieren 11.02.1961, tr. Helsingfors 14.03.1913|a| Magda Ethelka Baeckman, geb. Viborg (Denemarken) 17.10.1885, overl. Schalkhaar 17.01.1965.

 

Noten: |a| Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 14.03.1913.

 

[2] Matthias Mesdag, geb. Groningen 17.10.1842, civiel ingenieur (1877), koopman (1883,1897), overl. Zwolle 15.09.1910, tr. Altona|b| 18.07.1876|a|
[3] Laura Sophie Wilhelmine Adele Schröder, geb. Glückstadt 15.01.1857, overl. Zwolle 01.03.1925|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Emma Amalie Mesdag, geb. Zwolle 17.09.1883, tr. Eggersgluess.

2.                   Ferdinand Taco Mesdag, geb. Zwolle 12.10.1886; volgt [1].

3.                   Hajo Wilhelm Mesdag, geb. Zwolle 17.09.1889, commissionaire in effecten (1917), insp. levensverz. mij (1918), letterkundige (1924).

4.                   Amalie Bertha Mesdag, geb. Zwolle 26.11.1890.

5.                   Leo Catharina Mesdag, geb. Zwolle 15.05.1897, lerares (1922), tr. Hattem 30.08.1922 Jan Adam Sesink Clee, geb. (Indië) ca. 1894, civiel ingenieur, z.v. Henricus Jacobus Arnoldus Sesink Clee en Wilhelmina Helena Reijneke.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Zwolle 07.03.1877 no.25); |b| nu Stadtteil van Hamburg; |c| ook overl.akte Hattem 1925 no.13.

 

[4] Tako Mesdag, geb. Groningen 03.02.1812, commissionair (1839,1841), koopman (1842,1876), houtkoper (1881), houthandelaar (1886), overl. Groningen 25.08.1886, tr. Groningen 11.12.1839

[5] Emma Hesselink, geb. Sappemeer 23.06.1817, overl. Groningen 28.01.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gilles Mesdag, geb. Groningen 25.03.1841, effectenhandelaar (1870), kassier (1913), overl. Groningen 13.05.1913, tr. Leens 15.06.1870 Berendina Catharina Post, geb. Nieuweschans 24.09.1843, overl. Groningen 11.05.1895, d.v. Albert Egges Post, medicinae doctor, en Anna Geertruida Jacoba Wilhelmina Schepers.

2.                   Matthias Mesdag, geb. Groningen 17.10.1842; volgt [2].

3.                   Debora Mesdag, geb. Groningen 10.12.1844, overl. Groningen 30.12.1942.

4.                   Jacob Mesdag, geb. Groningen 05.02.1847, agent, overl. Groningen 15.06.1881.

5.                   Uco Mesdag, geb. Groningen 28.12.1848, hout- en steenhandelaar, overl. Zwolle 18.10.1920, tr. Zwickau16.06.1880 Hedwig Maria Körner, geb. Nenkersdorf bij Frohburg in Saksen|b| 21.04.1856, overl. Zwolle 21.10.1930, d.v. Moritz Körner, superintendent en stadspredikant, en Emma Hedwig Becker.

6.                   Johannes Mesdag, geb. Groningen 12.06.1850, zuivelconsulent, overl. Leeuwarden 21.02.1932.

7.                   Johanna Mesdag, geb. Groningen 24.08.1852.

8.                   levenloze zoon, Groningen 25.04.1855.

9.                   Reinder Uneco Mesdag, geb. Groningen 25.04.1855, controleur der belastingen, overl. Rotterdam 26.06.1918, tr. Winschoten 05.09.1893 Etina Martha Boekhoudt, geb. Winschoten 14.03.1865, d.v. Willem Boekhoudt, predikant, en Albertje Buringh.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Groningen 11.05.1881 no.80); |b| nu een Ortsteil van Frohburg, Bundesland Sachsen.

 

[6] August Ferdinand Schröder, advocaat en notaris, overl. na 1876, tr.

[7] Amalie Louise Mathilde Hoffelt, overl. na 1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Laura Sophie Wilhelmine Adele Schröder, geb. Glückstadt|a| 15.01.1857; volgt [3].

 

Noten: |a| nu in Kreis Steinburg, Bundesland Schleswig-Holstein.

 

[8] Gilles Mesdag, ged. Bolsward (DG) 16.09.1783, azijnmaker (1816,1844), azijnfabrikant (1845), overl. Groningen 28.02.1866, tr. Groningen 17.04.1811

[9] Jantje Hesselink, ged. Groningen (DG) 23.10.1787, overl. Groningen 22.03.1827.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tako Mesdag, geb. Groningen 03.02.1812; volgt [4].

2.                   Jantje Mesdag, geb. Groningen 14.02.1816, tr. Groningen 13.05.1844 Jan Rudolph Muller, geb. Groningen 25.11.1816, koopman, z.v. Ocko Jansz Muller, procureur, en Acke Hoeksema.

3.                   Jacob Mesdag, geb. Groningen 13.12.1816|c|, commissionair, overl. Groningen 13.05.1894, tr. Groningen 14.05.1845|a| Anna Dijk, geb. Groningen 22.03.1816, d.v. Jacob Dijk, koopman, en Eva Hulshoff.

4.                   Johannes Mesdag, geb. Groningen 21.12.1822, overl. Groningen 15.05.1908, tr. Bolsward 01.06.1856 Juliana Agatha Mesdag, geb. Bolsward 12.02.1832, overl. Groningen 26.12.1920|b|, d.v. Dirk Roos van Mesdag (1797-1862) en Alberdina Elizabeth Fockens.

 

Noten: |a| bruidegom per abuis geb. 1816 (huw.akte Groningen 1845 no.84); |b| vader Dirk Roos Mesdag (overl.akte Groningen 1920 no.1452); |c| ‘geboren (..) agtienhonderd dertien’ (geb.akte Groningen 1816 no.909).

 

[10] Matthias Hesselink, ged. Groningen (DG) 04.07.1790, koopmansboekhouder (mrt1815), koopman (1816), grutter (1817), commissionair (1819,1853), overl. Groningen 19.08.1859, tr. Hoogezand 28.03.1815

[11] Diewertje Reinders, geb. Martenshoek xx.12.1786, overl. Groningen 27.09.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mattheus Hesselink, geb. Sappemeer 26.12.1815, koopman, overl. Groningen 10.08.1896|b|, tr. Groningen 01.11.1843 Sjoukjen Bakker, geb. Sneek 16.03.1821, d.v. Jan Minnes Bakker, ontvanger, en Aaltje Gosses Joustra.

2.                   Emma Hesselink, geb. Sappemeer 23.06.1817; volgt [5].

3.                   Alida Hesselink, geb. Groningen 30.10.1819, overl. Vriezenveen 29.06.1895|a|, tr. Groningen 05.06.1844 Jan Gorter, geb. Groningen 23.08.1817, koopman, z.v. Izaak Wopkes Gorter, koopman, en Janneke Blaupot.

4.                   Reinder Uneko Hesselink, geb. Groningen 04.02.1823, overl. Groningen 20.01.1896.

5.                   Geertje Hesselink, geb. Groningen 04.10.1825, overl. Groningen 26.07.1826.

6.                   Johanna Hesselink, geb. Groningen 19.05.1827, overl. Groningen 25.05.1903, tr. Groningen 01.06.1853 Jan Sanders, geb. Groningen 18.04.1819, koopman, overl. voor 1903, z.v. Jan Jans Sanders, koopman, en Gerregjen Harmannus Schuitema.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1895 no.740; |b| ook overl.akte Haren 1896 no.62.

 

[12] Schröder.

[13] NN

 

[14] Hoffelt.

[15] NN

 

[16] Taco Gilles Mesdag, dr., advocaat, overl. Bolsward 20.01.1814, otr. Bolsward 21.02.1782, tr. Wonseradeel 03.03.1782

[17] Engeltje Reints Monsma, geb. ca. 1759, overl. Bolsward 25.03.1834.

Uit dit huwelijk:

1.                   Riemke Mesdag, ged. Bolsward (DG) 17.04.1782.

2.                   Gilles Mesdag, ged. Bolsward (DG) 16.09.1783; volgt [8].

3.                   Rein Mesdag, ged. Bolsward (DG) 24.09.1785, medicinae doctor, overl. Groningen 09.07.1814.

4.                   Johannes Tækes Mesdag, ged. Bolsward (DG) 16.10.1787, overl. Bolsward 06.01.1861, otr. Bolsward 15.01.1809, tr. Bolsward (DG) Akke Ykes Ykema, geb. Westhem ca. 1789, overl. Bolsward 15.02.1827, d.v. Yke Theodorus Ykema en Geertje Bangma.

5.                   Julia Mesdag, ged. Bolsward (DG) 15.12.1789.

6.                   Wopke Mesdag, later Cnoop van Mesdag, ged. Bolsward (DG) 09.12.1792, apotheker (1816,1854), secretaris bij de plaatselijke geneeskundige commissie (1854), overl. Groningen 06.12.1854, tr. voor 1816 Saakje Fockens, geb. Bolsward ca. 1793, overl. Groningen 13.09.1856, d.v. Livius Regnerus Fockens, apotheker, en Anna Petronella Belkmeer.

7.                   Klaas Mesdag, ged. Bolsward (DG) 04.04.1795, stijfselfabrikant, overl. Groningen 04.02.1881, tr. Groningen 09.05.1825 Johanna Willemina van Giffen, ged. Groningen 28.02.1802, overl. Groningen 04.03.1835, d.v. Henric Willem van Giffen, gemeenteraadslid van Groningen (1825), wethouder van Groningen (1835), en Ellegonda Aling.
Uit dit huwelijk o.a.:

a.           Taco Mesdag, geb. Groningen 21.09.1829, overl. ’s-Gravenhage 04.08.1920.
– Levensbericht TW: nl.wikipedia

b.          Hendrik Willem Mesdag, geb. Groningen 23.02.1831, overl. ’s-Gravenhage 10.07.1915, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen).
– Levensbericht HWM: nl.wikipedia

8.                   Dirk Mesdag, later Roos van Mesdag, ged. Bolsward (DG) 26.05.1797, wijnhandelaar, overl. Bolsward 16.12.1862, tr. Bolsward 17.06.1827 Albertina Elizabeth Fockens, geb. Bolsward ca. 1800, overl. na 1862, d.v. Livius Regnerus Fockens en Anna Petronella Belkmeer.
Uit dit huwelijk: Juliana Agatha Mesdag, geb. Bolsward 12.02.1832, overl. Groningen 26.12.1920, tr. Bolsward 01.06.1856 Johannes Mesdag (1822-1908), z.v. Gilles Mesdag en Jantje Hesselink.

9.                   Epke Mesdag, later Roos van Mesdag, ged. Bolsward (DG) 07.09.1799, overl. Leeuwarden 08.12.1863|a|, tr. Utingeradeel 17.06.1826 Sijtske Jacobs van der Goot, geb. Akkrum 29.10.1804, overl. na 1863, d.v. Jacob Sijnes van der Goot, koopman, en Antje Meintes Visser.

10.               Dieuke Mesdag, ged. Bolsward (DG) 15.03.1803.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utingeradeel 1863 no.72.

 

[18] Jacob Hesselink, geb. Groningen ca. 1749, brander, overl. Groningen 20.03.1819, z.v. Jacob Jacobs Hesselink en Jeltje Derks; tr. Groningen (DG) 17.07.1783

[19] Jantje Hesselink, geb. Hoogezand ca. 1760, overl. Groningen 12.11.1826, d.v. Freerk Jacobs Hesselink en Jantje Jans Leenders.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeltje Hesselink, ged. Groningen (DG) 28.04.1784.

2.                   Jacob Hesselink, ged. Groningen (DG) 02.05.1785, overl. Groningen 12.01.1812.

3.                   Jantje Hesselink, ged. Groningen (DG) 23.10.1787; volgt [9].

4.                   Frederik Hesselink, geb. Groningen 16.05.1790, negotiant, koopman, overl. Groningen 08.12.1865, tr. Groningen 23.04.1823 Martha Arkema, geb. Groningen 24.07.1794, overl. Groningen 01.07.1877, d.v. Gerrit Arkema, bierbrouwer, en Bregje Hulshoff.

5.                   Derk Hesselink, ged. Groningen (DG) 01.05.1792, overl. Groningen 13.07.1854.

6.                   Willem Hesselink, ged. Groningen (DG) 19.04.1797.

7.                   Gerrit Hesselink, ged. Groningen (DG) 02.03.1802, overl. Groningen 20.05.1862.

 

[20] Mattheus Hesselink, overl. voor 1815, tr. Groningen (DG) 14.10.1781

[21] Alida van Geuns, geb. ca. 1752, overl. Hoogezand 09.09.1817|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janneke Hesselink, ged. Groningen (DG) 16.08.1782, overl. Leeuwarden 12.02.1861, tr. Groningen (DG) 19.10.1803 Sybout Sybouts, overl. voor 1861.

2.                   Jan Hesselink, ged. Groningen (DG) 09.11.1784, koopman (1815), zeepzieder (1825), overl. Groningen 28.01.1861, tr. 1e Groningen 01.06.1808 Martha Hesselink, geb. Groningen ca. 1786, overl. Groningen 06.08.1822, d.v. Derk Hesselink, zeepzieder, en Anna Hulshoff; tr. 2e Groningen 19.01.1825 Heijltje Hesselink, geb. Groningen 18.02.1791, overl. Groningen 19.02.1875, d.v. Willem Hesselink, jeneverstoker, en Trijntje Hesselink.

3.                   Hillegonda Hesselink, ged. Groningen (DG) 13.07.1786.

4.                   Jacob Hesselink, ged. Groningen (DG) 05.10.1788, overl. Groningen 02.03.1814.

5.                   Matthias Hesselink, ged. Groningen (DG) 04.07.1790; volgt [10].

6.                   Albertus Hesselink, ged. Groningen (DG) 14.11.1792.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Hoogezand 1817 no.78).

 

[22] Reinder Unekes, koopman, overl. Martenshoek voor 1812, tr. Sappemeer 16.05.1778 (att. naar Veendam)|a|

[23] Emke Ukes, overl. Martenshoek tussen 1815 en 1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Uko Reinders, geb. Veendam 16.07.1779, koopman, overl. Groningen 03.07.1863, tr. Groningen 23.05.1812 Geertje ten Cate, overl. voor 1863, d.v. Herman ten Cate en Antje Sleeswijk.
= w.s. Uniko Reinders, geb. ca. 1782, winkelier (1815).

2.                   Diewertje Reinders, geb. Martenshoek xx.12.1786; volgt [11].

 

Noten: |a| bruid Imke Uijkes.

 

[24]

[25]  

 

[26]

[27]  

 

[28]

[29]  

 

[30]

[31]  

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren