Sybrand Noyon (1895-1969)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Sybrand Noyon, geb. Zwolle 24.02.1895, ingenieur civiele techniek Delft, overl. Bennekom 21.02.1969, begr. Bennekom (Nwe Alg.Bpl.) 26.02.1969, otr. Helmond 01.03.1922, tr. Helmond 16.03.1922 Betsy Matthijsen, Bep, geb. Helmond 19.06.1899, overl. Bennekom 03.07.1977, begr. Bennekom (Alg.Bpl.) 08.07.1977, d.v. Alexander Pieter Matthijsen (1864-1919) en Wilhelmina van Someren Greve (1871-1960).
 
– “Tijd. belast gedurende het buitenlandsche verlof van ir. C.L.J.J. Quant, buitengewoon lector in den spoorwegaanleg enz. (..) met ingang van 1 Augustus 1938 voor den duur van den cursus 1938/39 met het geven van onderwijs in genoemd vak, ir. S. Noyon, ingenieur bij het dienstonderdeel Weg en Werken van S.S. te Bandoeng.”
 
Noten: |a| Het Vaderland 06.07.1938.

 

[2] Izaak Noyon, geb. Sneek 15.08.1861, arts (1922), rustend oogarts (1942), overl. ’s-Gravenhage 12.12.1942, begr. Oosterbeek (Oude Bpl.) 17.12.1942, tr.
[3] Maria Jacoba Hoekstra, geb. Harlingen 31.01.1866, overl. Apeldoorn 31.12.1937, begr. Oosterbeek (Oude Bpl.) 05.01.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Simeon Noyon, geb. Zwolle 11.08.1893, mr., overl. De Steeg 15.12.1962, crem. Dieren 19.12.1962, vice-president van het Gerechtshof te Arnhem, tr. ’s-Gravenhage 18.07.1949 Josephine Maria Leonie Pauline Bergansius, geb.’s-Gravenhage  04.08.1902, overl. De Steeg 14.07.1961, crem. 17.06.1961, d.v. Leonardus Petrus Bergansius, uitgever, en Maria Catharina van Munnekrede.
     JMLPB tr. 1e ’s-Gravenhage 23.01.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 16.06.1931, ingeschr. ’s-Gravenhage 29.06.1931) Willem Lodewijk Mosmans, geb. Venlo 15.06.1898, scheikundig ingenieur, z.v. Johannes Henricus Josephus Leonardus Mosmans, uitgever, en Anna Carolina Ernestina van der Grinten; tr. 2e District Holborn (Graafschap Londen) 12.12.1931|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. 11.05.1939, ingeschr. ’s-Gravenhage 04.07.1939 en Amsterdam 07.07.1939) Johannes Pieter Scheepmaker, geb. Arnhem 18.03.1902, officier Ned.Marine, z.v. Jan Pierre Scheepmaker, hoofdinspecteur van politie.
     WLM tr. 2e voor 1938 Johanne Klaas.

2.                   Sybrand Noyon, geb. Zwolle 24.02.1895|b|; volgt [1].

3.                   Geertruida Catharina Noyon, geb. Zwolle 21.06.1898.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Amsterdam 29.04.1932 reg.1A fol.3v); |b| Sijbrand Noijon (geb.akte Zwolle 1895 no.192).

 

[4] Petrus Simeon Noyon, geb. Harlingen 02.08.1817, mr., substituut officier te Sneek (1846,1850), officier van justitie te Sneek (1852,1856), advocaat generaal te Amsterdam (1861), raadsheer bij het Gerechtshof te Amsterdam (1879), vicepresident van het Gerechtshof te Amsterdam (1887), overl. Oosterbeek (Renkum) 19.08.1893, tr. Sneek 25.06.1846

[5] Johanna Wouters, geb. Sneek 18.06.1825, overl. ’s-Gravenhage 02.04.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tarquinus Johannes Noyon, geb. Sneek 18.08.1847, overl. Sneek 11.09.1848.

2.                   Tarquinus Johannes Noyon, geb. Sneek 24.12.1848, mr., officier van justitie (1887), procureur-generaal bij de Hoge Raad (1919), overl. Soest 31.07.1929, tr. Winschoten 26.07.1887 Louize Catharina Elisabeth van Valkenburg, geb. Winschoten 20.04.1863, overl. ’s-Gravenhage 15.04.1943|a|, crem. Velsen (Westerveld) 20.04.1943, d.v. Coenraad van Valkenburg, docent gymnasium, en Cornelia Calès.

3.                   Catharina Noyon, geb. Sneek 05.05.1850, overl. ’s-Gravenhage 17.03.1937.

4.                   Baudina Elisabeth Noyon, geb. Sneek 18.06.1852, overl. ’s-Gravenhage 12.06.1941.

5.                   Anna Geertje Noyon, geb. Sneek 03.04.1854, overl. Sneek 11.12.1855.

6.                   Anna Geertje Noyon, geb. Sneek 04.06.1856, overl. ’s-Gravenhage 26.11.1924, tr. Amsterdam 17.07.1879 Sjoerd Hannema, geb. Harlingen 23.01.1852, koopman, overl. ’s-Gravenhage 18.12.1924, z.v. Leendert Hannema, koopman, en Eva Fontein.

7.                   Izaak Noyon, geb. Sneek 15.08.1861; volgt [2].

 

Noten: |a| Louise (overl.akte ’s-Gravenhage 1943 no.907 & annonce collectie CBG).

 

[6] Sijbrand Hoekstra, geb. Harlingen 17.10.1832, koopman (1856), zeehandelaar (1858,1893), houthandelaar (1897), zeehandelaar (1899), overl. Harlingen 28.03.1899, tr. Harlingen 21.08.1856

[7] Geertruida Catharina Noyon, geb. Harlingen 01.06.1833, overl. Harlingen 17.03.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Hoekstra, geb. Harlingen 03.01.1858, overl. Harlingen 04.02.1944, tr. Harlingen 28.10.1903 Nicolaas Simonsz, geb. Harlingen 28.02.1854, agent (1881), wethouder (1903), overl. Harlingen 01.06.1943, z.v. Hendrik Simonsz, commissionair, en Catharina Kroeger.
     NS tr. 1e Harlingen 22.09.1881|a| Catharina Anna Fontein, geb. Harlingen 25.12.1858, overl. Harlingen 16.03.1886, d.v. Freerk Dirk Pieterszoon Fontein, commissionair, en Anna Maria Hannema.

2.                   Jan Hoekstra, geb. Harlingen 02.01.1859, overl. Harlingen 19.04.1859.

3.                   Baudina Elisabeth Hoekstra, geb. Harlingen 12.04.1860, overl. Harlingen 18.09.1862.

4.                   Baudina Elisabeth Hoekstra, geb. Harlingen 19.10.1862, overl. Harlingen 04.02.1950.

5.                   Maria Jacoba Hoekstra, geb. Harlingen 31.01.1866; volgt [3].

6.                   Remelia Frederika Hoekstra, geb. Harlingen 27.04.1868, overl. Harlingen 31.12.1920, tr. Harlingen 13.07.1893 Johan Hendrik Wentholt, geb. Oudshoorn 25.11.1864, directeur der maatschappij voor bloembollencultuur (1893), overl. Haarlem 08.03.1932, z.v. Nicolaas Wentholt en Janke Hofmeister.
     JHW tr. 2e Haarlem 21.11.1922 Willemina Maria Margaretha Köler, geb. Haarlem 16.06.1886, overl. na 1932, d.v. Willem Köler en Anna Petronella Adeline Broens.

7.                   Alida Hoekstra, geb. Harlingen 29.06.1870, overl. Harlingen 04.01.1875.

8.                   Jan Freerk Hoekstra, geb. Harlingen 02.10.1872, overl. Haarlem 06.03.1950, tr. Harlingen 05.07.1897 Alida Leenmans, geb. Wilnis 17.12.1872, overl. Heemstede 25.01.1957, d.v. Hendrik Arie Leenmans, predikant, en Grietje Botma.

9.                   Tarquinius Johannes Hoekstra, geb. Harlingen 15.03.1875, houthandelaar, overl. Harlingen 27.01.1915, tr. Harlingen 25.08.1904 Catharina Anna Simonsz, geb. Harlingen 31.07.1882, overl. Hilversum 08.01.1948, d.v. Nicolaas Simonsz, wethouder en lid Provinciale Staten van Friesland,  en Catharina Anna Fontein.

 

Noten: |a| vier grootouders v/d bruid vermeld (huw.akte Harlingen 1881 no.45).

 

[8] Tarquinius Johannes Noyon, later Terpstra Noyon, ged. Sneek 31.10.1792, medicinae doctor, overl. Sneek 02.06.1846, tr. Franeker 20.10.1816

[9] Baudina Elisabeth Stinstra, geb. Franeker ca. 1796, overl. Harlingen 31.05.1881.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Simeon Noyon, geb. Harlingen 02.08.1817|a|; volgt [4].

2.                   Aaltje Noyon, geb. Harlingen 10.06.1819, overl. Heerenveen (Ængwirden) 16.01.1900, tr. Harlingen 27.04.1843 jhr. Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma, geb. Workum 07.08.1818|b|, mr., secretaris der Grietenij Ængwirden, overl. Heerenveen (Ængwirden) 03.02.1899, z.v. jhr. Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma, ontvanger van de uit- en ingaande rechten (1818), grietman van Franekeradeel (1843), en Agatha Wilhelmina van Voss.

3.                   Remelia Noyon, geb. Harlingen 18.01.1821, overl. Harlingen 06.06.1821.

4.                   Jacob Noyon, geb. Harlingen 24.04.1822, overl. Harlingen 20.05.1823.

5.                   Jacob Noyon, geb. Harlingen 31.01.1824, commissionair en cargadoor, overl. Arnhem 23.01.1898, tr. Harlingen 27.07.1858 Rijkje van Schouwenburg, geb. Harlingen 27.08.1834, overl. Arnhem 05.08.1907, d.v. Hermanus van Schouwenburg, zeehandelaar, en Martha Tjallingii, zeehandelaarster (1858).

6.                   Remelia Noyon, geb. Harlingen 04.06.1825, overl. Velp (Rheden) 06.03.1897, tr. Harlingen 30.06.1857 Freerk Hoekstra (1828-1868), z.v. Jan Freerks Hoekstra en Geertje Sijbrands Spannenburg.

7.                   Agge Noyon, geb. Harlingen 23.05.1830, overl. Harlingen 04.09.1832.

8.                   Geertruida Catharina Noyon, geb. Harlingen 01.06.1833; volgt [7].

 

Noten: |a| vader Tjerk, moeder Baukje (geb.akte Harlingen 1817 fol.77); |b| vader van Beijma (geb.akte Workum 1818 no.45).

 

[10] Izaäk Beerends Wouters, ged. Sneek 15.12.1789, olieslager, overl. Sneek 03.10.1857, tr. Groningen 09.05.1820

[11] Catharina Hesselink, ged. Groningen 10.11.1797, overl. Sneek 16.04.1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Beerend Wouters, geb. Sneek 13.07.1821, olieslager, overl. Boskoop 16.02.1889, tr. 1e Sneek 04.07.1844 Alida Johanna Noyon, geb. Sneek 09.08.1822, overl. Sneek 26.04.1852, d.v. Joseph Noyon en Tetje van der Veen; tr. 2e Sneek 27.06.1855 Catharina Wijbenga, geb. Sneek 26.01.1835, overl. Vorden 15.01.1886, d.v. Schelte Wijbenga (1804-1886) en Augusta Fontein.
– Levensbericht SW: Parlement&Politiek

2.                   Johanna Wouters, geb. Sneek 09.06.1823, overl. Sneek 01.04.1824.

3.                   Johanna Wouters, geb. Sneek 18.06.1825; volgt [5].

4.                   Dirk Wouters, geb. Sneek 18.06.1825, overl. Sneek 19.05.1826.

5.                   Anna Wouters, geb. Sneek 26.03.1829, overl. Arnhem 05.11.1897, tr. 1e Sneek 10.12.1857 Pieter Overbeek, geb. Franeker 31.10.1816, leraar bij de Doopsgezinden te Ter Horne (1857), overl. Arnhem 05.04.1877, z.v. Klaas Jacobus Overbeek en Aagje Pieters Klomp; tr. 2e Arnhem 16.07.1879 Jacob Sibbles Bokma, geb. Sneek 11.08.1813, notaris, overl. Arnhem 10.02.1890, z.v. Jacob Bokma, koopman, en Geertruida Noijon.
     JSB tr. 1e Harderwijk 08.04.1841 Johanna Helena Frederika Jacoba van Loenen, geb. Harderwijk ca. 1818, overl. Akkrum (Utingeradeel) 08.05.1842, d.v. Johannes Jacobus van Loenen (ca.1786-1864), burgemeester van Harderwijk (ca.1815-1824), en Wilhelmina Johanna van Guericke; tr. 2e Hummelo en Keppel 13.10.1871 Johanna Maria Hestrina Vrijland, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 14.05.1838, overl. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 04.08.1875, d.v. Cornelis Wilhelmus Vrijland (ca.1796-1871), burgemeester van Hummelo en Keppel (1829-1871), en Anna Catharina Zijtsema.

6.                   Geertje Wouters, geb. Sneek 20.06.1831, overl. Leeuwarden 09.09.1859, tr. Sneek 18.05.1854 Johannes van der Veen, geb. Leeuwarden 23.10.1825, mr., advocaat, procureur bij de rechtbank te Leeuwarden (1868), overl. Ubbergen 23.12.1893, z.v. Ciprianus Johannes van der Veen, mr., lid van Gedeputeerde Staten van Friesland (1854), en Brechje Hesselink.
     JvdV tr. 2e Harlingen 14.10.1868 Margretha Hendrika Rodenhuis, geb. Harlingen 04.03.1843, overl. Nijmegen 18.12.1929, d.v. Ypeus Pieterszoon Rodenhuis, zeehandelaar, en Dirkje Adama Zijlstra.

7.                   Dirk Wouters, geb. Sneek 30.09.1835, mr., advocaat, bankier (1892), overl. Arnhem 27.05.1892, tr. 1e Sneek 12.11.1873 Hillegonda de Stoppelaar Blijdesteijn, geb. Sneek 26.06.1848, overl. Assen 29.08.1874, d.v. Isaäc de Stoppelaar Blijdensteijn en Catharina Haga; tr. 2e Assen 24.10.1878 Anna Barbara Jacoba Bertling, geb. Assen 17.12.1849, overl. Barneveld 22.08.1932, d.v. Ernst Karel Johannes Bertling, mr., griffier van de Arrondissimentsrechtbank te Assen (1878), en Wobbina Catharina van der Scheer.

 

[12] Jan Freerks Hoekstra, ged. Harlingen 09.03.1799, zeehandelaar (1827,1854), overl. Harlingen 15.02.1857, tr. Harlingen 14.06.1827

[13] Geertje Sijbrands Spannenburg, geb. Harlingen ca. 1805, overl. Harlingen 03.12.1854.

Uit dit huwelijk:

1.                   Freerk Hoekstra, geb. Harlingen 02.06.1828, koopman, overl. Baden 25.05.1868|a|, tr. Harlingen 30.06.1857 Remelia Noyon (1825-1897), d.v. Tarquinius Johannes Terpstra Noyon en Baudina Elisabeth Stinstra.

2.                   Maria Hoekstra, geb. Harlingen 02.01.1830, overl. Zutphen 23.01.1874, tr. Harlingen 13.07.1858 Hendrik Ketjen, geb. Doetinchem 29.05.1823, houthandelaar, overl. Zutphen 10.01.1904, z.v. Harmanus Lodewijk Ketjen, wijnkoper, en Dina de Haas, houthandelaarsche (1858).
     HK tr. 2e Zuphen 13.11.1878 Carolina Adriana Sara Willink Ketjen, geb. Stad Doetinchem 19.10.1834, overl. Zutphen 20.02.1916, d.v. Hendrik Christiaan Willink Ketjen, wijnkoper, en Jeanne Antoinette Caroline Schröder.

3.                   Sijbrand Hoekstra, geb. Harlingen 17.10.1832; volgt [6].

4.                   Johannes Hoekstra, geb. Harlingen 15.10.1836, predikant, overl. Groningen 12.12.1908, tr. Zutphen 07.02.1861 Magdalena Jacoba Doijer, geb. Amsterdam 28.06.1836 (akte), overl. Groningen 21.02.1906, d.v. Jacobus Doijer en Petronella Evekink.

 

Noten: |a| ingeschreven extract uit het sterfregister der Evangelisch-Lutherse gemeente te Baden (overl.akte Harlingen 04.07.1868 no.148).

 

[14] = [8]

[15] = [9]

 

[16] Petrus Simeon Noyon, Pieter, geb. Sneek ca. 1761, mr., jur.doctor, notaris, overl. Sneek 18.04.1848, z.v. Joseph Noyon en Geertruida Munnix; tr. 2e Menaldum 17.11.1816 Trijntje Heslinga, geb. Beetgum ca. 1770/1771, aang.lidmaat Beetgum 20.05.1816 (naar Sneek 06.06.1817) overl. Sneek 22.10.1862, d.v. Sijbren Sjoerds Heslinga en Trijntje Abes; tr. 1e

[17] Remelia Terpstra, geb. Peins ca. 1760, overl. Leeuwarden 18.01.1814, d.v. Tarquinius Terpstra, J.U.D., en Aaltje van Buuren.

Uit het huwelijk Noyon-Terpstra:

1.                   Joseph Noyon, ged. Sneek 23.01.1791, koopman en fabrikeur, overl. Sneek 04.06.1828, tr. Leeuwarden 30.10.1821 Tettje van der Veen, geb. Leeuwarden 09.09.1800, ‘fabriekantsche’ (1832), overl. Assen 18.10.1879, d.v. Johannes van der Veen, vrederechter, en Tjebbigje Clazes Gorter.
     TvdV tr. 2e Sneek 19.10.1832 Hendrik Amersfoordt, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 03.06.1795, rector der Latijnsche School te Sneek (1819,1832), overl. Sneek 08.05.1843, z.v. Jacob Amersfoordt en Martha van der Noordt.
     HA tr. 1e Franeker 09.05.1819 Sijtske Agatha Bergsma, geb. Leeuwarden ca. 1792/1793, overl. Sneek 20.11.1827, d.v. Willem Bernardus Bergsma, dr. jur., en Lucia Scheltema.

2.                   Tarquinius Johannes Noyon, ged. Sneek 31.10.1792; volgt [8].

 

[18] Pieter Stinstra, geb. Harlingen ca. 1747, ‘academie curator’ (1811), rentenier (1812), rustend leraar der doopsgezinden (1819), overl. Franeker 18.12.1819, z.v. Gooitjen Stinstra en Anna Houter; tr.

[19] Aaltje Wijbenga, geb. Harlingen ca. 1753, overl. Franeker 02.10.1824, d.v. Andries Wijbenga en Eke Wildschut.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andries Stinstra, geb. Franeker ca. 1783/1784, notaris, lid Provinciale Staten, burgemeester van Franeker (1837-1846), overl. Franeker 21.10.1846, tr. Franeker 14.05.1812 Aaltje Lolcama, geb. Franeker ca. 1784, overl. Franeker 30.01.1863, d.v. Wijbe Lolcama, koopman, en Trientje Sijsverda.

2.                   Catharina Stinstra, geb. Franeker 12.09.1787, overl. Franeker 19.11.1874, tr. Franeker 19.07.1811 Agge Fontein, geb. Franeker 27.04.1779, steenfabrikant, vrederechter kanton Franeker (1824), overl. Franeker 19.06.1824, z.v. Dirk Fontein en Anna Kool.

3.                   Joannes Stinstra, geb. Franeker 25.11.1789, mr., juris utriusque doctor, overl. Franeker 26.08.1842, tr. Franeker 12.05.1815 Elisabeth Banga, geb. Franeker ca. 1794, overl. Franeker 11.02.1879, d.v. Tjeerd Banga en Leeuwkje Koster.

4.                   Simon Stinstra, geb. Franeker ca. 1793, koopman en fabriquer in steen (1821), fabrikant (1864,1865), overl. Harlingen 17.04.1865, tr. Harlingen 03.12.1821 Anna Fontein, geb. Harlingen ca. 1799, overl. Harlingen 16.11.1864, d.v. Freerk Dirks Fontein, zeehandelaar, en Eva van Dalsen.

5.                   Baudina Elisabeth Stinstra, geb. Franeker ca. 1796; volgt [9].

 

[20] Berend Wijbes Wouters, olieslager, begr. Sneek 09.04.1818, z.v. Wijbe Wouters en Eefjen Alles; otr. Sneek (Doopsgezinde oud-Vlaamse gemeente) 25.07.1770, tr. Groningen

[21] Jantjen Izaäks Hulshof, begr. Sneek 07.02.1805, d.v. Izaak Abrahams Hulshof en Geerje Teunis Hulshof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijbe, ged. Sneek 01.01.1772, begr. Sneek 08.01.1772.

2.                   Geertje, ged. Sneek 15.10.1773, begr. Sneek 31.10.1785.

3.                   Eva, ged. Sneek 28.10.1779, begr. Sneek 28.02.1783.

4.                   Izaäk Beerends Wouters, ged. Sneek (Doopsgezinde oud-Vlaamse gemeente) 15.12.1789; volgt [10].

 

[22] Derk Hesselink, geb. ca. 1750, zeepzieder, overl. Groningen 24.04.1809, huw.contract Groningen 05.06.1783, tr. Groningen 02.07.1783

[23] Annigje Hulshoff, Anna, geb. Groningen ca. 1761, zeepziedersche (1812), overl. Groningen 22.09.1812, d.v. Abraham Izaak Hulshof (-na1820), negociant, en Annigje Derks van Delden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeltje Hesselink, ged. Groningen 19.04.1784, overl. Groningen 27.10.1868, otr. Groningen 23.06.1810, tr. Groningen 15.07.1810 Rein Takes Mesdag, geb. Bolsward ca. 1776, medicinae doctor, overl. Groningen 09.07.1814, z.v. Take Mesdag en Engelina Monsma.

2.                   Martha Hesselink, ged. Groningen 01.01.1786, overl. Groningen 06.08.1822, tr. Jan Hesselink, overl. na 1822.

3.                   Abraham Hesselink, ged. Groningen 04.11.1787, negociant (1813), landeigenaar (1858), overl. Haren 12.02.1858|b|, tr. Sneek 04.08.1813 Alida Bleeker, geb. Sneek 30.11.1791, overl. Groningen 16.03.1863, d.v. Wijbe Stevens Bleeker, negociant, en Eskelina Broekema.
– “Het treurige berigt van het verdrinken van vier personen, waaronder twee kinderen, bij het reeds gegraven gedeelte van het Noord-Willemskanaal, en waarvan wij reeds met een enkel woord, melding maakten in ons nommer van 24 April, heeft zich maar al te zeer bevestigd! Drie achtenswaardige familiën zijn daardoor plotseling in diepen rouw gedompeld. [] Vrijdagmiddag, 12 Febr., begaf zich een gezelschap van acht personen, uit Eelde en Paterswolde, op schaatsen naar het evengenoemde kanaal. [] bemerkte met schrik, dat de beide zich bij het gezelschap bevindende kinderen [] regt toereden op een open vak [] Men riep hun nog toe, doch de knapen schenen het gevaar niet te bemerken, reden beide in de opening en zonken. De heeren A. Hesselink, van Paterswolde, een grijsaard van ruim 60 jaren, en ds. Begeman, predikant te Eelde, schoten onmiddelijk ter hulpe toe. [] De dochter van den heer Hesselink wilde haren vader nog terughouden, doch de moedige grijsaard herinnerde haar, dat hij een goed zwemmer was, sprong mede in het water, en kwam weldra weer boven met het zoontje [] in den arm. Reeds wenkte hij zijne dochter, die hem, terwijl hij met het kind in den arm op den rug naar den kant zwom, haar boa wilde toewerpen, dat alles goedging, toen hij plotseling met zijn last wegzonk, en nu om niet weder te voorschijn te komen.”|a|

4.                   Anna Hesselink, ged. Groningen 28.01.1791.

5.                   Jacoba Hesselink, ged. Groningen 28.01.1791.

6.                   Jacob Hesselink, ged. Groningen 28.04.1793, zeepzieder (1820), overl. Groningen 22.12.1877.

7.                   Johanna Hesselink, ged. Groningen 17.09.1795, overl. Groningen 29.09.1881, tr. Groningen 10.07.1818 Jacob Cardinaal, geb. Zaandam 04.04.1793, houtkoper (1820), overl. Groningen 06.05.1884, z.v. Cornelis Cardinaal, houtkoper, en Frouke Bleeker.

8.                   Catharina Hesselink, ged. Groningen 10.11.1797; volgt [11].

9.                   Bregje Hesselink, ged. Groningen 07.05.1802, overl. Leeuwarden 22.08.1875, tr. Groningen 30.07.1821 Cyprianus Johannes van der Veen, geb. Leeuwarden 18.06.1796, mr., advocaat, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland, RNL, overl. Leeuwarden 07.04.1863, z.v. Johannes van der Veen, vrederechter, en Tjebbigje Gorter.

 

Noten: |a| Opregte Haarlemsche Courant 23.02.1858 & Java-bode 08.05.1858; |b| ook overl.akte Eelde 1858 no.9.

 

[24] Freerk Jans Hoekstra, geb. Dokkum ca. 1761, leraar bij de doopsgezinde gemeente (1787,1827), overl. Harlingen 31.03.1837, z.v. Jan Freerks Hoekstra en Rinske Bennes; otr. (3e procl.) Dokkum 18.11.1787|c|, tr. Holwerd 25.11.1787

[25] Ynskje Johannes Terpstra, geb. Dokkum ca. 1766, overl. Harlingen 20.02.1847, d.v. Johannes Terpstra en Rinske Balling.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rinske Hoekstra, ged. Holwerd 20.09.1789|a|.

2.                   Maike Hoekstra, geb. Westzaandam 18.07.1792|b|.

3.                   Jan Freerks Hoekstra, ged. Harlingen 09.03.1799; volgt [12].

 

Noten: |a||b| Doopsgez. Gemeente Harlingen (Tresoar); |c| bruidegom uit Holwerd.

 

[26] Sijbrand Laases Spannenburg, geb. Harlingen 1778, koopman (1813,1827), zeehandelaar (1828,1833), overl. Harlingen 22.08.1834; tr. 2e Franeker 07.05.1830 Bergita Meill, geb. Harlingen//Franeker ca. 1782, winkelierster (1823), overl. Harlingen 1859, d.v. Martinus Meill en Hendrike Baijes; tr. 1e Harlingen 05.09.1802

[27] Maria Poppes Menalda, geb. Harlingen ca. 1772, overl. Harlingen 31.10.1828, d.v. Poppe Eekes Menalda en Foekje Jacobs Kuiper.

     BM tr. 1e Johannes//Martinus Groenewoud; tr. 2e Franeker 21.09.1823 Samuel Wijtema, geb. Franeker ca. 1773, koopman, overl. Franeker 13.01.1825, z.v. Douwe Wijtema en Jetske Draaisma.
     SW tr. 1e voor 1801 Trijntje Romar, geb. Franeker ca. 1774, overl. Franeker 16.06.1822, d.v. Paulus Hiaconthe Romar en Sjouwkje Ottes Salverda.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Sijbrands Spannenburg, geb. Harlingen ca. 1805; volgt [13].

2.                   Foekje Spannenburg, ged. Harlingen 12.03.1807, tr. Harlingen 22.04.1830 Jarig Mollema, geb. Harlingen ca. 1795, koopman, z.v. Cornelis Mollema, zeehandelaar, en Holkje van der Leij.

3.                   Laas Spannenburg, geb, Harlingen xx.08.1811, ged. Harlingen 06.09.1811, begr. Harlingen 12.09.1811.

4.                   Anna Spannenburg, geb. Harlingen 05.04.1813, tr. Harlingen 27.06.1833 Jan Jans van Hulst, geb. Kampen ca. 1805, zaakwaarnemer, z.v. Jan Laurenszoon van Hulst, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Norden (Ostfriesland), en Anna Herdingh.

 

[28] = [16]

[29] = [17]

 

[30] = [18]

[31] = [19]

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren