Barend Meulenbeld (1908-1998)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien maart 2020)

 


 

[1] Barend Meulenbeld, geb. Stad Almelo 05.09.1908, leraar te Amsterdam (1933), promotie Groningen 07.07.1936|a|, conrector gymnasium Breda (1949), hoogleraar Bandoeng (1949-1952), hoogleraar Delft (1952-1973), RNL 1973, overl. Delft 20.05.1998, begr. Delft (Bpl. Iepenhof), tr. 1e Groningen 18.04.1933 Ludina Helena Maria Stuitje, geb. Groningen 19.10.1910, overl. Nijverdal (Hellendoorn) 22.03.1945|b|, d.v. Jan Stuitje (1887-1972), bakker (1910), assuradeur (1933), en Essiena Jacoba Prummel; tr. 2e xx.09.1950|c| Kornelia Fransina Braaksma, geb. Groningen 07.06.1911, overl. 19.11.1986, begr. Delft (Bpl.Iepenhof), d.v. Siebe Braaksma (1879-1960), klerk (1911), gemeenteambtenaar (1936), en Trientje Braaksma (1876-1960).
     KFB tr. 1e Groningen 17.12.1936 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 04.08.1949, ingeschr. Groningen 01.10.1949) Koene Edsko Vegter, geb. Winschoten 14.07.1903, koopman, z.v. Koebe Vegter, koopman, en Meikelina Frouwina Ubbens.
 
Noten: |a| proefschrift: Een approximatieve functionaalbetrekking van de zetafunctie van Riemann; promotor: J.C. van der Corput (1890-1975); |b| ook overl.akte Breda 26.06.1945 no.C135; |c| Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode 07.10.1950.

 

[2] Frederik Meulenbeld, geb. Boomshoek (Ambt Almelo) 21.05.1884, metselaar (1908,1912), seinwerker NS (1933), overl. Almelo 01.08.1969, begr. Hellendoorn (Alg.Bpl.) 05.08.1969, tr. Stad Almelo 12.03.1908
[3] Martje Visser, geb. Joure (Haskerland) 07.07.1886, overl. tussen 1948 en 1969.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barend Meulenbeld, geb. Stad Almelo 05.09.1908; volgt [1].

2.                   Hiltje Meulenbeld, geb. Stad Almelo 23.03.1912, overl. Nijverdal 25.03.1969, begr. Hellendoorn (Alg.Bpl.) 28.03.1969, tr. voor 1939 Jakob de Jonge, overl. na 1969.

 

[4] Berend Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 24.02.1860, dagloner (1883), fabriekarbeider (1884), wever (1886), dagloner (1888,1890), fabriekarbeider (1894), dagloner (1897), fabriekarbeider (1908), dagloner (1909), overl. Zoetensteeg (Ambt Almelo) 02.01.1909, tr. Ambt Almelo 15.11.1883

[5] Jennigje Ardesch, geb. Den Ham 24.09.1859, dienstbode (1883), overl. Almelo 19.01.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederik Meulenbeld, geb. Boomshoek (Ambt Almelo) 21.05.1884; volgt [2].

2.                   Geertruida Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 13.06.1886, naaister (1909), tr. Ambt Almelo 13.03.1909 Jan Willem Visser, geb. Kampen ca. 1882, sigarenmaker, overl. Almelo 11.04.1944, z.v. Dirk Visser en Willempje Wissink.

3.                   Jan Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 16.10.1888, schilder, overl. na 1966, tr. Almelo 17.06.1916 Dina Schorn, geb. Ambt Almelo 10.03.1889, naaister (1916), overl. na 1966, d.v. Pieter Schorn, metselaar, en Hendrika Kuiper.

4.                   Hermannus Meulenbeld, geb. Zoetensteeg (Ambt Almelo) 27.12.1890, sigarenmaker, overl. Almelo 15.04.1955, tr. Almelo 09.08.1924 Huberta Arnolda Budde, geb. Stad Almelo 02.07.1892, overl. na 1955, d.v. Hendrik Budde, kleermaker, en Hermina Klooster.

5.                   Barend Jan Meulenbeld, geb. Zoetensteeg (Ambt Almelo) 26.09.1894, sigarenmaker, tr. Almelo 04.12.1915 Hendrina Johanna Wanschers, geb. Ambt Almelo 26.05.1895, weefster (1895), d.v. Jan Wanschers, koopman (1895), wever (1915), en Grada Prinsen.

6.                   Jansje Meulenbeld, geb. Zoetensteeg (Ambt Almelo) 06.06.1897, naaister (1923), tr. Almelo 18.05.1923 Mannes Hammink, geb. Ambt Almelo 01.02.1898, brandstofhandelaar, z.v. Mannes Hammink, dagloner (1898), postbode (1923), en Geesken Voet.

 

[6] Wopke Visser, geb. Sneek 23.04.1856, machinist (1878), hofmeester op een stoomboot (1879,1880), machinist (1882,1916), overl. Deventer 14.06.1920|b|, tr. Workum 02.06.1878

[7] Hiltje van der Meulen, geb. Workum 14.01.1853, overl. Almelo 17.10.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Visser, geb. Workum 12.02.1879|a|, dienstbode (1903), tr. Stad Almelo 13.08.1903 Hendrik Oost, geb. De Wilp (Marum) 04.10.1877, machinist, z.v. Albert Oost, arbeider (1877), opperman (1903), en Anke Ausma.

2.                   Grietje Visser, geb. Workum 14.08.1880, tr. Stad Almelo 08.09.1911 Hidde Sandra, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 02.06.1874, grofsmid, z.v. Hein Andries Sandra, koopman, en Hitje Hendriks Goinga.

3.                   Sijtske Visser, geb. Sneek 17.03.1882, overl. Sneek 29.07.1884.

4.                   Sijtske Visser, geb. Sneek 10.04.1884, tr. Stad Almelo 12.03.1909 Albert Bosch, geb. Avereest 13.02.1883, sigarenmaker, overl. Enschede 01.01.1955, z.v. Evert Bosch, arbeider (1883), wagenmaker (1909), en Geesjen Jonker.

5.                   Martje Visser, geb. Joure (Haskerland) 07.07.1886; volgt [3].

6.                   Eelke Visser, geb. Joure (Haskerland) 20.05.1888, sigarenmaker, tr. Almelo 01.09.1916 Gerritdina Keizer, geb. Deventer ca. 1882/1883, overl. Almelo 20.02.1959, d.v. Harmen Keizer en Hendrika Lenderink.

 

Noten: |a| aangifte door Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman, 28 jaar, medicinae doctor {= [4] in Kwartierstaat Lamoraal Albertus Æmilius Sluyterman (1918-2016), hoogleraar Eindhoven} (geb.akte Workum 1879 no.24); |b| ook overl.akte Almelo 1920 no.164.

 

[8] Frederik Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 13.12.1823, wever (1853,1863), dagloner (1866,1888), overl. Ambt Almelo 28.11.1897, tr. Ambt Almelo 26.03.1853

[9] Janna Knoop, geb. Ambt Almelo 22.03.1827, overl. Ambt Almelo 01.02.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Ambt Almelo 23.05.1854.

2.                   Hendrik Jan Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 19.04.1855, dagloner, overl. Almelo 27.09.1942, tr. Ambt Almelo 04.10.1878 Hendrika Kip, geb. Den Ham 15.12.1854, overl. Almelo 29.09.1930, d.v. Jan Kip, verwer, en Hendrika Bosch.

3.                   Berend Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 24.02.1860; volgt [4].

4.                   Derk Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 22.09.1863, overl. Ambt Almelo 27.12.1867.

5.                   Stiena Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 25.12.1866, overl. Almelo 02.01.1959, tr. Ambt Almelo 12.10.1888 Fredrik Kuiper, geb. Ambt Almelo 06.02.1866, dagloner, overl. Ambt Almelo 28.06.1905, z.v. Seno Kuiper, wever (1866), landbouwer (1888), en Geertruida Keuzekamp.

 

[10] Hermannus Ardesch, geb. Magele (Den Ham) 31.05.1823, arbeider (1846), landbouwer (1850), arbeider (1859,1863), dagloner (1883), overl. Magele (Den Ham) 11.10.1902, tr. Den Ham 16.03.1846

[11] Geertje Klaassen, geb. Den Ham 16.08.1822, overl. Magele (Den Ham) 01.11.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Ardesch, geb. Den Ham 13.05.1850, overl. Magele (Den Ham) 18.11.1854.

2.                   levenloze zoon, Magele (Den Ham) 21.10.1854.

3.                   Gerritdina Ardesch, geb. Den Ham 01.04.1856, overl. Den Ham 17.04.1940, tr. Den Ham 20.11.1878 Gerrit Veldman, geb. Dalfsen 22.08.1855, arbeider (1878), landbouwer (1930), overl. Almelo 07.02.1930, z.v. Jan Veldman, arbeider, en Gerrigje Lindhorst, arbeidster.

4.                   Jennigje Ardesch, geb. Den Ham 24.09.1859; volgt [5].

5.                   Adrianus Johannes Ardesch, geb. Den Ham 15.06.1863, fabriekarbeider, overl. Almelo 27.04.1948, tr. Ambt Ommen 26.08.1893 Johanna Wolters, geb. Den Ham 21.08.1868, dienstmeid (1893), overl. Almelo 15.03.1940, d.v. Hendrik Wolters, dienstknecht (1868), molenaarsknecht (1893), en Pete Kip.

 

[12] Eelke Visser, geb. Sneek 17.04.1829, bindgarenspinner (1853,1854), opperman (1856), touwslagersknecht (1859,1883), touwslager (1899), overl. Sneek 26.09.1899; tr. 2e Sneek 01.07.1866 Trijntje Riemersma, geb. Sneek 08.01.1829, dienstmeid (1866), overl. Sneek 01.01.1905, d.v. Sikke Durks Riemersma, arbeider, en Jitske Jans van Eck; tr. 1e Sneek 08.05.1853

[13] Jeltje Zandstra, geb. Sneek 19.11.1829, naaister (1853), overl. Sneek 14.03.1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wopke Visser, geb. Sneek 07.02.1854, overl. Sneek 15.06.1855.

2.                   Wopke Visser, geb. Sneek 23.04.1856; volgt [6].

3.                   Sijtske Visser, geb. Sneek 23.04.1859, overl. Sneek 14.04.1939, tr. 1e Sneek 29.05.1881 Tjitte de Haan, geb. Sneek 06.02.1856, overl. Sneek 10.12.1881, z.v. Simon de Haan, schippersknecht, en Tjitske Bijkersma; tr. 2e Sneek 19.08.1883 Ruurd Boeijinga, geb. Sneek 03.11.1856, overl. Sneek 01.02.1914, z.v. Jan Boeijinga, wever, en Baukje Pasma.

4.                   Gerbrig Visser, geb. Sneek 01.11.1862, overl. Sneek 17.02.1865.

 

[14] Gerrit Hendriks van der Meulen, geb. Koudum (Hemeler Oldephaert en Noordwolde) 26.05.1811, boerenknecht (1839), arbeider (1840), werkman (1843,1845), olieslagersknecht (1850,1878), overl. Workum 21.10.1898, tr. Wonseradeel 17.08.1839

[15] Grietje Tjeerds Broersma, geb. Birdaard (Dantumadeel) 06.10.1811, dienstmeid (1839), overl. Workum 17.03.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van der Meulen, geb. Parrega (Wonseradeel) 19.09.1840, verwersknecht, overl. Workum 31.03.1866, tr. Workum 28.06.1863 Antje Gerbens Zuiderbaan, geb. Workum 09.09.1834, winkelierster (1869), overl. Woubrugge 28.01.1901, d.v. Gerben Zuiderbaan, bakkersknecht, en Dieuwke Jans Steensma.
     AZ tr. 2e Workum 11.07.1869 Pieter de Boer, geb. Workum 22.11.1836, koopman, z.v. Hendrik Gerbens de Boer, grofsmid, en Atje Sijbrens Deinum.

2.                   Martje van der Meulen, geb. Workum 25.12.1843, tr. Workum 28.06.1863 Jan Cornelis Vonk, geb. Bolsward 23.01.1831, schipper, z.v. Idske Pieters Vonk, dienstmeid (1831), bolloopster (1863).

3.                   Durkjen van der Meulen, geb. Workum 20.12.1845, dienstmeid (1866), overl. Workum 24.11.1923, tr. Workum 28.01.1866 Jan Johans Kemker, geb. Workum 04.04.1839, werkman, overl. Oudega (Wymbritseradeel) 10.03.1931, z.v. Johan Markus Kemker, timmerman, en Sjutje Jans Hofstra.

4.                   Tjeerd van der Meulen, geb. Workum 02.11.1850.

5.                   Hiltje van der Meulen, geb. Workum 14.01.1853; volgt [7].

 

[16] Hendrik Jan Meulenbeld, geb. Almelo ca. 1772, bouwman (1813), landbouwer (1823), overl. Ambt Almelo 20.09.1833|b|, z.v. Hendrikus van ’t Meulenbeld, bouwman, en Swenne Kortevoorde; tr. Almelo 22.04.1813|a|

[17] Stiene Poorte, geb. Almelo ca. 1782/1785, dienstmeid (1813), spinster (1823), landbouwster (1853), overl. Ambt Almelo 26.06.1860|d|, d.v. Willem van der Poorte en Swenne ter Steege.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zwaantje Meulenbeld, geb. Almelo 14.11.1815|c|, boerwerkster, overl. Ambt Almelo 28.11.1890, tr. 1e Ambt Almelo 24.12.1835 Gerrit Jan Alberts, geb. Almelo ca. 1808, overl. Ambt Almelo 09.06.1846, d.v. Jan Alberts, landbouwer, en Lena Grobbenhuis, landbouwster; tr. 2e Ambt Almelo 04.01.1848 Gerrit Bakhuis, geb. Ambt Almelo 21.02.1826, wever (1848), landbouwer (1871), overl. Ambt Almelo 27.01.1871, z.v. Roelof Bakhuis, landbouwer, boerwerker, en Egbertdina van ’t kleine Rot.

2.                   Willem Meulenbeld, geb. Schoutambt Almelo 12.11.1819, overl. Ambt Almelo 31.05.1823.

3.                   Frederik Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 13.12.1823; volgt [8].

4.                   Willem Meulenbeld, geb. Ambt Almelo 20.08.1827, overl. Ambt Almelo 09.05.1846.

 

Noten: |a| bruidegom van ’t Meulenbeld, bruid Stijntjen van der Poorte (huw.akte Almelo 1813 no.13); |b| z.v. Fredrikus Meulenbeld en Zwenne Stegehuis (overl.akte Ambt Almelo 1833 no.44); |c| Meulenbelt, moeder van de Poorte (geb.akte Almelo 1815 no.126); |d| Poorten (overl.akte Ambt Almelo 1860 no.42).

 

[18] Berend Knoop, geb. Ambt Almelo ca. 1777/1778, bouwman (1814), landbouwer (1816,1827), wever (1834), landbouwer (1839), overl. Ambt Almelo 18.11.1839, z.v. Gerrit Knoop, landbouwer, en Janna Letteboer, landbouwster; tr. 1e voor 1814 Janna van den Biggen, geb. Ambt Almelo ca. 1784, spinster (1825), overl. Ambt Almelo 15.08.1825, d.v. Gerrit van den Biggen en Aaltje Fineman; tr. 2e Ambt Almelo 06.05.1826

[19] Diene Stegehuis, geb. Ambt Almelo ca. 1796/1797, spinster (1819,1821), boerwerkster (1826), landbouwster (1853), overl. Ambt Almelo 08.02.1853, d.v. Jan Stegehuis, landbouwer, en Aaltje Getkate, landbouwster; tr. 1e Ambt Almelo 24.07.1819 Willem Hammink, geb. Ambt Almelo ca. 1798, landbouwer (1819,1820), dorser (1823), overl. Oudkarspel 16.10.1823|a|, z.v. Jan Hammink, landbouwer, en Jenneke Kamphuis, landbouwster; tr. 2e Ambt Almelo 02.09.1824 Willem Hagedoorn, geb. Ambt Almelo ca. 1798/1799, wever, overl. Ambt Almelo 19.06.1825, z.v. Gerrit Hagedoorn, landbouwer, en Janna Wolthuis, landbouwster.

Uit het huwelijk Knoop-van den Biggen:

1.                   Jan Knoop, geb. Ambt Almelo ca. 1811/1812, wever, overl. Ambt Almelo 12.03.1868, tr. Ambt Almelo 12.08.1836 Anna Broekhuis, geb. Ambt Almelo ca. 1811, boerwerkster (1836), overl. Ambt Almelo 01.10.1878, d.v. Gerrit Broekhuis, landbouwer, en Everdina Hendriksen, landbouwster.

2.                   Aaltjen Knoop, geb. Almelo 12.06.1814, overl. Almelo 25.08.1817.

3.                   Gezina Knoop, geb. Almelo 18.11.1816, boerwerkster (1841), overl. Ambt Almelo 04.01.1895, tr. Ambt Almelo 12.06.1841 Johannes ten Cate, geb. Almelo 07.11.1814, wever, overl. Ambt Almelo 29.12.1901, z.v. Hendrik ten Cate, dagloner, en Jenneken Jansen.

4.                   Abraham Knoop, geb. Ambt Almelo ca. 1819, wever, overl. Ambt Almelo 15.11.1877, tr. Ambt Almelo 10.05.1850 Fenneken Hendriksen, geb. Ambt Almelo 21.05.1820, dienstmeid (1850), overl. Stad Almelo 24.05.1894, d.v. Hendrik Hendriksen, landbouwer (1820), boerwerker, en Janna Meulenbeld, spinster (1820) boerwerkster.

5.                   Jannes Knoop, geb. Ambt Almelo ca. 1822, fabriekarbeider, overl. Ambt Almelo 09.02.1868, tr. Ambt Almelo 07.10.1847 Hermina Hendriksen, geb. Ambt Almelo 03.12.1821, boerwerkster (1847), overl. Ambt Almelo 13.09.1868, d.v. Hendrik Hendriksen, wever (1821), boerwerker, en Janna Meulenbeld, spinster (1821), boerwerkster.

6.                   Jan Hendrik Knoop, geb. Almelo 05.09.1824.
= w.s. Hendrik Jan Knoop, overl. Ambt 07.05.1826.

Uit het huwelijk Hammink-Stegehuis:

7.                   Janna Hammink, geb. Ambt Almelo 06.01.1820.

8.                   Aale Hammink, ook Aaltje, geb. Ambt Almelo 18.12.1821, overl. Stad Almelo 25.02.1868, tr. Stad Almelo 01.09.1853 Jacobus Christiaan Tebbe, geb. Stad Almelo 15.02.1828, timmerman, z.v. Willem Tebbe, ook Philip Willem kleine Tebbe, tapper, en Metta Catharina Meijer Otto.

Uit het huwelijk Knoop-Stegehuis:

9.                   Janna Knoop, geb. Ambt Almelo 22.03.1827; volgt [9].

10.               Willem Knoop, geb. Ambt Almelo 15.12.1834.

11.               Jenne(ken) Knoop, geb. Ambt Almelo 07.05.1839, overl. Ambt Almelo 25.03.1841.

 

Noten: |a| Hammik, e.v. Berendina Stegeveld (overl.akte Oudkarspel 1823 no.8 & overl.akte Ambt Almelo 26.02.1824 no.18).

 

[20] Adrianus Antoni Ardesch, geb. Königreich Preußen ca. 1792/1794, landbouwer (1823,1837), klokkenmaker (1846), klokkenschoonmaker (1852), overl. Magele (Den Ham) 14.02.1889|a|, tr.

[21] Hendrika Mulder, geb. Vaassen ca. 1797, overl. Magele (Den Ham) 22.05.1857, d.v. Hermannus Mulder en Hermina de Graaf.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermannus Ardesch, geb. Magele (Den Ham) 31.05.1823; volgt [10].

2.                   Johannes Ardesch, geb. Magele (Den Ham) 28.03.1825, boerenknecht, overl. Magele (Den Ham) 22.08.1872, tr. Den Ham 03.03.1854 Gerridina Kappert, geb. Magele (Den Ham) 12.11.1830, overl. Magele (Den Ham) 18.05.1895, d.v. Derkje Kappert, arbeidster.
     GK tr. 2e Den Ham 23.12.1874 Kornelis Schumer, geb. Zwolle 12.03.1850, arbeider (1874), schilder (1929), overl. Den Ham 19.01.1929, z.v. Lucas Schumer, kleermaker, en Manna Poel.
     KS tr. 2e Den Ham 20.12.1895 Jennigje Schooten, geb. Hellendoorn 04.08.1867, overl. Den Ham 03.12.1934, d.v. Hendrik  Schooten, landbouwer, en Jantje Leferts.

3.                   Harmen Ardesch, geb. Magele (Den Ham) 05.01.1831, wever,overl. Magele (Den Ham) 22.06.1909, tr. Den Ham 11.09.1852 Janna Vennebrugge, geb. Magele (Den Ham) 02.09.1832, overl. Magele (Den Ham) 26.01.1918, d.v. Mannes Vennebrugge, landbouwer, arbeider, en Berendina Tjonk, arbeidster.

4.                   Steven Ardesch, geb. Magele (Den Ham) 05.07.1837, verwer, overl. Magele (Den Ham) 25.02.1884, tr. Den Ham 28.11.1862 Hendrika Pas, geb. Den Ham 14.07.1838, overl. Nijverdal (Hellendoorn) 17.06.1909, d.v. Hendrik Pas, landbouwer, en Berendina Valk.

 

Noten: |a| ‘de verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Den Ham 1889 no.20).

 

[22] Gerrit Jan Klaassen, geb. Den Ham ca. 1794/1795, linnenwever (1814,1815), landbouwer (1817), wever (1822,1841), overl. Magele (Den Ham) 22.08.1841,  z.v. Klaas Gerrits, landbouwer, en Egberdina Gerrits, landbouwster; tr. Den Ham 12.05.1814

[23] Jennigje Dikkers, geb. Den Ham ca. 1786, landbouwster, overl. Magele (Den Ham) 01.02.1829|a|, d.v. Jan Janssen Dikkers en Geertje Hanssen.

Uit dit huwelijk (moeder ook geschreven en/of gelezen als Dekkers):

1.                   Janna Klaassen, geb. Den Ham 14.03.1815, overl. Magele (Den Ham) 28.12.1834.

2.                   Egbertdina Klaassen, geb. Den Ham 25.02.1817, overl. Den Ham 25.03.1855, tr. Den Ham 17.06.1845 Albert Staarman, geb. Den Ham 13.10.1820, arbeider, overl. Magele (Den Ham) 21.05.1858, z.v. Zwier Staarman, koopman, en Geertje Schutmaat.
     AS tr. 2e Den Ham 16.02.1856 Jennigje Aalders, geb. Den Ham 05.08.1829, overl. Magele (Den Ham) 13.02.1890, d.v. Hendrik Aalders, arbeiders, en Willemina Bossink.
     JA tr. 2e Den Ham 27.06.1863 Bernardus Grooters, geb. Den Ham 18.10.1837, wever (1863), barbier (1890), overl. Magele (Den Ham) 13.07.1912, z.v. Gerrit Jan Grooters, wever, en Berendina ter Hennippe.
     BG tr. 2e Den Ham 27.06.1890 Ennegien Brink, geb. Georgsdorf|b| ca. 1835, overl. Magele (Den Ham) 13.03.1898, d.v. Jan Brink en Janna Alferink; tr. e Gee4sje Heino.

3.                   Geertje Klaassen, geb. Den Ham 16.08.1822; volgt [11].

4.                   Klaas Klaassen, geb. Den Ham 11.10.1825, wever, overl. Magele (Den Ham) 07.10.1869, tr. Den Ham 09.05.1864 Harmina Reuvers, geb. Den Ham 29.05.1837, overl. Magele (Den Ham) 06.02.1906, d.v. Roelof Reuvers, timmerman, en Jennigje Schuurman.

5.                   Jan Klaassen, geb. Den Ham 28.01.1829, overl. Magele (Den Ham) 02.01.1830.

 

Noten: |a| moeder Hansink (overl.akte Den Ham 1829 no.7); |b| destijds in Königreich Preußen, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[24] Broer Lammerts Visser, geb. Sneek 21.10.1796, visser, overl. Sneek 04.03.1856, z.v. Lammert Tijsses Visser en Hijlkje Broers, spinster (1821); tr. Sneek 10.06.1821

[25] Sijtske Antoons Smal, geb. Sneek 10.01.1797, naaister (1821), overl. Sneek 02.01.1883, d.v. Antoon Smal en Eeke Sims, naaister (1821).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hijlkje Visser, geb. Sneek 08.10.1821, dienstmeid (1848), tr. Sneek 14.05.1848 Johannes de Vries, geb. Sneek 03.10.1824, kleermakersknecht, z.v. Anne de Vries, justitiedienaar, en Aaltje Beerends Six.

2.                   Antoon Visser, geb. Sneek 22.05.1823, bindgarenspinner (1848), uitdrager (1878), overl. Sneek 10.05.1878, tr. Sneek 16.07.1848 Janke Schuil, geb. Sneek 04.12.1825, arbeidster (1848), overl. Sneek 26.10.1906, d.v. Anne Paulus Schuil en Harmke Jacobs van Els.    

3.                   Lammert Visser, geb. Sneek 07.04.1825, koopmansknecht, tr. Sneek 23.10.1859 Geertje Potma, geb. Sneek 04.08.1831, dienstmeid (1859), d.v. Klaas Potma, pottebakkersknecht, en Makke Martens de Jager.

4.                   Thijs Visser, geb. Sneek 05.03.1827, koopmansknecht (1871), venter (1903), overl. Leeuwarden 27.03.1903, tr. Sneek 28.05.1871 IJbeltje Idzerda, geb. Sneek 07.07.1842, overl. Leeuwarden 19.08.1913, d.v. Aaldert Idzerda, schippersknecht, en Hendrikje Prins.

5.                   Eelke Visser, geb. Sneek 17.04.1829; volgt [12].

6.                   Alle Visser, geb. Sneek 17.04.1831, opperman (1858), kramer (1893), overl. Sneek 16.02.1893, tr. Sneek 30.05.1858 Annetta Oosterwerf, ook Oosterwerff, geb. Sneek 08.07.1831, dienstmeid (1858), overl. Sneek 15.02.1915, d.v. Age Douwes Oosterwerf, sociëteitshouder (1831), werkman (1858), en Hiltje de Vries.

7.                   Pieter Visser, geb. Sneek 06.04.1833, overl. Sneek 15.10.1838.

8.                   Andries Visser, geb. Sneek 28.02.1835, overl. Sneek 23.10.1838.

9.                   Eeke Visser, geb. Sneek 25.11.1837, overl. Sneek 30.09.1843.

10.               Lolkje Visser, geb. Sneek 16.03.1841, arbeidster (1868), overl. Sneek 22.06.1927, tr. Sneek 26.04.1868 Pieter Zwaagman, geb. Sneek 08.11.1845, opperman, overl. Sneek 10.12.1927, z.v. Hermanus Zwaagman, timmerknecht, en Antje van Vugt.

 

[26] Wopke Ypes Zandstra, ook Sanstra/Sandstra, geb. Sneek 13.02.1810, sociëteitsbediende (1829), apothekersknecht (1838), koopmansknecht (1842,1868), pakhuisknecht (1871), overl. Sneek 16.08.1874, z.v. Ype Wopkes Zandstra, sjouwer, en Jeltje Uiltjes Tuinstra; tr. Sneek 27.09.1829

[27] Gerbrig Ypes Dijkstra, geb. Sneek 09.06.1807, dienstmaagd (1829), overl. Sneek 05.09.1868, d.v. Ype Hendriks Dijkstra en Eetske Klases.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeltje Zandstra, geb. Sneek 19.11.1829; volgt [13].

2.                   Geertje Zandstra, geb. Sneek 29.08.1838, overl. Sneek 21.04.1884, tr. Sneek 13.09.1868 Jop de Boer, geb. Sneek 30.09.1824|a|, werkman (1868), wijnhandelaarsknecht (1887), koopmansknecht (1894), overl. Sneek 2.5.08.1894, z.v. Jan Jans de Boer, schoenmakersknecht, en Joosje Jops de Vries.
     JdB tr. 2e Sneek 08.05.1887 Baukjen de Vries, geb. Tims (Wymbritseradeel) 19.09.1829, overl. Sneek 02.04.1905, d.v. Siebren Abes de Vries en Antje Johannes van Dijk.
     BdV tr. 1e Wymbritseradeel 02.03.1867 Johannes Grondsma, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 2.3.03.1828, slager, overl. Sneek 25.06.1886, z.v. Pieter Johannes Grondsma en Lijsbeth Jentjes Evertsma.
     JG tr. 1e Wymbritseradeel 15.05.1852 Fettje Harmens Westerhuis, geb. Bozum (Baarderadeel) 04.12.1825, overl. Sneek 02.09.1866, d.v. Harmen Hendrik Westerhuis, arbeider, en Geeske Abes

3.                   Pietje Zandstra, geb. Sneek 07.06.1842, overl. Sneek 25.05.1884, tr. Sneek 25.10.1874 Johannes Schreuder, geb. Leeuwarden 19.12.1842, pakhuisknecht, overl. na 1884, z.v. Jurjen Ernst Schreuder, wolkammer, en Aafje de Boer.
     JS tr. 2e Sneek 05.10.1884 Maaike Visser, geb. IJlst 06.05.1859, d.v. Wieger Visser, boerenarbeider, en Elbrig Meijer.

4.                   Ype Zandstra, geb. Sneek 30.01.1845, olieslagersknecht, overl. na 1905, tr. Franeker 19.11.1871 Hiltje Swart, geb. Franeker 30.05.1849, dienstmeid (1871), overl. Franeker 10.04.1905, d.v. Cornelis Sjoukes Swart en Albertje Jans Brijker.

5.                   Uiltje Zandstra, geb. Sneek 06.08.1848, overl. Sneek 25.03.1850.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Joosje, gewettigd bij haar huwelijk Sneek 15.05.1825.

 

[28] Hendrik Gerrits van der Meulen, geb. Makkum ca. 1768, rogmolenaar (1815), overl. Koudum 23.09.1828, tr. Koudum 18.11.1798

[29] Dirk Ansches, geb. Koudum ca. 1778, overl. Koudum 15.04.1815|a|, d.v. Wij... Ansche Jolli...s en Klaasje Wijbrens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaasjen van der Meulen, ged. Koudum 25.03.1799, w.s. jonggestorven.

2.                   Klaasjen van der Meulen, ged. Koudum 19.04.1800, w.s. jonggestorven.

3.                   Klaasjen van der Meulen, ged. Koudum 30.12.1803.

4.                   Tjiets van der Meulen, ged. Koudum 23.01.1807.

5.                   Gerritje van der Meulen, ged. Koudum 11.04.1810.

6.                   Gerrit Hendriks van der Meulen, geb. Koudum (Hemeler Oldephaert en Noordwolde) 26.05.1811; volgt [14].

 

Noten: |a| Dirkje (overl.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1815 fol.8).

 

[30] Tjeerd Jans Broersma, geb. ca. 1782/1783/1784, schipper (1814), koopman (1811,1820), schipper (1823), overl. Workum 17.08.1834, tr.

[31] Martje Wijbrens Miedema, geb. ca. 1785/1787, overl. Workum 25.02.1851, d.v. Wiebren Miedema en Jantje Broersma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Tjeerds Broersma, geb. Birdaard (Dantumadeel) 06.10.1811|c|; volgt [15].

2.                   Jan Broersma, geb. Birdaard (Dantumadeel) 05.03.1814.

3.                   Jantje Broersma, geb. Birdaard (Dantumadeel) 28.03.1817, overl. na 1870, tr. Workum 06.05.1852 Ritske Hendriks van der Meulen, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 31.03.1819, boerenknecht, overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 13.01.1870, z.v. Hendrik van der Meulen, rog- en pelmolenaar, en Jacoba Ritskes van der Veen.

4.                   Hiltje Broersma, geb. Birdaard (Dantumadeel) 25.01.1820, dienstmeid (1847), overl. Wijckel (Gaasterland) 25.11.1892, tr. Sloten (Fr) 30.05.1847|b| Rommert Bokkes de Vries, geb. Wijckel (Gaasterland) 23.11.1823, timmermansknecht (1847), winkelier (1882), overl. Wijckel (Gaasterland) 10.01.1882, z.v. Bokke Rommerts de Vries, koopman, en Hendrikje Scholtes Sietsma, winkelierster (1847).

5.                   Wijpkje Broersma, geb. Birdaard (Dantumadeel) 10.03.1823, dienstmeid (1847), overl. Sloten (Fr) 20.04.1889, tr. 1e Sloten (Fr) 30.05.1847|a| Jacob Hotzes de Jager, geb. Sloten (Fr) 21.06.1817, vissersknecht, z.v. Hotze Sibles de Jager, verwer, en Aaltje Siegers Bakker; tr. 2e Sloten (Fr) 01.12.1867 Jan Turkstra, geb. St. Jacobiparochie (Het Bildt) 27.09.1838, z.v. Geert Rintzes Turkstra, verwer, en Wijtske Jans van der Weide.

 

Noten: |a| akte no.8; |b| akte no.9; |c| vader Tjeerd Jans, moeder Ematje Wijbrens (geb.akte Dantumadeel 1811 fol.58).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren